Koja europska zemlja ima više od jednog službenog jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koji su službeni jezici u Finskoj?Samo jedan odgovor je točan!
Khmersko pismo sadrži ___ znakova, što ga čini najvećom abecedom na svijetu.Samo jedan odgovor je točan!
Odaberite zemlju u kojoj je njemački jedan od službenih jezika?Samo je jedan odgovor točan!
U koliko velikih jezičnih skupina možemo svrstati većinu europskih jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koje je godine slovo „å“ uvršteno u dansku abecedu?Samo jedan odgovor je točan!
Francuski NIJE službeni jezik koje od sljedećih zemalja?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je službeni jezik u Argentini?Samo jedan odgovor je točan!
Riječ „chien“ na francuskom znači?Samo je jedan odgovor točan!
Država s najviše jezika (830) je:Samo jedan odgovor je točan!
Koji od sljedećih jezika NE pripada germanskim jezicima?Samo jedan odgovor je točan!
Koji od navedenih jezika ima najviše padeža?Samo jedan odgovor je točan!
Na kojem se kontinentu govori najviše jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko tipova slova „a“ postoji u rumunjskoj abecedi?Samo jedan odgovor je točan!
Prvi jezik kojim se govorilo u svemiru je:Samo jedan odgovor je točan!
Koji od službenih jezika EU-a jedini pripada semitskoj skupini jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koji jezik možete najčešće čuti na zapadu Švicarske?Samo jedan odgovor je točan!
Billion i bilijun su:Samo jedan odgovor je točan!
Koji je službeni jezik u Monaku?Samo jedan odgovor je točan!
Što na nizozemskom znači „taal“?Samo jedan odgovor je točan!
U abecedi kojeg jezika možemo pronaći slova ć, ł, ź i ż?Samo jedan odgovor je točan!
Što na norveškom znači „hus“?Samo je jedan odgovor točan!
Riječ „volare“ glagol je kojeg jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Na kojem je jeziku prva tiskana knjiga?Samo jedan odgovor je točan!
Rumunjski je službeni jezik u dvije zemlje. Rumunjskoj i?Samo jedan odgovor je točan!
Koje su godine po prvi put zapisana službena pravila luksemburškog jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika dolaze prefiksi mikro- i auto-?Samo jedan odgovor je točan!
Koji jezik ima najveći broj govornika?Samo jedan odgovor je točan!
Riječ „mujer” na španjolskom znači:Samo je jedan odgovor točan!
Kako se na švedskom kaže „dan“?Samo jedan odgovor je točan!
Latvijska riječ „motres“ znači?Samo je jedan odgovor točan!
Modeli automobila kao što su Pajero, Nova i Laputa imali su problema s prodajom na kojem govornom području?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko službenih jezika ima Europska unija?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ ,,bitanga“?Samo jedan odgovor je točan!
Gdje se upotrebljavao sabir, izumrli pidžinski jezik poznat pod nazivom lingua franca?Samo jedan odgovor je točan!
Koji su još jezici osim slovenskog priznati kao službeni u Sloveniji?Samo jedan odgovor je točan!
Kako se na talijanskom kaže „dobar dan“?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko različitih jezika postoji na svijetu?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko se sustava pisanja upotrebljava u japanskom jeziku?Samo jedan odgovor je točan!
Koji od sljedećih europskih jezika ne pripada indoeuropskoj skupini jezika?Samo jedan odgovor je točan!