Koji od navedenih jezika ima najviše padeža?Samo jedan odgovor je točan!
Kamen iz Rosette s pomoću kojega su dešifrirani hijeroglifi sadrži:Samo jedan odgovor je točan!
Koja se od sljedećih skupina prva bavila prevođenjem?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ ,,bitanga“?Samo jedan odgovor je točan!
Pogrešan prijevod koje japanske riječi je možda doveo do bacanja atomske bombe na Japan?Samo jedan odgovor je točan!
Litavska riječ „moteris“ znači?Samo je jedan odgovor točan!
Billion i bilijun su:Samo jedan odgovor je točan!
Koji od službenih jezika EU-a jedini pripada semitskoj skupini jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Rumunjski je službeni jezik u dvije zemlje. Rumunjskoj i?Samo jedan odgovor je točan!
Tko je svetac zaštitnik prevoditelja radi čijeg je prijevoda Biblije Mojsije često prikazan s rogovima?Samo jedan odgovor je točan!
Kako se na talijanskom kaže „dobar dan“?Samo jedan odgovor je točan!
Koji jezik ima najveći broj govornika?Samo jedan odgovor je točan!
Prevoditelj pri prevođenju s izvornoga na ciljni jezik mora poznavati:Samo jedan odgovor je točan!
Khmersko pismo sadrži ___ znakova, što ga čini najvećom abecedom na svijetu.Samo jedan odgovor je točan!
Najčešće slovo u engleskom jeziku je:Samo jedan odgovor je točan!
Koji od sljedećih jezika NIJE romanski?Samo jedan odgovor je točan!
Najviše službenih jezika, njih čak 11, ima koja zemlja?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko službenih jezika ima Europska unija?Samo jedan odgovor je točan!
U kojoj državi na Valentinovo zbog pogrešnog prijevoda iz 50-ih žene muškarcima i danas poklanjaju čokoladu?Samo jedan odgovor je točan!
Koji jezik možete najčešće čuti na zapadu Švicarske?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko službenih jezika imaju Sjedinjene Američke Države?Samo je jedan odgovor točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ „flamingo“?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ „tulipan“?Samo jedan odgovor je točan!
U kojem jeziku postoji čak 27 naziva za brkove?Samo jedan odgovor je točan!
Koje je godine hrvatski jezik proglašen službenim jezikom?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je službeni jezik u Monaku?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je službeni jezik u Argentini?Samo jedan odgovor je točan!
U abecedi kojeg jezika možemo pronaći slova ć, ł, ź i ż?Samo jedan odgovor je točan!
Koji od sljedećih jezika NE pripada germanskim jezicima?Samo jedan odgovor je točan!
Riječ „chien“ na francuskom znači?Samo je jedan odgovor točan!
Koji od navedenih jezika ima 4 padeža?Samo jedan odgovor je točan!
Havajski jezik ima više od 200 različitih riječi za koju prirodnu pojavu?Samo je jedan odgovor točan!
Na koji se datum obilježava Međunarodni dan materinskog jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Djela kojeg modernog autora su prevedena više od 7000 puta?Samo jedan odgovor je točan!
Što na norveškom znači „hus“?Samo je jedan odgovor točan!
Koja europska zemlja ima više od jednog službenog jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koji od sljedećih europskih jezika ne pripada indoeuropskoj skupini jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Kako se na francuskom kaže „čovjek“?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko se sustava pisanja upotrebljava u japanskom jeziku?Samo jedan odgovor je točan!
Riječ „volare“ glagol je kojeg jezika?Samo jedan odgovor je točan!