Rezultati

Budući da pojedini sudionik u kvizu može osvojiti samo jednu nagradu, pri nagrađivanju se u obzir uzima samo najbolji rezultat.
Rank User Time Taken Amount Correct
1 Jure Bacelj 45 sec 40
2 Antonio Grgurić 45 sec 40
3 Alessia Amanzi 46 sec 40
4 Borna Treska 47 sec 40
5 Antonio Grgurić 47 sec 40
6 Luka Mihaljević 47 sec 40
7 Jure Bacelj 47 sec 40
8 Ana Bezuh 47 sec 40
9 Alex Amanzi 48 sec 40
10 marija berendika 48 sec 40
11 Jure Bacelj 48 sec 40
12 Antonio Grgurić 49 sec 40
13 Antonio Grgurić 49 sec 40
14 Radmila Berendika 49 sec 40
15 Martina Mačković 49 sec 40
16 Martina Mačković 49 sec 40
17 Borna Treska 50 sec 40
18 Antonio Grgurić 50 sec 40
19 Martina Mačković 50 sec 40
20 Borna Treska 51 sec 40

Europski dan jezika

RankUserTime TakenAmount Correct
1Mario Petričević 21 sec 40
2Mario Petričević 29 sec 40
3Gertruda Munitić 37 sec 40
4Mario Petricevic 38 sec 40
5Anja Borda 39 sec 40
6Bepo Predovan 43 sec 40
7Mario Petričević 43 sec 40
8Mario Petričević 43 sec 40
9Edi Ibriks 43 sec 40
10Zvonimir Popovčić 44 sec 40
11Maja Vukmanić 44 sec 40
12Zdravko Vukmanić 44 sec 40
13Marija Popovčić 44 sec 40
14Jelena Kopčić 44 sec 40
15Ivana Matanović 44 sec 40
16Mario Petricevic 44 sec 40
17Mario Petričević 44 sec 40
18Mario Petričević 44 sec 40
19Antonio Grgurić 45 sec 40
20Zvonimir Popovčić 45 sec 40
21Bepo Predovan 45 sec 40
22Mario Petričević 45 sec 40
23Mario Petričević 45 sec 40
24Mario Petricevic 45 sec 40
25Mario Petricevic 46 sec 40
26Mario Petričević 46 sec 40
27Mario Petricevic 46 sec 40
28Borna Treska 47 sec 40
29Antonio Grgurić 47 sec 40
30Zvonimir Popovčić 47 sec 40
31marija berendika 48 sec 40
32Mario Petričević 48 sec 40
33Antonio Olajoš 48 sec 40
34Antonio Grgurić 49 sec 40
35Antonio Grgurić 49 sec 40
36Radmila Berendika 49 sec 40
37Martina Mačković 49 sec 40
38Martina Mačković 49 sec 40
39Mario Petričević 49 sec 40
40Borna Treska 50 sec 40
41Antonio Grgurić 50 sec 40
42Martina Mačković 50 sec 40
43Borna Treska 51 sec 40
44Antonio Grgurić 51 sec 40
45Antonio Grgurić 51 sec 40
46Bepo Predovan 51 sec 40
47Martina Mačković 51 sec 40
48Antonio Grgurić 52 sec 40
49Martina Mačković 52 sec 40
50Martina Mačković 52 sec 40
51Martina Mačković 52 sec 40
52Antonio Grgurić 52 sec 40
53Antonio Grgurić 52 sec 40
54Antonio Grgurić 52 sec 40
55marija berendika 53 sec 40
56Antonio Grgurić 53 sec 40
57marija berendika 53 sec 40
58Radmila Berendika 53 sec 40
59Radmila Berendika 53 sec 40
60Maksimilijan Mrak 53 sec 40
61Antonio Grgurić 53 sec 40
62Edi Ibriks 53 sec 40
63Borna Treska 54 sec 40
64Antonio Grgurić 54 sec 40
65Radmila Berendika 54 sec 40
66Radmila Berendika 54 sec 40
67Maksimilijan Mrak 54 sec 40
68Maksimilijan Mrak 54 sec 40
69Martina Mačković 54 sec 40
70Martina Mačković 54 sec 40
71Martina Marić 54 sec 40
72Martina Mačković 54 sec 40
73Martina Mačković 54 sec 40
74Martina Mačković 54 sec 40
75Martina Mačković 54 sec 40
76Antonio Grgurić 54 sec 40
77Antonio Grgurić 55 sec 40
78Borna Treska 55 sec 40
79Borna Treska 55 sec 40
80Antonio Grgurić 55 sec 40
81Borna Treska 55 sec 40
82Martina Mačković 55 sec 40
83Martina Mačković 55 sec 40
84Martina Mačković 55 sec 40
85marija berendika 55 sec 40
86Borna Treska 56 sec 40
87Borna Treska 56 sec 40
88Radmila Berendika 56 sec 40
89Martina Mačković 56 sec 40
90Martina Mačković 56 sec 40
91Martina Mačković 56 sec 40
92Martina Mačković 56 sec 40
93Martina Mačković 56 sec 40
94Martina Mackovic 56 sec 40
95Martina Mačković 56 sec 40
96Mario Petričević 56 sec 40
97Antonio Grgurić 57 sec 40
98Antonio Grgurić 57 sec 40
99Martina Mačković 57 sec 40
100Martina Mačković 57 sec 40
101Martina Mačković 57 sec 40
102Martina Mačković 57 sec 40
103Borna Treska 58 sec 40
104Borna Treska 58 sec 40
105Marijana Sokolovic 58 sec 40
106Radmila Berendika 58 sec 40
107Martina Marić 58 sec 40
108Martina Mačković 58 sec 40
109Mario Petričević 58 sec 40
110Borna Treska 59 sec 40
111Borna Treska 59 sec 40
112Antonio Grgurić 59 sec 40
113Antonio Grgurić 59 sec 40
114Radmila Berendika 59 sec 40
115Martina Mačković 59 sec 40
116Martina Mačković 59 sec 40
117Martina Mačković 59 sec 40
118Borna Treska 1 min 0 sec 40
119Martina Mačković 1 min 0 sec 40
120Martina Mačković 1 min 0 sec 40
121Martina Mačković 1 min 0 sec 40
122Martina Marić 1 min 0 sec 40
123Martina Marić 1 min 0 sec 40
124Martina Marić 1 min 0 sec 40
125Antonio Grgurić 1 min 1 sec 40
126Sara Cindrić 1 min 1 sec 40
127Sara Cindrić 1 min 1 sec 40
128Martina Mačković 1 min 1 sec 40
129Martina Mačković 1 min 1 sec 40
130Martina Mačković 1 min 1 sec 40
131Martina Mačković 1 min 1 sec 40
132Martina Marić 1 min 1 sec 40
133Martina Mačković 1 min 1 sec 40
134Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
135Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
136Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
137Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
138Martina Mačković 1 min 2 sec 40
139Martina Mačković 1 min 2 sec 40
140Borna Treska 1 min 3 sec 40
141Sara Cindrić 1 min 3 sec 40
142Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 40
143Martina Mačković 1 min 3 sec 40
144Martina Mačković 1 min 3 sec 40
145Sara Cindrić 1 min 4 sec 40
146Sara Cindrić 1 min 4 sec 40
147marija berendika 1 min 4 sec 40
148Martina Mačković 1 min 4 sec 40
149Martina Marić 1 min 4 sec 40
150Borna Treska 1 min 5 sec 40
151Sara Cindrić 1 min 5 sec 40
152Sara Cindrić 1 min 5 sec 40
153Martina Mačković 1 min 5 sec 40
154Martina Mačković 1 min 5 sec 40
155Martina Mačković 1 min 5 sec 40
156Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
157Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
158Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
159marija berendika 1 min 6 sec 40
160Milka Jelovac 1 min 6 sec 40
161Martina Marić 1 min 6 sec 40
162Mario Petricevic 1 min 6 sec 40
163Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
164Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
165Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
166Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
167Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
168Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
169Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
170Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
171Martina Mačković 1 min 8 sec 40
172Sunčana Brkić 1 min 9 sec 40
173Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
174Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
175Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
176Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
177Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
178marija berendika 1 min 9 sec 40
179Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
180Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
181marija berendika 1 min 10 sec 40
182Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
183Antonio Grgurić 1 min 11 sec 40
184Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
185Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
186Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
187Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
188Borna Treska 1 min 12 sec 40
189Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
190Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
191Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
192Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
193marija berendika 1 min 12 sec 40
194Martina Mačković 1 min 12 sec 40
195Martina Mačković 1 min 12 sec 40
196Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
197Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
198Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
199Ana Leskovic 1 min 13 sec 40
200Sara Cindrić 1 min 14 sec 40
201marija berendika 1 min 14 sec 40
202Sara Cindrić 1 min 15 sec 40
203Radmila Berendika 1 min 15 sec 40
204marija berendika 1 min 15 sec 40
205Antonio Grgurić 1 min 16 sec 40
206Sara Cindrić 1 min 16 sec 40
207Marijana Sokolovic 1 min 16 sec 40
208Ana Leskovic 1 min 16 sec 40
209marija berendika 1 min 17 sec 40
210Ina Kašaj 1 min 17 sec 40
211Ana Leskovic 1 min 18 sec 40
212marija berendika 1 min 18 sec 40
213Milka Jelovac 1 min 18 sec 40
214Ana Leskovic 1 min 19 sec 40
215Sara Cindrić 1 min 21 sec 40
216marija berendika 1 min 21 sec 40
217Ana Leskovic 1 min 21 sec 40
218Sara Cindrić 1 min 22 sec 40
219Ana Leskovic 1 min 22 sec 40
220Ana Leskovic 1 min 23 sec 40
221Sara Cindrić 1 min 24 sec 40
222Sara Cindrić 1 min 24 sec 40
223Antonio Olajoš 1 min 24 sec 40
224Marijana Sokolovic 1 min 24 sec 40
225Ana Leskovic 1 min 24 sec 40
226Mario Petričević 1 min 24 sec 40
227Antonio Grgurić 1 min 25 sec 40
228Sara Cindrić 1 min 26 sec 40
229Ana Leskovic 1 min 26 sec 40
230chloe onsea 1 min 26 sec 40
231Ana Leskovic 1 min 28 sec 40
232Višeslav Raos 1 min 29 sec 40
233Ana Leskovic 1 min 29 sec 40
234Ante Anić 1 min 30 sec 40
235Sara Cindrić 1 min 32 sec 40
236Mario Petričević 1 min 32 sec 40
237Lada Bošnjak 1 min 33 sec 40
238Antonio Grgurić 1 min 34 sec 40
239Mm 1 min 34 sec 40
240Vladimir Puškaš 1 min 36 sec 40
241Marijela Antunović 1 min 36 sec 40
242Davor Pintarić 1 min 38 sec 40
243Mario Petricevic 1 min 38 sec 40
244Antonio Grgurić 1 min 39 sec 40
245Davor Pintarić 1 min 39 sec 40
246Željka Sokolović Pavić 1 min 40 sec 40
247chloe onsea 1 min 40 sec 40
248Sara Cindrić 1 min 41 sec 40
249Lars Vitas 1 min 41 sec 40
250Chloe onsea 1 min 41 sec 40
251Željka Sokolović Pavič 1 min 42 sec 40
252057 1 min 44 sec 40
253Anja Didović 1 min 46 sec 40
254Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 40
255Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 40
256Martina Mackovic 1 min 46 sec 40
257Marijana Sokolovic 1 min 47 sec 40
258Davor Pintarić 1 min 47 sec 40
259Sara Cindrić 1 min 48 sec 40
260Davor Pintarić 1 min 49 sec 40
261Marijana Sokolovic 1 min 52 sec 40
262Lars Vitas 1 min 52 sec 40
263mario petricevic 1 min 54 sec 40
264Tomislav Bekavac 1 min 55 sec 40
265Marijana Sokolovic 1 min 55 sec 40
266Zlata Palaček 1 min 56 sec 40
267Edi Ibriks 1 min 58 sec 40
268Gabriela Danita Mandić 2 min 0 sec 40
269Katica Ivić 2 min 5 sec 40
270Martina Marić 2 min 7 sec 40
271Mm 2 min 11 sec 40
272asd 2 min 14 sec 40
273Sara Cindrić 2 min 17 sec 40
274057 2 min 19 sec 40
275Davor Pintarić 2 min 20 sec 40
276Sara Cindrić 2 min 40 sec 40
277Anja Borda 2 min 56 sec 40
278Marija Mađor-Božinović 3 min 0 sec 40
279Željko Cindrić 3 min 5 sec 40
280Anja Borda 3 min 10 sec 40
281Martina Marić 3 min 15 sec 40
282Mario Petričević 3 min 17 sec 40
283Mm 3 min 35 sec 40
284Martina Marić 4 min 6 sec 40
285Anja Borda 4 min 18 sec 40
286Ivan Šunjić 4 min 37 sec 40
287Željko Cindrić 5 min 4 sec 40
288Vladimir Puškaš 5 min 13 sec 40
289Mm 5 min 33 sec 40
290Martina Marić 7 min 10 sec 40
291Sara Cindrić 7 min 32 sec 40
292Antonio Olajoš 14 min 52 sec 40
293Antonio Grgurić 42 sec 39
294Mario Petricevic 42 sec 39
295Mario Petricevic 43 sec 39
296Anja Borda 43 sec 39
297Edi Ibriks 46 sec 39
298marija berendika 47 sec 39
299Martina Marić 47 sec 39
300Edi Ibriks 47 sec 39
301Edi Ibriks 47 sec 39
302Borna Treska 48 sec 39
303Borna Treska 48 sec 39
304Marijana Sokolovic 48 sec 39
305marija berendika 48 sec 39
306Radmila Berendika 48 sec 39
307Antonio Grgurić 48 sec 39
308Martina Mačković 48 sec 39
309marija berendika 48 sec 39
310Antonio Grgurić 48 sec 39
311Antonio Grgurić 49 sec 39
312Antonio Grgurić 49 sec 39
313marija berendika 49 sec 39
314Antonio Grgurić 49 sec 39
315Bepo Predovan 49 sec 39
316Martina Mačković 49 sec 39
317Martina Mačković 49 sec 39
318Antonio Grgurić 49 sec 39
319Edi ibriks 49 sec 39
320Borna Treska 50 sec 39
321Borna Treska 50 sec 39
322Borna Treska 50 sec 39
323Antonio Grgurić 50 sec 39
324Antonio Grgurić 50 sec 39
325Antonio Grgurić 50 sec 39
326Antonio Grgurić 50 sec 39
327Maksimilijan Mrak 50 sec 39
328Antonio Grgurić 50 sec 39
329Bepo Predovan 50 sec 39
330Martina Mačković 50 sec 39
331marija berendika 50 sec 39
332marija berendika 50 sec 39
333Martina Marić 50 sec 39
334marija berendika 50 sec 39
335Borna Treska 51 sec 39
336Antonio Grgurić 51 sec 39
337Antonio Grgurić 51 sec 39
338marija berendika 51 sec 39
339Radmila Berendika 51 sec 39
340Radmila Berendika 51 sec 39
341Antonio Grgurić 51 sec 39
342marija berendika 51 sec 39
343Mario Petricevic 51 sec 39
344Antonio Grgurić 51 sec 39
345Antonio Grgurić 51 sec 39
346Antonio Grgurić 52 sec 39
347marija berendika 52 sec 39
348marija berendika 52 sec 39
349Radmila Berendika 52 sec 39
350Radmila Berendika 52 sec 39
351Antonio Grgurić 52 sec 39
352Bepo Predovan 52 sec 39
353Martina Mačković 52 sec 39
354Martina Mačković 52 sec 39
355Martina Mačković 52 sec 39
356Martina Mačković 52 sec 39
357marija berendika 52 sec 39
358Antonio Grgurić 52 sec 39
359Antonio Grgurić 52 sec 39
360Edi Ibriks 52 sec 39
361mario petricevic 52 sec 39
362Borna Treska 53 sec 39
363Antonio Grgurić 53 sec 39
364Borna Treska 53 sec 39
365Antonio Grgurić 53 sec 39
366Antonio Grgurić 53 sec 39
367Marijana Sokolovic 53 sec 39
368Antonio Grgurić 53 sec 39
369marija berendika 53 sec 39
370Antonio Grgurić 53 sec 39
371Martina Marić 53 sec 39
372Martina Marić 53 sec 39
373Martina Mačković 53 sec 39
374Martina Mačković 53 sec 39
375marija berendika 53 sec 39
376Martina Marić 53 sec 39
377Borna Treska 54 sec 39
378Antonio Grgurić 54 sec 39
379Antonio Grgurić 54 sec 39
380Borna Treska 54 sec 39
381Antonio Grgurić 54 sec 39
382Antonio Grgurić 54 sec 39
383marija berendika 54 sec 39
384marija berendika 54 sec 39
385Radmila Berendika 54 sec 39
386marija berendika 54 sec 39
387marija berendika 54 sec 39
388Radmila Berendika 54 sec 39
389Radmila Berendika 54 sec 39
390Radmila Berendika 54 sec 39
391Martina Marić 54 sec 39
392Martina Marić 54 sec 39
393Martina Mačković 54 sec 39
394Martina Mačković 54 sec 39
395Martina Mačković 54 sec 39
396Martina Mačković 54 sec 39
397Martina Mačković 54 sec 39
398Martina Mačković 54 sec 39
399marija berendika 54 sec 39
400marija berendika 54 sec 39
401marija berendika 54 sec 39
402Borna Treska 55 sec 39
403Borna Treska 55 sec 39
404Borna Treska 55 sec 39
405Antonio Grgurić 55 sec 39
406Borna Treska 55 sec 39
407Borna Treska 55 sec 39
408Antonio Grgurić 55 sec 39
409Antonio Grgurić 55 sec 39
410marija berendika 55 sec 39
411Marijana Sokolovic 55 sec 39
412Radmila Berendika 55 sec 39
413marija berendika 55 sec 39
414Radmila Berendika 55 sec 39
415Martina Marić 55 sec 39
416Martina Marić 55 sec 39
417Martina Marić 55 sec 39
418Martina Mačković 55 sec 39
419Martina Mačković 55 sec 39
420Martina Mačković 55 sec 39
421Martina Mačković 55 sec 39
422Martina Mačković 55 sec 39
423Martina Mačković 55 sec 39
424marija berendika 55 sec 39
425xxx yyy 55 sec 39
426Borna Treska 56 sec 39
427Borna Treska 56 sec 39
428Borna Treska 56 sec 39
429Antonio Grgurić 56 sec 39
430marija berendika 56 sec 39
431Marijana Sokolovic 56 sec 39
432Marijana Sokolovic 56 sec 39
433marija berendika 56 sec 39
434Radmila Berendika 56 sec 39
435Martina Marić 56 sec 39
436Martina Marić 56 sec 39
437Martina Marić 56 sec 39
438Martina Marić 56 sec 39
439Martina Marić 56 sec 39
440Martina Marić 56 sec 39
441Martina Marić 56 sec 39
442Martina Mačković 56 sec 39
443Martina Mačković 56 sec 39
444marija berendika 56 sec 39
445Borna Treska 57 sec 39
446Borna Treska 57 sec 39
447Borna Treska 57 sec 39
448Gabriela Danita Mandić 57 sec 39
449Milka Jelovac 57 sec 39
450Radmila Berendika 57 sec 39
451marija berendika 57 sec 39
452Radmila Berendika 57 sec 39
453Martina Marić 57 sec 39
454Martina Marić 57 sec 39
455Martina Marić 57 sec 39
456Martina Marić 57 sec 39
457Martina Marić 57 sec 39
458Martina Marić 57 sec 39
459Martina Marić 57 sec 39
460Martina Mačković 57 sec 39
461Martina Mačković 57 sec 39
462Borna Treska 58 sec 39
463Borna Treska 58 sec 39
464Borna Treska 58 sec 39
465Borna Treska 58 sec 39
466Antonio Grgurić 58 sec 39
467Marijana Sokolovic 58 sec 39
468Marijana Sokolovic 58 sec 39
469marija berendika 58 sec 39
470Martina Marić 58 sec 39
471Martina Marić 58 sec 39
472Martina Marić 58 sec 39
473Martina Marić 58 sec 39
474Martina Mačković 58 sec 39
475Borna Treska 59 sec 39
476Borna Treska 59 sec 39
477Borna Treska 59 sec 39
478Borna Treska 59 sec 39
479Borna Treska 59 sec 39
480Borna Treska 59 sec 39
481Marijana Sokolovic 59 sec 39
482Marijana Sokolovic 59 sec 39
483Gabriela Danita Mandić 59 sec 39
484marija berendika 59 sec 39
485Milka Jelovac 59 sec 39
486Milka Jelovac 59 sec 39
487Milka Jelovac 59 sec 39
488marija berendika 59 sec 39
489Martina Mačković 59 sec 39
490Martina Mačković 59 sec 39
491Martina Marić 59 sec 39
492Martina Marić 59 sec 39
493Martina Marić 59 sec 39
494Martina Marić 59 sec 39
495Martina Marić 59 sec 39
496Martina Marić 59 sec 39
497Martina Marić 59 sec 39
498Martina Marić 59 sec 39
499Martina Marić 59 sec 39
500Martina Marić 59 sec 39
501Martina Mačković 59 sec 39
502Martina Mačković 59 sec 39
503Borna Treska 1 min 0 sec 39
504Borna Treska 1 min 0 sec 39
505Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
506Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 39
507Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
508Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
509Martina Mačković 1 min 0 sec 39
510Martina Mačković 1 min 0 sec 39
511Martina Mačković 1 min 0 sec 39
512Martina Marić 1 min 0 sec 39
513Martina Marić 1 min 0 sec 39
514Martina Marić 1 min 0 sec 39
515Martina Marić 1 min 0 sec 39
516Borna Treska 1 min 1 sec 39
517Borna Treska 1 min 1 sec 39
518Borna Treska 1 min 1 sec 39
519Borna Treska 1 min 1 sec 39
520Borna Treska 1 min 1 sec 39
521Borna Treska 1 min 1 sec 39
522Borna Treska 1 min 1 sec 39
523marija berendika 1 min 1 sec 39
524marija berendika 1 min 1 sec 39
525Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 39
526marija berendika 1 min 1 sec 39
527Milka Jelovac 1 min 1 sec 39
528Martina Mačković 1 min 1 sec 39
529Martina Marić 1 min 1 sec 39
530Martina Marić 1 min 1 sec 39
531Martina Mačković 1 min 1 sec 39
532Antonio Grgurić 1 min 2 sec 39
533Borna Treska 1 min 2 sec 39
534Borna Treska 1 min 2 sec 39
535Borna Treska 1 min 2 sec 39
536Radmila Berendika 1 min 2 sec 39
537marija berendika 1 min 2 sec 39
538Milka Jelovac 1 min 2 sec 39
539Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 39
540Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 39
541marija berendika 1 min 2 sec 39
542Martina Mačković 1 min 2 sec 39
543Martina Mačković 1 min 2 sec 39
544Martina Mačković 1 min 2 sec 39
545Martina Marić 1 min 2 sec 39
546Maksimilijan Mrak 1 min 2 sec 39
547Martina Marić 1 min 2 sec 39
548Martina Mačković 1 min 2 sec 39
549Martina Mačković 1 min 2 sec 39
550Borna Treska 1 min 3 sec 39
551Borna Treska 1 min 3 sec 39
552marija berendika 1 min 3 sec 39
553Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 39
554Martina Mačković 1 min 3 sec 39
555Martina Marić 1 min 3 sec 39
556Borna Treska 1 min 4 sec 39
557Borna Treska 1 min 4 sec 39
558Borna Treska 1 min 4 sec 39
559Antonio Grgurić 1 min 4 sec 39
560marija berendika 1 min 4 sec 39
561Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 39
562GABRIELA DANITA MANDIĆ 1 min 4 sec 39
563Milka Jelovac 1 min 4 sec 39
564Milka Jelovac 1 min 4 sec 39
565Martina Mačković 1 min 4 sec 39
566Martina Mačković 1 min 4 sec 39
567Martina Mačković 1 min 4 sec 39
568Martina Mačković 1 min 4 sec 39
569Martina Mačković 1 min 4 sec 39
570Martina Marić 1 min 4 sec 39
571Martina Marić 1 min 4 sec 39
572Martina Mačković 1 min 4 sec 39
573Borna Treska 1 min 5 sec 39
574Antonio Grgurić 1 min 5 sec 39
575Martina Marić 1 min 5 sec 39
576Martina Marić 1 min 5 sec 39
577Martina Marić 1 min 5 sec 39
578Martina Marić 1 min 5 sec 39
579Mm 1 min 5 sec 39
580Borna Treska 1 min 6 sec 39
581Sara Cindrić 1 min 6 sec 39
582marija berendika 1 min 6 sec 39
583Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 39
584Milka Jelovac 1 min 6 sec 39
585Martina Mačković 1 min 6 sec 39
586Martina Mačković 1 min 6 sec 39
587Martina Marić 1 min 6 sec 39
588Antonio Grgurić 1 min 7 sec 39
589Antonio Grgurić 1 min 7 sec 39
590Marijana Sokolovic 1 min 7 sec 39
591Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 39
592Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 39
593Martina Mačković 1 min 7 sec 39
594Martina Mačković 1 min 7 sec 39
595Martina Mačković 1 min 7 sec 39
596Martina Marić 1 min 7 sec 39
597Martina Marić 1 min 7 sec 39
598Antonio Grgurić 1 min 8 sec 39
599marija berendika 1 min 8 sec 39
600marija berendika 1 min 8 sec 39
601Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
602Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
603Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
604Milka Jelovac 1 min 8 sec 39
605Marijana Sokolovic 1 min 8 sec 39
606Martina Mačković 1 min 8 sec 39
607Martina Marić 1 min 8 sec 39
608Martina Marić 1 min 8 sec 39
609marija berendika 1 min 9 sec 39
610Martina Marić 1 min 9 sec 39
611marija berendika 1 min 10 sec 39
612marija berendika 1 min 10 sec 39
613marija berendika 1 min 10 sec 39
614marija berendika 1 min 10 sec 39
615marija berendika 1 min 10 sec 39
616Milka Jelovac 1 min 10 sec 39
617Marijana Sokolovic 1 min 10 sec 39
618Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 39
619Martina Mačković 1 min 10 sec 39
620Sara Cindrić 1 min 11 sec 39
621marija berendika 1 min 11 sec 39
622marija berendika 1 min 11 sec 39
623marija berendika 1 min 11 sec 39
624Radmila Berendika 1 min 11 sec 39
625marija berendika 1 min 11 sec 39
626marija berendika 1 min 11 sec 39
627marija berendika 1 min 11 sec 39
628Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 39
629Martina Mačković 1 min 11 sec 39
630Martina Mačković 1 min 11 sec 39
631Martina Marić 1 min 11 sec 39
632Borna Treska 1 min 12 sec 39
633Antonio Grgurić 1 min 12 sec 39
634Antonio Grgurić 1 min 12 sec 39
635Ana Leskovic 1 min 12 sec 39
636marija berendika 1 min 12 sec 39
637marija berendika 1 min 12 sec 39
638marija berendika 1 min 12 sec 39
639Gabriela Danita Mandić 1 min 12 sec 39
640Martina Marić 1 min 12 sec 39
641Martina Marić 1 min 12 sec 39
642Borna Treska 1 min 13 sec 39
643marija berendika 1 min 13 sec 39
644Ina Kašaj 1 min 13 sec 39
645Radmila Berendika 1 min 13 sec 39
646Marijana Sokolovic 1 min 13 sec 39
647Ana Leskovic 1 min 13 sec 39
648Gabriela Danita Mandić 1 min 13 sec 39
649Milka Jelovac 1 min 14 sec 39
650Sara Cindrić 1 min 14 sec 39
651marija berendika 1 min 14 sec 39
652Ina Kašaj 1 min 14 sec 39
653marija berendika 1 min 14 sec 39
654Ana Leskovic 1 min 14 sec 39
655Gabriela Danita Mandić 1 min 14 sec 39
656Sara Cindrić 1 min 15 sec 39
657marija berendika 1 min 15 sec 39
658Ina Kašaj 1 min 15 sec 39
659marija berendika 1 min 15 sec 39
660marija berendika 1 min 15 sec 39
661Gabriela Danita Mandić 1 min 15 sec 39
662Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
663Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
664Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
665Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 16 sec 39
666Sara Cindrić 1 min 16 sec 39
667Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
668marija berendika 1 min 16 sec 39
669Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
670Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
671Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
672Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
673Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
674Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
675marija berendika 1 min 17 sec 39
676Ina Kašaj 1 min 17 sec 39
677Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
678Marijela Antunović 1 min 17 sec 39
679Marijela Antunović 1 min 17 sec 39
680Borna Treska 1 min 18 sec 39
681Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 39
682Antonio Grgurić 1 min 18 sec 39
683marija berendika 1 min 18 sec 39
684marija berendika 1 min 18 sec 39
685Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
686Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
687Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
688Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 19 sec 39
689marija berendika 1 min 19 sec 39
690Sara Cindrić 1 min 19 sec 39
691Ana Leskovic 1 min 19 sec 39
692Ina Kašaj 1 min 19 sec 39
693Ina Kašaj 1 min 19 sec 39
694Ana Leskovic 1 min 19 sec 39
695chloe onsea 1 min 19 sec 39
696Marijela Antunović 1 min 19 sec 39
697Sunčana Brkić 1 min 20 sec 39
698Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
699Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
700Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
701Ina Kašaj 1 min 20 sec 39
702Milka Jelovac 1 min 21 sec 39
703Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
704Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
705marija berendika 1 min 21 sec 39
706Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
707Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
708marija berendika 1 min 21 sec 39
709Milka Jelovac 1 min 22 sec 39
710Sunčana Brkić 1 min 22 sec 39
711Ana Leskovic 1 min 22 sec 39
712marija berendika 1 min 22 sec 39
713Ana Leskovic 1 min 22 sec 39
714Mario Petričević 1 min 22 sec 39
715chloe onsea 1 min 22 sec 39
716Ana Leskovic 1 min 23 sec 39
717Sunčana Brkić 1 min 23 sec 39
718marija.berendika 1 min 23 sec 39
719marija berendika 1 min 23 sec 39
720chloe onsea 1 min 23 sec 39
721Ana Leskovic 1 min 23 sec 39
722Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
723Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
724Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
725marija berendika 1 min 24 sec 39
726Antonio Grgurić 1 min 25 sec 39
727mladen berendika 1 min 25 sec 39
728mladen berendika 1 min 25 sec 39
729Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
730Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
731Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
732Martina Marić 1 min 25 sec 39
733Marijana Sokolovic 1 min 26 sec 39
734Julijana Čikara 1 min 26 sec 39
735Ana Leskovic 1 min 26 sec 39
736Ina Kašaj 1 min 26 sec 39
737chloe onsea 1 min 26 sec 39
738chloe onsea 1 min 26 sec 39
739Marijela Antunović 1 min 26 sec 39
740Marijela Antunović 1 min 26 sec 39
741Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
742Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
743Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
744Martina Marić 1 min 28 sec 39
745chloe onsea 1 min 28 sec 39
746chloe onsea 1 min 28 sec 39
747Lars Vitas 1 min 29 sec 39
748Marijela Antunović 1 min 29 sec 39
749Antonio Grgurić 1 min 30 sec 39
750Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
751Antonio Grgurić 1 min 30 sec 39
752Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
753Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
754Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
755chloe onsea 1 min 30 sec 39
756Ana Leskovic 1 min 31 sec 39
757chloe onsea 1 min 31 sec 39
758xxx yyy 1 min 31 sec 39
759xxx yyy 1 min 31 sec 39
760Julijana Čikara 1 min 32 sec 39
761Tomislav Bekavac 1 min 32 sec 39
762Marijana Sokolovic 1 min 33 sec 39
763Ana Leskovic 1 min 33 sec 39
764Ina Kašaj 1 min 33 sec 39
765Ana Leskovic 1 min 35 sec 39
766Ana Leskovic 1 min 37 sec 39
767Marijana Sokolovic 1 min 37 sec 39
768Lars Vitas 1 min 37 sec 39
769057 1 min 39 sec 39
770Mladen Berendika 1 min 40 sec 39
771Antonio Grgurić 1 min 40 sec 39
772057 1 min 40 sec 39
773Marijana Sokolovic 1 min 40 sec 39
774Marijana Sokolovic 1 min 40 sec 39
775Mario Petricevic 1 min 41 sec 39
776Mario Petričević 1 min 41 sec 39
777Davor Pintarić 1 min 42 sec 39
778Mm 1 min 42 sec 39
779Radmila Berendika 1 min 43 sec 39
780Mm 1 min 43 sec 39
781Mm 1 min 43 sec 39
782chloe onsea 1 min 43 sec 39
783marija berendika 1 min 44 sec 39
784Davor Pintarić 1 min 44 sec 39
785Marijaa Sokolovic 1 min 44 sec 39
786Chloe onsea 1 min 44 sec 39
787Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 39
788Mario Petričević 1 min 46 sec 39
789Maksimilijan Mrak 1 min 47 sec 39
790Tomislav Bekavac 1 min 49 sec 39
791Mm 1 min 49 sec 39
792Martina Marić 1 min 49 sec 39
793Marko Veizović 1 min 49 sec 39
794057 1 min 50 sec 39
795Tomislav Bekavac 1 min 50 sec 39
796Željka Sokolović Pavić 1 min 50 sec 39
797Mm 1 min 50 sec 39
798Martina Marić 1 min 50 sec 39
799Zvonimir Popovčić 1 min 50 sec 39
800Marijana Sokolovic 1 min 51 sec 39
801DAVOR PINTARIĆ 1 min 51 sec 39
802chloe onsea 1 min 51 sec 39
803None 1 min 51 sec 39
804Višeslav Raos 1 min 52 sec 39
805Davor Pintarić 1 min 52 sec 39
806None 1 min 52 sec 39
807Mladen Berendika 1 min 53 sec 39
808Marijana Sokolovic 1 min 53 sec 39
809marija berendika 1 min 53 sec 39
810Mmll 1 min 53 sec 39
811Sara Cindrić 1 min 54 sec 39
812Sara Cindrić 1 min 54 sec 39
813Davor PIntarić 1 min 54 sec 39
814Sara Cindrić 1 min 55 sec 39
815Tomislav Bekavac 1 min 55 sec 39
816Ljiljana Miler 1 min 55 sec 39
817Marijana Sokolovic 1 min 56 sec 39
818Martina Marić 1 min 56 sec 39
819Mario Petricevic 1 min 56 sec 39
820057 1 min 57 sec 39
821Sara Cindrić 1 min 58 sec 39
822Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 59 sec 39
823Ljiljana Miler 1 min 59 sec 39
824057 2 min 0 sec 39
825Mm 2 min 0 sec 39
826aas as 2 min 1 sec 39
827Lars Vitas 2 min 1 sec 39
828Željka Sokolović Pavić 2 min 3 sec 39
829Julijana Čikara 2 min 4 sec 39
830Mario Petricevic 2 min 5 sec 39
831057 2 min 6 sec 39
832Martina Marić 2 min 6 sec 39
833Višeslav Raos 2 min 7 sec 39
834Sara Cindrić 2 min 8 sec 39
835Ljiljana Miler 2 min 8 sec 39
836057 2 min 9 sec 39
837davor pintarić 2 min 12 sec 39
838Željka Sokolović Pavić 2 min 13 sec 39
839Ljiljana Miler 2 min 14 sec 39
840Vladimir Puškaš 2 min 15 sec 39
841Chloe onsea 2 min 15 sec 39
842davor pintarić 2 min 16 sec 39
843Martina Marić 2 min 20 sec 39
844Sara Cindrić 2 min 21 sec 39
845Sara Cindrić 2 min 21 sec 39
846Davor Pintarić 2 min 23 sec 39
847Lars Vitas 2 min 23 sec 39
848DAVOR PINTARIC 2 min 24 sec 39
849Ivan Šunjić 2 min 24 sec 39
850Daniela Mužić 2 min 27 sec 39
851Tihana Plečko 2 min 29 sec 39
852Sara Cindrić 2 min 33 sec 39
853Sara Cindrić 2 min 35 sec 39
854Sara Cindrić 2 min 35 sec 39
855Antonio Grgurić 2 min 40 sec 39
856Martina Marić 2 min 41 sec 39
857Sara Cindrić 2 min 45 sec 39
858057 2 min 51 sec 39
859Mm 2 min 59 sec 39
860Mario Petricevic 2 min 59 sec 39
861Sara Cindrić 3 min 0 sec 39
862Sara Cindrić 3 min 3 sec 39
863Julijana Čikara 3 min 9 sec 39
864Julijana Čikara 3 min 16 sec 39
865Martina Marić 3 min 36 sec 39
866Mm 3 min 49 sec 39
867Martina Marić 3 min 49 sec 39
868Lars Vitas 3 min 55 sec 39
869marija berendika 4 min 4 sec 39
870Marijela Antunović 4 min 5 sec 39
871Mm 4 min 5 sec 39
872ghsf 4 min 5 sec 39
873Marijela Antunović 4 min 10 sec 39
874Zvonimir Popovčić 4 min 24 sec 39
875Martina Marić 4 min 30 sec 39
876Ivan Šunjić 4 min 33 sec 39
877Martina Marić 4 min 46 sec 39
878Frano Mihaljević 4 min 59 sec 39
879Anja Borda 5 min 9 sec 39
880marija berendika 5 min 20 sec 39
881Sara Cindrić 5 min 35 sec 39
882Martina Marić 6 min 0 sec 39
883Antonio Olajoš 7 min 5 sec 39
884Martina Marić 9 min 50 sec 39
885Martina Marić 11 min 24 sec 39
886Matea Majstorović 12 min 19 sec 39
887Antonio Olajoš 15 min 1 sec 39
888Antonio Olajoš 15 min 15 sec 39
889Chloe Onsea 18 min 21 sec 39
890Mario Petričević 42 sec 38
891Anja Borda 43 sec 38
892Anja Borda 45 sec 38
893Edi Ibriks 46 sec 38
894marija berendika 47 sec 38
895marija berendika 47 sec 38
896Radmila Berendika 47 sec 38
897Radmila Berendika 47 sec 38
898Radmila Berendika 48 sec 38
899marija berendika 48 sec 38
900marija berendika 48 sec 38
901Radmila Berendika 48 sec 38
902Radmila Berendika 48 sec 38
903Radmila Berendika 48 sec 38
904Radmila Berendika 48 sec 38
905Radmila Berendika 48 sec 38
906Zvonimir Popovčić 48 sec 38
907marija berendika 48 sec 38
908marija berendika 48 sec 38
909marija berendika 48 sec 38
910Borna Treska 49 sec 38
911Borna Treska 49 sec 38
912marija berendika 49 sec 38
913marija berendika 49 sec 38
914marija berendika 49 sec 38
915Radmila Berendika 49 sec 38
916Zvonimir Popovčić 49 sec 38
917Zvonimir Popovčić 49 sec 38
918Zvonimir Popovčić 49 sec 38
919Zvonimir Popovčić 49 sec 38
920marija berendika 49 sec 38
921marija berendika 49 sec 38
922marija berendika 49 sec 38
923Borna Treska 50 sec 38
924Antonio Grgurić 50 sec 38
925Marijan Sokolovic 50 sec 38
926Gabriela Danita Mandić 50 sec 38
927marija berendika 50 sec 38
928marija berendika 50 sec 38
929Radmila Berendika 50 sec 38
930Bepo Predovan 50 sec 38
931marija berendika 50 sec 38
932Antonio Grgurić 50 sec 38
933Antonio Grgurić 50 sec 38
934Borna Treska 51 sec 38
935Borna Treska 51 sec 38
936Borna Treska 51 sec 38
937Borna Treska 51 sec 38
938Antonio Grgurić 51 sec 38
939marija berendika 51 sec 38
940Radmila Berendika 51 sec 38
941Radmila Berendika 51 sec 38
942marija berendika 51 sec 38
943marija berendika 51 sec 38
944Radmila Berendika 51 sec 38
945Radmila Berendika 51 sec 38
946Radmila Berendika 51 sec 38
947Radmila Berendika 51 sec 38
948Radmila Berendika 51 sec 38
949Radmila Berendika 51 sec 38
950Radmila Berendika 51 sec 38
951Antonio Grgurić 51 sec 38
952Martina Marić 51 sec 38
953Antonio Grgurić 51 sec 38
954marija berendika 51 sec 38
955marija berendika 51 sec 38
956Borna Treska 52 sec 38
957Radmila Berendika 52 sec 38
958Radmila Berendika 52 sec 38
959Radmila Berendika 52 sec 38
960Radmila Berendika 52 sec 38
961marija berendika 52 sec 38
962marija berendika 52 sec 38
963marija berendika 52 sec 38
964Radmila Berendika 52 sec 38
965Radmila Berendika 52 sec 38
966Radmila Berendika 52 sec 38
967Radmila Berendika 52 sec 38
968Radmila Berendika 52 sec 38
969Radmila Berendika 52 sec 38
970Zvonimir Popovčić 52 sec 38
971Zvonimir Popovčić 52 sec 38
972Martina Mačković 52 sec 38
973marija berendika 52 sec 38
974marija berendika 53 sec 38
975Radmila Berendika 53 sec 38
976Radmila Berendika 53 sec 38
977marija berendika 53 sec 38
978marija berendika 53 sec 38
979marija berendika 53 sec 38
980marija berendika 53 sec 38
981Radmila Berendika 53 sec 38
982Radmila Berendika 53 sec 38
983Radmila Berendika 53 sec 38
984Martina Marić 53 sec 38
985Martina Mackovic 53 sec 38
986marija berendika 53 sec 38
987Borna Treska 54 sec 38
988Borna Treska 54 sec 38
989Borna Treska 54 sec 38
990Antonio Grgurić 54 sec 38
991Borna Treska 54 sec 38
992Antonio Grgurić 54 sec 38
993Borna Treska 54 sec 38
994Radmila Berendika 54 sec 38
995Gabriela Danita Mandić 54 sec 38
996Gabriela Danita Mandić 54 sec 38
997Marijana Sokolovic 54 sec 38
998marija berendika 54 sec 38
999marija berendika 54 sec 38
1000marija berendika 54 sec 38
1001marija berendika 54 sec 38
1002Radmila Berendika 54 sec 38
1003Radmila Berendika 54 sec 38
1004Antonio Grgurić 54 sec 38
1005Martina Mačković 54 sec 38
1006Martina Marić 54 sec 38
1007Martina Mackovic 54 sec 38
1008marija berendika 54 sec 38
1009Borna Treska 55 sec 38
1010marija berendika 55 sec 38
1011marija berendika 55 sec 38
1012Gabriela Danita Mandić 55 sec 38
1013Gabriela Danita Mandić 55 sec 38
1014marija berendika 55 sec 38
1015marija berendika 55 sec 38
1016marija berendika 55 sec 38
1017Radmila Berendika 55 sec 38
1018Radmila Berendika 55 sec 38
1019Radmila Berendika 55 sec 38
1020Antonio Grgurić 55 sec 38
1021Martina Marić 55 sec 38
1022Martina Marić 55 sec 38
1023Martina Marić 55 sec 38
1024Martina Marić 55 sec 38
1025Martina Marić 55 sec 38
1026marija berendika 55 sec 38
1027Borna Treska 56 sec 38
1028Borna Treska 56 sec 38
1029Borna Treska 56 sec 38
1030Gabriela Danita Mandić 56 sec 38
1031Gabriela Danita Mandić 56 sec 38
1032marija berendika 56 sec 38
1033Radmila Berendika 56 sec 38
1034Radmila Berendika 56 sec 38
1035Radmila Berendika 56 sec 38
1036Martina Marić 56 sec 38
1037Martina Marić 56 sec 38
1038Martina Marić 56 sec 38
1039Martina Mačković 56 sec 38
1040Martina Mačković 56 sec 38
1041Borna Treska 57 sec 38
1042Borna Treska 57 sec 38
1043Borna Treska 57 sec 38
1044Borna Treska 57 sec 38
1045Borna Treska 57 sec 38
1046Borna Treska 57 sec 38
1047Borna Treska 57 sec 38
1048marija berendika 57 sec 38
1049marija berendika 57 sec 38
1050Radmila Berendika 57 sec 38
1051Radmila Berendika 57 sec 38
1052Martina Marić 57 sec 38
1053Martina Marić 57 sec 38
1054Martina Marić 57 sec 38
1055Martina Marić 57 sec 38
1056Martina Marić 57 sec 38
1057Martina Marić 57 sec 38
1058Martina Marić 57 sec 38
1059Martina Mačković 57 sec 38
1060Borna Treska 58 sec 38
1061Borna Treska 58 sec 38
1062Borna Treska 58 sec 38
1063Borna Treska 58 sec 38
1064Borna Treska 58 sec 38
1065Borna Treska 58 sec 38
1066Gabriela Danita Mandić 58 sec 38
1067Marijana Sokolovic 58 sec 38
1068Gabriela Danita Mandić 58 sec 38
1069Milka Jelovac 58 sec 38
1070Milka Jelovac 58 sec 38
1071Milka Jelovac 58 sec 38
1072Milka Jelovac 58 sec 38
1073marija berendika 58 sec 38
1074marija berendika 58 sec 38
1075marija berendika 58 sec 38
1076Radmila Berendika 58 sec 38
1077Radmila Berendika 58 sec 38
1078Radmila Berendika 58 sec 38
1079Martina Marić 58 sec 38
1080Martina Marić 58 sec 38
1081Martina Marić 58 sec 38
1082Martina Marić 58 sec 38
1083Martina Marić 58 sec 38
1084Martina Marić 58 sec 38
1085Martina Marić 58 sec 38
1086Martina Marić 58 sec 38
1087Martina Marić 58 sec 38
1088Borna Treska 59 sec 38
1089Borna Treska 59 sec 38
1090Borna Treska 59 sec 38
1091Borna Treska 59 sec 38
1092Borna Treska 59 sec 38
1093Antonio Grgurić 59 sec 38
1094Gabriela Danita Mandić 59 sec 38
1095Marijana Sokolovic 59 sec 38
1096marija berendika 59 sec 38
1097Martina Marić 59 sec 38
1098Martina Marić 59 sec 38
1099Marrina Marić 59 sec 38
1100Marrina Marić 59 sec 38
1101Borna Treska 1 min 0 sec 38
1102Borna Treska 1 min 0 sec 38
1103Borna Treska 1 min 0 sec 38
1104Borna Treska 1 min 0 sec 38
1105Borna Treska 1 min 0 sec 38
1106Borna Treska 1 min 0 sec 38
1107Borna Treska 1 min 0 sec 38
1108Borna Treska 1 min 0 sec 38
1109Radmila Berendika 1 min 0 sec 38
1110Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 38
1111Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 38
1112marija berendika 1 min 0 sec 38
1113marija berendika 1 min 0 sec 38
1114Milka Jelovac 1 min 0 sec 38
1115Milka Jelovac 1 min 0 sec 38
1116marija berendika 1 min 0 sec 38
1117Martina Mačković 1 min 0 sec 38
1118Martina Marić 1 min 0 sec 38
1119Martina Marić 1 min 0 sec 38
1120Martina Marić 1 min 0 sec 38
1121Martina Marić 1 min 0 sec 38
1122Martina Marić 1 min 0 sec 38
1123Martina Marić 1 min 0 sec 38
1124Martina Marić 1 min 0 sec 38
1125Borna Treska 1 min 1 sec 38
1126Borna Treska 1 min 1 sec 38
1127Borna Treska 1 min 1 sec 38
1128Borna Treska 1 min 1 sec 38
1129Borna Treska 1 min 1 sec 38
1130marija berendika 1 min 1 sec 38
1131Radmila Berendika 1 min 1 sec 38
1132Radmila Berendika 1 min 1 sec 38
1133Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 38
1134Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 38
1135Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 38
1136marija berendika 1 min 1 sec 38
1137marija berendika 1 min 1 sec 38
1138Martina Mačković 1 min 1 sec 38
1139Martina Marić 1 min 1 sec 38
1140Martina Marić 1 min 1 sec 38
1141Martina Marić 1 min 1 sec 38
1142Martina Marić 1 min 1 sec 38
1143Martina Marić 1 min 1 sec 38
1144Martina Marić 1 min 1 sec 38
1145Borna Treska 1 min 2 sec 38
1146Borna Treska 1 min 2 sec 38
1147Borna Treska 1 min 2 sec 38
1148Borna Treska 1 min 2 sec 38
1149Antonio Grgurić 1 min 2 sec 38
1150Borna Treska 1 min 2 sec 38
1151Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1152Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1153Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1154Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1155Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1156Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1157Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1158Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1159Milka Jelovac 1 min 2 sec 38
1160marija berendika 1 min 2 sec 38
1161Martina Marić 1 min 2 sec 38
1162Martina Marić 1 min 2 sec 38
1163Martina Marić 1 min 2 sec 38
1164Borna Treska 1 min 3 sec 38
1165Borna Treska 1 min 3 sec 38
1166Borna Treska 1 min 3 sec 38
1167Borna Treska 1 min 3 sec 38
1168Borna Treska 1 min 3 sec 38
1169Antonio Grgurić 1 min 3 sec 38
1170Radmila Berendika 1 min 3 sec 38
1171Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 38
1172Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 38
1173Milka Jelovac 1 min 3 sec 38
1174Milka Jelovac 1 min 3 sec 38
1175Martina Marić 1 min 3 sec 38
1176Martina Marić 1 min 3 sec 38
1177Martina Marić 1 min 3 sec 38
1178Borna Treska 1 min 4 sec 38
1179Borna Treska 1 min 4 sec 38
1180marija berendika 1 min 4 sec 38
1181marija berendika 1 min 4 sec 38
1182Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 38
1183GABRIELA DANITA MANDIĆ 1 min 4 sec 38
1184Milka Jelovac 1 min 4 sec 38
1185Milka Jelovac 1 min 4 sec 38
1186Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 38
1187Martina Marić 1 min 4 sec 38
1188Martina Marić 1 min 4 sec 38
1189Martina Marić 1 min 4 sec 38
1190Martina Marić 1 min 4 sec 38
1191Antonio Grgurić 1 min 5 sec 38
1192Borna Treska 1 min 5 sec 38
1193Borna Treska 1 min 5 sec 38
1194marija berendika 1 min 5 sec 38
1195Radmila Berendika 1 min 5 sec 38
1196Radmila Berendika 1 min 5 sec 38
1197Martina Marić 1 min 5 sec 38
1198Martina Marić 1 min 5 sec 38
1199Sara Cindrić 1 min 6 sec 38
1200marija berendika 1 min 6 sec 38
1201Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 38
1202Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 38
1203marija berendika 1 min 6 sec 38
1204Milka Jelovac 1 min 6 sec 38
1205Milka Jelovac 1 min 6 sec 38
1206Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 38
1207marija berendika 1 min 6 sec 38
1208Radmila Berendika 1 min 6 sec 38
1209Martina Marić 1 min 6 sec 38
1210Martina Marić 1 min 6 sec 38
1211Martina Marić 1 min 6 sec 38
1212Martina Marić 1 min 6 sec 38
1213Martina Marić 1 min 6 sec 38
1214Martina Marić 1 min 6 sec 38
1215Antonio Grgurić 1 min 7 sec 38
1216marija berendika 1 min 7 sec 38
1217marija berendika 1 min 7 sec 38
1218marija berendika 1 min 7 sec 38
1219marija berendika 1 min 7 sec 38
1220Marijana Sokolovic 1 min 7 sec 38
1221Ana Leskovic 1 min 7 sec 38
1222Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1223Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1224Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1225Martina Marić 1 min 7 sec 38
1226Martina Marić 1 min 7 sec 38
1227Borna Treska 1 min 8 sec 38
1228Antonio Grgurić 1 min 8 sec 38
1229Antonio Grgurić 1 min 8 sec 38
1230marija berendika 1 min 8 sec 38
1231marija berendika 1 min 8 sec 38
1232marija berendika 1 min 8 sec 38
1233marija berendika 1 min 8 sec 38
1234Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 38
1235marija berendika 1 min 8 sec 38
1236Ana Leskovic 1 min 8 sec 38
1237Milka Jelovac 1 min 8 sec 38
1238marija berendika 1 min 8 sec 38
1239Martina Marić 1 min 8 sec 38
1240Marijela Antunović 1 min 8 sec 38
1241Antonio Grgurić 1 min 9 sec 38
1242Višeslav Raos 1 min 9 sec 38
1243marija berendika 1 min 9 sec 38
1244marija berendika 1 min 9 sec 38
1245Martina Marić 1 min 9 sec 38
1246marija berendika 1 min 10 sec 38
1247marija berendika 1 min 10 sec 38
1248marija berendika 1 min 10 sec 38
1249marija berendika 1 min 10 sec 38
1250marija berendika 1 min 10 sec 38
1251Ina Kašaj 1 min 10 sec 38
1252marija berendika 1 min 10 sec 38
1253marija berenika 1 min 10 sec 38
1254Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 38
1255Martina Marić 1 min 10 sec 38
1256Borna Treska 1 min 11 sec 38
1257marija berendika 1 min 11 sec 38
1258Radmila Berendika 1 min 11 sec 38
1259marija berendika 1 min 11 sec 38
1260marija berendika 1 min 11 sec 38
1261marija berendika 1 min 11 sec 38
1262Milka Jelovac 1 min 11 sec 38
1263Marijana Sokolovic 1 min 11 sec 38
1264Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1265Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1266Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1267Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 38
1268Martina Marić 1 min 11 sec 38
1269Antonio Grgurić 1 min 12 sec 38
1270marija berendika 1 min 12 sec 38
1271marija berendika 1 min 12 sec 38
1272marija berendika 1 min 12 sec 38
1273Ina Kašaj 1 min 12 sec 38
1274marija berendika 1 min 12 sec 38
1275Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1276Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1277marija berendika 1 min 12 sec 38
1278Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1279Martina Marić 1 min 12 sec 38
1280Martina Marić 1 min 12 sec 38
1281Borna Treska 1 min 13 sec 38
1282Borna Treska 1 min 13 sec 38
1283marija berendika 1 min 13 sec 38
1284marija berendika 1 min 13 sec 38
1285marija berendika 1 min 13 sec 38
1286marija berendika 1 min 13 sec 38
1287Radmila Berendika 1 min 13 sec 38
1288Ana Leskovic 1 min 13 sec 38
1289Gabriela Danita Mandić 1 min 13 sec 38
1290Martina Marić 1 min 13 sec 38
1291Borna Treska 1 min 14 sec 38
1292Marija Berendika 1 min 14 sec 38
1293marija berendika 1 min 14 sec 38
1294marija berednika 1 min 14 sec 38
1295marija berendika 1 min 14 sec 38
1296marija berendika 1 min 14 sec 38
1297Marijana Sokolovic 1 min 14 sec 38
1298Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1299Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1300Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1301Borna Treska 1 min 15 sec 38
1302Ana Leskovic 1 min 15 sec 38
1303Ana Leskovic 1 min 15 sec 38
1304marija berendika 1 min 15 sec 38
1305Radmila Berendika 1 min 15 sec 38
1306marija berendika 1 min 15 sec 38
1307Gabriela Danita Mandić 1 min 15 sec 38
1308Martina Marić 1 min 15 sec 38
1309Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 16 sec 38
1310marija berendika 1 min 16 sec 38
1311Ina Kašaj 1 min 16 sec 38
1312Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1313Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1314Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1315Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1316Martina Marić 1 min 16 sec 38
1317Marijela Antunović 1 min 16 sec 38
1318Antonio Grgurić 1 min 17 sec 38
1319Milka Jelovac 1 min 17 sec 38
1320marija berendika 1 min 17 sec 38
1321marija berendika 1 min 17 sec 38
1322marija berendika 1 min 17 sec 38
1323marija berendika 1 min 17 sec 38
1324marija berendika 1 min 17 sec 38
1325Ana Leskovic 1 min 17 sec 38
1326Ana Leskovic 1 min 17 sec 38
1327Martina Marić 1 min 17 sec 38
1328Marijela Antunović 1 min 17 sec 38
1329Borna Treska 1 min 18 sec 38
1330Antonio Grgurić 1 min 18 sec 38
1331Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1332Antonio Grgurić 1 min 18 sec 38
1333Milka Jelovac 1 min 18 sec 38
1334Milka Jelovac 1 min 18 sec 38
1335Zrinka Pavlinec 1 min 18 sec 38
1336Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 38
1337Borna Treska 1 min 18 sec 38
1338Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1339Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1340marija berendika 1 min 18 sec 38
1341marija berendika 1 min 18 sec 38
1342marija berendika 1 min 18 sec 38
1343marija berendika 1 min 18 sec 38
1344Ina Kašaj 1 min 18 sec 38
1345Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1346MLADEN BERENDIKA 1 min 19 sec 38
1347Lada Bošnjak 1 min 19 sec 38
1348Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1349Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1350Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1351Ina Kašaj 1 min 19 sec 38
1352marija berendika 1 min 19 sec 38
1353mladen berendika 1 min 20 sec 38
1354Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1355MARIJA BERENDIKA 1 min 20 sec 38
1356Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 20 sec 38
1357Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1358Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1359Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1360Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1361Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1362Ina Kašaj 1 min 20 sec 38
1363Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1364Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1365Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1366Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1367Marijela Antunović 1 min 20 sec 38
1368Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1369Marija Berendika 1 min 21 sec 38
1370Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1371Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1372Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1373Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1374Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1375Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1376Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1377Vanessa Lošić 1 min 22 sec 38
1378marija berendika 1 min 22 sec 38
1379Ina Kašaj 1 min 22 sec 38
1380marija berendika 1 min 22 sec 38
1381marija berendika 1 min 22 sec 38
1382Ana Leskovic 1 min 22 sec 38
1383Ana Leskovic 1 min 22 sec 38
1384Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1385Antonio Grgurić 1 min 23 sec 38
1386Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1387mladen berendika 1 min 23 sec 38
1388Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1389Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1390Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 38
1391Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1392Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1393Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1394Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1395Marijela Antunović 1 min 23 sec 38
1396Lada Bošnjak 1 min 24 sec 38
1397Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1398Julijana Čikara 1 min 24 sec 38
1399Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1400Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1401Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1402Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1403Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1404radmila berendika 1 min 25 sec 38
1405Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 38
1406Milka Jelovac 1 min 25 sec 38
1407Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1408Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1409Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1410Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1411marija berendika 1 min 26 sec 38
1412Mladen Berendika 1 min 26 sec 38
1413mladen berendika 1 min 26 sec 38
1414Milka Jelovac 1 min 26 sec 38
1415Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1416Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1417marija berendika 1 min 26 sec 38
1418marija berendika 1 min 26 sec 38
1419Antonio Grgurić 1 min 27 sec 38
1420mladen berendika 1 min 27 sec 38
1421Sunčana Brkić 1 min 27 sec 38
1422Marija Berendika 1 min 27 sec 38
1423Radmila Berendika 1 min 27 sec 38
1424marija berendika 1 min 27 sec 38
1425Marijela Antunović 1 min 27 sec 38
1426marija berendika 1 min 28 sec 38
1427Ana Leskovic 1 min 28 sec 38
1428Ana Leskovic 1 min 29 sec 38
1429Mladen Berendika 1 min 29 sec 38
1430mladen berendika 1 min 29 sec 38
1431radmila berendika 1 min 29 sec 38
1432mladen berendika 1 min 29 sec 38
1433Lada Bošnjak 1 min 29 sec 38
1434Ana Leskovic 1 min 29 sec 38
1435marija berendika 1 min 29 sec 38
1436marija berendika 1 min 29 sec 38
1437Radmila Berendika 1 min 30 sec 38
1438Marijana Sokolovic 1 min 30 sec 38
1439Marija Berendika 1 min 30 sec 38
1440Ana Leskovic 1 min 30 sec 38
1441Ana Leskovic 1 min 30 sec 38
1442Višeslav Raos 1 min 31 sec 38
1443mladen berendika 1 min 31 sec 38
1444radmila berendika 1 min 31 sec 38
1445Lada Bošnjak 1 min 31 sec 38
1446Ina Kašaj 1 min 31 sec 38
1447Ana Leskovic 1 min 31 sec 38
1448Tomislav Bekavac 1 min 31 sec 38
1449Mm 1 min 31 sec 38
1450chloe onsea 1 min 31 sec 38
1451Mario Petričević 1 min 31 sec 38
1452Marijela Antunović 1 min 31 sec 38
1453marija berendika 1 min 32 sec 38
1454Ana Leskovic 1 min 32 sec 38
1455Antonio Grgurić 1 min 32 sec 38
1456radmila berendika 1 min 32 sec 38
1457Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 32 sec 38
1458marija berendika 1 min 32 sec 38
1459Ana Leskovic 1 min 32 sec 38
1460Lars Vitas 1 min 32 sec 38
1461Lada Bošnjak 1 min 33 sec 38
1462Martina Mačković 1 min 33 sec 38
1463Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1464Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1465Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1466Tomislav Bekavac 1 min 33 sec 38
1467Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1468Ina Kašaj 1 min 34 sec 38
1469Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 38
1470Chloe onsea 1 min 34 sec 38
1471Mladen Berendika 1 min 35 sec 38
1472Ana Leskovic 1 min 35 sec 38
1473Ana Leskovic 1 min 35 sec 38
1474Frano Mihaljević 1 min 35 sec 38
1475Ana Leskovic 1 min 36 sec 38
1476Ana Leskovic 1 min 36 sec 38
1477Maksimilijan Mrak 1 min 36 sec 38
1478Višeslav Raos 1 min 37 sec 38
1479mladen berendika 1 min 37 sec 38
1480Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 38
1481057 1 min 37 sec 38
1482Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1483Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1484Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1485Ivan Šunjić 1 min 37 sec 38
1486Ana Leskovic 1 min 38 sec 38
1487057 1 min 38 sec 38
1488Ana Leskovic 1 min 38 sec 38
1489Tomislav Bekavac 1 min 38 sec 38
1490Lars Vitas 1 min 39 sec 38
1491Mario Petricevic 1 min 39 sec 38
1492Marija Berendika 1 min 40 sec 38
1493Ana Leskovic 1 min 40 sec 38
1494Marijela Antunović 1 min 40 sec 38
1495Antonio Grgurić 1 min 41 sec 38
1496057 1 min 41 sec 38
1497marija berendika 1 min 41 sec 38
1498Marijana Sokolovic 1 min 41 sec 38
1499Mm 1 min 41 sec 38
1500Mladen Berendika 1 min 42 sec 38
1501marija.berendika 1 min 42 sec 38
1502Anja Didović 1 min 43 sec 38
1503Radmila Berendika 1 min 43 sec 38
1504Marijana Sokolovic 1 min 43 sec 38
1505Ana Leskovic 1 min 43 sec 38
1506Chloe onsea 1 min 44 sec 38
1507Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1508Antonio Grgurić 1 min 45 sec 38
1509Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1510Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1511Tomislav Bekavac 1 min 45 sec 38
1512Lars Vitas 1 min 46 sec 38
1513057 1 min 47 sec 38
1514Marijana Sokolovic 1 min 47 sec 38
1515Ana Leskovic 1 min 47 sec 38
1516Marijana Sokolovic 1 min 48 sec 38
1517marija berendika 1 min 48 sec 38
1518Marijana Sokolovic 1 min 48 sec 38
1519057 1 min 48 sec 38
1520057 1 min 49 sec 38
1521Željka Sokolović Pavić 1 min 49 sec 38
1522Lars Vitas 1 min 49 sec 38
1523Tomislav Ćuk 1 min 51 sec 38
1524Daniela Mužić 1 min 51 sec 38
1525Marijana Sokolovic 1 min 51 sec 38
1526chloe onsea 1 min 51 sec 38
1527Marijela Antunović 1 min 52 sec 38
1528Marko Henčić 1 min 52 sec 38
1529Mm 1 min 52 sec 38
1530Tihana Plečko 1 min 52 sec 38
1531057 1 min 53 sec 38
1532Ljiljana Miler 1 min 53 sec 38
1533Sara Cindrić 1 min 54 sec 38
1534Chloe onsea 1 min 54 sec 38
1535Lars Vitas 1 min 55 sec 38
1536Martina Marić 1 min 55 sec 38
1537chloe onsea 1 min 55 sec 38
1538asd 1 min 56 sec 38
1539Davor Pintarić 1 min 58 sec 38
1540057 1 min 59 sec 38
1541ab 2 min 0 sec 38
1542Ante 2 min 0 sec 38
1543asd 2 min 0 sec 38
1544123 2 min 0 sec 38
1545Mm 2 min 0 sec 38
1546Ljiljana Milet 2 min 0 sec 38
1547057 2 min 2 sec 38
1548Marijela Antunović 2 min 2 sec 38
1549Ivan Šunjić 2 min 2 sec 38
1550Ljiljana Miler 2 min 2 sec 38
1551Sara Cindrić 2 min 3 sec 38
1552Marijana Sokolovic 2 min 3 sec 38
1553Tihana Plečko 2 min 3 sec 38
1554Ljiljana Miler 2 min 3 sec 38
1555Ljiljana Miler 2 min 3 sec 38
1556Lars Vitas 2 min 5 sec 38
1557057 2 min 7 sec 38
1558Marko Veizović 2 min 7 sec 38
1559Sara Cindrić 2 min 9 sec 38
1560MLADEN BERENDIKA 2 min 9 sec 38
1561Ljiljana Miler 2 min 9 sec 38
1562Ljiljana Miler 2 min 9 sec 38
1563Sara Cindrić 2 min 13 sec 38
1564Frano Mihaljević 2 min 13 sec 38
1565Martina Marić 2 min 14 sec 38
1566Ante 2 min 15 sec 38
1567Martina Marić 2 min 15 sec 38
1568Borislav Svetec 2 min 16 sec 38
1569Sara Cindrić 2 min 16 sec 38
1570Martina Marić 2 min 16 sec 38
1571Martina Marić 2 min 16 sec 38
1572Martina Marić 2 min 19 sec 38
1573Martina Marić 2 min 19 sec 38
1574Maksimilijan Mrak 2 min 21 sec 38
1575057 2 min 25 sec 38
1576Martina Marić 2 min 25 sec 38
1577Daniela Mužić 2 min 27 sec 38
1578Sara Cindrić 2 min 28 sec 38
1579Sara Cindrić 2 min 28 sec 38
1580sara burić 2 min 28 sec 38
1581Mario Petricevic 2 min 28 sec 38
1582Martina Mačković 2 min 30 sec 38
1583Davor Pintarić 2 min 32 sec 38
1584057 2 min 32 sec 38
1585Sara Cindrić 2 min 33 sec 38
1586Sara Cindrić 2 min 40 sec 38
1587Daniela Mužić 2 min 41 sec 38
1588marija berendika 2 min 41 sec 38
1589Ivana Rozić 2 min 41 sec 38
1590Sara Cindrić 2 min 45 sec 38
1591Tihana Plečko 2 min 47 sec 38
1592mario petricevic 2 min 47 sec 38
1593Martina Marić 2 min 52 sec 38
1594Sara Cindrić 2 min 56 sec 38
1595Ivan Šunjić 2 min 58 sec 38
1596Lars Vitas 2 min 59 sec 38
1597Sara Cindrić 3 min 0 sec 38
1598davor pintarić 3 min 3 sec 38
1599057 3 min 6 sec 38
1600Martina Marić 3 min 7 sec 38
1601Martina Marić 3 min 10 sec 38
1602Sara Cindrić 3 min 21 sec 38
1603Martina Marić 3 min 33 sec 38
1604Martina Marić 3 min 34 sec 38
1605Martina Marić 3 min 37 sec 38
1606Martina Marić 3 min 41 sec 38
1607Mm 3 min 42 sec 38
1608Mm 3 min 45 sec 38
1609Mm 3 min 45 sec 38
1610Mm 3 min 51 sec 38
1611Mm 3 min 56 sec 38
1612Mm 4 min 8 sec 38
1613Zrinka 4 min 9 sec 38
1614Mm 4 min 16 sec 38
1615Martina Marić 4 min 18 sec 38
1616Sara Cindrić 4 min 19 sec 38
1617Marko Henčić 4 min 39 sec 38
1618Maksimilijan Mrak 4 min 40 sec 38
1619Maksimilijan Mrak 4 min 40 sec 38
1620Mm 5 min 12 sec 38
1621Ivan Šunjić 5 min 20 sec 38
1622marija berendika 5 min 30 sec 38
1623Ivan Šunjić 5 min 32 sec 38
1624Mm 5 min 33 sec 38
1625marija berendika 5 min 52 sec 38
1626Martina Marić 5 min 57 sec 38
1627Marijela Antunović 6 min 5 sec 38
1628Martina Marić 6 min 13 sec 38
1629Maksimilijan Mrak 7 min 21 sec 38
1630Mm 7 min 25 sec 38
1631Marko Henčić 7 min 27 sec 38
1632davor pintaric 8 min 51 sec 38
1633Moje 9 min 2 sec 38
1634Martina Marić 9 min 47 sec 38
1635ghfdgfdgfd 10 min 26 sec 38
1636Maksimilijan Mrak 12 min 16 sec 38
1637Frano Mihaljević 14 min 48 sec 38
1638Martina Mačković 19 min 45 sec 38
1639Ela Varošanec Krsnik 19 min 49 sec 38
1640Anja Borda 38 sec 37
1641Anja Borda 44 sec 37
1642marija berendika 46 sec 37
1643Antonio Grgurić 46 sec 37
1644marija berendika 46 sec 37
1645marija berendika 47 sec 37
1646marija berendika 47 sec 37
1647marija berendika 47 sec 37
1648Radmila Berendika 48 sec 37
1649marija berendika 48 sec 37
1650marija berendika 48 sec 37
1651Radmila Berendika 48 sec 37
1652Radmila Berendika 48 sec 37
1653Radmila Berendika 48 sec 37
1654Radmila Berendika 48 sec 37
1655marija berendika 48 sec 37
1656marija berendika 48 sec 37
1657Borna Treska 49 sec 37
1658Borna Treska 49 sec 37
1659Marijana Sokolovic 49 sec 37
1660marija berendika 49 sec 37
1661marija berendika 49 sec 37
1662marija berendika 49 sec 37
1663Radmila Berendika 49 sec 37
1664Zvonimir Popovčić 49 sec 37
1665marija berendika 49 sec 37
1666marija berendika 49 sec 37
1667Antonio Grgurić 49 sec 37
1668marija berendika 49 sec 37
1669marija berendika 49 sec 37
1670Borna Treska 50 sec 37
1671marija berendika 50 sec 37
1672Marijana Sokolovic 50 sec 37
1673marija berendika 50 sec 37
1674marija berendika 50 sec 37
1675Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1676Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1677Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1678marija berendika 50 sec 37
1679marija berendika 50 sec 37
1680marija berendika 50 sec 37
1681Martina Marić 50 sec 37
1682marija berendika 50 sec 37
1683Gabriela Danita Mandić 51 sec 37
1684Marijana Sokolovic 51 sec 37
1685marija berendika 51 sec 37
1686marija berendika 51 sec 37
1687marija berendika 51 sec 37
1688Martina Mačković 51 sec 37
1689marija berendika 51 sec 37
1690marija berendika 51 sec 37
1691Martina Marić 51 sec 37
1692Antonio Grgurić 52 sec 37
1693marija berendika 52 sec 37
1694Marijana Sokolovic 52 sec 37
1695Radmila Berendika 52 sec 37
1696Radmila Berendika 52 sec 37
1697Radmila Berendika 52 sec 37
1698marija berendika 52 sec 37
1699marija berendika 52 sec 37
1700marija berendika 52 sec 37
1701marija berendika 52 sec 37
1702marija berendika 52 sec 37
1703marija berendika 52 sec 37
1704Radmila Berendika 52 sec 37
1705Radmila Berendika 52 sec 37
1706Radmila Berendika 52 sec 37
1707Radmila Berendika 52 sec 37
1708Radmila Berendika 52 sec 37
1709Radmila Berendika 52 sec 37
1710Radmila Berendika 52 sec 37
1711Radmila Berendika 52 sec 37
1712marija berendika 52 sec 37
1713marija berendika 52 sec 37
1714marija berendika 53 sec 37
1715marija berendika 53 sec 37
1716marija berendika 53 sec 37
1717marija berendika 53 sec 37
1718marija berendika 53 sec 37
1719marija berendika 53 sec 37
1720marija berendika 53 sec 37
1721Radmila Berendika 53 sec 37
1722Radmila Berendika 53 sec 37
1723Radmila Berendika 53 sec 37
1724Zvonimir Popovčić 53 sec 37
1725marija berendika 53 sec 37
1726marija berendika 53 sec 37
1727marija berendika 53 sec 37
1728Borna Treska 54 sec 37
1729Antonio Grgurić 54 sec 37
1730Marijana Sokolovic 54 sec 37
1731marija berendika 54 sec 37
1732marija berendika 54 sec 37
1733Radmila Berendika 54 sec 37
1734Radmila Berendika 54 sec 37
1735Radmila Berendika 54 sec 37
1736marija berendika 54 sec 37
1737marija berendika 54 sec 37
1738marija berendika 54 sec 37
1739Radmila Berendika 54 sec 37
1740Radmila Berendika 54 sec 37
1741Radmila Berendika 54 sec 37
1742Zvonimir Popovčić 54 sec 37
1743Martina Marić 54 sec 37
1744marija berendika 54 sec 37
1745marija berendika 54 sec 37
1746Borna Treska 55 sec 37
1747Borna Treska 55 sec 37
1748marija berendika 55 sec 37
1749marija berendika 55 sec 37
1750marija berendika 55 sec 37
1751Marijana Sokolovic 55 sec 37
1752Gabriela Danita Mandić 55 sec 37
1753marija berendika 55 sec 37
1754marija berendika 55 sec 37
1755marija berendika 55 sec 37
1756Radmila Berendika 55 sec 37
1757Radmila Berendika 55 sec 37
1758Martina Marić 55 sec 37
1759Martina Marić 55 sec 37
1760Martina Marić 55 sec 37
1761Martina Marić 55 sec 37
1762marija berendika 55 sec 37
1763Borna Treska 56 sec 37
1764Borna Treska 56 sec 37
1765Radmila Berendika 56 sec 37
1766Marijana Sokolovic 56 sec 37
1767Radmila Berendika 56 sec 37
1768Radmila Berendika 56 sec 37
1769marija berendika 56 sec 37
1770marija berendika 56 sec 37
1771Martina Marić 56 sec 37
1772Martina Marić 56 sec 37
1773marija berendika 56 sec 37
1774Borna Treska 57 sec 37
1775Marijana Sokolovic 57 sec 37
1776Marijana Sokolovic 57 sec 37
1777Milka Jelovac 57 sec 37
1778Radmila Berendika 57 sec 37
1779Radmila Berendika 57 sec 37
1780Martina Marić 57 sec 37
1781Martina Marić 57 sec 37
1782Borna Treska 58 sec 37
1783Borna Treska 58 sec 37
1784Marijana Sokolovic 58 sec 37
1785Gabriela Danita Mandić 58 sec 37
1786Milka Jelovac 58 sec 37
1787marija berendika 58 sec 37
1788Radmila Berendika 58 sec 37
1789Radmila Berendika 58 sec 37
1790Martina Marić 58 sec 37
1791Martina Marić 58 sec 37
1792Martina Marić 58 sec 37
1793Martina Marić 58 sec 37
1794marija berendika 58 sec 37
1795Borna Treska 59 sec 37
1796Borna Treska 59 sec 37
1797Borna Treska 59 sec 37
1798Marijana Sokolovic 59 sec 37
1799Gabriela Danita Mandić 59 sec 37
1800Gabriela Danita Mandić 59 sec 37
1801Marijana Sokolovic 59 sec 37
1802marija berendika 59 sec 37
1803Marijana Sokolovic 59 sec 37
1804marija berendika 59 sec 37
1805Martina Marić 59 sec 37
1806Martina Marić 59 sec 37
1807Martina Mackovic 59 sec 37
1808Borna Treska 1 min 0 sec 37
1809Borna Treska 1 min 0 sec 37
1810Borna Treska 1 min 0 sec 37
1811Borna Treska 1 min 0 sec 37
1812Borna Treska 1 min 0 sec 37
1813Borna Treska 1 min 0 sec 37
1814Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1815Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1816Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 37
1817Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1818marija berendika 1 min 0 sec 37
1819marija berendika 1 min 0 sec 37
1820Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 37
1821Radmila Berendika 1 min 0 sec 37
1822Martina Marić 1 min 0 sec 37
1823Martina Marić 1 min 0 sec 37
1824Martina Marić 1 min 0 sec 37
1825Martina Marić 1 min 0 sec 37
1826Borna Treska 1 min 1 sec 37
1827Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 37
1828Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 37
1829Martina Marić 1 min 1 sec 37
1830Martina Marić 1 min 1 sec 37
1831Martina Marić 1 min 1 sec 37
1832Martina Marić 1 min 1 sec 37
1833Martina Marić 1 min 1 sec 37
1834Borna Treska 1 min 2 sec 37
1835Borna Treska 1 min 2 sec 37
1836Borna Treska 1 min 2 sec 37
1837Radmila Berendika 1 min 2 sec 37
1838Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1839Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1840Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1841Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1842Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1843Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 37
1844Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1845Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1846Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 37
1847Radmila Berendika 1 min 2 sec 37
1848Martina Marić 1 min 2 sec 37
1849Martina Marić 1 min 2 sec 37
1850Martina Marić 1 min 2 sec 37
1851Martina Marić 1 min 2 sec 37
1852Martina Marić 1 min 2 sec 37
1853Martina Marić 1 min 2 sec 37
1854Borna Treska 1 min 3 sec 37
1855Borna Treska 1 min 3 sec 37
1856Borna Treska 1 min 3 sec 37
1857Borna Treska 1 min 3 sec 37
1858Borna Treska 1 min 3 sec 37
1859Borna Treska 1 min 3 sec 37
1860Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1861Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1862Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1863Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1864Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1865Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 37
1866Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1867marija berendika 1 min 3 sec 37
1868Martina Marić 1 min 3 sec 37
1869Martina Marić 1 min 3 sec 37
1870Martina Marić 1 min 3 sec 37
1871Borna Treska 1 min 4 sec 37
1872Antonio Grgurić 1 min 4 sec 37
1873Borna Treska 1 min 4 sec 37
1874Borna Treska 1 min 4 sec 37
1875Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 37
1876Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1877Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1878marija berendika 1 min 4 sec 37
1879Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1880Martina Marić 1 min 4 sec 37
1881Martina Marić 1 min 4 sec 37
1882Martina Marić 1 min 4 sec 37
1883Antonio Grgurić 1 min 5 sec 37
1884Borna Treska 1 min 5 sec 37
1885Marijana Sokolovic 1 min 5 sec 37
1886Gabriela Danita Mandić 1 min 5 sec 37
1887Martina Marić 1 min 5 sec 37
1888Martina Marić 1 min 5 sec 37
1889Martina Marić 1 min 5 sec 37
1890Borna Treska 1 min 6 sec 37
1891Antonio Grgurić 1 min 6 sec 37
1892Borna Treska 1 min 6 sec 37
1893marija berendika 1 min 6 sec 37
1894Martina Marić 1 min 6 sec 37
1895Martina Marić 1 min 6 sec 37
1896Martina Marić 1 min 6 sec 37
1897Borna Treska 1 min 7 sec 37
1898Borna Treska 1 min 7 sec 37
1899Antonio Grgurić 1 min 7 sec 37
1900Antonio Grgurić 1 min 7 sec 37
1901marija berendika 1 min 7 sec 37
1902marija berendika 1 min 7 sec 37
1903Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 37
1904Martina Marić 1 min 7 sec 37
1905Marijela antunović 1 min 7 sec 37
1906Borna Treska 1 min 8 sec 37
1907Antonio Grgurić 1 min 8 sec 37
1908Sara Cindrić 1 min 8 sec 37
1909marija berendika 1 min 8 sec 37
1910Milka Jelovac 1 min 8 sec 37
1911marija berendika 1 min 8 sec 37
1912Martina Marić 1 min 8 sec 37
1913Borna Treska 1 min 9 sec 37
1914Borna Treska 1 min 9 sec 37
1915Borna Treska 1 min 9 sec 37
1916marija berendika 1 min 9 sec 37
1917marija berendika 1 min 9 sec 37
1918Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1919Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1920Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1921Martina Marić 1 min 9 sec 37
1922Marijela Antunović 1 min 9 sec 37
1923Borna Treska 1 min 10 sec 37
1924Borna Treska 1 min 10 sec 37
1925Antonio Grgurić 1 min 10 sec 37
1926marija berendika 1 min 10 sec 37
1927Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 37
1928Martina Marić 1 min 10 sec 37
1929marija berendika 1 min 11 sec 37
1930marija berendika 1 min 11 sec 37
1931marija berendika 1 min 11 sec 37
1932Radmila Berendika 1 min 11 sec 37
1933Borna Treska 1 min 12 sec 37
1934Borna Treska 1 min 12 sec 37
1935Borna Treska 1 min 12 sec 37
1936Borna Treska 1 min 12 sec 37
1937Antonio Grgurić 1 min 12 sec 37
1938Ana Leskovic 1 min 12 sec 37
1939marija berendika 1 min 12 sec 37
1940marija berendika 1 min 12 sec 37
1941marija berendika 1 min 12 sec 37
1942marija berendika 1 min 12 sec 37
1943Martina Marić 1 min 12 sec 37
1944Višeslav Raos 1 min 13 sec 37
1945marija berendika 1 min 13 sec 37
1946marija berendika 1 min 13 sec 37
1947Martina Marić 1 min 13 sec 37
1948Martina Marić 1 min 13 sec 37
1949Martina Marić 1 min 13 sec 37
1950Borna Treska 1 min 14 sec 37
1951Borna Treska 1 min 14 sec 37
1952Borna Treska 1 min 14 sec 37
1953Borna Treska 1 min 14 sec 37
1954Antonio Grgurić 1 min 14 sec 37
1955Borna Treska 1 min 14 sec 37
1956marija berendika 1 min 14 sec 37
1957marija berendika 1 min 14 sec 37
1958Radmila Berendika 1 min 14 sec 37
1959marija berendika 1 min 14 sec 37
1960Ana Leskovic 1 min 14 sec 37
1961Antonio Grgurić 1 min 15 sec 37
1962Marija Berendika 1 min 15 sec 37
1963Ana Leskovic 1 min 15 sec 37
1964Ana Leskovic 1 min 15 sec 37
1965marija berendika 1 min 15 sec 37
1966marija berendika 1 min 15 sec 37
1967Milka Jelovac 1 min 15 sec 37
1968Antonio Grgurić 1 min 16 sec 37
1969Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1970Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1971Lada Bošnjak 1 min 16 sec 37
1972Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1973marija berendika 1 min 16 sec 37
1974marija berendika 1 min 16 sec 37
1975marija berendika 1 min 16 sec 37
1976radmila berendika 1 min 17 sec 37
1977Radmila Berendika 1 min 17 sec 37
1978Radmila Berendika 1 min 17 sec 37
1979Ana Leskovic 1 min 17 sec 37
1980Martina Marić 1 min 17 sec 37
1981Borna Treska 1 min 18 sec 37
1982Vanessa Lošić 1 min 18 sec 37
1983Antonio Grgurić 1 min 18 sec 37
1984mladen berendika 1 min 18 sec 37
1985mladen berendika 1 min 18 sec 37
1986Sunčana Brkić 1 min 18 sec 37
1987Milka Jelovac 1 min 18 sec 37
1988Ana Leskovic 1 min 18 sec 37
1989Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 37
1990marija.berendika 1 min 18 sec 37
1991marija berendika 1 min 18 sec 37
1992marija berendika 1 min 18 sec 37
1993Radmila Berendika 1 min 18 sec 37
1994marija berendika 1 min 18 sec 37
1995marija berendika 1 min 18 sec 37
1996Ana Leskovic 1 min 18 sec 37
1997Borna Treska 1 min 19 sec 37
1998Mladen Berendika 1 min 19 sec 37
1999mladen berendika 1 min 19 sec 37
2000Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 19 sec 37
2001Milka Jelovac 1 min 19 sec 37
2002Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2003Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2004Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2005marija berendika 1 min 19 sec 37
2006marija berendika 1 min 19 sec 37
2007Gabriela Danita Mandić 1 min 19 sec 37
2008Borna Treska 1 min 20 sec 37
2009mladen berendika 1 min 20 sec 37
2010Milka Jelovac 1 min 20 sec 37
2011MARIJA BERENDIKA 1 min 20 sec 37
2012Ana Leskovic 1 min 20 sec 37
2013marija.berendika 1 min 20 sec 37
2014marija berendika 1 min 20 sec 37
2015marija berendika 1 min 20 sec 37
2016marija berendika 1 min 20 sec 37
2017marija berendika 1 min 20 sec 37
2018marija berendika 1 min 20 sec 37
2019Ana Leskovic 1 min 21 sec 37
2020MLADEN BERENDIKA 1 min 21 sec 37
2021mladen berendika 1 min 21 sec 37
2022Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 37
2023marija berendika 1 min 21 sec 37
2024Ana Leskovic 1 min 21 sec 37
2025Anja Didović 1 min 21 sec 37
2026Maša Marić 1 min 21 sec 37
2027Vanessa Lošić 1 min 22 sec 37
2028Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 37
2029Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2030Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2031Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2032Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2033Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2034Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 37
2035Milka Jelovac 1 min 23 sec 37
2036Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2037Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 37
2038Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2039Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2040Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2041Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2042Martina Marić 1 min 23 sec 37
2043Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2044Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 24 sec 37
2045Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 24 sec 37
2046Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2047Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2048Mm 1 min 24 sec 37
2049Antonio Grgurić 1 min 25 sec 37
2050Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2051Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2052Ana Leskovic 1 min 25 sec 37
2053Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2054Mm 1 min 25 sec 37
2055Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2056Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2057mladen berendika 1 min 26 sec 37
2058Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2059Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2060marija berendika 1 min 26 sec 37
2061Mm 1 min 26 sec 37
2062marija berendika 1 min 27 sec 37
2063Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2064Marijana Sokolovic 1 min 27 sec 37
2065Martina Mačković 1 min 27 sec 37
2066Radmila Berendika 1 min 27 sec 37
2067Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2068Antonio Olajoš 1 min 27 sec 37
2069Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2070marija berendika 1 min 28 sec 37
2071Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 28 sec 37
2072Ana Leskovic 1 min 28 sec 37
2073Marijela Antunović 1 min 28 sec 37
2074Ana Leskovic 1 min 29 sec 37
2075radmila berendika 1 min 29 sec 37
2076Višeslav Raos 1 min 29 sec 37
2077Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 29 sec 37
2078Marijana Sokolovic 1 min 29 sec 37
2079Radmila Berendika 1 min 29 sec 37
2080Ana Leskovic 1 min 29 sec 37
2081Lada Bošnjak 1 min 30 sec 37
2082Ina Kašaj 1 min 30 sec 37
2083Ana Leskovic 1 min 30 sec 37
2084marija berendika 1 min 30 sec 37
2085Ana Leskovic 1 min 30 sec 37
2086Antonio Olajoš 1 min 30 sec 37
2087Martina Marić 1 min 30 sec 37
2088Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 31 sec 37
2089Lada Bošnjak 1 min 31 sec 37
2090Ina Kašaj 1 min 31 sec 37
2091marija berendika 1 min 31 sec 37
2092Antonio Grgurić 1 min 32 sec 37
2093Marijana Sokolovic 1 min 32 sec 37
2094Radmila Berendika 1 min 32 sec 37
2095Ana Leskovic 1 min 33 sec 37
2096Domagoj Babić 1 min 33 sec 37
2097Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 33 sec 37
2098marija berendika 1 min 33 sec 37
2099Lada Bosnjak 1 min 34 sec 37
2100Marija Berendika 1 min 34 sec 37
2101Marijana Sokolovic 1 min 34 sec 37
2102Radmila Berendika 1 min 34 sec 37
2103radmila berendika 1 min 34 sec 37
2104Ana Leskovic 1 min 34 sec 37
2105Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 37
2106Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 37
2107marija berendika 1 min 34 sec 37
2108Ruža Klarić 1 min 34 sec 37
2109Antonio Grgurić 1 min 35 sec 37
2110Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 35 sec 37
2111Marijana Sokolovic 1 min 35 sec 37
2112Julijana Čikara 1 min 35 sec 37
2113Julijana Čikara 1 min 35 sec 37
2114Ana Leskovic 1 min 35 sec 37
2115Ana Leskovic 1 min 36 sec 37
2116Ana Leskovic 1 min 36 sec 37
2117chloe onsea 1 min 36 sec 37
2118Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 37
2119Radmila Berendika 1 min 37 sec 37
2120Radmila Berendika 1 min 37 sec 37
2121Ana Leskovic 1 min 37 sec 37
2122Marko Veizović 1 min 37 sec 37
2123RUŽA Klarić 1 min 37 sec 37
2124marija berendika 1 min 38 sec 37
2125marija berendika 1 min 38 sec 37
2126Radmila Berendika 1 min 38 sec 37
2127Ana Leskovic 1 min 38 sec 37
2128Marija Berendika 1 min 38 sec 37
2129Filip Konić 1 min 38 sec 37
2130057 1 min 38 sec 37
2131Ruža Klarić 1 min 38 sec 37
2132Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2133Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2134Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2135Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2136Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2137Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 40 sec 37
2138mladen berendika 1 min 40 sec 37
2139Radmila Berendika 1 min 40 sec 37
2140057 1 min 40 sec 37
2141Anja Didović 1 min 41 sec 37
2142Ana Leskovic 1 min 41 sec 37
2143Anja Didović 1 min 42 sec 37
2144Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 42 sec 37
2145Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 42 sec 37
2146057 1 min 42 sec 37
2147Chloe onsea 1 min 42 sec 37
2148Mihaela Babić 1 min 43 sec 37
2149Zrinka Pavlinec 1 min 43 sec 37
2150Martina Mačković 1 min 43 sec 37
2151Ana Leskovic 1 min 43 sec 37
2152Tomislav Bekavac 1 min 43 sec 37
2153Marijana Sokolovic 1 min 43 sec 37
2154Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 44 sec 37
2155Ana Leskovic 1 min 44 sec 37
2156Chloe onsea 1 min 44 sec 37
2157Ruža Klarić 1 min 45 sec 37
2158Anja Didović 1 min 46 sec 37
2159Lada Bošnjak 1 min 46 sec 37
2160marija berendika 1 min 46 sec 37
2161Ruža Klarić 1 min 46 sec 37
2162chloe onsea 1 min 46 sec 37
2163Marijela Antunović 1 min 46 sec 37
2164Anja Didović 1 min 47 sec 37
2165chloe onsea 1 min 48 sec 37
2166Ruža Klarić 1 min 48 sec 37
2167Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 49 sec 37
2168Julijana Čikara 1 min 50 sec 37
2169Marko Henčić 1 min 50 sec 37
2170Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 51 sec 37
2171Antonio Grgurić 1 min 52 sec 37
2172Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 52 sec 37
2173Martina Mačković 1 min 52 sec 37
2174asd 1 min 52 sec 37
2175Chloe onsea 1 min 52 sec 37
2176Ivana Rozić 1 min 53 sec 37
2177Ivan Šunjić 1 min 53 sec 37
2178Martina Mačković 1 min 55 sec 37
2179Marijana Sokolović 1 min 55 sec 37
2180Mm 1 min 55 sec 37
2181Martina Marić 1 min 55 sec 37
2182Ante 1 min 56 sec 37
2183asd 1 min 57 sec 37
2184Ljiljana Miler 1 min 57 sec 37
2185Ljiljana Miler 1 min 59 sec 37
2186Daniela Mužić 2 min 0 sec 37
2187Ljiljana Miler 2 min 0 sec 37
2188Ana Leskovic 2 min 1 sec 37
2189057 2 min 1 sec 37
2190Ljiljana Miler 2 min 1 sec 37
2191Anja Didović 2 min 3 sec 37
2192Sara Cindrić 2 min 3 sec 37
2193057 2 min 3 sec 37
2194Ljiljana Miler 2 min 3 sec 37
2195Mihaela Babić 2 min 5 sec 37
2196057 2 min 7 sec 37
2197Višeslav Raos 2 min 8 sec 37
2198Sara Cindrić 2 min 8 sec 37
2199Julijana Čikara 2 min 10 sec 37
2200Frano Mihaljević 2 min 10 sec 37
2201Ljiljana Miler 2 min 10 sec 37
2202Daniela Mužić 2 min 11 sec 37
2203Martina Marić 2 min 11 sec 37
2204Ljiljana Miler 2 min 13 sec 37
2205Radmila Berendika 2 min 14 sec 37
2206Daniela Mužić 2 min 16 sec 37
2207davor pintarić 2 min 17 sec 37
2208Ljiljana Miler 2 min 17 sec 37
2209Marijana Sokolovic 2 min 18 sec 37
2210057 2 min 20 sec 37
2211davor pintaric 2 min 20 sec 37
2212Marko Henčić 2 min 21 sec 37
2213Mm 2 min 21 sec 37
2214Martina Marić 2 min 21 sec 37
2215Tihana Plečko 2 min 21 sec 37
2216Daniela Mužić 2 min 22 sec 37
2217Marko 2 min 22 sec 37
2218Ljiljana Miler 2 min 25 sec 37
2219Marko Veizović 2 min 27 sec 37
2220Marko Henčić 2 min 28 sec 37
2221Davor Pintarić 2 min 29 sec 37
2222Daniela Mužič 2 min 29 sec 37
2223Lars Vitas 2 min 30 sec 37
2224Antonio Grgurić 2 min 31 sec 37
2225davor pintarić 2 min 32 sec 37
2226Ivan Šunjić 2 min 33 sec 37
2227Ljiljana Miler 2 min 33 sec 37
2228Daniela Mužić 2 min 36 sec 37
2229Zvonimir Popovčić 2 min 38 sec 37
2230Martima Marić 2 min 41 sec 37
2231Antonio Grgurić 2 min 45 sec 37
2232Martina Marić 2 min 47 sec 37
2233Ana Leskovic 2 min 48 sec 37
2234Lars Vitas 2 min 48 sec 37
2235Ivan Šunjić 2 min 50 sec 37
2236Suncana Bosnjak Brkic 2 min 53 sec 37
2237Martina Marić 2 min 59 sec 37
2238Marijela Antunović 3 min 1 sec 37
2239Sara Cindrić 3 min 16 sec 37
2240Julijana Čikara 3 min 16 sec 37
2241Frano Mihaljević 3 min 23 sec 37
2242Tihana Plečko 3 min 42 sec 37
2243Julijana Čikara 3 min 43 sec 37
2244Antonio Grgurić 3 min 49 sec 37
2245Sara Cindrić 3 min 55 sec 37
2246Ivan Šunjić 4 min 8 sec 37
2247Sara Cindrić 4 min 9 sec 37
2248Zvonimir Popovčić 4 min 14 sec 37
2249Sara Cindrić 4 min 17 sec 37
2250Mm 4 min 17 sec 37
2251Mm 4 min 18 sec 37
2252Mm 4 min 24 sec 37
2253Martina Marić 4 min 29 sec 37
2254Bb 4 min 36 sec 37
2255Martina Marić 4 min 36 sec 37
2256Ivana Rozić 4 min 36 sec 37
2257Martina Marić 4 min 49 sec 37
2258Maksimilijan Mrak 5 min 3 sec 37
2259Martina Marić 5 min 9 sec 37
2260Ivan Šunjić 5 min 12 sec 37
2261Marko Henčić 5 min 16 sec 37
2262Mm 5 min 16 sec 37
2263davor pintaric 5 min 21 sec 37
2264Sandra Ljubas 5 min 23 sec 37
2265Mm 5 min 27 sec 37
2266Marijana Klarić 5 min 33 sec 37
2267Maksimilijan Mrak 5 min 40 sec 37
2268marija berendika 5 min 54 sec 37
2269Lorena Boldin 6 min 8 sec 37
2270Marko Čulima 6 min 19 sec 37
2271Marijela Antunović 6 min 37 sec 37
2272Lars Vitas 6 min 47 sec 37
2273Mm 6 min 53 sec 37
2274Marko Henčić 6 min 55 sec 37
2275Martina Marić 6 min 56 sec 37
2276Martina Marić 7 min 19 sec 37
2277Martina Mačković 7 min 23 sec 37
2278Martina Mačković 8 min 4 sec 37
2279Marko Henčić 8 min 36 sec 37
2280Martina Mačković 8 min 43 sec 37
2281Martina Marić 8 min 58 sec 37
2282Martina Marić 9 min 0 sec 37
2283Martina Mačković 9 min 12 sec 37
2284Marko Henčić 9 min 34 sec 37
2285Mm 9 min 57 sec 37
2286Martina Marić 10 min 16 sec 37
2287Maksimilijan Mrak 12 min 42 sec 37
2288Marko Henčić 13 min 18 sec 37
2289Frano Mihaljević 15 min 29 sec 37
2290Robert Vrkić 15 min 34 sec 37
2291dasdasd 16 min 57 sec 37
2292s 17 min 11 sec 37
2293Martina Mačković 18 min 55 sec 37
2294Martina Mačković 19 min 4 sec 37
2295Mario Petricevic 46 sec 36
2296Valentina Malović 47 sec 36
2297marija berendika 48 sec 36
2298marija berendika 48 sec 36
2299marija berendika 48 sec 36
2300marija berendika 48 sec 36
2301Radmila Berendika 48 sec 36
2302marija berendika 48 sec 36
2303marija berendika 48 sec 36
2304Radmila Berendika 49 sec 36
2305marija berendika 49 sec 36
2306marija berendika 49 sec 36
2307Radmila Berendika 49 sec 36
2308Radmila Berendika 49 sec 36
2309Radmila Berendika 49 sec 36
2310Radmila Berendika 49 sec 36
2311Zvonimir Popovčić 49 sec 36
2312marija berendika 49 sec 36
2313Radmila Berendika 50 sec 36
2314Radmila Berendika 50 sec 36
2315marija berendika 50 sec 36
2316marija berendika 50 sec 36
2317marija berendika 50 sec 36
2318Radmila Berendika 50 sec 36
2319Radmila Berendika 50 sec 36
2320Radmila Berendika 50 sec 36
2321Radmila Berendika 50 sec 36
2322Radmila Berendika 50 sec 36
2323Radmila Berendika 50 sec 36
2324marija berendika 50 sec 36
2325marija berendika 50 sec 36
2326marija berendika 50 sec 36
2327marija berendika 50 sec 36
2328marija berendika 50 sec 36
2329marija berendika 50 sec 36
2330marija berendika 51 sec 36
2331marija berendika 51 sec 36
2332Radmila Berendika 51 sec 36
2333marija berendika 51 sec 36
2334Radmila Berendika 51 sec 36
2335Radmila Berendika 51 sec 36
2336Zvonimir Popovčić 51 sec 36
2337Martina Mačković 51 sec 36
2338marija berendika 51 sec 36
2339marija berendika 51 sec 36
2340marija berendika 51 sec 36
2341marija berendika 51 sec 36
2342marija berendika 51 sec 36
2343Borna Treska 52 sec 36
2344Marijana Sokolovic 52 sec 36
2345Gabriela Danita Mandić 52 sec 36
2346marija berendika 52 sec 36
2347marija berendika 52 sec 36
2348marija berendika 52 sec 36
2349Radmila Berendika 52 sec 36
2350Zvonimir Popovčić 52 sec 36
2351Zvonimir Popovčić 52 sec 36
2352marija berendika 52 sec 36
2353marija berendika 52 sec 36
2354marija berendika 52 sec 36
2355marija berendika 52 sec 36
2356marija berendika 53 sec 36
2357Radmila Berendika 53 sec 36
2358marija berendika 53 sec 36
2359marija berendika 53 sec 36
2360Radmila Berendika 53 sec 36
2361Radmila Berendika 53 sec 36
2362Radmila Berendika 53 sec 36
2363Zvonimir Popovčić 53 sec 36
2364marija berendika 53 sec 36
2365marija berendika 53 sec 36
2366marija berendika 53 sec 36
2367marija berendika 53 sec 36
2368marija berendika 53 sec 36
2369Gabriela Danita Mandić 54 sec 36
2370marija berendika 54 sec 36
2371marija berendika 54 sec 36
2372marija berendika 54 sec 36
2373marija berendika 54 sec 36
2374Radmila Berendika 54 sec 36
2375marija berendika 54 sec 36
2376Martina Mackovic 54 sec 36
2377marija berendika 54 sec 36
2378marija berendika 54 sec 36
2379Borna Treska 55 sec 36
2380Borna Treska 55 sec 36
2381MarijanaSokolovic 55 sec 36
2382Marijana Sokolovic 55 sec 36
2383Martina Marić 55 sec 36
2384Gabriela Danita Mandić 55 sec 36
2385marija berendika 55 sec 36
2386Radmila Berendika 55 sec 36
2387Radmila Berendika 55 sec 36
2388marija berendika 55 sec 36
2389marija berendika 55 sec 36
2390marija berendika 55 sec 36
2391Gabriela Danita Mandić 56 sec 36
2392Marijana Sokolovic 56 sec 36
2393Antonio Grgurić 56 sec 36
2394Marijana Sokolovic 56 sec 36
2395Milka Jelovac 56 sec 36
2396Marijana Sokolovic 56 sec 36
2397Radmila Berendika 56 sec 36
2398Martina Marić 56 sec 36
2399marija berendika 56 sec 36
2400marija berendika 56 sec 36
2401Borna Treska 57 sec 36
2402Marijana Sokolovic 57 sec 36
2403Marijana Sokolovic 57 sec 36
2404Gabriela Danita Mandić 57 sec 36
2405Radmila Berendika 57 sec 36
2406Martina Marić 57 sec 36
2407Martina Marić 57 sec 36
2408Gabriela Danita Mandić 58 sec 36
2409marija berendika 58 sec 36
2410Milka Jelovac 58 sec 36
2411marija berendika 58 sec 36
2412Martina Marić 58 sec 36
2413Martina Marić 58 sec 36
2414marija berendika 58 sec 36
2415Borna Treska 59 sec 36
2416Borna Treska 59 sec 36
2417Gabriela Danita Mandić 59 sec 36
2418Marijana Sokolovic 59 sec 36
2419Martina Marić 59 sec 36
2420Martina Marić 59 sec 36
2421Borna Treska 1 min 0 sec 36
2422Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 36
2423Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 36
2424Marija Berendika 1 min 0 sec 36
2425Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 36
2426Radmila Berendika 1 min 0 sec 36
2427Martina Marić 1 min 0 sec 36
2428Martina Marić 1 min 0 sec 36
2429Borna Treska 1 min 1 sec 36
2430Borna Treska 1 min 1 sec 36
2431Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 36
2432Martina Marić 1 min 1 sec 36
2433Martina Marić 1 min 1 sec 36
2434Antonio Grgurić 1 min 2 sec 36
2435Borna Treska 1 min 2 sec 36
2436marija berendika 1 min 2 sec 36
2437Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 36
2438marija berendika 1 min 2 sec 36
2439Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 36
2440marija berendika 1 min 2 sec 36
2441marija berendika 1 min 2 sec 36
2442Martina Marić 1 min 2 sec 36
2443marija berendika 1 min 3 sec 36
2444Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 36
2445Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 36
2446Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 36
2447Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 36
2448marija berendika 1 min 3 sec 36
2449Martina Marić 1 min 3 sec 36
2450Martina Marić 1 min 4 sec 36
2451Martina Marić 1 min 4 sec 36
2452Martina Marić 1 min 4 sec 36
2453Martina Marić 1 min 4 sec 36
2454Martina Marić 1 min 4 sec 36
2455Marijana Sokolovic 1 min 5 sec 36
2456Gabriela Danita Mandić 1 min 5 sec 36
2457Martina Marić 1 min 5 sec 36
2458Borna Treska 1 min 6 sec 36
2459Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 36
2460Martina Marić 1 min 6 sec 36
2461Martina Marić 1 min 6 sec 36
2462Martina Marić 1 min 6 sec 36
2463Martina Marić 1 min 6 sec 36
2464Antonio Grgurić 1 min 7 sec 36
2465Borna Treska 1 min 7 sec 36
2466Borna Treska 1 min 7 sec 36
2467Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 36
2468Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 36
2469Martina Marić 1 min 7 sec 36
2470Borna Treska 1 min 8 sec 36
2471Martina Marić 1 min 8 sec 36
2472Antonio Grgurić 1 min 9 sec 36
2473Marijana Sokolovic 1 min 9 sec 36
2474marija berendika 1 min 9 sec 36
2475Martina Marić 1 min 9 sec 36
2476Borna Treska 1 min 10 sec 36
2477Martina Marić 1 min 10 sec 36
2478Martina Marić 1 min 10 sec 36
2479Borna Treska 1 min 11 sec 36
2480Borna Treska 1 min 11 sec 36
2481Borna Treska 1 min 11 sec 36
2482Borna Treska 1 min 11 sec 36
2483Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 36
2484Martina Marić 1 min 11 sec 36
2485Martina Marić 1 min 11 sec 36
2486Martina Marić 1 min 11 sec 36
2487Martina Marić 1 min 11 sec 36
2488Borna Treska 1 min 12 sec 36
2489Borna Treska 1 min 12 sec 36
2490Borna Treska 1 min 12 sec 36
2491Borna Treska 1 min 12 sec 36
2492Milka Jelovac 1 min 12 sec 36
2493Martina Marić 1 min 12 sec 36
2494Martina Marić 1 min 12 sec 36
2495Martina Marić 1 min 12 sec 36
2496Borna Treska 1 min 13 sec 36
2497Borna Treska 1 min 14 sec 36
2498Borna Treska 1 min 14 sec 36
2499Vanessa Lošić 1 min 14 sec 36
2500Ana Leskovic 1 min 14 sec 36
2501marija berendika 1 min 14 sec 36
2502Ana Leskovic 1 min 14 sec 36
2503Borna Treska 1 min 15 sec 36
2504Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 15 sec 36
2505Ana Leskovic 1 min 15 sec 36
2506ina kašaj 1 min 15 sec 36
2507marija berendika 1 min 15 sec 36
2508Martina Marić 1 min 15 sec 36
2509Martina Marić 1 min 15 sec 36
2510Borna Treska 1 min 16 sec 36
2511MLADEN BERENDIKA 1 min 16 sec 36
2512Mladen Berendika 1 min 16 sec 36
2513Ana Leskovic 1 min 16 sec 36
2514Marijela Antunović 1 min 16 sec 36
2515marija berendika 1 min 16 sec 36
2516marija berendika 1 min 16 sec 36
2517Martina Marić 1 min 16 sec 36
2518marija berendika 1 min 17 sec 36
2519Antonio Grgurić 1 min 18 sec 36
2520Milka Jelovac 1 min 18 sec 36
2521Milka Jelovac 1 min 18 sec 36
2522MARIJA BERENDIKA 1 min 18 sec 36
2523Ana Leskovic 1 min 18 sec 36
2524Milka JELOVAC 1 min 18 sec 36
2525Milka Jelovac 1 min 19 sec 36
2526Ana Leskovic 1 min 19 sec 36
2527marija berendika 1 min 19 sec 36
2528marija berendika 1 min 19 sec 36
2529marija berendika 1 min 19 sec 36
2530Milka Jelovac 1 min 20 sec 36
2531Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2532Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2533Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2534marija berendika 1 min 20 sec 36
2535Anja Didović 1 min 20 sec 36
2536Martina Marić 1 min 20 sec 36
2537Vanessa Lošić 1 min 21 sec 36
2538Lada Bošnjak 1 min 21 sec 36
2539Martina Marić 1 min 21 sec 36
2540MLADEN BERENDIKA 1 min 22 sec 36
2541Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 36
2542Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 36
2543Milka Jelovac 1 min 22 sec 36
2544Ana Leskovic 1 min 23 sec 36
2545Ana Leskovic 1 min 23 sec 36
2546Sunčana Brkić 1 min 24 sec 36
2547Milka Jelovac 1 min 24 sec 36
2548mladen berendika 1 min 25 sec 36
2549Ana Leskovic 1 min 25 sec 36
2550radmila berendika 1 min 26 sec 36
2551Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2552Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2553Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2554Anja Didović 1 min 26 sec 36
2555Lada Bošnjak 1 min 27 sec 36
2556Lada Bošnjak 1 min 27 sec 36
2557marija berendika 1 min 28 sec 36
2558Ana Leskovic 1 min 28 sec 36
2559Ana Leskovic 1 min 28 sec 36
2560Mihaela Babić 1 min 29 sec 36
2561RADMILA BERENDIKA 1 min 29 sec 36
2562mladen berendika 1 min 29 sec 36
2563mladen berendika 1 min 29 sec 36
2564Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2565Marijana Sokolovic 1 min 29 sec 36
2566Ina Kašaj 1 min 29 sec 36
2567Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2568Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2569Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2570Antonio Grgurić 1 min 30 sec 36
2571Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2572Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2573Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2574Sunčana Brkić 1 min 30 sec 36
2575Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2576Radmila Berendika 1 min 30 sec 36
2577Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2578Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 31 sec 36
2579Ana Leskovic 1 min 31 sec 36
2580Julijana Čikara 1 min 31 sec 36
2581marija berendika 1 min 31 sec 36
2582Ana Leskovic 1 min 31 sec 36
2583Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 32 sec 36
2584mladen berendika 1 min 32 sec 36
2585radmila berendika 1 min 32 sec 36
2586Mladen Berendika 1 min 32 sec 36
2587Ana Leskovic 1 min 32 sec 36
2588Lars Vitas 1 min 32 sec 36
2589Marija Berendika 1 min 33 sec 36
2590Ana Leskovic 1 min 33 sec 36
2591Marko Veizović 1 min 33 sec 36
2592marija berendika 1 min 34 sec 36
2593MARIJANA SOKOLOVIC 1 min 34 sec 36
2594Ana Leskovic 1 min 34 sec 36
2595Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 35 sec 36
2596marija berendika 1 min 35 sec 36
2597Ana Leskovic 1 min 35 sec 36
2598marija berendika 1 min 35 sec 36
2599Ana Leskovic 1 min 36 sec 36
2600Vanessa Lošić 1 min 36 sec 36
2601marija berendika 1 min 36 sec 36
2602Ana Leskovic 1 min 36 sec 36
2603marija berendika 1 min 37 sec 36
2604Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 36
2605Ana Leskovic 1 min 37 sec 36
2606Mm 1 min 37 sec 36
2607Lars Vitas 1 min 38 sec 36
2608marija berendika 1 min 39 sec 36
2609Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 39 sec 36
2610Zrinka Pavlinec 1 min 39 sec 36
2611Ana Leskovic 1 min 39 sec 36
2612Ana Leskovic 1 min 39 sec 36
2613Ruža Klarić 1 min 39 sec 36
2614Radmila Berendika 1 min 40 sec 36
2615Filip Konić 1 min 40 sec 36
2616Ruža Klarić 1 min 40 sec 36
2617Mladen Berendika 1 min 41 sec 36
2618Marijana Sokolovic 1 min 41 sec 36
2619Ruža Klarić 1 min 41 sec 36
2620Marija Berendika 1 min 42 sec 36
2621Ina Kašaj 1 min 42 sec 36
2622marija berendika 1 min 43 sec 36
2623Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 43 sec 36
2624Martina Mačković 1 min 43 sec 36
2625Martina Mačković 1 min 43 sec 36
2626marija berendika 1 min 44 sec 36
2627Ruža Klarić 1 min 44 sec 36
2628Ruža Klarić 1 min 44 sec 36
2629Antonio Grgurić 1 min 45 sec 36
2630Marija Berendika 1 min 45 sec 36
2631mladen berendika 1 min 46 sec 36
2632Ll 1 min 46 sec 36
2633Chloe onsea 1 min 46 sec 36
2634057 1 min 47 sec 36
2635057 1 min 47 sec 36
2636marija berendika 1 min 48 sec 36
2637Marijela Antunović 1 min 48 sec 36
2638Marijela Antunović 1 min 48 sec 36
2639Tomislav Bekavac 1 min 48 sec 36
2640Ruža Klarić 1 min 51 sec 36
2641Mm 1 min 52 sec 36
2642Žm 1 min 52 sec 36
2643Antonio Grgurić 1 min 54 sec 36
2644Ljiljana Miler 1 min 54 sec 36
2645Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 56 sec 36
2646Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 56 sec 36
2647Daniela Mužić 1 min 56 sec 36
2648Martina Mačković 1 min 57 sec 36
2649Martina Mačković 1 min 57 sec 36
2650marija berendika 1 min 58 sec 36
2651abc 1 min 58 sec 36
2652Martina Mačković 2 min 0 sec 36
2653Martina Mačković 2 min 1 sec 36
2654123 2 min 1 sec 36
2655marija berendika 2 min 1 sec 36
2656Sandra Rozman 2 min 2 sec 36
2657Lars Vitas 2 min 2 sec 36
2658Marijela Amtunović 2 min 2 sec 36
2659Ljiljana Miler 2 min 3 sec 36
2660Mm 2 min 5 sec 36
2661Antonio Grgurić 2 min 6 sec 36
2662Ljiljana Miler 2 min 6 sec 36
2663Ljiljana Miler 2 min 6 sec 36
2664marija berendika 2 min 7 sec 36
2665Ljiljana Miler 2 min 9 sec 36
2666Ana Leskovic 2 min 11 sec 36
2667Marijela Antunović 2 min 13 sec 36
2668Daniela Mužić 2 min 14 sec 36
2669davor pintaric 2 min 16 sec 36
2670Davor Pintarić 2 min 17 sec 36
2671Marijela Antunović 2 min 18 sec 36
2672Ivona Radić 2 min 23 sec 36
2673Ljiljana Miler 2 min 24 sec 36
2674Daniela Mužić 2 min 34 sec 36
2675Daniela Mužić 2 min 34 sec 36
2676Tihana Plečko 2 min 34 sec 36
2677sa nd 2 min 35 sec 36
2678Mladen Berendika 2 min 36 sec 36
2679Martina Mačković 2 min 36 sec 36
2680Daniela Mužić 2 min 39 sec 36
2681Izabela Bencek Svetec 2 min 39 sec 36
2682Martina Mačković 2 min 43 sec 36
2683Robert Vrkić 2 min 44 sec 36
2684Anja Didović 2 min 46 sec 36
2685Marijela Antunović 2 min 51 sec 36
2686Sandra Rozman 2 min 55 sec 36
2687Tihana Plečko 2 min 55 sec 36
2688Lars Vitas 2 min 56 sec 36
2689Martina Marič 3 min 0 sec 36
2690Sara Cindrić 3 min 4 sec 36
2691Marko Henčić 3 min 4 sec 36
2692Tihana Plečko 3 min 5 sec 36
2693Ivan Šunjić 3 min 5 sec 36
2694Maksimilijan Mrak 3 min 7 sec 36
2695Ivona Radić 3 min 9 sec 36
2696Julijana Čikara 3 min 11 sec 36
2697Julijana Čikara 3 min 18 sec 36
2698Daniela Mužić 3 min 25 sec 36
2699Lars Vitas 3 min 25 sec 36
2700Marcela Plečko 3 min 25 sec 36
2701Lars Vitas 3 min 31 sec 36
2702Tomislav Bekavac 3 min 33 sec 36
2703Marko Henčić 3 min 40 sec 36
2704Sandra Rozman 3 min 42 sec 36
2705Zvonimir Popovčić 3 min 51 sec 36
2706Borna Treska 4 min 19 sec 36
2707Martina Marić 4 min 27 sec 36
2708Ivana Rozić 4 min 37 sec 36
2709Mm 4 min 50 sec 36
2710Sara Cindrić 5 min 19 sec 36
2711Chloe Onsea 5 min 21 sec 36
2712Ariana Mužić 5 min 23 sec 36
2713Martina Marić 5 min 26 sec 36
2714Zlatko Međimurec 5 min 59 sec 36
2715Martina Marić 6 min 3 sec 36
2716Martina Marić 6 min 44 sec 36
2717Vesna Grmovšek 6 min 56 sec 36
2718Sandra Ljubas 7 min 18 sec 36
2719Zvonimir Popovčić 7 min 35 sec 36
2720Davor Pintarić 7 min 37 sec 36
2721Martina Marić 7 min 43 sec 36
2722aaa 8 min 34 sec 36
2723Martina Mačković 8 min 44 sec 36
2724Ivana Rozić 8 min 52 sec 36
2725Martina Mačković 8 min 53 sec 36
2726Martina Marić 9 min 22 sec 36
2727Marina Vuglovečki 9 min 27 sec 36
2728Martina Mačković 9 min 59 sec 36
2729Ivona Eterović 10 min 9 sec 36
2730Ivana Rozić 10 min 37 sec 36
2731Marko Henčić 11 min 2 sec 36
2732Ivana Rozić 11 min 32 sec 36
2733Martina Mačković 11 min 53 sec 36
2734Martina Marić 11 min 54 sec 36
2735Martina Mačković 12 min 3 sec 36
2736Sara Cindrić 12 min 32 sec 36
2737Martina Marić 12 min 39 sec 36
2738Sandra Ljubas 14 min 58 sec 36
2739Davor Širanović 17 min 28 sec 36
2740Martin Reljanović 19 min 37 sec 36
2741Valentina Malović 44 sec 35
2742Radmila Berendika 46 sec 35
2743Valentina Malović 46 sec 35
2744marija berendika 46 sec 35
2745marija berendika 47 sec 35
2746marija berendika 47 sec 35
2747marija berendika 47 sec 35
2748Radmila Berendika 47 sec 35
2749marija berendika 47 sec 35
2750marija berendika 48 sec 35
2751Radmila Berendika 48 sec 35
2752marija berendika 48 sec 35
2753marija berendika 49 sec 35
2754Radmila Berendika 49 sec 35
2755marija berendika 49 sec 35
2756marija berendika 49 sec 35
2757marija berendika 50 sec 35
2758Radmila Berendika 50 sec 35
2759Zvonimir Popovčić 50 sec 35
2760marija berendika 50 sec 35
2761marija berendika 50 sec 35
2762marija berendika 50 sec 35
2763marija berendika 50 sec 35
2764marija berendika 51 sec 35
2765marija berendika 51 sec 35
2766Radmila Berendika 51 sec 35
2767marija berendika 51 sec 35
2768marija berendika 51 sec 35
2769marija berendika 52 sec 35
2770Radmila Berendika 52 sec 35
2771Radmila Berendika 52 sec 35
2772Zvonimir Popovčić 52 sec 35
2773marija berendika 52 sec 35
2774marija berendika 52 sec 35
2775marija berendika 52 sec 35
2776Borna Treska 53 sec 35
2777marija berendika 53 sec 35
2778Zvonimir Popovčić 53 sec 35
2779marija berendika 53 sec 35
2780marija berendika 54 sec 35
2781Radmila Berendika 54 sec 35
2782Zvonimir Popovčić 54 sec 35
2783marija berendika 54 sec 35
2784marija berendika 54 sec 35
2785marija berendika 54 sec 35
2786Gabriela Danita Mandić 55 sec 35
2787marija berendika 55 sec 35
2788marija berendika 55 sec 35
2789Radmila Berendika 55 sec 35
2790marija berendika 55 sec 35
2791marija berendika 55 sec 35
2792Borna Treska 56 sec 35
2793Radmila Berendika 56 sec 35
2794Marijana Sokolovic 56 sec 35
2795Marijana Sokolovic 56 sec 35
2796Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2797Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2798Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2799Radmila Berendika 56 sec 35
2800Radmila Berendika 56 sec 35
2801Marijana Sokolovic 57 sec 35
2802Marijana Sokolovic 57 sec 35
2803marija berendika 57 sec 35
2804Borna Treska 58 sec 35
2805Borna Treska 58 sec 35
2806Marijana Sokolovic 58 sec 35
2807marija berendika 58 sec 35
2808Radmila Berendika 58 sec 35
2809Martina Marić 58 sec 35
2810marija berendika 59 sec 35
2811marija berendika 59 sec 35
2812Radmila Berendika 59 sec 35
2813Martina Marić 59 sec 35
2814Borna Treska 1 min 0 sec 35
2815Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 35
2816Borna Treska 1 min 1 sec 35
2817Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 35
2818Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 35
2819marija berendika 1 min 1 sec 35
2820Martina Marić 1 min 1 sec 35
2821Borna Treska 1 min 2 sec 35
2822Borna Treska 1 min 2 sec 35
2823Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2824Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 35
2825Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2826Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2827marija berendika 1 min 2 sec 35
2828Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 35
2829Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 35
2830Martina Marić 1 min 3 sec 35
2831Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 35
2832Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 35
2833Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 35
2834Antonio Grgurić 1 min 5 sec 35
2835Martina Marić 1 min 5 sec 35
2836Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 35
2837Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 35
2838Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 35
2839Borna Treska 1 min 7 sec 35
2840marija berendika 1 min 7 sec 35
2841Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 35
2842Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 35
2843Borna Treska 1 min 9 sec 35
2844marija berendika 1 min 9 sec 35
2845Borna Treska 1 min 10 sec 35
2846Martina Marić 1 min 10 sec 35
2847Martina Marić 1 min 10 sec 35
2848Martina Marić 1 min 11 sec 35
2849Borna Treska 1 min 13 sec 35
2850Viseslav Raos 1 min 13 sec 35
2851Martina Marić 1 min 13 sec 35
2852Borna Treska 1 min 14 sec 35
2853Borna Treska 1 min 15 sec 35
2854Radmila Berendika 1 min 15 sec 35
2855Martina Marić 1 min 15 sec 35
2856Anja Didović 1 min 16 sec 35
2857Vanessa Lošić 1 min 17 sec 35
2858Vanessa Lošić 1 min 18 sec 35
2859Anja Didović 1 min 18 sec 35
2860Martina Marić 1 min 18 sec 35
2861Martina Marić 1 min 18 sec 35
2862Anja Didović 1 min 19 sec 35
2863Martina Marić 1 min 19 sec 35
2864Antonio Grgurić 1 min 20 sec 35
2865Ana Leskovic 1 min 20 sec 35
2866marija berendika 1 min 20 sec 35
2867Zrinka Pavlinec 1 min 20 sec 35
2868Ana Leskovic 1 min 20 sec 35
2869Martina Marić 1 min 20 sec 35
2870MARIJA BERENDIKA 1 min 21 sec 35
2871Ana Leskovic 1 min 22 sec 35
2872Ana Leskovic 1 min 22 sec 35
2873Vanessa Lošić 1 min 23 sec 35
2874Mladen Berendika 1 min 23 sec 35
2875Ana Leskovic 1 min 23 sec 35
2876Ana Leskovic 1 min 24 sec 35
2877marija berendika 1 min 24 sec 35
2878marija berendika 1 min 24 sec 35
2879Mihaela Babić 1 min 24 sec 35
2880Milka Jelovac 1 min 25 sec 35
2881Ana Leskovic 1 min 25 sec 35
2882Borna Treska 1 min 26 sec 35
2883Vanessa Lošić 1 min 26 sec 35
2884Ana Leskovic 1 min 26 sec 35
2885Marko Veizović 1 min 27 sec 35
2886Borna Treska 1 min 28 sec 35
2887Ana Leskovic 1 min 28 sec 35
2888marija berendika 1 min 29 sec 35
2889Vanessa Lošić 1 min 29 sec 35
2890Lada Bošnjak 1 min 29 sec 35
2891marija berendika 1 min 30 sec 35
2892Milka Jelovac 1 min 30 sec 35
2893Ana Leskovic 1 min 30 sec 35
2894Martina Marić 1 min 30 sec 35
2895marija berendika 1 min 31 sec 35
2896Marijela Antunović 1 min 31 sec 35
2897Marko Henčić 1 min 31 sec 35
2898marija berendika 1 min 32 sec 35
2899Marija Berendika 1 min 33 sec 35
2900marija berendika 1 min 33 sec 35
2901Lada Bošnjak 1 min 33 sec 35
2902Julijana Čikara 1 min 33 sec 35
2903Anja Didović 1 min 33 sec 35
2904Zrinka 1 min 34 sec 35
2905Marija Berendika 1 min 35 sec 35
2906marija berendika 1 min 35 sec 35
2907Mladen Berendika 1 min 35 sec 35
2908Marija Berendika 1 min 36 sec 35
2909Vanessa Lošić 1 min 36 sec 35
2910Ina Kašaj 1 min 36 sec 35
2911marija berendika 1 min 36 sec 35
2912marija berendika 1 min 37 sec 35
2913Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 35
2914Martina Marić 1 min 37 sec 35
2915Ruža Klarić 1 min 37 sec 35
2916Filip Konić 1 min 38 sec 35
2917Marija Berendika 1 min 41 sec 35
2918Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 41 sec 35
2919Filip Konić 1 min 41 sec 35
2920marija berendika 1 min 42 sec 35
2921Marija Berendika 1 min 42 sec 35
2922marija berendika 1 min 42 sec 35
2923Marija Berendika 1 min 42 sec 35
2924marija berendika 1 min 43 sec 35
2925marija berendika 1 min 44 sec 35
2926Martina Mačković 1 min 44 sec 35
2927Marija Berendika 1 min 45 sec 35
2928Martina Mačković 1 min 45 sec 35
2929Ruža Klarić 1 min 45 sec 35
2930Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 46 sec 35
2931Martina Mačković 1 min 47 sec 35
2932Marija Berendika 1 min 49 sec 35
2933Mladen Berendika 1 min 49 sec 35
2934marija berendika 1 min 50 sec 35
2935Višeslav Raos 1 min 50 sec 35
2936Zrinka 1 min 50 sec 35
2937marija berendika 1 min 51 sec 35
2938Filip Konić 1 min 51 sec 35
2939Martina Mačković 1 min 51 sec 35
2940Martina Mačković 1 min 51 sec 35
2941Martina Mačković 1 min 52 sec 35
2942marija berendika 1 min 53 sec 35
2943Ljiljana Miler 1 min 54 sec 35
2944onsea chloe 1 min 55 sec 35
2945Ljiljana Miler 1 min 55 sec 35
2946marija berendika 1 min 56 sec 35
2947Višeslav Raos 1 min 58 sec 35
2948Antonio Grgurić 1 min 59 sec 35
2949Marija Berendika 2 min 0 sec 35
2950marija berendika 2 min 0 sec 35
2951Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 0 sec 35
2952Ljiljana Miler 2 min 0 sec 35
2953Marko Henčić 2 min 1 sec 35
2954Robert Vrkić 2 min 1 sec 35
2955Ljiljana Miler 2 min 2 sec 35
2956Ljiljana Miler 2 min 2 sec 35
2957Marija Berendika 2 min 3 sec 35
2958Davor Pintarić 2 min 3 sec 35
2959Ljiljana Miler 2 min 3 sec 35
2960Robert Vrkić 2 min 4 sec 35
2961Marko Čulina 2 min 4 sec 35
2962Ljiljana Miler 2 min 5 sec 35
2963Ana Leskovic 2 min 6 sec 35
2964057 2 min 6 sec 35
2965Ljiljana Miler 2 min 7 sec 35
2966Borislav Svetec 2 min 8 sec 35
2967davor pintaric 2 min 8 sec 35
2968Davor Pintarić 2 min 9 sec 35
2969Robert Vrkić 2 min 10 sec 35
2970Daniela Mužić 2 min 10 sec 35
2971Sandra 2 min 11 sec 35
2972Ljiljana Miler 2 min 11 sec 35
2973Borislav Svetec 2 min 12 sec 35
2974Daniela Mužić 2 min 12 sec 35
2975Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 12 sec 35
2976Ljiljana Miler 2 min 12 sec 35
2977Onsea chloe 2 min 13 sec 35
2978Ljiljana Miler 2 min 13 sec 35
2979Ljiljana Miler 2 min 14 sec 35
2980Izabela Bencek Svetec 2 min 15 sec 35
2981Davor Pintarić 2 min 18 sec 35
2982davor pintarić 2 min 18 sec 35
2983Borna Treska 2 min 20 sec 35
2984Onsea chloe 2 min 21 sec 35
2985Ljiljana Miler 2 min 21 sec 35
2986Marija Berendika 2 min 24 sec 35
2987Martina Marić 2 min 26 sec 35
2988Ljiljana Miler 2 min 26 sec 35
2989davor pintarić 2 min 27 sec 35
2990Daniela Mužić 2 min 29 sec 35
2991Anja Didović 2 min 32 sec 35
2992Tihana Plečko 2 min 32 sec 35
2993Lars Vitas 2 min 33 sec 35
2994Martina Mačković 2 min 38 sec 35
2995Ljiljana Miler 2 min 38 sec 35
2996Daniela Mužić 2 min 39 sec 35
2997Marko Veizović 2 min 39 sec 35
2998Tihana Plečko 2 min 39 sec 35
2999Daniela Mužić 2 min 40 sec 35
3000Ljiljana Miler 2 min 41 sec 35
3001Ljiljana Miler 2 min 42 sec 35
3002Zvonimir Popovčić 2 min 45 sec 35
3003Martina Mačković 2 min 48 sec 35
3004Ivona Radić 2 min 51 sec 35
3005Marijela Antunović 2 min 55 sec 35
3006Lars Vitas 3 min 2 sec 35
3007Marijela Antunović 3 min 16 sec 35
3008None 3 min 20 sec 35
3009Željko Cindrić 3 min 21 sec 35
3010Izabela Bencek Svetec 3 min 25 sec 35
3011Ivančica Sklepić 3 min 27 sec 35
3012Maksimilijan Mrak 3 min 27 sec 35
3013Zlatko Međimurec 3 min 42 sec 35
3014Borislav Svetec 3 min 44 sec 35
3015Ivona Radić 3 min 48 sec 35
3016Mihaela Babić 3 min 54 sec 35
3017Julijana Čikara 4 min 3 sec 35
3018Ruža Klarić 4 min 4 sec 35
3019Tihana Plečko 4 min 12 sec 35
3020Mm 4 min 13 sec 35
3021Zlatko Međimurec 4 min 14 sec 35
3022Kk 4 min 15 sec 35
3023davor pintarić 4 min 24 sec 35
3024Marko Veizović 4 min 41 sec 35
3025Mm 4 min 43 sec 35
3026Tihana Plečko 4 min 59 sec 35
3027Martina Mačković 5 min 21 sec 35
3028Mm 5 min 28 sec 35
3029Tihana Plečko 5 min 39 sec 35
3030Zrinka 6 min 1 sec 35
3031Martina Marić 6 min 17 sec 35
3032Mm 6 min 26 sec 35
3033Mario Nekić 6 min 30 sec 35
3034davor pintarić 7 min 19 sec 35
3035Antonio Grgurić 7 min 22 sec 35
3036Leonarda Rusan 7 min 25 sec 35
3037Martina Mačković 7 min 33 sec 35
3038Tomislav Bekavac 7 min 40 sec 35
3039Chloe Onsea 8 min 18 sec 35
3040Marko Henčić 8 min 27 sec 35
3041Maja Dujlović 8 min 32 sec 35
3042Robert Stubičar 9 min 23 sec 35
3043Nikola Pavelić 10 min 41 sec 35
3044Zlatko Međimurec 11 min 28 sec 35
3045Lada Weygand 11 min 34 sec 35
3046Matija Đurđek 13 min 5 sec 35
3047Iva Banović 13 min 29 sec 35
3048Goran Bešen 13 min 33 sec 35
3049Gorao Deaad 14 min 16 sec 35
3050Martina Mačković 15 min 16 sec 35
3051Tina Buvinić 15 min 25 sec 35
3052Tomislav Baksa 15 min 26 sec 35
3053Ivana Juranić 16 min 35 sec 35
3054Matija Đurđek 17 min 24 sec 35
3055Zlatko Međimurec 19 min 7 sec 35
3056Robert Vrkić 19 min 35 sec 35
3057Marija Novosel 20 min 0 sec 35
3058Valentina Malović 45 sec 34
3059Valentina Malović 45 sec 34
3060marija berendika 47 sec 34
3061Radmila Berendika 48 sec 34
3062Zvonimir Popovčić 48 sec 34
3063Martina Mačković 48 sec 34
3064marija berendika 48 sec 34
3065marija berendika 48 sec 34
3066marija berendika 48 sec 34
3067marija berendika 49 sec 34
3068marija berendika 49 sec 34
3069marija berendika 50 sec 34
3070marija berendika 50 sec 34
3071marija berendika 50 sec 34
3072marija berendika 50 sec 34
3073marija berendika 50 sec 34
3074Radmila Berendika 51 sec 34
3075marija berendika 51 sec 34
3076marija berendika 51 sec 34
3077marija berendika 51 sec 34
3078marija berendika 52 sec 34
3079marija berendika 52 sec 34
3080marija berendika 52 sec 34
3081Marijana Sokolovic 54 sec 34
3082Radmila Berendika 55 sec 34
3083marija berendika 56 sec 34
3084Gabriela Danita Mandić 57 sec 34
3085Martina Marić 57 sec 34
3086marija berendika 58 sec 34
3087Marijana Sokolovic 58 sec 34
3088Gabriela Danita Mandić 59 sec 34
3089Martina Marić 59 sec 34
3090Antonio Grgurić 1 min 0 sec 34
3091Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 34
3092Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 34
3093Milka Jelovac 1 min 1 sec 34
3094Radmila Berendika 1 min 2 sec 34
3095Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 34
3096Martina Marić 1 min 2 sec 34
3097Borna Treska 1 min 3 sec 34
3098Martina Marić 1 min 4 sec 34
3099Martina Marić 1 min 4 sec 34
3100marija berendika 1 min 7 sec 34
3101Marijana Sokolovic 1 min 8 sec 34
3102Borna Treska 1 min 12 sec 34
3103Martina Marić 1 min 13 sec 34
3104Borna Treska 1 min 14 sec 34
3105Borna Treska 1 min 14 sec 34
3106Martina Marić 1 min 14 sec 34
3107Borna Treska 1 min 15 sec 34
3108Ana Leskovic 1 min 16 sec 34
3109Ana Leskovic 1 min 17 sec 34
3110Anja Didović 1 min 18 sec 34
3111radmila berendika 1 min 19 sec 34
3112Vanessa Lošić 1 min 20 sec 34
3113Martina Marić 1 min 21 sec 34
3114Ana Leskovic 1 min 22 sec 34
3115Ana Leskovic 1 min 23 sec 34
3116Ana Leskovic 1 min 25 sec 34
3117Domagoj Babić 1 min 26 sec 34
3118Vanessa Lošić 1 min 28 sec 34
3119Ana Leskovic 1 min 28 sec 34
3120Martina Mačković 1 min 28 sec 34
3121Ana Leskovic 1 min 28 sec 34
3122Ana Leskovic 1 min 29 sec 34
3123MLADEN BERENDIKA 1 min 30 sec 34
3124mladen berendika 1 min 30 sec 34
3125mladen berendika 1 min 32 sec 34
3126Martina Mačković 1 min 32 sec 34
3127marija berendika 1 min 33 sec 34
3128mladen berendika 1 min 33 sec 34
3129marija berendika 1 min 36 sec 34
3130marija berendika 1 min 36 sec 34
3131Marko Veizović 1 min 36 sec 34
3132Filip Konić 1 min 37 sec 34
3133Marija Berendika 1 min 38 sec 34
3134Vanessa Lošić 1 min 38 sec 34
3135Gabriela Danita Mandić 1 min 38 sec 34
3136Zrin 1 min 39 sec 34
3137mladen berendika 1 min 42 sec 34
3138marija berendika 1 min 43 sec 34
3139Marija Berendika 1 min 43 sec 34
3140Martina Mačković 1 min 43 sec 34
3141Julijana Čikara 1 min 44 sec 34
3142Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 46 sec 34
3143marija berendika 1 min 47 sec 34
3144marija berendika 1 min 48 sec 34
3145marija berendika 1 min 49 sec 34
3146Marija Berendika 1 min 49 sec 34
3147Martina Marić 1 min 49 sec 34
3148marija berendika 1 min 50 sec 34
3149Borislav Svetec 1 min 52 sec 34
3150marija berendika 1 min 52 sec 34
3151Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 52 sec 34
3152Ruža Klarić 1 min 53 sec 34
3153Ljiljana Miler 1 min 54 sec 34
3154Chloe onsea 1 min 56 sec 34
3155Marija Berendika 1 min 57 sec 34
3156Ruža Klarić 1 min 57 sec 34
3157Ruža Klarić 1 min 58 sec 34
3158Tomislav Ćuk 1 min 59 sec 34
3159Martina Mačković 1 min 59 sec 34
3160Julijana Čikara 2 min 1 sec 34
3161Ruža Klarić 2 min 1 sec 34
3162Ljiljana Miler 2 min 1 sec 34
3163marija berendika 2 min 2 sec 34
3164Ljiljana Miler 2 min 2 sec 34
3165Robert Vrkić 2 min 3 sec 34
3166Ljiljana Miler 2 min 3 sec 34
3167Ljiljana Miler 2 min 4 sec 34
3168Tomislav Bekavac 2 min 5 sec 34
3169Ljiljana Miler 2 min 5 sec 34
3170Ljiljana Miler 2 min 5 sec 34
3171Lljiljana Miler 2 min 8 sec 34
3172Davor Pintarić 2 min 9 sec 34
3173Ruža Klarić 2 min 9 sec 34
3174Ljiljana Miler 2 min 9 sec 34
3175marina perković 2 min 10 sec 34
3176Borislav Svetec 2 min 11 sec 34
3177Kristijan Čuljak 2 min 12 sec 34
3178Borislav Svetec 2 min 13 sec 34
3179Ljiljana Miler 2 min 13 sec 34
3180Ljiljana Miler 2 min 14 sec 34
3181Ljiljana Miler 2 min 16 sec 34
3182Davor Pintarić 2 min 17 sec 34
3183Robert Vrkić 2 min 18 sec 34
3184Borislav Svetec 2 min 19 sec 34
3185davor pintarić 2 min 19 sec 34
3186Martina Mačković 2 min 21 sec 34
3187Ljiljana Miler 2 min 23 sec 34
3188Borislav Svetec 2 min 26 sec 34
3189Marija Berendika 2 min 26 sec 34
3190marija berendika 2 min 29 sec 34
3191Domagoj Babić 2 min 31 sec 34
3192Ljiljana Miler 2 min 31 sec 34
3193Davor Pintarić 2 min 35 sec 34
3194Borislav Svetec 2 min 36 sec 34
3195Zdenka Filippi 2 min 36 sec 34
3196Davor Pintarić 2 min 37 sec 34
3197Davor Pintarić 2 min 38 sec 34
3198davor pintarić 2 min 38 sec 34
3199Marina Gruban 2 min 39 sec 34
3200Martina Mačković 2 min 40 sec 34
3201Martina Marić 2 min 40 sec 34
3202Martina Mačković 2 min 42 sec 34
3203Zdenka Filippi 2 min 46 sec 34
3204Borislav Svetec 2 min 48 sec 34
3205Zdenka Filippi 2 min 48 sec 34
3206Zdenka Filippi 2 min 49 sec 34
3207Zdenka Filippi 2 min 50 sec 34
3208Daniela Mužić 2 min 51 sec 34
3209Zdenka Filippi 2 min 52 sec 34
3210Anita Drača 2 min 54 sec 34
3211Annemarie Marić 2 min 59 sec 34
3212Ljiljana Miler 3 min 11 sec 34
3213Borislav Svetec 3 min 14 sec 34
3214Zdenka Filippi 3 min 14 sec 34
3215Ivona Radić 3 min 18 sec 34
3216Marijela Antunović 3 min 20 sec 34
3217Sandra Rozman 3 min 55 sec 34
3218Martina Mačković 3 min 56 sec 34
3219M M 3 min 56 sec 34
3220Ljiljana Miler 4 min 2 sec 34
3221Ivan Nekić 4 min 54 sec 34
3222Julijana Čikara 5 min 2 sec 34
3223Mm 5 min 6 sec 34
3224Tomislav Bekavac 5 min 13 sec 34
3225Gh 5 min 19 sec 34
3226Katarina Grgić 5 min 23 sec 34
3227Davor Pintarić 5 min 28 sec 34
3228Zrinka Pavlinec 5 min 29 sec 34
3229davor pintarić 5 min 29 sec 34
3230Onsea Chloe 5 min 31 sec 34
3231Ivona Eterović 5 min 48 sec 34
3232Renata Kovačić 6 min 36 sec 34
3233Robert Vrkić 7 min 16 sec 34
3234Marko Henčić 8 min 8 sec 34
3235Duje Jakovčević 8 min 27 sec 34
3236Zlatko Međimurec 8 min 41 sec 34
3237Martina Mačković 8 min 43 sec 34
3238Ivona Eterović 9 min 18 sec 34
3239Martina Mačković 9 min 22 sec 34
3240Marko Henčić 9 min 23 sec 34
3241Tomislav Bekavac 10 min 18 sec 34
3242Jasminka Klemencic 11 min 24 sec 34
3243Robert Sviben 12 min 19 sec 34
3244Antonio Grgurić 13 min 13 sec 34
3245Robert Vrkić 13 min 18 sec 34
3246Tin Stubić 14 min 11 sec 34
3247Toni Delić 14 min 37 sec 34
3248Nikola Jelaš 16 min 26 sec 34
3249Ivana Rozić 17 min 49 sec 34
3250Dejan Budrović 18 min 30 sec 34
3251Tanja Kosanović 18 min 55 sec 34
3252Matep Šetriv 20 min 1 sec 34
3253marija berendika 46 sec 33
3254marija berendika 48 sec 33
3255marija berendika 49 sec 33
3256marija berendika 49 sec 33
3257marija berendika 49 sec 33
3258marija berendika 49 sec 33
3259marija berendika 50 sec 33
3260marija berendika 50 sec 33
3261Radmila Berendika 50 sec 33
3262marija berendika 51 sec 33
3263marija berendika 51 sec 33
3264marija berendika 51 sec 33
3265marija berendika 52 sec 33
3266marija berendika 54 sec 33
3267Marijana Sokolovic 56 sec 33
3268Marijana Sokolovic 57 sec 33
3269marija berendika 57 sec 33
3270marija berendika 58 sec 33
3271Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 33
3272Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 33
3273Martina Marić 1 min 2 sec 33
3274Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 33
3275Martina Marić 1 min 5 sec 33
3276Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 33
3277Martina Marić 1 min 10 sec 33
3278Borna Treska 1 min 17 sec 33
3279Ana Leskovic 1 min 19 sec 33
3280Borna Treska 1 min 20 sec 33
3281Vanessa Lošić 1 min 21 sec 33
3282Borna Treska 1 min 22 sec 33
3283mladen berendika 1 min 25 sec 33
3284Vanessa Lošić 1 min 27 sec 33
3285Ana Leskovic 1 min 27 sec 33
3286marija berendika 1 min 28 sec 33
3287Martina Mačković 1 min 32 sec 33
3288Ana Leskovic 1 min 33 sec 33
3289marija berendika 1 min 33 sec 33
3290Marija Berendika 1 min 33 sec 33
3291Martina Mačković 1 min 33 sec 33
3292Ana Leskovic 1 min 34 sec 33
3293Tomislav Ćuk 1 min 35 sec 33
3294Marija Berendika 1 min 36 sec 33
3295marija berendika 1 min 37 sec 33
3296Marija Berendika 1 min 40 sec 33
3297Marija Berendika 1 min 40 sec 33
3298marija berendika 1 min 40 sec 33
3299Sanela Simunic 1 min 40 sec 33
3300marija berendika 1 min 43 sec 33
3301marija berendika 1 min 43 sec 33
3302Anja Didović 1 min 43 sec 33
3303Z 1 min 44 sec 33
3304marija berendika 1 min 46 sec 33
3305marija berendika 1 min 47 sec 33
3306marija berendika 1 min 47 sec 33
3307Martina Mačković 1 min 49 sec 33
3308Marija Berendika 1 min 50 sec 33
3309Tomislav Bekavac 1 min 50 sec 33
3310Mladen Berendika 1 min 51 sec 33
3311marija berendika 1 min 52 sec 33
3312Martina Mačković 1 min 52 sec 33
3313Ruža Klarić 1 min 52 sec 33
3314Martina Mačković 1 min 53 sec 33
3315Tomislav Bekavac 1 min 54 sec 33
3316Tonka Guc 1 min 54 sec 33
3317marija berendika 1 min 55 sec 33
3318marija berendika 1 min 55 sec 33
3319Rozana Juras 1 min 56 sec 33
3320marija berendika 1 min 57 sec 33
3321Ljiljana Miler 1 min 59 sec 33
3322Borislav Svetec 2 min 1 sec 33
3323Borislav Svetec 2 min 1 sec 33
3324marija berendika 2 min 2 sec 33
3325Ljiljana Miler 2 min 2 sec 33
3326Domagoj Babić 2 min 5 sec 33
3327Izabela Bencek Svetec 2 min 8 sec 33
3328Ljiljana Miler 2 min 8 sec 33
3329Z 2 min 9 sec 33
3330Borislav Svetec 2 min 10 sec 33
3331Robert Vrkić 2 min 11 sec 33
3332Borislav Svetec 2 min 12 sec 33
3333Ana Leskovic 2 min 14 sec 33
3334Daniela Mužić 2 min 16 sec 33
3335Borislav Svetec 2 min 17 sec 33
3336Ljiljana Miler 2 min 20 sec 33
3337Ljiljana Miler 2 min 20 sec 33
3338Robert Vrkić 2 min 21 sec 33
3339Ljiljana Miler 2 min 24 sec 33
3340Ljiljana Miler 2 min 26 sec 33
3341Ljiljana Miler 2 min 28 sec 33
3342Davor Pintarić 2 min 29 sec 33
3343Borna Treska 2 min 32 sec 33
3344Davor Pintaric 2 min 32 sec 33
3345Daniela Mužić 2 min 33 sec 33
3346Ljiljana Miler 2 min 33 sec 33
3347Anja Didović 2 min 35 sec 33
3348Martina Mačković 2 min 35 sec 33
3349Marija Berendika 2 min 40 sec 33
3350Sandra Krajina 2 min 41 sec 33
3351Annemarie Marić 2 min 43 sec 33
3352Zdenka Filippi 2 min 43 sec 33
3353Annemarie Marić 2 min 47 sec 33
3354Jana Krišto 2 min 47 sec 33
3355Zdenka Filippi 2 min 49 sec 33
3356Zdenka Filippi 2 min 51 sec 33
3357Zdenka Filippi 2 min 52 sec 33
3358Zdenka Filippi 2 min 52 sec 33
3359Zdenka Filippi 2 min 54 sec 33
3360Anja Didović 2 min 55 sec 33
3361Sandra Krajina 2 min 55 sec 33
3362Borislav Svetec 2 min 56 sec 33
3363Zdenka Filippi 2 min 56 sec 33
3364Borislav Svetec 2 min 57 sec 33
3365Davor Pintarić 3 min 4 sec 33
3366Zdenka Filippi 3 min 4 sec 33
3367Zdenka Filippi 3 min 5 sec 33
3368Zdenka Filippi 3 min 6 sec 33
3369Ivona Radić 3 min 18 sec 33
3370Marko Henčić 3 min 25 sec 33
3371Daniela Mužić 3 min 25 sec 33
3372Filip Cirkvenčić 3 min 25 sec 33
3373Mislav Glibo 3 min 38 sec 33
3374Martina Mačković 3 min 44 sec 33
3375Lars Vitas 3 min 45 sec 33
3376Davor Pintaric 4 min 14 sec 33
3377Velimir Benić 4 min 16 sec 33
3378Mihaela Babić 4 min 35 sec 33
3379Đurđica Stojanović 4 min 39 sec 33
3380Đurđica Stojanović 5 min 17 sec 33
3381Tomislav Bekavac 7 min 18 sec 33
3382Tomislav Bekavac 9 min 20 sec 33
3383Eva Trstenjak 10 min 37 sec 33
3384Mario Petričević 10 min 39 sec 33
3385Iva Banović 12 min 4 sec 33
3386Martina Mačković 13 min 31 sec 33
3387Kristijan Jerčinović 14 min 23 sec 33
3388Ivan Sušac 15 min 25 sec 33
3389Sandra Rozman 15 min 47 sec 33
3390Tomislav Bekavac 16 min 33 sec 33
3391Monika Grozdek 16 min 41 sec 33
3392Kristijan Čuljak 17 min 3 sec 33
3393Maša Ožegović 17 min 40 sec 33
3394Emira Brkić Karninčić 17 min 55 sec 33
3395Noel Radolović 19 min 54 sec 33
3396marija berendika 47 sec 32
3397marija berendika 47 sec 32
3398marija berendika 48 sec 32
3399marija berendika 49 sec 32
3400marija berendika 49 sec 32
3401marija berendika 50 sec 32
3402marija berendika 50 sec 32
3403Radmila Berendika 51 sec 32
3404marija berendika 51 sec 32
3405marija berendika 51 sec 32
3406marija berendika 52 sec 32
3407marija berendika 52 sec 32
3408Radmila Berendika 53 sec 32
3409marija berendika 55 sec 32
3410Marijana Sokolovic 56 sec 32
3411marija berendika 56 sec 32
3412marija berendika 56 sec 32
3413Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 32
3414Martina Marić 1 min 1 sec 32
3415marija berendika 1 min 2 sec 32
3416Vanessa Lošić 1 min 19 sec 32
3417Borna Treska 1 min 21 sec 32
3418marija berendika 1 min 22 sec 32
3419Borna Treska 1 min 23 sec 32
3420Vanessa Lošić 1 min 23 sec 32
3421Vanessa Lošić 1 min 23 sec 32
3422Borna Treska 1 min 29 sec 32
3423Marija Berendika 1 min 30 sec 32
3424Vanessa Lošić 1 min 30 sec 32
3425Ivan Šunjić 1 min 32 sec 32
3426Vanessa Lošić 1 min 36 sec 32
3427marija berendika 1 min 38 sec 32
3428Marko Čulina 1 min 38 sec 32
3429Marija Berendika 1 min 40 sec 32
3430Marija Berendika 1 min 47 sec 32
3431Marija Berendika 1 min 47 sec 32
3432marija berendika 1 min 48 sec 32
3433Sandra Krajina 1 min 49 sec 32
3434marija berendika 1 min 51 sec 32
3435Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 51 sec 32
3436marija berendika 1 min 53 sec 32
3437marija berendika 1 min 54 sec 32
3438Daniela Mužić 1 min 55 sec 32
3439Marija Berendika 1 min 55 sec 32
3440marija berendika 1 min 58 sec 32
3441Marija Berendika 1 min 59 sec 32
3442Martina Mačković 1 min 59 sec 32
3443Zrinka 2 min 0 sec 32
3444Anja Didović 2 min 1 sec 32
3445Monika Grozdek 2 min 2 sec 32
3446Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 2 sec 32
3447Milena Ivanović 2 min 3 sec 32
3448asd 2 min 4 sec 32
3449marija berendika 2 min 6 sec 32
3450Borislav Svetec 2 min 6 sec 32
3451Ivan Šunjić 2 min 7 sec 32
3452Antonio Grgurić 2 min 9 sec 32
3453marija berendika 2 min 10 sec 32
3454Robert Vrkić 2 min 17 sec 32
3455marija berendika 2 min 28 sec 32
3456Manuela Grubišić 2 min 30 sec 32
3457Ljiljana Miler 2 min 35 sec 32
3458Bok 2 min 36 sec 32
3459Ivan Nekić 2 min 36 sec 32
3460Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 37 sec 32
3461Davor Pintarić 2 min 37 sec 32
3462Marija Berendika 2 min 38 sec 32
3463Izabela Bencek Svetec 2 min 40 sec 32
3464Tomislav Bekavac 2 min 40 sec 32
3465Daniela Mužić 2 min 41 sec 32
3466Annemarie Marić 2 min 41 sec 32
3467Zdenka Filippi 2 min 42 sec 32
3468Bok 2 min 42 sec 32
3469Izabela Bencek Svetec 2 min 43 sec 32
3470Zdenka Filippi 2 min 43 sec 32
3471Ruža Klarić 2 min 44 sec 32
3472Ljiljana Miler 2 min 46 sec 32
3473Milena Ivanović 2 min 47 sec 32
3474Davor Pintaric 2 min 48 sec 32
3475Zdenka Filippi 2 min 49 sec 32
3476Ivančica Sklepić 2 min 52 sec 32
3477Zdenka Filippi 2 min 52 sec 32
3478Ljiljana Miler 2 min 55 sec 32
3479Zrinka 3 min 1 sec 32
3480Mislav Zuanović 3 min 1 sec 32
3481Zdenka Filippi 3 min 2 sec 32
3482Zdenka Filippi 3 min 6 sec 32
3483Marijela Antunović 3 min 10 sec 32
3484Robert Vrkić 3 min 11 sec 32
3485Zdenka Filippi 3 min 11 sec 32
3486Filip Cirkvenčić 3 min 15 sec 32
3487Borislav Svetec 3 min 20 sec 32
3488Martina Mačković 3 min 41 sec 32
3489Ljiljana Miler 4 min 26 sec 32
3490Marina P. 4 min 33 sec 32
3491Lars Vitas 4 min 37 sec 32
3492A good 4 min 40 sec 32
3493Iva Kužina 4 min 49 sec 32
3494Zlatko Međimurec 4 min 58 sec 32
3495Antonio Grgurić 5 min 8 sec 32
3496Zdenka Baković 5 min 24 sec 32
3497Izabela Bencek Svetec 6 min 7 sec 32
3498Sandra Krajina 6 min 36 sec 32
3499Dajana Vidaković 6 min 58 sec 32
3500dAVOR pINTARIĆ 7 min 28 sec 32
3501Ružica Tomić 13 min 36 sec 32
3502Ana Romić 14 min 0 sec 32
3503Frida Horvat 17 min 26 sec 32
3504Zlatko Smetisko 17 min 28 sec 32
3505Martina Marić 20 min 3 sec 32
3506marija berendika 46 sec 31
3507marija berendika 48 sec 31
3508marija berendika 48 sec 31
3509marija berendika 50 sec 31
3510Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 31
3511Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 31
3512Martina Marić 1 min 2 sec 31
3513Marijana Sokolovic 1 min 9 sec 31
3514Vanessa Lošić 1 min 22 sec 31
3515Borna Treska 1 min 28 sec 31
3516Vanessa Lošić 1 min 28 sec 31
3517Martina Mačković 1 min 34 sec 31
3518Marija Berendika 1 min 38 sec 31
3519Marija Berendika 1 min 40 sec 31
3520Marija Berendika 1 min 42 sec 31
3521Tomislav Bekavac 1 min 42 sec 31
3522Milena Ivanović 1 min 42 sec 31
3523Rozana Juras 1 min 43 sec 31
3524Borna Treska 1 min 46 sec 31
3525mmackovic17@gmail.com 1 min 47 sec 31
3526marija berendika 1 min 48 sec 31
3527marija berendika 1 min 53 sec 31
3528Milena Ivanović 1 min 58 sec 31
3529And 2 min 11 sec 31
3530Robert Vrkić 2 min 16 sec 31
3531Martina Kobaš 2 min 20 sec 31
3532Borislav Svetec 2 min 28 sec 31
3533Matija Đurđek 2 min 28 sec 31
3534davor pintaric 2 min 32 sec 31
3535Ana Leskovic 2 min 43 sec 31
3536Iva Banović 2 min 43 sec 31
3537Marija Berendika 2 min 48 sec 31
3538Sandra Krajina 2 min 48 sec 31
3539Marija Berendika 2 min 49 sec 31
3540Tonka Guć 2 min 49 sec 31
3541Zdenka Filippi 2 min 53 sec 31
3542Lars Vitas 2 min 57 sec 31
3543Ana Leskovic 2 min 58 sec 31
3544Zdenka Filippi 2 min 58 sec 31
3545Zdenka Filippi 3 min 1 sec 31
3546Zdenka Filippi 3 min 2 sec 31
3547Zdenka Filippi 3 min 9 sec 31
3548Ljiljana Miler 3 min 12 sec 31
3549Ivan Šunjić 3 min 13 sec 31
3550Davor Pintarić 3 min 18 sec 31
3551Annemarie Marić 3 min 23 sec 31
3552Ivona Radić 3 min 45 sec 31
3553Sandra Krajina 3 min 48 sec 31
3554Josip Banić 3 min 55 sec 31
3555Mislav Zuanović 4 min 4 sec 31
3556Lucija Petrovic 4 min 4 sec 31
3557Borislav Svetec 4 min 9 sec 31
3558Mateo Miličević 4 min 22 sec 31
3559Martina Mačković 4 min 28 sec 31
3560Dominik Mrak 4 min 33 sec 31
3561Fran Božić 4 min 44 sec 31
3562Davor Pintarić 4 min 54 sec 31
3563Mihael Klarić 4 min 56 sec 31
3564Đurđica Stojanović 5 min 0 sec 31
3565Davor Špoljar 5 min 6 sec 31
3566Lovro Štefan 5 min 31 sec 31
3567Marija Tonković 5 min 32 sec 31
3568Matej Horvat 5 min 50 sec 31
3569Kristina Mitar 5 min 53 sec 31
3570Lars Vitas 6 min 28 sec 31
3571Mirna Zec 7 min 6 sec 31
3572Dujo Šantić 7 min 7 sec 31
3573Martina Mačković 7 min 38 sec 31
3574Martina Marić 8 min 40 sec 31
3575Julijana Čikara 9 min 0 sec 31
3576Kristina Mitar 9 min 48 sec 31
3577Ivona Eterović 10 min 2 sec 31
3578Zdenka Baković 10 min 37 sec 31
3579Davor Pintarić 10 min 39 sec 31
3580Sanela Simunic 10 min 44 sec 31
3581Ivan Šunjić 11 min 29 sec 31
3582Nata Hajdu 12 min 4 sec 31
3583Marko Čulina 14 min 8 sec 31
3584Ana Luketić 14 min 58 sec 31
3585Irena Rešetar 15 min 1 sec 31
3586None 15 min 5 sec 31
3587Valentina Mataija 16 min 48 sec 31
3588Zlatko Međimurec 16 min 59 sec 31
3589Sabina Božić Japundžić 19 min 39 sec 31
3590Marko Henčić 19 min 56 sec 31
3591Zlatko Međimurec 19 min 59 sec 31
3592Marta Ovčar 20 min 0 sec 31
3593Zdenka Filippi 2 sec 30
3594Anja Borda 41 sec 30
3595Radmila Berendika 50 sec 30
3596marija berendika 52 sec 30
3597marija berendika 52 sec 30
3598Borna Treska 1 min 19 sec 30
3599Gabriela Danita Mandić 1 min 19 sec 30
3600Rozana Juras 1 min 28 sec 30
3601Ivan Šunjić 1 min 45 sec 30
3602Rozana Juras 1 min 46 sec 30
3603Martina Mačković 1 min 46 sec 30
3604Filip Konić 1 min 54 sec 30
3605Iva Banović 1 min 54 sec 30
3606Bok 2 min 14 sec 30
3607Filip Konić 2 min 18 sec 30
3608Tatjana Timko 2 min 19 sec 30
3609Filip Konić 2 min 20 sec 30
3610Davor Pintarič 2 min 21 sec 30
3611Marija Novosel 2 min 23 sec 30
3612Ruža Klarić 2 min 25 sec 30
3613Ljiljana Miler 2 min 25 sec 30
3614Tonka Guc 2 min 26 sec 30
3615Vanessa Lošić 2 min 27 sec 30
3616Ljiljana Miler 2 min 28 sec 30
3617Borislav Svetec 2 min 29 sec 30
3618Davor Pintarić 2 min 29 sec 30
3619Anamarija Gorenc 2 min 31 sec 30
3620Ivan Šunjić 2 min 34 sec 30
3621Jelena Muzica 2 min 36 sec 30
3622Marijana Sokolovic 2 min 42 sec 30
3623Zdenka Filippi 2 min 47 sec 30
3624Zdenka Filippi 2 min 48 sec 30
3625Zdenka Filippi 2 min 49 sec 30
3626Zdenka Filippi 2 min 55 sec 30
3627Ivančica Sklepić 2 min 56 sec 30
3628Zdenka Filippi 2 min 57 sec 30
3629Ljiljana Miler 2 min 59 sec 30
3630Zdenka Filippi 3 min 0 sec 30
3631Marija Tonkovic 3 min 2 sec 30
3632Marta Bušelić 3 min 7 sec 30
3633Ljiljana Miler 3 min 7 sec 30
3634Ljiljana Miler 3 min 10 sec 30
3635Zdenka Filippi 3 min 23 sec 30
3636Anja Didović 3 min 30 sec 30
3637Anamarija Miličević 3 min 41 sec 30
3638Zdenka Filippi 3 min 45 sec 30
3639Sven Sušanj 4 min 6 sec 30
3640Tanja Kosanović 4 min 19 sec 30
3641Ivan Nekić 4 min 19 sec 30
3642Ivan Nekić 4 min 23 sec 30
3643Manuela Grubišić 4 min 27 sec 30
3644Jelena Batrnek 4 min 28 sec 30
3645Renata Pelenokaite 4 min 28 sec 30
3646Rudolf Barišić 4 min 30 sec 30
3647Dominik Budan 4 min 34 sec 30
3648Ana Biško 4 min 35 sec 30
3649Jelena Rajcic 4 min 58 sec 30
3650Mirjam Grabovac 5 min 3 sec 30
3651Petra Špoljar 5 min 13 sec 30
3652Tihana Plečko 5 min 14 sec 30
3653Stanko Kruzic 5 min 26 sec 30
3654Tvrtko Ivanišević 6 min 2 sec 30
3655Marin Petrović 6 min 20 sec 30
3656Ivona Radić 6 min 35 sec 30
3657Nikolina Buljan 6 min 56 sec 30
3658Matea Orešković 7 min 8 sec 30
3659Gordana Jurleta 7 min 51 sec 30
3660Alma Cacan 8 min 24 sec 30
3661Zlatko Međimurec 9 min 25 sec 30
3662Dino Kasumović 10 min 28 sec 30
3663Žaneta Štrbac Mišić 10 min 31 sec 30
3664Petar Svilan 11 min 23 sec 30
3665Petra Pećnik 12 min 27 sec 30
3666Domagoj Lovro Milićević 12 min 31 sec 30
3667Monika Zirdum 13 min 4 sec 30
3668Ivan Vranješ 13 min 12 sec 30
3669Ines Perlić 13 min 14 sec 30
3670Jelena Kovačević 13 min 30 sec 30
3671None 15 min 25 sec 30
3672None 18 min 16 sec 30
3673Jana Marić 18 min 50 sec 30
3674Katarina Petreš 19 min 42 sec 30
3675Tihana Kurtovic 20 min 0 sec 30
3676marija berendika 48 sec 29
3677marija berendika 50 sec 29
3678Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 29
3679Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 29
3680marija berendika 1 min 20 sec 29
3681Martina Mačković 1 min 45 sec 29
3682Filip Konić 1 min 49 sec 29
3683marija berendika 1 min 53 sec 29
3684Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 19 sec 29
3685Martin Marijanović 2 min 22 sec 29
3686Tonka Guć 2 min 25 sec 29
3687Ivan Šimunić 2 min 26 sec 29
3688Marija Tonković 2 min 31 sec 29
3689Ljiljana Miler 2 min 32 sec 29
3690Davor Pintarić 2 min 34 sec 29
3691Zrinka Pavlinec 2 min 41 sec 29
3692Marijana Sokolovic 2 min 46 sec 29
3693Lovro Bračević 2 min 53 sec 29
3694Anamarija Gorenc 2 min 54 sec 29
3695Marijana Sokolovic 3 min 0 sec 29
3696Borislav Svetec 3 min 22 sec 29
3697Davor Pintarić 3 min 24 sec 29
3698Nebojša Mickov 3 min 29 sec 29
3699Anitad 3 min 30 sec 29
3700Ante Maric 3 min 31 sec 29
3701Marija Šimat 3 min 31 sec 29
3702Kristina Mitar 3 min 31 sec 29
3703Davor Špoljar 3 min 39 sec 29
3704Mersudin Buljić 3 min 40 sec 29
3705Ana Klaić 3 min 42 sec 29
3706Sandra Krajina 3 min 45 sec 29
3707Jelena Muzica 3 min 45 sec 29
3708Lucija Petrović 3 min 53 sec 29
3709Sunčana Bošnjak 3 min 55 sec 29
3710Ana 4 min 0 sec 29
3711Josip Paškov 4 min 2 sec 29
3712Anamarija Sučec 4 min 30 sec 29
3713Silvia Steiner 4 min 35 sec 29
3714Mirela Banovac 4 min 42 sec 29
3715Marul Kuljis 4 min 46 sec 29
3716Filip Jalšovec 4 min 50 sec 29
3717Tomislav Levatić 4 min 54 sec 29
3718Goranka Tomčić 5 min 1 sec 29
3719None 5 min 11 sec 29
3720Roko Veraja 5 min 12 sec 29
3721Filip Cirkvenčić 5 min 21 sec 29
3722Maja Marković 5 min 22 sec 29
3723MIRELA VUKAS 5 min 33 sec 29
3724Kristina rukavina 5 min 33 sec 29
3725Marko Maljevac 5 min 34 sec 29
3726Karlo Klarin 5 min 37 sec 29
3727Matej Malešević 5 min 37 sec 29
3728Borna Treska 5 min 42 sec 29
3729Franica Đevoić 5 min 59 sec 29
3730Lars Vitas 6 min 22 sec 29
3731Monika Dević 6 min 58 sec 29
3732Marija Šeperić-Grdiša 7 min 14 sec 29
3733Borna Treska 7 min 39 sec 29
3734Nikolina Vaić 7 min 50 sec 29
3735Nikola Jelaš 8 min 22 sec 29
3736Anamarija Belaj 9 min 0 sec 29
3737Sara Bešlić 9 min 6 sec 29
3738Milena Ivanović 10 min 47 sec 29
3739Iva Majačić 11 min 49 sec 29
3740Nino Buić 13 min 0 sec 29
3741None 15 min 55 sec 29
3742Biljana Litarić Brodar 16 min 21 sec 29
3743Josipa Zbiljski 17 min 34 sec 29
3744None 17 min 47 sec 29
3745Ana pocrnić 18 min 32 sec 29
3746Anamaria Yago 18 min 39 sec 29
3747Viktoria Patricia Hrman 19 min 25 sec 29
3748Nives Gurović 19 min 51 sec 29
3749Marina Tokić 19 min 57 sec 29
3750Katarina Krizmanić 19 min 58 sec 29
3751Jasminka Klemencic 20 min 0 sec 29
3752Iva Vuković 20 min 0 sec 29
3753Izabela Kapustic 20 min 0 sec 29
3754Valentina Malović 45 sec 28
3755Radmila Berendika 49 sec 28
3756Filip Konić 1 min 56 sec 28
3757Milena Ivanović 2 min 3 sec 28
3758Anamarija Gorenc 2 min 5 sec 28
3759marija berendika 2 min 21 sec 28
3760Borislav Svetec 2 min 21 sec 28
3761Monika Grozdek 2 min 21 sec 28
3762Ljiljana Milet 2 min 27 sec 28
3763Dominik Mrak 2 min 34 sec 28
3764None 2 min 37 sec 28
3765Petra Špoljar 2 min 49 sec 28
3766Marijana Sokolovic 2 min 54 sec 28
3767Zdenka Filippi 2 min 55 sec 28
3768Saša Danon 3 min 3 sec 28
3769Zlatko Međimurec 3 min 4 sec 28
3770Zdenka Filippi 3 min 9 sec 28
3771gcjdvad 3 min 21 sec 28
3772Tonka Guć 3 min 23 sec 28
3773Ana Pocrnić 3 min 26 sec 28
3774Silvia Vidovic 3 min 30 sec 28
3775Tea Tomljanović 3 min 33 sec 28
3776Tihana Plečko 3 min 33 sec 28
3777Ivan Vlahov 3 min 34 sec 28
3778Petra Rukelj 3 min 39 sec 28
3779Tea Lucija Ivić 3 min 40 sec 28
3780Zdenka Filippi 3 min 48 sec 28
3781Maja Kodžoman 3 min 51 sec 28
3782Borislav Svetec 3 min 52 sec 28
3783Karlo Klarin 3 min 55 sec 28
3784Ana Kolenko 3 min 55 sec 28
3785Mato Klasanović 4 min 0 sec 28
3786Annemarie Marić 4 min 8 sec 28
3787Lovro Bračević 4 min 8 sec 28
3788Julijan Jovanović 4 min 14 sec 28
3789Filip Tadijančević 4 min 14 sec 28
3790Ana Vulic 4 min 19 sec 28
3791Lucija Bukvić 4 min 24 sec 28
3792Julijana Čikara 4 min 34 sec 28
3793Tomislav Bunjevac 4 min 35 sec 28
3794Klaudio Strahonija 4 min 40 sec 28
3795Bernardo Kerečeni 4 min 47 sec 28
3796Anakatarina Mandić 4 min 55 sec 28
3797Domagoj Babić 5 min 0 sec 28
3798Hana Vlahov 5 min 4 sec 28
3799Mislav Blagaić 5 min 14 sec 28
3800Milivoj Dretar 5 min 16 sec 28
3801Raspovic 5 min 22 sec 28
3802Ljiljana Fućak 5 min 23 sec 28
3803Ljiljana Miler 5 min 26 sec 28
3804Karlo Brezović 5 min 27 sec 28
3805None 5 min 30 sec 28
3806Maja Čović 5 min 31 sec 28
3807John Lennon 5 min 53 sec 28
3808Anamarija Gorenc 6 min 7 sec 28
3809Ivana Kos 6 min 11 sec 28
3810Nika kilic 6 min 31 sec 28
3811Rubes Levada 6 min 34 sec 28
3812Mirela Majnarić 6 min 42 sec 28
3813Ivana Majcen 6 min 42 sec 28
3814Lucija Pavić 6 min 50 sec 28
3815Predrag Bajović 6 min 51 sec 28
3816Jelena Muzica 7 min 3 sec 28
3817Filip Tadijančević 7 min 6 sec 28
3818Danijela Mesec 7 min 19 sec 28
3819Domagoj Bosiljevac 7 min 25 sec 28
3820Kristina Sutara 7 min 36 sec 28
3821Lucija Kilic 7 min 41 sec 28
3822Milena Ivanoz 7 min 55 sec 28
3823Tomislav Bekavac 8 min 0 sec 28
3824Marijana Gudelj 8 min 2 sec 28
3825Tatjana Jakšić 8 min 27 sec 28
3826Tina Petrina 8 min 32 sec 28
3827Klaudia Blašković 8 min 45 sec 28
3828V.O. 8 min 46 sec 28
3829Borislav Svetec 8 min 51 sec 28
3830Tanja Petrova 8 min 53 sec 28
3831Vjekoslav Tkalac 9 min 4 sec 28
3832Maja Marchig-Đurđić 10 min 1 sec 28
3833Josip Brkić 10 min 31 sec 28
3834Zlatko Međimurec 10 min 50 sec 28
3835Sonja 11 min 59 sec 28
3836iva Mlakar 13 min 43 sec 28
3837Sanja Peršić 14 min 5 sec 28
3838Kristijan Krivačić 14 min 48 sec 28
3839Zohra Boukhatem 16 min 11 sec 28
3840Sara Božić 16 min 14 sec 28
3841Ivan Prološčić 16 min 16 sec 28
3842Sanja Galić 17 min 14 sec 28
3843Zrinka Šantak 17 min 46 sec 28
3844Nebojša Ćeran 18 min 40 sec 28
3845Lovro Jambrecina 18 min 46 sec 28
3846Anamarija Sučec 18 min 47 sec 28
3847Duje Alajbeg 19 min 40 sec 28
3848Valentina Mikulčić 19 min 52 sec 28
3849Marija Šarić 20 min 0 sec 28
3850Tatjana Timko 20 min 1 sec 28
3851Zvonimir Popov?i? 47 sec 27
3852Davor Pintarić 1 min 35 sec 27
3853Anamarija Belaj 1 min 42 sec 27
3854Manuela Grubisic 1 min 50 sec 27
3855Ivana Prkić 2 min 4 sec 27
3856Antonija Kapetanović 2 min 7 sec 27
3857Leonarda Rusan 2 min 7 sec 27
3858Anamarija Gorenc 2 min 9 sec 27
3859Zrinka Pavlinec 2 min 11 sec 27
3860Valentina Malović 2 min 13 sec 27
3861Tvrtko Ivanišević 2 min 15 sec 27
3862Martina Knežević 2 min 20 sec 27
3863Ivan Šimunić 2 min 27 sec 27
3864Rozana Juras 2 min 28 sec 27
3865Marijana Sokolovic 2 min 28 sec 27
3866Petra Špoljar 2 min 30 sec 27
3867Marijana Sokolovic 2 min 34 sec 27
3868Gorana Rabar 2 min 43 sec 27
3869Ruža Klarić 2 min 48 sec 27
3870Maja Pamuković 2 min 51 sec 27
3871Ljiljana Miler 2 min 51 sec 27
3872Viktor Čikara 2 min 55 sec 27
3873Zdenka Filippi 3 min 8 sec 27
3874Borislav Svetec 3 min 13 sec 27
3875Zdenka Filippi 3 min 14 sec 27
3876ana 3 min 23 sec 27
3877Marijana Jakovašić 3 min 26 sec 27
3878Anamarija Goleš 3 min 27 sec 27
3879Kristijan Čuljak 3 min 29 sec 27
3880Filip Tadijančević 3 min 29 sec 27
3881Zdenka Filippi 3 min 38 sec 27
3882Franica Đevoić 3 min 39 sec 27
3883Ante Benić 3 min 55 sec 27
3884Ljiljana Miler 4 min 2 sec 27
3885Petar Ćulibrk 4 min 2 sec 27
3886Dinko Horvat 4 min 8 sec 27
3887Danijela Kobescak 4 min 9 sec 27
3888Martina Baričević 4 min 11 sec 27
3889Lana Pavlaković 4 min 14 sec 27
3890Ivona Radić 4 min 16 sec 27
3891Martina Vitasovic 4 min 17 sec 27
3892Marijo Plazonić 4 min 18 sec 27
3893Anamarija Gorenc 4 min 26 sec 27
3894Petar Ciganović 4 min 27 sec 27
3895Tena Filetin 4 min 30 sec 27
3896Daniela Mužić 4 min 35 sec 27
3897Sulvija Limani 4 min 35 sec 27
3898Aster Doricic 4 min 35 sec 27
3899Bernarda Mrak 4 min 37 sec 27
3900Ivica Skender 4 min 42 sec 27
3901Ivana Čorić 4 min 43 sec 27
3902Karmen Čabrilo 4 min 43 sec 27
3903Diana Avdić 4 min 48 sec 27
3904Matea Majstorović 5 min 1 sec 27
3905Antun Brzić 5 min 15 sec 27
3906Đurđica Stojanović 5 min 16 sec 27
3907Lucija Ravlić 5 min 16 sec 27
3908None 5 min 20 sec 27
3909Ivana Kraljić 5 min 25 sec 27
3910Elvira Angyal 5 min 25 sec 27
3911Indira Denaro 5 min 32 sec 27
3912Dora jelacic 5 min 36 sec 27
3913Nina Lalić 5 min 46 sec 27
3914Paula Ćaćić 5 min 46 sec 27
3915Issa Mileusnic 5 min 47 sec 27
3916Milivoj Dretar 5 min 49 sec 27
3917Danijela Kudeljnjak 5 min 52 sec 27
3918Ivica Skender 5 min 54 sec 27
3919Ivan Krešimir Letica 5 min 55 sec 27
3920Ivana Vuković 6 min 3 sec 27
3921Mirko Savkovic 6 min 4 sec 27
3922Tea Forjan 6 min 4 sec 27
3923Igor Venus 6 min 5 sec 27
3924Martina Kristo Kotlar 6 min 8 sec 27
3925Marija Žebčević 6 min 9 sec 27
3926Martina Mačković 6 min 13 sec 27
3927Marta Sunko 6 min 15 sec 27
3928Irena Ivančić 6 min 17 sec 27
3929Petra Kuštera 6 min 25 sec 27
3930Andrej Fric 6 min 37 sec 27
3931Ljiljana Srebrenović 6 min 40 sec 27
3932Srđana Botić 6 min 41 sec 27
3933Anita d 6 min 43 sec 27
3934Vid Vlahović 6 min 47 sec 27
3935Julije Žigo 6 min 49 sec 27
3936Julia Radojčić 6 min 51 sec 27
3937Harry Kim 6 min 51 sec 27
3938Nela Gross 6 min 54 sec 27
3939Koraljka Pejić 7 min 9 sec 27
3940ŽELJKA HRG KRPELNIK 7 min 9 sec 27
3941Dorian Sabljak 7 min 12 sec 27
3942Nada Čordašić 7 min 17 sec 27
3943Vesna Živčić 7 min 21 sec 27
3944Mihovil Frater 7 min 23 sec 27
3945Eliana Macan 7 min 24 sec 27
3946Veronika Mesić 7 min 27 sec 27
3947Andreja Kerovec Letica 7 min 31 sec 27
3948Barbara Kalaš Zajc 7 min 55 sec 27
3949Sandra Vukosa Oles 8 min 4 sec 27
3950Dominik Lukić 8 min 35 sec 27
3951Nataša Briški 8 min 51 sec 27
3952Kristinka Vugrinec 9 min 7 sec 27
3953Tomislav Bekavac 9 min 17 sec 27
3954Renata Wierschin 9 min 19 sec 27
3955Tomislav Bekavac 9 min 32 sec 27
3956Ines Vukelic 9 min 45 sec 27
3957Marija Bionda 10 min 11 sec 27
3958Do Bo 10 min 28 sec 27
3959Ema Klemar 10 min 47 sec 27
3960Gordana Visković 11 min 0 sec 27
3961Mila Perasovic 11 min 14 sec 27
3962Iva Banović 11 min 44 sec 27
3963Maja Balen 12 min 11 sec 27
3964Karlo Klarin 12 min 31 sec 27
3965Martin Marijanović 13 min 30 sec 27
3966Ana Giljanovic 13 min 38 sec 27
3967Goran Grgac 13 min 42 sec 27
3968Angela Crnobrnja 14 min 6 sec 27
3969JELENA GALESKI 14 min 58 sec 27
3970Martina Mačković 15 min 59 sec 27
3971Ana Lovrić 16 min 5 sec 27
3972Dejan Taradi 16 min 16 sec 27
3973Darko Tomorad 16 min 30 sec 27
3974Mihaela Mikic 16 min 59 sec 27
3975Bepo Anticevic 18 min 20 sec 27
3976Tatjana Pongrac 18 min 38 sec 27
3977Maja Dujlović 19 min 13 sec 27
3978Kristina Pogačić 19 min 57 sec 27
3979Jelena Batrnek 20 min 0 sec 27
3980Magda Hure 20 min 0 sec 27
3981Tin Stubić 20 min 0 sec 27
3982Anamarija Gorenc 20 min 1 sec 27
3983Tin Stubić 20 min 1 sec 27
3984Vanessa Lošić 1 min 46 sec 26
3985Anamarija Gorenc 2 min 2 sec 26
3986Iva Banović 2 min 6 sec 26
3987Antonio Olajoš 2 min 8 sec 26
3988Milena Ivanović 2 min 9 sec 26
3989Ah 2 min 10 sec 26
3990Ivan Šimunić 2 min 14 sec 26
3991Tonka Guć 2 min 20 sec 26
3992Petra Špoljar 2 min 30 sec 26
3993Marija Piliškić 2 min 45 sec 26
3994Ante Grković 2 min 47 sec 26
3995Tatjana Timko 2 min 56 sec 26
3996Natalija Agatić 2 min 59 sec 26
3997Zdenka Filippi 3 min 2 sec 26
3998Monika Dević 3 min 6 sec 26
3999T 3 min 9 sec 26
4000Bernarda Brekalo 3 min 11 sec 26
4001Ivna Franić 3 min 17 sec 26
4002Ivančica Sklepić 3 min 19 sec 26
4003Martina Topić 3 min 20 sec 26
4004Ljiljana Miler 3 min 21 sec 26
4005Adi Tufek 3 min 24 sec 26
4006Ante Gašpić 3 min 32 sec 26
4007Mirta Karina Rogić 3 min 36 sec 26
4008Danijela Kobescak 3 min 37 sec 26
4009Saša Šegrt 3 min 43 sec 26
4010Jasenka Vidić 3 min 44 sec 26
4011Ana Štokan 3 min 53 sec 26
4012Marko Lapić 4 min 3 sec 26
4013Tihana Plečko 4 min 3 sec 26
4014Tomislav Baksa 4 min 4 sec 26
4015Luka Minarik 4 min 6 sec 26
4016Ana Gakić 4 min 8 sec 26
4017Monika Dević 4 min 9 sec 26
4018Suzana Mimica 4 min 13 sec 26
4019Lea Anić 4 min 14 sec 26
4020Tihana Plečko 4 min 14 sec 26
4021Matea Majstorović 4 min 17 sec 26
4022Ana Lončarić Kostrenčić 4 min 19 sec 26
4023Tomislav Bekavac 4 min 20 sec 26
4024Kristina Delfin Kanceljak 4 min 23 sec 26
4025Azrael Marko Horvat Angelos 4 min 23 sec 26
4026Abc Ded 4 min 26 sec 26
4027Lucija Malekovic 4 min 26 sec 26
4028Iva Kero 4 min 27 sec 26
4029Mirjana Ćosić Premuš 4 min 31 sec 26
4030Tea Brunović Horvat 4 min 34 sec 26
4031Magdalena Jeričević 4 min 34 sec 26
4032Ivona Tomiek 4 min 35 sec 26
4033Fabijan Brkić 4 min 38 sec 26
4034Petra Strujić 4 min 38 sec 26
4035Danijela Banović 4 min 39 sec 26
4036Tea Čondrić 4 min 43 sec 26
4037Tomislav Bekavac 4 min 47 sec 26
4038Annemarie Marić 4 min 51 sec 26
4039Kristina Bratković 4 min 54 sec 26
4040Tihana Plečko 4 min 54 sec 26
4041Marta Bušelić 4 min 55 sec 26
4042Irena Šuligoj 4 min 56 sec 26
4043Antonia Vodan 4 min 58 sec 26
4044Ljiljana Miler 5 min 1 sec 26
4045Sergej Novosel 5 min 1 sec 26
4046Igor Barišić 5 min 3 sec 26
4047Smiljan Pilipović 5 min 3 sec 26
4048Đurđica Stojanović 5 min 3 sec 26
4049Domagoj Hrastovec 5 min 3 sec 26
4050Jelena Ćurko Krivak 5 min 6 sec 26
4051Neven Bilić 5 min 9 sec 26
4052Ivana Kenk Kalebić 5 min 13 sec 26
4053Dražen Filošević 5 min 16 sec 26
4054Josip Raic 5 min 19 sec 26
4055Željana Zokić 5 min 20 sec 26
4056Branko Despot 5 min 20 sec 26
4057Lana Hmelik 5 min 24 sec 26
4058Lana Brkić 5 min 24 sec 26
4059Magdalena Nigoevic 5 min 35 sec 26
4060Ronald Fućak 5 min 35 sec 26
4061Ana MUšić 5 min 40 sec 26
4062Ema Abadžieva 5 min 42 sec 26
4063Ivana Pogačić Vale 5 min 46 sec 26
4064Tihana Plečko 5 min 48 sec 26
4065Ivana Todorović 5 min 52 sec 26
4066Darja Roberta Krpan 5 min 56 sec 26
4067None 5 min 57 sec 26
4068Doris Kopf 5 min 58 sec 26
4069Tamara Kekez 5 min 59 sec 26
4070Irena Matković 6 min 1 sec 26
4071Andrija Amižić 6 min 5 sec 26
4072Maja Kristić 6 min 6 sec 26
4073Petra Minđek 6 min 8 sec 26
4074Gordana Nedeljković 6 min 9 sec 26
4075Ivana Petrović Vidić 6 min 11 sec 26
4076Elizabeta Krklec 6 min 12 sec 26
4077Antonija Milković 6 min 13 sec 26
4078Robert Žsrković 6 min 18 sec 26
4079Saša Sutlović 6 min 21 sec 26
4080Petar Belinic 6 min 24 sec 26
4081Eva Haddad 6 min 25 sec 26
4082Ranko Antun Pezelj 6 min 30 sec 26
4083Pero Moretić 6 min 33 sec 26
4084Lorna Merlić 6 min 34 sec 26
4085Petra Kvasnička 6 min 41 sec 26
4086Mislav Zuanović 6 min 42 sec 26
4087Mirna Ivanković 6 min 43 sec 26
4088Ivana Verveger 6 min 44 sec 26
4089Željka Lovrić 6 min 46 sec 26
4090Leonarda Bešvir 6 min 48 sec 26
4091Lucija Cvitan 6 min 48 sec 26
4092Matej Tičić 6 min 53 sec 26
4093Mihael Kralj 6 min 53 sec 26
4094Lovro Klepac 6 min 54 sec 26
4095Ferdinand Četaj 6 min 56 sec 26
4096Martin Majcenović 7 min 15 sec 26
4097Robert Grabrovec 7 min 17 sec 26
4098Dominik Verner 7 min 20 sec 26
4099None 7 min 21 sec 26
4100Ivan Kalas 7 min 22 sec 26
4101Josip Bračulj 7 min 22 sec 26
4102Dijana Šprem 7 min 27 sec 26
4103Anamarija Gorenc 7 min 32 sec 26
4104Filip Tadijančević 7 min 33 sec 26
4105Ivana Zrilic 7 min 35 sec 26
4106Helen Vučić 7 min 40 sec 26
4107Davor Gereš 7 min 41 sec 26
4108Sulejman Mrkić 7 min 46 sec 26
4109Bernarda Brekalo 7 min 49 sec 26
4110Alma Cacan 7 min 53 sec 26
4111None 8 min 4 sec 26
4112Vera Bilandžić 8 min 6 sec 26
4113Neda Počekaj 8 min 16 sec 26
4114Fran Komljenović 8 min 18 sec 26
4115BORIS PANIĆ 8 min 36 sec 26
4116Laura Nikolic 9 min 17 sec 26
4117Sara Krcelic 9 min 25 sec 26
4118Mari Čukelj 9 min 37 sec 26
4119Lucijan Loje 9 min 38 sec 26
4120Martina Lončarić 9 min 52 sec 26
4121Ivan Perković 9 min 56 sec 26
4122Kristina Zirdum 9 min 59 sec 26
4123Klara R 10 min 22 sec 26
4124MIRELA VUKAS 10 min 52 sec 26
4125None 10 min 56 sec 26
4126Sara Marinković 11 min 1 sec 26
4127Vanda Bajs 11 min 12 sec 26
4128None 11 min 49 sec 26
4129Tamara Vidović 12 min 26 sec 26
4130Ivan Došlić 12 min 59 sec 26
4131Matea Denona 14 min 24 sec 26
4132Zoia Dimic 15 min 25 sec 26
4133Valentina Ivakić 15 min 28 sec 26
4134Gabriela Soldo 15 min 52 sec 26
4135Ivan Šimunić 15 min 54 sec 26
4136ana.vulic21@gmail.com 16 min 10 sec 26
4137Goran Žagar 16 min 22 sec 26
4138Kristina Vrbek 16 min 35 sec 26
4139Ivan Božić 16 min 51 sec 26
4140Martina Brblić 17 min 56 sec 26
4141None 17 min 56 sec 26
4142Ana Piplović 18 min 2 sec 26
4143Branka Perić 18 min 3 sec 26
4144Antonija Benić 18 min 6 sec 26
4145Dijana Šalković 18 min 20 sec 26
4146Dario Petrović 18 min 52 sec 26
4147Marko čulina 1 min 25 sec 25
4148Boris Bunčić 1 min 48 sec 25
4149Antonija Kapetanović 1 min 52 sec 25
4150Ivan Vranješ 1 min 54 sec 25
4151Sanja Galić 2 min 4 sec 25
4152Matilda Kostić 2 min 14 sec 25
4153Miroljub Petrović 2 min 18 sec 25
4154Marijana Sokolovic 2 min 32 sec 25
4155Filip Konić 2 min 38 sec 25
4156Toni Polonijo 2 min 40 sec 25
4157Tvrtko Ivanišević 2 min 41 sec 25
4158Marijana Sokolovic 2 min 42 sec 25
4159Bernarda Brekalo 2 min 43 sec 25
4160Iva Roncevic 2 min 49 sec 25
4161Ante Franić 2 min 50 sec 25
4162Ljiljana Miler 2 min 55 sec 25
4163Marta Pocrnčić 2 min 58 sec 25
4164Martina Knežević 3 min 1 sec 25
4165Tomislav Bekavac 3 min 3 sec 25
4166Veronika Lisjak 3 min 3 sec 25
4167Lara Majcan 3 min 4 sec 25
4168Ivana Busch 3 min 8 sec 25
4169Željka Drniković 3 min 8 sec 25
4170Helena de Both 3 min 11 sec 25
4171Jelena kovacevic 3 min 13 sec 25
4172A p 3 min 13 sec 25
4173livio karavanic 3 min 16 sec 25
4174Petra Špoljar 3 min 20 sec 25
4175Dorotea Tuškan 3 min 25 sec 25
4176Petar Jagar 3 min 26 sec 25
4177Željko Biličić 3 min 26 sec 25
4178Filip Tadijančević 3 min 30 sec 25
4179Ivana Pavičić-Ivelja 3 min 31 sec 25
4180Filip Konić 3 min 32 sec 25
4181Marija Berendika 3 min 33 sec 25
4182Bojana Bosanac 3 min 35 sec 25
4183Lada Crnobori 3 min 36 sec 25
4184Andrea Jurić 3 min 37 sec 25
4185VAdamek 3 min 39 sec 25
4186Nicole Cikač 3 min 43 sec 25
4187Martina Anić 3 min 43 sec 25
4188Lorena Mavar 3 min 45 sec 25
4189Manuel Koren 3 min 46 sec 25
4190Sara Petrinjak 3 min 47 sec 25
4191Davorka Hackenberger 3 min 48 sec 25
4192Lovro Crnković 3 min 49 sec 25
4193Lea Puncec Josipovic 3 min 50 sec 25
4194I 3 min 50 sec 25
4195Ivan Rosički 3 min 56 sec 25
4196Marina Krističević 3 min 57 sec 25
4197Marija Maslov 3 min 57 sec 25
4198Marijana Sokolovic 4 min 1 sec 25
4199Ivan Ciglenečki 4 min 1 sec 25
4200Nada Čordašić 4 min 2 sec 25
4201VANJA HMELIK 4 min 7 sec 25
4202Nikolina Gunj 4 min 10 sec 25
4203Mihaela Stojić 4 min 12 sec 25
4204Tatjana Vrbic 4 min 12 sec 25
4205Vedran Stanković 4 min 12 sec 25
4206Luka Petrović 4 min 13 sec 25
4207Lucija Vraneković 4 min 14 sec 25
4208Aleksandra Bajac 4 min 14 sec 25
4209Ivana Basic 4 min 15 sec 25
4210Ivan Jurković 4 min 15 sec 25
4211Maja Matić 4 min 15 sec 25
4212Tina Novak 4 min 17 sec 25
4213Bok 4 min 19 sec 25
4214Magdalena Gospodnetić 4 min 20 sec 25
4215Milena Škoda 4 min 21 sec 25
4216Dragan Makar 4 min 21 sec 25
4217Maja Jokanović 4 min 27 sec 25
4218Tomislav Bekavac 4 min 28 sec 25
4219Magdalena Zrnčić 4 min 31 sec 25
4220Veronika Lisjak 4 min 33 sec 25
4221Lidija Jurković 4 min 35 sec 25
4222Marko Vulesica 4 min 35 sec 25
4223Filip Karan 4 min 36 sec 25
4224Pero peric 4 min 39 sec 25
4225Marija Bionda 4 min 44 sec 25
4226Paula Knego 4 min 46 sec 25
4227Ana Sporiš 4 min 47 sec 25
4228Ivan Skok 4 min 48 sec 25
4229Nika Kožar 4 min 48 sec 25
4230Antonia Tvorek 4 min 52 sec 25
4231Jasmina Štimac 4 min 56 sec 25
4232Stela Tomašić 4 min 56 sec 25
4233MM 4 min 59 sec 25
4234Miroslav Drašković 4 min 59 sec 25
4235Branimira Palić 5 min 2 sec 25
4236Filip Matic 5 min 4 sec 25
4237None 5 min 4 sec 25
4238Dario Ćorić 5 min 7 sec 25
4239Branka Grubišić 5 min 10 sec 25
4240Nives Vrbančić 5 min 14 sec 25
4241DANIELA BJELANOVIĆ 5 min 14 sec 25
4242Ivan Bojčić 5 min 15 sec 25
4243None 5 min 23 sec 25
4244Sergej Filipović 5 min 24 sec 25
4245Dolores Juretić-Kovač 5 min 26 sec 25
4246Goran Mihalj 5 min 26 sec 25
4247Ivan Dujmić 5 min 30 sec 25
4248Ivona 5 min 37 sec 25
4249Hrvoje Đurak 5 min 37 sec 25
4250Maud Lasić 5 min 40 sec 25
4251L v 5 min 44 sec 25
4252Anđelija Čolak 5 min 44 sec 25
4253Božidar Lovro Birkić 5 min 44 sec 25
4254ivana zerovnik 5 min 45 sec 25
4255Lea Zupičić 5 min 51 sec 25
4256Krešimir Bonačić-Krešić 5 min 53 sec 25
4257Sanja Jelaković Kühner 6 min 2 sec 25
4258Željka Curiš 6 min 5 sec 25
4259Maja Ronik 6 min 13 sec 25
4260Đurđica Stojanović 6 min 15 sec 25
4261Žaklina Nedelkovska 6 min 16 sec 25
4262Visnja Vugrinec 6 min 17 sec 25
4263Mirna Kovačić 6 min 19 sec 25
4264Ivan Došlić 6 min 21 sec 25
4265Dr.Akon 6 min 22 sec 25
4266Miroslav Vidaček 6 min 24 sec 25
4267Ana Nahod Ohnjec 6 min 25 sec 25
4268Mirna Borošak 6 min 27 sec 25
4269Dani hlevanac 6 min 27 sec 25
4270Tena Sačić 6 min 29 sec 25
4271Nina Krišto 6 min 42 sec 25
4272Doris Brkić 6 min 43 sec 25
4273Deborah Ciglenečki 6 min 48 sec 25
4274Krešimir Glavinić 6 min 49 sec 25
4275Tamara Bošković 6 min 55 sec 25
4276Josip Drenjančević 6 min 56 sec 25
4277Sanja Šimunović 6 min 58 sec 25
4278Franjo-Josip Marković 6 min 59 sec 25
4279Laura Vobner 7 min 0 sec 25
4280Domagoj Leko 7 min 4 sec 25
4281Petra Blajić 7 min 7 sec 25
4282Vanja Valtrović 7 min 10 sec 25
4283Manuela Vukić 7 min 14 sec 25
4284Tomislav Beraković 7 min 22 sec 25
4285Željko Juran 7 min 22 sec 25
4286Emanuela Glavan 7 min 25 sec 25
4287Lucija Velic 7 min 25 sec 25
4288Zeljko Vasilik 7 min 29 sec 25
4289Marko Maljevac 7 min 32 sec 25
4290Lucija Čatipović 7 min 34 sec 25
4291Snjezana Pavl9vski 7 min 35 sec 25
4292Iva P. 7 min 40 sec 25
4293None 7 min 46 sec 25
4294Maša Marić 7 min 49 sec 25
4295Franko Ćorić 7 min 58 sec 25
4296None 8 min 11 sec 25
4297Lidija Graovac 8 min 20 sec 25
4298Assia Begovitch 8 min 24 sec 25
4299Marina Štambuk Poparić 8 min 32 sec 25
4300Martina Antunovic 8 min 37 sec 25
4301Aleksandar Opačić 8 min 37 sec 25
4302Željka Končić 8 min 49 sec 25
4303Anica Tolić 8 min 58 sec 25
4304MIRELA VUKAS 9 min 0 sec 25
4305Igor Bućo 9 min 0 sec 25
4306Lada Šojat 9 min 4 sec 25
4307Vesna Tomasevic 9 min 8 sec 25
4308Iva Botica 9 min 12 sec 25
4309Magdalena Brcko 9 min 17 sec 25
4310Nika Matkovic 9 min 27 sec 25
4311Ante Krnić 9 min 38 sec 25
4312Zlatko Tkalčević 9 min 38 sec 25
4313Jelena Magoš Kuten 9 min 46 sec 25
4314Kristiana Zečević 9 min 49 sec 25
4315Dominik rac 10 min 6 sec 25
4316Viktor Nikoljacic 10 min 28 sec 25
4317Anica Panenić 10 min 29 sec 25
4318Zoni zole 10 min 29 sec 25
4319Nora Fraculj 10 min 39 sec 25
4320Dragutin Martinčević 10 min 50 sec 25
4321Tea Mrduljaš Cvitan 10 min 53 sec 25
4322Ema Čorak 10 min 55 sec 25
4323Rio Senjes 10 min 56 sec 25
4324Željka Veronika Horvat 11 min 18 sec 25
4325None 11 min 22 sec 25
4326Tomislav Košćak 11 min 28 sec 25
4327Tomi Jukić 11 min 48 sec 25
4328Đurđica Davidović 11 min 57 sec 25
4329Ivan Došlić 12 min 9 sec 25
4330Milena Ivanović 12 min 14 sec 25
4331Veronika Jerčinović 12 min 26 sec 25
4332Anastasija kostadinova 12 min 27 sec 25
4333Biljana Litarić Brodar 12 min 28 sec 25
4334Željka Vidović 13 min 2 sec 25
4335Elena Jug 14 min 49 sec 25
4336Martina Mačković 14 min 59 sec 25
4337Ana Vulic 15 min 1 sec 25
4338SNJEŽANA ŠOBAK 15 min 33 sec 25
4339Sanja Mihić 15 min 49 sec 25
4340Ivan Jurković 15 min 59 sec 25
4341Laura Blažević 16 min 34 sec 25
4342Josipa Bitunjac 17 min 4 sec 25
4343Selma Ibrahimovic 17 min 45 sec 25
4344Sanja Vujičić 17 min 48 sec 25
4345Ivan Tomić 17 min 59 sec 25
4346Dora Piacun 18 min 5 sec 25
4347Kristina Banović 18 min 49 sec 25
4348Marko Brkić 19 min 47 sec 25
4349Matija Đurđek 20 min 0 sec 25
4350Karlo Murtezani 20 min 0 sec 25
4351Marija Lončarek 20 min 1 sec 25
4352Zvonimir Popov?i? 49 sec 24
4353Marija Berendika 1 min 38 sec 24
4354Ivan Vranješ 1 min 45 sec 24
4355Sanja Galić 1 min 51 sec 24
4356Ivona Zausnigg 2 min 3 sec 24
4357Antonija Kapetanović 2 min 9 sec 24
4358Bernarda Mrak 2 min 20 sec 24
4359Bernarda Mrak 2 min 27 sec 24
4360Vanessa Lošić 2 min 31 sec 24
4361Lovro Bračević 2 min 33 sec 24
4362Leonarda Rusan 2 min 35 sec 24
4363Miso kovac 2 min 38 sec 24
4364Donata Nadarević 2 min 40 sec 24
4365Jelena Muzica 2 min 41 sec 24
4366Ivana Rozić 2 min 59 sec 24
4367Dajana Vidaković 3 min 2 sec 24
4368Martina Knežević 3 min 5 sec 24
4369Majda Bilandzija 3 min 8 sec 24
4370Lucija Urem 3 min 13 sec 24
4371Nina Krnić 3 min 17 sec 24
4372Renata Wierschin 3 min 18 sec 24
4373Slaven Čleković 3 min 19 sec 24
4374Zoran Pervan 3 min 20 sec 24
4375Majda Vrenc 3 min 20 sec 24
4376Marko Brozović 3 min 23 sec 24
4377Miljenka Frančić 3 min 26 sec 24
4378Srećko Krivić 3 min 27 sec 24
4379Jana Krišto 3 min 27 sec 24
4380Mario Marušić 3 min 30 sec 24
4381Brigita Mesek 3 min 33 sec 24
4382Natasa Blazic 3 min 40 sec 24
4383Nicole CIkač 3 min 40 sec 24
4384Karla Rogožar 3 min 41 sec 24
4385rr 3 min 42 sec 24
4386Ružica Tomić 3 min 44 sec 24
4387Alexandra Milisavljević 3 min 47 sec 24
4388Ivana Đuran 3 min 48 sec 24
4389Tihana Plečko 3 min 53 sec 24
4390Petra Musa 3 min 53 sec 24
4391Lana Pajdas 3 min 54 sec 24
4392Katarina Bobok 3 min 54 sec 24
4393Marija Bionda 3 min 55 sec 24
4394Dragan Šimunović 3 min 56 sec 24
4395Dino Šisl 3 min 57 sec 24
4396None 4 min 6 sec 24
4397Monika Markač 4 min 8 sec 24
4398Dino Sikirić 4 min 8 sec 24
4399Mirela Banovac 4 min 8 sec 24
4400Ivan Papeša 4 min 10 sec 24
4401Kristijan Čuljak 4 min 13 sec 24
4402Matija Božić 4 min 14 sec 24
4403Klara Fehir 4 min 15 sec 24
4404Ana Sommer 4 min 20 sec 24
4405Anastasija Oreb 4 min 21 sec 24
4406Dijana Žaja 4 min 23 sec 24
4407Matilda Kostić 4 min 26 sec 24
4408Ana Vulic 4 min 27 sec 24
4409Adriana Kovinčić 4 min 27 sec 24
4410Antonija Kapetanović 4 min 31 sec 24
4411Zlatko Međimurec 4 min 32 sec 24
4412Matija Egredžija 4 min 34 sec 24
4413Nikola Horvat 4 min 35 sec 24
4414Emina Vujnovac 4 min 38 sec 24
4415Josip Melvan 4 min 42 sec 24
4416livio karavanic 4 min 44 sec 24
4417Iva Hundak 4 min 49 sec 24
4418Diana Cvetko 4 min 51 sec 24
4419Mladen Novotnx 4 min 53 sec 24
4420Bojana Trivanović 4 min 54 sec 24
4421Ivana El Assadi Kaleb 4 min 54 sec 24
4422Lucija Duka 4 min 55 sec 24
4423Matej Kunštek 4 min 56 sec 24
4424Zrinka Nikolic 4 min 56 sec 24
4425Augustin Mršić 4 min 58 sec 24
4426Dajana Vidaković 4 min 58 sec 24
4427Ana Marija Mužević 4 min 59 sec 24
4428Josipa Vrankulj 5 min 1 sec 24
4429Mia Pejinović 5 min 1 sec 24
4430Laurita Pavlišak Košta 5 min 1 sec 24
4431Jasmin Herman 5 min 2 sec 24
4432Danijela Šatorović 5 min 2 sec 24
4433Ramona Boban 5 min 3 sec 24
4434Mirna Bosnic 5 min 3 sec 24
4435damir Mizler 5 min 4 sec 24
4436Manuela ugarković 5 min 6 sec 24
4437Marija Vreš 5 min 7 sec 24
4438Pero Perić 5 min 8 sec 24
4439Lea Lozančić 5 min 10 sec 24
4440Domagoj Matić 5 min 10 sec 24
4441Petra Štiglić 5 min 11 sec 24
4442Paula Raguž 5 min 11 sec 24
4443Marija Plemenčić 5 min 13 sec 24
4444Martina Kobas 5 min 21 sec 24
4445Luka Gojčeta 5 min 22 sec 24
4446Mario Mišić 5 min 23 sec 24
4447ja je 5 min 23 sec 24
4448Dominik Vivoda 5 min 24 sec 24
4449Tina Zgorelac 5 min 26 sec 24
4450adfasdf 5 min 27 sec 24
4451Sara Golub 5 min 27 sec 24
4452None 5 min 27 sec 24
4453Mira Bućin 5 min 30 sec 24
4454Mia Antolcic 5 min 30 sec 24
4455Ira Đurović 5 min 32 sec 24
4456Jan Perutka 5 min 33 sec 24
4457K 5 min 33 sec 24
4458Ivana Rogulj 5 min 38 sec 24
4459Petra Ivanešić 5 min 39 sec 24
4460Nina Turić 5 min 41 sec 24
4461marija vreš 5 min 42 sec 24
4462Klara Goreta 5 min 43 sec 24
4463Sarah Meglaj 5 min 43 sec 24
4464Ana Nemet Đurđević 5 min 44 sec 24
4465Anita Lečei 5 min 44 sec 24
4466Ema Dekanic 5 min 44 sec 24
4467Mia Lukic 5 min 45 sec 24
4468Tatjana Andabaka 5 min 48 sec 24
4469Nevena Ramic 5 min 48 sec 24
4470Ema Bautović 5 min 48 sec 24
4471Barbara Gubic 5 min 50 sec 24
4472Jesena Curać 5 min 51 sec 24
4473Andreja Zlatrić 5 min 53 sec 24
4474Matija urek 5 min 54 sec 24
4475Antonio Majić 5 min 54 sec 24
4476Nikola Mrkalj 5 min 57 sec 24
4477Paula Šimunić 5 min 59 sec 24
4478Mario Gašparić 6 min 0 sec 24
4479Petra Gamilec 6 min 0 sec 24
4480Borislav Svetec 6 min 3 sec 24
4481Dalija Milonja 6 min 4 sec 24
4482Suzana Stjepanovic 6 min 6 sec 24
4483Ivana Džigumović 6 min 7 sec 24
4484Mate Grubišić 6 min 9 sec 24
4485Kristina Tadić 6 min 10 sec 24
4486Monika Mišolić 6 min 13 sec 24
4487Sanja Krajinović 6 min 14 sec 24
4488Sandra Jurić 6 min 21 sec 24
4489Lana Marinović 6 min 23 sec 24
4490Ljiljana Miler 6 min 24 sec 24
4491Mihael Žganec 6 min 25 sec 24
4492Danira Pilizota 6 min 33 sec 24
4493Dominik Šutalo 6 min 34 sec 24
4494Nataly Blekic 6 min 36 sec 24
4495GORDAN DRENSKI 6 min 37 sec 24
4496Božica Paponja 6 min 38 sec 24
4497Anita Kiss-Skelin 6 min 38 sec 24
4498Nikica Kulušić 6 min 38 sec 24
4499Davor Špoljar 6 min 41 sec 24
4500Marija Lugar 6 min 46 sec 24
4501Mirna Žužić 6 min 46 sec 24
4502Ivona Radić 6 min 48 sec 24
4503Bolestanko Smrt 6 min 50 sec 24
4504Ivo Darko Gabric 6 min 50 sec 24
4505Damir Brkanac 6 min 52 sec 24
4506Valerija Šarac 6 min 52 sec 24
4507Nada Čordašić 6 min 53 sec 24
4508Dijana Erceg 7 min 0 sec 24
4509Ivana Šperanda 7 min 1 sec 24
4510Mara Kučan Smešny 7 min 3 sec 24
4511Toni Požar 7 min 3 sec 24
4512Darko šorak 7 min 6 sec 24
4513Dora Horvat 7 min 8 sec 24
4514Marin Prtenjaca 7 min 12 sec 24
4515Petra Bunić 7 min 12 sec 24
4516Tvrtko Trlek 7 min 20 sec 24
4517Željka Buško 7 min 20 sec 24
4518nikolina krpina 7 min 23 sec 24
4519Sandi Čarapina 7 min 23 sec 24
4520Mira Puljiz 7 min 24 sec 24
4521Irena Magaš 7 min 25 sec 24
4522Marina Martić 7 min 29 sec 24
4523Ivona Radić 7 min 30 sec 24
4524Tena Korotaj 7 min 31 sec 24
4525Vesna Malatestinić 7 min 33 sec 24
4526Paula Kilić 7 min 41 sec 24
4527Daniela Mužić 7 min 42 sec 24
4528Kristina Gulan 7 min 43 sec 24
4529Maja Pranjković 7 min 47 sec 24
4530Davorka Šarić 7 min 47 sec 24
4531Davorin Krmek 7 min 51 sec 24
4532Anita Erceg 7 min 52 sec 24
4533Vedrana Babić 7 min 52 sec 24
4534Marija Rapaić 7 min 56 sec 24
4535Damir Novakovic 8 min 3 sec 24
4536Katarina Vlahovac 8 min 13 sec 24
4537Marija Francesca Horvat 8 min 13 sec 24
4538Darko Bertek 8 min 14 sec 24
4539Dora Pavlin 8 min 15 sec 24
4540Vlatka Golub 8 min 19 sec 24
4541Dubravka polic 8 min 21 sec 24
4542Magdalena Marukić 8 min 25 sec 24
4543Vladimir Supanc 8 min 27 sec 24
4544Marija Anđela De Micheli Vitturi 8 min 29 sec 24
4545Aleksandra Pecirep 8 min 32 sec 24
4546Stela Malatestinić 8 min 35 sec 24
4547Nada Čordašić 8 min 35 sec 24
4548Julijan Jovanović 8 min 47 sec 24
4549Annie Tsoneva 8 min 48 sec 24
4550Amir Leo Habibović 8 min 52 sec 24
4551Monika Dević 8 min 55 sec 24
4552Zeljka Primorac 8 min 57 sec 24
4553Anamaria Lasić 8 min 59 sec 24
4554Sandra Telenta 9 min 6 sec 24
4555Elma Botica 9 min 6 sec 24
4556Mihaela Hoppe 9 min 7 sec 24
4557Valentina Rimpf 9 min 12 sec 24
4558Gorana Rodin 9 min 19 sec 24
4559klaudija mohorovičić 9 min 39 sec 24
4560Marijana Mikulandra 10 min 4 sec 24
4561Margita Jaković 10 min 8 sec 24
4562Klara Beštak 10 min 11 sec 24
4563Mario Krcelic 10 min 32 sec 24
4564Nataša Mance 10 min 47 sec 24
4565Anja Arneric 10 min 58 sec 24
4566Nea Smilović 11 min 5 sec 24
4567Gabrijel Sokol 11 min 9 sec 24
4568Koviljka Lazar 11 min 20 sec 24
4569Jasna Sestak 11 min 20 sec 24
4570None 11 min 21 sec 24
4571jelena papandopulo 11 min 29 sec 24
4572Antoneta Hrgović 11 min 30 sec 24
4573Ivan Došlić 11 min 41 sec 24
4574Dorotea Sabolek 12 min 5 sec 24
4575Ivana Jelavić 12 min 13 sec 24
4576Ema Varga 12 min 39 sec 24
4577Ivan Buljevic 12 min 49 sec 24
4578Matija urek 13 min 5 sec 24
4579None 13 min 35 sec 24
4580Saladin Sanjar 13 min 40 sec 24
4581Andreja Kirin 13 min 53 sec 24
4582Matea Tolić 14 min 21 sec 24
4583Ivana Kujundzic 14 min 30 sec 24
4584Patricia Jukić 15 min 59 sec 24
4585Ema Brzaj 16 min 8 sec 24
4586Annemarie Marić 16 min 57 sec 24
4587Antonija Vrcić 17 min 12 sec 24
4588Ana Zečić 17 min 31 sec 24
4589Jelena Catipovic 17 min 34 sec 24
4590Nensi Slavujević 17 min 37 sec 24
4591Martina Strmečki 17 min 51 sec 24
4592Nebojša Banović 17 min 55 sec 24
4593Biljana Skorupan 19 min 59 sec 24
4594Ivana Matasic 20 min 0 sec 24
4595Mario Mali 20 min 0 sec 24
4596Sanja Galić 20 min 0 sec 24
4597Ruža Klarić 2 min 33 sec 23
4598Ivana Bunjan 2 min 42 sec 23
4599Toni Marinković 2 min 42 sec 23
4600Matko Šimić 2 min 46 sec 23
4601Gorana Babić 2 min 48 sec 23
4602Sanja Galić 2 min 50 sec 23
4603Ivana Grkeš 2 min 59 sec 23
4604Nicole Cikač 3 min 5 sec 23
4605Ana Fajdetić 3 min 12 sec 23
4606Marina Vukovic Babic 3 min 14 sec 23
4607Ivana Matić 3 min 15 sec 23
4608Antonia Samodol 3 min 16 sec 23
4609Marina Gruban 3 min 17 sec 23
4610Ana-Marija Ivančić 3 min 21 sec 23
4611Paola Samarzija 3 min 21 sec 23
4612Marijana Horvat 3 min 22 sec 23
4613Ab 3 min 24 sec 23
4614Natali Ljevaja 3 min 25 sec 23
4615Zdenka Filippi 3 min 25 sec 23
4616Dean Posavec-Malok 3 min 28 sec 23
4617Rebeka Kralj 3 min 29 sec 23
4618Sara Matičević 3 min 30 sec 23
4619Sonja Koren 3 min 30 sec 23
4620Marija Tufekčić 3 min 33 sec 23
4621Ivana Jurić 3 min 33 sec 23
4622Davor Baljak 3 min 34 sec 23
4623Dženita Kuljuh 3 min 36 sec 23
4624Helena Vuleta 3 min 36 sec 23
4625Zlatko Križan 3 min 37 sec 23
4626Ana Sarjanović 3 min 38 sec 23
4627Biljana Prpa 3 min 38 sec 23
4628Iva Kužina 3 min 39 sec 23
4629Ivana Džinić 3 min 39 sec 23
4630Ana Leskovic 3 min 40 sec 23
4631Anamarija Brzica 3 min 40 sec 23
4632Aida Alihodzic Odobasic 3 min 40 sec 23
4633Ivana Busch 3 min 42 sec 23
4634Maruška Tukač 3 min 44 sec 23
4635Sonja Živković 3 min 45 sec 23
4636Senija Okić 3 min 51 sec 23
4637Tea Škrobo 3 min 54 sec 23
4638Korina Kodžoman 3 min 54 sec 23
4639Petra Gorički 3 min 54 sec 23
4640Krunoslav Zdunić 3 min 55 sec 23
4641Ružica Skočibušić 3 min 56 sec 23
4642Ivana Perković 3 min 56 sec 23
4643Ana Rihtarić 3 min 57 sec 23
4644Boris Stojanović 3 min 57 sec 23
4645Jelena Blažević 3 min 58 sec 23
4646Antonio Raos 3 min 59 sec 23
4647Nina Dujmović 4 min 0 sec 23
4648Petra Đonlić 4 min 2 sec 23
4649Tomislav Bekavac 4 min 3 sec 23
4650Mario Turk 4 min 3 sec 23
4651Borislav Svetec 4 min 4 sec 23
4652dsd dsad 4 min 5 sec 23
4653Čedna Pažanin 4 min 7 sec 23
4654JASMINA VUKOVIĆ 4 min 9 sec 23
4655Ž B 4 min 10 sec 23
4656Dijana Ripp 4 min 10 sec 23
4657Monika Matica 4 min 11 sec 23
4658Pero Đuro 4 min 14 sec 23
4659Andrea Pečnik 4 min 15 sec 23
4660nat 4 min 17 sec 23
4661Kristina Delač 4 min 17 sec 23
4662I 4 min 17 sec 23
4663Mateja Trinajstić 4 min 18 sec 23
4664Tonka Juranovic 4 min 18 sec 23
4665Deneo Green 4 min 18 sec 23
4666Nikolina Pudić 4 min 19 sec 23
4667Ana Maric 4 min 20 sec 23
4668Josip Čarija 4 min 21 sec 23
4669Ines Jaklović 4 min 23 sec 23
4670Marin Salopek 4 min 24 sec 23
4671Maria 4 min 25 sec 23
4672Tomislav Bahlen 4 min 25 sec 23
4673Tanja Peroš 4 min 27 sec 23
4674Chiara Maric 4 min 28 sec 23
4675Ikw 4 min 28 sec 23
4676Martina Dikanović 4 min 29 sec 23
4677Vedrana Ćosić 4 min 30 sec 23
4678Veronika Lisjak 4 min 30 sec 23
4679Dora Dukić 4 min 30 sec 23
4680Laura Melvan 4 min 31 sec 23
4681Ognjen Žugec 4 min 32 sec 23
4682Iva Saracco 4 min 32 sec 23
4683Dorotea Grgić 4 min 32 sec 23
4684Maja Pavlovski Delic 4 min 32 sec 23
4685Mislav Hranilović 4 min 33 sec 23
4686Nikolina Varga 4 min 34 sec 23
4687Claudia Kontrec 4 min 35 sec 23
4688Helena Stančin 4 min 36 sec 23
4689Marija Tonković 4 min 36 sec 23
4690Anja Antoninić 4 min 36 sec 23
4691Antonia Samodol 4 min 37 sec 23
4692P a 4 min 37 sec 23
4693Snježana Ljubisic 4 min 38 sec 23
4694Viktorija Božina 4 min 39 sec 23
4695Anamarija Bilan 4 min 39 sec 23
4696Fabijan Junaci 4 min 39 sec 23
4697Paula Burić 4 min 41 sec 23
4698Zaloa Sanchez Varela 4 min 41 sec 23
4699Anđela Petrović 4 min 41 sec 23
4700Zrinka Jonjic 4 min 41 sec 23
4701None 4 min 42 sec 23
4702Karmela Vrandecic 4 min 43 sec 23
4703Mirela Halaček 4 min 43 sec 23
4704Tea Peloza 4 min 44 sec 23
4705Ivan Kobaš 4 min 44 sec 23
4706Deniver Vukelić 4 min 45 sec 23
4707Zdenko Marenić 4 min 46 sec 23
4708Dominika Marijan 4 min 47 sec 23
4709Marina Subotić 4 min 48 sec 23
4710Kata Lujanovic 4 min 48 sec 23
4711E 4 min 48 sec 23
4712Hrvoje Stipanović 4 min 49 sec 23
4713vladimir gronjak 4 min 50 sec 23
4714Ivana Prkić 4 min 52 sec 23
4715Ružica Ruklić 4 min 53 sec 23
4716a 4 min 53 sec 23
4717Gorana Kušić 4 min 54 sec 23
4718Ela 4 min 55 sec 23
4719Orjena Kovacevic 4 min 55 sec 23
4720Miro mur 4 min 56 sec 23
4721Damjan Dragoljević 4 min 57 sec 23
4722TIHOMIR PETROVIĆ 4 min 57 sec 23
4723Barbara Lang 4 min 58 sec 23
4724Ljubiša Milojković 4 min 59 sec 23
4725Linda Krmpotić 5 min 0 sec 23
4726Perina Kulić 5 min 0 sec 23
4727Ivan Žubrinić 5 min 2 sec 23
4728Milena Mičin 5 min 4 sec 23
4729Vjeran Pezdirc 5 min 4 sec 23
4730None 5 min 4 sec 23
4731Ines Troha 5 min 5 sec 23
4732Rafaela Jozić 5 min 5 sec 23
4733Petra Gruica 5 min 6 sec 23
4734Sabrina Glavičić 5 min 6 sec 23
4735Martina Kunstek Smiljanec 5 min 6 sec 23
4736Jelena Dragičević 5 min 7 sec 23
4737Tea Krizan 5 min 8 sec 23
4738Dean Bačić 5 min 8 sec 23
4739Lea Galijasevic 5 min 9 sec 23
4740Lorena Šimić 5 min 12 sec 23
4741Vid Doric 5 min 12 sec 23
4742tanja zekic 5 min 14 sec 23
4743Andrea Kert 5 min 15 sec 23
4744Marina Grahovac 5 min 16 sec 23
4745I 5 min 16 sec 23
4746Marijan Aničić 5 min 18 sec 23
4747Petar Tudja 5 min 18 sec 23
4748Mirko Vokić 5 min 18 sec 23
4749Dejan Šiptar 5 min 20 sec 23
4750Renata Busatto 5 min 24 sec 23
4751Marija Vasović 5 min 25 sec 23
4752Mijo Gudelj 5 min 25 sec 23
4753Ž B 5 min 26 sec 23
4754Valentina Prokic 5 min 26 sec 23
4755Ivana Miljak 5 min 26 sec 23
4756Mateja Marić 5 min 27 sec 23
4757Kosta Rus 5 min 28 sec 23
4758Matijana Milošević 5 min 28 sec 23
4759Rebeka Kralj 5 min 28 sec 23
4760Leda Harmicar 5 min 29 sec 23
4761KA 5 min 29 sec 23
4762Dominik Gojun 5 min 30 sec 23
4763Manuela Grubišić 5 min 30 sec 23
4764Tomislav Ćoza 5 min 32 sec 23
4765Hana Gelb 5 min 32 sec 23
4766Monika Lončarić 5 min 32 sec 23
4767Jana Miriovsky 5 min 32 sec 23
4768Vedran Vanjak 5 min 33 sec 23
4769Nina Kolaković 5 min 35 sec 23
4770Rio Senjes 5 min 36 sec 23
4771None 5 min 36 sec 23
4772Damir Mrkonjić 5 min 37 sec 23
4773Goran Bader 5 min 38 sec 23
4774Glorija ribić 5 min 40 sec 23
4775Marija Sekulić 5 min 44 sec 23
4776Krešimir Komić 5 min 44 sec 23
4777Ivana Mihoci 5 min 44 sec 23
4778None 5 min 47 sec 23
4779Ante Raos 5 min 49 sec 23
4780Izabela Kuti 5 min 49 sec 23
4781Tatjana Vujnovic 5 min 49 sec 23
4782Iva Simic 5 min 49 sec 23
4783Jasmina Kretić 5 min 50 sec 23
4784Mateo Držanić 5 min 50 sec 23
4785Goranka Tomčić 5 min 51 sec 23
4786Martina Mihovilic 5 min 52 sec 23
4787Indira Denaro 5 min 52 sec 23
4788Dino Čulo 5 min 52 sec 23
4789Andrijana Šincek 5 min 52 sec 23
4790Maja Mlinaric 5 min 53 sec 23
4791Sandra Jelovica 5 min 54 sec 23
4792Kristina Detelj 5 min 54 sec 23
4793Iva Svetac 5 min 55 sec 23
4794Sandra Kopčić 5 min 55 sec 23
4795Monika Bekić 5 min 59 sec 23
4796Josipa Subotić 6 min 0 sec 23
4797Martina Blazevic 6 min 0 sec 23
4798Nikolina Močinić 6 min 2 sec 23
4799Zrinka Pavlinec 6 min 3 sec 23
4800Ana Jurić 6 min 3 sec 23
4801Jelena Gradski Balov 6 min 6 sec 23
4802Renata Mavrić 6 min 6 sec 23
4803Ana Vulic 6 min 7 sec 23
4804Maja Tonkovic 6 min 9 sec 23
4805Jelena Bugarski 6 min 9 sec 23
4806Uros Barjaktarević 6 min 9 sec 23
4807Nevena Ramic 6 min 10 sec 23
4808Marina Jeličić 6 min 11 sec 23
4809Valentina 6 min 11 sec 23
4810Jasna Anicic 6 min 11 sec 23
4811Turić 6 min 12 sec 23
4812Ivan Jurković 6 min 13 sec 23
4813Ivan maric 6 min 13 sec 23
4814Ivana Banje 6 min 14 sec 23
4815Božica Tominac 6 min 14 sec 23
4816Irena Simunic 6 min 17 sec 23
4817Hrvoje Nikolic 6 min 17 sec 23
4818Danijel Konjarik 6 min 19 sec 23
4819Vanda Jezernik 6 min 19 sec 23
4820Petar Veligdenski 6 min 22 sec 23
4821None 6 min 22 sec 23
4822Sanela Simunic 6 min 23 sec 23
4823Sandra Kokušarev 6 min 24 sec 23
4824Ines Vrbanić 6 min 26 sec 23
4825Melita Genc 6 min 27 sec 23
4826Robert Špoljar 6 min 28 sec 23
4827Ronald Fućak 6 min 30 sec 23
4828Matej Martan 6 min 32 sec 23
4829Franjo Varga 6 min 35 sec 23
4830None 6 min 35 sec 23
4831Hrvoje Raspovic 6 min 37 sec 23
4832Ivana Mijatović Viskov 6 min 40 sec 23
4833Jasenka Poljak 6 min 40 sec 23
4834Đurđica Stojanović 6 min 41 sec 23
4835Mirjana 6 min 41 sec 23
4836Marco klun demarin 6 min 43 sec 23
4837None 6 min 45 sec 23
4838Kristian Kasalo 6 min 47 sec 23
4839Andrej Kajganic 6 min 48 sec 23
4840Biljana Radetić 6 min 50 sec 23
4841Antonija Jozic 6 min 52 sec 23
4842Lucija Vrhovski 6 min 54 sec 23
4843Zdenka Manestar 6 min 55 sec 23
4844Ines Miletić 6 min 55 sec 23
4845Biljana Milekić 6 min 57 sec 23
4846Petra Lepri 6 min 58 sec 23
4847None 7 min 1 sec 23
4848Nataša Petanjek 7 min 2 sec 23
4849Iva Kardum Benc 7 min 7 sec 23
4850Ema Vata 7 min 7 sec 23
4851Mirjana Belic 7 min 13 sec 23
4852Zoran Basta 7 min 14 sec 23
4853Martina Tudor 7 min 14 sec 23
4854Erik Šneler 7 min 16 sec 23
4855ALEN BRKIĆ 7 min 16 sec 23
4856Željka Hasanagić 7 min 22 sec 23
4857Ivona Radic Krleza 7 min 26 sec 23
4858Marija Bubanović 7 min 28 sec 23
4859Ivan Legradi 7 min 33 sec 23
4860Željka Medić 7 min 34 sec 23
4861Brigita Novak 7 min 37 sec 23
4862Josipa Mićak 7 min 37 sec 23
4863Hrvoje Kekez 7 min 39 sec 23
4864Marin Vucić 7 min 42 sec 23
4865Ljerka Vučić 7 min 43 sec 23
4866Tibor Naglić 7 min 46 sec 23
4867None 7 min 49 sec 23
4868Tina Božić 7 min 58 sec 23
4869Danica Rajkovuć 7 min 58 sec 23
4870Vedrana Juricic 7 min 59 sec 23
4871Ivana Latin 8 min 2 sec 23
4872Selavi Žunić 8 min 7 sec 23
4873David Horvatić 8 min 12 sec 23
4874Marija Glavinic 8 min 13 sec 23
4875Danijela Golek-Pilon 8 min 15 sec 23
4876Alenka Budimčić 8 min 19 sec 23
4877Mary Ann Rukavina 8 min 28 sec 23
4878Marina Šapina 8 min 38 sec 23
4879Imre Horvat 8 min 40 sec 23
4880Jakov Karajica 8 min 43 sec 23
4881Goran Končar 8 min 45 sec 23
4882Ana Jurin Martić 8 min 50 sec 23
4883paula mađerić 8 min 51 sec 23
4884None 9 min 3 sec 23
4885Paula Kilić 9 min 4 sec 23
4886Martina Pajač Beus 9 min 7 sec 23
4887Sandra Galić 9 min 15 sec 23
4888Josip Letica 9 min 17 sec 23
4889zdravko delic 9 min 28 sec 23
4890Hrvoje Telišman 9 min 36 sec 23
4891renee scali 9 min 44 sec 23
4892Mira Puljiz 9 min 50 sec 23
4893Maja Marušić 9 min 58 sec 23
4894None 10 min 3 sec 23
4895Bojan Bokan 10 min 7 sec 23
4896Mario Cvitanovic 10 min 18 sec 23
4897Sanja Borović 10 min 20 sec 23
4898Zdenko Kolarić 10 min 31 sec 23
4899Dorotea Cakić 10 min 37 sec 23
4900Matea Sršen 10 min 44 sec 23
4901Ivica Franjkovic 10 min 52 sec 23
4902Mario Pleše 11 min 0 sec 23
4903Miroslav Njegač 11 min 3 sec 23
4904Veronika Jerčinović 11 min 27 sec 23
4905Natali Plantic 11 min 42 sec 23
4906Kristina Delić 12 min 4 sec 23
4907Gita Špoljarić 13 min 6 sec 23
4908Iva Jakic 13 min 19 sec 23
4909Alen Husnjak 13 min 52 sec 23
4910Marinka Obrovac 14 min 5 sec 23
4911Lucija Bitunjac 14 min 24 sec 23
4912Magdalena Dučaj 15 min 3 sec 23
4913Katarina Rašić 15 min 19 sec 23
4914Ana Separovic 15 min 21 sec 23
4915Tomislav Prgić 16 min 21 sec 23
4916Monika Rakoci 16 min 22 sec 23
4917Ramzi Haddad 16 min 24 sec 23
4918Marina Peteranac 17 min 34 sec 23
4919Vesna Kušek 18 min 16 sec 23
4920Marija 19 min 0 sec 23
4921Neda Počekaj 19 min 58 sec 23
4922Daniela Jolić 19 min 59 sec 23
4923Tihomir Grašar 20 min 0 sec 23
4924MIRELA VUKAS 20 min 0 sec 23
4925Ivan Gajčević 20 min 0 sec 23
4926Maria Milolaža 20 min 0 sec 23
4927Maria Milolaža 20 min 0 sec 23
4928Ana Sović Kržić 20 min 0 sec 23
4929Marijela Antunović 1 min 59 sec 22
4930Lucija Begić 2 min 26 sec 22
4931Marijana Sokolovic 2 min 29 sec 22
4932Ana Begić 2 min 36 sec 22
4933Lucija Begić 2 min 36 sec 22
4934Ana hinić 2 min 36 sec 22
4935Gabriela Soldo 2 min 41 sec 22
4936Marijana Sokolovic 2 min 47 sec 22
4937Jana Jambrečina 2 min 48 sec 22
4938Zoran Pervan 2 min 50 sec 22
4939Toni Tominić 3 min 0 sec 22
4940Fran Božić 3 min 7 sec 22
4941Gabrijela Školjarev 3 min 7 sec 22
4942Zdenka Filippi 3 min 8 sec 22
4943Marijana Sokolovic 3 min 11 sec 22
4944Mario Dubravčić 3 min 11 sec 22
4945Mislav Lucić 3 min 13 sec 22
4946None 3 min 14 sec 22
4947Helena Ilijanić 3 min 15 sec 22
4948Ana Hinic 3 min 15 sec 22
4949Andrea Jurić 3 min 15 sec 22
4950Dušan Letis 3 min 18 sec 22
4951Zdenka Filippi 3 min 18 sec 22
4952Ana Vulic 3 min 19 sec 22
4953Zdenka Filippi 3 min 21 sec 22
4954Maja Mrak 3 min 22 sec 22
4955Ines Meštrović 3 min 24 sec 22
4956Martina Knežević 3 min 24 sec 22
4957Lea Quaranta 3 min 25 sec 22
4958Luka Matak 3 min 25 sec 22
4959Manuela Mihelić 3 min 28 sec 22
4960Manuela Oreskovic 3 min 28 sec 22
4961Luka Bjeliš 3 min 29 sec 22
4962Iskra Gašparić 3 min 31 sec 22
4963Hrvoje Pichler 3 min 31 sec 22
4964Damir Petranović 3 min 31 sec 22
4965Gabrijela Kožulić 3 min 32 sec 22
4966Boba bo 3 min 32 sec 22
4967Mile Pogibejčić 3 min 36 sec 22
4968Matija Krizman 3 min 36 sec 22
4969Mirana Koljatić 3 min 36 sec 22
4970Valerija Burić 3 min 40 sec 22
4971Lucija Zilic 3 min 40 sec 22
4972Anamarija Budic 3 min 41 sec 22
4973Sonja Živković 3 min 43 sec 22
4974Iris Olujić Ljubica 3 min 44 sec 22
4975Robert Zadravec 3 min 45 sec 22
4976Josip Miličević 3 min 45 sec 22
4977Sandra Zokić 3 min 45 sec 22
4978Dražen Vađunec 3 min 47 sec 22
4979Ruža Klarić 3 min 50 sec 22
4980Ivana El Assadi 3 min 50 sec 22
4981Ana Lepetic Cvitanic 3 min 51 sec 22
4982Tea Kahrić 3 min 55 sec 22
4983Ema Turina 3 min 56 sec 22
4984Desa Matijaš 3 min 57 sec 22
4985Ivanka Prusac 3 min 57 sec 22
4986Avr Zoor 3 min 59 sec 22
4987Kali Kober 3 min 59 sec 22
4988Marina Kovač 4 min 0 sec 22
4989Marija Hruševar 4 min 1 sec 22
4990Siniša Kuko 4 min 3 sec 22
4991Marina Ivanović 4 min 4 sec 22
4992Natalija Rob 4 min 5 sec 22
4993Ivana Vidak 4 min 5 sec 22
4994Ivona Ćorić 4 min 6 sec 22
4995Nedjeljka Šahbazović 4 min 6 sec 22
4996Valerija Burić 4 min 8 sec 22
4997Ruža Raguž Cukrov 4 min 8 sec 22
4998Ivona Tomiek 4 min 9 sec 22
4999Tihana Najdert 4 min 9 sec 22
5000Ana Božić 4 min 11 sec 22
5001Iris Marinkovic 4 min 11 sec 22
5002Darija Kovačević 4 min 14 sec 22
5003Ana Marija Abramović 4 min 14 sec 22
5004Jolanda Vincelj 4 min 14 sec 22
5005Stela Pleša 4 min 15 sec 22
5006Iman Mrkic 4 min 17 sec 22
5007Ana Halambek 4 min 17 sec 22
5008Kristijan Marčić 4 min 18 sec 22
5009Dorian Leci 4 min 18 sec 22
5010Uu yy 4 min 18 sec 22
5011Sabina Bajruši 4 min 19 sec 22
5012Zoran Kojcic 4 min 20 sec 22
5013Maja Šarić 4 min 21 sec 22
5014Mirta Rac Papak 4 min 22 sec 22
5015Marija Dolores Štroliga 4 min 22 sec 22
5016Dragana Mandrapa 4 min 23 sec 22
5017Ivana Horvat 4 min 24 sec 22
5018Ines Gašpert Junek 4 min 26 sec 22
5019Maja Mrak 4 min 28 sec 22
5020Toni Tominić 4 min 30 sec 22
5021Ingrid Matanic 4 min 32 sec 22
5022Tamara Cakić 4 min 32 sec 22
5023Daria Šuprinović Karakaš 4 min 32 sec 22
5024Ana Vulic 4 min 33 sec 22
5025Ivana Jurić 4 min 33 sec 22
5026Nikolina žuvela 4 min 34 sec 22
5027mirna šimat 4 min 34 sec 22
5028Martina Knežević 4 min 34 sec 22
5029Robert Celić 4 min 35 sec 22
5030Jelena Vidaček 4 min 35 sec 22
5031Ana 4 min 35 sec 22
5032Valentina Valjak 4 min 35 sec 22
5033VESNA MARTINIĆ 4 min 36 sec 22
5034Viktorija Krbavac 4 min 36 sec 22
5035Ivan Tadić 4 min 37 sec 22
5036Janja Novak 4 min 39 sec 22
5037Nika Kožar 4 min 39 sec 22
5038Neda Plenkovic Katusic 4 min 40 sec 22
5039Renata Domazet 4 min 42 sec 22
5040Gloria Vuković 4 min 42 sec 22
5041Viktor Jakšić 4 min 42 sec 22
5042Viktorija Tomšić 4 min 44 sec 22
5043Ivana Šimić 4 min 44 sec 22
5044Magdalena Matas 4 min 44 sec 22
5045Sunce vita 4 min 46 sec 22
5046Siniša Markovinović 4 min 46 sec 22
5047Ana Babić 4 min 47 sec 22
5048Ivana Vrščak 4 min 47 sec 22
5049Igor Mialić 4 min 47 sec 22
5050Romana Košćak Posavec 4 min 50 sec 22
5051Ana Čižmek 4 min 51 sec 22
5052Kristina Jurić Povijač 4 min 53 sec 22
5053Marija Dević 4 min 53 sec 22
5054Ivana Gavran 4 min 54 sec 22
5055Ivana Bojčić 4 min 54 sec 22
5056Grozdan Večerić 4 min 54 sec 22
5057Paula kralj 4 min 55 sec 22
5058M M 4 min 55 sec 22
5059Karla Bjeliš 4 min 55 sec 22
5060Hrvoje Svečnjak 4 min 56 sec 22
5061ante vardo 4 min 56 sec 22
5062David Jelenković 4 min 57 sec 22
5063Tijana 4 min 57 sec 22
5064ANA ĐUKIĆ 4 min 58 sec 22
5065Tihomir Matic 4 min 58 sec 22
5066Silvia Cesnik 4 min 59 sec 22
5067Dona Šeruga 5 min 0 sec 22
5068Darija Turković 5 min 2 sec 22
5069Jelena Ljubusic 5 min 3 sec 22
5070Lidija Vešligaj 5 min 5 sec 22
5071Ana Kardum 5 min 9 sec 22
5072Melita Klaić 5 min 9 sec 22
5073Ivan Šoštarić 5 min 9 sec 22
5074Domagoj Kekez 5 min 10 sec 22
5075Damir Mizler 5 min 13 sec 22
5076Jasmina Zaborski 5 min 13 sec 22
5077Filip Mihaljević 5 min 14 sec 22
5078Toni Sikirić 5 min 15 sec 22
5079Ante Gašpić 5 min 17 sec 22
5080Martina Mandić 5 min 17 sec 22
5081Toni Vidoviv 5 min 17 sec 22
5082Goran Rukavina 5 min 18 sec 22
5083Monjuge Diuest 5 min 18 sec 22
5084Marija Magdalena Vlahovic 5 min 19 sec 22
5085Gratakaza 5 min 20 sec 22
5086Martina Kontić 5 min 20 sec 22
5087Mirjana 5 min 22 sec 22
5088Mario Jović 5 min 22 sec 22
5089Josip Trlaja 5 min 23 sec 22
5090Igor Kozarić 5 min 24 sec 22
5091Daria Nahtigal Gabriš 5 min 25 sec 22
5092Valentina Ivešić 5 min 25 sec 22
5093Ivona Tabak 5 min 26 sec 22
5094Dragana J 5 min 27 sec 22
5095Marica Šabić 5 min 28 sec 22
5096JKK 5 min 29 sec 22
5097Klara Rađa 5 min 30 sec 22
5098Tajana Lazendić 5 min 32 sec 22
5099Anja Stojanov 5 min 33 sec 22
5100Draženka Kovaćić 5 min 33 sec 22
5101Marija Vasović 5 min 34 sec 22
5102Tina Ban 5 min 34 sec 22
5103Klaudina Mumic 5 min 34 sec 22
5104Ivana Smolčić Jerković 5 min 34 sec 22
5105Dunja Havaić 5 min 35 sec 22
5106Aleksandra Šobat 5 min 35 sec 22
5107Luka Trajkovski 5 min 36 sec 22
5108Sanja Šantak 5 min 36 sec 22
5109Maria Cristina Barca 5 min 36 sec 22
5110Vanja Gavran 5 min 38 sec 22
5111Denis Karanušić 5 min 38 sec 22
5112Nikolina Čvek 5 min 38 sec 22
5113Ivana Božić 5 min 39 sec 22
5114Manuela Tijan 5 min 39 sec 22
5115Tea Pađen Rašidagić 5 min 43 sec 22
5116Marko Golemac 5 min 43 sec 22
5117Helena Mance Pavljašević 5 min 43 sec 22
5118Ana Lovretić 5 min 44 sec 22
5119Tomica Jelušić 5 min 44 sec 22
5120None 5 min 44 sec 22
5121Mia Buble 5 min 47 sec 22
5122Matija Olić 5 min 48 sec 22
5123Anja Stojanov 5 min 48 sec 22
5124Rafael Kokot 5 min 48 sec 22
5125Bla blabla 5 min 49 sec 22
5126Luciana Marinović 5 min 49 sec 22
5127Ivan Puhovski 5 min 51 sec 22
5128Marijana Liović 5 min 51 sec 22
5129Andrea Gabrić 5 min 52 sec 22
5130Ivana Krkić 5 min 52 sec 22
5131nicoletta balija 5 min 53 sec 22
5132Dd 5 min 55 sec 22
5133Maja Bandalo 5 min 55 sec 22
5134Ana Gabrić 5 min 55 sec 22
5135Dijana Denačić 5 min 56 sec 22
5136Nikolina Dajčić 5 min 56 sec 22
5137Mirta Bilać 5 min 57 sec 22
5138Antica Jelušić 5 min 58 sec 22
5139Ana Jozinović 5 min 58 sec 22
5140Sandra Šamanović 5 min 59 sec 22
5141Katarina Barisic 5 min 59 sec 22
5142Nina Brnić 6 min 0 sec 22
5143Danijela Zeko 6 min 1 sec 22
5144Leonarda Jurčec 6 min 2 sec 22
5145Jasmina Dulić 6 min 3 sec 22
5146Ivana Pavičić 6 min 3 sec 22
5147Nina Belamarić Samodol 6 min 5 sec 22
5148Irena Fučkar 6 min 7 sec 22
5149Matea Barba 6 min 9 sec 22
5150Jasmina ždralić 6 min 9 sec 22
5151Snježana Krušelj 6 min 9 sec 22
5152Boris Omerzo 6 min 9 sec 22
5153Andrija Marcelić 6 min 9 sec 22
5154Romana Hukelj 6 min 10 sec 22
5155Damira Bašić 6 min 14 sec 22
5156Ivana Novak 6 min 15 sec 22
5157Sadra Cvitanoviv 6 min 15 sec 22
5158Daniela Budišćak 6 min 16 sec 22
5159Ivana Latković 6 min 17 sec 22
5160Nenad Mašan 6 min 20 sec 22
5161Kristijan Mikac 6 min 20 sec 22
5162Dejan Jakšić 6 min 20 sec 22
5163Boris Mastelić-Ivić 6 min 22 sec 22
5164Mario Škrtić 6 min 23 sec 22
5165Katica Mustapić 6 min 25 sec 22
5166Snježana Tadić 6 min 28 sec 22
5167Tvrtko Jurić 6 min 29 sec 22
5168Klara Božanović 6 min 31 sec 22
5169Goran Franić 6 min 32 sec 22
5170A 6 min 33 sec 22
5171None 6 min 33 sec 22
5172Đurđica Stojanović 6 min 35 sec 22
5173Marin Ivić 6 min 38 sec 22
5174Borovnica Ribizlic 6 min 38 sec 22
5175Iva Šajina 6 min 39 sec 22
5176Goran Breškić 6 min 40 sec 22
5177Elizabeta Paparić Miletić 6 min 40 sec 22
5178Dino Klem 6 min 41 sec 22
5179Jasmina S 6 min 45 sec 22
5180Andrej Katalinic 6 min 46 sec 22
5181Vajda Delonga-Hadžiabdić 6 min 46 sec 22
5182Kristina Banović 6 min 47 sec 22
5183Marija Benković 6 min 52 sec 22
5184Sandro Radan 6 min 53 sec 22
5185Katarina Barčan 6 min 53 sec 22
5186Kristina Kemešić 6 min 54 sec 22
5187Klaudia Bartolić Sirotić 6 min 55 sec 22
5188Ivan Došlić 7 min 0 sec 22
5189Martina Silov 7 min 2 sec 22
5190Renato Janosevic 7 min 4 sec 22
5191Brigita Hengl 7 min 6 sec 22
5192Ivan Nekić 7 min 12 sec 22
5193Violeta Tomašević 7 min 14 sec 22
5194Mijo Gudelj 7 min 18 sec 22
5195Yanyu Chen 7 min 18 sec 22
5196Ema Varga 7 min 18 sec 22
5197Jadranka Klanac 7 min 20 sec 22
5198Marijan Hatić 7 min 21 sec 22
5199Ivana Kolarić 7 min 22 sec 22
5200Iv 7 min 25 sec 22
5201None 7 min 25 sec 22
5202Alen Blažek 7 min 27 sec 22
5203Marko Plantak 7 min 27 sec 22
5204Marika Đurđević 7 min 36 sec 22
5205Lea Bertoša 7 min 37 sec 22
5206Gabi Vine 7 min 39 sec 22
5207Tanja T M 7 min 39 sec 22
5208Vlatka Habulin 7 min 42 sec 22
5209Mirjana Stevanovic 7 min 42 sec 22
5210Slobodan Marinković 7 min 42 sec 22
5211Josip Belančić 7 min 45 sec 22
5212Maja Baksa 7 min 45 sec 22
5213Martina Jurkovac 7 min 45 sec 22
5214Patricia Zeljak 7 min 46 sec 22
5215Pet Paj 7 min 46 sec 22
5216Lorena Oštrić 7 min 47 sec 22
5217Tamara Cepic 7 min 49 sec 22
5218Dora Bezjak 7 min 52 sec 22
5219Mihael Krznarić 7 min 55 sec 22
5220Lea Dereani 7 min 56 sec 22
5221Fabijan Bošnjak 7 min 56 sec 22
5222Martina Jembrišak 8 min 1 sec 22
5223Melanie Wierschin Bufardeci 8 min 3 sec 22
5224Slaven cvitanovic 8 min 3 sec 22
5225Anja Rendic 8 min 4 sec 22
5226Dubravka Novak 8 min 6 sec 22
5227Hrvoje L. 8 min 6 sec 22
5228Mirjana Puskaric 8 min 6 sec 22
5229Martina Pilinger 8 min 9 sec 22
5230Mara Miloš-Huskanović 8 min 11 sec 22
5231Nina Brdar 8 min 13 sec 22
5232Katarina Žigić 8 min 16 sec 22
5233Silvija Kostjuk 8 min 22 sec 22
5234Keistina 8 min 27 sec 22
5235Leon Golubic 8 min 28 sec 22
5236Gordana Lackovic 8 min 33 sec 22
5237Ivana Jelic Jarak 8 min 35 sec 22
5238Lidija Miler 8 min 53 sec 22
5239Željko Biličić 8 min 58 sec 22
5240Danijela Šašo 9 min 3 sec 22
5241Katarina Grgić 9 min 9 sec 22
5242Neven Lujanovic 9 min 10 sec 22
5243Sanda Domuzin 9 min 14 sec 22
5244Fabijan Matovinović 9 min 16 sec 22
5245Ivica Hanuljak 9 min 19 sec 22
5246Stjepan Kapor 9 min 21 sec 22
5247Andrea Barbieri 9 min 22 sec 22
5248Ena Katinić 9 min 24 sec 22
5249Iva Aragović 9 min 25 sec 22
5250Vanja Grubić 9 min 26 sec 22
5251Ivančica Sklepić 9 min 33 sec 22
5252Sara Šunda 9 min 44 sec 22
5253Ivan Rajkovic 9 min 56 sec 22
5254Marija Kotarski 10 min 3 sec 22
5255Maja Fazlić 10 min 12 sec 22
5256Tina Prugovečki 10 min 15 sec 22
5257Mirela Budojević Čulo 10 min 23 sec 22
5258Ivan Došlić 10 min 29 sec 22
5259Zrinka Kovacevic 10 min 41 sec 22
5260Antonia Ružić 10 min 55 sec 22
5261Tatjana Babić 11 min 5 sec 22
5262Marina Grbac 11 min 33 sec 22
5263Zvonimir Ćorić 11 min 59 sec 22
5264Pavo Dalmatin 12 min 56 sec 22
5265Valentina Koščak 13 min 26 sec 22
5266Mirjana Pavlić 13 min 32 sec 22
5267Sara Cindrić 13 min 59 sec 22
5268Katarina Šokčević 14 min 6 sec 22
5269Loraen Kapnaq 14 min 47 sec 22
5270Rahela Frelih 15 min 30 sec 22
5271None 17 min 46 sec 22
5272Dejan Jaksic 18 min 21 sec 22
5273Larisa Kuzmanić 18 min 31 sec 22
5274Jasna Šestak 18 min 55 sec 22
5275Ante Čović-Stanić 19 min 48 sec 22
5276Sanja Novak 20 min 0 sec 22
5277Kristijan Krivačić 20 min 1 sec 22
5278Martina Marić 20 min 3 sec 22
5279Vanessa Lošić 1 min 53 sec 21
5280Dominik Mrak 2 min 12 sec 21
5281Ana Hinić 2 min 16 sec 21
5282Bernarda Mrak 2 min 20 sec 21
5283David 2 min 32 sec 21
5284Vedran Kaplan 2 min 34 sec 21
5285Petra Bunić 2 min 34 sec 21
5286Ivana Rozić 2 min 44 sec 21
5287Maja Deban 2 min 46 sec 21
5288Petra Mrčela 2 min 50 sec 21
5289Vanessa Lošić 2 min 54 sec 21
5290Boris Kuduz 2 min 59 sec 21
5291Dragana Selak 3 min 1 sec 21
5292Matilda Kostić 3 min 4 sec 21
5293Boris Lekić 3 min 7 sec 21
5294Iris Kolendix 3 min 8 sec 21
5295Mirta Šutej 3 min 9 sec 21
5296Elena Rušnjak 3 min 14 sec 21
5297Marina Matić 3 min 14 sec 21
5298Monika alberti 3 min 15 sec 21
5299Mislav Kužić 3 min 16 sec 21
5300Ivan Vranješ 3 min 18 sec 21
5301Petra Lauš 3 min 20 sec 21
5302Rea Lujić 3 min 21 sec 21
5303Ante Prpić 3 min 22 sec 21
5304Lucia Livljanić 3 min 24 sec 21
5305Martina Skitarelić 3 min 26 sec 21
5306Andrea Rusković 3 min 30 sec 21
5307Ana Giljanovic 3 min 31 sec 21
5308Dubravka Kišić 3 min 33 sec 21
5309Damir Petranović 3 min 33 sec 21
5310Andrea zlatar 3 min 34 sec 21
5311Lara Dobric 3 min 36 sec 21
5312Sime Bogetic 3 min 40 sec 21
5313Mihaela Tambolaš 3 min 41 sec 21
5314Helena Ilijanić 3 min 42 sec 21
5315Laameh 3 min 42 sec 21
5316Ivana Dragičević 3 min 44 sec 21
5317Ana Petric 3 min 44 sec 21
5318Daria Čulo 3 min 46 sec 21
5319Mihaela Jagunic 3 min 46 sec 21
5320Nives Ivanković 3 min 47 sec 21
5321Rade Trkulja 3 min 48 sec 21
5322Andrea Dominkuš 3 min 50 sec 21
5323Nina Krpan 3 min 50 sec 21
5324Dragana Mihajlović 3 min 50 sec 21
5325Tena Maček 3 min 50 sec 21
5326Matko Stanić 3 min 50 sec 21
5327Enida Smajlović 3 min 50 sec 21
5328Martina Galić 3 min 50 sec 21
5329Iva Gugo 3 min 51 sec 21
5330Daniela Rade Džeko 3 min 51 sec 21
5331Lucija Bajić 3 min 52 sec 21
5332Marina Berčić 3 min 53 sec 21
5333Luka Jerčinović 3 min 53 sec 21
5334Lucija Dragičević 3 min 54 sec 21
5335Izidora Hercigonja 3 min 54 sec 21
5336Lana Sedić 3 min 55 sec 21
5337Vitomir Šalamon 3 min 56 sec 21
5338Marija Jukić 3 min 58 sec 21
5339Branka Kuzmić 3 min 59 sec 21
5340Tajana Mutak 4 min 0 sec 21
5341Ivan Lepej 4 min 1 sec 21
5342Ivana Koletić 4 min 1 sec 21
5343Gabrijela Perhat Trepša 4 min 4 sec 21
5344Saša Danon 4 min 5 sec 21
5345Dunja Lilek-Toplak 4 min 5 sec 21
5346Jelena Koharević Srdanović 4 min 7 sec 21
5347Chiara Čargonja 4 min 8 sec 21
5348Ana Brajković 4 min 9 sec 21
5349Nina Vrus 4 min 10 sec 21
5350Jasna Vinković 4 min 10 sec 21
5351Tanja Pekez 4 min 11 sec 21
5352Barbara Horvat 4 min 11 sec 21
5353Izidora Hercigonja 4 min 12 sec 21
5354Doris Benčić 4 min 13 sec 21
5355Marijana Gizdić 4 min 15 sec 21
5356Emilija Leskovar 4 min 16 sec 21
5357Ivamarija Moćan 4 min 16 sec 21
5358Hana Đerđa 4 min 17 sec 21
5359Ivana Griparić 4 min 18 sec 21
5360Ana Viktorija Puljiz 4 min 18 sec 21
5361Petra Poje 4 min 21 sec 21
5362Mladen Jasek 4 min 21 sec 21
5363Sanja Ušljebrka 4 min 21 sec 21
5364Alen Brezetić 4 min 21 sec 21
5365Melani Šošić 4 min 21 sec 21
5366Elizabeta Vrkljan 4 min 22 sec 21
5367Martina Krizmanić Pšenica 4 min 22 sec 21
5368Siniša Slavinić 4 min 22 sec 21
5369Andrea Oberan 4 min 22 sec 21
5370Monika Kovač 4 min 23 sec 21
5371Gabrijela Kožulić 4 min 23 sec 21
5372Edita Kadić 4 min 24 sec 21
5373Erika Favro 4 min 24 sec 21
5374Nika Gojanović 4 min 25 sec 21
5375Lana Ivić 4 min 25 sec 21
5376Jurica Krklec 4 min 25 sec 21
5377Kristina Delić 4 min 26 sec 21
5378Irena Cacic 4 min 28 sec 21
5379Milan Važić 4 min 28 sec 21
5380Filip Tadijančević 4 min 28 sec 21
5381Mislav Pranjić 4 min 30 sec 21
5382Vladislav Prostran 4 min 30 sec 21
5383Mirna Banović 4 min 32 sec 21
5384Francesca Grey 4 min 33 sec 21
5385Zdenka Lončar 4 min 35 sec 21
5386Franka Miriam Brueckler 4 min 35 sec 21
5387Katica Mustapić 4 min 36 sec 21
5388Gabriel Kovačić 4 min 37 sec 21
5389Nikolina Mrakovčić 4 min 37 sec 21
5390Ana Bako 4 min 37 sec 21
5391Ana Bajić 4 min 38 sec 21
5392Vesna Krišto 4 min 39 sec 21
5393Marko Nimac 4 min 39 sec 21
5394Valentina Pavlović Vinogaradac 4 min 40 sec 21
5395Josipa Cundić 4 min 40 sec 21
5396Paula Zdelar 4 min 40 sec 21
5397Marijan Mašić 4 min 41 sec 21
5398Hana Juranović 4 min 41 sec 21
5399Lucija Dugorepec 4 min 41 sec 21
5400Lucija Stefan 4 min 41 sec 21
5401Tina karabaic 4 min 42 sec 21
5402Vedrana M 4 min 43 sec 21
5403Katarina Dukić 4 min 45 sec 21
5404Iva B 4 min 45 sec 21
5405Klaudija Čurčić 4 min 46 sec 21
5406Orjena 4 min 47 sec 21
5407Nenad Grof 4 min 48 sec 21
5408Karolina Borojević 4 min 49 sec 21
5409Matea Uremović 4 min 49 sec 21
5410Maja Haraminčić Cebalo 4 min 49 sec 21
5411Iva Banović 4 min 51 sec 21
5412Anton Cota 4 min 51 sec 21
5413Vatroslav Barać 4 min 52 sec 21
5414Domagoj Glavota 4 min 52 sec 21
5415Janja Lenžer 4 min 53 sec 21
5416Barbara Zaspan 4 min 54 sec 21
5417Nikolina Svalina 4 min 55 sec 21
5418Mirela Okolić 4 min 55 sec 21
5419Snježana Z 4 min 56 sec 21
5420Ivana Basura 4 min 56 sec 21
5421Ivan Hreh 4 min 57 sec 21
5422Ana Marija Kunović 4 min 57 sec 21
5423Karla Mikačić 4 min 57 sec 21
5424Milka Mrduljas 4 min 58 sec 21
5425Iva Majačić 4 min 59 sec 21
5426Lucija Batinović 5 min 0 sec 21
5427borislav lukić 5 min 1 sec 21
5428Ivana Laća 5 min 2 sec 21
5429Sanja Kolman Čukac 5 min 2 sec 21
5430Anamarija O. 5 min 2 sec 21
5431Danijela Jakolić 5 min 2 sec 21
5432Snježana Markić 5 min 3 sec 21
5433Zvonko Videc 5 min 4 sec 21
5434Jurica Šitum 5 min 4 sec 21
5435Pero peric 5 min 4 sec 21
5436Indira Denaro 5 min 5 sec 21
5437Lea Halamek 5 min 5 sec 21
5438Monika Križanec 5 min 5 sec 21
5439Jasna Jakovljević 5 min 6 sec 21
5440Ivana Culina 5 min 8 sec 21
5441Anamaria Havidić 5 min 8 sec 21
5442Igor Novosel 5 min 9 sec 21
5443Sara Ferberuš 5 min 9 sec 21
5444nina sudovic 5 min 9 sec 21
5445Davor Franjković 5 min 10 sec 21
5446Krešimir Trstenjak 5 min 11 sec 21
5447Nina Cecić 5 min 12 sec 21
5448Snježana Lukačiċ 5 min 13 sec 21
5449Tomislava Bradić 5 min 13 sec 21
5450Vesna Zelić 5 min 13 sec 21
5451Ivana Radović 5 min 13 sec 21
5452Martina Čizmok 5 min 14 sec 21
5453Nikolina Dević 5 min 14 sec 21
5454Nikola Filipović 5 min 15 sec 21
5455Patricia Cvinar 5 min 16 sec 21
5456Tut Ruth 5 min 18 sec 21
5457None 5 min 18 sec 21
5458Dominika Marijan 5 min 19 sec 21
5459Marina Lipić 5 min 20 sec 21
5460Kristina Delić 5 min 20 sec 21
5461Ivan Matak 5 min 21 sec 21
5462Luana Ivošević 5 min 21 sec 21
5463Linda Blas 5 min 22 sec 21
5464Marija Žebčević 5 min 23 sec 21
5465Ema Makar 5 min 24 sec 21
5466Mislav Kolak 5 min 24 sec 21
5467Krešo Svalina 5 min 25 sec 21
5468Rafaela Tasovac 5 min 25 sec 21
5469Ana Lipovac 5 min 25 sec 21
5470Jakov Kević 5 min 26 sec 21
5471Dubravka Kovačević 5 min 27 sec 21
5472Antonia Matković 5 min 28 sec 21
5473Antonela Stanko 5 min 29 sec 21
5474Kristijan silić 5 min 29 sec 21
5475Ines Dukić 5 min 31 sec 21
5476Tihana Ljubojević 5 min 31 sec 21
5477Karla Kilic 5 min 33 sec 21
5478Marija Farac 5 min 34 sec 21
5479Sanja Pejanović 5 min 35 sec 21
5480Ema Jelavic 5 min 35 sec 21
5481Katarina Duspara 5 min 37 sec 21
5482Ivana Plavšin 5 min 37 sec 21
5483Brajan Tretinjak 5 min 37 sec 21
5484Marijela Antunović 5 min 38 sec 21
5485Krešimir Hernaus 5 min 38 sec 21
5486M G 5 min 39 sec 21
5487Marija Vreš 5 min 40 sec 21
5488Mirela Mihajlović 5 min 41 sec 21
5489Mladen Gerovac 5 min 42 sec 21
5490Stella Merlino 5 min 42 sec 21
5491Ivana Sudan 5 min 42 sec 21
5492Elena Scerbakova 5 min 43 sec 21
5493Maja Mrvica 5 min 43 sec 21
5494Dajana Kontić 5 min 44 sec 21
5495Siniša Sajso 5 min 45 sec 21
5496Marijana Jović 5 min 45 sec 21
5497Ivana Štokovac 5 min 45 sec 21
5498Kristina Živanović-Budić 5 min 45 sec 21
5499Adriana Klemen 5 min 46 sec 21
5500Marija Žebčević 5 min 47 sec 21
5501Viktorija Habula 5 min 47 sec 21
5502Nina Maric 5 min 48 sec 21
5503Jasna Antunović 5 min 48 sec 21
5504Kristina Bajan Grizelj 5 min 48 sec 21
5505Maria Lučić 5 min 52 sec 21
5506Mirela savrljuga 5 min 52 sec 21
5507Dalibor Janić 5 min 53 sec 21
5508Nikola Zaradić 5 min 53 sec 21
5509Venus 5 min 55 sec 21
5510Petra Sekulić 5 min 56 sec 21
5511Ivana Hajsek 5 min 57 sec 21
5512Marina šinkić 5 min 57 sec 21
5513Valentina Radman 5 min 57 sec 21
5514Cvita Bucevic 5 min 58 sec 21
5515Josipa Šagud 5 min 58 sec 21
5516Ivan Šilar 5 min 59 sec 21
5517Martina Prevendar 6 min 2 sec 21
5518Melanija Strika 6 min 4 sec 21
5519Antonia Huđek 6 min 5 sec 21
5520Filip Čapelnik 6 min 8 sec 21
5521Monika Tržić 6 min 8 sec 21
5522Marija-Margarita Klobucar 6 min 8 sec 21
5523Tina Ricl 6 min 8 sec 21
5524Tera Birtić 6 min 8 sec 21
5525Mateja Novosel 6 min 9 sec 21
5526Karla Žban 6 min 10 sec 21
5527Antonija Kovac 6 min 10 sec 21
5528Tamara Jakšić 6 min 11 sec 21
5529Linda Senjanovic 6 min 11 sec 21
5530Urban Dergez 6 min 11 sec 21
5531Ivan Jurković 6 min 13 sec 21
5532Matija Rastovski 6 min 13 sec 21
5533None 6 min 13 sec 21
5534Valentina Trandafilović 6 min 14 sec 21
5535Andrea Starcevic 6 min 14 sec 21
5536Erik Haidinger 6 min 15 sec 21
5537Tihana prcić 6 min 16 sec 21
5538Ana Ćorić 6 min 16 sec 21
5539Zdenko Marenić 6 min 18 sec 21
5540Miroslav Paić 6 min 18 sec 21
5541Lara Ježić 6 min 18 sec 21
5542Sanja Bedić 6 min 19 sec 21
5543Boris Mihoci 6 min 19 sec 21
5544Dolores Krstičević 6 min 19 sec 21
5545Nives Matijevic 6 min 20 sec 21
5546Sanela Bekić 6 min 20 sec 21
5547Jelica Katić 6 min 20 sec 21
5548None 6 min 20 sec 21
5549Zeljka Klaric 6 min 21 sec 21
5550Tea Mandinić 6 min 21 sec 21
5551Petra Šefec 6 min 24 sec 21
5552Denis Pazman 6 min 24 sec 21
5553Tanja Bekavac 6 min 25 sec 21
5554Natalija Babić 6 min 28 sec 21
5555Tomislav Jakobović 6 min 28 sec 21
5556Zdenko Turniški 6 min 30 sec 21
5557Elvira Cerlon 6 min 32 sec 21
5558Sandra Tosic 6 min 32 sec 21
5559Karolina Koprek Bajs 6 min 35 sec 21
5560Ifka Perkova 6 min 37 sec 21
5561Anita Puljiz 6 min 39 sec 21
5562Anamarija Širinić 6 min 39 sec 21
5563Dubravka Turk 6 min 40 sec 21
5564Zorana Smodlaka Mihalec 6 min 40 sec 21
5565Josip Ćuća-Žentil 6 min 41 sec 21
5566Ana Papić 6 min 44 sec 21
5567m,v 6 min 44 sec 21
5568nikolina vlahek 6 min 45 sec 21
5569Indira Denaro 6 min 47 sec 21
5570Karolina Sokač 6 min 47 sec 21
5571Mirjana Fonjak 6 min 47 sec 21
5572Mirela Dješka 6 min 47 sec 21
5573Ines Grdanjski 6 min 48 sec 21
5574Irena Posavec 6 min 49 sec 21
5575Dijana Protić 6 min 49 sec 21
5576Ivan Kulaš 6 min 49 sec 21
5577Arina Veseli 6 min 50 sec 21
5578Dunja Pelin 6 min 50 sec 21
5579Ana Sever 6 min 51 sec 21
5580Jelena Radoš 6 min 51 sec 21
5581Petra Gojčeta 6 min 53 sec 21
5582Đenada Kučković 6 min 55 sec 21
5583Gordana Dželalija 6 min 56 sec 21
5584Andrea Mlikota 6 min 57 sec 21
5585Natalija Mekovec 7 min 0 sec 21
5586Mara Marasovic 7 min 0 sec 21
5587Darija Štiber 7 min 1 sec 21
5588Leonarda Vukovic 7 min 2 sec 21
5589Anka Carević 7 min 6 sec 21
5590Tatjana Luna Val 7 min 6 sec 21
5591None 7 min 6 sec 21
5592Valentina Balentović 7 min 7 sec 21
5593Predrag Vujević 7 min 8 sec 21
5594Daniela Kalafatovic 7 min 17 sec 21
5595Renata Barics 7 min 17 sec 21
5596Dajana Derenčinović 7 min 18 sec 21
5597Sandra Hodić 7 min 20 sec 21
5598None 7 min 20 sec 21
5599Tatjana Maširević 7 min 21 sec 21
5600Darija Kundih 7 min 22 sec 21
5601Sanja Tenjer 7 min 24 sec 21
5602Martina Ćavar 7 min 24 sec 21
5603Andrea 7 min 25 sec 21
5604Jasna Prskalo 7 min 26 sec 21
5605Tonći Kljaković-Šantić 7 min 29 sec 21
5606Zeljko Medic 7 min 29 sec 21
5607Anamarija Matijaš 7 min 32 sec 21
5608duje lučin 7 min 34 sec 21
5609Milivoj Dretar 7 min 35 sec 21
5610Rajka Vešligaj 7 min 36 sec 21
5611Tena Fištrović 7 min 38 sec 21
5612Marko Krejčir 7 min 41 sec 21
5613Alma Hebib 7 min 41 sec 21
5614Grozdana Grubišić-Popović 7 min 42 sec 21
5615Matea Vlasic 7 min 42 sec 21
5616Iva Topolovčan Pazić 7 min 42 sec 21
5617Ana Čobanov 7 min 44 sec 21
5618Sonja Gospodnetić 7 min 45 sec 21
5619Mirela Kojić 7 min 48 sec 21
5620juraj belaj 7 min 49 sec 21
5621Marija Klasić 7 min 52 sec 21
5622Davor Vinković 7 min 57 sec 21
5623Marta Vukić 7 min 58 sec 21
5624Joško Trlaja 7 min 59 sec 21
5625Martina Pavlić 8 min 2 sec 21
5626Anica Tolić 8 min 3 sec 21
5627Danica Božić 8 min 7 sec 21
5628Mira Bošnjak 8 min 7 sec 21
5629Ana Jakić 8 min 7 sec 21
5630Dijana Brkljač 8 min 8 sec 21
5631Ivana Skračić 8 min 9 sec 21
5632Ines Obadić 8 min 10 sec 21
5633Marin Stradiot 8 min 11 sec 21
5634Ivan Vrbanić 8 min 12 sec 21
5635Emica Berger 8 min 16 sec 21
5636Ana Škrgatić Bajrović 8 min 16 sec 21
5637Ilona Duišin 8 min 17 sec 21
5638Darko Franković 8 min 18 sec 21
5639Iva Kurtović 8 min 19 sec 21
5640Marijana Vrčković 8 min 22 sec 21
5641Denis Žuraj 8 min 24 sec 21
5642Jasminka 8 min 25 sec 21
5643Sanja 8 min 29 sec 21
5644Bozica Jakelja 8 min 30 sec 21
5645None 8 min 30 sec 21
5646Gordan Ravančić 8 min 32 sec 21
5647Marica Radić 8 min 33 sec 21
5648Milica Sentivanac 8 min 34 sec 21
5649Željka Knežević 8 min 38 sec 21
5650Vesna Čupić 8 min 38 sec 21
5651Marija Bišćan 8 min 48 sec 21
5652Dejan Levanček 8 min 51 sec 21
5653Ivana Čizmok 8 min 51 sec 21
5654Goga VD 8 min 55 sec 21
5655Tatjana Marković 8 min 56 sec 21
5656Elena Rogosic 9 min 5 sec 21
5657Bruno Vunderl 9 min 6 sec 21
5658Gorana Rašić 9 min 8 sec 21
5659Matea A 9 min 10 sec 21
5660Sara Kraljević 9 min 11 sec 21
5661None 9 min 12 sec 21
5662Ljubica Polimac 9 min 13 sec 21
5663Melanija Kaliman 9 min 16 sec 21
5664Korana Terze 9 min 19 sec 21
5665Daniela Vrkić 9 min 20 sec 21
5666Tomislava Guscic Ercegovic 9 min 21 sec 21
5667Tomislav 9 min 52 sec 21
5668Veljko Dražinić 9 min 52 sec 21
5669Ivana Jozić 10 min 10 sec 21
5670Dubravka Oštarčević 10 min 13 sec 21
5671Vesna Car 10 min 14 sec 21
5672Stojan Trivic 10 min 19 sec 21
5673Iva Bardun 10 min 21 sec 21
5674Sanda Petr 10 min 21 sec 21
5675Silvana Tomašković 10 min 23 sec 21
5676Laura Crvenka 10 min 27 sec 21
5677Snježana Birtić 10 min 34 sec 21
5678Ema Baltić 10 min 39 sec 21
5679Katarina Tomašić Žuljić 10 min 39 sec 21
5680asd 10 min 48 sec 21
5681Ivana Horvat 10 min 51 sec 21
5682Nataša Gojak 10 min 59 sec 21
5683Nataša Maričić 11 min 8 sec 21
5684Vladimir Perić 11 min 14 sec 21
5685Ivan Piljan 11 min 16 sec 21
5686Ana-Marija Cule Ivkic 11 min 17 sec 21
5687Ivana Fišić 12 min 14 sec 21
5688Svetlana Marjanovic 12 min 47 sec 21
5689Eva Trstenjak 12 min 58 sec 21
5690Maja Cebić 13 min 8 sec 21
5691Dubravka Blažević 13 min 41 sec 21
5692Karla Katalinuc 14 min 11 sec 21
5693Pjeter Kačinari 14 min 43 sec 21
5694Dean Djaković 15 min 25 sec 21
5695Danijel Dumbovečak 15 min 33 sec 21
5696Snježana Marić 16 min 24 sec 21
5697Monika Matijević 17 min 11 sec 21
5698Sanja Čulić 17 min 42 sec 21
5699Vlstka Vidović 19 min 55 sec 21
5700dsadsa 19 min 55 sec 21
5701Mirjana Balic 20 min 0 sec 21
5702Maria Milolaža 20 min 0 sec 21
5703Mirela Banovac 20 min 0 sec 21
5704Vlasta Kovačević Herzog 20 min 0 sec 21
5705Ena Bayer 20 min 0 sec 21
5706Rosana Zarinska 20 min 0 sec 21
5707Vanessa Lošić 1 min 56 sec 20
5708Bernarda Mrak 2 min 14 sec 20
5709Ana Hinić 2 min 25 sec 20
5710ŽELJKA HIBLER 2 min 29 sec 20
5711Ivana Vukelić 2 min 36 sec 20
5712Željka Hibler 2 min 41 sec 20
5713Ana Giljanovic 2 min 46 sec 20
5714Ana hinić 2 min 50 sec 20
5715Domagoj Puš 2 min 53 sec 20
5716Mario Mastelić 2 min 55 sec 20
5717Gordana Holjevac 2 min 58 sec 20
5718Dijana Pavoković 3 min 3 sec 20
5719Ivana Krajcar 3 min 4 sec 20
5720Donat Zausnigg 3 min 5 sec 20
5721Kristina Vrbek 3 min 5 sec 20
5722Marta Merlić 3 min 5 sec 20
5723Martina Ivančić 3 min 12 sec 20
5724Lucija Kozjan 3 min 13 sec 20
5725Vlatka Knezić 3 min 14 sec 20
5726Mia Dropulic 3 min 17 sec 20
5727Iva Karabaić 3 min 18 sec 20
5728Marina Miletić 3 min 20 sec 20
5729Nina Miočević 3 min 21 sec 20
5730Katica Mustapić 3 min 21 sec 20
5731Ana Leskovic 3 min 24 sec 20
5732Doris Revelante 3 min 25 sec 20
5733Ivana Radan 3 min 26 sec 20
5734Arnela Špirtović 3 min 28 sec 20
5735Nikolina Ljuboja 3 min 28 sec 20
5736Tonči Franulić 3 min 32 sec 20
5737Ivana Prkić 3 min 33 sec 20
5738Kristina Aračić 3 min 33 sec 20
5739Nora Blažević 3 min 33 sec 20
5740Anja Jugović 3 min 34 sec 20
5741Ines Kostek 3 min 34 sec 20
5742Marija Vasović 3 min 35 sec 20
5743Lidija radalj 3 min 35 sec 20
5744Tonka Guć 3 min 35 sec 20
5745Ana Marija Đurić 3 min 35 sec 20
5746Zdenka Filippi 3 min 36 sec 20
5747Veronika Lisjak 3 min 36 sec 20
5748Ira Mlinarek 3 min 37 sec 20
5749Tomislav Bahlen 3 min 37 sec 20
5750Martina Žilić 3 min 39 sec 20
5751Miroslav Pavlovic 3 min 40 sec 20
5752Petra Vrančić Lež 3 min 41 sec 20
5753Anja Radelić 3 min 42 sec 20
5754Anđela Petrović 3 min 42 sec 20
5755Veronika Beljo 3 min 42 sec 20
5756Lucija Begić 3 min 45 sec 20
5757N 3 min 45 sec 20
5758Ivana Dragičević 3 min 45 sec 20
5759Valentin Vidakušić 3 min 47 sec 20
5760Marija Marčac 3 min 49 sec 20
5761Ans Vuloc 3 min 50 sec 20
5762Mislav Kraljevic 3 min 50 sec 20
5763Ksenija Kordić 3 min 51 sec 20
5764Rea Jozić 3 min 51 sec 20
5765Marija Tonković 3 min 52 sec 20
5766Margita Jaković 3 min 53 sec 20
5767Nikola Oruč 3 min 53 sec 20
5768Luka Marić 3 min 54 sec 20
5769Ian Tataj 3 min 57 sec 20
5770Maja Stanić 3 min 58 sec 20
5771Iva Klarić 3 min 58 sec 20
5772Tea Bosch 3 min 58 sec 20
5773Matea Rasonja 3 min 58 sec 20
5774Emira Brkić Karninčić 4 min 1 sec 20
5775Ines Šilipetar 4 min 1 sec 20
5776Dijana Čirjak 4 min 1 sec 20
5777Ivona Bašić 4 min 1 sec 20
5778Sanja Peremin 4 min 1 sec 20
5779Hana Palac 4 min 2 sec 20
5780Sonja Marija Iveković 4 min 2 sec 20
5781Milka Mrduljas 4 min 3 sec 20
5782Snjezana Hajdinjak 4 min 5 sec 20
5783Damir Videk 4 min 5 sec 20
5784Ivana Pranjić 4 min 8 sec 20
5785Marko Ezgeta 4 min 8 sec 20
5786Gabrijela Dragicevic Anokic 4 min 10 sec 20
5787Iva Stipanović 4 min 11 sec 20
5788Karmen Klokoč 4 min 12 sec 20
5789Marija Kalazić Stanković 4 min 13 sec 20
5790Antonija Barbarić Dojmi 4 min 14 sec 20
5791Anni Mohorović 4 min 14 sec 20
5792Šime Modrić 4 min 14 sec 20
5793Laameh Milat 4 min 14 sec 20
5794Dalibor Zobenica 4 min 15 sec 20
5795Nikolina Ćurković 4 min 16 sec 20
5796Mihaela Ugarković 4 min 17 sec 20
5797Ivana Klobučar 4 min 17 sec 20
5798Silvija Delić 4 min 17 sec 20
5799Monika Bunić Eršetić 4 min 19 sec 20
5800Anita ŽerjavNovak 4 min 19 sec 20
5801Anamarija Brnadic 4 min 20 sec 20
5802Jasminka Klemencic 4 min 20 sec 20
5803Davor Pintar 4 min 20 sec 20
5804Ana Vidovic 4 min 20 sec 20
5805Bea Beic 4 min 21 sec 20
5806Slaven Čleković 4 min 22 sec 20
5807Alenka hojka 4 min 22 sec 20
5808Antonia Jazvac 4 min 23 sec 20
5809Marina Vukorepa 4 min 23 sec 20
5810Marijana Sokolovic 4 min 24 sec 20
5811Ines Rukelj 4 min 24 sec 20
5812Ana Krznarić 4 min 25 sec 20
5813Helena Gašpar 4 min 27 sec 20
5814Iva Knežević 4 min 27 sec 20
5815Vesna Z. 4 min 27 sec 20
5816Sasa Vidakovic 4 min 28 sec 20
5817Majda Vrenc 4 min 28 sec 20
5818Maja Živanić Collich 4 min 28 sec 20
5819None 4 min 28 sec 20
5820Mladen Lončarić 4 min 29 sec 20
5821Mislav Arbulić 4 min 29 sec 20
5822Ingeborg Frankovic 4 min 31 sec 20
5823Petra Presečan 4 min 31 sec 20
5824Andro Gerić 4 min 32 sec 20
5825Hrvoje Ćaćić 4 min 32 sec 20
5826Magdalena Željeznjak 4 min 33 sec 20
5827Ivan Mor 4 min 33 sec 20
5828Ivan Šimunić 4 min 34 sec 20
5829Ivana Radošević 4 min 35 sec 20
5830Katarina Kevrić 4 min 35 sec 20
5831Davor Rukavina 4 min 35 sec 20
5832Dejan Kapac 4 min 36 sec 20
5833Luka Kvaternik 4 min 37 sec 20
5834Luka Božak 4 min 37 sec 20
5835Jelena Krpan 4 min 37 sec 20
5836Marina Bratović 4 min 37 sec 20
5837Neda Zemunik 4 min 38 sec 20
5838Maja Starčević 4 min 39 sec 20
5839Ana Stanković 4 min 39 sec 20
5840Marijana Knežić 4 min 40 sec 20
5841Sanja Budić Leto 4 min 40 sec 20
5842Katarina Strunjak 4 min 42 sec 20
5843Vanja Kusturin Zukić 4 min 42 sec 20
5844Filip Zvekic 4 min 42 sec 20
5845Leopold Božić 4 min 43 sec 20
5846Dule Mafro 4 min 44 sec 20
5847Izabela Šoko 4 min 44 sec 20
5848Ksenija 4 min 45 sec 20
5849Zagorka Papp 4 min 45 sec 20
5850Mladenka Rožić 4 min 46 sec 20
5851Ivana Novak 4 min 46 sec 20
5852Daniela Rade Džeko 4 min 47 sec 20
5853Danijel Stevanović 4 min 47 sec 20
5854Martin Ladavac 4 min 48 sec 20
5855Domagoj Kušanić 4 min 49 sec 20
5856Anita Matjeta Hure 4 min 50 sec 20
5857Nikola Filipovic 4 min 50 sec 20
5858None 4 min 50 sec 20
5859Anja Đenadija 4 min 51 sec 20
5860Karolina T 4 min 51 sec 20
5861Marija Goravica 4 min 51 sec 20
5862Branka Juran 4 min 52 sec 20
5863Martina Salamon 4 min 53 sec 20
5864Tomislav Jukić 4 min 54 sec 20
5865Nevena Hrnjak 4 min 54 sec 20
5866Ana Bingula 4 min 54 sec 20
5867Marija Božičanin 4 min 54 sec 20
5868Filip Ponjan 4 min 55 sec 20
5869Damir Obad 4 min 55 sec 20
5870Miroslav Ivančić 4 min 56 sec 20
5871Monika Zadro 4 min 56 sec 20
5872Petra Zorić 4 min 57 sec 20
5873None 4 min 57 sec 20
5874Maja Komes 4 min 58 sec 20
5875Barbara Majhen Kasun 4 min 58 sec 20
5876Sunčana Bošnjak Brkić 4 min 59 sec 20
5877Nikolina Verbič 4 min 59 sec 20
5878None 4 min 59 sec 20
5879Igor Vidovic 5 min 0 sec 20
5880Anita Rašić 5 min 1 sec 20
5881Iva Filipović 5 min 1 sec 20
5882Slavica Nenadić 5 min 2 sec 20
5883Lorena Stilin 5 min 2 sec 20
5884Zoran Pleše 5 min 2 sec 20
5885Maja Koren 5 min 3 sec 20
5886Mirela Rebic 5 min 5 sec 20
5887Vedran Kaplan 5 min 5 sec 20
5888Vesna Terze Vulić 5 min 5 sec 20
5889Dora Erceg 5 min 6 sec 20
5890Inka 5 min 6 sec 20
5891Marin Kuvacic 5 min 6 sec 20
5892Sara Grbin 5 min 7 sec 20
5893Marina Bratić 5 min 7 sec 20
5894Josipa 5 min 7 sec 20
5895Rut Kovačević Alitovic 5 min 7 sec 20
5896Ivana Vulić 5 min 8 sec 20
5897Petra Laus 5 min 9 sec 20
5898Leona Vrbec 5 min 9 sec 20
5899Dijana Mlađen 5 min 9 sec 20
5900Marina Kovač 5 min 9 sec 20
5901Andrea Pofuk 5 min 10 sec 20
5902Nevenka B. Tankovic 5 min 11 sec 20
5903Petra Bubanko Sladić 5 min 11 sec 20
5904Leonina Gray 5 min 11 sec 20
5905Stela Košić 5 min 13 sec 20
5906Dalila Jurić Orak 5 min 14 sec 20
5907Nataša Šikić 5 min 15 sec 20
5908Ante Mamić 5 min 16 sec 20
5909Dora svirčić 5 min 17 sec 20
5910Tanja Kuštović 5 min 17 sec 20
5911Tea Akmadžić 5 min 17 sec 20
5912Dražen Šimić 5 min 17 sec 20
5913Lorena Šimić 5 min 18 sec 20
5914Aleksandra Kovačić 5 min 19 sec 20
5915Claudia Kontrec 5 min 20 sec 20
5916Marko Pijaca 5 min 21 sec 20
5917Zeljka Pajc Muharemovic 5 min 21 sec 20
5918Jelena Mijić 5 min 23 sec 20
5919Ivana Đilas 5 min 24 sec 20
5920Kristina Sulj 5 min 24 sec 20
5921Marko Višek 5 min 25 sec 20
5922Minja Kralj 5 min 26 sec 20
5923Eva Ćurković 5 min 28 sec 20
5924Dunja Mijović 5 min 28 sec 20
5925Petra Bubanko Sladić 5 min 28 sec 20
5926Zoran Milas 5 min 29 sec 20
5927Filip Gajić 5 min 30 sec 20
5928Ena kelek 5 min 31 sec 20
5929Fran Grgić 5 min 34 sec 20
5930Karla Mikačić 5 min 36 sec 20
5931Josipa Brčić 5 min 36 sec 20
5932Sandra Telenta 5 min 36 sec 20
5933Djuro 5 min 37 sec 20
5934Marija Has Jalšovec 5 min 38 sec 20
5935Tanja Ivanović 5 min 38 sec 20
5936Jelena Karakaš 5 min 38 sec 20
5937Anamaria Rubinić 5 min 41 sec 20
5938Gaja Tolić 5 min 41 sec 20
5939Ivana Kasunic 5 min 41 sec 20
5940Valerija Hotko 5 min 42 sec 20
5941Rea Tordi 5 min 42 sec 20
5942Valentina Petruševska 5 min 43 sec 20
5943Tatjana Mautner 5 min 43 sec 20
5944Leonarda 5 min 44 sec 20
5945Goran Podunavac 5 min 44 sec 20
5946Ivana Markovic 5 min 47 sec 20
5947Blazenka Skof 5 min 47 sec 20
5948Paulina Horvat 5 min 48 sec 20
5949Hrvoje Stilin 5 min 48 sec 20
5950Lana Morankić 5 min 50 sec 20
5951None 5 min 50 sec 20
5952Paula Ivaničić 5 min 52 sec 20
5953Lorena Šoštar 5 min 55 sec 20
5954Nada Supičić 5 min 55 sec 20
5955Maja Troha 5 min 57 sec 20
5956None 5 min 57 sec 20
5957Karmen V 5 min 58 sec 20
5958Jasmina Bernabić 5 min 58 sec 20
5959Elena Mešanović 5 min 58 sec 20
5960Stella Manojlović 5 min 58 sec 20
5961Sandra Jardas 5 min 58 sec 20
5962Janko Andrijasevic 5 min 59 sec 20
5963Lea Lolić 5 min 59 sec 20
5964Vedran Bihar 6 min 0 sec 20
5965Mirna Bagić 6 min 1 sec 20
5966Sanja Daić 6 min 2 sec 20
5967Tajana Spajić 6 min 2 sec 20
5968Mirela Matak Plantić 6 min 2 sec 20
5969Ana Lež 6 min 3 sec 20
5970Filip Ćurić 6 min 3 sec 20
5971Ana Dundara Pajić 6 min 3 sec 20
5972Ines Rubil 6 min 3 sec 20
5973Andreja Žitković 6 min 4 sec 20
5974Samanta Tonković 6 min 5 sec 20
5975Sanja Bosnar 6 min 6 sec 20
5976Ana Plivelić 6 min 7 sec 20
5977Tamara Ožvald 6 min 8 sec 20
5978Marko Miljak 6 min 8 sec 20
5979Irena Matanović 6 min 8 sec 20
5980Tihana Zgaljic 6 min 9 sec 20
5981Inja Munić 6 min 9 sec 20
5982Şanja Botica 6 min 10 sec 20
5983lana ferlin 6 min 10 sec 20
5984Zoran Lončar 6 min 11 sec 20
5985Silvija Koščec 6 min 12 sec 20
5986Evica Šivak Ledić 6 min 13 sec 20
5987Marta Mataija 6 min 13 sec 20
5988Tereza Šimunac 6 min 13 sec 20
5989Katarina Zec 6 min 14 sec 20
5990Tonka Duka 6 min 15 sec 20
5991Marija Slavulj 6 min 15 sec 20
5992Petra Benko Ergotić 6 min 16 sec 20
5993Ines Mikulic 6 min 17 sec 20
5994Aleksandra Medak Antolović 6 min 17 sec 20
5995Branimir Arbanas 6 min 17 sec 20
5996Dajana Kunovec-Medaković 6 min 17 sec 20
5997Sanj am 6 min 18 sec 20
5998Vinko Kovač 6 min 18 sec 20
5999Dd 6 min 21 sec 20
6000Martina Falamic 6 min 21 sec 20
6001Andrej Matijević 6 min 22 sec 20
6002Sanela Mandal 6 min 22 sec 20
6003Alla Palajs 6 min 22 sec 20
6004Andreja Sigmund 6 min 22 sec 20
6005Dajana Derenčinović 6 min 24 sec 20
6006Matea Kostić 6 min 25 sec 20
6007Natalija Ivančić 6 min 25 sec 20
6008Orsat 6 min 27 sec 20
6009Martina Mutak 6 min 28 sec 20
6010Valerija Vukovac 6 min 30 sec 20
6011Davor Baljak 6 min 31 sec 20
6012MARINA JANKOVIĆ 6 min 32 sec 20
6013Lea Crnoja 6 min 33 sec 20
6014Marina Šapina 6 min 34 sec 20
6015Paula Čižmek 6 min 35 sec 20
6016Valentina Frlan 6 min 38 sec 20
6017Sandra Staraj 6 min 39 sec 20
6018Vilma Milatić 6 min 40 sec 20
6019Lana Čiček 6 min 40 sec 20
6020None 6 min 40 sec 20
6021Andrea Radman 6 min 43 sec 20
6022Andrea Zec 6 min 44 sec 20
6023Lili rodic 6 min 44 sec 20
6024Anamarija Jukić 6 min 47 sec 20
6025Ines Vojnović 6 min 54 sec 20
6026Ena Calic 6 min 56 sec 20
6027Laura Jančikić 6 min 58 sec 20
6028Eugen Zubak 6 min 58 sec 20
6029Tea Preberina 6 min 58 sec 20
6030Srđan Lazić 6 min 59 sec 20
6031Monika Stipic 7 min 1 sec 20
6032Mario Šućur 7 min 4 sec 20
6033Doris Cavka 7 min 7 sec 20
6034Kristina Zvježina 7 min 8 sec 20
6035Diana Balas 7 min 8 sec 20
6036Ružarijo Lukas 7 min 9 sec 20
6037Jasna Kiš 7 min 10 sec 20
6038Srđan Topalović 7 min 11 sec 20
6039Mirela Oršić 7 min 11 sec 20
6040Mila Milic 7 min 12 sec 20
6041Tamara Češnjaj 7 min 13 sec 20
6042Lucijana Mandic 7 min 14 sec 20
6043Denis Jelušić 7 min 14 sec 20
6044Dario Bercich 7 min 14 sec 20
6045Ivana Stic 7 min 16 sec 20
6046Rahela Bilić 7 min 16 sec 20
6047Nina Crevatin 7 min 17 sec 20
6048Irena Čokalj 7 min 18 sec 20
6049Marija Rogina 7 min 21 sec 20
6050Renata Preložnjak 7 min 21 sec 20
6051Elida Budiselić 7 min 22 sec 20
6052Emanuela Jurkić 7 min 22 sec 20
6053Mateja Svrtan 7 min 22 sec 20
6054Veronika Đuran 7 min 23 sec 20
6055Jelena Kolar 7 min 23 sec 20
6056Rafael Urukalović 7 min 26 sec 20
6057Zeljana Pleic 7 min 27 sec 20
6058Morta Pulikaityte Pinterić 7 min 28 sec 20
6059Gordan Kragic 7 min 30 sec 20
6060Dubravko Duilo 7 min 31 sec 20
6061Blaženka Ježek 7 min 32 sec 20
6062Dominik Andrijic 7 min 34 sec 20
6063Maja Marijačić 7 min 36 sec 20
6064Niksa Brajevic 7 min 39 sec 20
6065Sandra Kralj Vukšić 7 min 44 sec 20
6066Marijana 7 min 45 sec 20
6067Dora Gabrić 7 min 46 sec 20
6068Charli David 7 min 47 sec 20
6069Marijana Rukavina 7 min 49 sec 20
6070Nika Vičević 7 min 55 sec 20
6071Iva Tomašek 7 min 55 sec 20
6072Valentina Jurič 7 min 56 sec 20
6073None 7 min 56 sec 20
6074Kruno Barolić 8 min 0 sec 20
6075Njina Grbić Kovačević 8 min 0 sec 20
6076Slaven Brnić 8 min 1 sec 20
6077Ksenija Perinić 8 min 4 sec 20
6078Davor 8 min 5 sec 20
6079Snježana Markotić 8 min 6 sec 20
6080Mate Landeka 8 min 6 sec 20
6081Aleksandra Kuzmić 8 min 7 sec 20
6082Pejo Bosnić 8 min 7 sec 20
6083Barbara Hegol 8 min 8 sec 20
6084doris ritossa 8 min 9 sec 20
6085Mecky Cafiero 8 min 11 sec 20
6086Ana Ljubičić 8 min 17 sec 20
6087Tea Prhat 8 min 20 sec 20
6088Romana Lučić Lavčević 8 min 21 sec 20
6089None 8 min 24 sec 20
6090Tea Horvatić 8 min 27 sec 20
6091Ines nij 8 min 27 sec 20
6092Zeljka Jurkas 8 min 30 sec 20
6093Martina Šumanovac 8 min 30 sec 20
6094Klaudia Tukic 8 min 36 sec 20
6095Olga Rožman 8 min 36 sec 20
6096Željko Glavan 8 min 37 sec 20
6097Karen kumičić 8 min 40 sec 20
6098Ines Obad 8 min 45 sec 20
6099None 8 min 47 sec 20
6100Barbara Šurlina Bilić 8 min 49 sec 20
6101Vedrana Trlek 8 min 52 sec 20
6102Jelena Kamalić 8 min 53 sec 20
6103Petro Glavas 8 min 54 sec 20
6104Petra Saulan 8 min 56 sec 20
6105Mihaela Moguš 8 min 56 sec 20
6106Ivana Škarika 8 min 59 sec 20
6107Frane Magdalenić 9 min 7 sec 20
6108Sanja Tortić 9 min 10 sec 20
6109Mia Puljić 9 min 14 sec 20
6110Jasna Mataija 9 min 18 sec 20
6111Darja Flegar 9 min 38 sec 20
6112Nika Sušilović 9 min 44 sec 20
6113Luka Pop 9 min 48 sec 20
6114Petar Glova 9 min 52 sec 20
6115Sanja Kušan 9 min 54 sec 20
6116Daniela Vozila Žiković 10 min 1 sec 20
6117Sanela Matijević 10 min 2 sec 20
6118Katarina Čmelješević 10 min 13 sec 20
6119Zrinka Petrovic 10 min 19 sec 20
6120Ivona Banjeglav 10 min 28 sec 20
6121Ana Peraica 10 min 31 sec 20
6122Melita Šamanić 10 min 32 sec 20
6123Matea Šebalj 10 min 38 sec 20
6124Nevenka Lovrić 10 min 41 sec 20
6125Barbara Berisha Dedaj 10 min 43 sec 20
6126Korina Mrak 10 min 45 sec 20
6127Sokrat Ahmetovic 10 min 48 sec 20
6128Jasna Predragović 10 min 56 sec 20
6129Tonka Guć 11 min 1 sec 20
6130Paola Zupan 11 min 10 sec 20
6131Ivan Došlić 11 min 10 sec 20
6132Sandra Jurković 11 min 12 sec 20
6133None 11 min 20 sec 20
6134Ranka Savić Maretić 11 min 26 sec 20
6135Leon Strelec 11 min 27 sec 20
6136Bartul Bojić 11 min 31 sec 20
6137Valentina Šoški 11 min 32 sec 20
6138durdica prutki 11 min 42 sec 20
6139Gordana Biškupić Poturić 11 min 50 sec 20
6140Sandra Bergant Vidakovic 12 min 10 sec 20
6141Renata Barics 12 min 23 sec 20
6142None 12 min 43 sec 20
6143Antonio Jurić 12 min 53 sec 20
6144Ivan Mašić 12 min 58 sec 20
6145Klara Matas 13 min 3 sec 20
6146Vito Bistrović 13 min 14 sec 20
6147Valentina Ević 13 min 18 sec 20
6148Ivona Ević 13 min 39 sec 20
6149None 13 min 39 sec 20
6150Nikola Sekulić 13 min 44 sec 20
6151Petra Blajic 14 min 3 sec 20
6152None 14 min 6 sec 20
6153None 14 min 43 sec 20
6154None 14 min 54 sec 20
6155Marija Šivak 14 min 59 sec 20
6156Lucija Špoljarević 15 min 48 sec 20
6157Kristina Sirotić 16 min 14 sec 20
6158None 16 min 31 sec 20
6159Zara Grgić 19 min 9 sec 20
6160Danijela Perković 19 min 59 sec 20
6161Aleksandra Telebar 20 min 0 sec 20
6162Šimun Kolonić 20 min 0 sec 20
6163Sandra Ljubas 20 min 0 sec 20
6164Sonja Herceg 20 min 1 sec 20
6165Petra Vrbanec 1 min 44 sec 19
6166Ana Hinić 2 min 14 sec 19
6167Željko Biličić 2 min 17 sec 19
6168Ana Begić 2 min 38 sec 19
6169Ivančica Sklepić 2 min 53 sec 19
6170Marina Gruban 2 min 56 sec 19
6171Hrvoje Pelin 2 min 58 sec 19
6172Martina Križnik 3 min 1 sec 19
6173Kristina Vrbek 3 min 2 sec 19
6174Ajla Ibrahimpašić 3 min 4 sec 19
6175Sara Matijević 3 min 10 sec 19
6176Ivana Čolić 3 min 18 sec 19
6177Valentina Smokrović 3 min 18 sec 19
6178Kristina Bogut 3 min 19 sec 19
6179Petra Vrbanec 3 min 20 sec 19
6180Maja Marković 3 min 23 sec 19
6181Lucija Čihor 3 min 24 sec 19
6182Tena Stipetić 3 min 26 sec 19
6183Maja dumić 3 min 27 sec 19
6184Ema Leto 3 min 27 sec 19
6185Valentina Černeka 3 min 27 sec 19
6186Marija Lončarek 3 min 28 sec 19
6187Mateja Njegovan Horvat 3 min 28 sec 19
6188Robert Radolović 3 min 34 sec 19
6189Kemo Jasarevic 3 min 34 sec 19
6190Ines Ivaniš 3 min 35 sec 19
6191Ivana Dubroja 3 min 37 sec 19
6192t 3 min 38 sec 19
6193Nina Paladina 3 min 40 sec 19
6194Rita Vuković 3 min 41 sec 19
6195Valerija Nujic 3 min 43 sec 19
6196Han 3 min 43 sec 19
6197Dijana Žaja 3 min 43 sec 19
6198Gabriela Jupek 3 min 43 sec 19
6199livio karavanic 3 min 44 sec 19
6200Mirela Češkić 3 min 44 sec 19
6201Sara Huskić 3 min 45 sec 19
6202Rio Senjes 3 min 45 sec 19
6203Igor Šlosar 3 min 46 sec 19
6204Ljiljana Crepulja 3 min 46 sec 19
6205Sandra Zokić 3 min 47 sec 19
6206Petra Brekalo 3 min 48 sec 19
6207Magda 3 min 48 sec 19
6208Marta Šlezak Martinko 3 min 49 sec 19
6209Ileana Sablić 3 min 51 sec 19
6210Ivana Cesarec 3 min 51 sec 19
6211Nicole cikač 3 min 52 sec 19
6212Arijana šula 3 min 52 sec 19
6213Renata Wierschin 3 min 52 sec 19
6214Kristina Delić 3 min 53 sec 19
6215Ruža Klarić 3 min 55 sec 19
6216Dajana Alinčić 3 min 56 sec 19
6217Kate Bošković 3 min 56 sec 19
6218Laura Maslač 3 min 56 sec 19
6219Ma Du 3 min 58 sec 19
6220Mirna Brekalo 3 min 59 sec 19
6221Jelena beric 3 min 59 sec 19
6222Ana Ćorić 3 min 59 sec 19
6223Mate Matic 3 min 59 sec 19
6224Claudia Kontrec 4 min 0 sec 19
6225Kristina Nagradić 4 min 1 sec 19
6226Antonija Bašić 4 min 2 sec 19
6227None 4 min 2 sec 19
6228Lea Matticchio 4 min 4 sec 19
6229Goran Kivic 4 min 6 sec 19
6230Matija Kokolić 4 min 6 sec 19
6231Danijela Pavić Wasal 4 min 7 sec 19
6232Lucija Vinceković 4 min 7 sec 19
6233Indira kudic 4 min 8 sec 19
6234Pero Peric 4 min 8 sec 19
6235Sonja Valrk 4 min 9 sec 19
6236Tatjana Burić 4 min 9 sec 19
6237Andreja Bišćan 4 min 10 sec 19
6238Nicolaus-Karlo Mujkanovic 4 min 11 sec 19
6239Martina Šoštar 4 min 11 sec 19
6240Maja Frluzec 4 min 12 sec 19
6241Margareta Špehar 4 min 12 sec 19
6242Snježana Ljubisic 4 min 12 sec 19
6243Ariana Milić 4 min 13 sec 19
6244Martina Samac 4 min 13 sec 19
6245Snježana Saveljić 4 min 14 sec 19
6246David Makvić 4 min 14 sec 19
6247Orijana Udovičić 4 min 15 sec 19
6248Jelena Vukovic 4 min 16 sec 19
6249Tatjana Ranilović 4 min 17 sec 19
6250Slavica Petrović 4 min 17 sec 19
6251Slaven Hnatek 4 min 18 sec 19
6252Patricija Šobak 4 min 18 sec 19
6253None 4 min 19 sec 19
6254Mirna Juras 4 min 20 sec 19
6255Marijana Ačkar 4 min 21 sec 19
6256Dragana Bura 4 min 22 sec 19
6257Igor Vidovic 4 min 22 sec 19
6258Ivana Dujmović 4 min 23 sec 19
6259Ira Belošević 4 min 23 sec 19
6260Ljiljana Đurica 4 min 24 sec 19
6261Dino Veič 4 min 24 sec 19
6262Jelena Šebelić 4 min 25 sec 19
6263Ana Čulina Curić 4 min 25 sec 19
6264Dora Kusanović 4 min 26 sec 19
6265Mihaela Grgić 4 min 26 sec 19
6266Mislav Bero 4 min 27 sec 19
6267Mia Bosnjak 4 min 28 sec 19
6268Ana Kolarić 4 min 28 sec 19
6269L k 4 min 30 sec 19
6270Goran Dedic 4 min 31 sec 19
6271Katarina Petreš 4 min 31 sec 19
6272Marina Kovač Jurković 4 min 31 sec 19
6273Emilija Škvarić 4 min 31 sec 19
6274Jonnb 4 min 34 sec 19
6275Angelina Tomić 4 min 34 sec 19
6276Evita Gošić 4 min 34 sec 19
6277Viktoria Žugaj 4 min 35 sec 19
6278tomislav valjak 4 min 36 sec 19
6279martina divić 4 min 36 sec 19
6280Bruno Tatarević 4 min 36 sec 19
6281Diana Bubnjar 4 min 38 sec 19
6282Ivana Dosen 4 min 39 sec 19
6283Monika Dević 4 min 39 sec 19
6284Sanja Kanižaj 4 min 39 sec 19
6285Anamaria Mandlin 4 min 39 sec 19
6286Dinko Kottni 4 min 40 sec 19
6287Ana Livojević 4 min 40 sec 19
6288Aa 4 min 42 sec 19
6289Nenad Bregović 4 min 42 sec 19
6290Marin Juračić 4 min 42 sec 19
6291Josipa Krajnović 4 min 43 sec 19
6292Suzana Pomper 4 min 43 sec 19
6293Mateja Novosel 4 min 44 sec 19
6294Anita Rašić 4 min 45 sec 19
6295petra kale 4 min 45 sec 19
6296Brankica Grgić Elzner 4 min 46 sec 19
6297Jeanette Tadić 4 min 47 sec 19
6298Davor Šimić 4 min 47 sec 19
6299Tom staraj 4 min 47 sec 19
6300Marina Milčić 4 min 48 sec 19
6301Ivana Čekolj 4 min 48 sec 19
6302Milena Ivanović 4 min 49 sec 19
6303Gorana Kušić 4 min 49 sec 19
6304Filip Goršćak 4 min 50 sec 19
6305Antonio Bartoluci 4 min 50 sec 19
6306Katarina Kalinić 4 min 50 sec 19
6307Igor Rinkovec 4 min 50 sec 19
6308None 4 min 50 sec 19
6309Jasna Vuk 4 min 51 sec 19
6310None 4 min 51 sec 19
6311Štefica Bruvo 4 min 53 sec 19
6312Bernarda Černjul 4 min 54 sec 19
6313Jurak Rakuša 4 min 55 sec 19
6314Lucija Demović 4 min 55 sec 19
6315Dora milevcic 4 min 55 sec 19
6316Suzana Barić 4 min 56 sec 19
6317Dijana Međić 4 min 57 sec 19
6318Barbara Vinceković 4 min 57 sec 19
6319Nika Grabušić 4 min 58 sec 19
6320Martina Kušan 4 min 58 sec 19
6321Veneta Mehmedagic Mihaljevic 4 min 59 sec 19
6322Drago Lojna 4 min 59 sec 19
6323Vedran Zivkovic 4 min 59 sec 19
6324Petar Sekelez 4 min 59 sec 19
6325Sonja Živković 5 min 0 sec 19
6326abc def 5 min 0 sec 19
6327Maja 5 min 1 sec 19
6328Vinko Fundak 5 min 1 sec 19
6329Danijela Lokmer 5 min 3 sec 19
6330Tea Šimović 5 min 4 sec 19
6331Miho Balija 5 min 4 sec 19
6332Marijana Pukec 5 min 4 sec 19
6333Marija Babić Olujić 5 min 4 sec 19
6334Belinda Ivković 5 min 5 sec 19
6335Neven Voća 5 min 5 sec 19
6336Ivana šagovac Pavelić 5 min 7 sec 19
6337Mia Senko 5 min 7 sec 19
6338Gordana Škaljac Narančić 5 min 8 sec 19
6339Helena Bilać 5 min 8 sec 19
6340Monika Gudlin 5 min 8 sec 19
6341Dora Tomljenović 5 min 9 sec 19
6342Tanja Rački 5 min 9 sec 19
6343Adrijana Hatadi 5 min 10 sec 19
6344Gabriel Matijević 5 min 10 sec 19
6345Elmedin Bjelić 5 min 10 sec 19
6346Katarina Viljevac 5 min 10 sec 19
6347Ljudevit Gužvinec 5 min 11 sec 19
6348Dominik Forjan 5 min 12 sec 19
6349Ivana Žuvela 5 min 12 sec 19
6350Maja Pađen 5 min 13 sec 19
6351Mateja Petrović 5 min 13 sec 19
6352Ela Tečić 5 min 15 sec 19
6353Monika Cigut Steiner 5 min 15 sec 19
6354Kristina Jerković 5 min 16 sec 19
6355Ivana Klanjčić 5 min 17 sec 19
6356Marija Klarin 5 min 17 sec 19
6357Kristina Pavić 5 min 17 sec 19
6358Ana Mihaela Velički 5 min 17 sec 19
6359Irena Sekulić 5 min 18 sec 19
6360Tea Šeparović Torres 5 min 22 sec 19
6361Nika Simić 5 min 22 sec 19
6362Dijana Bujan 5 min 23 sec 19
6363Kristina Živanović-Budić 5 min 23 sec 19
6364Milenko Banović 5 min 23 sec 19
6365Željko Grilec 5 min 24 sec 19
6366Sanja Turić 5 min 24 sec 19
6367Zvonimir Lončarić 5 min 25 sec 19
6368Barbara Bošnjak 5 min 25 sec 19
6369Patricija Domović 5 min 25 sec 19
6370Kristina Kos 5 min 25 sec 19
6371Tomi Ak 5 min 25 sec 19
6372Dragana Vuckovic 5 min 26 sec 19
6373Davor Stančić 5 min 27 sec 19
6374Andrea Brajković 5 min 27 sec 19
6375Dujma Valjan 5 min 27 sec 19
6376Anamaria Stjepovic 5 min 27 sec 19
6377Patrik Kutnjak 5 min 28 sec 19
6378Katja Luketić 5 min 29 sec 19
6379None 5 min 29 sec 19
6380Antea Sersic 5 min 30 sec 19
6381Jelana Gnjidić 5 min 31 sec 19
6382Lidija Uzelac 5 min 31 sec 19
6383Ivana Drmić 5 min 32 sec 19
6384Marijan Vukušić 5 min 34 sec 19
6385Ivana Čizmok 5 min 34 sec 19
6386Nina vukelic 5 min 35 sec 19
6387Ivana Lielu 5 min 36 sec 19
6388David Magdić 5 min 37 sec 19
6389Mateja Zivcec 5 min 39 sec 19
6390Srđana Vranjičić 5 min 40 sec 19
6391Sara Kuko 5 min 40 sec 19
6392Iva Mirčić 5 min 42 sec 19
6393Anita Bušić 5 min 42 sec 19
6394Zdravka Petroša 5 min 42 sec 19
6395Mateo Ikica 5 min 43 sec 19
6396Josipa Gulan 5 min 43 sec 19
6397Marta Sawka 5 min 44 sec 19
6398Anita Pavlek 5 min 44 sec 19
6399Dubravka Crnković 5 min 44 sec 19
6400Rajko Milašinović 5 min 45 sec 19
6401Marija Perković 5 min 45 sec 19
6402Danojević Milan 5 min 46 sec 19
6403Martina Starčević 5 min 46 sec 19
6404Maja Toth 5 min 47 sec 19
6405Korina Trgo 5 min 47 sec 19
6406Dora Ivković 5 min 48 sec 19
6407Antonella Cauri 5 min 50 sec 19
6408Aleksandra 5 min 50 sec 19
6409Ivana Bikić 5 min 53 sec 19
6410Luana Dobran Bankovic 5 min 54 sec 19
6411Merica Mikuličin 5 min 54 sec 19
6412None 5 min 56 sec 19
6413Nikola Tomašić 5 min 57 sec 19
6414Martina Videc 6 min 0 sec 19
6415Paula Turu 6 min 0 sec 19
6416Jasna Medek 6 min 0 sec 19
6417Tomislav rasidagic 6 min 3 sec 19
6418Stjepan Kaniža 6 min 3 sec 19
6419Anja Tomac 6 min 4 sec 19
6420Bjk 6 min 5 sec 19
6421Mihaela Matekov 6 min 5 sec 19
6422Zrinka Tomičić 6 min 6 sec 19
6423Marta Matković 6 min 7 sec 19
6424Ivan Putnik 6 min 8 sec 19
6425Eni Basaneze 6 min 8 sec 19
6426Alenka MUnitić 6 min 9 sec 19
6427Maja Medakovic 6 min 10 sec 19
6428Marko Marić 6 min 10 sec 19
6429Maja B 6 min 11 sec 19
6430Snjezana Benko 6 min 11 sec 19
6431Nina Komar 6 min 12 sec 19
6432Luka Huzjak 6 min 12 sec 19
6433Martina Knežević 6 min 12 sec 19
6434Vedrana petrović-Holik 6 min 12 sec 19
6435Alka Loncar 6 min 13 sec 19
6436ana simić 6 min 14 sec 19
6437Anja Banić 6 min 14 sec 19
6438Petra Cmrečki Mesek 6 min 15 sec 19
6439Ivan 6 min 16 sec 19
6440Anton Umolac 6 min 16 sec 19
6441Žaklina Majetić 6 min 16 sec 19
6442Ozana Filipić 6 min 17 sec 19
6443Nikolina Kendes 6 min 18 sec 19
6444Ljubo 6 min 19 sec 19
6445Mirjana Klepac 6 min 20 sec 19
6446Jelena Buljubašić 6 min 22 sec 19
6447Ivana Šplihal 6 min 24 sec 19
6448Helena Furdi 6 min 24 sec 19
6449Annemarie Marić 6 min 25 sec 19
6450Jelena Ancic 6 min 25 sec 19
6451Ana Kapeli 6 min 25 sec 19
6452Aristea Pavešić Radonja 6 min 26 sec 19
6453Visnja Vrljicak 6 min 28 sec 19
6454Marina legcevic 6 min 29 sec 19
6455Mirna Makovac 6 min 30 sec 19
6456Cyprian Rossi 6 min 30 sec 19
6457Nikola Marinkovic 6 min 30 sec 19
6458Robert Žarković 6 min 31 sec 19
6459Ivana Marasovic 6 min 31 sec 19
6460Natalija Bahmec 6 min 31 sec 19
6461Mihael Pintarić 6 min 31 sec 19
6462Ivica Profaca 6 min 32 sec 19
6463Kristina Koluder 6 min 32 sec 19
6464Ifeta Krusko 6 min 32 sec 19
6465Miroslav Sedlanić 6 min 33 sec 19
6466Milan Stanimirov 6 min 34 sec 19
6467None 6 min 35 sec 19
6468Petra 6 min 37 sec 19
6469Tatjana 6 min 38 sec 19
6470Marta Juhas 6 min 38 sec 19
6471Renata Agapito 6 min 40 sec 19
6472Ilina trckovska 6 min 42 sec 19
6473Tamara Valković 6 min 44 sec 19
6474Lucija Krobot 6 min 44 sec 19
6475Martina Mikic 6 min 46 sec 19
6476None 6 min 47 sec 19
6477fr 6 min 50 sec 19
6478Karlo Čorc 6 min 52 sec 19
6479None 6 min 52 sec 19
6480Zvonimir Kvas 6 min 53 sec 19
6481IRIS OREŠKOVIĆ 6 min 56 sec 19
6482Ana Taraš 6 min 56 sec 19
6483Zrinka Brdarić 6 min 59 sec 19
6484Zlata Hrženjak 7 min 0 sec 19
6485Danijela Juka 7 min 0 sec 19
6486Frane Rudić 7 min 0 sec 19
6487Ana Tovornik 7 min 1 sec 19
6488MARIZA PERSIC 7 min 2 sec 19
6489Barbara Dzeba 7 min 3 sec 19
6490Martina Vukelić 7 min 4 sec 19
6491Mirna Valdec 7 min 4 sec 19
6492Grozdana Kukuruzovic 7 min 4 sec 19
6493Marijana Hudi 7 min 6 sec 19
6494Ilijana Blažanović 7 min 6 sec 19
6495Zdravko Mikac 7 min 7 sec 19
6496Daniel Hirzinger 7 min 7 sec 19
6497Petra Majher 7 min 7 sec 19
6498Morana Rogić Vihar 7 min 7 sec 19
6499Luka Celić 7 min 8 sec 19
6500Dorotea Tkalec 7 min 8 sec 19
6501Vedran Kaplan 7 min 8 sec 19
6502elizabeta pavlović 7 min 10 sec 19
6503Antonijo Vuk 7 min 10 sec 19
6504Goranka Čolić 7 min 11 sec 19
6505Dalija Karalić 7 min 13 sec 19
6506Tanja Kosanović 7 min 13 sec 19
6507Danijela Pavić 7 min 13 sec 19
6508Milan Brbot 7 min 13 sec 19
6509Jasna Majhen 7 min 13 sec 19
6510Claudia Kontrec 7 min 14 sec 19
6511Laura Lasić 7 min 14 sec 19
6512Mladen Čuturilo 7 min 16 sec 19
6513Tatjana Marković 7 min 17 sec 19
6514Lidija Blažević 7 min 17 sec 19
6515Željka Tolić 7 min 18 sec 19
6516Martin Filipčić 7 min 19 sec 19
6517Kristijan 7 min 20 sec 19
6518Matea Juraga 7 min 20 sec 19
6519renata draganić 7 min 20 sec 19
6520Luka Bek 7 min 21 sec 19
6521Ana Mikulić 7 min 21 sec 19
6522Ana Ivanišin Barać 7 min 22 sec 19
6523Iva Kresnik 7 min 25 sec 19
6524Mimoza kostadinova 7 min 25 sec 19
6525Ivan Čavić 7 min 25 sec 19
6526Anamaria Pejković 7 min 26 sec 19
6527Patrizia Lukić 7 min 26 sec 19
6528Lučano Rojnić 7 min 26 sec 19
6529Marija Siter Kuprešanin 7 min 29 sec 19
6530Sanja Majaros 7 min 30 sec 19
6531Drenka Kranželić 7 min 31 sec 19
6532Mia Smith 7 min 32 sec 19
6533Katarina Demhart 7 min 35 sec 19
6534Valentina Panđa 7 min 36 sec 19
6535Boris Palac 7 min 37 sec 19
6536Marinela Milaković 7 min 37 sec 19
6537Vladimir Jović 7 min 38 sec 19
6538Maja Balic Motusic 7 min 39 sec 19
6539goran ćordašić 7 min 39 sec 19
6540Emilija Seidl 7 min 40 sec 19
6541Valentina Mlinarić 7 min 41 sec 19
6542Marijana Grec 7 min 46 sec 19
6543Mirjana Zadravec 7 min 46 sec 19
6544Kristin Sošić 7 min 47 sec 19
6545Anamaria Takač 7 min 48 sec 19
6546None 7 min 48 sec 19
6547Patricia Kolarek 7 min 50 sec 19
6548Andrea Tomašević 7 min 53 sec 19
6549Danijela Lamot 7 min 54 sec 19
6550Natalija Mlinarec 7 min 55 sec 19
6551Marija Čačić 7 min 55 sec 19
6552Lucija Mijatović 7 min 57 sec 19
6553Pavo Leko 7 min 57 sec 19
6554Mirjana Boroš 8 min 1 sec 19
6555Mirjana Kirin 8 min 4 sec 19
6556None 8 min 5 sec 19
6557Tatjana Vincetić 8 min 9 sec 19
6558Ivan Vuković 8 min 10 sec 19
6559Marija Miličić 8 min 11 sec 19
6560Danijel Grbeša 8 min 12 sec 19
6561Mario Franičević 8 min 12 sec 19
6562None 8 min 12 sec 19
6563Monika Požar 8 min 17 sec 19
6564Lucija Petrović 8 min 18 sec 19
6565None 8 min 22 sec 19
6566Renata Matić 8 min 23 sec 19
6567Anita Moharić 8 min 24 sec 19
6568A ž 8 min 26 sec 19
6569Anita Jakšić 8 min 29 sec 19
6570Dinka katarina 8 min 31 sec 19
6571Višnja Nakić 8 min 38 sec 19
6572Marko Perkovic 8 min 44 sec 19
6573Snjezana Busic 8 min 47 sec 19
6574Ranka Puškarić-Vunderl 8 min 47 sec 19
6575Antonio Jurić 8 min 52 sec 19
6576Karmen Jovanović 9 min 2 sec 19
6577Anja Zidar 9 min 2 sec 19
6578None 9 min 24 sec 19
6579jagoda sukovez 9 min 28 sec 19
6580Karla Kiš 9 min 44 sec 19
6581Mia Vidović 9 min 44 sec 19
6582Petra Mačak 9 min 48 sec 19
6583Tatjana Marković 9 min 51 sec 19
6584Dubravka Glumac 9 min 53 sec 19
6585Tamara Prester 10 min 15 sec 19
6586Davorka Šarić 10 min 19 sec 19
6587Josipa Zirdum 10 min 20 sec 19
6588Ivan Tomek 10 min 23 sec 19
6589Anica Vojković 10 min 33 sec 19
6590Lana Medved 10 min 40 sec 19
6591None 11 min 9 sec 19
6592Sanja Butković 11 min 11 sec 19
6593Nilda Bilan 11 min 12 sec 19
6594Ljiljana Pušić 11 min 29 sec 19
6595Aleksandra Kuratko Pani 12 min 22 sec 19
6596Bruno Brinzej 12 min 49 sec 19
6597Vera Pavković 13 min 7 sec 19
6598Iva Badovinac 13 min 11 sec 19
6599Daliborka Todorovic 13 min 17 sec 19
6600Sanja Orešković 13 min 31 sec 19
6601Daliborka Kaurin 13 min 33 sec 19
6602Zorana Celić 13 min 37 sec 19
6603Anabel Barišić 14 min 14 sec 19
6604Vesna Barić 14 min 57 sec 19
6605Leon Jurković 16 min 33 sec 19
6606Irmela Husic 17 min 18 sec 19
6607Marina Martinković 17 min 52 sec 19
6608Manuela Šegon 19 min 13 sec 19
6609Diana Avdić 20 min 0 sec 19
6610Antonio Olajoš 20 min 0 sec 19
6611Martin Marijanović 20 min 0 sec 19
6612Antonio Olajoš 20 min 0 sec 19
6613Tatjana Timko 20 min 0 sec 19
6614Maša Ožegović 20 min 3 sec 19
6615Željko Biličić 1 min 54 sec 18
6616Ana Hinic 2 min 21 sec 18
6617Ana Hinić 2 min 25 sec 18
6618Petra Bunić 2 min 29 sec 18
6619Veronika Luksa 2 min 58 sec 18
6620Romana Crgol 3 min 0 sec 18
6621Dorotea Štefanac 3 min 2 sec 18
6622Biljana Crnoja Zuzic 3 min 6 sec 18
6623L. P. 3 min 8 sec 18
6624Ana Begić 3 min 12 sec 18
6625Deni Vlačić 3 min 13 sec 18
6626Karolina Tuđan 3 min 15 sec 18
6627Iva Mirčić 3 min 15 sec 18
6628Zdenka Filippi 3 min 22 sec 18
6629Nepoznat Netko 3 min 24 sec 18
6630Vanja Hornjak 3 min 28 sec 18
6631Marija Domikulić 3 min 30 sec 18
6632AnaTeskera 3 min 31 sec 18
6633Mateja Kerovec 3 min 31 sec 18
6634Dejan Kojić 3 min 33 sec 18
6635Livija Terze 3 min 34 sec 18
6636Danijela Špehar Matana 3 min 36 sec 18
6637Marina Majetić 3 min 37 sec 18
6638Ivan Martinović 3 min 37 sec 18
6639Kristina Delač 3 min 37 sec 18
6640Marijana Gojević 3 min 39 sec 18
6641Anita Cutic 3 min 40 sec 18
6642Minea Dorčić 3 min 42 sec 18
6643Marijana Mikan 3 min 43 sec 18
6644David Forjan 3 min 43 sec 18
6645Marko Mijač 3 min 43 sec 18
6646Krunoslava Zovko 3 min 44 sec 18
6647Mirna Prpić 3 min 44 sec 18
6648Darijan Mileusnić 3 min 44 sec 18
6649Josipa Poduška 3 min 46 sec 18
6650Dragan Šimunović 3 min 46 sec 18
6651Lucija Duka 3 min 47 sec 18
6652Milena Ivanović 3 min 47 sec 18
6653Marina Maretić 3 min 48 sec 18
6654Sanja horvat 3 min 48 sec 18
6655Kristina Vorih 3 min 49 sec 18
6656Gabi Vujičević 3 min 49 sec 18
6657Iva Mirčić 3 min 49 sec 18
6658Diana Pavlić 3 min 52 sec 18
6659Željko Biličić 3 min 52 sec 18
6660Ivana Rupčić 3 min 54 sec 18
6661Martina Kovačić 3 min 54 sec 18
6662Iva Jukić 3 min 54 sec 18
6663Matea Vuković 3 min 55 sec 18
6664Lucija Gorički 3 min 55 sec 18
6665Hana Bilan 3 min 55 sec 18
6666Barbara Letic Mujacic 3 min 55 sec 18
6667Bianca Kovac 3 min 58 sec 18
6668Roberta Govednik 3 min 58 sec 18
6669Maja Flajnik 3 min 58 sec 18
6670Nikolina Liko 3 min 59 sec 18
6671Iva ivic 3 min 59 sec 18
6672Ana Marđetko 3 min 59 sec 18
6673Davor Cvenić 4 min 0 sec 18
6674Dubravka Lubina 4 min 1 sec 18
6675Ivor Škrinjar 4 min 1 sec 18
6676Mislav Fridelj 4 min 3 sec 18
6677Lucija Iličić 4 min 3 sec 18
6678Ksenija Barabaš 4 min 3 sec 18
6679Adela Socev 4 min 3 sec 18
6680Ema Delač 4 min 5 sec 18
6681Josip Horvat 4 min 5 sec 18
6682Stela Šulentić 4 min 5 sec 18
6683Sanja Novak 4 min 5 sec 18
6684Velimir Mehmedbašić 4 min 5 sec 18
6685P 4 min 6 sec 18
6686Dora 4 min 7 sec 18
6687Mia jurinić 4 min 7 sec 18
6688Zdenka Filippi 4 min 7 sec 18
6689Ana Studen 4 min 8 sec 18
6690Ivana A. Palijan 4 min 8 sec 18
6691A a 4 min 9 sec 18
6692Darija Ćorić 4 min 9 sec 18
6693Karmen Turković 4 min 9 sec 18
6694Marina Medić 4 min 10 sec 18
6695Matilda Sindičić 4 min 10 sec 18
6696Sonja Živković 4 min 11 sec 18
6697Iva Jurić 4 min 11 sec 18
6698Valentina Majstorović 4 min 13 sec 18
6699A a 4 min 13 sec 18
6700Anđela Lekić 4 min 15 sec 18
6701Irena Omanović 4 min 15 sec 18
6702Sandra Burić Matas 4 min 15 sec 18
6703Jelena Novosel 4 min 15 sec 18
6704Iris Šoda 4 min 16 sec 18
6705Anamaria Zurta 4 min 17 sec 18
6706Lucija Filipović 4 min 17 sec 18
6707Maja Železnjak 4 min 19 sec 18
6708Ivana Radan 4 min 21 sec 18
6709Tihana Kaćera 4 min 21 sec 18
6710Alenka Kemenc 4 min 21 sec 18
6711Estera Kovač 4 min 22 sec 18
6712Sandra Margetić 4 min 23 sec 18
6713diana topcic 4 min 23 sec 18
6714Tomislav Ćuk 4 min 23 sec 18
6715Snježana Ljubisic 4 min 23 sec 18
6716Katarina Knežević 4 min 24 sec 18
6717Kristina boljat 4 min 24 sec 18
6718Marina Bencic 4 min 25 sec 18
6719Boris Vukić 4 min 27 sec 18
6720Ana Sikirić 4 min 27 sec 18
6721Davor Šimić 4 min 27 sec 18
6722Egon Nemet 4 min 28 sec 18
6723Andrej Matijević 4 min 29 sec 18
6724Mirjana Derentovljević 4 min 29 sec 18
6725Lucija Pudar 4 min 30 sec 18
6726Ivana Miljas 4 min 30 sec 18
6727Zdravka Stojić 4 min 31 sec 18
6728Izabela Fornaric 4 min 32 sec 18
6729Davor Sišul 4 min 32 sec 18
6730Elena Rušnjak 4 min 33 sec 18
6731Alisa Ružić 4 min 34 sec 18
6732Marina Šarić 4 min 35 sec 18
6733Silvije Budiša 4 min 35 sec 18
6734Avina Hodža 4 min 36 sec 18
6735Petra Šerbetar 4 min 36 sec 18
6736Orijana Udovičić 4 min 36 sec 18
6737Ivana Kovac Lovrencix 4 min 37 sec 18
6738Anamarija Vidojević 4 min 37 sec 18
6739Mia Bazina 4 min 38 sec 18
6740Luka Kralj 4 min 38 sec 18
6741Jasmina Tenšek 4 min 39 sec 18
6742Kristijan Fabek 4 min 39 sec 18
6743Vlatko Mudroh 4 min 39 sec 18
6744Ljiljana Varga 4 min 40 sec 18
6745Katarina Cota 4 min 41 sec 18
6746Petra Perica 4 min 42 sec 18
6747Iva Kolar Muhoberac 4 min 42 sec 18
6748Mia Matković 4 min 42 sec 18
6749Igor Vidovic 4 min 42 sec 18
6750Antonela Štefanić 4 min 43 sec 18
6751Martin Jambrešić 4 min 44 sec 18
6752Nikolina Svalina 4 min 44 sec 18
6753Ana Marija 4 min 45 sec 18
6754Kris Varsic 4 min 46 sec 18
6755Marijana Lukić 4 min 46 sec 18
6756Diana Bubnjar 4 min 46 sec 18
6757Ines Bartoletti 4 min 48 sec 18
6758Jelena Kolarić 4 min 48 sec 18
6759Ivica Hrnčić 4 min 49 sec 18
6760Marta Šipušić 4 min 49 sec 18
6761Robert Masnec 4 min 50 sec 18
6762Ivan Višnjić 4 min 51 sec 18
6763Suzana Paljević 4 min 51 sec 18
6764Marina Žilić 4 min 52 sec 18
6765Krunoslav Bedi 4 min 53 sec 18
6766Kristina Jokić 4 min 53 sec 18
6767Marija Horvat 4 min 53 sec 18
6768Dds mi 4 min 54 sec 18
6769Danijela Kokanović 4 min 54 sec 18
6770Dario Bojčić 4 min 55 sec 18
6771Andreja Prpić 4 min 57 sec 18
6772Gorana Barač 4 min 57 sec 18
6773Patricia Špičić 4 min 57 sec 18
6774Maja Bibić 4 min 58 sec 18
6775Krunoslava Rafaela Vorgić 4 min 59 sec 18
6776Jasminka Presečki 5 min 0 sec 18
6777Željka Prša 5 min 0 sec 18
6778Andrijana Rakić 5 min 1 sec 18
6779Marcela Plečko 5 min 4 sec 18
6780N Č 5 min 5 sec 18
6781Kristina Pešut 5 min 5 sec 18
6782Lucija Mlakar 5 min 5 sec 18
6783Romana Ćosić 5 min 5 sec 18
6784Ana dukan 5 min 8 sec 18
6785Mario Podolšak 5 min 8 sec 18
6786Anita Kovačić 5 min 9 sec 18
6787Huso Alić 5 min 10 sec 18
6788Zdravka Bilobrk 5 min 11 sec 18
6789Valerija Nujić 5 min 12 sec 18
6790IrenaAlić 5 min 12 sec 18
6791Milena Grubisic 5 min 12 sec 18
6792Marko Andrijic 5 min 12 sec 18
6793Hana Nusbaum 5 min 13 sec 18
6794Marijo Plazonić 5 min 13 sec 18
6795Ivana Nekić 5 min 13 sec 18
6796Bruna Begović 5 min 13 sec 18
6797Ana Ivanisin 5 min 13 sec 18
6798Lucia Krstić 5 min 13 sec 18
6799Filip Ljubas 5 min 15 sec 18
6800Petra Katana 5 min 15 sec 18
6801Marijana Rebac Dešić 5 min 15 sec 18
6802Ivančica Laktašić 5 min 17 sec 18
6803Maja Bokulić Tadić 5 min 17 sec 18
6804marko tomas 5 min 18 sec 18
6805Zvonimir kiš 5 min 18 sec 18
6806Klara Jančec 5 min 19 sec 18
6807Hrvoje Pichler 5 min 19 sec 18
6808Mateja Lovreković 5 min 19 sec 18
6809Dajana Vukadin 5 min 19 sec 18
6810Dina Gojković 5 min 19 sec 18
6811Dijana Sovic 5 min 20 sec 18
6812Marko Rajić 5 min 21 sec 18
6813Ruža Kardum 5 min 21 sec 18
6814Patricija Domović 5 min 21 sec 18
6815Sara Novosel 5 min 22 sec 18
6816Sandra Cvitanovic 5 min 23 sec 18
6817Sanja Vujcic 5 min 25 sec 18
6818Monika Kos 5 min 25 sec 18
6819Jolanda Vincelj 5 min 26 sec 18
6820Mimi Vrc 5 min 27 sec 18
6821Monika Pocedić 5 min 27 sec 18
6822Melanie Tvrdinić 5 min 27 sec 18
6823Vesna Bužančić 5 min 27 sec 18
6824Ana-Marija Kosalec 5 min 28 sec 18
6825Marina Pliško 5 min 28 sec 18
6826Ivana Horvat 5 min 28 sec 18
6827Patricia Mršić 5 min 28 sec 18
6828Nenad Fućak 5 min 29 sec 18
6829Karolina Boršoš 5 min 29 sec 18
6830Marko Dominković 5 min 29 sec 18
6831Ru tu 5 min 31 sec 18
6832Sandra Majdak Adamovic 5 min 32 sec 18
6833Mate 5 min 32 sec 18
6834PERO FILČIĆ 5 min 32 sec 18
6835Iva Labrović 5 min 33 sec 18
6836Dora Vrgoc 5 min 33 sec 18
6837Lukrecia Đanović 5 min 33 sec 18
6838Vjera Dorbic 5 min 34 sec 18
6839Muchaela Oruc 5 min 34 sec 18
6840Nives Matijevic 5 min 34 sec 18
6841Marina Lončar 5 min 36 sec 18
6842None 5 min 36 sec 18
6843Nataša Udovičić 5 min 37 sec 18
6844Gvido Piasevoli 5 min 38 sec 18
6845Karolina Jajetić 5 min 38 sec 18
6846Klaudio Tomašić 5 min 38 sec 18
6847Marko Đuričić 5 min 38 sec 18
6848Tamara Preininger 5 min 39 sec 18
6849Marta Đurica 5 min 39 sec 18
6850Domagoj Pavlakovic 5 min 39 sec 18
6851Ilija Ćosić 5 min 41 sec 18
6852Mario Sabljak 5 min 41 sec 18
6853Radojka Krcelic 5 min 41 sec 18
6854Bojana Dimitrijević 5 min 41 sec 18
6855Ana Čobrnić 5 min 42 sec 18
6856Mae Isaksson 5 min 42 sec 18
6857Andrea Dominkuš 5 min 43 sec 18
6858Mirna Uvalic 5 min 43 sec 18
6859Dajana Derenčinović 5 min 43 sec 18
6860Aleksandra Zlatic 5 min 44 sec 18
6861Andrea Kondić 5 min 45 sec 18
6862Andrea Božić 5 min 45 sec 18
6863Stella Juranke 5 min 46 sec 18
6864Irena Medvesek 5 min 46 sec 18
6865Stanko Trbojevic 5 min 46 sec 18
6866Ana Stankić Bogovac 5 min 47 sec 18
6867Luna Palec 5 min 47 sec 18
6868Mirela Zimmerman Markota 5 min 47 sec 18
6869Kristijan Čuljak 5 min 48 sec 18
6870Iva Antolović 5 min 48 sec 18
6871Aleksandar Zavišić 5 min 48 sec 18
6872Marija Dežmarić 5 min 48 sec 18
6873Raspovic 5 min 49 sec 18
6874Vedrana Perišin 5 min 50 sec 18
6875Marina Svoboda 5 min 52 sec 18
6876Milan Majer 5 min 52 sec 18
6877Blazenka Strunje 5 min 53 sec 18
6878Petra Benko 5 min 53 sec 18
6879Darijo šalković 5 min 54 sec 18
6880Ana Crnadak 5 min 54 sec 18
6881Tanja Badanjak 5 min 55 sec 18
6882Nikolina Krupljanin 5 min 56 sec 18
6883Karla Šemiga 5 min 56 sec 18
6884Siniša Sakoman 5 min 56 sec 18
6885Bojan Tomičić 5 min 56 sec 18
6886Simeona Pancirov 5 min 58 sec 18
6887Katarina Kesedzic 5 min 58 sec 18
6888Sanela Bevanda 5 min 59 sec 18
6889Anastasija Vučerić 5 min 59 sec 18
6890Maja Rajković 5 min 59 sec 18
6891Predrag Jakovčić 6 min 0 sec 18
6892Amelie Nodilo 6 min 3 sec 18
6893Ivana Franin 6 min 4 sec 18
6894Silvana lukman 6 min 5 sec 18
6895Domagoj Kopljar 6 min 5 sec 18
6896Leonarda Brica 6 min 6 sec 18
6897Adrijana Španjol 6 min 8 sec 18
6898Adriana Crnogorac 6 min 9 sec 18
6899Katarina Kuprešak 6 min 10 sec 18
6900Marina Knežević Barišić 6 min 10 sec 18
6901Sara Lončar 6 min 12 sec 18
6902Željana Gudelj 6 min 12 sec 18
6903Natalie Muže 6 min 13 sec 18
6904Vesna Tica 6 min 14 sec 18
6905Antonio Kotorac 6 min 15 sec 18
6906Mladen Biber 6 min 15 sec 18
6907Mihaela Mršič 6 min 16 sec 18
6908Drina Ćavar 6 min 16 sec 18
6909Dinko Dinkoc 6 min 16 sec 18
6910Maria Petraković 6 min 18 sec 18
6911Katarina Anić 6 min 19 sec 18
6912Mia Mihaljević Ivančić 6 min 19 sec 18
6913Katarina Rajić-Misković 6 min 19 sec 18
6914Antun Piršljin 6 min 20 sec 18
6915Bozena 6 min 21 sec 18
6916Antonia Cirimotić 6 min 21 sec 18
6917Sunčica Hlavaček 6 min 21 sec 18
6918Vesna Baričić 6 min 22 sec 18
6919Marija Bauer 6 min 22 sec 18
6920Magda Živankov 6 min 23 sec 18
6921Željka Knežević 6 min 23 sec 18
6922Angela Runje 6 min 23 sec 18
6923Lola Fabijanić 6 min 24 sec 18
6924Ivana Bergles 6 min 24 sec 18
6925Ana Vulic 6 min 25 sec 18
6926Željko Zebić 6 min 25 sec 18
6927Vedran Ivanković 6 min 26 sec 18
6928Slađana Sajko 6 min 27 sec 18
6929None 6 min 27 sec 18
6930Ekaterina Smoković 6 min 29 sec 18
6931Zoran Grubić 6 min 30 sec 18
6932Drina Ćavar 6 min 31 sec 18
6933Tamara Ivic 6 min 31 sec 18
6934Ivana Zaradic 6 min 32 sec 18
6935Stjepan vrabec 6 min 32 sec 18
6936Vesna Režić Dereani 6 min 32 sec 18
6937Zlatko Katulić 6 min 33 sec 18
6938Svjetlana Pernic Cetojevic 6 min 34 sec 18
6939Marija Lauš 6 min 34 sec 18
6940Luka Vragović 6 min 38 sec 18
6941Antonija Kapetanović 6 min 38 sec 18
6942Jasenka Galić 6 min 38 sec 18
6943jelena Ivezić 6 min 39 sec 18
6944Domagoj Koprivnjak 6 min 40 sec 18
6945None 6 min 40 sec 18
6946None 6 min 41 sec 18
6947Sanja Bezjak 6 min 42 sec 18
6948Šime Vidmar 6 min 42 sec 18
6949Ema Abadžieva 6 min 42 sec 18
6950None 6 min 42 sec 18
6951Vlasta Bijelcic 6 min 43 sec 18
6952Irena Weigand 6 min 43 sec 18
6953nenad capan 6 min 44 sec 18
6954Ergo Pergo 6 min 45 sec 18
6955Lidija Konjević 6 min 46 sec 18
6956Am amic 6 min 46 sec 18
6957Nikolina Dropulić 6 min 47 sec 18
6958Martina Sudar 6 min 47 sec 18
6959Vlatka Vuksic 6 min 48 sec 18
6960Morana Andreis 6 min 49 sec 18
6961Tanja Ž. Majetić 6 min 50 sec 18
6962Kristina Radeckj 6 min 50 sec 18
6963Antonela Slišković 6 min 53 sec 18
6964Ivanlal Orešić 6 min 53 sec 18
6965Jelena Maljak 6 min 53 sec 18
6966Katija Erceg 6 min 54 sec 18
6967Tihana Jelić 6 min 54 sec 18
6968Aryan Das 6 min 55 sec 18
6969Jelena Lukić 6 min 56 sec 18
6970Vesna Logomerac 6 min 56 sec 18
6971Magda Hure 6 min 56 sec 18
6972Antonija Kapetanović 6 min 56 sec 18
6973Nataša Grubišić 6 min 57 sec 18
6974Natalija Konir Ladović 6 min 59 sec 18
6975Damir Gilić 7 min 0 sec 18
6976Sanda Putica 7 min 1 sec 18
6977Lucijana Belamarić 7 min 2 sec 18
6978Zdenka Josipović 7 min 2 sec 18
6979Barbara Cindrić 7 min 3 sec 18
6980marija bencic 7 min 3 sec 18
6981Amina Jurišić 7 min 3 sec 18
6982Jasminka Sertić 7 min 5 sec 18
6983Marija Jukić 7 min 5 sec 18
6984Katarina Miklec 7 min 5 sec 18
6985Barbara Baraba 7 min 7 sec 18
6986Ivana Irout 7 min 7 sec 18
6987Ines Vidović 7 min 9 sec 18
6988Ena Horvat 7 min 9 sec 18
6989Katarina Justiv 7 min 10 sec 18
6990Amalia Bušić 7 min 11 sec 18
6991Marijana Bogdsnović 7 min 12 sec 18
6992Natalija Mađarić 7 min 15 sec 18
6993Margita Pleše 7 min 16 sec 18
6994Jelena Bajto 7 min 16 sec 18
6995Igor Banović 7 min 19 sec 18
6996Anamarija Grbin 7 min 19 sec 18
6997Lara Žeravica 7 min 20 sec 18
6998Silvija Lukačin 7 min 21 sec 18
6999Ellen Zaradić 7 min 21 sec 18
7000Andrijana Nemet-Kosijer 7 min 22 sec 18
7001Igor Kalajdžić 7 min 22 sec 18
7002MARINA ŠPANIČEK-ŠIKIĆ 7 min 22 sec 18
7003Petra Kovačević 7 min 23 sec 18
7004Ana Djak 7 min 25 sec 18
7005Violeta Jovanović 7 min 27 sec 18
7006Velimira Predojević 7 min 29 sec 18
7007Ian Posavec 7 min 30 sec 18
7008Mile kenjac 7 min 32 sec 18
7009Carmen Aji 7 min 33 sec 18
7010Valter Gross 7 min 38 sec 18
7011None 7 min 38 sec 18
7012Tena Pavlović 7 min 42 sec 18
7013Sanda Pražić 7 min 46 sec 18
7014Karla Mikačić 7 min 47 sec 18
7015Branka 7 min 50 sec 18
7016Zvonimir Slipćević 7 min 51 sec 18
7017Natalia Tafra Bazina 7 min 52 sec 18
7018Ana Horvat 7 min 54 sec 18
7019Ines Gregurincic 7 min 56 sec 18
7020Valnea Sagner 7 min 57 sec 18
7021Julijana Fak 8 min 3 sec 18
7022Dora Čapo 8 min 4 sec 18
7023Goran Markovčić 8 min 5 sec 18
7024Krunoslav Vidović 8 min 7 sec 18
7025Antonija Kovac 8 min 8 sec 18
7026Svetlana Kovačić 8 min 10 sec 18
7027Karin Klasan 8 min 10 sec 18
7028Renata Jasek 8 min 14 sec 18
7029Dijana Mitak 8 min 14 sec 18
7030Ivan Jurković 8 min 16 sec 18
7031Ana 8 min 20 sec 18
7032Jelena Simat 8 min 28 sec 18
7033Vjera Bove 8 min 34 sec 18
7034Ivana Lončar 8 min 34 sec 18
7035Lenka Ćorić 8 min 37 sec 18
7036Anita Androsevic 8 min 41 sec 18
7037Jere Žarko 8 min 49 sec 18
7038Nikolina Petrinjak 8 min 49 sec 18
7039Lucija Antolaš 8 min 50 sec 18
7040Meri Pašić 8 min 50 sec 18
7041Igor Katava 8 min 54 sec 18
7042Ksenija Paradinović 8 min 55 sec 18
7043Ana Palmić 8 min 56 sec 18
7044Katarina Grgić 8 min 59 sec 18
7045Petra Bedeković 9 min 1 sec 18
7046Jasna c 9 min 3 sec 18
7047Jakov Kitarovich 9 min 11 sec 18
7048Tihomir Grašar 9 min 12 sec 18
7049Ana Pavić 9 min 14 sec 18
7050Michael Darapi 9 min 17 sec 18
7051Željko Filipović 9 min 18 sec 18
7052Marija Cetl 9 min 18 sec 18
7053Silvija Pošta 9 min 21 sec 18
7054Jasenka Novosel 9 min 24 sec 18
7055Marina Soršak 9 min 35 sec 18
7056Boris Đurić 9 min 37 sec 18
7057Katalin Várnai 9 min 39 sec 18
7058Bojana Matesin 9 min 41 sec 18
7059Ive Peroš 9 min 46 sec 18
7060Zoran vrandečić 9 min 47 sec 18
7061Brigita Hengl 9 min 48 sec 18
7062David Jelak 9 min 54 sec 18
7063Francisca Jemo 9 min 55 sec 18
7064Dora Danolić 9 min 55 sec 18
7065Iva Gavranović 9 min 58 sec 18
7066Kristina Mitat 9 min 59 sec 18
7067Siniša Mutavdžić 10 min 8 sec 18
7068Kristina Škrlec 10 min 13 sec 18
7069Krešimir Ivančić 10 min 27 sec 18
7070Ivana Ilić 10 min 28 sec 18
7071Narmin Fathi 10 min 29 sec 18
7072Ana Štorga 10 min 33 sec 18
7073Vjekoslav Matijaško 10 min 33 sec 18
7074Vesna Babic 10 min 36 sec 18
7075Nina Brcković 10 min 37 sec 18
7076Slavko Grbin 10 min 40 sec 18
7077Marko Knežević 10 min 49 sec 18
7078Radmila Makrić 10 min 52 sec 18
7079Helena Knezevic 11 min 9 sec 18
7080Ema Hajba 11 min 19 sec 18
7081Renata Wierschin 11 min 36 sec 18
7082Nada Medved 11 min 37 sec 18
7083Čedomir Trivić 11 min 49 sec 18
7084Sandra Bubnjar 11 min 50 sec 18
7085Paula Dunda 12 min 38 sec 18
7086Davor Ljubek 13 min 24 sec 18
7087Anamarija Pranjić 13 min 36 sec 18
7088None 14 min 24 sec 18
7089Danijela Kobescak 14 min 40 sec 18
7090Ivana Perišić 14 min 42 sec 18
7091None 15 min 39 sec 18
7092Vlatka Bošnjaković 16 min 49 sec 18
7093Marijana Kutlić 18 min 41 sec 18
7094Tara Galić 19 min 56 sec 18
7095Kristijan Krivačić 20 min 0 sec 18
7096Ina inic 1 min 8 sec 17
7097Rea Požek 1 min 8 sec 17
7098Vanessa Lošić 2 min 1 sec 17
7099Dajana gugo 2 min 13 sec 17
7100Vlado Šabić 2 min 28 sec 17
7101Hana 2 min 29 sec 17
7102Marin Marić 2 min 30 sec 17
7103Ii 2 min 38 sec 17
7104Tena Maček 2 min 39 sec 17
7105Ivana Zgurić 2 min 40 sec 17
7106Patricia Krpan 2 min 48 sec 17
7107Tea Ljubetic 2 min 48 sec 17
7108Antonela Klaric 2 min 55 sec 17
7109Alenka Berend 2 min 55 sec 17
7110Vanja Krajnović 2 min 58 sec 17
7111Lucija Caljkusic 2 min 58 sec 17
7112Franjo Bošnjakl 2 min 59 sec 17
7113Valerija Nujic 3 min 1 sec 17
7114Luana Lujanac 3 min 2 sec 17
7115Mm 3 min 2 sec 17
7116Marina Bošnjaković 3 min 18 sec 17
7117Zvjezdana Tokić 3 min 19 sec 17
7118Anamarija Panić 3 min 19 sec 17
7119ddd ddd 3 min 20 sec 17
7120Andrea Prpić 3 min 20 sec 17
7121Marija Lončarek 3 min 23 sec 17
7122Petra Koros 3 min 23 sec 17
7123Petra Jaklić 3 min 24 sec 17
7124Višnja Katalinić 3 min 26 sec 17
7125Valerija Nujic 3 min 28 sec 17
7126Ivica Martinković 3 min 28 sec 17
7127Ana Beronja 3 min 28 sec 17
7128Eva Bulić 3 min 29 sec 17
7129Ivan Šimunić 3 min 31 sec 17
7130Sanja Korajac 3 min 31 sec 17
7131Daria Šantel 3 min 32 sec 17
7132Valentina Levar 3 min 33 sec 17
7133Marija Ušljebrka 3 min 33 sec 17
7134Niiica Bunić 3 min 34 sec 17
7135Deni Nikolić 3 min 34 sec 17
7136Iva Mirčić 3 min 35 sec 17
7137Sandra Majdak Adamovic 3 min 35 sec 17
7138Erika 3 min 35 sec 17
7139Ella Simic 3 min 38 sec 17
7140Jelena Tepić 3 min 38 sec 17
7141Andreja Prpić 3 min 40 sec 17
7142Nikolina Ceronja 3 min 40 sec 17
7143Nika Sarić 3 min 41 sec 17
7144Sandra Komadina 3 min 41 sec 17
7145Marij magdalena 3 min 42 sec 17
7146Anđela Lekić 3 min 43 sec 17
7147Ante Gašpić 3 min 44 sec 17
7148Ivana Prevarek 3 min 46 sec 17
7149Andrea Jovanović 3 min 46 sec 17
7150Jasminka Mačak Grđan 3 min 48 sec 17
7151Antonija Đuriš 3 min 48 sec 17
7152Ivana Petric 3 min 49 sec 17
7153Bruna Papić 3 min 49 sec 17
7154Nika Sikacek 3 min 50 sec 17
7155Adriana Trnka 3 min 51 sec 17
7156Duro Ntan 3 min 52 sec 17
7157Anita Matjeta Hure 3 min 52 sec 17
7158Željka Majić 3 min 52 sec 17
7159Martin Trgovec-Greif 3 min 53 sec 17
7160Mario Jurković 3 min 53 sec 17
7161Ksenija Čeliković 3 min 53 sec 17
7162Ana Rolovic 3 min 53 sec 17
7163Branka Ćićerić Perlain 3 min 53 sec 17
7164Emina Kristić 3 min 54 sec 17
7165Ivona Jelečanin 3 min 55 sec 17
7166maja jukić 3 min 55 sec 17
7167Matej Kresl 3 min 55 sec 17
7168Ailin Brgudac Hrzica 3 min 56 sec 17
7169Ivana Boskovic 3 min 56 sec 17
7170Marija Verhas Tepić 3 min 57 sec 17
7171Bruno 3 min 57 sec 17
7172Kristina Klaričić 3 min 58 sec 17
7173Martina Lulic 3 min 58 sec 17
7174Monica Melinda Topalović 3 min 58 sec 17
7175Maja Ivić 4 min 0 sec 17
7176Nikola Delić 4 min 0 sec 17
7177Kristina Bašić 4 min 2 sec 17
7178A 4 min 5 sec 17
7179Marija Kekez 4 min 5 sec 17
7180Mirna Vesel Horvat 4 min 5 sec 17
7181Hrvoje Hum 4 min 5 sec 17
7182Sara Burilo 4 min 6 sec 17
7183Sanja petrov Vlahović 4 min 6 sec 17
7184Lucija Novoselec 4 min 7 sec 17
7185Ivana Pavlović Šklebar 4 min 9 sec 17
7186Tea Kovačević 4 min 10 sec 17
7187Nikola Jelaš 4 min 11 sec 17
7188Karla Mikačić 4 min 12 sec 17
7189Borja Curić 4 min 12 sec 17
7190Adriana Cvitkusic 4 min 13 sec 17
7191Irena Weigand 4 min 13 sec 17
7192Linda Jurišić 4 min 13 sec 17
7193Vedrana Jakus Mateskovic 4 min 14 sec 17
7194Ivan Gašpert 4 min 14 sec 17
7195Kristina Roša 4 min 15 sec 17
7196Magda 4 min 16 sec 17
7197Snježana Cvjetinović 4 min 18 sec 17
7198Daniela Klisanin 4 min 18 sec 17
7199Snježana Vlk 4 min 19 sec 17
7200Katarina Suton 4 min 20 sec 17
7201Marta Dropulic 4 min 21 sec 17
7202Jelena Glamatović 4 min 21 sec 17
7203Tanja Delinger 4 min 22 sec 17
7204Dean Drožđek 4 min 22 sec 17
7205Nikolina Ljubek 4 min 22 sec 17
7206Violeta Pavlovic 4 min 22 sec 17
7207Lorena Zovko 4 min 23 sec 17
7208Bruno Drkulec 4 min 23 sec 17
7209Ana Hinic 4 min 23 sec 17
7210Jelena Pejaković 4 min 25 sec 17
7211Rajko Planinić 4 min 25 sec 17
7212Tamara Gmajner 4 min 27 sec 17
7213Martina Baljak 4 min 27 sec 17
7214Zrinka boric 4 min 28 sec 17
7215Arijana Keleman 4 min 28 sec 17
7216Magdalena Rikanović 4 min 28 sec 17
7217Ivana Pavošević 4 min 29 sec 17
7218Maja Bodi 4 min 29 sec 17
7219Nina Rezo 4 min 29 sec 17
7220Sara Preis 4 min 30 sec 17
7221Zoran Šuica 4 min 30 sec 17
7222Nikoleta Ogbunugafor 4 min 31 sec 17
7223Kristina Čižmešija 4 min 32 sec 17
7224Kristina Nagradić 4 min 32 sec 17
7225Ivana jurjevic 4 min 33 sec 17
7226Franjo Jukić 4 min 34 sec 17
7227Monika Tuk 4 min 35 sec 17
7228Kristina Plahinek 4 min 35 sec 17
7229Antonija Samardžić 4 min 36 sec 17
7230Nikola Čikara 4 min 37 sec 17
7231Tamara Mateljic 4 min 37 sec 17
7232Lucija Baković 4 min 37 sec 17
7233Izidora Tošić 4 min 37 sec 17
7234Ivana Kosko 4 min 39 sec 17
7235Patricia Dermišek 4 min 40 sec 17
7236Ružica Šimović 4 min 40 sec 17
7237Ira Bosnar 4 min 40 sec 17
7238Tereza Sente 4 min 40 sec 17
7239Kristina Kolar Zebec 4 min 41 sec 17
7240Anamarija Ilić 4 min 41 sec 17
7241Igor Vidovic 4 min 41 sec 17
7242None 4 min 41 sec 17
7243Ana Šimac 4 min 42 sec 17
7244Monika Halepović 4 min 43 sec 17
7245Dina Pavić 4 min 44 sec 17
7246Nada Čordašić 4 min 44 sec 17
7247Jurica Mršić 4 min 45 sec 17
7248Sanja Soric 4 min 45 sec 17
7249Iva Blažević 4 min 46 sec 17
7250Sara Buneta 4 min 46 sec 17
7251None 4 min 46 sec 17
7252Sanja Biljan 4 min 47 sec 17
7253Marta Boban 4 min 48 sec 17
7254Nikolina Rakić 4 min 49 sec 17
7255Ana Podhraški 4 min 50 sec 17
7256Tatjana Stojanović Kapetanić 4 min 50 sec 17
7257Petra Marić 4 min 51 sec 17
7258Tanja Delinger 4 min 52 sec 17
7259Mila Brncic 4 min 52 sec 17
7260Sandra Kopić 4 min 53 sec 17
7261Duško Simić 4 min 55 sec 17
7262Marijana Mikan 4 min 55 sec 17
7263Hela Perišić 4 min 55 sec 17
7264Tanja Tomek 4 min 56 sec 17
7265edita tavra 4 min 56 sec 17
7266Andrijana Simčić 4 min 57 sec 17
7267Nora Blažević 4 min 57 sec 17
7268Ivana Juričević 4 min 58 sec 17
7269Sime Baricevjc 4 min 58 sec 17
7270Zlatan Janković 4 min 59 sec 17
7271Mirjana Duić 4 min 59 sec 17
7272Ana Bešvir Džubur 4 min 59 sec 17
7273Željana Honvoš 4 min 59 sec 17
7274Tomislav Cuk 5 min 0 sec 17
7275B p 5 min 0 sec 17
7276Dolores Višković Terzić 5 min 0 sec 17
7277Dijana bacani 5 min 0 sec 17
7278Petar Žugec 5 min 1 sec 17
7279Marija Miletić 5 min 1 sec 17
7280Lillien Rojnic 5 min 1 sec 17
7281Valentina Breski Tržački 5 min 1 sec 17
7282Vesna Pavlović-Pošta 5 min 2 sec 17
7283Eva Turza Mitrović 5 min 3 sec 17
7284Mirjana Mladinovic 5 min 3 sec 17
7285Marija Škrlec 5 min 3 sec 17
7286Elvira Bakunić 5 min 3 sec 17
7287Lora Antonijevic 5 min 4 sec 17
7288Iva sloj 5 min 4 sec 17
7289Maja Maričić 5 min 4 sec 17
7290Barbara Knežević 5 min 5 sec 17
7291Višnja Sak Bosnar 5 min 5 sec 17
7292Dorjan Štrlek 5 min 6 sec 17
7293Dean Šimunović 5 min 6 sec 17
7294josipa horvat 5 min 7 sec 17
7295Eugen Burić 5 min 8 sec 17
7296Dajana Jašćur 5 min 8 sec 17
7297Livia Abičić 5 min 9 sec 17
7298Antea Viljac 5 min 9 sec 17
7299Annamaria Masic 5 min 9 sec 17
7300Ana Kantar 5 min 9 sec 17
7301Klaudia Jelenčić 5 min 9 sec 17
7302Sandra Grčić 5 min 9 sec 17
7303Helena Skokić 5 min 10 sec 17
7304Tatjana Sarić 5 min 10 sec 17
7305Ksenija Kusec 5 min 10 sec 17
7306vedran štajdohar 5 min 11 sec 17
7307Igor Sobotinčić 5 min 12 sec 17
7308Mia Božiković 5 min 12 sec 17
7309Bozidar Mitrovic 5 min 12 sec 17
7310Željka pomper 5 min 13 sec 17
7311Katharina Mikulić 5 min 14 sec 17
7312Silvia Steiner 5 min 14 sec 17
7313Antonija Sinjeri 5 min 14 sec 17
7314Zdenka Filippi 5 min 14 sec 17
7315Donatela Stilinović 5 min 15 sec 17
7316Ivona Dakić 5 min 15 sec 17
7317Ana Gotovac 5 min 16 sec 17
7318Bb 5 min 16 sec 17
7319Matea Fegeš 5 min 16 sec 17
7320Leonarda Halamek 5 min 16 sec 17
7321Željka Svetec 5 min 16 sec 17
7322Anja Rutic 5 min 16 sec 17
7323Maja Petković 5 min 16 sec 17
7324Antun Petrusic 5 min 17 sec 17
7325Dragana Modric 5 min 17 sec 17
7326Mateja Mažić Debeljak 5 min 17 sec 17
7327Dorotea Sokol 5 min 17 sec 17
7328Valentina Meštrović 5 min 17 sec 17
7329Marko Ruskaj 5 min 18 sec 17
7330Merri Teklic 5 min 19 sec 17
7331Helena Matička Skender 5 min 19 sec 17
7332Blaženka Lenartić 5 min 19 sec 17
7333Ines Žepić 5 min 19 sec 17
7334Zarko Latkovic 5 min 20 sec 17
7335Branka Vlastelica Čelik 5 min 20 sec 17
7336Petar Nikolić 5 min 21 sec 17
7337Sebastian Krznaric 5 min 21 sec 17
7338Goran Đapić 5 min 21 sec 17
7339Nikica Bunić 5 min 22 sec 17
7340Jasna Maretić 5 min 22 sec 17
7341Zuzana Podhradska 5 min 22 sec 17
7342Nina Dujmović 5 min 22 sec 17
7343Barbara Stepanić 5 min 22 sec 17
7344Ani Badurina Manesrar 5 min 22 sec 17
7345Svjetlana Malić 5 min 23 sec 17
7346ana.vulic21@gmail.con 5 min 24 sec 17
7347Antonia Zelic 5 min 25 sec 17
7348Valentina Furač 5 min 26 sec 17
7349Ivana Golubovac 5 min 26 sec 17
7350Petra Markotić 5 min 27 sec 17
7351Lidija Škrlec 5 min 28 sec 17
7352Dunja Lučić 5 min 29 sec 17
7353Valentina Radošević 5 min 29 sec 17
7354Chiara Petković 5 min 30 sec 17
7355Daniela Makovac Laganis 5 min 30 sec 17
7356Franjo Vukić 5 min 30 sec 17
7357Kristina Buzov 5 min 31 sec 17
7358Mara Blažević 5 min 32 sec 17
7359Ivana Kasun 5 min 32 sec 17
7360Danijela Ervačič 5 min 34 sec 17
7361Darko Mekić 5 min 35 sec 17
7362Danijela Tolar 5 min 35 sec 17
7363Kornelija Giunio 5 min 35 sec 17
7364Katarina Golubovic 5 min 37 sec 17
7365Ivana Ajdukovic Prepust 5 min 38 sec 17
7366Julijana Nemeth 5 min 38 sec 17
7367Lucija Baričević 5 min 38 sec 17
7368Dolores Višković Terzić 5 min 39 sec 17
7369None 5 min 39 sec 17
7370Angela Božić 5 min 40 sec 17
7371Nicole Ganžulić Balaško 5 min 40 sec 17
7372Kristina Filaković 5 min 41 sec 17
7373Tihomir Pajtak 5 min 41 sec 17
7374Iva Ivanić 5 min 42 sec 17
7375Julien Bilić Gašparac 5 min 42 sec 17
7376Lovro Peričić 5 min 43 sec 17
7377Ljubica Lobrović 5 min 43 sec 17
7378Ela Matesic 5 min 43 sec 17
7379Marija Milić 5 min 47 sec 17
7380Marko Buzov 5 min 47 sec 17
7381Ines Kauzlarić 5 min 48 sec 17
7382Claudia Kontrec 5 min 49 sec 17
7383Ivana Miha 5 min 49 sec 17
7384Snježana Ljubisic 5 min 50 sec 17
7385Lucija Begić 5 min 50 sec 17
7386Dolores Jandrić 5 min 51 sec 17
7387Sonvil jongi 5 min 51 sec 17
7388Marija Kosanović 5 min 51 sec 17
7389Vedran Lončarić 5 min 53 sec 17
7390Danijela Bračun 5 min 53 sec 17
7391Foppe 5 min 53 sec 17
7392Antonija Petrović 5 min 53 sec 17
7393None 5 min 53 sec 17
7394Marijana Vrljičak Lendić 5 min 54 sec 17
7395Sanja Čikato 5 min 56 sec 17
7396Elvis Cetina 5 min 57 sec 17
7397None 5 min 58 sec 17
7398Maja Šarić 6 min 0 sec 17
7399Sandra Krajina 6 min 0 sec 17
7400Ivana Vulić 6 min 0 sec 17
7401Kristina JL 6 min 0 sec 17
7402Valentina 6 min 2 sec 17
7403Ivana Sklepić 6 min 2 sec 17
7404Žana Vragoliv 6 min 3 sec 17
7405Noa Jambrović 6 min 4 sec 17
7406Željka Razumović 6 min 4 sec 17
7407Luka Bodulica 6 min 4 sec 17
7408Jasmina Milašincic 6 min 5 sec 17
7409Josip Paloš 6 min 6 sec 17
7410Natalija Španjević 6 min 7 sec 17
7411Mirjana Krištof 6 min 8 sec 17
7412Kristina Horvat 6 min 8 sec 17
7413Vlatka Renka Kolenko 6 min 9 sec 17
7414Suncana matijasevic 6 min 9 sec 17
7415Ines Tkalčević Jurišić 6 min 10 sec 17
7416Melisa Havrle 6 min 10 sec 17
7417Zvjezdana Stohančević 6 min 12 sec 17
7418Gabrijela Grgić 6 min 13 sec 17
7419Marija Katavić 6 min 13 sec 17
7420Sanja 6 min 13 sec 17
7421Azra PLeh 6 min 14 sec 17
7422Kristina Dragun Šimičić 6 min 15 sec 17
7423Sanja Seljan 6 min 19 sec 17
7424Ines Hill 6 min 19 sec 17
7425Glorija Obadić 6 min 21 sec 17
7426Katarina Rosandić 6 min 21 sec 17
7427Josip Podobnik 6 min 22 sec 17
7428Vedran Trivić 6 min 25 sec 17
7429None 6 min 25 sec 17
7430SLAĐANA DRNDIĆ 6 min 26 sec 17
7431Maja Mazele 6 min 26 sec 17
7432Luzarija Gruban 6 min 26 sec 17
7433Aleksandra Pokos Volf 6 min 28 sec 17
7434Matej Marinović 6 min 28 sec 17
7435Srećko Knežević 6 min 28 sec 17
7436Ivan barić 6 min 28 sec 17
7437Anja Car 6 min 30 sec 17
7438Jasna Baraba 6 min 31 sec 17
7439Dado dadic 6 min 31 sec 17
7440Tea Sušac 6 min 34 sec 17
7441Doris Velan 6 min 34 sec 17
7442Mateja Šarić 6 min 35 sec 17
7443Marija Landeka 6 min 37 sec 17
7444Diana Stanković 6 min 37 sec 17
7445Helena - Erna Vugriniček 6 min 38 sec 17
7446Gabrijela Freundlich 6 min 38 sec 17
7447Nikolina Sabolić 6 min 38 sec 17
7448Zoran Grubić 6 min 39 sec 17
7449Dalibor Rudan 6 min 40 sec 17
7450Slađana Jaklin 6 min 40 sec 17
7451Ivan Čutura 6 min 40 sec 17
7452Adriana Badjuk 6 min 40 sec 17
7453Krešimir Kušlan 6 min 42 sec 17
7454Mandica Terzić Bordić 6 min 43 sec 17
7455Berina Ćesić 6 min 44 sec 17
7456Sven Salkanović 6 min 44 sec 17
7457None 6 min 44 sec 17
7458Tanja stanić 6 min 46 sec 17
7459Jasna Dubravica 6 min 47 sec 17
7460Claudia Kontrec 6 min 47 sec 17
7461Ivana Novosel 6 min 48 sec 17
7462Antonija Čutura 6 min 49 sec 17
7463Sanja jambrek 6 min 50 sec 17
7464Milana Paić 6 min 51 sec 17
7465Marija Pirić 6 min 53 sec 17
7466fani zolota 6 min 54 sec 17
7467Luka sremec 6 min 55 sec 17
7468Leonarda Delač 6 min 55 sec 17
7469Marija Ivezić 6 min 56 sec 17
7470Ivana Piškur 6 min 58 sec 17
7471Sandra Krajina 6 min 59 sec 17
7472Damir Jeđut 6 min 59 sec 17
7473Monika Marić 6 min 59 sec 17
7474Iva Guzobad 7 min 0 sec 17
7475Vlatka Čosić 7 min 1 sec 17
7476Sara Zobundžija 7 min 2 sec 17
7477Sandra Bahat 7 min 2 sec 17
7478Suzana Hergotic 7 min 3 sec 17
7479Marija Benaković 7 min 5 sec 17
7480Ana Bedekovic 7 min 6 sec 17
7481Petar Ćurić 7 min 9 sec 17
7482Mihael Kivač 7 min 10 sec 17
7483Dino Lang 7 min 11 sec 17
7484Katarina Vid 7 min 12 sec 17
7485Mirjana Filipović 7 min 12 sec 17
7486Marina Rupić 7 min 13 sec 17
7487Nada Krajna 7 min 15 sec 17
7488Tanja Švenda 7 min 16 sec 17
7489Marko Trento 7 min 16 sec 17
7490Dragana Dropulja 7 min 17 sec 17
7491Đurđa Milić 7 min 17 sec 17
7492Aldijana 7 min 18 sec 17
7493Mladen Berendika 7 min 20 sec 17
7494Vanja Mihalinec 7 min 20 sec 17
7495Aleksandar Kneš 7 min 22 sec 17
7496None 7 min 22 sec 17
7497Meri Šunjić 7 min 23 sec 17
7498None 7 min 23 sec 17
7499Ante Biondić 7 min 25 sec 17
7500Dijana Grahovac 7 min 26 sec 17
7501Renata Nodilo 7 min 28 sec 17
7502Nikolina Marinić 7 min 29 sec 17
7503Ana Blažević 7 min 30 sec 17
7504Josip Čagalj 7 min 30 sec 17
7505Nikolina Crčić 7 min 30 sec 17
7506Anja Martinović 7 min 31 sec 17
7507Kristina Mravak 7 min 35 sec 17
7508Maja Ćiković 7 min 35 sec 17
7509Rebeka Kralj 7 min 35 sec 17
7510Maja Mikacinić 7 min 36 sec 17
7511Gordana Habek 7 min 37 sec 17
7512Klaudija Klaić 7 min 40 sec 17
7513Franko Modrušan 7 min 40 sec 17
7514Mirna Ivanuš 7 min 42 sec 17
7515Iris-Eyrin Cvenić 7 min 42 sec 17
7516Sanja 7 min 43 sec 17
7517Klara Matusan 7 min 43 sec 17
7518Petra Dodić 7 min 44 sec 17
7519Tajana 7 min 44 sec 17
7520Sandra Borovac 7 min 47 sec 17
7521Lara Kuluz 7 min 47 sec 17
7522Jasmina Kunica 7 min 49 sec 17
7523Stjepan Perić 7 min 50 sec 17
7524Marija Klasić 7 min 52 sec 17
7525Jelena Gradski Balov 7 min 53 sec 17
7526Krešo Sokolić 7 min 54 sec 17
7527Ivana Bikić 7 min 55 sec 17
7528Ivan Sladetic 7 min 56 sec 17
7529Ana Stabile 7 min 57 sec 17
7530Petra Stehlik 7 min 57 sec 17
7531Zdravko DElić 7 min 58 sec 17
7532Jasna Tonković 8 min 10 sec 17
7533Ivan Božić 8 min 10 sec 17
7534Antonio Štefančić 8 min 15 sec 17
7535Mirela Mik 8 min 15 sec 17
7536Petarcho Ivanov 8 min 16 sec 17
7537Petra Novotni 8 min 17 sec 17
7538Sanja Rodak Karsic 8 min 18 sec 17
7539Marijana 8 min 18 sec 17
7540Daniela Markić 8 min 19 sec 17
7541Marija Đurinić 8 min 23 sec 17
7542Barbara Papac 8 min 29 sec 17
7543Andreja Jurišić 8 min 31 sec 17
7544Z 8 min 34 sec 17
7545Beti Šuperina 8 min 34 sec 17
7546Ivan Zec 8 min 37 sec 17
7547Tajna Pavlović Stojić 8 min 40 sec 17
7548None 8 min 41 sec 17
7549None 8 min 41 sec 17
7550Marta Ladavac 8 min 42 sec 17
7551Andrea Beribak 8 min 43 sec 17
7552Valentina Petrović 8 min 45 sec 17
7553Melita Ciler 8 min 50 sec 17
7554Viktorija Branilović 8 min 52 sec 17
7555Andrijana Mudrinović 8 min 56 sec 17
7556Martina Šaravanja 8 min 57 sec 17
7557mladen adum 8 min 58 sec 17
7558Borna Pentek 9 min 1 sec 17
7559Svjetlana Babić 9 min 3 sec 17
7560Azra 9 min 3 sec 17
7561Martina Janusic Novosel 9 min 10 sec 17
7562Ana-Marija Bukovica Petrc 9 min 12 sec 17
7563Josipa Lokmer 9 min 18 sec 17
7564M p 9 min 23 sec 17
7565Maša Pe$ut Kukina 9 min 28 sec 17
7566Tamara Derokov 9 min 33 sec 17
7567Ani Stančin-Lukas 9 min 36 sec 17
7568Saša Vujović 9 min 38 sec 17
7569Tereza Simovic 9 min 41 sec 17
7570Mandica Brnić 9 min 45 sec 17
7571Jozefina Barišić 9 min 45 sec 17
7572Ivana Nikša 9 min 51 sec 17
7573None 9 min 57 sec 17
7574Ivica Prpa 10 min 0 sec 17
7575Renata Wierschin 10 min 3 sec 17
7576Ivan Gabelica 10 min 15 sec 17
7577Ksenija Bukovec Špoljar 10 min 16 sec 17
7578Marija Gačić 10 min 18 sec 17
7579Marinko Repac 10 min 22 sec 17
7580Sandra Bertoša Beato 10 min 31 sec 17
7581Klara Bensic 10 min 31 sec 17
7582Adrijana Radanović 10 min 32 sec 17
7583Igor Kovač 10 min 49 sec 17
7584Bartul Lukšić 10 min 53 sec 17
7585Tea J 10 min 58 sec 17
7586Monika Dević 11 min 3 sec 17
7587None 11 min 3 sec 17
7588Samanta Uskoković 11 min 7 sec 17
7589Marinela Razum 11 min 9 sec 17
7590Monika Perko 11 min 16 sec 17
7591Sonja Mužić 11 min 16 sec 17
7592Natali Končurat 11 min 19 sec 17
7593Josipa Petrašević 11 min 24 sec 17
7594Stela 11 min 26 sec 17
7595Ana Pivac Markotic 11 min 37 sec 17
7596Sanela Blazevic 12 min 7 sec 17
7597Hrvoje Krot 12 min 14 sec 17
7598Valentina Bošnjaković 13 min 15 sec 17
7599None 13 min 24 sec 17
7600Veljko Posavec 14 min 26 sec 17
7601Zeljka 16 min 26 sec 17
7602Nevenka Borovec Kihas 18 min 27 sec 17
7603Andrea Gluhinic 19 min 10 sec 17
7604Robert Vrkić 19 min 56 sec 17
7605Nikolina Smajo 20 min 0 sec 17
7606marija berendika 20 min 0 sec 17
7607Slavica Petrović 20 min 0 sec 17
7608None 20 min 0 sec 17
7609Zzz 56 sec 16
7610Đurđica Hibler 2 min 22 sec 16
7611Ttt 2 min 26 sec 16
7612Andrea Kovačić 2 min 32 sec 16
7613Ileana Sablić 2 min 32 sec 16
7614Sara Burilo 2 min 38 sec 16
7615Tatjana Perić 2 min 38 sec 16
7616Elmedin Smajlović 2 min 38 sec 16
7617None 2 min 41 sec 16
7618Otto Gesler 2 min 42 sec 16
7619Dinka Vampovac 2 min 45 sec 16
7620Elizabeta Maričević 2 min 45 sec 16
7621Magdalena Matić 2 min 49 sec 16
7622Tena M 2 min 50 sec 16
7623Manuela Grubišić 2 min 52 sec 16
7624Ivana Vrcic 2 min 53 sec 16
7625Ana Debanić 2 min 57 sec 16
7626Lucija Vraneković 2 min 58 sec 16
7627Karin Levačić 2 min 58 sec 16
7628Josipa Broz Boroja 3 min 0 sec 16
7629Lucia Butigan 3 min 2 sec 16
7630Ivana Pavlović 3 min 3 sec 16
7631Jelena Gašpert Ileš 3 min 4 sec 16
7632Vanessa Lošić 3 min 7 sec 16
7633Mirna Ivanić 3 min 7 sec 16
7634Tihomir Horvatić 3 min 7 sec 16
7635Sj 3 min 10 sec 16
7636Maja Rukav 3 min 11 sec 16
7637Marina Bošnjaković 3 min 13 sec 16
7638nina midžor 3 min 14 sec 16
7639Romana Košćak Posavec 3 min 15 sec 16
7640Petra Blažeković 3 min 17 sec 16
7641Petra Fetoć 3 min 19 sec 16
7642Paula Smolić 3 min 21 sec 16
7643Martina Ivančić 3 min 22 sec 16
7644Patricija Kolaric 3 min 24 sec 16
7645Ana Hmura 3 min 25 sec 16
7646Tena M 3 min 25 sec 16
7647Luka Ilić 3 min 26 sec 16
7648Maja Deban 3 min 27 sec 16
7649Sanja Adlešić 3 min 27 sec 16
7650Matija Zrna 3 min 28 sec 16
7651Laura Marunica 3 min 30 sec 16
7652Martina Matausic 3 min 32 sec 16
7653Mirta Dolušić 3 min 33 sec 16
7654Maki maki 3 min 35 sec 16
7655Elizabeta Kurtoić 3 min 36 sec 16
7656Iva Periš 3 min 37 sec 16
7657Mara pejic 3 min 37 sec 16
7658Lucija Lučan 3 min 37 sec 16
7659Nika Stamicar 3 min 37 sec 16
7660Nataša Višković 3 min 42 sec 16
7661Ana Borjanić 3 min 43 sec 16
7662Petra Kos 3 min 45 sec 16
7663Mario Sunara 3 min 45 sec 16
7664Marija Rogina 3 min 46 sec 16
7665Vedrana Ortika Medini 3 min 46 sec 16
7666Martina Mić 3 min 49 sec 16
7667Nika Hrdalo Cikatic 3 min 49 sec 16
7668Tatjana Perić 3 min 50 sec 16
7669Ivana Karanikic 3 min 51 sec 16
7670Doris Segota 3 min 52 sec 16
7671Ivančica Sklepić 3 min 53 sec 16
7672Ana Matulic 3 min 53 sec 16
7673Maurizio Chiepolo 3 min 53 sec 16
7674Vanda Mršić 3 min 53 sec 16
7675Petra Šikić 3 min 54 sec 16
7676Paula Dunda 3 min 54 sec 16
7677Valentina Funtak 3 min 55 sec 16
7678Dunja Bojić 3 min 56 sec 16
7679Pokusaj prvi 3 min 59 sec 16
7680Sladjana Petrović 4 min 0 sec 16
7681Franka Puljarić 4 min 0 sec 16
7682Danijela Smajo 4 min 1 sec 16
7683Tajana Spincic 4 min 1 sec 16
7684Manuela Maričić 4 min 2 sec 16
7685Tomislav jurič 4 min 3 sec 16
7686Ivana Besednik 4 min 4 sec 16
7687Biljana Čudić 4 min 5 sec 16
7688Luka Kranjac 4 min 5 sec 16
7689Maja Marušić 4 min 5 sec 16
7690Tatjana Steković 4 min 6 sec 16
7691Andrea Vardijan 4 min 6 sec 16
7692Martina Sasic 4 min 7 sec 16
7693AK 4 min 8 sec 16
7694Marko Capan 4 min 8 sec 16
7695Suzana Vujović 4 min 8 sec 16
7696Barbara Brusić 4 min 8 sec 16
7697Maja Radica 4 min 9 sec 16
7698Mihaela Paškov 4 min 9 sec 16
7699Lidija Novačić 4 min 9 sec 16
7700Ana Obajdin 4 min 10 sec 16
7701Martin Marijanović 4 min 11 sec 16
7702Jelena Putarek 4 min 12 sec 16
7703trz 4 min 12 sec 16
7704Hg bh 4 min 12 sec 16
7705Suzana Božić 4 min 12 sec 16
7706Ivana Perović Anušić 4 min 13 sec 16
7707Ivana Čolić 4 min 13 sec 16
7708Mia Stefanovic 4 min 13 sec 16
7709Mateja 4 min 13 sec 16
7710Kristina Alviž 4 min 15 sec 16
7711Julija Kadić 4 min 15 sec 16
7712Igor Mihalj 4 min 16 sec 16
7713Tajana Marosi 4 min 16 sec 16
7714Julijana Burilo 4 min 17 sec 16
7715Matea Grgic 4 min 17 sec 16
7716Petra Glad Mažar 4 min 17 sec 16
7717Jo Bar 4 min 17 sec 16
7718Marija klarić 4 min 18 sec 16
7719Vlatka Hunjet 4 min 19 sec 16
7720Stela Đurović 4 min 19 sec 16
7721Petra Špoljar 4 min 20 sec 16
7722Sanja Župić 4 min 20 sec 16
7723Andy Barulek 4 min 21 sec 16
7724Dario Brcic 4 min 22 sec 16
7725Zvonimir Pribanić 4 min 24 sec 16
7726Antonia Puharic 4 min 24 sec 16
7727Valerija Nujić 4 min 25 sec 16
7728Ante Slavić 4 min 25 sec 16
7729Dorotea Scopich 4 min 26 sec 16
7730Danijela Pehak 4 min 26 sec 16
7731Sonja Rora 4 min 26 sec 16
7732None 4 min 26 sec 16
7733Josip Tomić 4 min 27 sec 16
7734Marija Maslov 4 min 28 sec 16
7735Marija Lojić 4 min 29 sec 16
7736Slobodanka Deus 4 min 29 sec 16
7737Martina Vuksan 4 min 29 sec 16
7738Ivana Nikolić 4 min 29 sec 16
7739Lucija 4 min 30 sec 16
7740Marina Desnica 4 min 31 sec 16
7741Barbara Bachiocco 4 min 31 sec 16
7742None 4 min 31 sec 16
7743Tatjana Šobak 4 min 33 sec 16
7744Bojana Novoselec 4 min 33 sec 16
7745Ivana Prša Dejanović 4 min 33 sec 16
7746Kristijan Latin 4 min 33 sec 16
7747Danijela Furlan 4 min 33 sec 16
7748Zoran Herceg 4 min 33 sec 16
7749Matea Vuković 4 min 34 sec 16
7750Aleksandra Črep 4 min 34 sec 16
7751Iva Grujović 4 min 34 sec 16
7752Mila Podgornjak 4 min 35 sec 16
7753Ananarija 4 min 37 sec 16
7754Simona Koščec 4 min 37 sec 16
7755Damir Pavlovic 4 min 38 sec 16
7756Magda Hure 4 min 41 sec 16
7757Tamara Liker 4 min 42 sec 16
7758Tomislav Horvat 4 min 46 sec 16
7759Marija Pilipović 4 min 46 sec 16
7760Amra Zadravec 4 min 48 sec 16
7761Krunoslav Vitković 4 min 48 sec 16
7762Melanie Markulin 4 min 48 sec 16
7763Maja Štahan 4 min 49 sec 16
7764Ivana Martinčić 4 min 49 sec 16
7765Helena Pitomačan 4 min 49 sec 16
7766Ivana Primorac 4 min 49 sec 16
7767Nikolina Verbič 4 min 49 sec 16
7768Tajana Hilak 4 min 49 sec 16
7769Radmila Tatarin 4 min 50 sec 16
7770Lejla Čaušević 4 min 51 sec 16
7771Gorana Mihić 4 min 51 sec 16
7772Ana Sršen 4 min 51 sec 16
7773Sanja Suhić 4 min 53 sec 16
7774Marta 4 min 53 sec 16
7775Minea Dorčić 4 min 54 sec 16
7776Marijana Bišćan 4 min 57 sec 16
7777Petra Karaula 4 min 57 sec 16
7778Ela Ćendo 4 min 57 sec 16
7779Luka Erstić 4 min 57 sec 16
7780Zdenka Filippi 4 min 58 sec 16
7781Marijana Čavlović 4 min 59 sec 16
7782Mateja Jugo 4 min 59 sec 16
7783Ines Bilandžić 4 min 59 sec 16
7784Anamarija Budić 5 min 0 sec 16
7785Maja Lazarević Branišelj 5 min 0 sec 16
7786Bisera Čuljak 5 min 1 sec 16
7787Marina Stanojević 5 min 1 sec 16
7788Tina Božić 5 min 1 sec 16
7789Ivan Strnad 5 min 1 sec 16
7790Marija Mihaljevic Markic 5 min 1 sec 16
7791Savo Orozović 5 min 2 sec 16
7792Kruno Štriga 5 min 3 sec 16
7793Ivona Ćorić 5 min 3 sec 16
7794Ivana Starčević 5 min 3 sec 16
7795Ana Stojšić 5 min 4 sec 16
7796Nika Lončar 5 min 4 sec 16
7797Sanja Vojak 5 min 5 sec 16
7798Lana Loncarevic 5 min 6 sec 16
7799Silvia Riosa 5 min 7 sec 16
7800Nikolina Haramustek 5 min 8 sec 16
7801Marina Kožinec 5 min 8 sec 16
7802Katarina Balen 5 min 8 sec 16
7803Tamara Šokec 5 min 9 sec 16
7804Pero Peeic 5 min 9 sec 16
7805Maja Marić Prević 5 min 10 sec 16
7806Nikolina Krpan 5 min 10 sec 16
7807Nataly Đomlija 5 min 11 sec 16
7808Matea Krimer 5 min 13 sec 16
7809Ela benovic 5 min 14 sec 16
7810Marcela Gašparac 5 min 14 sec 16
7811Ana Zekić 5 min 15 sec 16
7812Ivana Soldo 5 min 15 sec 16
7813Anita Šarić 5 min 15 sec 16
7814Željko Biličić 5 min 15 sec 16
7815Velimir Bašek 5 min 16 sec 16
7816Ema Laisic 5 min 16 sec 16
7817Natalija D. Brčić 5 min 16 sec 16
7818Đurđica Klinac 5 min 17 sec 16
7819Alen Vitez 5 min 17 sec 16
7820Ivana Capan 5 min 18 sec 16
7821Dubravko Štivin 5 min 18 sec 16
7822Tanja Marković 5 min 18 sec 16
7823Ervin Grujić 5 min 20 sec 16
7824Tea Perčić 5 min 20 sec 16
7825Dorotea Iveković 5 min 21 sec 16
7826Nikolina Prosenečki 5 min 22 sec 16
7827Danijela Mijoc 5 min 23 sec 16
7828Dora Ivković 5 min 24 sec 16
7829Vlado 5 min 24 sec 16
7830Mia Vidović 5 min 24 sec 16
7831Silvija Dužaić 5 min 25 sec 16
7832Ena Jurić 5 min 27 sec 16
7833Danijela 5 min 28 sec 16
7834Maja Petković 5 min 28 sec 16
7835Marijana Baule 5 min 28 sec 16
7836Valentina Ćurković 5 min 28 sec 16
7837Goga Tropcic Zekan 5 min 29 sec 16
7838Antonio Galov 5 min 29 sec 16
7839None 5 min 29 sec 16
7840Jasna Polanović 5 min 30 sec 16
7841Barbara Zokić 5 min 31 sec 16
7842Iva Oreski 5 min 31 sec 16
7843MilkaPaprika 5 min 31 sec 16
7844Snježana Ojvan 5 min 31 sec 16
7845Mersiha Hajdarević 5 min 35 sec 16
7846Iva Ivic 5 min 35 sec 16
7847Andrijana Zelić 5 min 35 sec 16
7848Ivana Prpić 5 min 36 sec 16
7849Marijana Brautović 5 min 37 sec 16
7850Margareta Cvitanović 5 min 37 sec 16
7851Lucija Keleković 5 min 37 sec 16
7852None 5 min 38 sec 16
7853Ana Flegar 5 min 39 sec 16
7854Anita Sakic 5 min 40 sec 16
7855Manuela Cerjak 5 min 41 sec 16
7856Lea Cesarec 5 min 41 sec 16
7857Vlatka Peterlik Vasiljevic 5 min 41 sec 16
7858Jelena Franjčić 5 min 41 sec 16
7859Zeljka Sijerak Radas 5 min 43 sec 16
7860Karolina Maroevic 5 min 44 sec 16
7861Anamarija Jurković 5 min 44 sec 16
7862Ida-Tončica Ivezić 5 min 45 sec 16
7863Katarina Reščan 5 min 45 sec 16
7864Nikša Grgurev 5 min 45 sec 16
7865Sandro Banušić 5 min 46 sec 16
7866Ivona Jolić 5 min 47 sec 16
7867Alenka mladar 5 min 47 sec 16
7868Sanja Begić 5 min 47 sec 16
7869Helena Traore 5 min 47 sec 16
7870Kristina Knezevic 5 min 48 sec 16
7871None 5 min 48 sec 16
7872Matea Rivić 5 min 50 sec 16
7873Dora Pavalić 5 min 51 sec 16
7874Nikola Balaško 5 min 52 sec 16
7875Maja Grgurevic 5 min 53 sec 16
7876Katuca Zokić 5 min 54 sec 16
7877Jelena Kramarić 5 min 55 sec 16
7878Claudia Kontrec 5 min 56 sec 16
7879Ante 5 min 56 sec 16
7880Gabrijela Benedik 5 min 57 sec 16
7881Antonija Kardum 5 min 57 sec 16
7882Dorotea Čučak 5 min 59 sec 16
7883Natalia Lukačević 5 min 59 sec 16
7884Aleksandra Kadum 6 min 0 sec 16
7885Josipa Erhardt 6 min 2 sec 16
7886Fani Miladin 6 min 2 sec 16
7887Dobrila Cuculic 6 min 4 sec 16
7888Niko Crvelin 6 min 5 sec 16
7889Nataša Putinja 6 min 7 sec 16
7890Ivona Lovrenčić 6 min 7 sec 16
7891Jusuf Jašari 6 min 8 sec 16
7892Branka Požega 6 min 8 sec 16
7893Ronald Bogatić 6 min 9 sec 16
7894Ingrid Kukuljan 6 min 9 sec 16
7895Blanka Stipčić Berić 6 min 10 sec 16
7896Ana Šer 6 min 10 sec 16
7897Dijana Sajter 6 min 10 sec 16
7898Selma Franjić 6 min 10 sec 16
7899Sara Puškadija 6 min 10 sec 16
7900AMN 6 min 10 sec 16
7901Mario Lovaković 6 min 11 sec 16
7902Diana Topcic 6 min 11 sec 16
7903Vlatka Troskot 6 min 12 sec 16
7904Lorena Paljak 6 min 12 sec 16
7905Slavica Rubčić 6 min 13 sec 16
7906None 6 min 13 sec 16
7907Ruzica Bratkovic 6 min 14 sec 16
7908Ribic Snjezana 6 min 15 sec 16
7909Iva Fornažar 6 min 16 sec 16
7910Roberto-Leo Milić 6 min 16 sec 16
7911Sanja Sajko 6 min 18 sec 16
7912Danijel Drašković 6 min 23 sec 16
7913Marita Krnic 6 min 23 sec 16
7914Izabela Jagačić 6 min 24 sec 16
7915Ivana Kurelac 6 min 25 sec 16
7916Helena Iličić 6 min 25 sec 16
7917Ines Salopek 6 min 26 sec 16
7918Mirna Jug 6 min 27 sec 16
7919Pero Perić 6 min 27 sec 16
7920Jozo Aračić 6 min 27 sec 16
7921Ivona Andlar Đurđević 6 min 27 sec 16
7922Meri Marušić 6 min 29 sec 16
7923Danijela Brusić 6 min 29 sec 16
7924Mastelić-Ivić Boris 6 min 31 sec 16
7925Maja Kalinić 6 min 31 sec 16
7926Nikolina Škibola 6 min 32 sec 16
7927Jelena Novakovic 6 min 32 sec 16
7928Leona Souček 6 min 33 sec 16
7929Jelena Ljubisic 6 min 34 sec 16
7930Lorena Braus 6 min 34 sec 16
7931Marija Zemunik 6 min 34 sec 16
7932Jasmina Levacic 6 min 35 sec 16
7933Josipa Grubelić 6 min 37 sec 16
7934ana 6 min 37 sec 16
7935Danijela Hercigonja 6 min 37 sec 16
7936Marina Šarić 6 min 38 sec 16
7937Antonela Tutić 6 min 38 sec 16
7938Vadrana Stipić 6 min 39 sec 16
7939Ankica Džida 6 min 41 sec 16
7940Dragana C. 6 min 42 sec 16
7941Ksenija Bencic 6 min 43 sec 16
7942Mateo M 6 min 44 sec 16
7943Danijela Lončar 6 min 46 sec 16
7944Darija Perica 6 min 47 sec 16
7945Manuela Vidić 6 min 47 sec 16
7946Ivana Stažić 6 min 49 sec 16
7947Sonja Latinčić 6 min 51 sec 16
7948Josipa Bišof 6 min 53 sec 16
7949Ivana Kuvac 6 min 54 sec 16
7950M d 6 min 54 sec 16
7951Suzana Paljević 6 min 54 sec 16
7952Petra Se 6 min 54 sec 16
7953Jasmina Mekanović 6 min 56 sec 16
7954Mirna Rajnović 6 min 56 sec 16
7955Mirjana Galunić 6 min 57 sec 16
7956Domagoj Hajdukovic 6 min 58 sec 16
7957Rene Šemovčan 6 min 58 sec 16
7958Slavica Babić 7 min 0 sec 16
7959Slavica Lerga 7 min 1 sec 16
7960Marina Kovac 7 min 2 sec 16
7961Mirjana Grubacuc 7 min 2 sec 16
7962Maša Tomašić 7 min 2 sec 16
7963Matosevic Jadranka 7 min 2 sec 16
7964Mirna Lusicic 7 min 4 sec 16
7965Nicole Drolc 7 min 5 sec 16
7966Antea Čović 7 min 5 sec 16
7967Antonija Stjepanovic 7 min 5 sec 16
7968Martina Korlević 7 min 6 sec 16
7969Vilara Pavlović 7 min 6 sec 16
7970Nina Vidović 7 min 6 sec 16
7971Ivanka Kranjec Rudak 7 min 8 sec 16
7972Ante Knez 7 min 9 sec 16
7973Danijela Kiš 7 min 11 sec 16
7974None 7 min 11 sec 16
7975Julija Kadić 7 min 12 sec 16
7976Vinko Oto 7 min 15 sec 16
7977Marija Knezović 7 min 20 sec 16
7978Snježana Radočaj 7 min 22 sec 16
7979Dorina Badurina 7 min 22 sec 16
7980Marija Matasović 7 min 22 sec 16
7981Luka Bjelanović 7 min 24 sec 16
7982Nataša Mukavec 7 min 25 sec 16
7983Lucija Kristić 7 min 26 sec 16
7984Marina Žitković 7 min 27 sec 16
7985Valentina 7 min 28 sec 16
7986Andrijana Kodžoman 7 min 30 sec 16
7987Dubravka Penava 7 min 33 sec 16
7988Leon Novak 7 min 33 sec 16
7989Josip C 7 min 34 sec 16
7990Marijo Đorđević 7 min 34 sec 16
7991Lara Krznarić 7 min 35 sec 16
7992Esma Mustafić 7 min 39 sec 16
7993Filip Bosnjak 7 min 41 sec 16
7994Dijana Tesla 7 min 42 sec 16
7995Brigitte Nataša Roso 7 min 42 sec 16
7996Damira Sikirić 7 min 42 sec 16
7997Zara Grgić 7 min 42 sec 16
7998Antonela 7 min 46 sec 16
7999Viktorija 7 min 47 sec 16
8000Matea 7 min 48 sec 16
8001Lea Turudić 7 min 49 sec 16
8002Dario Glavaš 7 min 50 sec 16
8003Ana Opačak 7 min 51 sec 16
8004Branka Cvetković 7 min 51 sec 16
8005Jasmina Huskić 7 min 52 sec 16
8006Valentina Džinić 7 min 58 sec 16
8007None 8 min 0 sec 16
8008Elizabeta Vidaković 8 min 4 sec 16
8009ss ss 8 min 4 sec 16
8010Silvija Stubičar 8 min 5 sec 16
8011Snježana Jedrejčić 8 min 5 sec 16
8012Gordana Habek 8 min 5 sec 16
8013Carolina Štefanić 8 min 6 sec 16
8014Lukrecija Kurelić 8 min 7 sec 16
8015Andrea Kastelan 8 min 15 sec 16
8016None 8 min 19 sec 16
8017Sanja Mihić 8 min 27 sec 16
8018Laura Jagodin 8 min 27 sec 16
8019Ivona Kovacevic 8 min 28 sec 16
8020Marijana Jović 8 min 30 sec 16
8021Ines Ferderber 8 min 30 sec 16
8022Eva Bajrić 8 min 32 sec 16
8023Hannes Schweitzer 8 min 32 sec 16
8024Tatjana Vujić 8 min 42 sec 16
8025Melita Sinđić 8 min 42 sec 16
8026Martina Blažević 8 min 43 sec 16
8027Veronika Jerčinović 8 min 44 sec 16
8028Damir Majdandžić 8 min 46 sec 16
8029Marko Fistrić 8 min 47 sec 16
8030Lucia Šokman 8 min 58 sec 16
8031Nina Brajdić 8 min 59 sec 16
8032Jana Andric 9 min 3 sec 16
8033Dragica Pršo 9 min 4 sec 16
8034Katarina Bacic 9 min 9 sec 16
8035None 9 min 13 sec 16
8036None 9 min 20 sec 16
8037Ivana Musin 9 min 23 sec 16
8038Mirjana Štajduhar 9 min 25 sec 16
8039Sara Schmidt 9 min 30 sec 16
8040Kristina Španić Ledinski 9 min 35 sec 16
8041Katarina Bezik 9 min 38 sec 16
8042Iva Dražetić 9 min 40 sec 16
8043Nada Malbaša 9 min 42 sec 16
8044Calluna 9 min 51 sec 16
8045Floria Galić 10 min 3 sec 16
8046Jovana Bućkalović 10 min 11 sec 16
8047Zorica grguric 10 min 16 sec 16
8048Bernarda Tomić 10 min 17 sec 16
8049Ema Cik 10 min 22 sec 16
8050Ema Kolumbic 10 min 32 sec 16
8051Branimir Pucevic 10 min 42 sec 16
8052Smiljana jezina 10 min 43 sec 16
8053Vesna Šubarić 10 min 54 sec 16
8054Filipa Popić 11 min 6 sec 16
8055Tajana Benčić 11 min 8 sec 16
8056Petra Špoljar 11 min 9 sec 16
8057Nevenka Lovrić 11 min 16 sec 16
8058Jelena Mihokovic 11 min 30 sec 16
8059None 12 min 11 sec 16
8060Luka Viskovic 12 min 28 sec 16
8061None 12 min 34 sec 16
8062Maja Župan 13 min 36 sec 16
8063Ivan Klarić 13 min 38 sec 16
8064None 14 min 20 sec 16
8065Magdalena Nikolić 15 min 0 sec 16
8066Božena Končić Badurina 15 min 37 sec 16
8067ivona pastvecka 18 min 58 sec 16
8068Snježana Podolšak 19 min 1 sec 16
8069Marija Maslov 20 min 0 sec 16
8070Hana Per 20 min 8 sec 16
8071bla 48 sec 15
8072Martina Bugarin 1 min 3 sec 15
8073Danijela Mađarac 1 min 12 sec 15
8074Dora šignjar 1 min 16 sec 15
8075Adrijana Vuković 1 min 30 sec 15
8076Ivana Abramac 2 min 3 sec 15
8077Patrik Renka 2 min 4 sec 15
8078Igor Fileš 2 min 32 sec 15
8079Martina Ivanusec 2 min 36 sec 15
8080Anita Vujičić 2 min 39 sec 15
8081Mirna Babić 2 min 50 sec 15
8082Luka Lubina 2 min 51 sec 15
8083Vladimir Relković 2 min 59 sec 15
8084Dragan Mrkonić 3 min 2 sec 15
8085Ariana Jadrejčić 3 min 3 sec 15
8086Ivana Herceg 3 min 7 sec 15
8087Ana Cipirita 3 min 7 sec 15
8088Dora jagodic 3 min 8 sec 15
8089Lucija Knorr 3 min 8 sec 15
8090Marija Peršić 3 min 9 sec 15
8091Matea Vlahovic 3 min 11 sec 15
8092Renata Cerovečki 3 min 13 sec 15
8093Rafaella Kovačić 3 min 13 sec 15
8094Antonela Mikloš 3 min 14 sec 15
8095sss 3 min 14 sec 15
8096Andrea Stojčević 3 min 17 sec 15
8097Martina Ferić 3 min 18 sec 15
8098Sandra Lovrić 3 min 20 sec 15
8099Iva Zelenika 3 min 20 sec 15
8100Anđelko-Ivan Ahel 3 min 20 sec 15
8101Ivona Orešnik 3 min 20 sec 15
8102Kristina Antolović 3 min 22 sec 15
8103None 3 min 22 sec 15
8104Matija Meserić 3 min 23 sec 15
8105Stefani P 3 min 29 sec 15
8106Daniela Tomić 3 min 31 sec 15
8107Kristina Dvoržak 3 min 33 sec 15
8108Tina Delić 3 min 36 sec 15
8109Eleonora Juretić 3 min 37 sec 15
8110Karla Paušić 3 min 37 sec 15
8111Lidija Živić 3 min 40 sec 15
8112Lucija vukovic 3 min 40 sec 15
8113None 3 min 42 sec 15
8114Suzana Zgonjanin 3 min 43 sec 15
8115Ružica Ruža 3 min 45 sec 15
8116Marina Ratkajec 3 min 45 sec 15
8117Martin Kabić 3 min 46 sec 15
8118Marina Desnica 3 min 47 sec 15
8119None 3 min 47 sec 15
8120Snježana Ljubisic 3 min 48 sec 15
8121Nikolina Barišić 3 min 49 sec 15
8122Doris Vretenar 3 min 49 sec 15
8123Ruzica Garic 3 min 52 sec 15
8124Stella Maras 3 min 52 sec 15
8125Hana Gavrilović 3 min 53 sec 15
8126Ana Leljak 3 min 55 sec 15
8127Ema Švec 3 min 56 sec 15
8128Dora Slivar 3 min 56 sec 15
8129Martina Ćirica 3 min 58 sec 15
8130Snježana Ljubisic 3 min 58 sec 15
8131Marta Ivić 3 min 59 sec 15
8132Petra Marusic 3 min 59 sec 15
8133Leonard Mikša 3 min 59 sec 15
8134Lara Ljulj 4 min 1 sec 15
8135Zoran Suljić 4 min 1 sec 15
8136Kristina Dobrinić 4 min 1 sec 15
8137Zorislav Mikloš 4 min 2 sec 15
8138Lorena Karas 4 min 2 sec 15
8139Albert Varga 4 min 3 sec 15
8140Kristian Hoblaj 4 min 5 sec 15
8141Tomislav Kolundžić 4 min 6 sec 15
8142Aleksandra Rajkovic 4 min 7 sec 15
8143Ivana Boban Lazić 4 min 7 sec 15
8144Zoran Kolarić 4 min 8 sec 15
8145Kk 4 min 10 sec 15
8146Boli te jkork 4 min 10 sec 15
8147Suzana Zefic 4 min 10 sec 15
8148Lucija Požar 4 min 11 sec 15
8149Lorella Banozzi Tubić 4 min 11 sec 15
8150Ana Tuferdžić 4 min 12 sec 15
8151Natasa Milinovic 4 min 12 sec 15
8152Ivona Ćosić 4 min 13 sec 15
8153Marijana Puhalović 4 min 13 sec 15
8154Marta Kalember 4 min 14 sec 15
8155Dora Babic 4 min 14 sec 15
8156Mia Jurkić 4 min 14 sec 15
8157Eleonora Štivin 4 min 15 sec 15
8158Marija Crnković 4 min 15 sec 15
8159Any 4 min 16 sec 15
8160Ana Nikolić 4 min 17 sec 15
8161Dora Komparić 4 min 17 sec 15
8162Ivan Marinković 4 min 20 sec 15
8163Josipa Pulić 4 min 20 sec 15
8164Katarina Smolac 4 min 20 sec 15
8165Patricia Pilav 4 min 20 sec 15
8166Kristijan Branovic 4 min 21 sec 15
8167Sara Krišto 4 min 21 sec 15
8168Josipa Raštegorac 4 min 22 sec 15
8169Marijana Petrić 4 min 22 sec 15
8170Silvano Dorić 4 min 23 sec 15
8171Zrinka Protrkić 4 min 23 sec 15
8172Adam Tadijan 4 min 25 sec 15
8173Valentina Sadiković 4 min 26 sec 15
8174Valerija Nujic 4 min 26 sec 15
8175Jurica Vojnović 4 min 26 sec 15
8176Iva Peša 4 min 26 sec 15
8177Ksenija Čeliković 4 min 27 sec 15
8178Tanja Delinger 4 min 27 sec 15
8179Mihaela Posaric 4 min 28 sec 15
8180Dina Nedeljko 4 min 28 sec 15
8181Katarina Kosec 4 min 28 sec 15
8182Jasna Jakovljević 4 min 28 sec 15
8183Josipa Kaucki 4 min 29 sec 15
8184Antonela Čule 4 min 29 sec 15
8185Elizabeta Deželić 4 min 29 sec 15
8186Bruno Kanceljak 4 min 31 sec 15
8187Zoran Kivač 4 min 33 sec 15
8188Marijana Obrvan 4 min 33 sec 15
8189Suzana Poljak 4 min 34 sec 15
8190Danko bracanov 4 min 34 sec 15
8191Maja Habijančić 4 min 36 sec 15
8192Maja Risek 4 min 36 sec 15
8193Je nije 4 min 36 sec 15
8194Matea Gogić 4 min 36 sec 15
8195Laura Lazić 4 min 37 sec 15
8196Ante Brečić 4 min 38 sec 15
8197Ana Ivandic Koscak 4 min 39 sec 15
8198Ivana Bilić 4 min 39 sec 15
8199Snježana Grdović 4 min 40 sec 15
8200Marinko Maljkovic 4 min 40 sec 15
8201Goran Penezić 4 min 40 sec 15
8202Natali Čutul Tripar 4 min 41 sec 15
8203Ana Živić 4 min 41 sec 15
8204Adna Djikic 4 min 41 sec 15
8205Josip Barać 4 min 41 sec 15
8206Marija Wagner 4 min 42 sec 15
8207Jelena Žrvnar 4 min 42 sec 15
8208Meri Radić 4 min 43 sec 15
8209Vanesa Vugić 4 min 43 sec 15
8210Jasmina 4 min 43 sec 15
8211Ana Šimenić 4 min 43 sec 15
8212Kristina Žilić 4 min 45 sec 15
8213Sanja Gavran 4 min 46 sec 15
8214Lucija Pecic 4 min 46 sec 15
8215Suzana Rijetković 4 min 47 sec 15
8216Dragana Obradović 4 min 47 sec 15
8217Amra Zadravec 4 min 49 sec 15
8218Natali 4 min 49 sec 15
8219Monika Rakonca 4 min 49 sec 15
8220Snježana Mikac 4 min 49 sec 15
8221MILA VEKIĆ 4 min 51 sec 15
8222Andela Salov 4 min 52 sec 15
8223Martina Banek 4 min 52 sec 15
8224Martina begovic 4 min 53 sec 15
8225Lea crnoja 4 min 55 sec 15
8226Sanja Jagnjić 4 min 55 sec 15
8227Despina Vounasis 4 min 55 sec 15
8228Martina Ferić 4 min 57 sec 15
8229Zdenka L 4 min 57 sec 15
8230Danijel Kovačević 4 min 57 sec 15
8231Emina Barlović 4 min 57 sec 15
8232Emina Buntić 4 min 57 sec 15
8233Nikolina Sobol 4 min 58 sec 15
8234Ana fabijančić 4 min 58 sec 15
8235Ad ben 4 min 58 sec 15
8236Snjezana Butkovic 4 min 59 sec 15
8237Mihaela Bardheci 5 min 0 sec 15
8238Silvija Budak 5 min 0 sec 15
8239Igor Kancir 5 min 1 sec 15
8240Maris Rozic 5 min 1 sec 15
8241Nikolina Žepačkić 5 min 2 sec 15
8242Matea Čagalj 5 min 4 sec 15
8243Sonja Valek 5 min 5 sec 15
8244Kristina Baric 5 min 5 sec 15
8245Danijel Rogić 5 min 5 sec 15
8246Iva Borić 5 min 5 sec 15
8247Darija Vodopija 5 min 5 sec 15
8248Marija Topić 5 min 5 sec 15
8249Mateja Jagic 5 min 7 sec 15
8250Darija jurišković 5 min 7 sec 15
8251Dalia Posarić 5 min 7 sec 15
8252Maj Okreša 5 min 9 sec 15
8253Banović 5 min 9 sec 15
8254None 5 min 9 sec 15
8255Manuela Kanđera 5 min 12 sec 15
8256Anamarija Bosak 5 min 13 sec 15
8257Dubravka Grabušić 5 min 14 sec 15
8258Tamara Kaiser 5 min 16 sec 15
8259Antonio Kuić 5 min 16 sec 15
8260Ana Koturic 5 min 17 sec 15
8261Neda Farac 5 min 17 sec 15
8262Maja Mrđenović 5 min 17 sec 15
8263Irena Poje 5 min 18 sec 15
8264Senka Bušljeta 5 min 18 sec 15
8265Melita Šamanić 5 min 18 sec 15
8266Domagoj Hajduković 5 min 18 sec 15
8267Ivana Jurina 5 min 20 sec 15
8268Ana Kalazic 5 min 21 sec 15
8269022 5 min 21 sec 15
8270Anamarija Goleš 5 min 22 sec 15
8271Valerija Prpa 5 min 22 sec 15
8272Iva Susic 5 min 22 sec 15
8273Sanja Mladenić 5 min 22 sec 15
8274Maja Pilekic 5 min 22 sec 15
8275Marina Horvat 5 min 23 sec 15
8276Lajoš Déra 5 min 24 sec 15
8277Biljana Kulundžić 5 min 26 sec 15
8278Tanja Segedi 5 min 26 sec 15
8279Nikolina Županić 5 min 27 sec 15
8280Tereza Dudaš 5 min 27 sec 15
8281Zorica Blitvić 5 min 27 sec 15
8282None 5 min 27 sec 15
8283antun antunovic 5 min 28 sec 15
8284Dario Jurić 5 min 28 sec 15
8285Mateja Jerman 5 min 29 sec 15
8286Marija Lalić 5 min 30 sec 15
8287Nikolina ivcec 5 min 30 sec 15
8288Pera 5 min 30 sec 15
8289Antonela Kovačević 5 min 30 sec 15
8290Kristina Turković 5 min 30 sec 15
8291Bruno Dević 5 min 30 sec 15
8292Jana Vučić 5 min 31 sec 15
8293Iva Labrović 5 min 31 sec 15
8294katica zovko 5 min 31 sec 15
8295Doris Brajković 5 min 32 sec 15
8296Vkl 5 min 32 sec 15
8297Irena Vidaković 5 min 32 sec 15
8298Sanja Kusturić 5 min 32 sec 15
8299None 5 min 32 sec 15
8300Paula Cvenić 5 min 33 sec 15
8301Josipa Grečan 5 min 34 sec 15
8302Antonija Hodak 5 min 35 sec 15
8303Silvana Boljat 5 min 36 sec 15
8304Ksenija Čeliković 5 min 36 sec 15
8305Ivan Jurković 5 min 37 sec 15
8306Iva Sudar 5 min 37 sec 15
8307Ana Kostanjević 5 min 37 sec 15
8308Petra Alduk 5 min 37 sec 15
8309Kristina Radić 5 min 38 sec 15
8310Bruno Ninčević 5 min 39 sec 15
8311Danijela Blažeković 5 min 41 sec 15
8312Vanda Jezernik 5 min 41 sec 15
8313Lana Lana 5 min 41 sec 15
8314Katarina Čiček 5 min 42 sec 15
8315Sara Burilo 5 min 44 sec 15
8316Kristina Gustin 5 min 45 sec 15
8317Bojana Kukec 5 min 46 sec 15
8318Katarina Glavas 5 min 46 sec 15
8319Mirjana Ziska 5 min 48 sec 15
8320Nikolina Čorko 5 min 48 sec 15
8321Suzana Kordic 5 min 48 sec 15
8322Ružica Kolaković 5 min 48 sec 15
8323Ivana Benčić 5 min 50 sec 15
8324Željka Milanko Kokanović 5 min 50 sec 15
8325Barbara Kozić 5 min 51 sec 15
8326Ivana Lukić 5 min 52 sec 15
8327Kk 5 min 52 sec 15
8328Antonio Aidone 5 min 52 sec 15
8329Miroslav Ivanković 5 min 53 sec 15
8330Loredana Toić 5 min 54 sec 15
8331Ljiljana Milkovic 5 min 54 sec 15
8332Ljubica-Terezija Šušnjar 5 min 54 sec 15
8333Sebastian Tadić 5 min 55 sec 15
8334Petra Poljanec 5 min 55 sec 15
8335Danijela K 5 min 55 sec 15
8336Iva Blažević 5 min 57 sec 15
8337Antonia 5 min 58 sec 15
8338Gabrijela Jauch 6 min 1 sec 15
8339ana.vulic21@gmail.com 6 min 1 sec 15
8340RF ggdf 6 min 1 sec 15
8341Ružica Mikešić 6 min 2 sec 15
8342Paula Barbarus 6 min 2 sec 15
8343Ira Muzevic 6 min 3 sec 15
8344Luka Versić 6 min 4 sec 15
8345Borna Ivančić 6 min 5 sec 15
8346Valentina Lukac 6 min 5 sec 15
8347Ines Benčik 6 min 6 sec 15
8348Niki 6 min 8 sec 15
8349Dijana Stipan 6 min 8 sec 15
8350Sabina Crnčević 6 min 8 sec 15
8351Marko Barać 6 min 9 sec 15
8352Mario Mandl 6 min 10 sec 15
8353Diana Njegovan 6 min 10 sec 15
8354Tomislav Adžić 6 min 10 sec 15
8355Andrea Legin 6 min 11 sec 15
8356Tanja Lulić 6 min 11 sec 15
8357Nataša Moržan 6 min 12 sec 15
8358Mateja Gašparec 6 min 13 sec 15
8359Ena Cindrić 6 min 13 sec 15
8360Ana Coha 6 min 13 sec 15
8361Maja Mišković 6 min 13 sec 15
8362Ivana Fićković Đorđević 6 min 14 sec 15
8363Petra Bedeković 6 min 15 sec 15
8364Ivana Markić 6 min 16 sec 15
8365Anita Primorac 6 min 16 sec 15
8366Lea Crnčec 6 min 16 sec 15
8367None 6 min 16 sec 15
8368Bojana Dimitrijević 6 min 17 sec 15
8369Marija Galić 6 min 18 sec 15
8370Jelena Špoljarić 6 min 19 sec 15
8371Robert Liteplo 6 min 19 sec 15
8372Valerija Piljek 6 min 19 sec 15
8373Natalija Tuškan 6 min 22 sec 15
8374Marija Bogić 6 min 22 sec 15
8375Marin Marinovic 6 min 22 sec 15
8376Josipa Radak 6 min 23 sec 15
8377Silvija Krsnik 6 min 24 sec 15
8378Anita Ivanović Plic 6 min 24 sec 15
8379Jasmina Vuković 6 min 26 sec 15
8380Dubravka Novinc 6 min 26 sec 15
8381Gabrijela Marinac 6 min 28 sec 15
8382Danijel Nedaća 6 min 29 sec 15
8383Tihana Pejak 6 min 29 sec 15
8384Mirta Ilić 6 min 30 sec 15
8385Sanja Knežević 6 min 30 sec 15
8386S S 6 min 31 sec 15
8387Ivan Kos 6 min 32 sec 15
8388Julijana Šoć 6 min 32 sec 15
8389Nada Čordašić 6 min 35 sec 15
8390Kristina azec 6 min 36 sec 15
8391Tommy Pirija 6 min 38 sec 15
8392Vesna 6 min 38 sec 15
8393Tin Siladi 6 min 42 sec 15
8394Snježana Krznarić 6 min 43 sec 15
8395Mladen Marinić 6 min 46 sec 15
8396Ljiljana Kresl 6 min 46 sec 15
8397Ana-Maria Novak 6 min 47 sec 15
8398Marin Justić 6 min 48 sec 15
8399Matej Špiranec 6 min 49 sec 15
8400Sara Mitrović 6 min 49 sec 15
8401Marko Katalenić 6 min 50 sec 15
8402Ana Zekić 6 min 53 sec 15
8403Daniela Bjelanović 6 min 54 sec 15
8404Gabriella Batrac 6 min 55 sec 15
8405Ankica Kožul 6 min 56 sec 15
8406Milena Paušić 6 min 57 sec 15
8407Miroslav Kralj 6 min 59 sec 15
8408Josipa Marketin Tomić 7 min 0 sec 15
8409None 7 min 1 sec 15
8410Mirjana Čačko 7 min 2 sec 15
8411Ertea Pseudo 7 min 4 sec 15
8412Nevena Palančević 7 min 6 sec 15
8413Tanja Malovoz 7 min 7 sec 15
8414None 7 min 8 sec 15
8415Ivana Božičević 7 min 9 sec 15
8416Kristina M 7 min 9 sec 15
8417Davor Blago 7 min 10 sec 15
8418Leona Vučković 7 min 15 sec 15
8419Katarina Jolić 7 min 15 sec 15
8420Ljiljana Lilly 7 min 16 sec 15
8421Andrea Štimac 7 min 17 sec 15
8422Ivica Škriljevečki 7 min 18 sec 15
8423Robert Miskovic 7 min 18 sec 15
8424Marija Gudelj 7 min 21 sec 15
8425Tea Akmadžić 7 min 22 sec 15
8426Marijana Vukic 7 min 27 sec 15
8427Ivona Lorenzo 7 min 28 sec 15
8428Jadranka Pejić 7 min 29 sec 15
8429Anna Maria Katić 7 min 31 sec 15
8430Gordana Harc 7 min 32 sec 15
8431Valentina Sabolić 7 min 32 sec 15
8432Talita Persic 7 min 36 sec 15
8433Kristina Grubec 7 min 38 sec 15
8434Hrvoje Stipetic 7 min 39 sec 15
8435sss 7 min 39 sec 15
8436Valentina Vitko 7 min 39 sec 15
8437Lorena Vidić 7 min 41 sec 15
8438Matea Špehar 7 min 44 sec 15
8439Tihana Barzic 7 min 47 sec 15
8440Goran 7 min 50 sec 15
8441Lidija Harak 8 min 2 sec 15
8442Lelija stauber 8 min 5 sec 15
8443Ružica Filipović 8 min 7 sec 15
8444Mištrafović Marija 8 min 8 sec 15
8445Marijana Bikic 8 min 9 sec 15
8446Anteo Pavić 8 min 13 sec 15
8447Petra BeŠ 8 min 14 sec 15
8448Vedrana Gal 8 min 16 sec 15
8449None 8 min 16 sec 15
8450Radmila Sokač 8 min 17 sec 15
8451Larisa Jurić-Katunić 8 min 19 sec 15
8452Dubravka Labas 8 min 21 sec 15
8453Slavica puljko 8 min 22 sec 15
8454Ida Opet 8 min 25 sec 15
8455Karmen Vukmanić 8 min 32 sec 15
8456Lidija Konjević 8 min 35 sec 15
8457Jasminka Pusek 8 min 38 sec 15
8458Ante 8 min 43 sec 15
8459Sunčica Šumberac 8 min 45 sec 15
8460Anica Klapirić 8 min 54 sec 15
8461Robert Radiković 8 min 59 sec 15
8462Ivana Banjavčić 9 min 0 sec 15
8463Mirna Jug 9 min 3 sec 15
8464Mateo Tomišić 9 min 6 sec 15
8465Klaudija Gamulin 9 min 12 sec 15
8466Mirjana Pavlaković 9 min 13 sec 15
8467Laura Paurić 9 min 13 sec 15
8468Darija Jezerčić 9 min 17 sec 15
8469Dario Pintar 9 min 19 sec 15
8470Josipa Bilić 9 min 28 sec 15
8471Martina Fabić 9 min 46 sec 15
8472Jasenka Margetic 10 min 4 sec 15
8473None 10 min 15 sec 15
8474Ivana Špoljar 10 min 31 sec 15
8475Barbara Halužan 10 min 43 sec 15
8476Marta Blažek 10 min 44 sec 15
8477Ljubomir sukara 10 min 45 sec 15
8478Marija Pejicic 11 min 29 sec 15
8479Žana Matunić 11 min 42 sec 15
8480Aleksandra Silić 12 min 8 sec 15
8481Ivana ivic 12 min 20 sec 15
8482Augustina Havel 12 min 23 sec 15
8483Gora ngoic 13 min 33 sec 15
8484None 13 min 41 sec 15
8485Laura Završki 14 min 4 sec 15
8486Roberta Prebeg 14 min 16 sec 15
8487dajana bogdanovic 14 min 26 sec 15
8488Željka Dulčić 14 min 31 sec 15
8489Slavica Kristek 14 min 42 sec 15
8490None 16 min 11 sec 15
8491ivica ivić 17 min 47 sec 15
8492Klementina Golub 18 min 51 sec 15
8493andriana šupe 19 min 0 sec 15
8494Martin Marijanović 20 min 0 sec 15
8495sdf 20 min 0 sec 15
8496Radmila Berendika 20 min 0 sec 15
8497marija berendika 20 min 0 sec 15
8498Sunčana Zgaga 20 min 0 sec 15
8499Iva Getz 20 min 0 sec 15
8500Matej Marić 44 sec 14
8501Bartol Brlas 54 sec 14
8502Marta Jakupović 1 min 3 sec 14
8503Šime Matešić 1 min 4 sec 14
8504Marija Smetiško 1 min 48 sec 14
8505None 2 min 0 sec 14
8506mara maric 2 min 4 sec 14
8507Nina Novosel 2 min 10 sec 14
8508Dolores Svitlanović 2 min 19 sec 14
8509Nevesa Zaninovic 2 min 20 sec 14
8510None 2 min 24 sec 14
8511Željko Biličić 2 min 34 sec 14
8512Dražen Zelić 2 min 41 sec 14
8513Vedrana Radanovic 2 min 44 sec 14
8514Maja Zbunja 2 min 48 sec 14
8515Mirjana Mihaljević 2 min 48 sec 14
8516Ivona Jolic 2 min 51 sec 14
8517Dino Begonja 2 min 54 sec 14
8518Josipa Turudić 2 min 56 sec 14
8519Miranda Lejo 2 min 59 sec 14
8520Nika Terzić 3 min 0 sec 14
8521Marko Adamović 3 min 0 sec 14
8522Matea Vuković 3 min 7 sec 14
8523Rea Pazarac 3 min 14 sec 14
8524Mateja Ilinović 3 min 14 sec 14
8525Sandra Rožić 3 min 18 sec 14
8526Davor Šalković 3 min 18 sec 14
8527Roana Prović Mohenski 3 min 19 sec 14
8528Antonija Lebo 3 min 21 sec 14
8529Maja Dumenčić 3 min 22 sec 14
8530Josipa Popović 3 min 25 sec 14
8531Karmela Masic 3 min 28 sec 14
8532Svjetlana Alkić 3 min 30 sec 14
8533Klara Franciskovic 3 min 31 sec 14
8534Ivana Vrkljan 3 min 31 sec 14
8535Vanda Mršić 3 min 32 sec 14
8536Martina Ivančić 3 min 33 sec 14
8537Ivana sokac 3 min 35 sec 14
8538Jakov Rimac 3 min 36 sec 14
8539Tamara Bonovil 3 min 36 sec 14
8540Aleksandra Svečnjak 3 min 37 sec 14
8541Katarina Pavlek 3 min 37 sec 14
8542Tena Pavić 3 min 38 sec 14
8543marija padovan dujaković 3 min 39 sec 14
8544Eva Mikulandra 3 min 39 sec 14
8545Sabina Jakšić 3 min 39 sec 14
8546Marijana Fiket 3 min 42 sec 14
8547Matea Ružić 3 min 45 sec 14
8548Kristina Tomaš 3 min 47 sec 14
8549Mara Maric 3 min 48 sec 14
8550Sanda Tasovac 3 min 48 sec 14
8551Martina Tomasović 3 min 50 sec 14
8552Daria Bogović 3 min 52 sec 14
8553Dina Kunić 3 min 52 sec 14
8554Nensi Dujić 3 min 53 sec 14
8555Klara Vida 3 min 54 sec 14
8556Marina Jonjić-Sikirić 3 min 54 sec 14
8557Sanela Erceg 3 min 57 sec 14
8558Zdenka aric 3 min 57 sec 14
8559Ivana Jezernik 3 min 58 sec 14
8560Lester Toni Dobrić 3 min 58 sec 14
8561Paula Smajić 4 min 0 sec 14
8562Milena Maltar 4 min 0 sec 14
8563Martina Bašić 4 min 0 sec 14
8564Ana Blazevic 4 min 2 sec 14
8565Katarina Geljić 4 min 2 sec 14
8566Marina Tokić 4 min 2 sec 14
8567Petra Grbčić 4 min 3 sec 14
8568Antonija 4 min 5 sec 14
8569Natasa S 4 min 6 sec 14
8570Marijana Ivanić Vuga 4 min 7 sec 14
8571Maja vidak 4 min 7 sec 14
8572Lucija S 4 min 7 sec 14
8573Thea Novak 4 min 8 sec 14
8574Ana-Mari Kordek 4 min 8 sec 14
8575Nikolina Grebenar 4 min 11 sec 14
8576Elen Mrvac 4 min 12 sec 14
8577Franjo Bošnjak 4 min 13 sec 14
8578Martina Pejić 4 min 13 sec 14
8579Fikreta Posavec 4 min 14 sec 14
8580Matea Nodilo 4 min 14 sec 14
8581Jelena Novosel 4 min 15 sec 14
8582Matija Mesarić 4 min 15 sec 14
8583Lana Matulić 4 min 16 sec 14
8584Marija Tomljenović 4 min 16 sec 14
8585Nina Banic 4 min 16 sec 14
8586Iva Neškovski 4 min 17 sec 14
8587Veronika Šekoranja 4 min 17 sec 14
8588Hana Golub 4 min 18 sec 14
8589Tara Ćuk 4 min 18 sec 14
8590Ana Perković 4 min 18 sec 14
8591Iva Jakić 4 min 19 sec 14
8592Simona Matijević 4 min 19 sec 14
8593Martina Krtic 4 min 21 sec 14
8594Ivana Grubic 4 min 21 sec 14
8595Marija Dorbola 4 min 24 sec 14
8596Vesna Belović Hlupić 4 min 24 sec 14
8597Ivana 4 min 25 sec 14
8598Snježana Ljubisic 4 min 25 sec 14
8599Marina Giljanović 4 min 27 sec 14
8600Berislav Kekez 4 min 27 sec 14
8601Jurica Horvat 4 min 28 sec 14
8602Anamaria Tomašević 4 min 28 sec 14
8603Manuela Sut 4 min 29 sec 14
8604Marijana Kovačić 4 min 30 sec 14
8605Ferida keranovic 4 min 30 sec 14
8606Jelena Knezović 4 min 32 sec 14
8607Pero Perić 4 min 33 sec 14
8608Antonia Pašić 4 min 34 sec 14
8609Tamara Dukić 4 min 36 sec 14
8610Natalija Radman 4 min 36 sec 14
8611Lucija Cugovčan 4 min 36 sec 14
8612Marijana Hrkać 4 min 36 sec 14
8613Iva Jukic 4 min 37 sec 14
8614Anja Slišković 4 min 38 sec 14
8615Lorena Oreški 4 min 38 sec 14
8616Petra Jurić 4 min 38 sec 14
8617Ana Leović 4 min 38 sec 14
8618Margita Schalk 4 min 39 sec 14
8619Snježana Topolovec 4 min 40 sec 14
8620Andrijana Buljan 4 min 41 sec 14
8621Martina Marohnić 4 min 41 sec 14
8622Jelena Draganić 4 min 42 sec 14
8623Dragana Ciric 4 min 43 sec 14
8624Alen Tursunović 4 min 45 sec 14
8625Deana Marčić 4 min 47 sec 14
8626Lucija Knorr 4 min 48 sec 14
8627Ana-Maria Buljan 4 min 49 sec 14
8628Sandra cvitkusic 4 min 50 sec 14
8629Mateja 4 min 50 sec 14
8630Ivan Kanski 4 min 50 sec 14
8631None 4 min 50 sec 14
8632Iris Boškin 4 min 51 sec 14
8633Kenan Kurtovic 4 min 52 sec 14
8634Jelena Lugarov 4 min 52 sec 14
8635Lana Rogoz Prpić 4 min 52 sec 14
8636Ana Martan 4 min 54 sec 14
8637Tamara vukusic 4 min 54 sec 14
8638Kristina Bunčić 4 min 55 sec 14
8639Marija Mitar 4 min 55 sec 14
8640Bozica Bedak 4 min 56 sec 14
8641Petra Šegulić 4 min 56 sec 14
8642Niksa Skaric 4 min 57 sec 14
8643None 4 min 57 sec 14
8644Ljubica Kuprešanin 4 min 58 sec 14
8645Biljana Savičić 4 min 58 sec 14
8646Mladen Lončarić 4 min 58 sec 14
8647Katarina Vida 4 min 59 sec 14
8648Hana Paleka 4 min 59 sec 14
8649Željana Grancarić Mitrović 4 min 59 sec 14
8650Ljudevit Vranić 5 min 0 sec 14
8651Sonja horvat 5 min 0 sec 14
8652Maja Hudić 5 min 0 sec 14
8653Dijana Bardak 5 min 1 sec 14
8654Marija marić 5 min 1 sec 14
8655Tajana Dobek 5 min 2 sec 14
8656Tereza Čičak Palackić 5 min 3 sec 14
8657Katarina Raič 5 min 3 sec 14
8658Sanja Kruljac 5 min 4 sec 14
8659Halime pajaziti 5 min 5 sec 14
8660Nada Lovric 5 min 6 sec 14
8661Linda Les 5 min 6 sec 14
8662Ana Milanović Litre 5 min 7 sec 14
8663Vedran Višnić 5 min 7 sec 14
8664Aneta 5 min 7 sec 14
8665Anabela Frankola 5 min 8 sec 14
8666Marija Vasiljević 5 min 8 sec 14
8667NEVIA ZOUNAR PUPOVAC 5 min 10 sec 14
8668Kristina Čižmešija 5 min 10 sec 14
8669Katarina Anusic 5 min 10 sec 14
8670Ante Magaš 5 min 10 sec 14
8671Petra Kosanovic 5 min 10 sec 14
8672Leonarda Rusan 5 min 11 sec 14
8673Suzana Čule 5 min 12 sec 14
8674Tea ADŽAMIĆ 5 min 12 sec 14
8675Zrinka Buric 5 min 12 sec 14
8676Andjelka Blažević Maras 5 min 12 sec 14
8677Željko Obad 5 min 12 sec 14
8678Marina Klarić 5 min 13 sec 14
8679Loredana Biličić 5 min 15 sec 14
8680Mirna Valdec 5 min 15 sec 14
8681Klara Čikato 5 min 16 sec 14
8682Iva Radičević 5 min 17 sec 14
8683Ivana Zaja Dabic 5 min 17 sec 14
8684Irena Šilobodec 5 min 18 sec 14
8685Mateo Martinović 5 min 19 sec 14
8686Martina Hapač 5 min 20 sec 14
8687JASMINA 5 min 20 sec 14
8688saša arežina 5 min 21 sec 14
8689Ivana Vidović 5 min 21 sec 14
8690lucija budimir 5 min 22 sec 14
8691Aleksandra Smiljanić 5 min 23 sec 14
8692Herda juresic 5 min 25 sec 14
8693Ines dragicevic 5 min 25 sec 14
8694Jugoslav Milinović 5 min 27 sec 14
8695Sonja Rora 5 min 28 sec 14
8696Andrijana Škvorc 5 min 29 sec 14
8697Darja Galović 5 min 30 sec 14
8698Mara Brenčić 5 min 30 sec 14
8699Natacha Kocovski 5 min 30 sec 14
8700Nikolina Humljak 5 min 31 sec 14
8701Kornelija Kralj 5 min 34 sec 14
8702Vlatka Berc 5 min 34 sec 14
8703Marin Rašić 5 min 34 sec 14
8704Sara Rocchetti 5 min 35 sec 14
8705Sanja Belamarić 5 min 36 sec 14
8706Sanja Maurovic 5 min 38 sec 14
8707Kristina Lisičak 5 min 38 sec 14
8708Dragica Grubelić 5 min 38 sec 14
8709Ne moze 5 min 38 sec 14
8710Silvester Kudeljnjak 5 min 38 sec 14
8711Ana-Marija Olisa 5 min 39 sec 14
8712Ivana Krmpotić 5 min 39 sec 14
8713Jelena Bogdanović 5 min 41 sec 14
8714Marijana Pražen 5 min 41 sec 14
8715Petra Dundjer 5 min 41 sec 14
8716Matija Đurđek 5 min 42 sec 14
8717Dragana Ostopanj Šovagović 5 min 42 sec 14
8718Nataša Fabečić 5 min 43 sec 14
8719Ivona Piškor 5 min 43 sec 14
8720Tonći Juras 5 min 43 sec 14
8721Anamarija Elbl 5 min 45 sec 14
8722Sanja Mamić 5 min 46 sec 14
8723Ivica Borić 5 min 46 sec 14
8724Lino Dakić 5 min 46 sec 14
8725Valentina Flegar 5 min 48 sec 14
8726Kristina Josipović 5 min 50 sec 14
8727Marina T 5 min 55 sec 14
8728Darka Buljanovic 5 min 55 sec 14
8729Nika Lončar 5 min 55 sec 14
8730Marijan Ferkovic 5 min 56 sec 14
8731Jelena Nekic 5 min 58 sec 14
8732Nk 6 min 1 sec 14
8733Robin Miloš 6 min 5 sec 14
8734Ante Komazin 6 min 5 sec 14
8735Marina Šarić 6 min 6 sec 14
8736Stela Šiftar 6 min 7 sec 14
8737Snježana Uzelac 6 min 9 sec 14
8738Nikolina Bertek 6 min 10 sec 14
8739Sara Brodar 6 min 13 sec 14
8740Ivan Gracin 6 min 14 sec 14
8741Miljan Lenić 6 min 15 sec 14
8742Katarina Zrilić 6 min 16 sec 14
8743Đurđica 6 min 17 sec 14
8744Ricardo Mizuric 6 min 17 sec 14
8745sanja lozić 6 min 19 sec 14
8746Brigita Skelac 6 min 20 sec 14
8747Marijana Jović 6 min 20 sec 14
8748Dalibor Čehov 6 min 20 sec 14
8749Karmen Morić 6 min 20 sec 14
8750Ana Šebečić 6 min 23 sec 14
8751Alen Cvitković 6 min 25 sec 14
8752Leonarda Juras 6 min 25 sec 14
8753Renata Gjafo 6 min 26 sec 14
8754Ana Krilčić 6 min 26 sec 14
8755Martina Nikolić 6 min 27 sec 14
8756Luka Drame 6 min 27 sec 14
8757Petra Novak 6 min 28 sec 14
8758Meri Šunjić 6 min 30 sec 14
8759Josipa Šućur 6 min 30 sec 14
8760Jessica Čekić 6 min 33 sec 14
8761Szabolcs Annus 6 min 34 sec 14
8762Dubravka Mijalić 6 min 35 sec 14
8763Jelena Hrkač 6 min 36 sec 14
8764Nika 6 min 37 sec 14
8765Sandra Salamum 6 min 40 sec 14
8766Dujo Maleš 6 min 40 sec 14
8767Maja Knežević 6 min 42 sec 14
8768Tina Radaić 6 min 44 sec 14
8769Marija Nakic 6 min 51 sec 14
8770None 6 min 51 sec 14
8771Trifunović Patricija 6 min 53 sec 14
8772Sara Mak 6 min 55 sec 14
8773Ivan Musić 6 min 56 sec 14
8774Slavica puljko 6 min 56 sec 14
8775Nevena Miljuš 6 min 59 sec 14
8776Lidija Ristić 7 min 1 sec 14
8777Margita Rogulj 7 min 4 sec 14
8778Tatjana Kuftic 7 min 4 sec 14
8779Danijela Grubišić 7 min 4 sec 14
8780Matea Napast 7 min 5 sec 14
8781None 7 min 5 sec 14
8782Sanja Vrkić 7 min 9 sec 14
8783Mladen Sruk 7 min 12 sec 14
8784Zlatko Grčević 7 min 13 sec 14
8785Danijela Kremenić 7 min 14 sec 14
8786Ivona Ramljak 7 min 14 sec 14
8787Josipa Baresic 7 min 15 sec 14
8788Rajko Guberinic 7 min 16 sec 14
8789Marijanka Šteković 7 min 17 sec 14
8790IVANČICA VRBOS 7 min 17 sec 14
8791Mirijan 7 min 20 sec 14
8792Suzana krcmar 7 min 23 sec 14
8793Laura Radočaj 7 min 25 sec 14
8794None 7 min 31 sec 14
8795Marija Butrica 7 min 33 sec 14
8796jvuzu 7 min 34 sec 14
8797Tea Kraljević 7 min 35 sec 14
8798Goga Milić 7 min 35 sec 14
8799Snjezana zovic 7 min 36 sec 14
8800Šimun Kolonić 7 min 37 sec 14
8801Marija Zaloker 7 min 40 sec 14
8802Denisa Crnković 7 min 42 sec 14
8803Rio Kleva 7 min 43 sec 14
8804Marina Kovačević 7 min 44 sec 14
8805Matea Furač 7 min 47 sec 14
8806Barbara Cindrić 7 min 49 sec 14
8807Leonarda Novoselić 7 min 49 sec 14
8808Katarina Rebić 7 min 59 sec 14
8809Lucija Tandara 8 min 3 sec 14
8810Linda Stočić 8 min 3 sec 14
8811Maja Pavletić Posavec 8 min 5 sec 14
8812Ana Ana 8 min 5 sec 14
8813V V 8 min 7 sec 14
8814Dijana Brkljan 8 min 10 sec 14
8815Kristina Mikulić 8 min 16 sec 14
8816Martina Vrankovečki 8 min 21 sec 14
8817Branko Poljak 8 min 21 sec 14
8818Marijana Jaredić 8 min 22 sec 14
8819Tihana Modrić 8 min 22 sec 14
8820Nikolina Ugarković 8 min 23 sec 14
8821Luka Smolčić 8 min 24 sec 14
8822Marina Cvitić 8 min 35 sec 14
8823Melita Drnasin 8 min 36 sec 14
8824Martina Ferić 8 min 38 sec 14
8825Martina Bugarija 8 min 39 sec 14
8826Nora Limić 8 min 39 sec 14
8827Zvjezdana Kumer 8 min 44 sec 14
8828Anna Kostov 8 min 45 sec 14
8829Robert Vrkić 8 min 46 sec 14
8830Darija Jančikić 8 min 53 sec 14
8831Maša Dumančić 8 min 56 sec 14
8832Iva palaic 8 min 58 sec 14
8833Hrvoje Stipetic 9 min 2 sec 14
8834Marija Borovina 9 min 3 sec 14
8835Ana Gladović 9 min 3 sec 14
8836Romana Novak 9 min 6 sec 14
8837Gordsna Stojcevic Nuber 9 min 7 sec 14
8838Dragana Knajz 9 min 8 sec 14
8839Veronika Javor 9 min 13 sec 14
8840Claudia Trogrlic 9 min 17 sec 14
8841Ana Kristina Boban 9 min 34 sec 14
8842Maja Pedić 9 min 36 sec 14
8843MARIJAN GRBAC 9 min 40 sec 14
8844Vesna Babic 9 min 45 sec 14
8845Selma Viduka 10 min 0 sec 14
8846Valerija Djikandić 10 min 3 sec 14
8847Dejana Bedeković 10 min 18 sec 14
8848Hrvoje Stipetic 10 min 28 sec 14
8849Marina Pensa 10 min 40 sec 14
8850zeljka cigic 10 min 40 sec 14
8851Ivan Škrnički 11 min 27 sec 14
8852Željka Nikšić 11 min 33 sec 14
8853Antonio 11 min 35 sec 14
8854None 11 min 37 sec 14
8855Andrea Latifović 11 min 45 sec 14
8856Nikolina Kušić 13 min 19 sec 14
8857None 13 min 22 sec 14
8858Janja Kruhek 13 min 49 sec 14
8859None 15 min 3 sec 14
8860Barbara Trad Račić 20 min 0 sec 14
8861jghjfgj 20 min 0 sec 14
8862Danijela Poslon 20 min 1 sec 14
8863Anamarija Belaj 20 min 1 sec 14
8864Mateo Petric 20 min 1 sec 14
8865Luka Jurić 20 min 14 sec 14
8866tr 35 sec 13
8867dfss dfs 39 sec 13
8868Zvonimir Popovčić 44 sec 13
8869bo ba 51 sec 13
8870Ivana Abramac 55 sec 13
8871Andro Gerić 57 sec 13
8872Jsjsjs jjsjsjs 1 min 11 sec 13
8873Josip Marić 1 min 26 sec 13
8874Ivo Certa 1 min 43 sec 13
8875Mia Barberić 1 min 43 sec 13
8876Zoran Ivančić 1 min 45 sec 13
8877David Sokolić 1 min 53 sec 13
8878Belkisa Pilipovic 2 min 1 sec 13
8879Ivančica Treska 2 min 7 sec 13
8880Vedrana Grubiša 2 min 43 sec 13
8881zvonimir Džebić 2 min 53 sec 13
8882Marija Borovina 2 min 54 sec 13
8883Marija Hudorovic 3 min 0 sec 13
8884Gabriela Lulić 3 min 6 sec 13
8885Martina Petrinović 3 min 10 sec 13
8886Ivana Zgurić 3 min 15 sec 13
8887Maja ivanić 3 min 16 sec 13
8888N B 3 min 16 sec 13
8889Sara Burilo 3 min 17 sec 13
8890Luka Hrgović 3 min 17 sec 13
8891Ivana Beroš 3 min 19 sec 13
8892Tena 3 min 20 sec 13
8893Zeljka brdar 3 min 21 sec 13
8894Nikolina Benčak 3 min 21 sec 13
8895Marina Martinković 3 min 23 sec 13
8896Marijeta Krekovic 3 min 28 sec 13
8897Emina Imširagić 3 min 28 sec 13
8898Marica Boras 3 min 28 sec 13
8899Vanja Serdarušić 3 min 29 sec 13
8900Maja Mrak 3 min 33 sec 13
8901Tihana Lombardić 3 min 33 sec 13
8902Stefani Matoš 3 min 34 sec 13
8903Danka Brajcic Mandic 3 min 34 sec 13
8904Vlatka Pejić 3 min 35 sec 13
8905Lorina Lagator 3 min 36 sec 13
8906Tihana Kovačić Forko 3 min 36 sec 13
8907Ante Šulentić 3 min 37 sec 13
8908Ana Lacković 3 min 42 sec 13
8909andrea pivcevic 3 min 43 sec 13
8910Mirna Jurković 3 min 43 sec 13
8911Jelena Marković 3 min 44 sec 13
8912Kristina Osonjački 3 min 44 sec 13
8913Anamarija Radeljević 3 min 47 sec 13
8914Andrea Pavlic 3 min 49 sec 13
8915Brigita Volf Mlinarić 3 min 50 sec 13
8916Ivana Lukačić 3 min 52 sec 13
8917Ileana Sablić 3 min 52 sec 13
8918Mislav Kontek 3 min 53 sec 13
8919Anamarija Bakovic 3 min 54 sec 13
8920Roberta Ilić 3 min 56 sec 13
8921Ivana Držaić 3 min 57 sec 13
8922Kristina Lončarević 3 min 57 sec 13
8923Matej Zvonarić 3 min 58 sec 13
8924Sandro Eremija 3 min 58 sec 13
8925Doris Čabrijan 3 min 58 sec 13
8926Matej Mioč 3 min 59 sec 13
8927Maja Butorac Marić 4 min 2 sec 13
8928Monika Cosic 4 min 4 sec 13
8929Lara Sabolek 4 min 6 sec 13
8930Marijana Guštek 4 min 7 sec 13
8931Jasmina Lukačić 4 min 9 sec 13
8932Ivana Barišić 4 min 9 sec 13
8933Lana Boltužić 4 min 11 sec 13
8934Tajana Mutak 4 min 13 sec 13
8935Petra Horvat 4 min 15 sec 13
8936Zdenka Zadro 4 min 16 sec 13
8937Marina Bošnjaković 4 min 17 sec 13
8938Josipa Grbin 4 min 19 sec 13
8939Tomislav Kozar 4 min 20 sec 13
8940Rea Mandić 4 min 20 sec 13
8941None 4 min 20 sec 13
8942Natalija Begović 4 min 21 sec 13
8943Mirjana Kusec 4 min 21 sec 13
8944Matija Zadravec 4 min 22 sec 13
8945Anamarija Komljenović 4 min 25 sec 13
8946Martin eskinja 4 min 25 sec 13
8947Paško Pastuović 4 min 26 sec 13
8948Laura Landup 4 min 29 sec 13
8949Adriana Cerkez 4 min 30 sec 13
8950Ljiljana Petrović 4 min 32 sec 13
8951Diana Slačana 4 min 32 sec 13
8952Nika Lončar 4 min 32 sec 13
8953Katarina Balaško 4 min 33 sec 13
8954N 4 min 35 sec 13
8955Ana Zidar 4 min 35 sec 13
8956Tina Tešić 4 min 35 sec 13
8957Božana Kožul 4 min 36 sec 13
8958Katarina Makjanić 4 min 40 sec 13
8959Jasmina Lukačić 4 min 40 sec 13
8960Patricia Najjar 4 min 40 sec 13
8961Mihael Borovev 4 min 41 sec 13
8962Kristina ravlic 4 min 43 sec 13
8963Lucija Rukavina 4 min 43 sec 13
8964Gordana Anic 4 min 44 sec 13
8965Sanja Mihalić 4 min 45 sec 13
8966Iva Mršić 4 min 47 sec 13
8967Lucijana Jurin 4 min 47 sec 13
8968Marijana 4 min 47 sec 13
8969Natalia Ribarić 4 min 49 sec 13
8970Lana Remenar 4 min 50 sec 13
8971Aleksandar Lazarević 4 min 50 sec 13
8972Marija Mijovilic 4 min 51 sec 13
8973Nataša Vučetić 4 min 51 sec 13
8974Antonela Gogić 4 min 51 sec 13
8975Jelena Siriščević 4 min 52 sec 13
8976Marija Dujmović 4 min 52 sec 13
8977Maja Valetić 4 min 53 sec 13
8978JELENA IVEKOVIC 4 min 53 sec 13
8979Ivona Balić 4 min 54 sec 13
8980Sabina Šebijanić 4 min 54 sec 13
8981Ivan Kovačević 4 min 54 sec 13
8982Janja Severović 4 min 55 sec 13
8983Željka Kedmenec 4 min 56 sec 13
8984Ivana Kuna 4 min 58 sec 13
8985Mirjana Jakić 4 min 59 sec 13
8986Barbara Planinić 4 min 59 sec 13
8987Renata Raguž 4 min 59 sec 13
8988Matea Piković 4 min 59 sec 13
8989Dora Felding 5 min 0 sec 13
8990Drago Rožanković 5 min 2 sec 13
8991Marina Vuković 5 min 3 sec 13
8992Magdalena Peša 5 min 3 sec 13
8993Antun goretić 5 min 4 sec 13
8994Romana Copak 5 min 4 sec 13
8995Iva Iva 5 min 4 sec 13
8996Robertina kopjar 5 min 5 sec 13
8997Marijana Basic 5 min 6 sec 13
8998Zrinka Klepac Dokic 5 min 6 sec 13
8999Ivana Golemac 5 min 6 sec 13
9000Ani Foretic 5 min 7 sec 13
9001Ivan Pavić 5 min 8 sec 13
9002Jelena Lugarić 5 min 8 sec 13
9003Melita Mesarić 5 min 10 sec 13
9004Jasmina Levacic 5 min 11 sec 13
9005Mona Moor 5 min 12 sec 13
9006Dora Kolaric 5 min 14 sec 13
9007Ivica Daric 5 min 14 sec 13
9008Martina Cvjetković 5 min 14 sec 13
9009Stjepan Bićan 5 min 15 sec 13
9010Ankica Pavić 5 min 16 sec 13
9011Jasna Mihovilovic 5 min 19 sec 13
9012Matea Rendić 5 min 20 sec 13
9013Blanka 5 min 21 sec 13
9014Dorotea Gavranović 5 min 22 sec 13
9015Danijela Čamo 5 min 22 sec 13
9016Amelie Pop 5 min 22 sec 13
9017Ana Gugić 5 min 22 sec 13
9018Jelena Stanković 5 min 24 sec 13
9019Mirela Bičanić 5 min 25 sec 13
9020Ivana Pipunić 5 min 25 sec 13
9021Katarina Budak 5 min 25 sec 13
9022Robert Balov 5 min 26 sec 13
9023Marija Gečević 5 min 26 sec 13
9024Manda Prevendar 5 min 28 sec 13
9025Zlatna Lončar 5 min 29 sec 13
9026Anita Jakab 5 min 30 sec 13
9027Ema Curić 5 min 30 sec 13
9028Anja Ožanić 5 min 30 sec 13
9029wer 5 min 30 sec 13
9030Jura petrovic 5 min 31 sec 13
9031Annette Demiri 5 min 33 sec 13
9032Nikolina Lončarica 5 min 34 sec 13
9033Manuela Kolacio 5 min 36 sec 13
9034Ivana Kovač 5 min 36 sec 13
9035Ramajana Papa Terzic 5 min 36 sec 13
9036Anja Slišković 5 min 36 sec 13
9037Ivana Baćilo 5 min 37 sec 13
9038Slađana Sarić 5 min 37 sec 13
9039Katarina Knezevic 5 min 38 sec 13
9040Kristina Bonert Festini 5 min 38 sec 13
9041Josipa Ćavar 5 min 39 sec 13
9042Đurđica Stojanović 5 min 40 sec 13
9043TONKA PRODANOVIĆ 5 min 41 sec 13
9044Hrvoje Vuković 5 min 41 sec 13
9045Marta Rafanelli 5 min 42 sec 13
9046Ana Delonga 5 min 42 sec 13
9047Jan Sanjković 5 min 43 sec 13
9048Petra Ćosić 5 min 48 sec 13
9049Maja Pilekic 5 min 49 sec 13
9050Dragana Sinanovic 5 min 50 sec 13
9051Terezija Drzanic 5 min 51 sec 13
9052Marijana Maleś 5 min 51 sec 13
9053Dragana Mikulčić 5 min 51 sec 13
9054TATJANA SELAK 5 min 53 sec 13
9055ana skreblin 5 min 56 sec 13
9056Saša Tarabić 5 min 56 sec 13
9057Petra Pošta 5 min 56 sec 13
9058Viktorija Hadari 5 min 58 sec 13
9059Neven Podvezanec 5 min 59 sec 13
9060Ivana Bićanić 6 min 3 sec 13
9061None 6 min 3 sec 13
9062Ana Zambeli 6 min 4 sec 13
9063Marija Crnčec 6 min 5 sec 13
9064Zrinka Markulin 6 min 6 sec 13
9065Mirna Mrzljak 6 min 6 sec 13
9066Tesa M 6 min 7 sec 13
9067Maja Bedi 6 min 8 sec 13
9068Marjuča Lujo 6 min 8 sec 13
9069Đurđa Jančikić 6 min 8 sec 13
9070Sanja Stegić 6 min 9 sec 13
9071Nena Dragsic 6 min 9 sec 13
9072Filip Brčić 6 min 9 sec 13
9073Anamaria Brajović 6 min 10 sec 13
9074Mateja Glavaš 6 min 11 sec 13
9075Belinda Marinić Tomašević 6 min 15 sec 13
9076Ljiljana Đurđević 6 min 18 sec 13
9077Mirjana Puškarić 6 min 18 sec 13
9078Tanja Delinger 6 min 20 sec 13
9079Lidija Luketić 6 min 21 sec 13
9080Veronika Vasović 6 min 22 sec 13
9081Tamara Trubelja 6 min 23 sec 13
9082Anita Vučenović 6 min 24 sec 13
9083Mateo Buljević 6 min 25 sec 13
9084Martina Horvat 6 min 26 sec 13
9085Martina Ples 6 min 27 sec 13
9086Valentina Houf 6 min 27 sec 13
9087Zvjezdana Burilović 6 min 28 sec 13
9088Nikolina Nikolić Tadić 6 min 28 sec 13
9089Tatjana Kovačić 6 min 31 sec 13
9090Sandra Serdarević 6 min 32 sec 13
9091Ivana Kalogjera 6 min 34 sec 13
9092Ranka Palijan 6 min 37 sec 13
9093Kata Lozić 6 min 39 sec 13
9094None 6 min 41 sec 13
9095Hajdi Jung 6 min 45 sec 13
9096Suzana Herceg 6 min 46 sec 13
9097Martina Relota 6 min 47 sec 13
9098Tatjana Timko 6 min 48 sec 13
9099ana ani 6 min 50 sec 13
9100Anamarija Ivelja 6 min 51 sec 13
9101Kristina Fusic 6 min 52 sec 13
9102Anita jagatic 6 min 53 sec 13
9103Bujar Elezi 6 min 54 sec 13
9104Dragana J 6 min 56 sec 13
9105Goran Jurić 6 min 56 sec 13
9106Ivana Samardžić 6 min 58 sec 13
9107Žaneta Zjakić 7 min 0 sec 13
9108Danijela Pehak 7 min 2 sec 13
9109Ivana Matošević 7 min 4 sec 13
9110Sandra Vranić 7 min 6 sec 13
9111Verá 7 min 7 sec 13
9112Dominik Rihter 7 min 10 sec 13
9113Jurica Klarić 7 min 12 sec 13
9114None 7 min 13 sec 13
9115Karolina Begović 7 min 19 sec 13
9116Dubravka Heli Litvić 7 min 25 sec 13
9117Kristina Lončarić 7 min 25 sec 13
9118Nataša Lakotić 7 min 26 sec 13
9119Maria Đeri 7 min 26 sec 13
9120Ante autic 7 min 28 sec 13
9121Željka Saratlija 7 min 30 sec 13
9122Mario Marković 7 min 33 sec 13
9123Ivan Katalinić 7 min 36 sec 13
9124Marija Simunovic 7 min 41 sec 13
9125Mihaela Rovare 7 min 45 sec 13
9126Sjuzanna Furundžija 7 min 47 sec 13
9127Ivana Matasic 7 min 51 sec 13
9128Dragica Lazar 7 min 51 sec 13
9129Zvonka Babić 7 min 59 sec 13
9130Mario Stanic 7 min 59 sec 13
9131Ivana Stošić 8 min 5 sec 13
9132Ivano Marinelic 8 min 7 sec 13
9133Sanja Boban 8 min 12 sec 13
9134Dora Šabani 8 min 15 sec 13
9135Irena Šlipogor Juretić 8 min 23 sec 13
9136Kristina Lukić 8 min 37 sec 13
9137Anamarija Bekavac 8 min 48 sec 13
9138tomislav salopek 8 min 50 sec 13
9139Radinka Ačai 8 min 56 sec 13
9140Mirjana Vrbanić 9 min 17 sec 13
9141Mkos 9 min 19 sec 13
9142Marina Karacic 9 min 21 sec 13
9143Dubravka Hajduk 9 min 22 sec 13
9144Virna Spelic 9 min 29 sec 13
9145Anamaria Opačak 9 min 42 sec 13
9146Lidija Đurđević 9 min 50 sec 13
9147Marija Nekić 9 min 57 sec 13
9148Zlatica Srdar 10 min 10 sec 13
9149Jasminka karamanlic iharos 10 min 17 sec 13
9150Mirjana Kovacevic 10 min 21 sec 13
9151Anja Krmpotić 10 min 22 sec 13
9152Luka Jugovic 10 min 48 sec 13
9153Jovana Narančić 11 min 2 sec 13
9154Sanja Krizmanić 11 min 14 sec 13
9155Nikolina Babić 11 min 14 sec 13
9156Nada Simunovic 11 min 51 sec 13
9157Matija Marija Brdar 11 min 54 sec 13
9158None 12 min 9 sec 13
9159Zorica grguric 12 min 35 sec 13
9160Željko Klaić 13 min 10 sec 13
9161None 13 min 30 sec 13
9162Snežana Botko 13 min 43 sec 13
9163Ivana Kujundzic 14 min 55 sec 13
9164Jadranka Bosnjak 18 min 10 sec 13
9165Anamarija Belaj 19 min 59 sec 13
9166Marija Rechner 20 min 0 sec 13
9167Dierdra Kamber 20 min 0 sec 13
9168tr 35 sec 12
9169Matej Kasumović 57 sec 12
9170Mihaela Grgić 59 sec 12
9171k z 1 min 6 sec 12
9172Danijela jančec 1 min 29 sec 12
9173Mihaela Majetić Stefanović 1 min 37 sec 12
9174None 1 min 39 sec 12
9175zeljko 1 min 40 sec 12
9176A B 1 min 40 sec 12
9177Davor Vinković 1 min 41 sec 12
9178Renata Toth 2 min 12 sec 12
9179Kristina Lukačić 2 min 25 sec 12
9180Hh 2 min 36 sec 12
9181Mia Marčeta 2 min 48 sec 12
9182Bogdanka Krizmanić 2 min 49 sec 12
9183Monika Djaković 2 min 54 sec 12
9184Marjan Horvat 3 min 2 sec 12
9185Rozana Juras 3 min 6 sec 12
9186Ljiljana Štokovac 3 min 9 sec 12
9187Karmelita Basic 3 min 13 sec 12
9188Matea Juric 3 min 18 sec 12
9189Marijeta Krekovic 3 min 19 sec 12
9190Venera venus 3 min 25 sec 12
9191drazen mick 3 min 27 sec 12
9192Domagoj Pavlin 3 min 31 sec 12
9193Anja Želimorski 3 min 31 sec 12
9194Ivana Abramac 3 min 31 sec 12
9195Hrvoje kovacic 3 min 31 sec 12
9196Tina Finderle 3 min 36 sec 12
9197Ana Krnjić 3 min 39 sec 12
9198Vesna Šurić 3 min 42 sec 12
9199Antonella Armano 3 min 43 sec 12
9200Dajana Baničević 3 min 45 sec 12
9201Mirjana Janosevic 3 min 45 sec 12
9202Sanja Korpak 3 min 47 sec 12
9203krunoslav posavec 3 min 48 sec 12
9204Jelena Caleta 3 min 49 sec 12
9205Rajza Hasic 3 min 51 sec 12
9206Sladjana Petrović 3 min 51 sec 12
9207Antonia Brenčun Jurenec 3 min 51 sec 12
9208Marijana Vušković Bilić 3 min 54 sec 12
9209Nata 3 min 55 sec 12
9210Doris Vrkić 3 min 55 sec 12
9211Leina Perković 3 min 56 sec 12
9212Lovre Gudelj 3 min 57 sec 12
9213Martina Posavec 4 min 2 sec 12
9214Gordana Pendelj 4 min 4 sec 12
9215Kristina Makaj 4 min 6 sec 12
9216Nikoleta Miljević 4 min 7 sec 12
9217Tamara Goluban 4 min 8 sec 12
9218Elena Duvnjak 4 min 9 sec 12
9219Marina Brajković 4 min 10 sec 12
9220Anamaria Tadić 4 min 10 sec 12
9221Monika žižić 4 min 11 sec 12
9222Mateja Maričić 4 min 12 sec 12
9223Klaudija Pranjic 4 min 12 sec 12
9224Martina Ferić 4 min 12 sec 12
9225Tomislav Oršolić 4 min 16 sec 12
9226Matea jurić 4 min 18 sec 12
9227Silvana Bubnic 4 min 18 sec 12
9228Sanja Mišljenović 4 min 18 sec 12
9229Katarina Miglez 4 min 18 sec 12
9230Anabela Kločkov 4 min 20 sec 12
9231Teuta Marusic Pestic 4 min 20 sec 12
9232Petra Begović 4 min 21 sec 12
9233Dina Lijic 4 min 22 sec 12
9234Elizabeta Bukić 4 min 22 sec 12
9235Đurđica Prstec 4 min 22 sec 12
9236Bojan Barišić 4 min 22 sec 12
9237Anita tari 4 min 25 sec 12
9238Biljana Sejdinovic 4 min 25 sec 12
9239Anita Rašić 4 min 26 sec 12
9240zvezdana kučinić 4 min 28 sec 12
9241Marina Vržina 4 min 28 sec 12
9242Zima Zinga 4 min 28 sec 12
9243Paulina Kiš 4 min 28 sec 12
9244Matea Vuković 4 min 29 sec 12
9245Josipa Dželalija 4 min 30 sec 12
9246Josipa Miter 4 min 30 sec 12
9247Suzana 4 min 32 sec 12
9248Ana Štulec 4 min 33 sec 12
9249Chiara Krčmar 4 min 33 sec 12
9250Nada Begić 4 min 35 sec 12
9251Marija Mikić 4 min 37 sec 12
9252Martina Vicenski 4 min 38 sec 12
9253Tena Dominiković 4 min 39 sec 12
9254Matilda ljubic 4 min 40 sec 12
9255Renata Banović 4 min 41 sec 12
9256Žana Grubšić 4 min 42 sec 12
9257Nikolina Balić 4 min 42 sec 12
9258Marija Stilinović Milković 4 min 46 sec 12
9259Lea zlosilo 4 min 46 sec 12
9260Mirela Petrovic 4 min 48 sec 12
9261Gorana Dujic 4 min 49 sec 12
9262Josipa Radić 4 min 50 sec 12
9263Mariana Smiciklas 4 min 50 sec 12
9264Elvira Havolli-Jelinek 4 min 50 sec 12
9265Goranka Erega 4 min 51 sec 12
9266Marinko Kunf 4 min 52 sec 12
9267Vanesa Vugić 4 min 54 sec 12
9268Monika Stankić 4 min 57 sec 12
9269Irena Sertic 4 min 58 sec 12
9270Anja čerkašin 4 min 58 sec 12
9271Nikola Đurić 5 min 1 sec 12
9272Ana Valušek 5 min 1 sec 12
9273Ružica Leš 5 min 2 sec 12
9274Nikolina Dukic 5 min 4 sec 12
9275Tihana Jirasek 5 min 4 sec 12
9276Gordana simic Drenik 5 min 5 sec 12
9277Sven Salkanović 5 min 6 sec 12
9278Ivana Baković 5 min 8 sec 12
9279Romina Copak 5 min 8 sec 12
9280Romana Ponjavić 5 min 11 sec 12
9281Antonija Senjak 5 min 13 sec 12
9282Ivona Hrkovac 5 min 15 sec 12
9283ana sever 5 min 15 sec 12
9284Nika Jurić 5 min 16 sec 12
9285Marta Ćurić 5 min 16 sec 12
9286Anita Tari 5 min 17 sec 12
9287Štefanija Benedekovic 5 min 18 sec 12
9288Marija Lukić 5 min 19 sec 12
9289Ines Dvojak 5 min 20 sec 12
9290None 5 min 20 sec 12
9291Tončica Agnić 5 min 23 sec 12
9292Ivan Matković 5 min 23 sec 12
9293Neven Pralas 5 min 23 sec 12
9294Ivana Lijić 5 min 23 sec 12
9295Ja ja 5 min 24 sec 12
9296Ivana Vaganić 5 min 24 sec 12
9297Sanja brlić 5 min 27 sec 12
9298Karlo Karagić 5 min 29 sec 12
9299Marijo Sandric 5 min 29 sec 12
9300Vesna Bačvanin 5 min 29 sec 12
9301Anja Cigler 5 min 30 sec 12
9302Jelena Runje 5 min 31 sec 12
9303Sunčica Cvijanović 5 min 31 sec 12
9304Nada Poljak 5 min 31 sec 12
9305justina cots 5 min 32 sec 12
9306Katarina Garaj 5 min 33 sec 12
9307Iva Prnjak 5 min 35 sec 12
9308Marija 5 min 38 sec 12
9309Vlatka Lukić 5 min 41 sec 12
9310Milan Podnar 5 min 42 sec 12
9311Ivelina Petkova 5 min 42 sec 12
9312Miljan Kabic 5 min 43 sec 12
9313Andreja Fabić 5 min 44 sec 12
9314Ana Radonić 5 min 45 sec 12
9315Viktorija Šćurla 5 min 45 sec 12
9316Željka Grba 5 min 46 sec 12
9317Marina Mahalec 5 min 46 sec 12
9318Lucija Trošić 5 min 47 sec 12
9319Andrea Mostovljanac 5 min 47 sec 12
9320Veronika Klančir 5 min 48 sec 12
9321Davor Karolj 5 min 51 sec 12
9322Marko Jandrić 5 min 52 sec 12
9323Anja Glavina 5 min 56 sec 12
9324Ivana Mikovic 5 min 56 sec 12
9325Antonia Bradašić 5 min 56 sec 12
9326Antonio Cetinić 5 min 57 sec 12
9327Biljana Smolčić 5 min 58 sec 12
9328Rajka Brbic 6 min 0 sec 12
9329Anita Čavužić 6 min 0 sec 12
9330Slobodanka Đuderija 6 min 0 sec 12
9331Božica Kovačić 6 min 2 sec 12
9332Mirta 6 min 3 sec 12
9333Iva Krznarić 6 min 5 sec 12
9334Laura poklar 6 min 5 sec 12
9335Alen Čakalić 6 min 7 sec 12
9336None 6 min 10 sec 12
9337Jasmina Gračanin 6 min 11 sec 12
9338Matija Lapov Mijatov 6 min 12 sec 12
9339Ivana Šubić 6 min 12 sec 12
9340Gabrijela Krilčić 6 min 16 sec 12
9341Laura Rođak 6 min 17 sec 12
9342Kaja Ivušić 6 min 18 sec 12
9343Ivana Kuček 6 min 18 sec 12
9344Darija Stanic 6 min 19 sec 12
9345Maja Sak 6 min 19 sec 12
9346LL 6 min 22 sec 12
9347Ivan Žižak 6 min 24 sec 12
9348Bojana Nježić 6 min 25 sec 12
9349Josip jozic 6 min 25 sec 12
9350Nikša Martinović 6 min 25 sec 12
9351Dino Žličar 6 min 27 sec 12
9352Branimir Vdović 6 min 27 sec 12
9353None 6 min 27 sec 12
9354Anita Đordić 6 min 29 sec 12
9355Ivana ivana 6 min 29 sec 12
9356Ivana Matijašić 6 min 29 sec 12
9357Ivana Starcevic 6 min 29 sec 12
9358Geci 6 min 31 sec 12
9359Martina Pranjić 6 min 32 sec 12
9360Sandra Perković 6 min 33 sec 12
9361Petra Pilosta 6 min 33 sec 12
9362Katarina Vosmek 6 min 35 sec 12
9363Zorica Martic 6 min 37 sec 12
9364Lena lena 6 min 38 sec 12
9365Branka Ljepoja 6 min 38 sec 12
9366Patrik Radiković 6 min 39 sec 12
9367Marina Lalic 6 min 40 sec 12
9368renato petković 6 min 41 sec 12
9369None 6 min 43 sec 12
9370Nikolina Mrkonjic 6 min 45 sec 12
9371Renata Obajgor 6 min 46 sec 12
9372Vesna Šatvar 6 min 46 sec 12
9373Danijela Fučkan 6 min 48 sec 12
9374mia smajo 6 min 49 sec 12
9375Ana Stojanov 6 min 50 sec 12
9376Melita Mesarić 6 min 51 sec 12
9377Sanja Petak 6 min 52 sec 12
9378Nikolina Majstorović 6 min 53 sec 12
9379Martina Knežević 6 min 55 sec 12
9380Bojana 6 min 56 sec 12
9381None 6 min 57 sec 12
9382Veronika 7 min 1 sec 12
9383Ivana Hofman 7 min 8 sec 12
9384Marta žužić 7 min 11 sec 12
9385SANDRA LAZAREVIĆ 7 min 14 sec 12
9386Nikolina Prgin 7 min 16 sec 12
9387Anita Tari 7 min 18 sec 12
9388Sandra Škvorc 7 min 28 sec 12
9389Tomislav Mikacinić 7 min 28 sec 12
9390Robert Mihalinac 7 min 29 sec 12
9391Ivana Selthofer 7 min 30 sec 12
9392Samanta Uskoković 7 min 31 sec 12
9393Visnja Mlinaric 7 min 37 sec 12
9394Krunoslava Šipek 7 min 37 sec 12
9395Alenka Kujundžić 7 min 42 sec 12
9396Branka leko 7 min 52 sec 12
9397Ivana Labuhar 7 min 54 sec 12
9398Marko Gundić 8 min 3 sec 12
9399ŽELJKA ŠABIĆ 8 min 4 sec 12
9400Mihael Slunjski 8 min 5 sec 12
9401Vinko Soldo 8 min 9 sec 12
9402Ana-Marija Gašparić 8 min 14 sec 12
9403Karina Mlinarić 8 min 15 sec 12
9404None 8 min 18 sec 12
9405Jana Kristić 8 min 27 sec 12
9406Vesna 8 min 39 sec 12
9407Danijel Nedaca 8 min 47 sec 12
9408Dragica Amidžić 8 min 56 sec 12
9409None 9 min 12 sec 12
9410Marina Katić 9 min 14 sec 12
9411Monika Kohanić Ibranović 9 min 15 sec 12
9412Manuela Sánchez 9 min 16 sec 12
9413Davor Puđak 9 min 28 sec 12
9414Beata Eminovski 9 min 29 sec 12
9415Vesna Babic 9 min 33 sec 12
9416Snjezana Cerovecki 9 min 35 sec 12
9417Maja Franjić 9 min 59 sec 12
9418Aldijana Šabanović 10 min 22 sec 12
9419kol kolgjeraj 10 min 33 sec 12
9420Anamarija Goleš 11 min 41 sec 12
9421Luna Marija Bogadi 11 min 53 sec 12
9422None 11 min 53 sec 12
9423Nada Bogovic 15 min 33 sec 12
9424Ana Šandor Miksad 16 min 2 sec 12
9425Lahorka Rožić 20 min 0 sec 12
9426Sanja Galić 20 min 0 sec 12
9427Tin Stubić 20 min 0 sec 12
9428Marko Čulina 20 min 0 sec 12
9429Martina Mačković 20 min 1 sec 12
9430Antonio Grgurić 26 sec 11
9431t 44 sec 11
9432Milka Jelovac 46 sec 11
9433Ivana Abramac 50 sec 11
9434Tena M 53 sec 11
9435Bartol Brlas 57 sec 11
9436Karlo modric 58 sec 11
9437marko markovic 1 min 1 sec 11
9438Tena 1 min 2 sec 11
9439Andrija Smoljan 1 min 9 sec 11
9440None 1 min 21 sec 11
9441Aida Peran 1 min 25 sec 11
9442Mario Stažić 1 min 27 sec 11
9443Viktorija Dvina Iljkic 1 min 28 sec 11
9444Antonia Blazevic 1 min 32 sec 11
9445Kristina Lukačić 1 min 32 sec 11
9446Matko Kokotović 1 min 41 sec 11
9447Tina Duvnjak 1 min 42 sec 11
9448asda asdas 1 min 42 sec 11
9449None 1 min 52 sec 11
9450Josip Vratarić 1 min 57 sec 11
9451Mirivoje Pupovacanski 2 min 3 sec 11
9452Martina Nikolić 2 min 15 sec 11
9453Karla Salai 2 min 30 sec 11
9454Mihaela Berger 2 min 40 sec 11
9455Nika Terzić 2 min 48 sec 11
9456Marija Risek 2 min 48 sec 11
9457Lea Loncaric 3 min 1 sec 11
9458Martina Bugarin 3 min 6 sec 11
9459None 3 min 7 sec 11
9460Tamara Glamocanin 3 min 10 sec 11
9461Ivan Kovač 3 min 11 sec 11
9462Anamarija Ojurović 3 min 19 sec 11
9463Karla Mađar 3 min 19 sec 11
9464Karolina Tuđan 3 min 21 sec 11
9465Andrea Šenica 3 min 22 sec 11
9466Anđela Gracin 3 min 25 sec 11
9467Fanika Serventi 3 min 32 sec 11
9468Marija Lončarek 3 min 39 sec 11
9469Marinela Strnad Hanžek 3 min 42 sec 11
9470IVa b 3 min 45 sec 11
9471Ivana Tokić 3 min 49 sec 11
9472Karolina Tomin 3 min 51 sec 11
9473Silvija Dodig 3 min 51 sec 11
9474Morena Lacković 3 min 53 sec 11
9475Erik Markovčić 3 min 55 sec 11
9476Ivana Štrbić 3 min 58 sec 11
9477Sladjana Petrović 3 min 59 sec 11
9478Renata žugec 4 min 1 sec 11
9479Ena Jurković 4 min 2 sec 11
9480Nn jhbn 4 min 6 sec 11
9481Mia Lučić 4 min 7 sec 11
9482Mihaela Berger 4 min 9 sec 11
9483Mirta zvonar 4 min 12 sec 11
9484sonja tepeš 4 min 12 sec 11
9485Paula Dunda 4 min 13 sec 11
9486Valentina Vir 4 min 14 sec 11
9487Nela Horvat 4 min 15 sec 11
9488Michela Ukota 4 min 17 sec 11
9489Matea Kolman 4 min 18 sec 11
9490Antea Mihović 4 min 19 sec 11
9491Zdenka Roglić 4 min 24 sec 11
9492Josipa Popović 4 min 24 sec 11
9493Ana Stjepanović Nikić 4 min 27 sec 11
9494Nataša Matanović 4 min 29 sec 11
9495Tihana tixy 4 min 31 sec 11
9496Renata Bago 4 min 31 sec 11
9497Ivona Katić 4 min 31 sec 11
9498Tajana Pirc 4 min 32 sec 11
9499Nada Adrić 4 min 33 sec 11
9500Vanja Majnarić 4 min 33 sec 11
9501vrlic 4 min 34 sec 11
9502Monika Kogaj 4 min 35 sec 11
9503Maja Maglic 4 min 36 sec 11
9504Ana Volarić 4 min 36 sec 11
9505Dragica Herman 4 min 37 sec 11
9506Antonija Švaljek 4 min 37 sec 11
9507Angela Dujmovic 4 min 40 sec 11
9508Sandi Sambolek 4 min 40 sec 11
9509Paulina Hojski 4 min 42 sec 11
9510Tamara Žadanji 4 min 44 sec 11
9511Marija Žužić-Božić 4 min 46 sec 11
9512Matea Saraja 4 min 46 sec 11
9513Maja Mioč 4 min 48 sec 11
9514Marija Kompes Cikatić 4 min 49 sec 11
9515Sonja Peroković 4 min 50 sec 11
9516Jadranka Jerković Stojanović 4 min 50 sec 11
9517Danijel Rospacher 4 min 52 sec 11
9518Vlatka Bošnjaković 4 min 52 sec 11
9519Marina Kutanjac 4 min 52 sec 11
9520Hrvoje punjek 4 min 53 sec 11
9521Bogdanka Kruzmanić 4 min 56 sec 11
9522Tomislav Bebčić 4 min 57 sec 11
9523Vlatko Mudroh 4 min 57 sec 11
9524Ivana Šimleša 4 min 57 sec 11
9525None 4 min 59 sec 11
9526Valentina Ravnic 5 min 0 sec 11
9527Velimir Zanze 5 min 1 sec 11
9528Sunčica Gačić 5 min 1 sec 11
9529Vera Koić 5 min 2 sec 11
9530Stella V 5 min 2 sec 11
9531Tajda Petković 5 min 4 sec 11
9532Dragana Sinanovic 5 min 4 sec 11
9533Natasa 5 min 5 sec 11
9534Daniel Petrić 5 min 5 sec 11
9535Lucija Adamovic 5 min 9 sec 11
9536Vesna Marijanovic 5 min 11 sec 11
9537Katarina Pavlić 5 min 11 sec 11
9538Andrea Požega 5 min 11 sec 11
9539Ana Ramić 5 min 13 sec 11
9540Andrea Jukić 5 min 13 sec 11
9541Vesna Bilić 5 min 14 sec 11
9542Gorana Rabar 5 min 19 sec 11
9543Đuro Katić 5 min 19 sec 11
9544Enida Os 5 min 23 sec 11
9545Snežana Lazić 5 min 24 sec 11
9546Andrijana Majhen 5 min 25 sec 11
9547Danijela Ivkosic 5 min 28 sec 11
9548Ivona Marinović 5 min 28 sec 11
9549Tasjenka Žnidar 5 min 30 sec 11
9550Sanja Lecher 5 min 31 sec 11
9551petra kovačić 5 min 35 sec 11
9552Ivana Jelavic 5 min 36 sec 11
9553Martina Njerš 5 min 36 sec 11
9554Ana Marinović 5 min 38 sec 11
9555Lea Baničević 5 min 38 sec 11
9556Tomislav Huzjan 5 min 39 sec 11
9557Senka Bušljeta 5 min 39 sec 11
9558Adaleta Trako 5 min 41 sec 11
9559Frano Piskulić 5 min 48 sec 11
9560Sanja Težak Vratović 5 min 48 sec 11
9561Marijana Obrvan 5 min 48 sec 11
9562None 5 min 48 sec 11
9563Mirjana Komar 5 min 53 sec 11
9564Ivana Radmanović 6 min 0 sec 11
9565Ana Obradović 6 min 4 sec 11
9566Suzana Medsk 6 min 5 sec 11
9567Veronika Zovko 6 min 6 sec 11
9568Višnjica Beber0 6 min 7 sec 11
9569Ivona Kostic 6 min 8 sec 11
9570None 6 min 11 sec 11
9571Samanta Jedličko 6 min 12 sec 11
9572Silvija smiljanec 6 min 17 sec 11
9573Nevena Palančević 6 min 17 sec 11
9574Laura Ja 6 min 17 sec 11
9575Sara Breščaković 6 min 20 sec 11
9576Josipa Žitko 6 min 22 sec 11
9577Dijana ancic 6 min 22 sec 11
9578Lovorka Orović 6 min 26 sec 11
9579Ivana Lukačević 6 min 29 sec 11
9580Nensi Slavujević 6 min 30 sec 11
9581Tin Stubić 6 min 37 sec 11
9582Nina 6 min 38 sec 11
9583Dunja Filipović 6 min 38 sec 11
9584Kristijan Kranjec 6 min 39 sec 11
9585Filip Vuković 6 min 43 sec 11
9586Stjepan Basilj 6 min 47 sec 11
9587Natalija 6 min 51 sec 11
9588Nebojsa Blagojevic 6 min 52 sec 11
9589Tihana Ružman 6 min 56 sec 11
9590Željka Svetec 7 min 1 sec 11
9591Danijel Krizmanić 7 min 2 sec 11
9592Marijana Varga 7 min 8 sec 11
9593Anna Nejasmic 7 min 10 sec 11
9594lidija pranić 7 min 15 sec 11
9595Elizabeta Uremović 7 min 18 sec 11
9596Nikolina Botica Perak 7 min 21 sec 11
9597Ivana Čirinji 7 min 21 sec 11
9598Indira Sostaric 7 min 23 sec 11
9599Danijela Pehak 7 min 29 sec 11
9600Štefica Čivrag 7 min 40 sec 11
9601Danijel Gabrilović 7 min 51 sec 11
9602Dora Jelkić 7 min 52 sec 11
9603Esma 7 min 54 sec 11
9604Lenka Camovski 8 min 1 sec 11
9605Nenad J. 8 min 3 sec 11
9606Patricija Kernjak 8 min 3 sec 11
9607Ivana Peko 8 min 4 sec 11
9608Katarina Hidelist 8 min 12 sec 11
9609Mateja Grubor 8 min 14 sec 11
9610Ljubica Mađarac 8 min 19 sec 11
9611Barbara Sindičić 8 min 40 sec 11
9612Marko Derviš 8 min 47 sec 11
9613Anamarija Kipšoć 8 min 54 sec 11
9614Jasminka Nikolin 9 min 17 sec 11
9615Ivana Kopić 9 min 31 sec 11
9616Marina Liber 9 min 53 sec 11
9617Deborah Grus 10 min 7 sec 11
9618Đurđica Nikolić 10 min 29 sec 11
9619Boris Georgiev 10 min 58 sec 11
9620Donna Summers 11 min 4 sec 11
9621Doris Horvatić 17 min 17 sec 11
9622Martina Knežević 18 min 20 sec 11
9623Snježana Lukenda 19 min 59 sec 11
9624Klementina Golub 20 min 0 sec 11
9625Hajrija Lekic 20 min 0 sec 11
9626Martina Mačković 20 min 1 sec 11
9627Marina Š P 20 min 1 sec 11
9628asdfas 31 sec 10
9629. 34 sec 10
9630Žž 46 sec 10
9631Ivana El Assadi Kaleb 47 sec 10
9632Mihaela Grgić 48 sec 10
9633asd 52 sec 10
9634asdd sada 55 sec 10
9635fsfs 56 sec 10
9636None 59 sec 10
9637Tt 1 min 2 sec 10
9638afsad 1 min 7 sec 10
9639Lovro Buljubasic 1 min 12 sec 10
9640Iliana Sablić 1 min 13 sec 10
9641Zoran Ivančić 1 min 25 sec 10
9642Anamaria Bibić 1 min 30 sec 10
9643None 1 min 31 sec 10
9644Antonio Nemet 1 min 35 sec 10
9645Martina Bugarin 1 min 35 sec 10
9646Martina Mačković 1 min 39 sec 10
9647Caterina Crnoja 1 min 41 sec 10
9648Ivana Lukačić 1 min 44 sec 10
9649None 1 min 47 sec 10
9650Tamara Pizent 1 min 49 sec 10
9651Katarina Budimir 1 min 49 sec 10
9652Anita 1 min 53 sec 10
9653Tamara Butala 2 min 18 sec 10
9654Luka Đurić 2 min 23 sec 10
9655Manuel Horvat 2 min 33 sec 10
9656Vesna Ferenčak 2 min 43 sec 10
9657Ivana Fundurulić 3 min 5 sec 10
9658Danijela orlic 3 min 6 sec 10
9659Ines Tudor 3 min 13 sec 10
9660Sara Jukic 3 min 20 sec 10
9661Andrea Šprajcar 3 min 29 sec 10
9662Sanja Galić 3 min 29 sec 10
9663Lidija Budak 3 min 31 sec 10
9664Ivana Bračević 3 min 31 sec 10
9665Tea Jančikić 3 min 32 sec 10
9666Andriana Vukic 3 min 32 sec 10
9667Ivana Papac 3 min 33 sec 10
9668Martina 3 min 37 sec 10
9669Daria Marić 3 min 39 sec 10
9670Sanela Vukić Vidalina 3 min 42 sec 10
9671Monika Žižić 3 min 45 sec 10
9672Martina Bugarin 3 min 46 sec 10
9673Tamara Fabo 3 min 54 sec 10
9674Anja Alerić 3 min 55 sec 10
9675Marijana Užarević 3 min 56 sec 10
9676Danijela Ramljak Knežević 3 min 58 sec 10
9677Danijela Smajo 4 min 3 sec 10
9678Lana Bajs 4 min 5 sec 10
9679Hrvoje Bićanić 4 min 5 sec 10
9680Milana Foruglaš 4 min 7 sec 10
9681Marina Vržina 4 min 9 sec 10
9682Nikolina Seitz 4 min 10 sec 10
9683Lidija Novinc 4 min 11 sec 10
9684Rea Kljaic 4 min 12 sec 10
9685Marija Berendika 4 min 14 sec 10
9686Ivana Giba 4 min 14 sec 10
9687Marijo livaja 4 min 15 sec 10
9688Valentina Bijelić 4 min 16 sec 10
9689Ivan Gabrilović 4 min 16 sec 10
9690Ljubica Znjidaric 4 min 17 sec 10
9691Sebastijan Novosel 4 min 18 sec 10
9692Žaklina Đakulović 4 min 19 sec 10
9693Marijana Deskar 4 min 22 sec 10
9694Tea 4 min 25 sec 10
9695Glorija Pavon 4 min 27 sec 10
9696Maja Mioč 4 min 33 sec 10
9697Iva Rodic 4 min 34 sec 10
9698Martina Hermeščec 4 min 37 sec 10
9699Ana Brnas 4 min 37 sec 10
9700Sonja Požega 4 min 39 sec 10
9701Andreja Bacani 4 min 39 sec 10
9702Ivona 4 min 44 sec 10
9703Josip Jurišić 4 min 46 sec 10
9704Romana Valentić 4 min 47 sec 10
9705Justa Justa 4 min 48 sec 10
9706Matija Merić 4 min 50 sec 10
9707Ivana vinković 4 min 52 sec 10
9708Josipa Andrijašević market 4 min 53 sec 10
9709Sandra Mitter 4 min 55 sec 10
9710Kristina Šolić 4 min 57 sec 10
9711Dragana Pataki 5 min 3 sec 10
9712Marijana Rameša 5 min 4 sec 10
9713Andrea Brkić 5 min 6 sec 10
9714alessandro nekic 5 min 6 sec 10
9715Irene Delić 5 min 7 sec 10
9716Marina Vržina 5 min 8 sec 10
9717Lorena Pandur 5 min 12 sec 10
9718Snježana Ljubisic 5 min 12 sec 10
9719Marta Žužić 5 min 15 sec 10
9720Marko Vukadin 5 min 15 sec 10
9721Tihana Eržić 5 min 16 sec 10
9722Željka Granić 5 min 24 sec 10
9723Leon Karlović 5 min 24 sec 10
9724Ivica Filković 5 min 25 sec 10
9725Mateja 5 min 25 sec 10
9726Kristina Španić Ledinski 5 min 26 sec 10
9727Ana Marija Duanić 5 min 28 sec 10
9728Stela 5 min 31 sec 10
9729Andrea Dražić 5 min 34 sec 10
9730Indira Merdanović 5 min 35 sec 10
9731Sandra Trinajstić 5 min 36 sec 10
9732Lucas Cipolla 5 min 38 sec 10
9733Petra Očko 5 min 39 sec 10
9734Ivana Kulišić 5 min 46 sec 10
9735Ana Pintera 5 min 48 sec 10
9736Marija Borovina 5 min 50 sec 10
9737Muhamed Krdžalić 5 min 50 sec 10
9738Roberta Jambrešić 5 min 52 sec 10
9739Ana Šikć 5 min 56 sec 10
9740Sara Matijević 5 min 56 sec 10
9741Martina Bugarin 5 min 59 sec 10
9742Mario lale 5 min 59 sec 10
9743Aida Terzić 6 min 0 sec 10
9744Ivana Žalac 6 min 0 sec 10
9745Stjepan Valent 6 min 0 sec 10
9746Mirko Peša 6 min 5 sec 10
9747gordana vignjević 6 min 8 sec 10
9748Sara Rak 6 min 15 sec 10
9749Elena Novak 6 min 15 sec 10
9750Margarita Surjan 6 min 16 sec 10
9751None 6 min 17 sec 10
9752Ivana Matas 6 min 21 sec 10
9753Tomislav majcen 6 min 31 sec 10
9754Anita Višić 6 min 34 sec 10
9755Ivan 6 min 37 sec 10
9756tihana vrbanac 6 min 41 sec 10
9757Danijela Abramović 6 min 47 sec 10
9758Terezija Drzanic 6 min 49 sec 10
9759Borna Božičević 6 min 51 sec 10
9760Midlav Šargovinski 6 min 55 sec 10
9761Natalija vrcek 6 min 56 sec 10
9762josi 6 min 59 sec 10
9763Veronika Dom 7 min 1 sec 10
9764Ivana Pogacic 7 min 14 sec 10
9765Dajana Jurković 7 min 32 sec 10
9766Iva Guzobad 7 min 37 sec 10
9767Ivana Glavaš 7 min 49 sec 10
9768Nataša Palac 7 min 50 sec 10
9769Bernarda Đurić 7 min 53 sec 10
9770Nera Vulić 8 min 1 sec 10
9771Danijela sigečan 8 min 6 sec 10
9772Barbara Mance 8 min 13 sec 10
9773Antonina Puljić 8 min 15 sec 10
9774Dražen Rođaković 8 min 17 sec 10
9775Slavica Prašnjak 8 min 20 sec 10
9776Jadrankatrbojevic 8 min 30 sec 10
9777Ivona Sorčik 8 min 38 sec 10
9778Štefica Čivrag 8 min 45 sec 10
9779Tajana Matejčić 8 min 45 sec 10
9780Nora Čapai 8 min 46 sec 10
9781Samir Samardžić 8 min 49 sec 10
9782Silvija Vuković Detić 8 min 50 sec 10
9783Ankica Francić 8 min 51 sec 10
9784Slaven Krečak 9 min 1 sec 10
9785Sofija Nađvinski 9 min 4 sec 10
9786Sabina Čorbić Šindilj 9 min 10 sec 10
9787Denis Ratinčević 9 min 26 sec 10
9788None 9 min 35 sec 10
9789mirjana radovanić 9 min 57 sec 10
9790Alek C. 10 min 1 sec 10
9791Katarina Kulešević 10 min 4 sec 10
9792Marijana Kajfes Neferanovic 10 min 18 sec 10
9793Milka barković 11 min 19 sec 10
9794Lahorka Maric 12 min 20 sec 10
9795Larisa Jurić-Katunić 15 min 49 sec 10
9796Anita Vugrinec 20 min 0 sec 10
9797dsadas 8 sec 9
9798jhfgjhg hgjgh 35 sec 9
9799Ivana Čolić 52 sec 9
9800Davor Pintarić 53 sec 9
9801danijel zabcic 1 min 1 sec 9
9802Ivan 1 min 5 sec 9
9803Ana Peršurić Palčić 1 min 14 sec 9
9804dsa dasdas 1 min 15 sec 9
9805Marko Čulina 1 min 35 sec 9
9806Dominik Ascic 1 min 49 sec 9
9807NIKOLINA KRUK 1 min 56 sec 9
9808Karlo Modric 1 min 56 sec 9
9809Filip Tadijančević 2 min 0 sec 9
9810Katarina Orlović 2 min 8 sec 9
9811Paula Jakšić 2 min 28 sec 9
9812Nikolina K 2 min 42 sec 9
9813Filip Kovačević 2 min 45 sec 9
9814Matija urek 2 min 58 sec 9
9815Djurdja djurdjic 2 min 59 sec 9
9816Ana-Marija Vuksanović 3 min 6 sec 9
9817Goranka Jasić 3 min 12 sec 9
9818Ivana Pokas 3 min 12 sec 9
9819Anita Tari 3 min 18 sec 9
9820Patricia Marković 3 min 18 sec 9
9821Josipa Banić 3 min 23 sec 9
9822Ana Blaskovic 3 min 35 sec 9
9823Vesna Raguž 3 min 39 sec 9
9824Ivona Grbavac 3 min 41 sec 9
9825Eva Capkovic 3 min 44 sec 9
9826Katarina Plavček 3 min 54 sec 9
9827Gordana Kokic 3 min 58 sec 9
9828Nikolina Severin 3 min 59 sec 9
9829Ksenija Frlić 4 min 0 sec 9
9830jelena vukovic 4 min 4 sec 9
9831Jelena Kuhar 4 min 4 sec 9
9832Ivona Žagar 4 min 13 sec 9
9833Ena Batinjan 4 min 15 sec 9
9834Ana aćanski 4 min 17 sec 9
9835Tanja Topalov 4 min 18 sec 9
9836Kristina Lozančić 4 min 22 sec 9
9837Gordana Hrkač 4 min 26 sec 9
9838marina ivanović 4 min 29 sec 9
9839Doris Dugić 4 min 33 sec 9
9840Anita Doroda 4 min 34 sec 9
9841Dora Jakupić 4 min 35 sec 9
9842Marina Iličić 4 min 40 sec 9
9843Ana Gord 4 min 40 sec 9
9844Doris Tanaskovska 4 min 55 sec 9
9845Anita Mikin 5 min 2 sec 9
9846Antonija Stjepanovic 5 min 4 sec 9
9847Anđela Ivić Bosna 5 min 18 sec 9
9848Luka Pop 5 min 23 sec 9
9849Slađana Barbarić 5 min 23 sec 9
9850Petra Crnjak 5 min 23 sec 9
9851Vesna Buncic 5 min 24 sec 9
9852Marijana Vrbanec 5 min 25 sec 9
9853Antonia Lucic Andabak 5 min 30 sec 9
9854Petra Kurajica 5 min 30 sec 9
9855Slađana Medjimorec 5 min 32 sec 9
9856Vesna Šatvar 5 min 37 sec 9
9857Sladjana Petric 5 min 40 sec 9
9858Damir Ljutić 5 min 44 sec 9
9859Valentina jakopic 5 min 51 sec 9
9860Dejan Henčić 5 min 56 sec 9
9861Karla Macinkovic 6 min 0 sec 9
9862Jurica Štivičić 6 min 5 sec 9
9863Josip Hrgović 6 min 16 sec 9
9864IVANA PAVLOVIĆ 7 min 37 sec 9
9865Toni 7 min 41 sec 9
9866Tino Tomašić 7 min 42 sec 9
9867None 7 min 43 sec 9
9868Mladen Car 7 min 45 sec 9
9869Ana Pavić 8 min 0 sec 9
9870Marinela Šmitran 8 min 13 sec 9
9871Suzana Ko.... 8 min 58 sec 9
9872Pjero Dragičević 9 min 33 sec 9
9873Jasna Mičević 9 min 35 sec 9
9874Christiana Vukić 9 min 42 sec 9
9875Malvina Kučić 9 min 58 sec 9
9876Marija Matković 9 min 59 sec 9
9877Željka Koštić 10 min 21 sec 9
9878IVONA PAVLIĆ 10 min 32 sec 9
9879Roko Kranjčec 11 min 53 sec 9
9880Tomislav Dolenec 15 min 33 sec 9
9881Robert Vrkić 20 min 26 sec 9
9882Maksimilijan Mrak 48 sec 8
9883Martina Bugarin 50 sec 8
9884Maksimilijan Mrak 51 sec 8
9885Maksimilijan Mrak 54 sec 8
9886Ivan Belačić 55 sec 8
9887asdf 58 sec 8
9888Djurdja durdjic 1 min 1 sec 8
9889Alen Vukić 1 min 8 sec 8
9890Nika Terzić 1 min 11 sec 8
9891Albina Čeko 1 min 18 sec 8
9892Anamaria Jakelić 1 min 24 sec 8
9893Alexandra Simek 1 min 51 sec 8
9894N 1 min 53 sec 8
9895Maksimilijan Mrak 1 min 54 sec 8
9896Laura Horvat 1 min 56 sec 8
9897Ivana Fikwt 2 min 8 sec 8
9898Nevenka Požega 2 min 10 sec 8
9899Ivana Dolic 2 min 21 sec 8
9900David Vuka 2 min 23 sec 8
9901Antun Maletić 2 min 36 sec 8
9902sdf 2 min 37 sec 8
9903SNJEŽANA BIANKINI 2 min 42 sec 8
9904Sven Dvorski 2 min 57 sec 8
9905Vedrana Babić 3 min 20 sec 8
9906Janja Pavković 3 min 20 sec 8
9907Barbara Kjara Basic 3 min 33 sec 8
9908Pauls Sikavica 3 min 40 sec 8
9909Milana Racetin 3 min 55 sec 8
9910ivana pavlovic 4 min 4 sec 8
9911Petra Kovač 4 min 8 sec 8
9912Marijana Šušnja 4 min 28 sec 8
9913Matea Antolić 4 min 29 sec 8
9914Melita Tot 4 min 30 sec 8
9915Lucija 4 min 40 sec 8
9916Marija Martinčević 4 min 51 sec 8
9917Dunja Planinac 4 min 58 sec 8
9918karmen jezerinac mateša 5 min 3 sec 8
9919Mihaela Marijan 5 min 6 sec 8
9920Sven Štajduhar 5 min 6 sec 8
9921Janja Benčić 5 min 9 sec 8
9922Darinka Duricic 5 min 11 sec 8
9923Marijana Šunjić 5 min 11 sec 8
9924Nada Pintar 5 min 16 sec 8
9925Dominik Arsić 5 min 19 sec 8
9926Andreja Špoljarić 5 min 29 sec 8
9927Ivana Puljić 5 min 38 sec 8
9928Violeta Salopek 5 min 39 sec 8
9929Christina munđar 5 min 47 sec 8
9930Mateja Inič 5 min 49 sec 8
9931Nataša Vukelic 5 min 52 sec 8
9932Amadori Matea 6 min 27 sec 8
9933Amadea Šala 6 min 49 sec 8
9934Josipa Vulas 7 min 14 sec 8
9935None 8 min 20 sec 8
9936Štefica Čivrag 9 min 1 sec 8
9937Sabina Kulić 11 min 50 sec 8
9938mia peric 11 min 58 sec 8
9939Antonio Olajoš 20 min 0 sec 8
9940Marija Maslov 20 min 0 sec 8
9941Robert Vrkić 20 min 1 sec 8
9942Gsgsg 36 sec 7
9943asda dsad 44 sec 7
9944Milka Jelovac 47 sec 7
9945Maksimilijan Mrak 49 sec 7
9946Maksimilijan Mrak 50 sec 7
9947Maksimilijan Mrak 52 sec 7
9948Maksimilijan Mrak 53 sec 7
9949Alen Vukić 1 min 18 sec 7
9950Hhhh 1 min 22 sec 7
9951Šime Matešić 1 min 28 sec 7
9952None 1 min 42 sec 7
9953Kristina cosic 1 min 47 sec 7
9954Vjekoslav Trubarac 2 min 9 sec 7
9955Maja Sep 2 min 56 sec 7
9956Ana Prekratić 3 min 0 sec 7
9957Tanja margeta 3 min 19 sec 7
9958Tonka Guć 3 min 22 sec 7
9959Martina Bugarin 3 min 36 sec 7
9960Semira Tomic 3 min 39 sec 7
9961Nika Zemljak 3 min 51 sec 7
9962Andrea Mudnić 3 min 53 sec 7
9963Monika Grdić 4 min 1 sec 7
9964Ana Jurešić 4 min 9 sec 7
9965Katarina Marković Matić 4 min 10 sec 7
9966Marijana Jelić 4 min 14 sec 7
9967None 4 min 41 sec 7
9968Laura Katulić 4 min 46 sec 7
9969Neven Kostanjevec 5 min 13 sec 7
9970Sanja Brčić 5 min 16 sec 7
9971Ivan Kranjec 5 min 41 sec 7
9972Renata Sruk 5 min 48 sec 7
9973Emanuela Ćosić Šurlin 5 min 59 sec 7
9974Slavica Antolović 6 min 6 sec 7
9975Kristina K. 6 min 17 sec 7
9976Ivana prstec 7 min 5 sec 7
9977None 7 min 27 sec 7
9978Melita Vuk 20 min 0 sec 7
9979Katarina Krizmanić 20 min 1 sec 7
9980Tatjana Timko 20 min 1 sec 7
9981gjh 42 sec 6
9982Maksimilijan Mrak 48 sec 6
9983Maksimilijan Mrak 49 sec 6
9984Maksimilijan Mrak 49 sec 6
9985Maksimilijan Mrak 49 sec 6
9986Luka Triska 53 sec 6
9987Maksimilijan Mrak 53 sec 6
9988Maksimilijan Mrak 54 sec 6
9989Dado der 2 min 17 sec 6
9990Marijela Antunović 2 min 19 sec 6
9991Dajana šivak 2 min 29 sec 6
9992Kristina Lukačić 2 min 35 sec 6
9993Petra Peti 3 min 4 sec 6
9994Nika Terzić 3 min 36 sec 6
9995Vedrana Adamek 5 min 33 sec 6
9996Andrijana Trogrlić 5 min 37 sec 6
9997None 8 min 16 sec 6
9998None 9 min 3 sec 6
9999Šime Matešić 20 min 0 sec 6
10000Kolentina Kurtin 20 min 1 sec 6
10001Gloria Olić 44 sec 5
10002Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10003Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10004Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10005Maksimilijan Mrak 48 sec 5
10006Maksimilijan Mrak 48 sec 5
10007Maksimilijan Mrak 50 sec 5
10008Maksimilijan Mrak 52 sec 5
10009Maksimilijan Mrak 52 sec 5
10010Maksimilijan Mrak 53 sec 5
10011Maksimilijan Mrak 53 sec 5
10012Uuu 1 min 10 sec 5
10013Djsj 1 min 17 sec 5
10014Mateja majstrivić 1 min 36 sec 5
10015M 1 min 41 sec 5
10016Ivano Marinelic 2 min 12 sec 5
10017Marijela Antunović 2 min 13 sec 5
10018Marko Gabrić 2 min 30 sec 5
10019Maja vučinić 6 min 24 sec 5
10020None 7 min 25 sec 5
10021Danijela Ivkosic 8 min 2 sec 5
10022sdsds 17 min 12 sec 5
10023fasfasdf 20 min 1 sec 5
10024Maksimilijan Mrak 47 sec 4
10025Maksimilijan Mrak 47 sec 4
10026Maksimilijan Mrak 48 sec 4
10027Maksimilijan Mrak 48 sec 4
10028Maksimilijan Mrak 49 sec 4
10029Borna Treska 51 sec 4
10030rt 51 sec 4
10031Maksimilijan Mrak 52 sec 4
10032Maksimilijan Mrak 52 sec 4
10033Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10034Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10035Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10036Maksimilijan Mrak 54 sec 4
10037Maksimilijan Mrak 54 sec 4
10038Andrej Zlatar 1 min 20 sec 4
10039Marijela Antunović 1 min 34 sec 4
10040ivan 1 min 35 sec 4
10041marina škrabić 1 min 55 sec 4
10042Marijela Antunović 2 min 8 sec 4
10043mara tokić 2 min 23 sec 4
10044Marina Gruban 2 min 54 sec 4
10045sss 20 min 0 sec 4
10046Nives G 20 min 0 sec 4
10047Maksimilijan Mrak 54 sec 3
10048Marijela Antunović 56 sec 3
10049Marijela Antunović 57 sec 3
10050Marijela Antunović 59 sec 3
10051Marijela Antunović 1 min 0 sec 3
10052Marijela Antunović 1 min 0 sec 3
10053Marijela Antunović 1 min 3 sec 3
10054Borna Treska 1 min 7 sec 3
10055Borna Treska 1 min 10 sec 3
10056Marijela Antunović 1 min 10 sec 3
10057Hhh 1 min 16 sec 3
10058Marijela Antunović 1 min 18 sec 3
10059Nss 1 min 21 sec 3
10060Marijela Antunović 1 min 27 sec 3
10061Marijela Antunović 1 min 29 sec 3
10062Marijela Antunović 1 min 32 sec 3
10063Marijela Antunović 1 min 34 sec 3
10064Marijela Antunović 1 min 39 sec 3
10065Marijela Antunović 1 min 41 sec 3
10066Njj 2 min 7 sec 3
10067Borna Treska 2 min 11 sec 3
10068Iii 2 min 56 sec 3
10069dfgh 5 min 23 sec 3
10070Lidija Kutnjak 6 min 13 sec 3
10071Borna Treska 42 sec 2
10072Borna Treska 46 sec 2
10073Maksimilijan Mrak 49 sec 2
10074Marijela Antunović 50 sec 2
10075M 52 sec 2
10076Maksimilijan Mrak 54 sec 2
10077Marijela Antunović 57 sec 2
10078Marijela Antunović 58 sec 2
10079Marijela Antunović 1 min 0 sec 2
10080M 1 min 2 sec 2
10081Marijela Antunović 1 min 3 sec 2
10082Marijela Antunović 1 min 4 sec 2
10083Marijela Antunović 1 min 4 sec 2
10084Marijela Antunović 1 min 6 sec 2
10085D 1 min 9 sec 2
10086Ivan Klapirić 1 min 9 sec 2
10087Borna Treska 1 min 13 sec 2
10088Marijela Antunović 1 min 15 sec 2
10089Marijela Antunović 1 min 16 sec 2
10090Marijela Antunović 1 min 16 sec 2
10091Marijela Antunović 1 min 18 sec 2
10092Marijela Antunović 1 min 19 sec 2
10093Marijela Antunović 1 min 31 sec 2
10094Marijela Antunović 1 min 33 sec 2
10095Marijela Antunović 1 min 34 sec 2
10096Borna Treska 1 min 35 sec 2
10097M 1 min 41 sec 2
10098Sanela Cindrić 1 min 50 sec 2
10099Marijela Antunović 1 min 56 sec 2
10100ivan 1 min 59 sec 2
10101Marijela Antunović 2 min 3 sec 2
10102aaaa 2 min 8 sec 2
10103Katica Markotić 2 min 19 sec 2
10104Sime 2 min 29 sec 2
10105mghjhg 8 min 13 sec 2
10106M S 20 min 0 sec 2
10107Gabriela Danita Mandić 20 min 0 sec 2
10108Tomislav Bekavac 27 sec 1
10109aaa 35 sec 1
10110Tomislav Bekavac 36 sec 1
10111asdf 38 sec 1
10112qw 40 sec 1
10113asda as 41 sec 1
10114asda asdasd 42 sec 1
10115Borna Treska 43 sec 1
10116aaaa 43 sec 1
10117sda asda 44 sec 1
10118Borna Treska 45 sec 1
10119aaaa 45 sec 1
10120adasv asdas 46 sec 1
10121aaa 47 sec 1
10122Maksimilijan Mrak 47 sec 1
10123Marijela Antunović 48 sec 1
10124asda 49 sec 1
10125asda sdas 49 sec 1
10126M 50 sec 1
10127Marijela Antunović 52 sec 1
10128Sanela Cindrić 53 sec 1
10129asdf 53 sec 1
10130aaa 54 sec 1
10131Sanela Cindrić 57 sec 1
10132Marijela Antunović 57 sec 1
10133None 57 sec 1
10134asdf asdf 58 sec 1
10135aaaa 58 sec 1
10136sdada asdasd 1 min 0 sec 1
10137asd asdas 1 min 0 sec 1
10138aaaa 1 min 0 sec 1
10139asda asdas 1 min 1 sec 1
10140tet et e 1 min 4 sec 1
10141asdf fasd 1 min 4 sec 1
10142Sanela Cindrić 1 min 5 sec 1
10143aaaa 1 min 5 sec 1
10144Marijela Antunović 1 min 6 sec 1
10145Borna Treska 1 min 7 sec 1
10146adsa 1 min 8 sec 1
10147aaaa 1 min 10 sec 1
10148asd 1 min 13 sec 1
10149Sanela Cindrić 1 min 15 sec 1
10150Marijela Antunović 1 min 15 sec 1
10151Marijela Antunović 1 min 16 sec 1
10152Hdjdd 1 min 17 sec 1
10153sda ads 1 min 21 sec 1
10154Marijela Antunović 1 min 24 sec 1
10155marta barić 1 min 27 sec 1
10156Sanela Cindrić 1 min 30 sec 1
10157asd da 1 min 31 sec 1
10158Ivan 1 min 32 sec 1
10159Marijela Antunović 1 min 33 sec 1
10160Katarina Glavić 1 min 36 sec 1
10161kovacevic sanda 1 min 40 sec 1
10162fghg 1 min 41 sec 1
10163Ivo Ivic 1 min 45 sec 1
10164Marijela Antunović 1 min 46 sec 1
10165max 1 min 48 sec 1
10166Sanela Cindrić 1 min 54 sec 1
10167Mato Lokić 1 min 56 sec 1
10168kkkk 2 min 6 sec 1
10169kovacevic sandra 2 min 7 sec 1
10170Katica Markotić 2 min 8 sec 1
10171Uuu 2 min 13 sec 1
10172Katica Markotić 2 min 37 sec 1
10173frf 10 min 8 sec 1
10174Grozdana Grubišić-Popović 20 min 0 sec 1
10175989898 20 min 0 sec 1
10176fff 20 min 0 sec 1
10177qw 33 sec 0
10178as 35 sec 0
10179as 38 sec 0
10180asda sdas 40 sec 0
10181aaaa 42 sec 0
10182tet tet 44 sec 0
10183Tomislav Bekavac 45 sec 0
10184asda asdas 45 sec 0
10185asd asda 47 sec 0
10186Maksimilijan Mrak 47 sec 0
10187asda sdas 52 sec 0
10188asdas asd 52 sec 0
10189sdas sadas 52 sec 0
10190aaa 52 sec 0
10191Marijela Antunović 52 sec 0
10192Sanela Cindrić 54 sec 0
10193sad asda 54 sec 0
10194ffff 54 sec 0
10195Marijela Antunović 54 sec 0
10196Borna Treska 55 sec 0
10197ba 55 sec 0
10198M 56 sec 0
10199ffff 58 sec 0
10200Marijela Antunović 59 sec 0
10201asd 1 min 2 sec 0
10202asda asdasd 1 min 2 sec 0
10203asdf 1 min 3 sec 0
10204Marijela Antunović 1 min 3 sec 0
10205Sanela Cindrić 1 min 6 sec 0
10206asdas asdas 1 min 6 sec 0
10207asdas asdasd 1 min 9 sec 0
10208aaaa 1 min 9 sec 0
10209Marijela Antunović 1 min 11 sec 0
10210test 1 min 12 sec 0
10211Hhh 1 min 19 sec 0
10212sadas asdasd 1 min 21 sec 0
10213None 1 min 21 sec 0
10214Borna Treska 1 min 24 sec 0
10215adfv 1 min 32 sec 0
10216asssss 1 min 46 sec 0
10217dkfjg 1 min 48 sec 0
10218kovacevic sanda 1 min 56 sec 0
10219Marina Gruban 2 min 0 sec 0
10220asf 2 min 20 sec 0
10221Mato Lokić 2 min 29 sec 0
10222Ivan Kovač 2 min 54 sec 0
10223Barbara Papac 3 min 22 sec 0
10224ddd 3 min 29 sec 0
10225mirela 3 min 50 sec 0
10226Ivan 5 min 1 sec 0
10227sdfsdf 19 min 55 sec 0
10228huihiuhi 20 min 0 sec 0
10229sasa 20 min 0 sec 0
10230cgb 20 min 0 sec 0
10231gdgdfg 20 min 0 sec 0
10232sdf 20 min 0 sec 0
10233Mijo Jozic 20 min 0 sec 0
10234Jasmina Kunica 20 min 0 sec 0
10235xxx yyy 20 min 0 sec 0
10236Nives G 20 min 0 sec 0
10237Karlo Klarin 20 min 1 sec 0