Rezultati

Budući da pojedini sudionik u kvizu može osvojiti samo jednu nagradu, pri nagrađivanju se u obzir uzima samo najbolji rezultat.
Rank User Time Taken Amount Correct
1 Jure Bacelj 45 sec 40
2 Antonio Grgurić 45 sec 40
3 Alessia Amanzi 46 sec 40
4 Borna Treska 47 sec 40
5 Antonio Grgurić 47 sec 40
6 Luka Mihaljević 47 sec 40
7 Jure Bacelj 47 sec 40
8 Ana Bezuh 47 sec 40
9 Alex Amanzi 48 sec 40
10 marija berendika 48 sec 40
11 Jure Bacelj 48 sec 40
12 Antonio Grgurić 49 sec 40
13 Antonio Grgurić 49 sec 40
14 Radmila Berendika 49 sec 40
15 Martina Mačković 49 sec 40
16 Martina Mačković 49 sec 40
17 Borna Treska 50 sec 40
18 Antonio Grgurić 50 sec 40
19 Martina Mačković 50 sec 40
20 Borna Treska 51 sec 40

Europski dan jezika

RankUserTime TakenAmount Correct
1Mario Petričević 21 sec 40
2Mario Petričević 29 sec 40
3Gertruda Munitić 37 sec 40
4Mario Petricevic 38 sec 40
5Anja Borda 39 sec 40
6Bepo Predovan 43 sec 40
7Mario Petričević 43 sec 40
8Mario Petričević 43 sec 40
9Edi Ibriks 43 sec 40
10Zvonimir Popovčić 44 sec 40
11Maja Vukmanić 44 sec 40
12Zdravko Vukmanić 44 sec 40
13Marija Popovčić 44 sec 40
14Jelena Kopčić 44 sec 40
15Ivana Matanović 44 sec 40
16Mario Petricevic 44 sec 40
17Mario Petričević 44 sec 40
18Mario Petričević 44 sec 40
19Antonio Grgurić 45 sec 40
20Zvonimir Popovčić 45 sec 40
21Bepo Predovan 45 sec 40
22Mario Petričević 45 sec 40
23Mario Petričević 45 sec 40
24Mario Petricevic 45 sec 40
25Mario Petricevic 46 sec 40
26Mario Petričević 46 sec 40
27Mario Petricevic 46 sec 40
28Borna Treska 47 sec 40
29Antonio Grgurić 47 sec 40
30Zvonimir Popovčić 47 sec 40
31marija berendika 48 sec 40
32Mario Petričević 48 sec 40
33Antonio Olajoš 48 sec 40
34Antonio Grgurić 49 sec 40
35Antonio Grgurić 49 sec 40
36Radmila Berendika 49 sec 40
37Martina Mačković 49 sec 40
38Martina Mačković 49 sec 40
39Mario Petričević 49 sec 40
40Borna Treska 50 sec 40
41Antonio Grgurić 50 sec 40
42Martina Mačković 50 sec 40
43Borna Treska 51 sec 40
44Antonio Grgurić 51 sec 40
45Antonio Grgurić 51 sec 40
46Bepo Predovan 51 sec 40
47Martina Mačković 51 sec 40
48Antonio Grgurić 52 sec 40
49Martina Mačković 52 sec 40
50Martina Mačković 52 sec 40
51Martina Mačković 52 sec 40
52Antonio Grgurić 52 sec 40
53Antonio Grgurić 52 sec 40
54Antonio Grgurić 52 sec 40
55marija berendika 53 sec 40
56Antonio Grgurić 53 sec 40
57marija berendika 53 sec 40
58Radmila Berendika 53 sec 40
59Radmila Berendika 53 sec 40
60Maksimilijan Mrak 53 sec 40
61Antonio Grgurić 53 sec 40
62Edi Ibriks 53 sec 40
63Borna Treska 54 sec 40
64Antonio Grgurić 54 sec 40
65Radmila Berendika 54 sec 40
66Radmila Berendika 54 sec 40
67Maksimilijan Mrak 54 sec 40
68Maksimilijan Mrak 54 sec 40
69Martina Mačković 54 sec 40
70Martina Mačković 54 sec 40
71Martina Marić 54 sec 40
72Martina Mačković 54 sec 40
73Martina Mačković 54 sec 40
74Martina Mačković 54 sec 40
75Martina Mačković 54 sec 40
76Antonio Grgurić 54 sec 40
77Antonio Grgurić 55 sec 40
78Borna Treska 55 sec 40
79Borna Treska 55 sec 40
80Antonio Grgurić 55 sec 40
81Borna Treska 55 sec 40
82Martina Mačković 55 sec 40
83Martina Mačković 55 sec 40
84Martina Mačković 55 sec 40
85marija berendika 55 sec 40
86Borna Treska 56 sec 40
87Borna Treska 56 sec 40
88Radmila Berendika 56 sec 40
89Martina Mačković 56 sec 40
90Martina Mačković 56 sec 40
91Martina Mačković 56 sec 40
92Martina Mačković 56 sec 40
93Martina Mačković 56 sec 40
94Martina Mackovic 56 sec 40
95Martina Mačković 56 sec 40
96Mario Petričević 56 sec 40
97Antonio Grgurić 57 sec 40
98Antonio Grgurić 57 sec 40
99Martina Mačković 57 sec 40
100Martina Mačković 57 sec 40
101Martina Mačković 57 sec 40
102Martina Mačković 57 sec 40
103Borna Treska 58 sec 40
104Borna Treska 58 sec 40
105Marijana Sokolovic 58 sec 40
106Radmila Berendika 58 sec 40
107Martina Marić 58 sec 40
108Martina Mačković 58 sec 40
109Mario Petričević 58 sec 40
110Borna Treska 59 sec 40
111Borna Treska 59 sec 40
112Antonio Grgurić 59 sec 40
113Antonio Grgurić 59 sec 40
114Radmila Berendika 59 sec 40
115Martina Mačković 59 sec 40
116Martina Mačković 59 sec 40
117Martina Mačković 59 sec 40
118Borna Treska 1 min 0 sec 40
119Martina Mačković 1 min 0 sec 40
120Martina Mačković 1 min 0 sec 40
121Martina Mačković 1 min 0 sec 40
122Martina Marić 1 min 0 sec 40
123Martina Marić 1 min 0 sec 40
124Martina Marić 1 min 0 sec 40
125Antonio Grgurić 1 min 1 sec 40
126Sara Cindrić 1 min 1 sec 40
127Sara Cindrić 1 min 1 sec 40
128Martina Mačković 1 min 1 sec 40
129Martina Mačković 1 min 1 sec 40
130Martina Mačković 1 min 1 sec 40
131Martina Mačković 1 min 1 sec 40
132Martina Marić 1 min 1 sec 40
133Martina Mačković 1 min 1 sec 40
134Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
135Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
136Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
137Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
138Martina Mačković 1 min 2 sec 40
139Martina Mačković 1 min 2 sec 40
140Borna Treska 1 min 3 sec 40
141Sara Cindrić 1 min 3 sec 40
142Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 40
143Martina Mačković 1 min 3 sec 40
144Martina Mačković 1 min 3 sec 40
145Sara Cindrić 1 min 4 sec 40
146Sara Cindrić 1 min 4 sec 40
147marija berendika 1 min 4 sec 40
148Martina Mačković 1 min 4 sec 40
149Martina Marić 1 min 4 sec 40
150Borna Treska 1 min 5 sec 40
151Sara Cindrić 1 min 5 sec 40
152Sara Cindrić 1 min 5 sec 40
153Martina Mačković 1 min 5 sec 40
154Martina Mačković 1 min 5 sec 40
155Martina Mačković 1 min 5 sec 40
156Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
157Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
158Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
159marija berendika 1 min 6 sec 40
160Milka Jelovac 1 min 6 sec 40
161Martina Marić 1 min 6 sec 40
162Mario Petricevic 1 min 6 sec 40
163Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
164Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
165Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
166Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
167Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
168Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
169Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
170Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
171Martina Mačković 1 min 8 sec 40
172Sunčana Brkić 1 min 9 sec 40
173Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
174Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
175Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
176Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
177Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
178marija berendika 1 min 9 sec 40
179Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
180Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
181marija berendika 1 min 10 sec 40
182Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
183Antonio Grgurić 1 min 11 sec 40
184Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
185Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
186Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
187Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
188Borna Treska 1 min 12 sec 40
189Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
190Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
191Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
192Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
193marija berendika 1 min 12 sec 40
194Martina Mačković 1 min 12 sec 40
195Martina Mačković 1 min 12 sec 40
196Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
197Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
198Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
199Ana Leskovic 1 min 13 sec 40
200Sara Cindrić 1 min 14 sec 40
201marija berendika 1 min 14 sec 40
202Sara Cindrić 1 min 15 sec 40
203Radmila Berendika 1 min 15 sec 40
204marija berendika 1 min 15 sec 40
205Antonio Grgurić 1 min 16 sec 40
206Sara Cindrić 1 min 16 sec 40
207Marijana Sokolovic 1 min 16 sec 40
208Ana Leskovic 1 min 16 sec 40
209marija berendika 1 min 17 sec 40
210Ina Kašaj 1 min 17 sec 40
211Ana Leskovic 1 min 18 sec 40
212marija berendika 1 min 18 sec 40
213Milka Jelovac 1 min 18 sec 40
214Ana Leskovic 1 min 19 sec 40
215Sara Cindrić 1 min 21 sec 40
216marija berendika 1 min 21 sec 40
217Ana Leskovic 1 min 21 sec 40
218Sara Cindrić 1 min 22 sec 40
219Ana Leskovic 1 min 22 sec 40
220Ana Leskovic 1 min 23 sec 40
221Sara Cindrić 1 min 24 sec 40
222Sara Cindrić 1 min 24 sec 40
223Antonio Olajoš 1 min 24 sec 40
224Marijana Sokolovic 1 min 24 sec 40
225Ana Leskovic 1 min 24 sec 40
226Mario Petričević 1 min 24 sec 40
227Antonio Grgurić 1 min 25 sec 40
228Sara Cindrić 1 min 26 sec 40
229Ana Leskovic 1 min 26 sec 40
230chloe onsea 1 min 26 sec 40
231Ana Leskovic 1 min 28 sec 40
232Višeslav Raos 1 min 29 sec 40
233Ana Leskovic 1 min 29 sec 40
234Ante Anić 1 min 30 sec 40
235Sara Cindrić 1 min 32 sec 40
236Mario Petričević 1 min 32 sec 40
237Lada Bošnjak 1 min 33 sec 40
238Antonio Grgurić 1 min 34 sec 40
239Mm 1 min 34 sec 40
240Vladimir Puškaš 1 min 36 sec 40
241Marijela Antunović 1 min 36 sec 40
242Davor Pintarić 1 min 38 sec 40
243Mario Petricevic 1 min 38 sec 40
244Antonio Grgurić 1 min 39 sec 40
245Davor Pintarić 1 min 39 sec 40
246Željka Sokolović Pavić 1 min 40 sec 40
247chloe onsea 1 min 40 sec 40
248Sara Cindrić 1 min 41 sec 40
249Lars Vitas 1 min 41 sec 40
250Chloe onsea 1 min 41 sec 40
251Željka Sokolović Pavič 1 min 42 sec 40
252057 1 min 44 sec 40
253Anja Didović 1 min 46 sec 40
254Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 40
255Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 40
256Martina Mackovic 1 min 46 sec 40
257Marijana Sokolovic 1 min 47 sec 40
258Davor Pintarić 1 min 47 sec 40
259Sara Cindrić 1 min 48 sec 40
260Davor Pintarić 1 min 49 sec 40
261Marijana Sokolovic 1 min 52 sec 40
262Lars Vitas 1 min 52 sec 40
263mario petricevic 1 min 54 sec 40
264Tomislav Bekavac 1 min 55 sec 40
265Marijana Sokolovic 1 min 55 sec 40
266Zlata Palaček 1 min 56 sec 40
267Edi Ibriks 1 min 58 sec 40
268Gabriela Danita Mandić 2 min 0 sec 40
269Katica Ivić 2 min 5 sec 40
270Martina Marić 2 min 7 sec 40
271Mm 2 min 11 sec 40
272asd 2 min 14 sec 40
273Sara Cindrić 2 min 17 sec 40
274057 2 min 19 sec 40
275Davor Pintarić 2 min 20 sec 40
276Sara Cindrić 2 min 40 sec 40
277Anja Borda 2 min 56 sec 40
278Marija Mađor-Božinović 3 min 0 sec 40
279Željko Cindrić 3 min 5 sec 40
280Anja Borda 3 min 10 sec 40
281Martina Marić 3 min 15 sec 40
282Mario Petričević 3 min 17 sec 40
283Mm 3 min 35 sec 40
284Martina Marić 4 min 6 sec 40
285Anja Borda 4 min 18 sec 40
286Ivan Šunjić 4 min 37 sec 40
287Željko Cindrić 5 min 4 sec 40
288Vladimir Puškaš 5 min 13 sec 40
289Mm 5 min 33 sec 40
290Martina Marić 7 min 10 sec 40
291Sara Cindrić 7 min 32 sec 40
292Antonio Olajoš 14 min 52 sec 40
293Antonio Grgurić 42 sec 39
294Mario Petricevic 42 sec 39
295Mario Petricevic 43 sec 39
296Anja Borda 43 sec 39
297Edi Ibriks 46 sec 39
298marija berendika 47 sec 39
299Martina Marić 47 sec 39
300Edi Ibriks 47 sec 39
301Edi Ibriks 47 sec 39
302Borna Treska 48 sec 39
303Borna Treska 48 sec 39
304Marijana Sokolovic 48 sec 39
305marija berendika 48 sec 39
306Radmila Berendika 48 sec 39
307Antonio Grgurić 48 sec 39
308Martina Mačković 48 sec 39
309marija berendika 48 sec 39
310Antonio Grgurić 48 sec 39
311Antonio Grgurić 49 sec 39
312Antonio Grgurić 49 sec 39
313marija berendika 49 sec 39
314Antonio Grgurić 49 sec 39
315Bepo Predovan 49 sec 39
316Martina Mačković 49 sec 39
317Martina Mačković 49 sec 39
318Antonio Grgurić 49 sec 39
319Edi ibriks 49 sec 39
320Borna Treska 50 sec 39
321Borna Treska 50 sec 39
322Borna Treska 50 sec 39
323Antonio Grgurić 50 sec 39
324Antonio Grgurić 50 sec 39
325Antonio Grgurić 50 sec 39
326Antonio Grgurić 50 sec 39
327Maksimilijan Mrak 50 sec 39
328Antonio Grgurić 50 sec 39
329Bepo Predovan 50 sec 39
330Martina Mačković 50 sec 39
331marija berendika 50 sec 39
332marija berendika 50 sec 39
333Martina Marić 50 sec 39
334marija berendika 50 sec 39
335Borna Treska 51 sec 39
336Antonio Grgurić 51 sec 39
337Antonio Grgurić 51 sec 39
338marija berendika 51 sec 39
339Radmila Berendika 51 sec 39
340Radmila Berendika 51 sec 39
341Antonio Grgurić 51 sec 39
342marija berendika 51 sec 39
343Mario Petricevic 51 sec 39
344Antonio Grgurić 51 sec 39
345Antonio Grgurić 51 sec 39
346Antonio Grgurić 52 sec 39
347marija berendika 52 sec 39
348marija berendika 52 sec 39
349Radmila Berendika 52 sec 39
350Radmila Berendika 52 sec 39
351Antonio Grgurić 52 sec 39
352Bepo Predovan 52 sec 39
353Martina Mačković 52 sec 39
354Martina Mačković 52 sec 39
355Martina Mačković 52 sec 39
356Martina Mačković 52 sec 39
357marija berendika 52 sec 39
358Antonio Grgurić 52 sec 39
359Antonio Grgurić 52 sec 39
360Edi Ibriks 52 sec 39
361mario petricevic 52 sec 39
362Borna Treska 53 sec 39
363Antonio Grgurić 53 sec 39
364Borna Treska 53 sec 39
365Antonio Grgurić 53 sec 39
366Antonio Grgurić 53 sec 39
367Marijana Sokolovic 53 sec 39
368Antonio Grgurić 53 sec 39
369marija berendika 53 sec 39
370Antonio Grgurić 53 sec 39
371Martina Marić 53 sec 39
372Martina Marić 53 sec 39
373Martina Mačković 53 sec 39
374Martina Mačković 53 sec 39
375marija berendika 53 sec 39
376Martina Marić 53 sec 39
377Borna Treska 54 sec 39
378Antonio Grgurić 54 sec 39
379Antonio Grgurić 54 sec 39
380Borna Treska 54 sec 39
381Antonio Grgurić 54 sec 39
382Antonio Grgurić 54 sec 39
383marija berendika 54 sec 39
384marija berendika 54 sec 39
385Radmila Berendika 54 sec 39
386marija berendika 54 sec 39
387marija berendika 54 sec 39
388Radmila Berendika 54 sec 39
389Radmila Berendika 54 sec 39
390Radmila Berendika 54 sec 39
391Martina Marić 54 sec 39
392Martina Marić 54 sec 39
393Martina Mačković 54 sec 39
394Martina Mačković 54 sec 39
395Martina Mačković 54 sec 39
396Martina Mačković 54 sec 39
397Martina Mačković 54 sec 39
398Martina Mačković 54 sec 39
399marija berendika 54 sec 39
400marija berendika 54 sec 39
401marija berendika 54 sec 39
402Borna Treska 55 sec 39
403Borna Treska 55 sec 39
404Borna Treska 55 sec 39
405Antonio Grgurić 55 sec 39
406Borna Treska 55 sec 39
407Borna Treska 55 sec 39
408Antonio Grgurić 55 sec 39
409Antonio Grgurić 55 sec 39
410marija berendika 55 sec 39
411Marijana Sokolovic 55 sec 39
412Radmila Berendika 55 sec 39
413marija berendika 55 sec 39
414Radmila Berendika 55 sec 39
415Martina Marić 55 sec 39
416Martina Marić 55 sec 39
417Martina Marić 55 sec 39
418Martina Mačković 55 sec 39
419Martina Mačković 55 sec 39
420Martina Mačković 55 sec 39
421Martina Mačković 55 sec 39
422Martina Mačković 55 sec 39
423Martina Mačković 55 sec 39
424marija berendika 55 sec 39
425xxx yyy 55 sec 39
426Borna Treska 56 sec 39
427Borna Treska 56 sec 39
428Borna Treska 56 sec 39
429Antonio Grgurić 56 sec 39
430marija berendika 56 sec 39
431Marijana Sokolovic 56 sec 39
432Marijana Sokolovic 56 sec 39
433marija berendika 56 sec 39
434Radmila Berendika 56 sec 39
435Martina Marić 56 sec 39
436Martina Marić 56 sec 39
437Martina Marić 56 sec 39
438Martina Marić 56 sec 39
439Martina Marić 56 sec 39
440Martina Marić 56 sec 39
441Martina Marić 56 sec 39
442Martina Mačković 56 sec 39
443Martina Mačković 56 sec 39
444marija berendika 56 sec 39
445Borna Treska 57 sec 39
446Borna Treska 57 sec 39
447Borna Treska 57 sec 39
448Gabriela Danita Mandić 57 sec 39
449Milka Jelovac 57 sec 39
450Radmila Berendika 57 sec 39
451marija berendika 57 sec 39
452Radmila Berendika 57 sec 39
453Martina Marić 57 sec 39
454Martina Marić 57 sec 39
455Martina Marić 57 sec 39
456Martina Marić 57 sec 39
457Martina Marić 57 sec 39
458Martina Marić 57 sec 39
459Martina Marić 57 sec 39
460Martina Mačković 57 sec 39
461Martina Mačković 57 sec 39
462Borna Treska 58 sec 39
463Borna Treska 58 sec 39
464Borna Treska 58 sec 39
465Borna Treska 58 sec 39
466Antonio Grgurić 58 sec 39
467Marijana Sokolovic 58 sec 39
468Marijana Sokolovic 58 sec 39
469marija berendika 58 sec 39
470Martina Marić 58 sec 39
471Martina Marić 58 sec 39
472Martina Marić 58 sec 39
473Martina Marić 58 sec 39
474Martina Mačković 58 sec 39
475Borna Treska 59 sec 39
476Borna Treska 59 sec 39
477Borna Treska 59 sec 39
478Borna Treska 59 sec 39
479Borna Treska 59 sec 39
480Borna Treska 59 sec 39
481Marijana Sokolovic 59 sec 39
482Marijana Sokolovic 59 sec 39
483Gabriela Danita Mandić 59 sec 39
484marija berendika 59 sec 39
485Milka Jelovac 59 sec 39
486Milka Jelovac 59 sec 39
487Milka Jelovac 59 sec 39
488marija berendika 59 sec 39
489Martina Mačković 59 sec 39
490Martina Mačković 59 sec 39
491Martina Marić 59 sec 39
492Martina Marić 59 sec 39
493Martina Marić 59 sec 39
494Martina Marić 59 sec 39
495Martina Marić 59 sec 39
496Martina Marić 59 sec 39
497Martina Marić 59 sec 39
498Martina Marić 59 sec 39
499Martina Marić 59 sec 39
500Martina Marić 59 sec 39
501Martina Mačković 59 sec 39
502Martina Mačković 59 sec 39
503Borna Treska 1 min 0 sec 39
504Borna Treska 1 min 0 sec 39
505Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
506Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 39
507Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
508Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
509Martina Mačković 1 min 0 sec 39
510Martina Mačković 1 min 0 sec 39
511Martina Mačković 1 min 0 sec 39
512Martina Marić 1 min 0 sec 39
513Martina Marić 1 min 0 sec 39
514Martina Marić 1 min 0 sec 39
515Martina Marić 1 min 0 sec 39
516Borna Treska 1 min 1 sec 39
517Borna Treska 1 min 1 sec 39
518Borna Treska 1 min 1 sec 39
519Borna Treska 1 min 1 sec 39
520Borna Treska 1 min 1 sec 39
521Borna Treska 1 min 1 sec 39
522Borna Treska 1 min 1 sec 39
523marija berendika 1 min 1 sec 39
524marija berendika 1 min 1 sec 39
525Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 39
526marija berendika 1 min 1 sec 39
527Milka Jelovac 1 min 1 sec 39
528Martina Mačković 1 min 1 sec 39
529Martina Marić 1 min 1 sec 39
530Martina Marić 1 min 1 sec 39
531Martina Mačković 1 min 1 sec 39
532Antonio Grgurić 1 min 2 sec 39
533Borna Treska 1 min 2 sec 39
534Borna Treska 1 min 2 sec 39
535Borna Treska 1 min 2 sec 39
536Radmila Berendika 1 min 2 sec 39
537marija berendika 1 min 2 sec 39
538Milka Jelovac 1 min 2 sec 39
539Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 39
540Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 39
541marija berendika 1 min 2 sec 39
542Martina Mačković 1 min 2 sec 39
543Martina Mačković 1 min 2 sec 39
544Martina Mačković 1 min 2 sec 39
545Martina Marić 1 min 2 sec 39
546Maksimilijan Mrak 1 min 2 sec 39
547Martina Marić 1 min 2 sec 39
548Martina Mačković 1 min 2 sec 39
549Martina Mačković 1 min 2 sec 39
550Borna Treska 1 min 3 sec 39
551Borna Treska 1 min 3 sec 39
552marija berendika 1 min 3 sec 39
553Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 39
554Martina Mačković 1 min 3 sec 39
555Martina Marić 1 min 3 sec 39
556Borna Treska 1 min 4 sec 39
557Borna Treska 1 min 4 sec 39
558Borna Treska 1 min 4 sec 39
559Antonio Grgurić 1 min 4 sec 39
560marija berendika 1 min 4 sec 39
561Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 39
562GABRIELA DANITA MANDIĆ 1 min 4 sec 39
563Milka Jelovac 1 min 4 sec 39
564Milka Jelovac 1 min 4 sec 39
565Martina Mačković 1 min 4 sec 39
566Martina Mačković 1 min 4 sec 39
567Martina Mačković 1 min 4 sec 39
568Martina Mačković 1 min 4 sec 39
569Martina Mačković 1 min 4 sec 39
570Martina Marić 1 min 4 sec 39
571Martina Marić 1 min 4 sec 39
572Martina Mačković 1 min 4 sec 39
573Borna Treska 1 min 5 sec 39
574Antonio Grgurić 1 min 5 sec 39
575Martina Marić 1 min 5 sec 39
576Martina Marić 1 min 5 sec 39
577Martina Marić 1 min 5 sec 39
578Martina Marić 1 min 5 sec 39
579Mm 1 min 5 sec 39
580Borna Treska 1 min 6 sec 39
581Sara Cindrić 1 min 6 sec 39
582marija berendika 1 min 6 sec 39
583Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 39
584Milka Jelovac 1 min 6 sec 39
585Martina Mačković 1 min 6 sec 39
586Martina Mačković 1 min 6 sec 39
587Martina Marić 1 min 6 sec 39
588Antonio Grgurić 1 min 7 sec 39
589Antonio Grgurić 1 min 7 sec 39
590Marijana Sokolovic 1 min 7 sec 39
591Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 39
592Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 39
593Martina Mačković 1 min 7 sec 39
594Martina Mačković 1 min 7 sec 39
595Martina Mačković 1 min 7 sec 39
596Martina Marić 1 min 7 sec 39
597Martina Marić 1 min 7 sec 39
598Antonio Grgurić 1 min 8 sec 39
599marija berendika 1 min 8 sec 39
600marija berendika 1 min 8 sec 39
601Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
602Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
603Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
604Milka Jelovac 1 min 8 sec 39
605Marijana Sokolovic 1 min 8 sec 39
606Martina Mačković 1 min 8 sec 39
607Martina Marić 1 min 8 sec 39
608Martina Marić 1 min 8 sec 39
609marija berendika 1 min 9 sec 39
610Martina Marić 1 min 9 sec 39
611marija berendika 1 min 10 sec 39
612marija berendika 1 min 10 sec 39
613marija berendika 1 min 10 sec 39
614marija berendika 1 min 10 sec 39
615marija berendika 1 min 10 sec 39
616Milka Jelovac 1 min 10 sec 39
617Marijana Sokolovic 1 min 10 sec 39
618Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 39
619Martina Mačković 1 min 10 sec 39
620Sara Cindrić 1 min 11 sec 39
621marija berendika 1 min 11 sec 39
622marija berendika 1 min 11 sec 39
623marija berendika 1 min 11 sec 39
624Radmila Berendika 1 min 11 sec 39
625marija berendika 1 min 11 sec 39
626marija berendika 1 min 11 sec 39
627marija berendika 1 min 11 sec 39
628Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 39
629Martina Mačković 1 min 11 sec 39
630Martina Mačković 1 min 11 sec 39
631Martina Marić 1 min 11 sec 39
632Borna Treska 1 min 12 sec 39
633Antonio Grgurić 1 min 12 sec 39
634Antonio Grgurić 1 min 12 sec 39
635Ana Leskovic 1 min 12 sec 39
636marija berendika 1 min 12 sec 39
637marija berendika 1 min 12 sec 39
638marija berendika 1 min 12 sec 39
639Gabriela Danita Mandić 1 min 12 sec 39
640Martina Marić 1 min 12 sec 39
641Martina Marić 1 min 12 sec 39
642Borna Treska 1 min 13 sec 39
643marija berendika 1 min 13 sec 39
644Ina Kašaj 1 min 13 sec 39
645Radmila Berendika 1 min 13 sec 39
646Marijana Sokolovic 1 min 13 sec 39
647Ana Leskovic 1 min 13 sec 39
648Gabriela Danita Mandić 1 min 13 sec 39
649Milka Jelovac 1 min 14 sec 39
650Sara Cindrić 1 min 14 sec 39
651marija berendika 1 min 14 sec 39
652Ina Kašaj 1 min 14 sec 39
653marija berendika 1 min 14 sec 39
654Ana Leskovic 1 min 14 sec 39
655Gabriela Danita Mandić 1 min 14 sec 39
656Sara Cindrić 1 min 15 sec 39
657marija berendika 1 min 15 sec 39
658Ina Kašaj 1 min 15 sec 39
659marija berendika 1 min 15 sec 39
660marija berendika 1 min 15 sec 39
661Gabriela Danita Mandić 1 min 15 sec 39
662Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
663Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
664Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
665Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 16 sec 39
666Sara Cindrić 1 min 16 sec 39
667Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
668marija berendika 1 min 16 sec 39
669Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
670Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
671Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
672Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
673Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
674Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
675marija berendika 1 min 17 sec 39
676Ina Kašaj 1 min 17 sec 39
677Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
678Marijela Antunović 1 min 17 sec 39
679Marijela Antunović 1 min 17 sec 39
680Borna Treska 1 min 18 sec 39
681Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 39
682Antonio Grgurić 1 min 18 sec 39
683marija berendika 1 min 18 sec 39
684marija berendika 1 min 18 sec 39
685Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
686Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
687Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
688Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 19 sec 39
689marija berendika 1 min 19 sec 39
690Sara Cindrić 1 min 19 sec 39
691Ana Leskovic 1 min 19 sec 39
692Ina Kašaj 1 min 19 sec 39
693Ina Kašaj 1 min 19 sec 39
694Ana Leskovic 1 min 19 sec 39
695chloe onsea 1 min 19 sec 39
696Marijela Antunović 1 min 19 sec 39
697Sunčana Brkić 1 min 20 sec 39
698Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
699Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
700Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
701Ina Kašaj 1 min 20 sec 39
702Milka Jelovac 1 min 21 sec 39
703Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
704Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
705marija berendika 1 min 21 sec 39
706Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
707Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
708marija berendika 1 min 21 sec 39
709Milka Jelovac 1 min 22 sec 39
710Sunčana Brkić 1 min 22 sec 39
711Ana Leskovic 1 min 22 sec 39
712marija berendika 1 min 22 sec 39
713Ana Leskovic 1 min 22 sec 39
714Mario Petričević 1 min 22 sec 39
715chloe onsea 1 min 22 sec 39
716Ana Leskovic 1 min 23 sec 39
717Sunčana Brkić 1 min 23 sec 39
718marija.berendika 1 min 23 sec 39
719marija berendika 1 min 23 sec 39
720chloe onsea 1 min 23 sec 39
721Ana Leskovic 1 min 23 sec 39
722Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
723Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
724Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
725marija berendika 1 min 24 sec 39
726Antonio Grgurić 1 min 25 sec 39
727mladen berendika 1 min 25 sec 39
728mladen berendika 1 min 25 sec 39
729Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
730Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
731Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
732Martina Marić 1 min 25 sec 39
733Marijana Sokolovic 1 min 26 sec 39
734Julijana Čikara 1 min 26 sec 39
735Ana Leskovic 1 min 26 sec 39
736Ina Kašaj 1 min 26 sec 39
737chloe onsea 1 min 26 sec 39
738chloe onsea 1 min 26 sec 39
739Marijela Antunović 1 min 26 sec 39
740Marijela Antunović 1 min 26 sec 39
741Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
742Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
743Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
744Martina Marić 1 min 28 sec 39
745chloe onsea 1 min 28 sec 39
746chloe onsea 1 min 28 sec 39
747Lars Vitas 1 min 29 sec 39
748Marijela Antunović 1 min 29 sec 39
749Antonio Grgurić 1 min 30 sec 39
750Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
751Antonio Grgurić 1 min 30 sec 39
752Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
753Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
754Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
755chloe onsea 1 min 30 sec 39
756Ana Leskovic 1 min 31 sec 39
757chloe onsea 1 min 31 sec 39
758xxx yyy 1 min 31 sec 39
759xxx yyy 1 min 31 sec 39
760Julijana Čikara 1 min 32 sec 39
761Tomislav Bekavac 1 min 32 sec 39
762Marijana Sokolovic 1 min 33 sec 39
763Ana Leskovic 1 min 33 sec 39
764Ina Kašaj 1 min 33 sec 39
765Ana Leskovic 1 min 35 sec 39
766Ana Leskovic 1 min 37 sec 39
767Marijana Sokolovic 1 min 37 sec 39
768Lars Vitas 1 min 37 sec 39
769057 1 min 39 sec 39
770Mladen Berendika 1 min 40 sec 39
771Antonio Grgurić 1 min 40 sec 39
772057 1 min 40 sec 39
773Marijana Sokolovic 1 min 40 sec 39
774Marijana Sokolovic 1 min 40 sec 39
775Mario Petricevic 1 min 41 sec 39
776Mario Petričević 1 min 41 sec 39
777Davor Pintarić 1 min 42 sec 39
778Mm 1 min 42 sec 39
779Radmila Berendika 1 min 43 sec 39
780Mm 1 min 43 sec 39
781Mm 1 min 43 sec 39
782chloe onsea 1 min 43 sec 39
783marija berendika 1 min 44 sec 39
784Davor Pintarić 1 min 44 sec 39
785Marijaa Sokolovic 1 min 44 sec 39
786Chloe onsea 1 min 44 sec 39
787Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 39
788Mario Petričević 1 min 46 sec 39
789Maksimilijan Mrak 1 min 47 sec 39
790Tomislav Bekavac 1 min 49 sec 39
791Mm 1 min 49 sec 39
792Martina Marić 1 min 49 sec 39
793Marko Veizović 1 min 49 sec 39
794057 1 min 50 sec 39
795Tomislav Bekavac 1 min 50 sec 39
796Željka Sokolović Pavić 1 min 50 sec 39
797Mm 1 min 50 sec 39
798Martina Marić 1 min 50 sec 39
799Zvonimir Popovčić 1 min 50 sec 39
800Marijana Sokolovic 1 min 51 sec 39
801DAVOR PINTARIĆ 1 min 51 sec 39
802chloe onsea 1 min 51 sec 39
803None 1 min 51 sec 39
804Višeslav Raos 1 min 52 sec 39
805Davor Pintarić 1 min 52 sec 39
806None 1 min 52 sec 39
807Mladen Berendika 1 min 53 sec 39
808Marijana Sokolovic 1 min 53 sec 39
809marija berendika 1 min 53 sec 39
810Mmll 1 min 53 sec 39
811Sara Cindrić 1 min 54 sec 39
812Sara Cindrić 1 min 54 sec 39
813Davor PIntarić 1 min 54 sec 39
814Sara Cindrić 1 min 55 sec 39
815Tomislav Bekavac 1 min 55 sec 39
816Ljiljana Miler 1 min 55 sec 39
817Marijana Sokolovic 1 min 56 sec 39
818Martina Marić 1 min 56 sec 39
819Mario Petricevic 1 min 56 sec 39
820057 1 min 57 sec 39
821Sara Cindrić 1 min 58 sec 39
822Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 59 sec 39
823Ljiljana Miler 1 min 59 sec 39
824057 2 min 0 sec 39
825Mm 2 min 0 sec 39
826aas as 2 min 1 sec 39
827Lars Vitas 2 min 1 sec 39
828Željka Sokolović Pavić 2 min 3 sec 39
829Julijana Čikara 2 min 4 sec 39
830Mario Petricevic 2 min 5 sec 39
831057 2 min 6 sec 39
832Martina Marić 2 min 6 sec 39
833Višeslav Raos 2 min 7 sec 39
834Sara Cindrić 2 min 8 sec 39
835Ljiljana Miler 2 min 8 sec 39
836057 2 min 9 sec 39
837davor pintarić 2 min 12 sec 39
838Željka Sokolović Pavić 2 min 13 sec 39
839Ljiljana Miler 2 min 14 sec 39
840Vladimir Puškaš 2 min 15 sec 39
841Chloe onsea 2 min 15 sec 39
842davor pintarić 2 min 16 sec 39
843Martina Marić 2 min 20 sec 39
844Sara Cindrić 2 min 21 sec 39
845Sara Cindrić 2 min 21 sec 39
846Davor Pintarić 2 min 23 sec 39
847Lars Vitas 2 min 23 sec 39
848DAVOR PINTARIC 2 min 24 sec 39
849Ivan Šunjić 2 min 24 sec 39
850Daniela Mužić 2 min 27 sec 39
851Tihana Plečko 2 min 29 sec 39
852Sara Cindrić 2 min 33 sec 39
853Sara Cindrić 2 min 35 sec 39
854Sara Cindrić 2 min 35 sec 39
855Antonio Grgurić 2 min 40 sec 39
856Martina Marić 2 min 41 sec 39
857Sara Cindrić 2 min 45 sec 39
858057 2 min 51 sec 39
859Mm 2 min 59 sec 39
860Mario Petricevic 2 min 59 sec 39
861Sara Cindrić 3 min 0 sec 39
862Sara Cindrić 3 min 3 sec 39
863Julijana Čikara 3 min 9 sec 39
864Julijana Čikara 3 min 16 sec 39
865Martina Marić 3 min 36 sec 39
866Mm 3 min 49 sec 39
867Martina Marić 3 min 49 sec 39
868Lars Vitas 3 min 55 sec 39
869marija berendika 4 min 4 sec 39
870Marijela Antunović 4 min 5 sec 39
871Mm 4 min 5 sec 39
872ghsf 4 min 5 sec 39
873Marijela Antunović 4 min 10 sec 39
874Zvonimir Popovčić 4 min 24 sec 39
875Martina Marić 4 min 30 sec 39
876Ivan Šunjić 4 min 33 sec 39
877Martina Marić 4 min 46 sec 39
878Frano Mihaljević 4 min 59 sec 39
879Anja Borda 5 min 9 sec 39
880marija berendika 5 min 20 sec 39
881Sara Cindrić 5 min 35 sec 39
882Martina Marić 6 min 0 sec 39
883Antonio Olajoš 7 min 5 sec 39
884Martina Marić 9 min 50 sec 39
885Martina Marić 11 min 24 sec 39
886Matea Majstorović 12 min 19 sec 39
887Antonio Olajoš 15 min 1 sec 39
888Antonio Olajoš 15 min 15 sec 39
889Chloe Onsea 18 min 21 sec 39
890Mario Petričević 42 sec 38
891Anja Borda 43 sec 38
892Anja Borda 45 sec 38
893Edi Ibriks 46 sec 38
894marija berendika 47 sec 38
895marija berendika 47 sec 38
896Radmila Berendika 47 sec 38
897Radmila Berendika 47 sec 38
898Radmila Berendika 48 sec 38
899marija berendika 48 sec 38
900marija berendika 48 sec 38
901Radmila Berendika 48 sec 38
902Radmila Berendika 48 sec 38
903Radmila Berendika 48 sec 38
904Radmila Berendika 48 sec 38
905Radmila Berendika 48 sec 38
906Zvonimir Popovčić 48 sec 38
907marija berendika 48 sec 38
908marija berendika 48 sec 38
909marija berendika 48 sec 38
910Borna Treska 49 sec 38
911Borna Treska 49 sec 38
912marija berendika 49 sec 38
913marija berendika 49 sec 38
914marija berendika 49 sec 38
915Radmila Berendika 49 sec 38
916Zvonimir Popovčić 49 sec 38
917Zvonimir Popovčić 49 sec 38
918Zvonimir Popovčić 49 sec 38
919Zvonimir Popovčić 49 sec 38
920marija berendika 49 sec 38
921marija berendika 49 sec 38
922marija berendika 49 sec 38
923Borna Treska 50 sec 38
924Antonio Grgurić 50 sec 38
925Marijan Sokolovic 50 sec 38
926Gabriela Danita Mandić 50 sec 38
927marija berendika 50 sec 38
928marija berendika 50 sec 38
929Radmila Berendika 50 sec 38
930Bepo Predovan 50 sec 38
931marija berendika 50 sec 38
932Antonio Grgurić 50 sec 38
933Antonio Grgurić 50 sec 38
934Borna Treska 51 sec 38
935Borna Treska 51 sec 38
936Borna Treska 51 sec 38
937Borna Treska 51 sec 38
938Antonio Grgurić 51 sec 38
939marija berendika 51 sec 38
940Radmila Berendika 51 sec 38
941Radmila Berendika 51 sec 38
942marija berendika 51 sec 38
943marija berendika 51 sec 38
944Radmila Berendika 51 sec 38
945Radmila Berendika 51 sec 38
946Radmila Berendika 51 sec 38
947Radmila Berendika 51 sec 38
948Radmila Berendika 51 sec 38
949Radmila Berendika 51 sec 38
950Radmila Berendika 51 sec 38
951Antonio Grgurić 51 sec 38
952Martina Marić 51 sec 38
953Antonio Grgurić 51 sec 38
954marija berendika 51 sec 38
955marija berendika 51 sec 38
956Borna Treska 52 sec 38
957Radmila Berendika 52 sec 38
958Radmila Berendika 52 sec 38
959Radmila Berendika 52 sec 38
960Radmila Berendika 52 sec 38
961marija berendika 52 sec 38
962marija berendika 52 sec 38
963marija berendika 52 sec 38
964Radmila Berendika 52 sec 38
965Radmila Berendika 52 sec 38
966Radmila Berendika 52 sec 38
967Radmila Berendika 52 sec 38
968Radmila Berendika 52 sec 38
969Radmila Berendika 52 sec 38
970Zvonimir Popovčić 52 sec 38
971Zvonimir Popovčić 52 sec 38
972Martina Mačković 52 sec 38
973marija berendika 52 sec 38
974marija berendika 53 sec 38
975Radmila Berendika 53 sec 38
976Radmila Berendika 53 sec 38
977marija berendika 53 sec 38
978marija berendika 53 sec 38
979marija berendika 53 sec 38
980marija berendika 53 sec 38
981Radmila Berendika 53 sec 38
982Radmila Berendika 53 sec 38
983Radmila Berendika 53 sec 38
984Martina Marić 53 sec 38
985Martina Mackovic 53 sec 38
986marija berendika 53 sec 38
987Borna Treska 54 sec 38
988Borna Treska 54 sec 38
989Borna Treska 54 sec 38
990Antonio Grgurić 54 sec 38
991Borna Treska 54 sec 38
992Antonio Grgurić 54 sec 38
993Borna Treska 54 sec 38
994Radmila Berendika 54 sec 38
995Gabriela Danita Mandić 54 sec 38
996Gabriela Danita Mandić 54 sec 38
997Marijana Sokolovic 54 sec 38
998marija berendika 54 sec 38
999marija berendika 54 sec 38
1000marija berendika 54 sec 38
1001marija berendika 54 sec 38
1002Radmila Berendika 54 sec 38
1003Radmila Berendika 54 sec 38
1004Antonio Grgurić 54 sec 38
1005Martina Mačković 54 sec 38
1006Martina Marić 54 sec 38
1007Martina Mackovic 54 sec 38
1008marija berendika 54 sec 38
1009Borna Treska 55 sec 38
1010marija berendika 55 sec 38
1011marija berendika 55 sec 38
1012Gabriela Danita Mandić 55 sec 38
1013Gabriela Danita Mandić 55 sec 38
1014marija berendika 55 sec 38
1015marija berendika 55 sec 38
1016marija berendika 55 sec 38
1017Radmila Berendika 55 sec 38
1018Radmila Berendika 55 sec 38
1019Radmila Berendika 55 sec 38
1020Antonio Grgurić 55 sec 38
1021Martina Marić 55 sec 38
1022Martina Marić 55 sec 38
1023Martina Marić 55 sec 38
1024Martina Marić 55 sec 38
1025Martina Marić 55 sec 38
1026marija berendika 55 sec 38
1027Borna Treska 56 sec 38
1028Borna Treska 56 sec 38
1029Borna Treska 56 sec 38
1030Gabriela Danita Mandić 56 sec 38
1031Gabriela Danita Mandić 56 sec 38
1032marija berendika 56 sec 38
1033Radmila Berendika 56 sec 38
1034Radmila Berendika 56 sec 38
1035Radmila Berendika 56 sec 38
1036Martina Marić 56 sec 38
1037Martina Marić 56 sec 38
1038Martina Marić 56 sec 38
1039Martina Mačković 56 sec 38
1040Martina Mačković 56 sec 38
1041Borna Treska 57 sec 38
1042Borna Treska 57 sec 38
1043Borna Treska 57 sec 38
1044Borna Treska 57 sec 38
1045Borna Treska 57 sec 38
1046Borna Treska 57 sec 38
1047Borna Treska 57 sec 38
1048marija berendika 57 sec 38
1049marija berendika 57 sec 38
1050Radmila Berendika 57 sec 38
1051Radmila Berendika 57 sec 38
1052Martina Marić 57 sec 38
1053Martina Marić 57 sec 38
1054Martina Marić 57 sec 38
1055Martina Marić 57 sec 38
1056Martina Marić 57 sec 38
1057Martina Marić 57 sec 38
1058Martina Marić 57 sec 38
1059Martina Mačković 57 sec 38
1060Borna Treska 58 sec 38
1061Borna Treska 58 sec 38
1062Borna Treska 58 sec 38
1063Borna Treska 58 sec 38
1064Borna Treska 58 sec 38
1065Borna Treska 58 sec 38
1066Gabriela Danita Mandić 58 sec 38
1067Marijana Sokolovic 58 sec 38
1068Gabriela Danita Mandić 58 sec 38
1069Milka Jelovac 58 sec 38
1070Milka Jelovac 58 sec 38
1071Milka Jelovac 58 sec 38
1072Milka Jelovac 58 sec 38
1073marija berendika 58 sec 38
1074marija berendika 58 sec 38
1075marija berendika 58 sec 38
1076Radmila Berendika 58 sec 38
1077Radmila Berendika 58 sec 38
1078Radmila Berendika 58 sec 38
1079Martina Marić 58 sec 38
1080Martina Marić 58 sec 38
1081Martina Marić 58 sec 38
1082Martina Marić 58 sec 38
1083Martina Marić 58 sec 38
1084Martina Marić 58 sec 38
1085Martina Marić 58 sec 38
1086Martina Marić 58 sec 38
1087Martina Marić 58 sec 38
1088Borna Treska 59 sec 38
1089Borna Treska 59 sec 38
1090Borna Treska 59 sec 38
1091Borna Treska 59 sec 38
1092Borna Treska 59 sec 38
1093Antonio Grgurić 59 sec 38
1094Gabriela Danita Mandić 59 sec 38
1095Marijana Sokolovic 59 sec 38
1096marija berendika 59 sec 38
1097Martina Marić 59 sec 38
1098Martina Marić 59 sec 38
1099Marrina Marić 59 sec 38
1100Marrina Marić 59 sec 38
1101Borna Treska 1 min 0 sec 38
1102Borna Treska 1 min 0 sec 38
1103Borna Treska 1 min 0 sec 38
1104Borna Treska 1 min 0 sec 38
1105Borna Treska 1 min 0 sec 38
1106Borna Treska 1 min 0 sec 38
1107Borna Treska 1 min 0 sec 38
1108Borna Treska 1 min 0 sec 38
1109Radmila Berendika 1 min 0 sec 38
1110Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 38
1111Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 38
1112marija berendika 1 min 0 sec 38
1113marija berendika 1 min 0 sec 38
1114Milka Jelovac 1 min 0 sec 38
1115Milka Jelovac 1 min 0 sec 38
1116marija berendika 1 min 0 sec 38
1117Martina Mačković 1 min 0 sec 38
1118Martina Marić 1 min 0 sec 38
1119Martina Marić 1 min 0 sec 38
1120Martina Marić 1 min 0 sec 38
1121Martina Marić 1 min 0 sec 38
1122Martina Marić 1 min 0 sec 38
1123Martina Marić 1 min 0 sec 38
1124Martina Marić 1 min 0 sec 38
1125Borna Treska 1 min 1 sec 38
1126Borna Treska 1 min 1 sec 38
1127Borna Treska 1 min 1 sec 38
1128Borna Treska 1 min 1 sec 38
1129Borna Treska 1 min 1 sec 38
1130marija berendika 1 min 1 sec 38
1131Radmila Berendika 1 min 1 sec 38
1132Radmila Berendika 1 min 1 sec 38
1133Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 38
1134Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 38
1135Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 38
1136marija berendika 1 min 1 sec 38
1137marija berendika 1 min 1 sec 38
1138Martina Mačković 1 min 1 sec 38
1139Martina Marić 1 min 1 sec 38
1140Martina Marić 1 min 1 sec 38
1141Martina Marić 1 min 1 sec 38
1142Martina Marić 1 min 1 sec 38
1143Martina Marić 1 min 1 sec 38
1144Martina Marić 1 min 1 sec 38
1145Borna Treska 1 min 2 sec 38
1146Borna Treska 1 min 2 sec 38
1147Borna Treska 1 min 2 sec 38
1148Borna Treska 1 min 2 sec 38
1149Antonio Grgurić 1 min 2 sec 38
1150Borna Treska 1 min 2 sec 38
1151Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1152Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1153Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1154Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1155Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1156Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1157Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1158Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1159Milka Jelovac 1 min 2 sec 38
1160marija berendika 1 min 2 sec 38
1161Martina Marić 1 min 2 sec 38
1162Martina Marić 1 min 2 sec 38
1163Martina Marić 1 min 2 sec 38
1164Borna Treska 1 min 3 sec 38
1165Borna Treska 1 min 3 sec 38
1166Borna Treska 1 min 3 sec 38
1167Borna Treska 1 min 3 sec 38
1168Borna Treska 1 min 3 sec 38
1169Antonio Grgurić 1 min 3 sec 38
1170Radmila Berendika 1 min 3 sec 38
1171Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 38
1172Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 38
1173Milka Jelovac 1 min 3 sec 38
1174Milka Jelovac 1 min 3 sec 38
1175Martina Marić 1 min 3 sec 38
1176Martina Marić 1 min 3 sec 38
1177Martina Marić 1 min 3 sec 38
1178Borna Treska 1 min 4 sec 38
1179Borna Treska 1 min 4 sec 38
1180marija berendika 1 min 4 sec 38
1181marija berendika 1 min 4 sec 38
1182Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 38
1183GABRIELA DANITA MANDIĆ 1 min 4 sec 38
1184Milka Jelovac 1 min 4 sec 38
1185Milka Jelovac 1 min 4 sec 38
1186Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 38
1187Martina Marić 1 min 4 sec 38
1188Martina Marić 1 min 4 sec 38
1189Martina Marić 1 min 4 sec 38
1190Martina Marić 1 min 4 sec 38
1191Antonio Grgurić 1 min 5 sec 38
1192Borna Treska 1 min 5 sec 38
1193Borna Treska 1 min 5 sec 38
1194marija berendika 1 min 5 sec 38
1195Radmila Berendika 1 min 5 sec 38
1196Radmila Berendika 1 min 5 sec 38
1197Martina Marić 1 min 5 sec 38
1198Martina Marić 1 min 5 sec 38
1199Sara Cindrić 1 min 6 sec 38
1200marija berendika 1 min 6 sec 38
1201Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 38
1202Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 38
1203marija berendika 1 min 6 sec 38
1204Milka Jelovac 1 min 6 sec 38
1205Milka Jelovac 1 min 6 sec 38
1206Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 38
1207marija berendika 1 min 6 sec 38
1208Radmila Berendika 1 min 6 sec 38
1209Martina Marić 1 min 6 sec 38
1210Martina Marić 1 min 6 sec 38
1211Martina Marić 1 min 6 sec 38
1212Martina Marić 1 min 6 sec 38
1213Martina Marić 1 min 6 sec 38
1214Martina Marić 1 min 6 sec 38
1215Antonio Grgurić 1 min 7 sec 38
1216marija berendika 1 min 7 sec 38
1217marija berendika 1 min 7 sec 38
1218marija berendika 1 min 7 sec 38
1219marija berendika 1 min 7 sec 38
1220Marijana Sokolovic 1 min 7 sec 38
1221Ana Leskovic 1 min 7 sec 38
1222Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1223Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1224Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1225Martina Marić 1 min 7 sec 38
1226Martina Marić 1 min 7 sec 38
1227Borna Treska 1 min 8 sec 38
1228Antonio Grgurić 1 min 8 sec 38
1229Antonio Grgurić 1 min 8 sec 38
1230marija berendika 1 min 8 sec 38
1231marija berendika 1 min 8 sec 38
1232marija berendika 1 min 8 sec 38
1233marija berendika 1 min 8 sec 38
1234Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 38
1235marija berendika 1 min 8 sec 38
1236Ana Leskovic 1 min 8 sec 38
1237Milka Jelovac 1 min 8 sec 38
1238marija berendika 1 min 8 sec 38
1239Martina Marić 1 min 8 sec 38
1240Marijela Antunović 1 min 8 sec 38
1241Antonio Grgurić 1 min 9 sec 38
1242Višeslav Raos 1 min 9 sec 38
1243marija berendika 1 min 9 sec 38
1244marija berendika 1 min 9 sec 38
1245Martina Marić 1 min 9 sec 38
1246marija berendika 1 min 10 sec 38
1247marija berendika 1 min 10 sec 38
1248marija berendika 1 min 10 sec 38
1249marija berendika 1 min 10 sec 38
1250marija berendika 1 min 10 sec 38
1251Ina Kašaj 1 min 10 sec 38
1252marija berendika 1 min 10 sec 38
1253marija berenika 1 min 10 sec 38
1254Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 38
1255Martina Marić 1 min 10 sec 38
1256Borna Treska 1 min 11 sec 38
1257marija berendika 1 min 11 sec 38
1258Radmila Berendika 1 min 11 sec 38
1259marija berendika 1 min 11 sec 38
1260marija berendika 1 min 11 sec 38
1261marija berendika 1 min 11 sec 38
1262Milka Jelovac 1 min 11 sec 38
1263Marijana Sokolovic 1 min 11 sec 38
1264Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1265Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1266Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1267Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 38
1268Martina Marić 1 min 11 sec 38
1269Antonio Grgurić 1 min 12 sec 38
1270marija berendika 1 min 12 sec 38
1271marija berendika 1 min 12 sec 38
1272marija berendika 1 min 12 sec 38
1273Ina Kašaj 1 min 12 sec 38
1274marija berendika 1 min 12 sec 38
1275Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1276Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1277marija berendika 1 min 12 sec 38
1278Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1279Martina Marić 1 min 12 sec 38
1280Martina Marić 1 min 12 sec 38
1281Borna Treska 1 min 13 sec 38
1282Borna Treska 1 min 13 sec 38
1283marija berendika 1 min 13 sec 38
1284marija berendika 1 min 13 sec 38
1285marija berendika 1 min 13 sec 38
1286marija berendika 1 min 13 sec 38
1287Radmila Berendika 1 min 13 sec 38
1288Ana Leskovic 1 min 13 sec 38
1289Gabriela Danita Mandić 1 min 13 sec 38
1290Martina Marić 1 min 13 sec 38
1291Borna Treska 1 min 14 sec 38
1292Marija Berendika 1 min 14 sec 38
1293marija berendika 1 min 14 sec 38
1294marija berednika 1 min 14 sec 38
1295marija berendika 1 min 14 sec 38
1296marija berendika 1 min 14 sec 38
1297Marijana Sokolovic 1 min 14 sec 38
1298Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1299Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1300Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1301Borna Treska 1 min 15 sec 38
1302Ana Leskovic 1 min 15 sec 38
1303Ana Leskovic 1 min 15 sec 38
1304marija berendika 1 min 15 sec 38
1305Radmila Berendika 1 min 15 sec 38
1306marija berendika 1 min 15 sec 38
1307Gabriela Danita Mandić 1 min 15 sec 38
1308Martina Marić 1 min 15 sec 38
1309Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 16 sec 38
1310marija berendika 1 min 16 sec 38
1311Ina Kašaj 1 min 16 sec 38
1312Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1313Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1314Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1315Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1316Martina Marić 1 min 16 sec 38
1317Marijela Antunović 1 min 16 sec 38
1318Antonio Grgurić 1 min 17 sec 38
1319Milka Jelovac 1 min 17 sec 38
1320marija berendika 1 min 17 sec 38
1321marija berendika 1 min 17 sec 38
1322marija berendika 1 min 17 sec 38
1323marija berendika 1 min 17 sec 38
1324marija berendika 1 min 17 sec 38
1325Ana Leskovic 1 min 17 sec 38
1326Ana Leskovic 1 min 17 sec 38
1327Martina Marić 1 min 17 sec 38
1328Marijela Antunović 1 min 17 sec 38
1329Borna Treska 1 min 18 sec 38
1330Antonio Grgurić 1 min 18 sec 38
1331Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1332Antonio Grgurić 1 min 18 sec 38
1333Milka Jelovac 1 min 18 sec 38
1334Milka Jelovac 1 min 18 sec 38
1335Zrinka Pavlinec 1 min 18 sec 38
1336Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 38
1337Borna Treska 1 min 18 sec 38
1338Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1339Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1340marija berendika 1 min 18 sec 38
1341marija berendika 1 min 18 sec 38
1342marija berendika 1 min 18 sec 38
1343marija berendika 1 min 18 sec 38
1344Ina Kašaj 1 min 18 sec 38
1345Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1346MLADEN BERENDIKA 1 min 19 sec 38
1347Lada Bošnjak 1 min 19 sec 38
1348Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1349Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1350Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1351Ina Kašaj 1 min 19 sec 38
1352marija berendika 1 min 19 sec 38
1353mladen berendika 1 min 20 sec 38
1354Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1355MARIJA BERENDIKA 1 min 20 sec 38
1356Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 20 sec 38
1357Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1358Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1359Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1360Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1361Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1362Ina Kašaj 1 min 20 sec 38
1363Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1364Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1365Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1366Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1367Marijela Antunović 1 min 20 sec 38
1368Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1369Marija Berendika 1 min 21 sec 38
1370Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1371Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1372Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1373Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1374Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1375Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1376Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1377Vanessa Lošić 1 min 22 sec 38
1378marija berendika 1 min 22 sec 38
1379Ina Kašaj 1 min 22 sec 38
1380marija berendika 1 min 22 sec 38
1381marija berendika 1 min 22 sec 38
1382Ana Leskovic 1 min 22 sec 38
1383Ana Leskovic 1 min 22 sec 38
1384Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1385Antonio Grgurić 1 min 23 sec 38
1386Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1387mladen berendika 1 min 23 sec 38
1388Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1389Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1390Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 38
1391Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1392Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1393Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1394Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1395Marijela Antunović 1 min 23 sec 38
1396Lada Bošnjak 1 min 24 sec 38
1397Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1398Julijana Čikara 1 min 24 sec 38
1399Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1400Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1401Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1402Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1403Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1404radmila berendika 1 min 25 sec 38
1405Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 38
1406Milka Jelovac 1 min 25 sec 38
1407Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1408Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1409Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1410Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1411marija berendika 1 min 26 sec 38
1412Mladen Berendika 1 min 26 sec 38
1413mladen berendika 1 min 26 sec 38
1414Milka Jelovac 1 min 26 sec 38
1415Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1416Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1417marija berendika 1 min 26 sec 38
1418marija berendika 1 min 26 sec 38
1419Antonio Grgurić 1 min 27 sec 38
1420mladen berendika 1 min 27 sec 38
1421Sunčana Brkić 1 min 27 sec 38
1422Marija Berendika 1 min 27 sec 38
1423Radmila Berendika 1 min 27 sec 38
1424marija berendika 1 min 27 sec 38
1425Marijela Antunović 1 min 27 sec 38
1426marija berendika 1 min 28 sec 38
1427Ana Leskovic 1 min 28 sec 38
1428Ana Leskovic 1 min 29 sec 38
1429Mladen Berendika 1 min 29 sec 38
1430mladen berendika 1 min 29 sec 38
1431radmila berendika 1 min 29 sec 38
1432mladen berendika 1 min 29 sec 38
1433Lada Bošnjak 1 min 29 sec 38
1434Ana Leskovic 1 min 29 sec 38
1435marija berendika 1 min 29 sec 38
1436marija berendika 1 min 29 sec 38
1437Radmila Berendika 1 min 30 sec 38
1438Marijana Sokolovic 1 min 30 sec 38
1439Marija Berendika 1 min 30 sec 38
1440Ana Leskovic 1 min 30 sec 38
1441Ana Leskovic 1 min 30 sec 38
1442Višeslav Raos 1 min 31 sec 38
1443mladen berendika 1 min 31 sec 38
1444radmila berendika 1 min 31 sec 38
1445Lada Bošnjak 1 min 31 sec 38
1446Ina Kašaj 1 min 31 sec 38
1447Ana Leskovic 1 min 31 sec 38
1448Tomislav Bekavac 1 min 31 sec 38
1449Mm 1 min 31 sec 38
1450chloe onsea 1 min 31 sec 38
1451Mario Petričević 1 min 31 sec 38
1452Marijela Antunović 1 min 31 sec 38
1453marija berendika 1 min 32 sec 38
1454Ana Leskovic 1 min 32 sec 38
1455Antonio Grgurić 1 min 32 sec 38
1456radmila berendika 1 min 32 sec 38
1457Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 32 sec 38
1458marija berendika 1 min 32 sec 38
1459Ana Leskovic 1 min 32 sec 38
1460Lars Vitas 1 min 32 sec 38
1461Lada Bošnjak 1 min 33 sec 38
1462Martina Mačković 1 min 33 sec 38
1463Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1464Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1465Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1466Tomislav Bekavac 1 min 33 sec 38
1467Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1468Ina Kašaj 1 min 34 sec 38
1469Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 38
1470Chloe onsea 1 min 34 sec 38
1471Mladen Berendika 1 min 35 sec 38
1472Ana Leskovic 1 min 35 sec 38
1473Ana Leskovic 1 min 35 sec 38
1474Frano Mihaljević 1 min 35 sec 38
1475Ana Leskovic 1 min 36 sec 38
1476Ana Leskovic 1 min 36 sec 38
1477Maksimilijan Mrak 1 min 36 sec 38
1478Višeslav Raos 1 min 37 sec 38
1479mladen berendika 1 min 37 sec 38
1480Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 38
1481057 1 min 37 sec 38
1482Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1483Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1484Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1485Ivan Šunjić 1 min 37 sec 38
1486Ana Leskovic 1 min 38 sec 38
1487057 1 min 38 sec 38
1488Ana Leskovic 1 min 38 sec 38
1489Tomislav Bekavac 1 min 38 sec 38
1490Lars Vitas 1 min 39 sec 38
1491Mario Petricevic 1 min 39 sec 38
1492Marija Berendika 1 min 40 sec 38
1493Ana Leskovic 1 min 40 sec 38
1494Marijela Antunović 1 min 40 sec 38
1495Antonio Grgurić 1 min 41 sec 38
1496057 1 min 41 sec 38
1497marija berendika 1 min 41 sec 38
1498Marijana Sokolovic 1 min 41 sec 38
1499Mm 1 min 41 sec 38
1500Mladen Berendika 1 min 42 sec 38
1501marija.berendika 1 min 42 sec 38
1502Anja Didović 1 min 43 sec 38
1503Radmila Berendika 1 min 43 sec 38
1504Marijana Sokolovic 1 min 43 sec 38
1505Ana Leskovic 1 min 43 sec 38
1506Chloe onsea 1 min 44 sec 38
1507Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1508Antonio Grgurić 1 min 45 sec 38
1509Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1510Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1511Tomislav Bekavac 1 min 45 sec 38
1512Lars Vitas 1 min 46 sec 38
1513057 1 min 47 sec 38
1514Marijana Sokolovic 1 min 47 sec 38
1515Ana Leskovic 1 min 47 sec 38
1516Marijana Sokolovic 1 min 48 sec 38
1517marija berendika 1 min 48 sec 38
1518Marijana Sokolovic 1 min 48 sec 38
1519057 1 min 48 sec 38
1520057 1 min 49 sec 38
1521Željka Sokolović Pavić 1 min 49 sec 38
1522Lars Vitas 1 min 49 sec 38
1523Tomislav Ćuk 1 min 51 sec 38
1524Daniela Mužić 1 min 51 sec 38
1525Marijana Sokolovic 1 min 51 sec 38
1526chloe onsea 1 min 51 sec 38
1527Marijela Antunović 1 min 52 sec 38
1528Marko Henčić 1 min 52 sec 38
1529Mm 1 min 52 sec 38
1530Tihana Plečko 1 min 52 sec 38
1531057 1 min 53 sec 38
1532Ljiljana Miler 1 min 53 sec 38
1533Sara Cindrić 1 min 54 sec 38
1534Chloe onsea 1 min 54 sec 38
1535Lars Vitas 1 min 55 sec 38
1536Martina Marić 1 min 55 sec 38
1537chloe onsea 1 min 55 sec 38
1538asd 1 min 56 sec 38
1539Davor Pintarić 1 min 58 sec 38
1540057 1 min 59 sec 38
1541ab 2 min 0 sec 38
1542Ante 2 min 0 sec 38
1543asd 2 min 0 sec 38
1544123 2 min 0 sec 38
1545Mm 2 min 0 sec 38
1546Ljiljana Milet 2 min 0 sec 38
1547057 2 min 2 sec 38
1548Marijela Antunović 2 min 2 sec 38
1549Ivan Šunjić 2 min 2 sec 38
1550Ljiljana Miler 2 min 2 sec 38
1551Sara Cindrić 2 min 3 sec 38
1552Marijana Sokolovic 2 min 3 sec 38
1553Tihana Plečko 2 min 3 sec 38
1554Ljiljana Miler 2 min 3 sec 38
1555Ljiljana Miler 2 min 3 sec 38
1556Lars Vitas 2 min 5 sec 38
1557057 2 min 7 sec 38
1558Marko Veizović 2 min 7 sec 38
1559Sara Cindrić 2 min 9 sec 38
1560MLADEN BERENDIKA 2 min 9 sec 38
1561Ljiljana Miler 2 min 9 sec 38
1562Ljiljana Miler 2 min 9 sec 38
1563Sara Cindrić 2 min 13 sec 38
1564Frano Mihaljević 2 min 13 sec 38
1565Martina Marić 2 min 14 sec 38
1566Ante 2 min 15 sec 38
1567Martina Marić 2 min 15 sec 38
1568Borislav Svetec 2 min 16 sec 38
1569Sara Cindrić 2 min 16 sec 38
1570Martina Marić 2 min 16 sec 38
1571Martina Marić 2 min 16 sec 38
1572Martina Marić 2 min 19 sec 38
1573Martina Marić 2 min 19 sec 38
1574Maksimilijan Mrak 2 min 21 sec 38
1575057 2 min 25 sec 38
1576Martina Marić 2 min 25 sec 38
1577Daniela Mužić 2 min 27 sec 38
1578Sara Cindrić 2 min 28 sec 38
1579Sara Cindrić 2 min 28 sec 38
1580sara burić 2 min 28 sec 38
1581Mario Petricevic 2 min 28 sec 38
1582Martina Mačković 2 min 30 sec 38
1583Davor Pintarić 2 min 32 sec 38
1584057 2 min 32 sec 38
1585Sara Cindrić 2 min 33 sec 38
1586Sara Cindrić 2 min 40 sec 38
1587Daniela Mužić 2 min 41 sec 38
1588marija berendika 2 min 41 sec 38
1589Ivana Rozić 2 min 41 sec 38
1590Sara Cindrić 2 min 45 sec 38
1591Tihana Plečko 2 min 47 sec 38
1592mario petricevic 2 min 47 sec 38
1593Martina Marić 2 min 52 sec 38
1594Sara Cindrić 2 min 56 sec 38
1595Ivan Šunjić 2 min 58 sec 38
1596Lars Vitas 2 min 59 sec 38
1597Sara Cindrić 3 min 0 sec 38
1598davor pintarić 3 min 3 sec 38
1599057 3 min 6 sec 38
1600Martina Marić 3 min 7 sec 38
1601Martina Marić 3 min 10 sec 38
1602Sara Cindrić 3 min 21 sec 38
1603Martina Marić 3 min 33 sec 38
1604Martina Marić 3 min 34 sec 38
1605Martina Marić 3 min 37 sec 38
1606Martina Marić 3 min 41 sec 38
1607Mm 3 min 42 sec 38
1608Mm 3 min 45 sec 38
1609Mm 3 min 45 sec 38
1610Mm 3 min 51 sec 38
1611Mm 3 min 56 sec 38
1612Mm 4 min 8 sec 38
1613Zrinka 4 min 9 sec 38
1614Mm 4 min 16 sec 38
1615Martina Marić 4 min 18 sec 38
1616Sara Cindrić 4 min 19 sec 38
1617Marko Henčić 4 min 39 sec 38
1618Maksimilijan Mrak 4 min 40 sec 38
1619Maksimilijan Mrak 4 min 40 sec 38
1620Mm 5 min 12 sec 38
1621Ivan Šunjić 5 min 20 sec 38
1622marija berendika 5 min 30 sec 38
1623Ivan Šunjić 5 min 32 sec 38
1624Mm 5 min 33 sec 38
1625marija berendika 5 min 52 sec 38
1626Martina Marić 5 min 57 sec 38
1627Marijela Antunović 6 min 5 sec 38
1628Martina Marić 6 min 13 sec 38
1629Maksimilijan Mrak 7 min 21 sec 38
1630Mm 7 min 25 sec 38
1631Marko Henčić 7 min 27 sec 38
1632davor pintaric 8 min 51 sec 38
1633Moje 9 min 2 sec 38
1634Martina Marić 9 min 47 sec 38
1635ghfdgfdgfd 10 min 26 sec 38
1636Maksimilijan Mrak 12 min 16 sec 38
1637Frano Mihaljević 14 min 48 sec 38
1638Martina Mačković 19 min 45 sec 38
1639Ela Varošanec Krsnik 19 min 49 sec 38
1640Anja Borda 38 sec 37
1641Anja Borda 44 sec 37
1642marija berendika 46 sec 37
1643Antonio Grgurić 46 sec 37
1644marija berendika 46 sec 37
1645marija berendika 47 sec 37
1646marija berendika 47 sec 37
1647marija berendika 47 sec 37
1648Radmila Berendika 48 sec 37
1649marija berendika 48 sec 37
1650marija berendika 48 sec 37
1651Radmila Berendika 48 sec 37
1652Radmila Berendika 48 sec 37
1653Radmila Berendika 48 sec 37
1654Radmila Berendika 48 sec 37
1655marija berendika 48 sec 37
1656marija berendika 48 sec 37
1657Borna Treska 49 sec 37
1658Borna Treska 49 sec 37
1659Marijana Sokolovic 49 sec 37
1660marija berendika 49 sec 37
1661marija berendika 49 sec 37
1662marija berendika 49 sec 37
1663Radmila Berendika 49 sec 37
1664Zvonimir Popovčić 49 sec 37
1665marija berendika 49 sec 37
1666marija berendika 49 sec 37
1667Antonio Grgurić 49 sec 37
1668marija berendika 49 sec 37
1669marija berendika 49 sec 37
1670Borna Treska 50 sec 37
1671marija berendika 50 sec 37
1672Marijana Sokolovic 50 sec 37
1673marija berendika 50 sec 37
1674marija berendika 50 sec 37
1675Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1676Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1677Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1678marija berendika 50 sec 37
1679marija berendika 50 sec 37
1680marija berendika 50 sec 37
1681Martina Marić 50 sec 37
1682marija berendika 50 sec 37
1683Gabriela Danita Mandić 51 sec 37
1684Marijana Sokolovic 51 sec 37
1685marija berendika 51 sec 37
1686marija berendika 51 sec 37
1687marija berendika 51 sec 37
1688Martina Mačković 51 sec 37
1689marija berendika 51 sec 37
1690marija berendika 51 sec 37
1691Martina Marić 51 sec 37
1692Antonio Grgurić 52 sec 37
1693marija berendika 52 sec 37
1694Marijana Sokolovic 52 sec 37
1695Radmila Berendika 52 sec 37
1696Radmila Berendika 52 sec 37
1697Radmila Berendika 52 sec 37
1698marija berendika 52 sec 37
1699marija berendika 52 sec 37
1700marija berendika 52 sec 37
1701marija berendika 52 sec 37
1702marija berendika 52 sec 37
1703marija berendika 52 sec 37
1704Radmila Berendika 52 sec 37
1705Radmila Berendika 52 sec 37
1706Radmila Berendika 52 sec 37
1707Radmila Berendika 52 sec 37
1708Radmila Berendika 52 sec 37
1709Radmila Berendika 52 sec 37
1710Radmila Berendika 52 sec 37
1711Radmila Berendika 52 sec 37
1712marija berendika 52 sec 37
1713marija berendika 52 sec 37
1714marija berendika 53 sec 37
1715marija berendika 53 sec 37
1716marija berendika 53 sec 37
1717marija berendika 53 sec 37
1718marija berendika 53 sec 37
1719marija berendika 53 sec 37
1720marija berendika 53 sec 37
1721Radmila Berendika 53 sec 37
1722Radmila Berendika 53 sec 37
1723Radmila Berendika 53 sec 37
1724Zvonimir Popovčić 53 sec 37
1725marija berendika 53 sec 37
1726marija berendika 53 sec 37
1727marija berendika 53 sec 37
1728Borna Treska 54 sec 37
1729Antonio Grgurić 54 sec 37
1730Marijana Sokolovic 54 sec 37
1731marija berendika 54 sec 37
1732marija berendika 54 sec 37
1733Radmila Berendika 54 sec 37
1734Radmila Berendika 54 sec 37
1735Radmila Berendika 54 sec 37
1736marija berendika 54 sec 37
1737marija berendika 54 sec 37
1738marija berendika 54 sec 37
1739Radmila Berendika 54 sec 37
1740Radmila Berendika 54 sec 37
1741Radmila Berendika 54 sec 37
1742Zvonimir Popovčić 54 sec 37
1743Martina Marić 54 sec 37
1744marija berendika 54 sec 37
1745marija berendika 54 sec 37
1746Borna Treska 55 sec 37
1747Borna Treska 55 sec 37
1748marija berendika 55 sec 37
1749marija berendika 55 sec 37
1750marija berendika 55 sec 37
1751Marijana Sokolovic 55 sec 37
1752Gabriela Danita Mandić 55 sec 37
1753marija berendika 55 sec 37
1754marija berendika 55 sec 37
1755marija berendika 55 sec 37
1756Radmila Berendika 55 sec 37
1757Radmila Berendika 55 sec 37
1758Martina Marić 55 sec 37
1759Martina Marić 55 sec 37
1760Martina Marić 55 sec 37
1761Martina Marić 55 sec 37
1762marija berendika 55 sec 37
1763Borna Treska 56 sec 37
1764Borna Treska 56 sec 37
1765Radmila Berendika 56 sec 37
1766Marijana Sokolovic 56 sec 37
1767Radmila Berendika 56 sec 37
1768Radmila Berendika 56 sec 37
1769marija berendika 56 sec 37
1770marija berendika 56 sec 37
1771Martina Marić 56 sec 37
1772Martina Marić 56 sec 37
1773marija berendika 56 sec 37
1774Borna Treska 57 sec 37
1775Marijana Sokolovic 57 sec 37
1776Marijana Sokolovic 57 sec 37
1777Milka Jelovac 57 sec 37
1778Radmila Berendika 57 sec 37
1779Radmila Berendika 57 sec 37
1780Martina Marić 57 sec 37
1781Martina Marić 57 sec 37
1782Borna Treska 58 sec 37
1783Borna Treska 58 sec 37
1784Marijana Sokolovic 58 sec 37
1785Gabriela Danita Mandić 58 sec 37
1786Milka Jelovac 58 sec 37
1787marija berendika 58 sec 37
1788Radmila Berendika 58 sec 37
1789Radmila Berendika 58 sec 37
1790Martina Marić 58 sec 37
1791Martina Marić 58 sec 37
1792Martina Marić 58 sec 37
1793Martina Marić 58 sec 37
1794marija berendika 58 sec 37
1795Borna Treska 59 sec 37
1796Borna Treska 59 sec 37
1797Borna Treska 59 sec 37
1798Marijana Sokolovic 59 sec 37
1799Gabriela Danita Mandić 59 sec 37
1800Gabriela Danita Mandić 59 sec 37
1801Marijana Sokolovic 59 sec 37
1802marija berendika 59 sec 37
1803Marijana Sokolovic 59 sec 37
1804marija berendika 59 sec 37
1805Martina Marić 59 sec 37
1806Martina Marić 59 sec 37
1807Martina Mackovic 59 sec 37
1808Borna Treska 1 min 0 sec 37
1809Borna Treska 1 min 0 sec 37
1810Borna Treska 1 min 0 sec 37
1811Borna Treska 1 min 0 sec 37
1812Borna Treska 1 min 0 sec 37
1813Borna Treska 1 min 0 sec 37
1814Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1815Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1816Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 37
1817Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1818marija berendika 1 min 0 sec 37
1819marija berendika 1 min 0 sec 37
1820Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 37
1821Radmila Berendika 1 min 0 sec 37
1822Martina Marić 1 min 0 sec 37
1823Martina Marić 1 min 0 sec 37
1824Martina Marić 1 min 0 sec 37
1825Martina Marić 1 min 0 sec 37
1826Borna Treska 1 min 1 sec 37
1827Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 37
1828Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 37
1829Martina Marić 1 min 1 sec 37
1830Martina Marić 1 min 1 sec 37
1831Martina Marić 1 min 1 sec 37
1832Martina Marić 1 min 1 sec 37
1833Martina Marić 1 min 1 sec 37
1834Borna Treska 1 min 2 sec 37
1835Borna Treska 1 min 2 sec 37
1836Borna Treska 1 min 2 sec 37
1837Radmila Berendika 1 min 2 sec 37
1838Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1839Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1840Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1841Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1842Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1843Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 37
1844Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1845Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1846Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 37
1847Radmila Berendika 1 min 2 sec 37
1848Martina Marić 1 min 2 sec 37
1849Martina Marić 1 min 2 sec 37
1850Martina Marić 1 min 2 sec 37
1851Martina Marić 1 min 2 sec 37
1852Martina Marić 1 min 2 sec 37
1853Martina Marić 1 min 2 sec 37
1854Borna Treska 1 min 3 sec 37
1855Borna Treska 1 min 3 sec 37
1856Borna Treska 1 min 3 sec 37
1857Borna Treska 1 min 3 sec 37
1858Borna Treska 1 min 3 sec 37
1859Borna Treska 1 min 3 sec 37
1860Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1861Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1862Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1863Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1864Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1865Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 37
1866Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1867marija berendika 1 min 3 sec 37
1868Martina Marić 1 min 3 sec 37
1869Martina Marić 1 min 3 sec 37
1870Martina Marić 1 min 3 sec 37
1871Borna Treska 1 min 4 sec 37
1872Antonio Grgurić 1 min 4 sec 37
1873Borna Treska 1 min 4 sec 37
1874Borna Treska 1 min 4 sec 37
1875Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 37
1876Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1877Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1878marija berendika 1 min 4 sec 37
1879Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1880Martina Marić 1 min 4 sec 37
1881Martina Marić 1 min 4 sec 37
1882Martina Marić 1 min 4 sec 37
1883Antonio Grgurić 1 min 5 sec 37
1884Borna Treska 1 min 5 sec 37
1885Marijana Sokolovic 1 min 5 sec 37
1886Gabriela Danita Mandić 1 min 5 sec 37
1887Martina Marić 1 min 5 sec 37
1888Martina Marić 1 min 5 sec 37
1889Martina Marić 1 min 5 sec 37
1890Borna Treska 1 min 6 sec 37
1891Antonio Grgurić 1 min 6 sec 37
1892Borna Treska 1 min 6 sec 37
1893marija berendika 1 min 6 sec 37
1894Martina Marić 1 min 6 sec 37
1895Martina Marić 1 min 6 sec 37
1896Martina Marić 1 min 6 sec 37
1897Borna Treska 1 min 7 sec 37
1898Borna Treska 1 min 7 sec 37
1899Antonio Grgurić 1 min 7 sec 37
1900Antonio Grgurić 1 min 7 sec 37
1901marija berendika 1 min 7 sec 37
1902marija berendika 1 min 7 sec 37
1903Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 37
1904Martina Marić 1 min 7 sec 37
1905Marijela antunović 1 min 7 sec 37
1906Borna Treska 1 min 8 sec 37
1907Antonio Grgurić 1 min 8 sec 37
1908Sara Cindrić 1 min 8 sec 37
1909marija berendika 1 min 8 sec 37
1910Milka Jelovac 1 min 8 sec 37
1911marija berendika 1 min 8 sec 37
1912Martina Marić 1 min 8 sec 37
1913Borna Treska 1 min 9 sec 37
1914Borna Treska 1 min 9 sec 37
1915Borna Treska 1 min 9 sec 37
1916marija berendika 1 min 9 sec 37
1917marija berendika 1 min 9 sec 37
1918Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1919Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1920Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1921Martina Marić 1 min 9 sec 37
1922Marijela Antunović 1 min 9 sec 37
1923Borna Treska 1 min 10 sec 37
1924Borna Treska 1 min 10 sec 37
1925Antonio Grgurić 1 min 10 sec 37
1926marija berendika 1 min 10 sec 37
1927Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 37
1928Martina Marić 1 min 10 sec 37
1929marija berendika 1 min 11 sec 37
1930marija berendika 1 min 11 sec 37
1931marija berendika 1 min 11 sec 37
1932Radmila Berendika 1 min 11 sec 37
1933Borna Treska 1 min 12 sec 37
1934Borna Treska 1 min 12 sec 37
1935Borna Treska 1 min 12 sec 37
1936Borna Treska 1 min 12 sec 37
1937Antonio Grgurić 1 min 12 sec 37
1938Ana Leskovic 1 min 12 sec 37
1939marija berendika 1 min 12 sec 37
1940marija berendika 1 min 12 sec 37
1941marija berendika 1 min 12 sec 37
1942marija berendika 1 min 12 sec 37
1943Martina Marić 1 min 12 sec 37
1944Višeslav Raos 1 min 13 sec 37
1945marija berendika 1 min 13 sec 37
1946marija berendika 1 min 13 sec 37
1947Martina Marić 1 min 13 sec 37
1948Martina Marić 1 min 13 sec 37
1949Martina Marić 1 min 13 sec 37
1950Borna Treska 1 min 14 sec 37
1951Borna Treska 1 min 14 sec 37
1952Borna Treska 1 min 14 sec 37
1953Borna Treska 1 min 14 sec 37
1954Antonio Grgurić 1 min 14 sec 37
1955Borna Treska 1 min 14 sec 37
1956marija berendika 1 min 14 sec 37
1957marija berendika 1 min 14 sec 37
1958Radmila Berendika 1 min 14 sec 37
1959marija berendika 1 min 14 sec 37
1960Ana Leskovic 1 min 14 sec 37
1961Antonio Grgurić 1 min 15 sec 37
1962Marija Berendika 1 min 15 sec 37
1963Ana Leskovic 1 min 15 sec 37
1964Ana Leskovic 1 min 15 sec 37
1965marija berendika 1 min 15 sec 37
1966marija berendika 1 min 15 sec 37
1967Milka Jelovac 1 min 15 sec 37
1968Antonio Grgurić 1 min 16 sec 37
1969Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1970Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1971Lada Bošnjak 1 min 16 sec 37
1972Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1973marija berendika 1 min 16 sec 37
1974marija berendika 1 min 16 sec 37
1975marija berendika 1 min 16 sec 37
1976radmila berendika 1 min 17 sec 37
1977Radmila Berendika 1 min 17 sec 37
1978Radmila Berendika 1 min 17 sec 37
1979Ana Leskovic 1 min 17 sec 37
1980Martina Marić 1 min 17 sec 37
1981Borna Treska 1 min 18 sec 37
1982Vanessa Lošić 1 min 18 sec 37
1983Antonio Grgurić 1 min 18 sec 37
1984mladen berendika 1 min 18 sec 37
1985mladen berendika 1 min 18 sec 37
1986Sunčana Brkić 1 min 18 sec 37
1987Milka Jelovac 1 min 18 sec 37
1988Ana Leskovic 1 min 18 sec 37
1989Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 37
1990marija.berendika 1 min 18 sec 37
1991marija berendika 1 min 18 sec 37
1992marija berendika 1 min 18 sec 37
1993Radmila Berendika 1 min 18 sec 37
1994marija berendika 1 min 18 sec 37
1995marija berendika 1 min 18 sec 37
1996Ana Leskovic 1 min 18 sec 37
1997Borna Treska 1 min 19 sec 37
1998Mladen Berendika 1 min 19 sec 37
1999mladen berendika 1 min 19 sec 37
2000Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 19 sec 37
2001Milka Jelovac 1 min 19 sec 37
2002Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2003Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2004Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2005marija berendika 1 min 19 sec 37
2006marija berendika 1 min 19 sec 37
2007Gabriela Danita Mandić 1 min 19 sec 37
2008Borna Treska 1 min 20 sec 37
2009mladen berendika 1 min 20 sec 37
2010Milka Jelovac 1 min 20 sec 37
2011MARIJA BERENDIKA 1 min 20 sec 37
2012Ana Leskovic 1 min 20 sec 37
2013marija.berendika 1 min 20 sec 37
2014marija berendika 1 min 20 sec 37
2015marija berendika 1 min 20 sec 37
2016marija berendika 1 min 20 sec 37
2017marija berendika 1 min 20 sec 37
2018marija berendika 1 min 20 sec 37
2019Ana Leskovic 1 min 21 sec 37
2020MLADEN BERENDIKA 1 min 21 sec 37
2021mladen berendika 1 min 21 sec 37
2022Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 37
2023marija berendika 1 min 21 sec 37
2024Ana Leskovic 1 min 21 sec 37
2025Anja Didović 1 min 21 sec 37
2026Maša Marić 1 min 21 sec 37
2027Vanessa Lošić 1 min 22 sec 37
2028Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 37
2029Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2030Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2031Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2032Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2033Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2034Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 37
2035Milka Jelovac 1 min 23 sec 37
2036Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2037Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 37
2038Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2039Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2040Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2041Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2042Martina Marić 1 min 23 sec 37
2043Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2044Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 24 sec 37
2045Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 24 sec 37
2046Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2047Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2048Mm 1 min 24 sec 37
2049Antonio Grgurić 1 min 25 sec 37
2050Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2051Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2052Ana Leskovic 1 min 25 sec 37
2053Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2054Mm 1 min 25 sec 37
2055Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2056Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2057mladen berendika 1 min 26 sec 37
2058Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2059Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2060marija berendika 1 min 26 sec 37
2061Mm 1 min 26 sec 37
2062marija berendika 1 min 27 sec 37
2063Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2064Marijana Sokolovic 1 min 27 sec 37
2065Martina Mačković 1 min 27 sec 37
2066Radmila Berendika 1 min 27 sec 37
2067Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2068Antonio Olajoš 1 min 27 sec 37
2069Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2070marija berendika 1 min 28 sec 37
2071Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 28 sec 37
2072Ana Leskovic 1 min 28 sec 37
2073Marijela Antunović 1 min 28 sec 37
2074Ana Leskovic 1 min 29 sec 37
2075radmila berendika 1 min 29 sec 37
2076Višeslav Raos 1 min 29 sec 37
2077Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 29 sec 37
2078Marijana Sokolovic 1 min 29 sec 37
2079Radmila Berendika 1 min 29 sec 37
2080Ana Leskovic 1 min 29 sec 37
2081Lada Bošnjak 1 min 30 sec 37
2082Ina Kašaj 1 min 30 sec 37
2083Ana Leskovic 1 min 30 sec 37
2084marija berendika 1 min 30 sec 37
2085Ana Leskovic 1 min 30 sec 37
2086Antonio Olajoš 1 min 30 sec 37
2087Martina Marić 1 min 30 sec 37
2088Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 31 sec 37
2089Lada Bošnjak 1 min 31 sec 37
2090Ina Kašaj 1 min 31 sec 37
2091marija berendika 1 min 31 sec 37
2092Antonio Grgurić 1 min 32 sec 37
2093Marijana Sokolovic 1 min 32 sec 37
2094Radmila Berendika 1 min 32 sec 37
2095Ana Leskovic 1 min 33 sec 37
2096Domagoj Babić 1 min 33 sec 37
2097Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 33 sec 37
2098marija berendika 1 min 33 sec 37
2099Lada Bosnjak 1 min 34 sec 37
2100Marija Berendika 1 min 34 sec 37
2101Marijana Sokolovic 1 min 34 sec 37
2102Radmila Berendika 1 min 34 sec 37
2103radmila berendika 1 min 34 sec 37
2104Ana Leskovic 1 min 34 sec 37
2105Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 37
2106Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 37
2107marija berendika 1 min 34 sec 37
2108Ruža Klarić 1 min 34 sec 37
2109Antonio Grgurić 1 min 35 sec 37
2110Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 35 sec 37
2111Marijana Sokolovic 1 min 35 sec 37
2112Julijana Čikara 1 min 35 sec 37
2113Julijana Čikara 1 min 35 sec 37
2114Ana Leskovic 1 min 35 sec 37
2115Ana Leskovic 1 min 36 sec 37
2116Ana Leskovic 1 min 36 sec 37
2117chloe onsea 1 min 36 sec 37
2118Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 37
2119Radmila Berendika 1 min 37 sec 37
2120Radmila Berendika 1 min 37 sec 37
2121Ana Leskovic 1 min 37 sec 37
2122Marko Veizović 1 min 37 sec 37
2123RUŽA Klarić 1 min 37 sec 37
2124marija berendika 1 min 38 sec 37
2125marija berendika 1 min 38 sec 37
2126Radmila Berendika 1 min 38 sec 37
2127Ana Leskovic 1 min 38 sec 37
2128Marija Berendika 1 min 38 sec 37
2129Filip Konić 1 min 38 sec 37
2130057 1 min 38 sec 37
2131Ruža Klarić 1 min 38 sec 37
2132Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2133Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2134Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2135Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2136Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2137Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 40 sec 37
2138mladen berendika 1 min 40 sec 37
2139Radmila Berendika 1 min 40 sec 37
2140057 1 min 40 sec 37
2141Anja Didović 1 min 41 sec 37
2142Ana Leskovic 1 min 41 sec 37
2143Anja Didović 1 min 42 sec 37
2144Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 42 sec 37
2145Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 42 sec 37
2146057 1 min 42 sec 37
2147Chloe onsea 1 min 42 sec 37
2148Mihaela Babić 1 min 43 sec 37
2149Zrinka Pavlinec 1 min 43 sec 37
2150Martina Mačković 1 min 43 sec 37
2151Ana Leskovic 1 min 43 sec 37
2152Tomislav Bekavac 1 min 43 sec 37
2153Marijana Sokolovic 1 min 43 sec 37
2154Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 44 sec 37
2155Ana Leskovic 1 min 44 sec 37
2156Chloe onsea 1 min 44 sec 37
2157Ruža Klarić 1 min 45 sec 37
2158Anja Didović 1 min 46 sec 37
2159Lada Bošnjak 1 min 46 sec 37
2160marija berendika 1 min 46 sec 37
2161Ruža Klarić 1 min 46 sec 37
2162chloe onsea 1 min 46 sec 37
2163Marijela Antunović 1 min 46 sec 37
2164Anja Didović 1 min 47 sec 37
2165chloe onsea 1 min 48 sec 37
2166Ruža Klarić 1 min 48 sec 37
2167Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 49 sec 37
2168Julijana Čikara 1 min 50 sec 37
2169Marko Henčić 1 min 50 sec 37
2170Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 51 sec 37
2171Antonio Grgurić 1 min 52 sec 37
2172Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 52 sec 37
2173Martina Mačković 1 min 52 sec 37
2174asd 1 min 52 sec 37
2175Chloe onsea 1 min 52 sec 37
2176Ivana Rozić 1 min 53 sec 37
2177Ivan Šunjić 1 min 53 sec 37
2178Martina Mačković 1 min 55 sec 37
2179Marijana Sokolović 1 min 55 sec 37
2180Mm 1 min 55 sec 37
2181Martina Marić 1 min 55 sec 37
2182Ante 1 min 56 sec 37
2183asd 1 min 57 sec 37
2184Ljiljana Miler 1 min 57 sec 37
2185Ljiljana Miler 1 min 59 sec 37
2186Daniela Mužić 2 min 0 sec 37
2187Ljiljana Miler 2 min 0 sec 37
2188Ana Leskovic 2 min 1 sec 37
2189057 2 min 1 sec 37
2190Ljiljana Miler 2 min 1 sec 37
2191Anja Didović 2 min 3 sec 37
2192Sara Cindrić 2 min 3 sec 37
2193057 2 min 3 sec 37
2194Ljiljana Miler 2 min 3 sec 37
2195Mihaela Babić 2 min 5 sec 37
2196057 2 min 7 sec 37
2197Višeslav Raos 2 min 8 sec 37
2198Sara Cindrić 2 min 8 sec 37
2199Julijana Čikara 2 min 10 sec 37
2200Frano Mihaljević 2 min 10 sec 37
2201Ljiljana Miler 2 min 10 sec 37
2202Daniela Mužić 2 min 11 sec 37
2203Martina Marić 2 min 11 sec 37
2204Ljiljana Miler 2 min 13 sec 37
2205Radmila Berendika 2 min 14 sec 37
2206Daniela Mužić 2 min 16 sec 37
2207davor pintarić 2 min 17 sec 37
2208Ljiljana Miler 2 min 17 sec 37
2209Marijana Sokolovic 2 min 18 sec 37
2210057 2 min 20 sec 37
2211davor pintaric 2 min 20 sec 37
2212Marko Henčić 2 min 21 sec 37
2213Mm 2 min 21 sec 37
2214Martina Marić 2 min 21 sec 37
2215Tihana Plečko 2 min 21 sec 37
2216Daniela Mužić 2 min 22 sec 37
2217Marko 2 min 22 sec 37
2218Ljiljana Miler 2 min 25 sec 37
2219Marko Veizović 2 min 27 sec 37
2220Marko Henčić 2 min 28 sec 37
2221Davor Pintarić 2 min 29 sec 37
2222Daniela Mužič 2 min 29 sec 37
2223Lars Vitas 2 min 30 sec 37
2224Antonio Grgurić 2 min 31 sec 37
2225davor pintarić 2 min 32 sec 37
2226Ivan Šunjić 2 min 33 sec 37
2227Ljiljana Miler 2 min 33 sec 37
2228Daniela Mužić 2 min 36 sec 37
2229Zvonimir Popovčić 2 min 38 sec 37
2230Martima Marić 2 min 41 sec 37
2231Antonio Grgurić 2 min 45 sec 37
2232Martina Marić 2 min 47 sec 37
2233Ana Leskovic 2 min 48 sec 37
2234Lars Vitas 2 min 48 sec 37
2235Ivan Šunjić 2 min 50 sec 37
2236Suncana Bosnjak Brkic 2 min 53 sec 37
2237Martina Marić 2 min 59 sec 37
2238Marijela Antunović 3 min 1 sec 37
2239Sara Cindrić 3 min 16 sec 37
2240Julijana Čikara 3 min 16 sec 37
2241Frano Mihaljević 3 min 23 sec 37
2242Tihana Plečko 3 min 42 sec 37
2243Julijana Čikara 3 min 43 sec 37
2244Antonio Grgurić 3 min 49 sec 37
2245Sara Cindrić 3 min 55 sec 37
2246Ivan Šunjić 4 min 8 sec 37
2247Sara Cindrić 4 min 9 sec 37
2248Zvonimir Popovčić 4 min 14 sec 37
2249Sara Cindrić 4 min 17 sec 37
2250Mm 4 min 17 sec 37
2251Mm 4 min 18 sec 37
2252Mm 4 min 24 sec 37
2253Martina Marić 4 min 29 sec 37
2254Bb 4 min 36 sec 37
2255Martina Marić 4 min 36 sec 37
2256Ivana Rozić 4 min 36 sec 37
2257Martina Marić 4 min 49 sec 37
2258Maksimilijan Mrak 5 min 3 sec 37
2259Martina Marić 5 min 9 sec 37
2260Ivan Šunjić 5 min 12 sec 37
2261Marko Henčić 5 min 16 sec 37
2262Mm 5 min 16 sec 37
2263davor pintaric 5 min 21 sec 37
2264Sandra Ljubas 5 min 23 sec 37
2265Mm 5 min 27 sec 37
2266Marijana Klarić 5 min 33 sec 37
2267Maksimilijan Mrak 5 min 40 sec 37
2268marija berendika 5 min 54 sec 37
2269Lorena Boldin 6 min 8 sec 37
2270Marko Čulima 6 min 19 sec 37
2271Marijela Antunović 6 min 37 sec 37
2272Lars Vitas 6 min 47 sec 37
2273Mm 6 min 53 sec 37
2274Marko Henčić 6 min 55 sec 37
2275Martina Marić 6 min 56 sec 37
2276Martina Marić 7 min 19 sec 37
2277Martina Mačković 7 min 23 sec 37
2278Martina Mačković 8 min 4 sec 37
2279Marko Henčić 8 min 36 sec 37
2280Martina Mačković 8 min 43 sec 37
2281Martina Marić 8 min 58 sec 37
2282Martina Marić 9 min 0 sec 37
2283Martina Mačković 9 min 12 sec 37
2284Marko Henčić 9 min 34 sec 37
2285Mm 9 min 57 sec 37
2286Martina Marić 10 min 16 sec 37
2287Maksimilijan Mrak 12 min 42 sec 37
2288Marko Henčić 13 min 18 sec 37
2289Frano Mihaljević 15 min 29 sec 37
2290Robert Vrkić 15 min 34 sec 37
2291dasdasd 16 min 57 sec 37
2292s 17 min 11 sec 37
2293Martina Mačković 18 min 55 sec 37
2294Martina Mačković 19 min 4 sec 37
2295Mario Petricevic 46 sec 36
2296Valentina Malović 47 sec 36
2297marija berendika 48 sec 36
2298marija berendika 48 sec 36
2299marija berendika 48 sec 36
2300marija berendika 48 sec 36
2301Radmila Berendika 48 sec 36
2302marija berendika 48 sec 36
2303marija berendika 48 sec 36
2304Radmila Berendika 49 sec 36
2305marija berendika 49 sec 36
2306marija berendika 49 sec 36
2307Radmila Berendika 49 sec 36
2308Radmila Berendika 49 sec 36
2309Radmila Berendika 49 sec 36
2310Radmila Berendika 49 sec 36
2311Zvonimir Popovčić 49 sec 36
2312marija berendika 49 sec 36
2313Radmila Berendika 50 sec 36
2314Radmila Berendika 50 sec 36
2315marija berendika 50 sec 36
2316marija berendika 50 sec 36
2317marija berendika 50 sec 36
2318Radmila Berendika 50 sec 36
2319Radmila Berendika 50 sec 36
2320Radmila Berendika 50 sec 36
2321Radmila Berendika 50 sec 36
2322Radmila Berendika 50 sec 36
2323Radmila Berendika 50 sec 36
2324marija berendika 50 sec 36
2325marija berendika 50 sec 36
2326marija berendika 50 sec 36
2327marija berendika 50 sec 36
2328marija berendika 50 sec 36
2329marija berendika 50 sec 36
2330marija berendika 51 sec 36
2331marija berendika 51 sec 36
2332Radmila Berendika 51 sec 36
2333marija berendika 51 sec 36
2334Radmila Berendika 51 sec 36
2335Radmila Berendika 51 sec 36
2336Zvonimir Popovčić 51 sec 36
2337Martina Mačković 51 sec 36
2338marija berendika 51 sec 36
2339marija berendika 51 sec 36
2340marija berendika 51 sec 36
2341marija berendika 51 sec 36
2342marija berendika 51 sec 36
2343Borna Treska 52 sec 36
2344Marijana Sokolovic 52 sec 36
2345Gabriela Danita Mandić 52 sec 36
2346marija berendika 52 sec 36
2347marija berendika 52 sec 36
2348marija berendika 52 sec 36
2349Radmila Berendika 52 sec 36
2350Zvonimir Popovčić 52 sec 36
2351Zvonimir Popovčić 52 sec 36
2352marija berendika 52 sec 36
2353marija berendika 52 sec 36
2354marija berendika 52 sec 36
2355marija berendika 52 sec 36
2356marija berendika 53 sec 36
2357Radmila Berendika 53 sec 36
2358marija berendika 53 sec 36
2359marija berendika 53 sec 36
2360Radmila Berendika 53 sec 36
2361Radmila Berendika 53 sec 36
2362Radmila Berendika 53 sec 36
2363Zvonimir Popovčić 53 sec 36
2364marija berendika 53 sec 36
2365marija berendika 53 sec 36
2366marija berendika 53 sec 36
2367marija berendika 53 sec 36
2368marija berendika 53 sec 36
2369Gabriela Danita Mandić 54 sec 36
2370marija berendika 54 sec 36
2371marija berendika 54 sec 36
2372marija berendika 54 sec 36
2373marija berendika 54 sec 36
2374Radmila Berendika 54 sec 36
2375marija berendika 54 sec 36
2376Martina Mackovic 54 sec 36
2377marija berendika 54 sec 36
2378marija berendika 54 sec 36
2379Borna Treska 55 sec 36
2380Borna Treska 55 sec 36
2381MarijanaSokolovic 55 sec 36
2382Marijana Sokolovic 55 sec 36
2383Martina Marić 55 sec 36
2384Gabriela Danita Mandić 55 sec 36
2385marija berendika 55 sec 36
2386Radmila Berendika 55 sec 36
2387Radmila Berendika 55 sec 36
2388marija berendika 55 sec 36
2389marija berendika 55 sec 36
2390marija berendika 55 sec 36
2391Gabriela Danita Mandić 56 sec 36
2392Marijana Sokolovic 56 sec 36
2393Antonio Grgurić 56 sec 36
2394Marijana Sokolovic 56 sec 36
2395Milka Jelovac 56 sec 36
2396Marijana Sokolovic 56 sec 36
2397Radmila Berendika 56 sec 36
2398Martina Marić 56 sec 36
2399marija berendika 56 sec 36
2400marija berendika 56 sec 36
2401Borna Treska 57 sec 36
2402Marijana Sokolovic 57 sec 36
2403Marijana Sokolovic 57 sec 36
2404Gabriela Danita Mandić 57 sec 36
2405Radmila Berendika 57 sec 36
2406Martina Marić 57 sec 36
2407Martina Marić 57 sec 36
2408Gabriela Danita Mandić 58 sec 36
2409marija berendika 58 sec 36
2410Milka Jelovac 58 sec 36
2411marija berendika 58 sec 36
2412Martina Marić 58 sec 36
2413Martina Marić 58 sec 36
2414marija berendika 58 sec 36
2415Borna Treska 59 sec 36
2416Borna Treska 59 sec 36
2417Gabriela Danita Mandić 59 sec 36
2418Marijana Sokolovic 59 sec 36
2419Martina Marić 59 sec 36
2420Martina Marić 59 sec 36
2421Borna Treska 1 min 0 sec 36
2422Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 36
2423Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 36
2424Marija Berendika 1 min 0 sec 36
2425Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 36
2426Radmila Berendika 1 min 0 sec 36
2427Martina Marić 1 min 0 sec 36
2428Martina Marić 1 min 0 sec 36
2429Borna Treska 1 min 1 sec 36
2430Borna Treska 1 min 1 sec 36
2431Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 36
2432Martina Marić 1 min 1 sec 36
2433Martina Marić 1 min 1 sec 36
2434Antonio Grgurić 1 min 2 sec 36
2435Borna Treska 1 min 2 sec 36
2436marija berendika 1 min 2 sec 36
2437Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 36
2438marija berendika 1 min 2 sec 36
2439Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 36
2440marija berendika 1 min 2 sec 36
2441marija berendika 1 min 2 sec 36
2442Martina Marić 1 min 2 sec 36
2443marija berendika 1 min 3 sec 36
2444Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 36
2445Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 36
2446Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 36
2447Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 36
2448marija berendika 1 min 3 sec 36
2449Martina Marić 1 min 3 sec 36
2450Martina Marić 1 min 4 sec 36
2451Martina Marić 1 min 4 sec 36
2452Martina Marić 1 min 4 sec 36
2453Martina Marić 1 min 4 sec 36
2454Martina Marić 1 min 4 sec 36
2455Marijana Sokolovic 1 min 5 sec 36
2456Gabriela Danita Mandić 1 min 5 sec 36
2457Martina Marić 1 min 5 sec 36
2458Borna Treska 1 min 6 sec 36
2459Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 36
2460Martina Marić 1 min 6 sec 36
2461Martina Marić 1 min 6 sec 36
2462Martina Marić 1 min 6 sec 36
2463Martina Marić 1 min 6 sec 36
2464Antonio Grgurić 1 min 7 sec 36
2465Borna Treska 1 min 7 sec 36
2466Borna Treska 1 min 7 sec 36
2467Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 36
2468Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 36
2469Martina Marić 1 min 7 sec 36
2470Borna Treska 1 min 8 sec 36
2471Martina Marić 1 min 8 sec 36
2472Antonio Grgurić 1 min 9 sec 36
2473Marijana Sokolovic 1 min 9 sec 36
2474marija berendika 1 min 9 sec 36
2475Martina Marić 1 min 9 sec 36
2476Borna Treska 1 min 10 sec 36
2477Martina Marić 1 min 10 sec 36
2478Martina Marić 1 min 10 sec 36
2479Borna Treska 1 min 11 sec 36
2480Borna Treska 1 min 11 sec 36
2481Borna Treska 1 min 11 sec 36
2482Borna Treska 1 min 11 sec 36
2483Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 36
2484Martina Marić 1 min 11 sec 36
2485Martina Marić 1 min 11 sec 36
2486Martina Marić 1 min 11 sec 36
2487Martina Marić 1 min 11 sec 36
2488Borna Treska 1 min 12 sec 36
2489Borna Treska 1 min 12 sec 36
2490Borna Treska 1 min 12 sec 36
2491Borna Treska 1 min 12 sec 36
2492Milka Jelovac 1 min 12 sec 36
2493Martina Marić 1 min 12 sec 36
2494Martina Marić 1 min 12 sec 36
2495Martina Marić 1 min 12 sec 36
2496Borna Treska 1 min 13 sec 36
2497Borna Treska 1 min 14 sec 36
2498Borna Treska 1 min 14 sec 36
2499Vanessa Lošić 1 min 14 sec 36
2500Ana Leskovic 1 min 14 sec 36
2501marija berendika 1 min 14 sec 36
2502Ana Leskovic 1 min 14 sec 36
2503Borna Treska 1 min 15 sec 36
2504Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 15 sec 36
2505Ana Leskovic 1 min 15 sec 36
2506ina kašaj 1 min 15 sec 36
2507marija berendika 1 min 15 sec 36
2508Martina Marić 1 min 15 sec 36
2509Martina Marić 1 min 15 sec 36
2510Borna Treska 1 min 16 sec 36
2511MLADEN BERENDIKA 1 min 16 sec 36
2512Mladen Berendika 1 min 16 sec 36
2513Ana Leskovic 1 min 16 sec 36
2514Marijela Antunović 1 min 16 sec 36
2515marija berendika 1 min 16 sec 36
2516marija berendika 1 min 16 sec 36
2517Martina Marić 1 min 16 sec 36
2518marija berendika 1 min 17 sec 36
2519Antonio Grgurić 1 min 18 sec 36
2520Milka Jelovac 1 min 18 sec 36
2521Milka Jelovac 1 min 18 sec 36
2522MARIJA BERENDIKA 1 min 18 sec 36
2523Ana Leskovic 1 min 18 sec 36
2524Milka JELOVAC 1 min 18 sec 36
2525Milka Jelovac 1 min 19 sec 36
2526Ana Leskovic 1 min 19 sec 36
2527marija berendika 1 min 19 sec 36
2528marija berendika 1 min 19 sec 36
2529marija berendika 1 min 19 sec 36
2530Milka Jelovac 1 min 20 sec 36
2531Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2532Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2533Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2534marija berendika 1 min 20 sec 36
2535Anja Didović 1 min 20 sec 36
2536Martina Marić 1 min 20 sec 36
2537Vanessa Lošić 1 min 21 sec 36
2538Lada Bošnjak 1 min 21 sec 36
2539Martina Marić 1 min 21 sec 36
2540MLADEN BERENDIKA 1 min 22 sec 36
2541Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 36
2542Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 36
2543Milka Jelovac 1 min 22 sec 36
2544Ana Leskovic 1 min 23 sec 36
2545Ana Leskovic 1 min 23 sec 36
2546Sunčana Brkić 1 min 24 sec 36
2547Milka Jelovac 1 min 24 sec 36
2548mladen berendika 1 min 25 sec 36
2549Ana Leskovic 1 min 25 sec 36
2550radmila berendika 1 min 26 sec 36
2551Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2552Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2553Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2554Anja Didović 1 min 26 sec 36
2555Lada Bošnjak 1 min 27 sec 36
2556Lada Bošnjak 1 min 27 sec 36
2557marija berendika 1 min 28 sec 36
2558Ana Leskovic 1 min 28 sec 36
2559Ana Leskovic 1 min 28 sec 36
2560Mihaela Babić 1 min 29 sec 36
2561RADMILA BERENDIKA 1 min 29 sec 36
2562mladen berendika 1 min 29 sec 36
2563mladen berendika 1 min 29 sec 36
2564Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2565Marijana Sokolovic 1 min 29 sec 36
2566Ina Kašaj 1 min 29 sec 36
2567Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2568Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2569Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2570Antonio Grgurić 1 min 30 sec 36
2571Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2572Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2573Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2574Sunčana Brkić 1 min 30 sec 36
2575Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2576Radmila Berendika 1 min 30 sec 36
2577Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2578Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 31 sec 36
2579Ana Leskovic 1 min 31 sec 36
2580Julijana Čikara 1 min 31 sec 36
2581marija berendika 1 min 31 sec 36
2582Ana Leskovic 1 min 31 sec 36
2583Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 32 sec 36
2584mladen berendika 1 min 32 sec 36
2585radmila berendika 1 min 32 sec 36
2586Mladen Berendika 1 min 32 sec 36
2587Ana Leskovic 1 min 32 sec 36
2588Lars Vitas 1 min 32 sec 36
2589Marija Berendika 1 min 33 sec 36
2590Ana Leskovic 1 min 33 sec 36
2591Marko Veizović 1 min 33 sec 36
2592marija berendika 1 min 34 sec 36
2593MARIJANA SOKOLOVIC 1 min 34 sec 36
2594Ana Leskovic 1 min 34 sec 36
2595Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 35 sec 36
2596marija berendika 1 min 35 sec 36
2597Ana Leskovic 1 min 35 sec 36
2598marija berendika 1 min 35 sec 36
2599Ana Leskovic 1 min 36 sec 36
2600Vanessa Lošić 1 min 36 sec 36
2601marija berendika 1 min 36 sec 36
2602Ana Leskovic 1 min 36 sec 36
2603marija berendika 1 min 37 sec 36
2604Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 36
2605Ana Leskovic 1 min 37 sec 36
2606Mm 1 min 37 sec 36
2607Lars Vitas 1 min 38 sec 36
2608marija berendika 1 min 39 sec 36
2609Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 39 sec 36
2610Zrinka Pavlinec 1 min 39 sec 36
2611Ana Leskovic 1 min 39 sec 36
2612Ana Leskovic 1 min 39 sec 36
2613Ruža Klarić 1 min 39 sec 36
2614Radmila Berendika 1 min 40 sec 36
2615Filip Konić 1 min 40 sec 36
2616Ruža Klarić 1 min 40 sec 36
2617Mladen Berendika 1 min 41 sec 36
2618Marijana Sokolovic 1 min 41 sec 36
2619Ruža Klarić 1 min 41 sec 36
2620Marija Berendika 1 min 42 sec 36
2621Ina Kašaj 1 min 42 sec 36
2622marija berendika 1 min 43 sec 36
2623Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 43 sec 36
2624Martina Mačković 1 min 43 sec 36
2625Martina Mačković 1 min 43 sec 36
2626marija berendika 1 min 44 sec 36
2627Ruža Klarić 1 min 44 sec 36
2628Ruža Klarić 1 min 44 sec 36
2629Antonio Grgurić 1 min 45 sec 36
2630Marija Berendika 1 min 45 sec 36
2631mladen berendika 1 min 46 sec 36
2632Ll 1 min 46 sec 36
2633Chloe onsea 1 min 46 sec 36
2634057 1 min 47 sec 36
2635057 1 min 47 sec 36
2636marija berendika 1 min 48 sec 36
2637Marijela Antunović 1 min 48 sec 36
2638Marijela Antunović 1 min 48 sec 36
2639Tomislav Bekavac 1 min 48 sec 36
2640Ruža Klarić 1 min 51 sec 36
2641Mm 1 min 52 sec 36
2642Žm 1 min 52 sec 36
2643Antonio Grgurić 1 min 54 sec 36
2644Ljiljana Miler 1 min 54 sec 36
2645Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 56 sec 36
2646Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 56 sec 36
2647Daniela Mužić 1 min 56 sec 36
2648Martina Mačković 1 min 57 sec 36
2649Martina Mačković 1 min 57 sec 36
2650marija berendika 1 min 58 sec 36
2651abc 1 min 58 sec 36
2652Martina Mačković 2 min 0 sec 36
2653Martina Mačković 2 min 1 sec 36
2654123 2 min 1 sec 36
2655marija berendika 2 min 1 sec 36
2656Sandra Rozman 2 min 2 sec 36
2657Lars Vitas 2 min 2 sec 36
2658Marijela Amtunović 2 min 2 sec 36
2659Ljiljana Miler 2 min 3 sec 36
2660Mm 2 min 5 sec 36
2661Antonio Grgurić 2 min 6 sec 36
2662Ljiljana Miler 2 min 6 sec 36
2663Ljiljana Miler 2 min 6 sec 36
2664marija berendika 2 min 7 sec 36
2665Ljiljana Miler 2 min 9 sec 36
2666Ana Leskovic 2 min 11 sec 36
2667Marijela Antunović 2 min 13 sec 36
2668Daniela Mužić 2 min 14 sec 36
2669davor pintaric 2 min 16 sec 36
2670Davor Pintarić 2 min 17 sec 36
2671Marijela Antunović 2 min 18 sec 36
2672Ivona Radić 2 min 23 sec 36
2673Ljiljana Miler 2 min 24 sec 36
2674Daniela Mužić 2 min 34 sec 36
2675Daniela Mužić 2 min 34 sec 36
2676Tihana Plečko 2 min 34 sec 36
2677sa nd 2 min 35 sec 36
2678Mladen Berendika 2 min 36 sec 36
2679Martina Mačković 2 min 36 sec 36
2680Daniela Mužić 2 min 39 sec 36
2681Izabela Bencek Svetec 2 min 39 sec 36
2682Martina Mačković 2 min 43 sec 36
2683Robert Vrkić 2 min 44 sec 36
2684Anja Didović 2 min 46 sec 36
2685Marijela Antunović 2 min 51 sec 36
2686Sandra Rozman 2 min 55 sec 36
2687Tihana Plečko 2 min 55 sec 36
2688Lars Vitas 2 min 56 sec 36
2689Martina Marič 3 min 0 sec 36
2690Sara Cindrić 3 min 4 sec 36
2691Marko Henčić 3 min 4 sec 36
2692Tihana Plečko 3 min 5 sec 36
2693Ivan Šunjić 3 min 5 sec 36
2694Maksimilijan Mrak 3 min 7 sec 36
2695Ivona Radić 3 min 9 sec 36
2696Julijana Čikara 3 min 11 sec 36
2697Julijana Čikara 3 min 18 sec 36
2698Daniela Mužić 3 min 25 sec 36
2699Lars Vitas 3 min 25 sec 36
2700Marcela Plečko 3 min 25 sec 36
2701Lars Vitas 3 min 31 sec 36
2702Tomislav Bekavac 3 min 33 sec 36
2703Marko Henčić 3 min 40 sec 36
2704Sandra Rozman 3 min 42 sec 36
2705Zvonimir Popovčić 3 min 51 sec 36
2706Borna Treska 4 min 19 sec 36
2707Martina Marić 4 min 27 sec 36
2708Ivana Rozić 4 min 37 sec 36
2709Mm 4 min 50 sec 36
2710Sara Cindrić 5 min 19 sec 36
2711Chloe Onsea 5 min 21 sec 36
2712Ariana Mužić 5 min 23 sec 36
2713Martina Marić 5 min 26 sec 36
2714Zlatko Međimurec 5 min 59 sec 36
2715Martina Marić 6 min 3 sec 36
2716Martina Marić 6 min 44 sec 36
2717Vesna Grmovšek 6 min 56 sec 36
2718Sandra Ljubas 7 min 18 sec 36
2719Zvonimir Popovčić 7 min 35 sec 36
2720Davor Pintarić 7 min 37 sec 36
2721Martina Marić 7 min 43 sec 36
2722aaa 8 min 34 sec 36
2723Martina Mačković 8 min 44 sec 36
2724Ivana Rozić 8 min 52 sec 36
2725Martina Mačković 8 min 53 sec 36
2726Martina Marić 9 min 22 sec 36
2727Marina Vuglovečki 9 min 27 sec 36
2728Martina Mačković 9 min 59 sec 36
2729Ivona Eterović 10 min 9 sec 36
2730Ivana Rozić 10 min 37 sec 36
2731Marko Henčić 11 min 2 sec 36
2732Ivana Rozić 11 min 32 sec 36
2733Martina Mačković 11 min 53 sec 36
2734Martina Marić 11 min 54 sec 36
2735Martina Mačković 12 min 3 sec 36
2736Sara Cindrić 12 min 32 sec 36
2737Martina Marić 12 min 39 sec 36
2738Sandra Ljubas 14 min 58 sec 36
2739Davor Širanović 17 min 28 sec 36
2740Martin Reljanović 19 min 37 sec 36
2741Valentina Malović 44 sec 35
2742Radmila Berendika 46 sec 35
2743Valentina Malović 46 sec 35
2744marija berendika 46 sec 35
2745marija berendika 47 sec 35
2746marija berendika 47 sec 35
2747marija berendika 47 sec 35
2748Radmila Berendika 47 sec 35
2749marija berendika 47 sec 35
2750marija berendika 48 sec 35
2751Radmila Berendika 48 sec 35
2752marija berendika 48 sec 35
2753marija berendika 49 sec 35
2754Radmila Berendika 49 sec 35
2755marija berendika 49 sec 35
2756marija berendika 49 sec 35
2757marija berendika 50 sec 35
2758Radmila Berendika 50 sec 35
2759Zvonimir Popovčić 50 sec 35
2760marija berendika 50 sec 35
2761marija berendika 50 sec 35
2762marija berendika 50 sec 35
2763marija berendika 50 sec 35
2764marija berendika 51 sec 35
2765marija berendika 51 sec 35
2766Radmila Berendika 51 sec 35
2767marija berendika 51 sec 35
2768marija berendika 51 sec 35
2769marija berendika 52 sec 35
2770Radmila Berendika 52 sec 35
2771Radmila Berendika 52 sec 35
2772Zvonimir Popovčić 52 sec 35
2773marija berendika 52 sec 35
2774marija berendika 52 sec 35
2775marija berendika 52 sec 35
2776Borna Treska 53 sec 35
2777marija berendika 53 sec 35
2778Zvonimir Popovčić 53 sec 35
2779marija berendika 53 sec 35
2780marija berendika 54 sec 35
2781Radmila Berendika 54 sec 35
2782Zvonimir Popovčić 54 sec 35
2783marija berendika 54 sec 35
2784marija berendika 54 sec 35
2785marija berendika 54 sec 35
2786Gabriela Danita Mandić 55 sec 35
2787marija berendika 55 sec 35
2788marija berendika 55 sec 35
2789Radmila Berendika 55 sec 35
2790marija berendika 55 sec 35
2791marija berendika 55 sec 35
2792Borna Treska 56 sec 35
2793Radmila Berendika 56 sec 35
2794Marijana Sokolovic 56 sec 35
2795Marijana Sokolovic 56 sec 35
2796Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2797Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2798Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2799Radmila Berendika 56 sec 35
2800Radmila Berendika 56 sec 35
2801Marijana Sokolovic 57 sec 35
2802Marijana Sokolovic 57 sec 35
2803marija berendika 57 sec 35
2804Borna Treska 58 sec 35
2805Borna Treska 58 sec 35
2806Marijana Sokolovic 58 sec 35
2807marija berendika 58 sec 35
2808Radmila Berendika 58 sec 35
2809Martina Marić 58 sec 35
2810marija berendika 59 sec 35
2811marija berendika 59 sec 35
2812Radmila Berendika 59 sec 35
2813Martina Marić 59 sec 35
2814Borna Treska 1 min 0 sec 35
2815Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 35
2816Borna Treska 1 min 1 sec 35
2817Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 35
2818Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 35
2819marija berendika 1 min 1 sec 35
2820Martina Marić 1 min 1 sec 35
2821Borna Treska 1 min 2 sec 35
2822Borna Treska 1 min 2 sec 35
2823Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2824Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 35
2825Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2826Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2827marija berendika 1 min 2 sec 35
2828Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 35
2829Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 35
2830Martina Marić 1 min 3 sec 35
2831Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 35
2832Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 35
2833Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 35
2834Antonio Grgurić 1 min 5 sec 35
2835Martina Marić 1 min 5 sec 35
2836Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 35
2837Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 35
2838Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 35
2839Borna Treska 1 min 7 sec 35
2840marija berendika 1 min 7 sec 35
2841Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 35
2842Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 35
2843Borna Treska 1 min 9 sec 35
2844marija berendika 1 min 9 sec 35
2845Borna Treska 1 min 10 sec 35
2846Martina Marić 1 min 10 sec 35
2847Martina Marić 1 min 10 sec 35
2848Martina Marić 1 min 11 sec 35
2849Borna Treska 1 min 13 sec 35
2850Viseslav Raos 1 min 13 sec 35
2851Martina Marić 1 min 13 sec 35
2852Borna Treska 1 min 14 sec 35
2853Borna Treska 1 min 15 sec 35
2854Radmila Berendika 1 min 15 sec 35
2855Martina Marić 1 min 15 sec 35
2856Anja Didović 1 min 16 sec 35
2857Vanessa Lošić 1 min 17 sec 35
2858Vanessa Lošić 1 min 18 sec 35
2859Anja Didović 1 min 18 sec 35
2860Martina Marić 1 min 18 sec 35
2861Martina Marić 1 min 18 sec 35
2862Anja Didović 1 min 19 sec 35
2863Martina Marić 1 min 19 sec 35
2864Antonio Grgurić 1 min 20 sec 35
2865Ana Leskovic 1 min 20 sec 35
2866marija berendika 1 min 20 sec 35
2867Zrinka Pavlinec 1 min 20 sec 35
2868Ana Leskovic 1 min 20 sec 35
2869Martina Marić 1 min 20 sec 35
2870MARIJA BERENDIKA 1 min 21 sec 35
2871Ana Leskovic 1 min 22 sec 35
2872Ana Leskovic 1 min 22 sec 35
2873Vanessa Lošić 1 min 23 sec 35
2874Mladen Berendika 1 min 23 sec 35
2875Ana Leskovic 1 min 23 sec 35
2876Ana Leskovic 1 min 24 sec 35
2877marija berendika 1 min 24 sec 35
2878marija berendika 1 min 24 sec 35
2879Mihaela Babić 1 min 24 sec 35
2880Milka Jelovac 1 min 25 sec 35
2881Ana Leskovic 1 min 25 sec 35
2882Borna Treska 1 min 26 sec 35
2883Vanessa Lošić 1 min 26 sec 35
2884Ana Leskovic 1 min 26 sec 35
2885Marko Veizović 1 min 27 sec 35
2886Borna Treska 1 min 28 sec 35
2887Ana Leskovic 1 min 28 sec 35
2888marija berendika 1 min 29 sec 35
2889Vanessa Lošić 1 min 29 sec 35
2890Lada Bošnjak 1 min 29 sec 35
2891marija berendika 1 min 30 sec 35
2892Milka Jelovac 1 min 30 sec 35
2893Ana Leskovic 1 min 30 sec 35
2894Martina Marić 1 min 30 sec 35
2895marija berendika 1 min 31 sec 35
2896Marijela Antunović 1 min 31 sec 35
2897Marko Henčić 1 min 31 sec 35
2898marija berendika 1 min 32 sec 35
2899Marija Berendika 1 min 33 sec 35
2900marija berendika 1 min 33 sec 35
2901Lada Bošnjak 1 min 33 sec 35
2902Julijana Čikara 1 min 33 sec 35
2903Anja Didović 1 min 33 sec 35
2904Zrinka 1 min 34 sec 35
2905Marija Berendika 1 min 35 sec 35
2906marija berendika 1 min 35 sec 35
2907Mladen Berendika 1 min 35 sec 35
2908Marija Berendika 1 min 36 sec 35
2909Vanessa Lošić 1 min 36 sec 35
2910Ina Kašaj 1 min 36 sec 35
2911marija berendika 1 min 36 sec 35
2912marija berendika 1 min 37 sec 35
2913Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 35
2914Martina Marić 1 min 37 sec 35
2915Ruža Klarić 1 min 37 sec 35
2916Filip Konić 1 min 38 sec 35
2917Marija Berendika 1 min 41 sec 35
2918Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 41 sec 35
2919Filip Konić 1 min 41 sec 35
2920marija berendika 1 min 42 sec 35
2921Marija Berendika 1 min 42 sec 35
2922marija berendika 1 min 42 sec 35
2923Marija Berendika 1 min 42 sec 35
2924marija berendika 1 min 43 sec 35
2925marija berendika 1 min 44 sec 35
2926Martina Mačković 1 min 44 sec 35
2927Marija Berendika 1 min 45 sec 35
2928Martina Mačković 1 min 45 sec 35
2929Ruža Klarić 1 min 45 sec 35
2930Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 46 sec 35
2931Martina Mačković 1 min 47 sec 35
2932Marija Berendika 1 min 49 sec 35
2933Mladen Berendika 1 min 49 sec 35
2934marija berendika 1 min 50 sec 35
2935Višeslav Raos 1 min 50 sec 35
2936Zrinka 1 min 50 sec 35
2937marija berendika 1 min 51 sec 35
2938Filip Konić 1 min 51 sec 35
2939Martina Mačković 1 min 51 sec 35
2940Martina Mačković 1 min 51 sec 35
2941Martina Mačković 1 min 52 sec 35
2942marija berendika 1 min 53 sec 35
2943Ljiljana Miler 1 min 54 sec 35
2944onsea chloe 1 min 55 sec 35
2945Ljiljana Miler 1 min 55 sec 35
2946marija berendika 1 min 56 sec 35
2947Višeslav Raos 1 min 58 sec 35
2948Antonio Grgurić 1 min 59 sec 35
2949Marija Berendika 2 min 0 sec 35
2950marija berendika 2 min 0 sec 35
2951Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 0 sec 35
2952Ljiljana Miler 2 min 0 sec 35
2953Marko Henčić 2 min 1 sec 35
2954Robert Vrkić 2 min 1 sec 35
2955Ljiljana Miler 2 min 2 sec 35
2956Ljiljana Miler 2 min 2 sec 35
2957Marija Berendika 2 min 3 sec 35
2958Davor Pintarić 2 min 3 sec 35
2959Ljiljana Miler 2 min 3 sec 35
2960Robert Vrkić 2 min 4 sec 35
2961Marko Čulina 2 min 4 sec 35
2962Ljiljana Miler 2 min 5 sec 35
2963Ana Leskovic 2 min 6 sec 35
2964057 2 min 6 sec 35
2965Ljiljana Miler 2 min 7 sec 35
2966Borislav Svetec 2 min 8 sec 35
2967davor pintaric 2 min 8 sec 35
2968Davor Pintarić 2 min 9 sec 35
2969Robert Vrkić 2 min 10 sec 35
2970Daniela Mužić 2 min 10 sec 35
2971Sandra 2 min 11 sec 35
2972Ljiljana Miler 2 min 11 sec 35
2973Borislav Svetec 2 min 12 sec 35
2974Daniela Mužić 2 min 12 sec 35
2975Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 12 sec 35
2976Ljiljana Miler 2 min 12 sec 35
2977Onsea chloe 2 min 13 sec 35
2978Ljiljana Miler 2 min 13 sec 35
2979Ljiljana Miler 2 min 14 sec 35
2980Izabela Bencek Svetec 2 min 15 sec 35
2981Davor Pintarić 2 min 18 sec 35
2982davor pintarić 2 min 18 sec 35
2983Borna Treska 2 min 20 sec 35
2984Onsea chloe 2 min 21 sec 35
2985Ljiljana Miler 2 min 21 sec 35
2986Marija Berendika 2 min 24 sec 35
2987Martina Marić 2 min 26 sec 35
2988Ljiljana Miler 2 min 26 sec 35
2989davor pintarić 2 min 27 sec 35
2990Daniela Mužić 2 min 29 sec 35
2991Anja Didović 2 min 32 sec 35
2992Tihana Plečko 2 min 32 sec 35
2993Lars Vitas 2 min 33 sec 35
2994Martina Mačković 2 min 38 sec 35
2995Ljiljana Miler 2 min 38 sec 35
2996Daniela Mužić 2 min 39 sec 35
2997Marko Veizović 2 min 39 sec 35
2998Tihana Plečko 2 min 39 sec 35
2999Daniela Mužić 2 min 40 sec 35
3000Ljiljana Miler 2 min 41 sec 35
3001Ljiljana Miler 2 min 42 sec 35
3002Zvonimir Popovčić 2 min 45 sec 35
3003Martina Mačković 2 min 48 sec 35
3004Ivona Radić 2 min 51 sec 35
3005Marijela Antunović 2 min 55 sec 35
3006Lars Vitas 3 min 2 sec 35
3007Marijela Antunović 3 min 16 sec 35
3008None 3 min 20 sec 35
3009Željko Cindrić 3 min 21 sec 35
3010Izabela Bencek Svetec 3 min 25 sec 35
3011Ivančica Sklepić 3 min 27 sec 35
3012Maksimilijan Mrak 3 min 27 sec 35
3013Zlatko Međimurec 3 min 42 sec 35
3014Borislav Svetec 3 min 44 sec 35
3015Ivona Radić 3 min 48 sec 35
3016Mihaela Babić 3 min 54 sec 35
3017Julijana Čikara 4 min 3 sec 35
3018Ruža Klarić 4 min 4 sec 35
3019Tihana Plečko 4 min 12 sec 35
3020Mm 4 min 13 sec 35
3021Zlatko Međimurec 4 min 14 sec 35
3022Kk 4 min 15 sec 35
3023davor pintarić 4 min 24 sec 35
3024Marko Veizović 4 min 41 sec 35
3025Mm 4 min 43 sec 35
3026Tihana Plečko 4 min 59 sec 35
3027Martina Mačković 5 min 21 sec 35
3028Mm 5 min 28 sec 35
3029Tihana Plečko 5 min 39 sec 35
3030Zrinka 6 min 1 sec 35
3031Martina Marić 6 min 17 sec 35
3032Mm 6 min 26 sec 35
3033Mario Nekić 6 min 30 sec 35
3034davor pintarić 7 min 19 sec 35
3035Antonio Grgurić 7 min 22 sec 35
3036Leonarda Rusan 7 min 25 sec 35
3037Martina Mačković 7 min 33 sec 35
3038Tomislav Bekavac 7 min 40 sec 35
3039Chloe Onsea 8 min 18 sec 35
3040Marko Henčić 8 min 27 sec 35
3041Maja Dujlović 8 min 32 sec 35
3042Robert Stubičar 9 min 23 sec 35
3043Nikola Pavelić 10 min 41 sec 35
3044Zlatko Međimurec 11 min 28 sec 35
3045Lada Weygand 11 min 34 sec 35
3046Matija Đurđek 13 min 5 sec 35
3047Iva Banović 13 min 29 sec 35
3048Goran Bešen 13 min 33 sec 35
3049Gorao Deaad 14 min 16 sec 35
3050Martina Mačković 15 min 16 sec 35
3051Tina Buvinić 15 min 25 sec 35
3052Tomislav Baksa 15 min 26 sec 35
3053Ivana Juranić 16 min 35 sec 35
3054Matija Đurđek 17 min 24 sec 35
3055Zlatko Međimurec 19 min 7 sec 35
3056Robert Vrkić 19 min 35 sec 35
3057Marija Novosel 20 min 0 sec 35
3058Valentina Malović 45 sec 34
3059Valentina Malović 45 sec 34
3060marija berendika 47 sec 34
3061Radmila Berendika 48 sec 34
3062Zvonimir Popovčić 48 sec 34
3063Martina Mačković 48 sec 34
3064marija berendika 48 sec 34
3065marija berendika 48 sec 34
3066marija berendika 48 sec 34
3067marija berendika 49 sec 34
3068marija berendika 49 sec 34
3069marija berendika 50 sec 34
3070marija berendika 50 sec 34
3071marija berendika 50 sec 34
3072marija berendika 50 sec 34
3073marija berendika 50 sec 34
3074Radmila Berendika 51 sec 34
3075marija berendika 51 sec 34
3076marija berendika 51 sec 34
3077marija berendika 51 sec 34
3078marija berendika 52 sec 34
3079marija berendika 52 sec 34
3080marija berendika 52 sec 34
3081Marijana Sokolovic 54 sec 34
3082Radmila Berendika 55 sec 34
3083marija berendika 56 sec 34
3084Gabriela Danita Mandić 57 sec 34
3085Martina Marić 57 sec 34
3086marija berendika 58 sec 34
3087Marijana Sokolovic 58 sec 34
3088Gabriela Danita Mandić 59 sec 34
3089Martina Marić 59 sec 34
3090Antonio Grgurić 1 min 0 sec 34
3091Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 34
3092Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 34
3093Milka Jelovac 1 min 1 sec 34
3094Radmila Berendika 1 min 2 sec 34
3095Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 34
3096Martina Marić 1 min 2 sec 34
3097Borna Treska 1 min 3 sec 34
3098Martina Marić 1 min 4 sec 34
3099Martina Marić 1 min 4 sec 34
3100marija berendika 1 min 7 sec 34
3101Marijana Sokolovic 1 min 8 sec 34
3102Borna Treska 1 min 12 sec 34
3103Martina Marić 1 min 13 sec 34
3104Borna Treska 1 min 14 sec 34
3105Borna Treska 1 min 14 sec 34
3106Martina Marić 1 min 14 sec 34
3107Borna Treska 1 min 15 sec 34
3108Ana Leskovic 1 min 16 sec 34
3109Ana Leskovic 1 min 17 sec 34
3110Anja Didović 1 min 18 sec 34
3111radmila berendika 1 min 19 sec 34
3112Vanessa Lošić 1 min 20 sec 34
3113Martina Marić 1 min 21 sec 34
3114Ana Leskovic 1 min 22 sec 34
3115Ana Leskovic 1 min 23 sec 34
3116Ana Leskovic 1 min 25 sec 34
3117Domagoj Babić 1 min 26 sec 34
3118Vanessa Lošić 1 min 28 sec 34
3119Ana Leskovic 1 min 28 sec 34
3120Martina Mačković 1 min 28 sec 34
3121Ana Leskovic 1 min 28 sec 34
3122Ana Leskovic 1 min 29 sec 34
3123MLADEN BERENDIKA 1 min 30 sec 34
3124mladen berendika 1 min 30 sec 34
3125mladen berendika 1 min 32 sec 34
3126Martina Mačković 1 min 32 sec 34
3127marija berendika 1 min 33 sec 34
3128mladen berendika 1 min 33 sec 34
3129marija berendika 1 min 36 sec 34
3130marija berendika 1 min 36 sec 34
3131Marko Veizović 1 min 36 sec 34
3132Filip Konić 1 min 37 sec 34
3133Marija Berendika 1 min 38 sec 34
3134Vanessa Lošić 1 min 38 sec 34
3135Gabriela Danita Mandić 1 min 38 sec 34
3136Zrin 1 min 39 sec 34
3137mladen berendika 1 min 42 sec 34
3138marija berendika 1 min 43 sec 34
3139Marija Berendika 1 min 43 sec 34
3140Martina Mačković 1 min 43 sec 34
3141Julijana Čikara 1 min 44 sec 34
3142Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 46 sec 34
3143marija berendika 1 min 47 sec 34
3144marija berendika 1 min 48 sec 34
3145marija berendika 1 min 49 sec 34
3146Marija Berendika 1 min 49 sec 34
3147Martina Marić 1 min 49 sec 34
3148marija berendika 1 min 50 sec 34
3149Borislav Svetec 1 min 52 sec 34
3150marija berendika 1 min 52 sec 34
3151Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 52 sec 34
3152Ruža Klarić 1 min 53 sec 34
3153Ljiljana Miler 1 min 54 sec 34
3154Chloe onsea 1 min 56 sec 34
3155Marija Berendika 1 min 57 sec 34
3156Ruža Klarić 1 min 57 sec 34
3157Ruža Klarić 1 min 58 sec 34
3158Tomislav Ćuk 1 min 59 sec 34
3159Martina Mačković 1 min 59 sec 34
3160Julijana Čikara 2 min 1 sec 34
3161Ruža Klarić 2 min 1 sec 34
3162Ljiljana Miler 2 min 1 sec 34
3163marija berendika 2 min 2 sec 34
3164Ljiljana Miler 2 min 2 sec 34
3165Robert Vrkić 2 min 3 sec 34
3166Ljiljana Miler 2 min 3 sec 34
3167Ljiljana Miler 2 min 4 sec 34
3168Tomislav Bekavac 2 min 5 sec 34
3169Ljiljana Miler 2 min 5 sec 34
3170Ljiljana Miler 2 min 5 sec 34
3171Lljiljana Miler 2 min 8 sec 34
3172Davor Pintarić 2 min 9 sec 34
3173Ruža Klarić 2 min 9 sec 34
3174Ljiljana Miler 2 min 9 sec 34
3175marina perković 2 min 10 sec 34
3176Borislav Svetec 2 min 11 sec 34
3177Kristijan Čuljak 2 min 12 sec 34
3178Borislav Svetec 2 min 13 sec 34
3179Ljiljana Miler 2 min 13 sec 34
3180Ljiljana Miler 2 min 14 sec 34
3181Ljiljana Miler 2 min 16 sec 34
3182Davor Pintarić 2 min 17 sec 34
3183Robert Vrkić 2 min 18 sec 34
3184Borislav Svetec 2 min 19 sec 34
3185davor pintarić 2 min 19 sec 34
3186Martina Mačković 2 min 21 sec 34
3187Ljiljana Miler 2 min 23 sec 34
3188Borislav Svetec 2 min 26 sec 34
3189Marija Berendika 2 min 26 sec 34
3190marija berendika 2 min 29 sec 34
3191Domagoj Babić 2 min 31 sec 34
3192Ljiljana Miler 2 min 31 sec 34
3193Davor Pintarić 2 min 35 sec 34
3194Borislav Svetec 2 min 36 sec 34
3195Zdenka Filippi 2 min 36 sec 34
3196Davor Pintarić 2 min 37 sec 34
3197Davor Pintarić 2 min 38 sec 34
3198davor pintarić 2 min 38 sec 34
3199Marina Gruban 2 min 39 sec 34
3200Martina Mačković 2 min 40 sec 34
3201Martina Marić 2 min 40 sec 34
3202Martina Mačković 2 min 42 sec 34
3203Zdenka Filippi 2 min 46 sec 34
3204Borislav Svetec 2 min 48 sec 34
3205Zdenka Filippi 2 min 48 sec 34
3206Zdenka Filippi 2 min 49 sec 34
3207Zdenka Filippi 2 min 50 sec 34
3208Daniela Mužić 2 min 51 sec 34
3209Zdenka Filippi 2 min 52 sec 34
3210Anita Drača 2 min 54 sec 34
3211Annemarie Marić 2 min 59 sec 34
3212Ljiljana Miler 3 min 11 sec 34
3213Borislav Svetec 3 min 14 sec 34
3214Zdenka Filippi 3 min 14 sec 34
3215Ivona Radić 3 min 18 sec 34
3216Marijela Antunović 3 min 20 sec 34
3217Sandra Rozman 3 min 55 sec 34
3218Martina Mačković 3 min 56 sec 34
3219M M 3 min 56 sec 34
3220Ljiljana Miler 4 min 2 sec 34
3221Ivan Nekić 4 min 54 sec 34
3222Julijana Čikara 5 min 2 sec 34
3223Mm 5 min 6 sec 34
3224Tomislav Bekavac 5 min 13 sec 34
3225Gh 5 min 19 sec 34
3226Katarina Grgić 5 min 23 sec 34
3227Davor Pintarić 5 min 28 sec 34
3228Zrinka Pavlinec 5 min 29 sec 34
3229davor pintarić 5 min 29 sec 34
3230Onsea Chloe 5 min 31 sec 34
3231Ivona Eterović 5 min 48 sec 34
3232Renata Kovačić 6 min 36 sec 34
3233Robert Vrkić 7 min 16 sec 34
3234Marko Henčić 8 min 8 sec 34
3235Duje Jakovčević 8 min 27 sec 34
3236Zlatko Međimurec 8 min 41 sec 34
3237Martina Mačković 8 min 43 sec 34
3238Ivona Eterović 9 min 18 sec 34
3239Martina Mačković 9 min 22 sec 34
3240Marko Henčić 9 min 23 sec 34
3241Tomislav Bekavac 10 min 18 sec 34
3242Jasminka Klemencic 11 min 24 sec 34
3243Robert Sviben 12 min 19 sec 34
3244Antonio Grgurić 13 min 13 sec 34
3245Robert Vrkić 13 min 18 sec 34
3246Tin Stubić 14 min 11 sec 34
3247Toni Delić 14 min 37 sec 34
3248Nikola Jelaš 16 min 26 sec 34
3249Ivana Rozić 17 min 49 sec 34
3250Dejan Budrović 18 min 30 sec 34
3251Tanja Kosanović 18 min 55 sec 34
3252Matep Šetriv 20 min 1 sec 34
3253marija berendika 46 sec 33
3254marija berendika 48 sec 33
3255marija berendika 49 sec 33
3256marija berendika 49 sec 33
3257marija berendika 49 sec 33
3258marija berendika 49 sec 33
3259marija berendika 50 sec 33
3260marija berendika 50 sec 33
3261Radmila Berendika 50 sec 33
3262marija berendika 51 sec 33
3263marija berendika 51 sec 33
3264marija berendika 51 sec 33
3265marija berendika 52 sec 33
3266marija berendika 54 sec 33
3267Marijana Sokolovic 56 sec 33
3268Marijana Sokolovic 57 sec 33
3269marija berendika 57 sec 33
3270marija berendika 58 sec 33
3271Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 33
3272Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 33
3273Martina Marić 1 min 2 sec 33
3274Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 33
3275Martina Marić 1 min 5 sec 33
3276Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 33
3277Martina Marić 1 min 10 sec 33
3278Borna Treska 1 min 17 sec 33
3279Ana Leskovic 1 min 19 sec 33
3280Borna Treska 1 min 20 sec 33
3281Vanessa Lošić 1 min 21 sec 33
3282Borna Treska 1 min 22 sec 33
3283mladen berendika 1 min 25 sec 33
3284Vanessa Lošić 1 min 27 sec 33
3285Ana Leskovic 1 min 27 sec 33
3286marija berendika 1 min 28 sec 33
3287Martina Mačković 1 min 32 sec 33
3288Ana Leskovic 1 min 33 sec 33
3289marija berendika 1 min 33 sec 33
3290Marija Berendika 1 min 33 sec 33
3291Martina Mačković 1 min 33 sec 33
3292Ana Leskovic 1 min 34 sec 33
3293Tomislav Ćuk 1 min 35 sec 33
3294Marija Berendika 1 min 36 sec 33
3295marija berendika 1 min 37 sec 33
3296Marija Berendika 1 min 40 sec 33
3297Marija Berendika 1 min 40 sec 33
3298marija berendika 1 min 40 sec 33
3299Sanela Simunic 1 min 40 sec 33
3300marija berendika 1 min 43 sec 33
3301marija berendika 1 min 43 sec 33
3302Anja Didović 1 min 43 sec 33
3303Z 1 min 44 sec 33
3304marija berendika 1 min 46 sec 33
3305marija berendika 1 min 47 sec 33
3306marija berendika 1 min 47 sec 33
3307Martina Mačković 1 min 49 sec 33
3308Marija Berendika 1 min 50 sec 33
3309Tomislav Bekavac 1 min 50 sec 33
3310Mladen Berendika 1 min 51 sec 33
3311marija berendika 1 min 52 sec 33
3312Martina Mačković 1 min 52 sec 33
3313Ruža Klarić 1 min 52 sec 33
3314Martina Mačković 1 min 53 sec 33
3315Tomislav Bekavac 1 min 54 sec 33
3316Tonka Guc 1 min 54 sec 33
3317marija berendika 1 min 55 sec 33
3318marija berendika 1 min 55 sec 33
3319Rozana Juras 1 min 56 sec 33
3320marija berendika 1 min 57 sec 33
3321Ljiljana Miler 1 min 59 sec 33
3322Borislav Svetec 2 min 1 sec 33
3323Borislav Svetec 2 min 1 sec 33
3324marija berendika 2 min 2 sec 33
3325Ljiljana Miler 2 min 2 sec 33
3326Domagoj Babić 2 min 5 sec 33
3327Izabela Bencek Svetec 2 min 8 sec 33
3328Ljiljana Miler 2 min 8 sec 33
3329Z 2 min 9 sec 33
3330Borislav Svetec 2 min 10 sec 33
3331Robert Vrkić 2 min 11 sec 33
3332Borislav Svetec 2 min 12 sec 33
3333Ana Leskovic 2 min 14 sec 33
3334Daniela Mužić 2 min 16 sec 33
3335Borislav Svetec 2 min 17 sec 33
3336Ljiljana Miler 2 min 20 sec 33
3337Ljiljana Miler 2 min 20 sec 33
3338Robert Vrkić 2 min 21 sec 33
3339Ljiljana Miler 2 min 24 sec 33
3340Ljiljana Miler 2 min 26 sec 33
3341Ljiljana Miler 2 min 28 sec 33
3342Davor Pintarić 2 min 29 sec 33
3343Borna Treska 2 min 32 sec 33
3344Davor Pintaric 2 min 32 sec 33
3345Daniela Mužić 2 min 33 sec 33
3346Ljiljana Miler 2 min 33 sec 33
3347Anja Didović 2 min 35 sec 33
3348Martina Mačković 2 min 35 sec 33
3349Marija Berendika 2 min 40 sec 33
3350Sandra Krajina 2 min 41 sec 33
3351Annemarie Marić 2 min 43 sec 33
3352Zdenka Filippi 2 min 43 sec 33
3353Annemarie Marić 2 min 47 sec 33
3354Jana Krišto 2 min 47 sec 33
3355Zdenka Filippi 2 min 49 sec 33
3356Zdenka Filippi 2 min 51 sec 33
3357Zdenka Filippi 2 min 52 sec 33
3358Zdenka Filippi 2 min 52 sec 33
3359Zdenka Filippi 2 min 54 sec 33
3360Anja Didović 2 min 55 sec 33
3361Sandra Krajina 2 min 55 sec 33
3362Borislav Svetec 2 min 56 sec 33
3363Zdenka Filippi 2 min 56 sec 33
3364Borislav Svetec 2 min 57 sec 33
3365Davor Pintarić 3 min 4 sec 33
3366Zdenka Filippi 3 min 4 sec 33
3367Zdenka Filippi 3 min 5 sec 33
3368Zdenka Filippi 3 min 6 sec 33
3369Ivona Radić 3 min 18 sec 33
3370Marko Henčić 3 min 25 sec 33
3371Daniela Mužić 3 min 25 sec 33
3372Filip Cirkvenčić 3 min 25 sec 33
3373Mislav Glibo 3 min 38 sec 33
3374Martina Mačković 3 min 44 sec 33
3375Lars Vitas 3 min 45 sec 33
3376Davor Pintaric 4 min 14 sec 33
3377Velimir Benić 4 min 16 sec 33
3378Mihaela Babić 4 min 35 sec 33
3379Đurđica Stojanović 4 min 39 sec 33
3380Đurđica Stojanović 5 min 17 sec 33
3381Tomislav Bekavac 7 min 18 sec 33
3382Tomislav Bekavac 9 min 20 sec 33
3383Eva Trstenjak 10 min 37 sec 33
3384Mario Petričević 10 min 39 sec 33
3385Iva Banović 12 min 4 sec 33
3386Martina Mačković 13 min 31 sec 33
3387Kristijan Jerčinović 14 min 23 sec 33
3388Ivan Sušac 15 min 25 sec 33
3389Sandra Rozman 15 min 47 sec 33
3390Tomislav Bekavac 16 min 33 sec 33
3391Monika Grozdek 16 min 41 sec 33
3392Kristijan Čuljak 17 min 3 sec 33
3393Maša Ožegović 17 min 40 sec 33
3394Emira Brkić Karninčić 17 min 55 sec 33
3395Noel Radolović 19 min 54 sec 33
3396marija berendika 47 sec 32
3397marija berendika 47 sec 32
3398marija berendika 48 sec 32
3399marija berendika 49 sec 32
3400marija berendika 49 sec 32
3401marija berendika 50 sec 32
3402marija berendika 50 sec 32
3403Radmila Berendika 51 sec 32
3404marija berendika 51 sec 32
3405marija berendika 51 sec 32
3406marija berendika 52 sec 32
3407marija berendika 52 sec 32
3408Radmila Berendika 53 sec 32
3409marija berendika 55 sec 32
3410Marijana Sokolovic 56 sec 32
3411marija berendika 56 sec 32
3412marija berendika 56 sec 32
3413Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 32
3414Martina Marić 1 min 1 sec 32
3415marija berendika 1 min 2 sec 32
3416Vanessa Lošić 1 min 19 sec 32
3417Borna Treska 1 min 21 sec 32
3418marija berendika 1 min 22 sec 32
3419Borna Treska 1 min 23 sec 32
3420Vanessa Lošić 1 min 23 sec 32
3421Vanessa Lošić 1 min 23 sec 32
3422Borna Treska 1 min 29 sec 32
3423Marija Berendika 1 min 30 sec 32
3424Vanessa Lošić 1 min 30 sec 32
3425Ivan Šunjić 1 min 32 sec 32
3426Vanessa Lošić 1 min 36 sec 32
3427marija berendika 1 min 38 sec 32
3428Marko Čulina 1 min 38 sec 32
3429Marija Berendika 1 min 40 sec 32
3430Marija Berendika 1 min 47 sec 32
3431Marija Berendika 1 min 47 sec 32
3432marija berendika 1 min 48 sec 32
3433Sandra Krajina 1 min 49 sec 32
3434marija berendika 1 min 51 sec 32
3435Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 51 sec 32
3436marija berendika 1 min 53 sec 32
3437marija berendika 1 min 54 sec 32
3438Daniela Mužić 1 min 55 sec 32
3439Marija Berendika 1 min 55 sec 32
3440marija berendika 1 min 58 sec 32
3441Marija Berendika 1 min 59 sec 32
3442Martina Mačković 1 min 59 sec 32
3443Zrinka 2 min 0 sec 32
3444Anja Didović 2 min 1 sec 32
3445Monika Grozdek 2 min 2 sec 32
3446Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 2 sec 32
3447Milena Ivanović 2 min 3 sec 32
3448asd 2 min 4 sec 32
3449marija berendika 2 min 6 sec 32
3450Borislav Svetec 2 min 6 sec 32
3451Ivan Šunjić 2 min 7 sec 32
3452Antonio Grgurić 2 min 9 sec 32
3453marija berendika 2 min 10 sec 32
3454Robert Vrkić 2 min 17 sec 32
3455marija berendika 2 min 28 sec 32
3456Manuela Grubišić 2 min 30 sec 32
3457Ljiljana Miler 2 min 35 sec 32
3458Bok 2 min 36 sec 32
3459Ivan Nekić 2 min 36 sec 32
3460Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 37 sec 32
3461Davor Pintarić 2 min 37 sec 32
3462Marija Berendika 2 min 38 sec 32
3463Izabela Bencek Svetec 2 min 40 sec 32
3464Tomislav Bekavac 2 min 40 sec 32
3465Daniela Mužić 2 min 41 sec 32
3466Annemarie Marić 2 min 41 sec 32
3467Zdenka Filippi 2 min 42 sec 32
3468Bok 2 min 42 sec 32
3469Izabela Bencek Svetec 2 min 43 sec 32
3470Zdenka Filippi 2 min 43 sec 32
3471Ruža Klarić 2 min 44 sec 32
3472Ljiljana Miler 2 min 46 sec 32
3473Milena Ivanović 2 min 47 sec 32
3474Davor Pintaric 2 min 48 sec 32
3475Zdenka Filippi 2 min 49 sec 32
3476Ivančica Sklepić 2 min 52 sec 32
3477Zdenka Filippi 2 min 52 sec 32
3478Ljiljana Miler 2 min 55 sec 32
3479Zrinka 3 min 1 sec 32
3480Mislav Zuanović 3 min 1 sec 32
3481Zdenka Filippi 3 min 2 sec 32
3482Zdenka Filippi 3 min 6 sec 32
3483Marijela Antunović 3 min 10 sec 32
3484Robert Vrkić 3 min 11 sec 32
3485Zdenka Filippi 3 min 11 sec 32
3486Filip Cirkvenčić 3 min 15 sec 32
3487Borislav Svetec 3 min 20 sec 32
3488Martina Mačković 3 min 41 sec 32
3489Ljiljana Miler 4 min 26 sec 32
3490Marina P. 4 min 33 sec 32
3491Lars Vitas 4 min 37 sec 32
3492A good 4 min 40 sec 32
3493Iva Kužina 4 min 49 sec 32
3494Zlatko Međimurec 4 min 58 sec 32
3495Antonio Grgurić 5 min 8 sec 32
3496Zdenka Baković 5 min 24 sec 32
3497Izabela Bencek Svetec 6 min 7 sec 32
3498Sandra Krajina 6 min 36 sec 32
3499Dajana Vidaković 6 min 58 sec 32
3500dAVOR pINTARIĆ 7 min 28 sec 32
3501Ružica Tomić 13 min 36 sec 32
3502Ana Romić 14 min 0 sec 32
3503Frida Horvat 17 min 26 sec 32
3504Zlatko Smetisko 17 min 28 sec 32
3505Martina Marić 20 min 3 sec 32
3506marija berendika 46 sec 31
3507marija berendika 48 sec 31
3508marija berendika 48 sec 31
3509marija berendika 50 sec 31
3510Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 31
3511Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 31
3512Martina Marić 1 min 2 sec 31
3513Marijana Sokolovic 1 min 9 sec 31
3514Vanessa Lošić 1 min 22 sec 31
3515Borna Treska 1 min 28 sec 31
3516Vanessa Lošić 1 min 28 sec 31
3517Martina Mačković 1 min 34 sec 31
3518Marija Berendika 1 min 38 sec 31
3519Marija Berendika 1 min 40 sec 31
3520Marija Berendika 1 min 42 sec 31
3521Tomislav Bekavac 1 min 42 sec 31
3522Milena Ivanović 1 min 42 sec 31
3523Rozana Juras 1 min 43 sec 31
3524Borna Treska 1 min 46 sec 31
3525mmackovic17@gmail.com 1 min 47 sec 31
3526marija berendika 1 min 48 sec 31
3527marija berendika 1 min 53 sec 31
3528Milena Ivanović 1 min 58 sec 31
3529And 2 min 11 sec 31
3530Robert Vrkić 2 min 16 sec 31
3531Martina Kobaš 2 min 20 sec 31
3532Borislav Svetec 2 min 28 sec 31
3533Matija Đurđek 2 min 28 sec 31
3534davor pintaric 2 min 32 sec 31
3535Ana Leskovic 2 min 43 sec 31
3536Iva Banović 2 min 43 sec 31
3537Marija Berendika 2 min 48 sec 31
3538Sandra Krajina 2 min 48 sec 31
3539Marija Berendika 2 min 49 sec 31
3540Tonka Guć 2 min 49 sec 31
3541Zdenka Filippi 2 min 53 sec 31
3542Lars Vitas 2 min 57 sec 31
3543Ana Leskovic 2 min 58 sec 31
3544Zdenka Filippi 2 min 58 sec 31
3545Zdenka Filippi 3 min 1 sec 31
3546Zdenka Filippi 3 min 2 sec 31
3547Zdenka Filippi 3 min 9 sec 31
3548Ljiljana Miler 3 min 12 sec 31
3549Ivan Šunjić 3 min 13 sec 31
3550Davor Pintarić 3 min 18 sec 31
3551Annemarie Marić 3 min 23 sec 31
3552Ivona Radić 3 min 45 sec 31
3553Sandra Krajina 3 min 48 sec 31
3554Josip Banić 3 min 55 sec 31
3555Mislav Zuanović 4 min 4 sec 31
3556Lucija Petrovic 4 min 4 sec 31
3557Borislav Svetec 4 min 9 sec 31
3558Mateo Miličević 4 min 22 sec 31
3559Martina Mačković 4 min 28 sec 31
3560Dominik Mrak 4 min 33 sec 31
3561Fran Božić 4 min 44 sec 31
3562Davor Pintarić 4 min 54 sec 31
3563Mihael Klarić 4 min 56 sec 31
3564Đurđica Stojanović 5 min 0 sec 31
3565Davor Špoljar 5 min 6 sec 31
3566Lovro Štefan 5 min 31 sec 31
3567Marija Tonković 5 min 32 sec 31
3568Matej Horvat 5 min 50 sec 31
3569Kristina Mitar 5 min 53 sec 31
3570Lars Vitas 6 min 28 sec 31
3571Mirna Zec 7 min 6 sec 31
3572Dujo Šantić 7 min 7 sec 31
3573Martina Mačković 7 min 38 sec 31
3574Martina Marić 8 min 40 sec 31
3575Julijana Čikara 9 min 0 sec 31
3576Kristina Mitar 9 min 48 sec 31
3577Ivona Eterović 10 min 2 sec 31
3578Zdenka Baković 10 min 37 sec 31
3579Davor Pintarić 10 min 39 sec 31
3580Sanela Simunic 10 min 44 sec 31
3581Ivan Šunjić 11 min 29 sec 31
3582Nata Hajdu 12 min 4 sec 31
3583Marko Čulina 14 min 8 sec 31
3584Ana Luketić 14 min 58 sec 31
3585Irena Rešetar 15 min 1 sec 31
3586None 15 min 5 sec 31
3587Valentina Mataija 16 min 48 sec 31
3588Zlatko Međimurec 16 min 59 sec 31
3589Sabina Božić Japundžić 19 min 39 sec 31
3590Marko Henčić 19 min 56 sec 31
3591Zlatko Međimurec 19 min 59 sec 31
3592Marta Ovčar 20 min 0 sec 31
3593Zdenka Filippi 2 sec 30
3594Anja Borda 41 sec 30
3595Radmila Berendika 50 sec 30
3596marija berendika 52 sec 30
3597marija berendika 52 sec 30
3598Borna Treska 1 min 19 sec 30
3599Gabriela Danita Mandić 1 min 19 sec 30
3600Rozana Juras 1 min 28 sec 30
3601Ivan Šunjić 1 min 45 sec 30
3602Rozana Juras 1 min 46 sec 30
3603Martina Mačković 1 min 46 sec 30
3604Filip Konić 1 min 54 sec 30
3605Iva Banović 1 min 54 sec 30
3606Bok 2 min 14 sec 30
3607Filip Konić 2 min 18 sec 30
3608Tatjana Timko 2 min 19 sec 30
3609Filip Konić 2 min 20 sec 30
3610Davor Pintarič 2 min 21 sec 30
3611Marija Novosel 2 min 23 sec 30
3612Ruža Klarić 2 min 25 sec 30
3613Ljiljana Miler 2 min 25 sec 30
3614Tonka Guc 2 min 26 sec 30
3615Vanessa Lošić 2 min 27 sec 30
3616Ljiljana Miler 2 min 28 sec 30
3617Borislav Svetec 2 min 29 sec 30
3618Davor Pintarić 2 min 29 sec 30
3619Anamarija Gorenc 2 min 31 sec 30
3620Ivan Šunjić 2 min 34 sec 30
3621Jelena Muzica 2 min 36 sec 30
3622Marijana Sokolovic 2 min 42 sec 30
3623Zdenka Filippi 2 min 47 sec 30
3624Zdenka Filippi 2 min 48 sec 30
3625Zdenka Filippi 2 min 49 sec 30
3626Zdenka Filippi 2 min 55 sec 30
3627Ivančica Sklepić 2 min 56 sec 30
3628Zdenka Filippi 2 min 57 sec 30
3629Ljiljana Miler 2 min 59 sec 30
3630Zdenka Filippi 3 min 0 sec 30
3631Marija Tonkovic 3 min 2 sec 30
3632Marta Bušelić 3 min 7 sec 30
3633Ljiljana Miler 3 min 7 sec 30
3634Ljiljana Miler 3 min 10 sec 30
3635Zdenka Filippi 3 min 23 sec 30
3636Anja Didović 3 min 30 sec 30
3637Anamarija Miličević 3 min 41 sec 30
3638Zdenka Filippi 3 min 45 sec 30
3639Sven Sušanj 4 min 6 sec 30
3640Tanja Kosanović 4 min 19 sec 30
3641Ivan Nekić 4 min 19 sec 30
3642Ivan Nekić 4 min 23 sec 30
3643Manuela Grubišić 4 min 27 sec 30
3644Jelena Batrnek 4 min 28 sec 30
3645Renata Pelenokaite 4 min 28 sec 30
3646Rudolf Barišić 4 min 30 sec 30
3647Dominik Budan 4 min 34 sec 30
3648Ana Biško 4 min 35 sec 30
3649Jelena Rajcic 4 min 58 sec 30
3650Mirjam Grabovac 5 min 3 sec 30
3651Petra Špoljar 5 min 13 sec 30
3652Tihana Plečko 5 min 14 sec 30
3653Stanko Kruzic 5 min 26 sec 30
3654Tvrtko Ivanišević 6 min 2 sec 30
3655Marin Petrović 6 min 20 sec 30
3656Ivona Radić 6 min 35 sec 30
3657Nikolina Buljan 6 min 56 sec 30
3658Matea Orešković 7 min 8 sec 30
3659Gordana Jurleta 7 min 51 sec 30
3660Alma Cacan 8 min 24 sec 30
3661Zlatko Međimurec 9 min 25 sec 30
3662Dino Kasumović 10 min 28 sec 30
3663Žaneta Štrbac Mišić 10 min 31 sec 30
3664Petar Svilan 11 min 23 sec 30
3665Petra Pećnik 12 min 27 sec 30
3666Domagoj Lovro Milićević 12 min 31 sec 30
3667Monika Zirdum 13 min 4 sec 30
3668Ivan Vranješ 13 min 12 sec 30
3669Ines Perlić 13 min 14 sec 30
3670Jelena Kovačević 13 min 30 sec 30
3671None 15 min 25 sec 30
3672None 18 min 16 sec 30
3673Jana Marić 18 min 50 sec 30
3674Katarina Petreš 19 min 42 sec 30
3675Tihana Kurtovic 20 min 0 sec 30
3676marija berendika 48 sec 29
3677marija berendika 50 sec 29
3678Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 29
3679Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 29
3680marija berendika 1 min 20 sec 29
3681Martina Mačković 1 min 45 sec 29
3682Filip Konić 1 min 49 sec 29
3683marija berendika 1 min 53 sec 29
3684Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 19 sec 29
3685Martin Marijanović 2 min 22 sec 29
3686Tonka Guć 2 min 25 sec 29
3687Ivan Šimunić 2 min 26 sec 29
3688Marija Tonković 2 min 31 sec 29
3689Ljiljana Miler 2 min 32 sec 29
3690Davor Pintarić 2 min 34 sec 29
3691Zrinka Pavlinec 2 min 41 sec 29
3692Marijana Sokolovic 2 min 46 sec 29
3693Lovro Bračević 2 min 53 sec 29
3694Anamarija Gorenc 2 min 54 sec 29
3695Marijana Sokolovic 3 min 0 sec 29
3696Borislav Svetec 3 min 22 sec 29
3697Davor Pintarić 3 min 24 sec 29
3698Nebojša Mickov 3 min 29 sec 29
3699Anitad 3 min 30 sec 29
3700Ante Maric 3 min 31 sec 29
3701Marija Šimat 3 min 31 sec 29
3702Kristina Mitar 3 min 31 sec 29
3703Davor Špoljar 3 min 39 sec 29
3704Mersudin Buljić 3 min 40 sec 29
3705Ana Klaić 3 min 42 sec 29
3706Sandra Krajina 3 min 45 sec 29
3707Jelena Muzica 3 min 45 sec 29
3708Lucija Petrović 3 min 53 sec 29
3709Sunčana Bošnjak 3 min 55 sec 29
3710Ana 4 min 0 sec 29
3711Josip Paškov 4 min 2 sec 29
3712Anamarija Sučec 4 min 30 sec 29
3713Silvia Steiner 4 min 35 sec 29
3714Mirela Banovac 4 min 42 sec 29
3715Marul Kuljis 4 min 46 sec 29
3716Filip Jalšovec 4 min 50 sec 29
3717Tomislav Levatić 4 min 54 sec 29
3718Goranka Tomčić 5 min 1 sec 29
3719None 5 min 11 sec 29
3720Roko Veraja 5 min 12 sec 29
3721Filip Cirkvenčić 5 min 21 sec 29
3722Maja Marković 5 min 22 sec 29
3723MIRELA VUKAS 5 min 33 sec 29
3724Kristina rukavina 5 min 33 sec 29
3725Marko Maljevac 5 min 34 sec 29
3726Karlo Klarin 5 min 37 sec 29
3727Matej Malešević 5 min 37 sec 29
3728Borna Treska 5 min 42 sec 29
3729Franica Đevoić 5 min 59 sec 29
3730Lars Vitas 6 min 22 sec 29
3731Monika Dević 6 min 58 sec 29
3732Marija Šeperić-Grdiša 7 min 14 sec 29
3733Borna Treska 7 min 39 sec 29
3734Nikolina Vaić 7 min 50 sec 29
3735Nikola Jelaš 8 min 22 sec 29
3736Anamarija Belaj 9 min 0 sec 29
3737Sara Bešlić 9 min 6 sec 29
3738Milena Ivanović 10 min 47 sec 29
3739Iva Majačić 11 min 49 sec 29
3740Nino Buić 13 min 0 sec 29
3741None 15 min 55 sec 29
3742Biljana Litarić Brodar 16 min 21 sec 29
3743Josipa Zbiljski 17 min 34 sec 29
3744None 17 min 47 sec 29
3745Ana pocrnić 18 min 32 sec 29
3746Anamaria Yago 18 min 39 sec 29
3747Viktoria Patricia Hrman 19 min 25 sec 29
3748Nives Gurović 19 min 51 sec 29
3749Marina Tokić 19 min 57 sec 29
3750Katarina Krizmanić 19 min 58 sec 29
3751Jasminka Klemencic 20 min 0 sec 29
3752Iva Vuković 20 min 0 sec 29
3753Izabela Kapustic 20 min 0 sec 29
3754Valentina Malović 45 sec 28
3755Radmila Berendika 49 sec 28
3756Filip Konić 1 min 56 sec 28
3757Milena Ivanović 2 min 3 sec 28
3758Anamarija Gorenc 2 min 5 sec 28
3759marija berendika 2 min 21 sec 28
3760Borislav Svetec 2 min 21 sec 28
3761Monika Grozdek 2 min 21 sec 28
3762Ljiljana Milet 2 min 27 sec 28
3763Dominik Mrak 2 min 34 sec 28
3764None 2 min 37 sec 28
3765Petra Špoljar 2 min 49 sec 28
3766Marijana Sokolovic 2 min 54 sec 28
3767Zdenka Filippi 2 min 55 sec 28
3768Saša Danon 3 min 3 sec 28
3769Zlatko Međimurec 3 min 4 sec 28
3770Zdenka Filippi 3 min 9 sec 28
3771gcjdvad 3 min 21 sec 28
3772Tonka Guć 3 min 23 sec 28
3773Ana Pocrnić 3 min 26 sec 28
3774Silvia Vidovic 3 min 30 sec 28
3775Tea Tomljanović 3 min 33 sec 28
3776Tihana Plečko 3 min 33 sec 28
3777Ivan Vlahov 3 min 34 sec 28
3778Petra Rukelj 3 min 39 sec 28
3779Tea Lucija Ivić 3 min 40 sec 28
3780Zdenka Filippi 3 min 48 sec 28
3781Maja Kodžoman 3 min 51 sec 28
3782Borislav Svetec 3 min 52 sec 28
3783Karlo Klarin 3 min 55 sec 28
3784Ana Kolenko 3 min 55 sec 28
3785Mato Klasanović 4 min 0 sec 28
3786Annemarie Marić 4 min 8 sec 28
3787Lovro Bračević 4 min 8 sec 28
3788Julijan Jovanović 4 min 14 sec 28
3789Filip Tadijančević 4 min 14 sec 28
3790Ana Vulic 4 min 19 sec 28
3791Lucija Bukvić 4 min 24 sec 28
3792Julijana Čikara 4 min 34 sec 28
3793Tomislav Bunjevac 4 min 35 sec 28
3794Klaudio Strahonija 4 min 40 sec 28
3795Bernardo Kerečeni 4 min 47 sec 28
3796Anakatarina Mandić 4 min 55 sec 28
3797Domagoj Babić 5 min 0 sec 28
3798Hana Vlahov 5 min 4 sec 28
3799Mislav Blagaić 5 min 14 sec 28
3800Milivoj Dretar 5 min 16 sec 28
3801Raspovic 5 min 22 sec 28
3802Ljiljana Fućak 5 min 23 sec 28
3803Ljiljana Miler 5 min 26 sec 28
3804Karlo Brezović 5 min 27 sec 28
3805None 5 min 30 sec 28
3806Maja Čović 5 min 31 sec 28
3807John Lennon 5 min 53 sec 28
3808Anamarija Gorenc 6 min 7 sec 28
3809Ivana Kos 6 min 11 sec 28
3810Nika kilic 6 min 31 sec 28
3811Rubes Levada 6 min 34 sec 28
3812Mirela Majnarić 6 min 42 sec 28
3813Ivana Majcen 6 min 42 sec 28
3814Lucija Pavić 6 min 50 sec 28
3815Predrag Bajović 6 min 51 sec 28
3816Jelena Muzica 7 min 3 sec 28
3817Filip Tadijančević 7 min 6 sec 28
3818Danijela Mesec 7 min 19 sec 28
3819Domagoj Bosiljevac 7 min 25 sec 28
3820Kristina Sutara 7 min 36 sec 28
3821Lucija Kilic 7 min 41 sec 28
3822Milena Ivanoz 7 min 55 sec 28
3823Tomislav Bekavac 8 min 0 sec 28
3824Marijana Gudelj 8 min 2 sec 28
3825Tatjana Jakšić 8 min 27 sec 28
3826Tina Petrina 8 min 32 sec 28
3827Klaudia Blašković 8 min 45 sec 28
3828V.O. 8 min 46 sec 28
3829Borislav Svetec 8 min 51 sec 28
3830Tanja Petrova 8 min 53 sec 28
3831Vjekoslav Tkalac 9 min 4 sec 28
3832Maja Marchig-Đurđić 10 min 1 sec 28
3833Josip Brkić 10 min 31 sec 28
3834Zlatko Međimurec 10 min 50 sec 28
3835Sonja 11 min 59 sec 28
3836iva Mlakar 13 min 43 sec 28
3837Sanja Peršić 14 min 5 sec 28
3838Kristijan Krivačić 14 min 48 sec 28
3839Zohra Boukhatem 16 min 11 sec 28
3840Sara Božić 16 min 14 sec 28
3841Ivan Prološčić 16 min 16 sec 28
3842Sanja Galić 17 min 14 sec 28
3843Zrinka Šantak 17 min 46 sec 28
3844Nebojša Ćeran 18 min 40 sec 28
3845Lovro Jambrecina 18 min 46 sec 28
3846Anamarija Sučec 18 min 47 sec 28
3847Duje Alajbeg 19 min 40 sec 28
3848Valentina Mikulčić 19 min 52 sec 28
3849Marija Šarić 20 min 0 sec 28
3850Tatjana Timko 20 min 1 sec 28
3851Zvonimir Popov?i? 47 sec 27
3852Davor Pintarić 1 min 35 sec 27
3853Anamarija Belaj 1 min 42 sec 27
3854Manuela Grubisic 1 min 50 sec 27
3855Ivana Prkić 2 min 4 sec 27
3856Antonija Kapetanović 2 min 7 sec 27
3857Leonarda Rusan 2 min 7 sec 27
3858Anamarija Gorenc 2 min 9 sec 27
3859Zrinka Pavlinec 2 min 11 sec 27
3860Valentina Malović 2 min 13 sec 27
3861Tvrtko Ivanišević 2 min 15 sec 27
3862Martina Knežević 2 min 20 sec 27
3863Ivan Šimunić 2 min 27 sec 27
3864Rozana Juras 2 min 28 sec 27
3865Marijana Sokolovic 2 min 28 sec 27
3866Petra Špoljar 2 min 30 sec 27
3867Marijana Sokolovic 2 min 34 sec 27
3868Gorana Rabar 2 min 43 sec 27
3869Ruža Klarić 2 min 48 sec 27
3870Maja Pamuković 2 min 51 sec 27
3871Ljiljana Miler 2 min 51 sec 27
3872Viktor Čikara 2 min 55 sec 27
3873Zdenka Filippi 3 min 8 sec 27
3874Borislav Svetec 3 min 13 sec 27
3875Zdenka Filippi 3 min 14 sec 27
3876ana 3 min 23 sec 27
3877Marijana Jakovašić 3 min 26 sec 27
3878Anamarija Goleš 3 min 27 sec 27
3879Kristijan Čuljak 3 min 29 sec 27
3880Filip Tadijančević 3 min 29 sec 27
3881Zdenka Filippi 3 min 38 sec 27
3882Franica Đevoić 3 min 39 sec 27
3883Ante Benić 3 min 55 sec 27
3884Ljiljana Miler 4 min 2 sec 27
3885Petar Ćulibrk 4 min 2 sec 27
3886Dinko Horvat 4 min 8 sec 27
3887Danijela Kobescak 4 min 9 sec 27
3888Martina Baričević 4 min 11 sec 27
3889Lana Pavlaković 4 min 14 sec 27
3890Ivona Radić 4 min 16 sec 27
3891Martina Vitasovic 4 min 17 sec 27
3892Marijo Plazonić 4 min 18 sec 27
3893Anamarija Gorenc 4 min 26 sec 27
3894Petar Ciganović 4 min 27 sec 27
3895Tena Filetin 4 min 30 sec 27
3896Daniela Mužić 4 min 35 sec 27
3897Sulvija Limani 4 min 35 sec 27
3898Aster Doricic 4 min 35 sec 27
3899Bernarda Mrak 4 min 37 sec 27
3900Ivica Skender 4 min 42 sec 27
3901Ivana Čorić 4 min 43 sec 27
3902Karmen Čabrilo 4 min 43 sec 27
3903Diana Avdić 4 min 48 sec 27
3904Matea Majstorović 5 min 1 sec 27
3905Antun Brzić 5 min 15 sec 27
3906Đurđica Stojanović 5 min 16 sec 27
3907Lucija Ravlić 5 min 16 sec 27
3908None 5 min 20 sec 27
3909Ivana Kraljić 5 min 25 sec 27
3910Elvira Angyal 5 min 25 sec 27
3911Indira Denaro 5 min 32 sec 27
3912Dora jelacic 5 min 36 sec 27
3913Nina Lalić 5 min 46 sec 27
3914Paula Ćaćić 5 min 46 sec 27
3915Issa Mileusnic 5 min 47 sec 27
3916Milivoj Dretar 5 min 49 sec 27
3917Danijela Kudeljnjak 5 min 52 sec 27
3918Ivica Skender 5 min 54 sec 27
3919Ivan Krešimir Letica 5 min 55 sec 27
3920Ivana Vuković 6 min 3 sec 27
3921Mirko Savkovic 6 min 4 sec 27
3922Tea Forjan 6 min 4 sec 27
3923Igor Venus 6 min 5 sec 27
3924Martina Kristo Kotlar 6 min 8 sec 27
3925Marija Žebčević 6 min 9 sec 27
3926Martina Mačković 6 min 13 sec 27
3927Marta Sunko 6 min 15 sec 27
3928Irena Ivančić 6 min 17 sec 27
3929Petra Kuštera 6 min 25 sec 27
3930Andrej Fric 6 min 37 sec 27
3931Ljiljana Srebrenović 6 min 40 sec 27
3932Srđana Botić 6 min 41 sec 27
3933Anita d 6 min 43 sec 27
3934Vid Vlahović 6 min 47 sec 27
3935Julije Žigo 6 min 49 sec 27
3936Julia Radojčić 6 min 51 sec 27
3937Harry Kim 6 min 51 sec 27
3938Nela Gross 6 min 54 sec 27
3939Koraljka Pejić 7 min 9 sec 27
3940ŽELJKA HRG KRPELNIK 7 min 9 sec 27
3941Dorian Sabljak 7 min 12 sec 27
3942Nada Čordašić 7 min 17 sec 27
3943Vesna Živčić 7 min 21 sec 27
3944Mihovil Frater 7 min 23 sec 27
3945Eliana Macan 7 min 24 sec 27
3946Veronika Mesić 7 min 27 sec 27
3947Andreja Kerovec Letica 7 min 31 sec 27
3948Barbara Kalaš Zajc 7 min 55 sec 27
3949Sandra Vukosa Oles 8 min 4 sec 27
3950Dominik Lukić 8 min 35 sec 27
3951Nataša Briški 8 min 51 sec 27
3952Kristinka Vugrinec 9 min 7 sec 27
3953Tomislav Bekavac 9 min 17 sec 27
3954Renata Wierschin 9 min 19 sec 27
3955Tomislav Bekavac 9 min 32 sec 27
3956Ines Vukelic 9 min 45 sec 27
3957Marija Bionda 10 min 11 sec 27
3958Do Bo 10 min 28 sec 27
3959Ema Klemar 10 min 47 sec 27
3960Gordana Visković 11 min 0 sec 27
3961Mila Perasovic 11 min 14 sec 27
3962Iva Banović 11 min 44 sec 27
3963Maja Balen 12 min 11 sec 27
3964Karlo Klarin 12 min 31 sec 27
3965Martin Marijanović 13 min 30 sec 27
3966Ana Giljanovic 13 min 38 sec 27
3967Goran Grgac 13 min 42 sec 27
3968Angela Crnobrnja 14 min 6 sec 27
3969JELENA GALESKI 14 min 58 sec 27
3970Martina Mačković 15 min 59 sec 27
3971Ana Lovrić 16 min 5 sec 27
3972Dejan Taradi 16 min 16 sec 27
3973Darko Tomorad 16 min 30 sec 27
3974Mihaela Mikic 16 min 59 sec 27
3975Bepo Anticevic 18 min 20 sec 27
3976Tatjana Pongrac 18 min 38 sec 27
3977Maja Dujlović 19 min 13 sec 27
3978Kristina Pogačić 19 min 57 sec 27
3979Jelena Batrnek 20 min 0 sec 27
3980Magda Hure 20 min 0 sec 27
3981Tin Stubić 20 min 0 sec 27
3982Anamarija Gorenc 20 min 1 sec 27
3983Tin Stubić 20 min 1 sec 27
3984Vanessa Lošić 1 min 46 sec 26
3985Anamarija Gorenc 2 min 2 sec 26
3986Iva Banović 2 min 6 sec 26
3987Antonio Olajoš 2 min 8 sec 26
3988Milena Ivanović 2 min 9 sec 26
3989Ah 2 min 10 sec 26
3990Ivan Šimunić 2 min 14 sec 26
3991Tonka Guć 2 min 20 sec 26
3992Petra Špoljar 2 min 30 sec 26
3993Marija Piliškić 2 min 45 sec 26
3994Ante Grković 2 min 47 sec 26
3995Tatjana Timko 2 min 56 sec 26
3996Natalija Agatić 2 min 59 sec 26
3997Zdenka Filippi 3 min 2 sec 26
3998Monika Dević 3 min 6 sec 26
3999T 3 min 9 sec 26
4000Bernarda Brekalo 3 min 11 sec 26
4001Ivna Franić 3 min 17 sec 26
4002Ivančica Sklepić 3 min 19 sec 26
4003Martina Topić 3 min 20 sec 26
4004Ljiljana Miler 3 min 21 sec 26
4005Adi Tufek 3 min 24 sec 26
4006Ante Gašpić 3 min 32 sec 26
4007Mirta Karina Rogić 3 min 36 sec 26
4008Danijela Kobescak 3 min 37 sec 26
4009Saša Šegrt 3 min 43 sec 26
4010Jasenka Vidić 3 min 44 sec 26
4011Ana Štokan 3 min 53 sec 26
4012Marko Lapić 4 min 3 sec 26
4013Tihana Plečko 4 min 3 sec 26
4014Tomislav Baksa 4 min 4 sec 26
4015Luka Minarik 4 min 6 sec 26
4016Ana Gakić 4 min 8 sec 26
4017Monika Dević 4 min 9 sec 26
4018Suzana Mimica 4 min 13 sec 26
4019Lea Anić 4 min 14 sec 26
4020Tihana Plečko 4 min 14 sec 26
4021Matea Majstorović 4 min 17 sec 26
4022Ana Lončarić Kostrenčić 4 min 19 sec 26
4023Tomislav Bekavac 4 min 20 sec 26
4024Kristina Delfin Kanceljak 4 min 23 sec 26
4025Azrael Marko Horvat Angelos 4 min 23 sec 26
4026Abc Ded 4 min 26 sec 26
4027Lucija Malekovic 4 min 26 sec 26
4028Iva Kero 4 min 27 sec 26
4029Mirjana Ćosić Premuš 4 min 31 sec 26
4030Tea Brunović Horvat 4 min 34 sec 26
4031Magdalena Jeričević 4 min 34 sec 26
4032Ivona Tomiek 4 min 35 sec 26
4033Fabijan Brkić 4 min 38 sec 26
4034Petra Strujić 4 min 38 sec 26
4035Danijela Banović 4 min 39 sec 26
4036Tea Čondrić 4 min 43 sec 26
4037Tomislav Bekavac 4 min 47 sec 26
4038Annemarie Marić 4 min 51 sec 26
4039Kristina Bratković 4 min 54 sec 26
4040Tihana Plečko 4 min 54 sec 26
4041Marta Bušelić 4 min 55 sec 26
4042Irena Šuligoj 4 min 56 sec 26
4043Antonia Vodan 4 min 58 sec 26
4044Ljiljana Miler 5 min 1 sec 26
4045Sergej Novosel 5 min 1 sec 26
4046Igor Barišić 5 min 3 sec 26
4047Smiljan Pilipović 5 min 3 sec 26
4048Đurđica Stojanović 5 min 3 sec 26
4049Domagoj Hrastovec 5 min 3 sec 26
4050Jelena Ćurko Krivak 5 min 6 sec 26
4051Neven Bilić 5 min 9 sec 26
4052Ivana Kenk Kalebić 5 min 13 sec 26
4053Dražen Filošević 5 min 16 sec 26
4054Josip Raic 5 min 19 sec 26
4055Željana Zokić 5 min 20 sec 26
4056Branko Despot 5 min 20 sec 26
4057Lana Hmelik 5 min 24 sec 26
4058Lana Brkić 5 min 24 sec 26
4059Magdalena Nigoevic 5 min 35 sec 26
4060Ronald Fućak 5 min 35 sec 26
4061Ana MUšić 5 min 40 sec 26
4062Ema Abadžieva 5 min 42 sec 26
4063Ivana Pogačić Vale 5 min 46 sec 26
4064Tihana Plečko 5 min 48 sec 26
4065Ivana Todorović 5 min 52 sec 26
4066Darja Roberta Krpan 5 min 56 sec 26
4067None 5 min 57 sec 26
4068Doris Kopf 5 min 58 sec 26
4069Tamara Kekez 5 min 59 sec 26
4070Irena Matković 6 min 1 sec 26
4071Andrija Amižić 6 min 5 sec 26
4072Maja Kristić 6 min 6 sec 26
4073Petra Minđek 6 min 8 sec 26
4074Gordana Nedeljković 6 min 9 sec 26
4075Ivana Petrović Vidić 6 min 11 sec 26
4076Elizabeta Krklec 6 min 12 sec 26
4077Antonija Milković 6 min 13 sec 26
4078Robert Žsrković 6 min 18 sec 26
4079Saša Sutlović 6 min 21 sec 26
4080Petar Belinic 6 min 24 sec 26
4081Eva Haddad 6 min 25 sec 26
4082Ranko Antun Pezelj 6 min 30 sec 26
4083Pero Moretić 6 min 33 sec 26
4084Lorna Merlić 6 min 34 sec 26
4085Petra Kvasnička 6 min 41 sec 26
4086Mislav Zuanović 6 min 42 sec 26
4087Mirna Ivanković 6 min 43 sec 26
4088Ivana Verveger 6 min 44 sec 26
4089Željka Lovrić 6 min 46 sec 26
4090Leonarda Bešvir 6 min 48 sec 26
4091Lucija Cvitan 6 min 48 sec 26
4092Matej Tičić 6 min 53 sec 26
4093Mihael Kralj 6 min 53 sec 26
4094Lovro Klepac 6 min 54 sec 26
4095Ferdinand Četaj 6 min 56 sec 26
4096Martin Majcenović 7 min 15 sec 26
4097Robert Grabrovec 7 min 17 sec 26
4098Dominik Verner 7 min 20 sec 26
4099None 7 min 21 sec 26
4100Ivan Kalas 7 min 22 sec 26
4101Josip Bračulj 7 min 22 sec 26
4102Dijana Šprem 7 min 27 sec 26
4103Anamarija Gorenc 7 min 32 sec 26
4104Filip Tadijančević 7 min 33 sec 26
4105Ivana Zrilic 7 min 35 sec 26
4106Helen Vučić 7 min 40 sec 26
4107Davor Gereš 7 min 41 sec 26
4108Sulejman Mrkić 7 min 46 sec 26
4109Bernarda Brekalo 7 min 49 sec 26
4110Alma Cacan 7 min 53 sec 26
4111None 7 min 53 sec 26
4112None 8 min 4 sec 26
4113Vera Bilandžić 8 min 6 sec 26
4114Neda Počekaj 8 min 16 sec 26
4115Fran Komljenović 8 min 18 sec 26
4116BORIS PANIĆ 8 min 36 sec 26
4117Laura Nikolic 9 min 17 sec 26
4118Sara Krcelic 9 min 25 sec 26
4119Mari Čukelj 9 min 37 sec 26
4120Lucijan Loje 9 min 38 sec 26
4121Martina Lončarić 9 min 52 sec 26
4122Ivan Perković 9 min 56 sec 26
4123Kristina Zirdum 9 min 59 sec 26
4124Klara R 10 min 22 sec 26
4125MIRELA VUKAS 10 min 52 sec 26
4126None 10 min 56 sec 26
4127Sara Marinković 11 min 1 sec 26
4128Vanda Bajs 11 min 12 sec 26
4129None 11 min 49 sec 26
4130Tamara Vidović 12 min 26 sec 26
4131Ivan Došlić 12 min 59 sec 26
4132Matea Denona 14 min 24 sec 26
4133Zoia Dimic 15 min 25 sec 26
4134Valentina Ivakić 15 min 28 sec 26
4135Gabriela Soldo 15 min 52 sec 26
4136Ivan Šimunić 15 min 54 sec 26
4137ana.vulic21@gmail.com 16 min 10 sec 26
4138Goran Žagar 16 min 22 sec 26
4139Kristina Vrbek 16 min 35 sec 26
4140Ivan Božić 16 min 51 sec 26
4141Martina Brblić 17 min 56 sec 26
4142None 17 min 56 sec 26
4143Ana Piplović 18 min 2 sec 26
4144Branka Perić 18 min 3 sec 26
4145Antonija Benić 18 min 6 sec 26
4146Dijana Šalković 18 min 20 sec 26
4147Dario Petrović 18 min 52 sec 26
4148Marko čulina 1 min 25 sec 25
4149Boris Bunčić 1 min 48 sec 25
4150Antonija Kapetanović 1 min 52 sec 25
4151Ivan Vranješ 1 min 54 sec 25
4152Sanja Galić 2 min 4 sec 25
4153Matilda Kostić 2 min 14 sec 25
4154Miroljub Petrović 2 min 18 sec 25
4155Marijana Sokolovic 2 min 32 sec 25
4156Filip Konić 2 min 38 sec 25
4157Toni Polonijo 2 min 40 sec 25
4158Tvrtko Ivanišević 2 min 41 sec 25
4159Marijana Sokolovic 2 min 42 sec 25
4160Bernarda Brekalo 2 min 43 sec 25
4161Iva Roncevic 2 min 49 sec 25
4162Ante Franić 2 min 50 sec 25
4163Ljiljana Miler 2 min 55 sec 25
4164Marta Pocrnčić 2 min 58 sec 25
4165Martina Knežević 3 min 1 sec 25
4166Tomislav Bekavac 3 min 3 sec 25
4167Veronika Lisjak 3 min 3 sec 25
4168Lara Majcan 3 min 4 sec 25
4169Ivana Busch 3 min 8 sec 25
4170Željka Drniković 3 min 8 sec 25
4171Helena de Both 3 min 11 sec 25
4172Jelena kovacevic 3 min 13 sec 25
4173A p 3 min 13 sec 25
4174livio karavanic 3 min 16 sec 25
4175Petra Špoljar 3 min 20 sec 25
4176Dorotea Tuškan 3 min 25 sec 25
4177Petar Jagar 3 min 26 sec 25
4178Željko Biličić 3 min 26 sec 25
4179Filip Tadijančević 3 min 30 sec 25
4180Ivana Pavičić-Ivelja 3 min 31 sec 25
4181Filip Konić 3 min 32 sec 25
4182Marija Berendika 3 min 33 sec 25
4183Bojana Bosanac 3 min 35 sec 25
4184Lada Crnobori 3 min 36 sec 25
4185Andrea Jurić 3 min 37 sec 25
4186VAdamek 3 min 39 sec 25
4187Nicole Cikač 3 min 43 sec 25
4188Martina Anić 3 min 43 sec 25
4189Lorena Mavar 3 min 45 sec 25
4190Manuel Koren 3 min 46 sec 25
4191Sara Petrinjak 3 min 47 sec 25
4192Davorka Hackenberger 3 min 48 sec 25
4193Lovro Crnković 3 min 49 sec 25
4194Lea Puncec Josipovic 3 min 50 sec 25
4195I 3 min 50 sec 25
4196Ivan Rosički 3 min 56 sec 25
4197Marina Krističević 3 min 57 sec 25
4198Marija Maslov 3 min 57 sec 25
4199Marijana Sokolovic 4 min 1 sec 25
4200Ivan Ciglenečki 4 min 1 sec 25
4201Nada Čordašić 4 min 2 sec 25
4202VANJA HMELIK 4 min 7 sec 25
4203Nikolina Gunj 4 min 10 sec 25
4204Mihaela Stojić 4 min 12 sec 25
4205Tatjana Vrbic 4 min 12 sec 25
4206Vedran Stanković 4 min 12 sec 25
4207Luka Petrović 4 min 13 sec 25
4208Lucija Vraneković 4 min 14 sec 25
4209Aleksandra Bajac 4 min 14 sec 25
4210Ivana Basic 4 min 15 sec 25
4211Ivan Jurković 4 min 15 sec 25
4212Maja Matić 4 min 15 sec 25
4213Tina Novak 4 min 17 sec 25
4214Bok 4 min 19 sec 25
4215Magdalena Gospodnetić 4 min 20 sec 25
4216Milena Škoda 4 min 21 sec 25
4217Dragan Makar 4 min 21 sec 25
4218Maja Jokanović 4 min 27 sec 25
4219Tomislav Bekavac 4 min 28 sec 25
4220Magdalena Zrnčić 4 min 31 sec 25
4221Veronika Lisjak 4 min 33 sec 25
4222Lidija Jurković 4 min 35 sec 25
4223Marko Vulesica 4 min 35 sec 25
4224Filip Karan 4 min 36 sec 25
4225Pero peric 4 min 39 sec 25
4226Marija Bionda 4 min 44 sec 25
4227Paula Knego 4 min 46 sec 25
4228Ana Sporiš 4 min 47 sec 25
4229Ivan Skok 4 min 48 sec 25
4230Nika Kožar 4 min 48 sec 25
4231Antonia Tvorek 4 min 52 sec 25
4232Jasmina Štimac 4 min 56 sec 25
4233Stela Tomašić 4 min 56 sec 25
4234MM 4 min 59 sec 25
4235Miroslav Drašković 4 min 59 sec 25
4236Branimira Palić 5 min 2 sec 25
4237Filip Matic 5 min 4 sec 25
4238None 5 min 4 sec 25
4239Dario Ćorić 5 min 7 sec 25
4240Branka Grubišić 5 min 10 sec 25
4241Nives Vrbančić 5 min 14 sec 25
4242DANIELA BJELANOVIĆ 5 min 14 sec 25
4243Ivan Bojčić 5 min 15 sec 25
4244None 5 min 23 sec 25
4245Sergej Filipović 5 min 24 sec 25
4246Dolores Juretić-Kovač 5 min 26 sec 25
4247Goran Mihalj 5 min 26 sec 25
4248Ivan Dujmić 5 min 30 sec 25
4249Ivona 5 min 37 sec 25
4250Hrvoje Đurak 5 min 37 sec 25
4251Maud Lasić 5 min 40 sec 25
4252None 5 min 43 sec 25
4253L v 5 min 44 sec 25
4254Anđelija Čolak 5 min 44 sec 25
4255Božidar Lovro Birkić 5 min 44 sec 25
4256ivana zerovnik 5 min 45 sec 25
4257Lea Zupičić 5 min 51 sec 25
4258Krešimir Bonačić-Krešić 5 min 53 sec 25
4259Sanja Jelaković Kühner 6 min 2 sec 25
4260Željka Curiš 6 min 5 sec 25
4261Maja Ronik 6 min 13 sec 25
4262Đurđica Stojanović 6 min 15 sec 25
4263Žaklina Nedelkovska 6 min 16 sec 25
4264Visnja Vugrinec 6 min 17 sec 25
4265Mirna Kovačić 6 min 19 sec 25
4266Ivan Došlić 6 min 21 sec 25
4267Dr.Akon 6 min 22 sec 25
4268Miroslav Vidaček 6 min 24 sec 25
4269Ana Nahod Ohnjec 6 min 25 sec 25
4270Mirna Borošak 6 min 27 sec 25
4271Dani hlevanac 6 min 27 sec 25
4272Tena Sačić 6 min 29 sec 25
4273Nina Krišto 6 min 42 sec 25
4274Doris Brkić 6 min 43 sec 25
4275Deborah Ciglenečki 6 min 48 sec 25
4276Krešimir Glavinić 6 min 49 sec 25
4277Tamara Bošković 6 min 55 sec 25
4278Josip Drenjančević 6 min 56 sec 25
4279Sanja Šimunović 6 min 58 sec 25
4280Franjo-Josip Marković 6 min 59 sec 25
4281Laura Vobner 7 min 0 sec 25
4282Domagoj Leko 7 min 4 sec 25
4283Petra Blajić 7 min 7 sec 25
4284Vanja Valtrović 7 min 10 sec 25
4285Manuela Vukić 7 min 14 sec 25
4286Tomislav Beraković 7 min 22 sec 25
4287Željko Juran 7 min 22 sec 25
4288Emanuela Glavan 7 min 25 sec 25
4289Lucija Velic 7 min 25 sec 25
4290Zeljko Vasilik 7 min 29 sec 25
4291Marko Maljevac 7 min 32 sec 25
4292Lucija Čatipović 7 min 34 sec 25
4293Snjezana Pavl9vski 7 min 35 sec 25
4294Iva P. 7 min 40 sec 25
4295None 7 min 40 sec 25
4296None 7 min 46 sec 25
4297Maša Marić 7 min 49 sec 25
4298Franko Ćorić 7 min 58 sec 25
4299None 8 min 11 sec 25
4300Lidija Graovac 8 min 20 sec 25
4301Assia Begovitch 8 min 24 sec 25
4302Marina Štambuk Poparić 8 min 32 sec 25
4303Martina Antunovic 8 min 37 sec 25
4304Aleksandar Opačić 8 min 37 sec 25
4305Željka Končić 8 min 49 sec 25
4306None 8 min 51 sec 25
4307Anica Tolić 8 min 58 sec 25
4308MIRELA VUKAS 9 min 0 sec 25
4309Igor Bućo 9 min 0 sec 25
4310Lada Šojat 9 min 4 sec 25
4311Vesna Tomasevic 9 min 8 sec 25
4312Iva Botica 9 min 12 sec 25
4313Magdalena Brcko 9 min 17 sec 25
4314Nika Matkovic 9 min 27 sec 25
4315Ante Krnić 9 min 38 sec 25
4316Zlatko Tkalčević 9 min 38 sec 25
4317Jelena Magoš Kuten 9 min 46 sec 25
4318Kristiana Zečević 9 min 49 sec 25
4319Dominik rac 10 min 6 sec 25
4320Viktor Nikoljacic 10 min 28 sec 25
4321Anica Panenić 10 min 29 sec 25
4322Zoni zole 10 min 29 sec 25
4323Nora Fraculj 10 min 39 sec 25
4324Dragutin Martinčević 10 min 50 sec 25
4325Tea Mrduljaš Cvitan 10 min 53 sec 25
4326Ema Čorak 10 min 55 sec 25
4327Rio Senjes 10 min 56 sec 25
4328Željka Veronika Horvat 11 min 18 sec 25
4329None 11 min 22 sec 25
4330Tomislav Košćak 11 min 28 sec 25
4331Tomi Jukić 11 min 48 sec 25
4332Đurđica Davidović 11 min 57 sec 25
4333Ivan Došlić 12 min 9 sec 25
4334Milena Ivanović 12 min 14 sec 25
4335Veronika Jerčinović 12 min 26 sec 25
4336Anastasija kostadinova 12 min 27 sec 25
4337Biljana Litarić Brodar 12 min 28 sec 25
4338Željka Vidović 13 min 2 sec 25
4339Elena Jug 14 min 49 sec 25
4340Martina Mačković 14 min 59 sec 25
4341Ana Vulic 15 min 1 sec 25
4342SNJEŽANA ŠOBAK 15 min 33 sec 25
4343Sanja Mihić 15 min 49 sec 25
4344Ivan Jurković 15 min 59 sec 25
4345Laura Blažević 16 min 34 sec 25
4346Josipa Bitunjac 17 min 4 sec 25
4347Selma Ibrahimovic 17 min 45 sec 25
4348Sanja Vujičić 17 min 48 sec 25
4349Ivan Tomić 17 min 59 sec 25
4350Dora Piacun 18 min 5 sec 25
4351Kristina Banović 18 min 49 sec 25
4352Marko Brkić 19 min 47 sec 25
4353Matija Đurđek 20 min 0 sec 25
4354Karlo Murtezani 20 min 0 sec 25
4355Marija Lončarek 20 min 1 sec 25
4356Zvonimir Popov?i? 49 sec 24
4357Marija Berendika 1 min 38 sec 24
4358Ivan Vranješ 1 min 45 sec 24
4359Sanja Galić 1 min 51 sec 24
4360Ivona Zausnigg 2 min 3 sec 24
4361Antonija Kapetanović 2 min 9 sec 24
4362Bernarda Mrak 2 min 20 sec 24
4363Bernarda Mrak 2 min 27 sec 24
4364Vanessa Lošić 2 min 31 sec 24
4365Lovro Bračević 2 min 33 sec 24
4366Leonarda Rusan 2 min 35 sec 24
4367Miso kovac 2 min 38 sec 24
4368Donata Nadarević 2 min 40 sec 24
4369Jelena Muzica 2 min 41 sec 24
4370Ivana Rozić 2 min 59 sec 24
4371Dajana Vidaković 3 min 2 sec 24
4372Martina Knežević 3 min 5 sec 24
4373Majda Bilandzija 3 min 8 sec 24
4374Lucija Urem 3 min 13 sec 24
4375Nina Krnić 3 min 17 sec 24
4376Renata Wierschin 3 min 18 sec 24
4377Slaven Čleković 3 min 19 sec 24
4378Zoran Pervan 3 min 20 sec 24
4379Majda Vrenc 3 min 20 sec 24
4380Marko Brozović 3 min 23 sec 24
4381Miljenka Frančić 3 min 26 sec 24
4382Srećko Krivić 3 min 27 sec 24
4383Jana Krišto 3 min 27 sec 24
4384Mario Marušić 3 min 30 sec 24
4385Brigita Mesek 3 min 33 sec 24
4386Natasa Blazic 3 min 40 sec 24
4387Nicole CIkač 3 min 40 sec 24
4388Karla Rogožar 3 min 41 sec 24
4389rr 3 min 42 sec 24
4390Ružica Tomić 3 min 44 sec 24
4391Alexandra Milisavljević 3 min 47 sec 24
4392Ivana Đuran 3 min 48 sec 24
4393Tihana Plečko 3 min 53 sec 24
4394Petra Musa 3 min 53 sec 24
4395Lana Pajdas 3 min 54 sec 24
4396Katarina Bobok 3 min 54 sec 24
4397Marija Bionda 3 min 55 sec 24
4398Dragan Šimunović 3 min 56 sec 24
4399Dino Šisl 3 min 57 sec 24
4400None 4 min 6 sec 24
4401Monika Markač 4 min 8 sec 24
4402Dino Sikirić 4 min 8 sec 24
4403Mirela Banovac 4 min 8 sec 24
4404Ivan Papeša 4 min 10 sec 24
4405Kristijan Čuljak 4 min 13 sec 24
4406Matija Božić 4 min 14 sec 24
4407Klara Fehir 4 min 15 sec 24
4408Ana Sommer 4 min 20 sec 24
4409Anastasija Oreb 4 min 21 sec 24
4410Dijana Žaja 4 min 23 sec 24
4411Matilda Kostić 4 min 26 sec 24
4412Ana Vulic 4 min 27 sec 24
4413Adriana Kovinčić 4 min 27 sec 24
4414Antonija Kapetanović 4 min 31 sec 24
4415Zlatko Međimurec 4 min 32 sec 24
4416None 4 min 33 sec 24
4417Matija Egredžija 4 min 34 sec 24
4418Nikola Horvat 4 min 35 sec 24
4419Emina Vujnovac 4 min 38 sec 24
4420Josip Melvan 4 min 42 sec 24
4421livio karavanic 4 min 44 sec 24
4422Iva Hundak 4 min 49 sec 24
4423Diana Cvetko 4 min 51 sec 24
4424Mladen Novotnx 4 min 53 sec 24
4425Bojana Trivanović 4 min 54 sec 24
4426Ivana El Assadi Kaleb 4 min 54 sec 24
4427Lucija Duka 4 min 55 sec 24
4428Matej Kunštek 4 min 56 sec 24
4429Zrinka Nikolic 4 min 56 sec 24
4430Augustin Mršić 4 min 58 sec 24
4431Dajana Vidaković 4 min 58 sec 24
4432Ana Marija Mužević 4 min 59 sec 24
4433Josipa Vrankulj 5 min 1 sec 24
4434Mia Pejinović 5 min 1 sec 24
4435Laurita Pavlišak Košta 5 min 1 sec 24
4436Jasmin Herman 5 min 2 sec 24
4437Danijela Šatorović 5 min 2 sec 24
4438Ramona Boban 5 min 3 sec 24
4439Mirna Bosnic 5 min 3 sec 24
4440damir Mizler 5 min 4 sec 24
4441Manuela ugarković 5 min 6 sec 24
4442Marija Vreš 5 min 7 sec 24
4443Pero Perić 5 min 8 sec 24
4444Lea Lozančić 5 min 10 sec 24
4445Domagoj Matić 5 min 10 sec 24
4446Petra Štiglić 5 min 11 sec 24
4447Paula Raguž 5 min 11 sec 24
4448Marija Plemenčić 5 min 13 sec 24
4449Martina Kobas 5 min 21 sec 24
4450Luka Gojčeta 5 min 22 sec 24
4451Mario Mišić 5 min 23 sec 24
4452ja je 5 min 23 sec 24
4453Dominik Vivoda 5 min 24 sec 24
4454Tina Zgorelac 5 min 26 sec 24
4455adfasdf 5 min 27 sec 24
4456Sara Golub 5 min 27 sec 24
4457None 5 min 27 sec 24
4458Mira Bućin 5 min 30 sec 24
4459Mia Antolcic 5 min 30 sec 24
4460Ira Đurović 5 min 32 sec 24
4461Jan Perutka 5 min 33 sec 24
4462K 5 min 33 sec 24
4463Ivana Rogulj 5 min 38 sec 24
4464Petra Ivanešić 5 min 39 sec 24
4465Nina Turić 5 min 41 sec 24
4466marija vreš 5 min 42 sec 24
4467Klara Goreta 5 min 43 sec 24
4468Sarah Meglaj 5 min 43 sec 24
4469Ana Nemet Đurđević 5 min 44 sec 24
4470Anita Lečei 5 min 44 sec 24
4471Ema Dekanic 5 min 44 sec 24
4472Mia Lukic 5 min 45 sec 24
4473Tatjana Andabaka 5 min 48 sec 24
4474Nevena Ramic 5 min 48 sec 24
4475Ema Bautović 5 min 48 sec 24
4476Barbara Gubic 5 min 50 sec 24
4477Jesena Curać 5 min 51 sec 24
4478Andreja Zlatrić 5 min 53 sec 24
4479Matija urek 5 min 54 sec 24
4480Antonio Majić 5 min 54 sec 24
4481None 5 min 54 sec 24
4482Nikola Mrkalj 5 min 57 sec 24
4483Paula Šimunić 5 min 59 sec 24
4484Mario Gašparić 6 min 0 sec 24
4485Petra Gamilec 6 min 0 sec 24
4486Borislav Svetec 6 min 3 sec 24
4487Dalija Milonja 6 min 4 sec 24
4488Suzana Stjepanovic 6 min 6 sec 24
4489Ivana Džigumović 6 min 7 sec 24
4490Mate Grubišić 6 min 9 sec 24
4491Kristina Tadić 6 min 10 sec 24
4492Monika Mišolić 6 min 13 sec 24
4493Sanja Krajinović 6 min 14 sec 24
4494Sandra Jurić 6 min 21 sec 24
4495Lana Marinović 6 min 23 sec 24
4496Ljiljana Miler 6 min 24 sec 24
4497Mihael Žganec 6 min 25 sec 24
4498Danira Pilizota 6 min 33 sec 24
4499Dominik Šutalo 6 min 34 sec 24
4500Nataly Blekic 6 min 36 sec 24
4501GORDAN DRENSKI 6 min 37 sec 24
4502Božica Paponja 6 min 38 sec 24
4503Anita Kiss-Skelin 6 min 38 sec 24
4504Nikica Kulušić 6 min 38 sec 24
4505Davor Špoljar 6 min 41 sec 24
4506Marija Lugar 6 min 46 sec 24
4507Mirna Žužić 6 min 46 sec 24
4508Ivona Radić 6 min 48 sec 24
4509Bolestanko Smrt 6 min 50 sec 24
4510Ivo Darko Gabric 6 min 50 sec 24
4511Damir Brkanac 6 min 52 sec 24
4512Valerija Šarac 6 min 52 sec 24
4513Nada Čordašić 6 min 53 sec 24
4514Dijana Erceg 7 min 0 sec 24
4515Ivana Šperanda 7 min 1 sec 24
4516Mara Kučan Smešny 7 min 3 sec 24
4517Toni Požar 7 min 3 sec 24
4518Darko šorak 7 min 6 sec 24
4519Dora Horvat 7 min 8 sec 24
4520Marin Prtenjaca 7 min 12 sec 24
4521Petra Bunić 7 min 12 sec 24
4522Tvrtko Trlek 7 min 20 sec 24
4523Željka Buško 7 min 20 sec 24
4524nikolina krpina 7 min 23 sec 24
4525Sandi Čarapina 7 min 23 sec 24
4526Mira Puljiz 7 min 24 sec 24
4527Irena Magaš 7 min 25 sec 24
4528Marina Martić 7 min 29 sec 24
4529Ivona Radić 7 min 30 sec 24
4530Tena Korotaj 7 min 31 sec 24
4531Vesna Malatestinić 7 min 33 sec 24
4532Paula Kilić 7 min 41 sec 24
4533Daniela Mužić 7 min 42 sec 24
4534Kristina Gulan 7 min 43 sec 24
4535Maja Pranjković 7 min 47 sec 24
4536Davorka Šarić 7 min 47 sec 24
4537Davorin Krmek 7 min 51 sec 24
4538Anita Erceg 7 min 52 sec 24
4539Vedrana Babić 7 min 52 sec 24
4540Marija Rapaić 7 min 56 sec 24
4541Damir Novakovic 8 min 3 sec 24
4542Katarina Vlahovac 8 min 13 sec 24
4543Marija Francesca Horvat 8 min 13 sec 24
4544Darko Bertek 8 min 14 sec 24
4545Dora Pavlin 8 min 15 sec 24
4546Vlatka Golub 8 min 19 sec 24
4547Dubravka polic 8 min 21 sec 24
4548Magdalena Marukić 8 min 25 sec 24
4549Vladimir Supanc 8 min 27 sec 24
4550Marija Anđela De Micheli Vitturi 8 min 29 sec 24
4551Aleksandra Pecirep 8 min 32 sec 24
4552Stela Malatestinić 8 min 35 sec 24
4553Nada Čordašić 8 min 35 sec 24
4554None 8 min 35 sec 24
4555Julijan Jovanović 8 min 47 sec 24
4556Annie Tsoneva 8 min 48 sec 24
4557Amir Leo Habibović 8 min 52 sec 24
4558Monika Dević 8 min 55 sec 24
4559Zeljka Primorac 8 min 57 sec 24
4560Anamaria Lasić 8 min 59 sec 24
4561Sandra Telenta 9 min 6 sec 24
4562Elma Botica 9 min 6 sec 24
4563Mihaela Hoppe 9 min 7 sec 24
4564Valentina Rimpf 9 min 12 sec 24
4565Gorana Rodin 9 min 19 sec 24
4566klaudija mohorovičić 9 min 39 sec 24
4567Marijana Mikulandra 10 min 4 sec 24
4568Margita Jaković 10 min 8 sec 24
4569Klara Beštak 10 min 11 sec 24
4570Mario Krcelic 10 min 32 sec 24
4571Nataša Mance 10 min 47 sec 24
4572Anja Arneric 10 min 58 sec 24
4573Nea Smilović 11 min 5 sec 24
4574Gabrijel Sokol 11 min 9 sec 24
4575Koviljka Lazar 11 min 20 sec 24
4576Jasna Sestak 11 min 20 sec 24
4577None 11 min 21 sec 24
4578jelena papandopulo 11 min 29 sec 24
4579Antoneta Hrgović 11 min 30 sec 24
4580Ivan Došlić 11 min 41 sec 24
4581Dorotea Sabolek 12 min 5 sec 24
4582Ivana Jelavić 12 min 13 sec 24
4583Ema Varga 12 min 39 sec 24
4584Ivan Buljevic 12 min 49 sec 24
4585Matija urek 13 min 5 sec 24
4586None 13 min 35 sec 24
4587Saladin Sanjar 13 min 40 sec 24
4588Andreja Kirin 13 min 53 sec 24
4589Matea Tolić 14 min 21 sec 24
4590Ivana Kujundzic 14 min 30 sec 24
4591Patricia Jukić 15 min 59 sec 24
4592Ema Brzaj 16 min 8 sec 24
4593Annemarie Marić 16 min 57 sec 24
4594Antonija Vrcić 17 min 12 sec 24
4595Ana Zečić 17 min 31 sec 24
4596Jelena Catipovic 17 min 34 sec 24
4597Nensi Slavujević 17 min 37 sec 24
4598Martina Strmečki 17 min 51 sec 24
4599Nebojša Banović 17 min 55 sec 24
4600Biljana Skorupan 19 min 59 sec 24
4601Ivana Matasic 20 min 0 sec 24
4602Mario Mali 20 min 0 sec 24
4603Sanja Galić 20 min 0 sec 24
4604Ruža Klarić 2 min 33 sec 23
4605Ivana Bunjan 2 min 42 sec 23
4606Toni Marinković 2 min 42 sec 23
4607Matko Šimić 2 min 46 sec 23
4608Gorana Babić 2 min 48 sec 23
4609Sanja Galić 2 min 50 sec 23
4610Ivana Grkeš 2 min 59 sec 23
4611Nicole Cikač 3 min 5 sec 23
4612Ana Fajdetić 3 min 12 sec 23
4613Marina Vukovic Babic 3 min 14 sec 23
4614Ivana Matić 3 min 15 sec 23
4615Antonia Samodol 3 min 16 sec 23
4616Marina Gruban 3 min 17 sec 23
4617Ana-Marija Ivančić 3 min 21 sec 23
4618Paola Samarzija 3 min 21 sec 23
4619Marijana Horvat 3 min 22 sec 23
4620Ab 3 min 24 sec 23
4621Natali Ljevaja 3 min 25 sec 23
4622Zdenka Filippi 3 min 25 sec 23
4623Dean Posavec-Malok 3 min 28 sec 23
4624Rebeka Kralj 3 min 29 sec 23
4625Sara Matičević 3 min 30 sec 23
4626Sonja Koren 3 min 30 sec 23
4627Marija Tufekčić 3 min 33 sec 23
4628Ivana Jurić 3 min 33 sec 23
4629Davor Baljak 3 min 34 sec 23
4630Dženita Kuljuh 3 min 36 sec 23
4631Helena Vuleta 3 min 36 sec 23
4632Zlatko Križan 3 min 37 sec 23
4633Ana Sarjanović 3 min 38 sec 23
4634Biljana Prpa 3 min 38 sec 23
4635Iva Kužina 3 min 39 sec 23
4636Ivana Džinić 3 min 39 sec 23
4637Ana Leskovic 3 min 40 sec 23
4638Anamarija Brzica 3 min 40 sec 23
4639Aida Alihodzic Odobasic 3 min 40 sec 23
4640Ivana Busch 3 min 42 sec 23
4641Maruška Tukač 3 min 44 sec 23
4642Sonja Živković 3 min 45 sec 23
4643Senija Okić 3 min 51 sec 23
4644Tea Škrobo 3 min 54 sec 23
4645Korina Kodžoman 3 min 54 sec 23
4646Petra Gorički 3 min 54 sec 23
4647Krunoslav Zdunić 3 min 55 sec 23
4648Ružica Skočibušić 3 min 56 sec 23
4649Ivana Perković 3 min 56 sec 23
4650Ana Rihtarić 3 min 57 sec 23
4651Boris Stojanović 3 min 57 sec 23
4652Jelena Blažević 3 min 58 sec 23
4653Antonio Raos 3 min 59 sec 23
4654Nina Dujmović 4 min 0 sec 23
4655Petra Đonlić 4 min 2 sec 23
4656None 4 min 2 sec 23
4657Tomislav Bekavac 4 min 3 sec 23
4658Mario Turk 4 min 3 sec 23
4659Borislav Svetec 4 min 4 sec 23
4660dsd dsad 4 min 5 sec 23
4661Čedna Pažanin 4 min 7 sec 23
4662JASMINA VUKOVIĆ 4 min 9 sec 23
4663Ž B 4 min 10 sec 23
4664Dijana Ripp 4 min 10 sec 23
4665Monika Matica 4 min 11 sec 23
4666Pero Đuro 4 min 14 sec 23
4667Andrea Pečnik 4 min 15 sec 23
4668nat 4 min 17 sec 23
4669Kristina Delač 4 min 17 sec 23
4670I 4 min 17 sec 23
4671Mateja Trinajstić 4 min 18 sec 23
4672Tonka Juranovic 4 min 18 sec 23
4673Deneo Green 4 min 18 sec 23
4674Nikolina Pudić 4 min 19 sec 23
4675Ana Maric 4 min 20 sec 23
4676Josip Čarija 4 min 21 sec 23
4677Ines Jaklović 4 min 23 sec 23
4678Marin Salopek 4 min 24 sec 23
4679Maria 4 min 25 sec 23
4680Tomislav Bahlen 4 min 25 sec 23
4681Tanja Peroš 4 min 27 sec 23
4682Chiara Maric 4 min 28 sec 23
4683Ikw 4 min 28 sec 23
4684Martina Dikanović 4 min 29 sec 23
4685Vedrana Ćosić 4 min 30 sec 23
4686Veronika Lisjak 4 min 30 sec 23
4687Dora Dukić 4 min 30 sec 23
4688Laura Melvan 4 min 31 sec 23
4689Ognjen Žugec 4 min 32 sec 23
4690Iva Saracco 4 min 32 sec 23
4691Dorotea Grgić 4 min 32 sec 23
4692Maja Pavlovski Delic 4 min 32 sec 23
4693Mislav Hranilović 4 min 33 sec 23
4694Nikolina Varga 4 min 34 sec 23
4695Claudia Kontrec 4 min 35 sec 23
4696Helena Stančin 4 min 36 sec 23
4697Marija Tonković 4 min 36 sec 23
4698Anja Antoninić 4 min 36 sec 23
4699Antonia Samodol 4 min 37 sec 23
4700P a 4 min 37 sec 23
4701Snježana Ljubisic 4 min 38 sec 23
4702Viktorija Božina 4 min 39 sec 23
4703Anamarija Bilan 4 min 39 sec 23
4704Fabijan Junaci 4 min 39 sec 23
4705Paula Burić 4 min 41 sec 23
4706Zaloa Sanchez Varela 4 min 41 sec 23
4707Anđela Petrović 4 min 41 sec 23
4708Zrinka Jonjic 4 min 41 sec 23
4709None 4 min 42 sec 23
4710Karmela Vrandecic 4 min 43 sec 23
4711Mirela Halaček 4 min 43 sec 23
4712Tea Peloza 4 min 44 sec 23
4713Ivan Kobaš 4 min 44 sec 23
4714Deniver Vukelić 4 min 45 sec 23
4715Zdenko Marenić 4 min 46 sec 23
4716Dominika Marijan 4 min 47 sec 23
4717Marina Subotić 4 min 48 sec 23
4718Kata Lujanovic 4 min 48 sec 23
4719E 4 min 48 sec 23
4720Hrvoje Stipanović 4 min 49 sec 23
4721vladimir gronjak 4 min 50 sec 23
4722Ivana Prkić 4 min 52 sec 23
4723Ružica Ruklić 4 min 53 sec 23
4724a 4 min 53 sec 23
4725Gorana Kušić 4 min 54 sec 23
4726Ela 4 min 55 sec 23
4727Orjena Kovacevic 4 min 55 sec 23
4728Miro mur 4 min 56 sec 23
4729Damjan Dragoljević 4 min 57 sec 23
4730TIHOMIR PETROVIĆ 4 min 57 sec 23
4731Barbara Lang 4 min 58 sec 23
4732Ljubiša Milojković 4 min 59 sec 23
4733Linda Krmpotić 5 min 0 sec 23
4734Perina Kulić 5 min 0 sec 23
4735Ivan Žubrinić 5 min 2 sec 23
4736Milena Mičin 5 min 4 sec 23
4737Vjeran Pezdirc 5 min 4 sec 23
4738None 5 min 4 sec 23
4739Ines Troha 5 min 5 sec 23
4740Rafaela Jozić 5 min 5 sec 23
4741Petra Gruica 5 min 6 sec 23
4742Sabrina Glavičić 5 min 6 sec 23
4743Martina Kunstek Smiljanec 5 min 6 sec 23
4744Jelena Dragičević 5 min 7 sec 23
4745Tea Krizan 5 min 8 sec 23
4746Dean Bačić 5 min 8 sec 23
4747Lea Galijasevic 5 min 9 sec 23
4748Lorena Šimić 5 min 12 sec 23
4749Vid Doric 5 min 12 sec 23
4750tanja zekic 5 min 14 sec 23
4751Andrea Kert 5 min 15 sec 23
4752Marina Grahovac 5 min 16 sec 23
4753I 5 min 16 sec 23
4754Marijan Aničić 5 min 18 sec 23
4755Petar Tudja 5 min 18 sec 23
4756Mirko Vokić 5 min 18 sec 23
4757Dejan Šiptar 5 min 20 sec 23
4758Renata Busatto 5 min 24 sec 23
4759Marija Vasović 5 min 25 sec 23
4760Mijo Gudelj 5 min 25 sec 23
4761Ž B 5 min 26 sec 23
4762Valentina Prokic 5 min 26 sec 23
4763Ivana Miljak 5 min 26 sec 23
4764Mateja Marić 5 min 27 sec 23
4765Kosta Rus 5 min 28 sec 23
4766Matijana Milošević 5 min 28 sec 23
4767Rebeka Kralj 5 min 28 sec 23
4768Leda Harmicar 5 min 29 sec 23
4769KA 5 min 29 sec 23
4770Dominik Gojun 5 min 30 sec 23
4771Manuela Grubišić 5 min 30 sec 23
4772Tomislav Ćoza 5 min 32 sec 23
4773Hana Gelb 5 min 32 sec 23
4774Monika Lončarić 5 min 32 sec 23
4775Jana Miriovsky 5 min 32 sec 23
4776Vedran Vanjak 5 min 33 sec 23
4777Nina Kolaković 5 min 35 sec 23
4778Rio Senjes 5 min 36 sec 23
4779None 5 min 36 sec 23
4780Damir Mrkonjić 5 min 37 sec 23
4781Goran Bader 5 min 38 sec 23
4782Glorija ribić 5 min 40 sec 23
4783Marija Sekulić 5 min 44 sec 23
4784Krešimir Komić 5 min 44 sec 23
4785Ivana Mihoci 5 min 44 sec 23
4786None 5 min 47 sec 23
4787Ante Raos 5 min 49 sec 23
4788Izabela Kuti 5 min 49 sec 23
4789Tatjana Vujnovic 5 min 49 sec 23
4790Iva Simic 5 min 49 sec 23
4791Jasmina Kretić 5 min 50 sec 23
4792Mateo Držanić 5 min 50 sec 23
4793Goranka Tomčić 5 min 51 sec 23
4794Martina Mihovilic 5 min 52 sec 23
4795Indira Denaro 5 min 52 sec 23
4796Dino Čulo 5 min 52 sec 23
4797Andrijana Šincek 5 min 52 sec 23
4798Maja Mlinaric 5 min 53 sec 23
4799Sandra Jelovica 5 min 54 sec 23
4800Kristina Detelj 5 min 54 sec 23
4801Iva Svetac 5 min 55 sec 23
4802Sandra Kopčić 5 min 55 sec 23
4803Monika Bekić 5 min 59 sec 23
4804Josipa Subotić 6 min 0 sec 23
4805Martina Blazevic 6 min 0 sec 23
4806Nikolina Močinić 6 min 2 sec 23
4807Zrinka Pavlinec 6 min 3 sec 23
4808Ana Jurić 6 min 3 sec 23
4809Jelena Gradski Balov 6 min 6 sec 23
4810Renata Mavrić 6 min 6 sec 23
4811Ana Vulic 6 min 7 sec 23
4812Maja Tonkovic 6 min 9 sec 23
4813Jelena Bugarski 6 min 9 sec 23
4814Uros Barjaktarević 6 min 9 sec 23
4815Nevena Ramic 6 min 10 sec 23
4816Marina Jeličić 6 min 11 sec 23
4817Valentina 6 min 11 sec 23
4818Jasna Anicic 6 min 11 sec 23
4819Turić 6 min 12 sec 23
4820Ivan Jurković 6 min 13 sec 23
4821Ivan maric 6 min 13 sec 23
4822Ivana Banje 6 min 14 sec 23
4823Božica Tominac 6 min 14 sec 23
4824Irena Simunic 6 min 17 sec 23
4825Hrvoje Nikolic 6 min 17 sec 23
4826Danijel Konjarik 6 min 19 sec 23
4827Vanda Jezernik 6 min 19 sec 23
4828Petar Veligdenski 6 min 22 sec 23
4829None 6 min 22 sec 23
4830Sanela Simunic 6 min 23 sec 23
4831Sandra Kokušarev 6 min 24 sec 23
4832Ines Vrbanić 6 min 26 sec 23
4833Melita Genc 6 min 27 sec 23
4834Robert Špoljar 6 min 28 sec 23
4835Ronald Fućak 6 min 30 sec 23
4836Matej Martan 6 min 32 sec 23
4837Franjo Varga 6 min 35 sec 23
4838None 6 min 35 sec 23
4839Hrvoje Raspovic 6 min 37 sec 23
4840Ivana Mijatović Viskov 6 min 40 sec 23
4841Jasenka Poljak 6 min 40 sec 23
4842Đurđica Stojanović 6 min 41 sec 23
4843Mirjana 6 min 41 sec 23
4844Marco klun demarin 6 min 43 sec 23
4845None 6 min 45 sec 23
4846Kristian Kasalo 6 min 47 sec 23
4847Andrej Kajganic 6 min 48 sec 23
4848Biljana Radetić 6 min 50 sec 23
4849None 6 min 50 sec 23
4850Antonija Jozic 6 min 52 sec 23
4851Lucija Vrhovski 6 min 54 sec 23
4852Zdenka Manestar 6 min 55 sec 23
4853Ines Miletić 6 min 55 sec 23
4854Biljana Milekić 6 min 57 sec 23
4855Petra Lepri 6 min 58 sec 23
4856None 7 min 1 sec 23
4857Nataša Petanjek 7 min 2 sec 23
4858Iva Kardum Benc 7 min 7 sec 23
4859Ema Vata 7 min 7 sec 23
4860Mirjana Belic 7 min 13 sec 23
4861Zoran Basta 7 min 14 sec 23
4862Martina Tudor 7 min 14 sec 23
4863Erik Šneler 7 min 16 sec 23
4864ALEN BRKIĆ 7 min 16 sec 23
4865Željka Hasanagić 7 min 22 sec 23
4866Ivona Radic Krleza 7 min 26 sec 23
4867Marija Bubanović 7 min 28 sec 23
4868Ivan Legradi 7 min 33 sec 23
4869Željka Medić 7 min 34 sec 23
4870Brigita Novak 7 min 37 sec 23
4871Josipa Mićak 7 min 37 sec 23
4872Hrvoje Kekez 7 min 39 sec 23
4873Marin Vucić 7 min 42 sec 23
4874Ljerka Vučić 7 min 43 sec 23
4875Tibor Naglić 7 min 46 sec 23
4876None 7 min 49 sec 23
4877Tina Božić 7 min 58 sec 23
4878Danica Rajkovuć 7 min 58 sec 23
4879Vedrana Juricic 7 min 59 sec 23
4880Ivana Latin 8 min 2 sec 23
4881Selavi Žunić 8 min 7 sec 23
4882David Horvatić 8 min 12 sec 23
4883Marija Glavinic 8 min 13 sec 23
4884Danijela Golek-Pilon 8 min 15 sec 23
4885Alenka Budimčić 8 min 19 sec 23
4886Mary Ann Rukavina 8 min 28 sec 23
4887Marina Šapina 8 min 38 sec 23
4888Imre Horvat 8 min 40 sec 23
4889Jakov Karajica 8 min 43 sec 23
4890Goran Končar 8 min 45 sec 23
4891Ana Jurin Martić 8 min 50 sec 23
4892paula mađerić 8 min 51 sec 23
4893None 9 min 3 sec 23
4894Paula Kilić 9 min 4 sec 23
4895Martina Pajač Beus 9 min 7 sec 23
4896Sandra Galić 9 min 15 sec 23
4897Josip Letica 9 min 17 sec 23
4898zdravko delic 9 min 28 sec 23
4899Hrvoje Telišman 9 min 36 sec 23
4900renee scali 9 min 44 sec 23
4901Mira Puljiz 9 min 50 sec 23
4902Maja Marušić 9 min 58 sec 23
4903None 10 min 3 sec 23
4904Bojan Bokan 10 min 7 sec 23
4905Mario Cvitanovic 10 min 18 sec 23
4906Sanja Borović 10 min 20 sec 23
4907Zdenko Kolarić 10 min 31 sec 23
4908Dorotea Cakić 10 min 37 sec 23
4909Matea Sršen 10 min 44 sec 23
4910Ivica Franjkovic 10 min 52 sec 23
4911Mario Pleše 11 min 0 sec 23
4912Miroslav Njegač 11 min 3 sec 23
4913Veronika Jerčinović 11 min 27 sec 23
4914Natali Plantic 11 min 42 sec 23
4915Kristina Delić 12 min 4 sec 23
4916Gita Špoljarić 13 min 6 sec 23
4917Iva Jakic 13 min 19 sec 23
4918Alen Husnjak 13 min 52 sec 23
4919Marinka Obrovac 14 min 5 sec 23
4920Lucija Bitunjac 14 min 24 sec 23
4921Magdalena Dučaj 15 min 3 sec 23
4922Katarina Rašić 15 min 19 sec 23
4923Ana Separovic 15 min 21 sec 23
4924Tomislav Prgić 16 min 21 sec 23
4925Monika Rakoci 16 min 22 sec 23
4926Ramzi Haddad 16 min 24 sec 23
4927Marina Peteranac 17 min 34 sec 23
4928Vesna Kušek 18 min 16 sec 23
4929Marija 19 min 0 sec 23
4930Neda Počekaj 19 min 58 sec 23
4931Daniela Jolić 19 min 59 sec 23
4932Tihomir Grašar 20 min 0 sec 23
4933MIRELA VUKAS 20 min 0 sec 23
4934Ivan Gajčević 20 min 0 sec 23
4935Maria Milolaža 20 min 0 sec 23
4936Maria Milolaža 20 min 0 sec 23
4937Ana Sović Kržić 20 min 0 sec 23
4938Marijela Antunović 1 min 59 sec 22
4939Lucija Begić 2 min 26 sec 22
4940Marijana Sokolovic 2 min 29 sec 22
4941Ana Begić 2 min 36 sec 22
4942Lucija Begić 2 min 36 sec 22
4943Ana hinić 2 min 36 sec 22
4944Gabriela Soldo 2 min 41 sec 22
4945Marijana Sokolovic 2 min 47 sec 22
4946Jana Jambrečina 2 min 48 sec 22
4947Zoran Pervan 2 min 50 sec 22
4948Toni Tominić 3 min 0 sec 22
4949Fran Božić 3 min 7 sec 22
4950Gabrijela Školjarev 3 min 7 sec 22
4951Zdenka Filippi 3 min 8 sec 22
4952Marijana Sokolovic 3 min 11 sec 22
4953Mario Dubravčić 3 min 11 sec 22
4954Mislav Lucić 3 min 13 sec 22
4955None 3 min 14 sec 22
4956Helena Ilijanić 3 min 15 sec 22
4957Ana Hinic 3 min 15 sec 22
4958Andrea Jurić 3 min 15 sec 22
4959Dušan Letis 3 min 18 sec 22
4960Zdenka Filippi 3 min 18 sec 22
4961Ana Vulic 3 min 19 sec 22
4962Zdenka Filippi 3 min 21 sec 22
4963Maja Mrak 3 min 22 sec 22
4964Ines Meštrović 3 min 24 sec 22
4965Martina Knežević 3 min 24 sec 22
4966Lea Quaranta 3 min 25 sec 22
4967Luka Matak 3 min 25 sec 22
4968Manuela Mihelić 3 min 28 sec 22
4969Manuela Oreskovic 3 min 28 sec 22
4970Luka Bjeliš 3 min 29 sec 22
4971Iskra Gašparić 3 min 31 sec 22
4972Hrvoje Pichler 3 min 31 sec 22
4973Damir Petranović 3 min 31 sec 22
4974Gabrijela Kožulić 3 min 32 sec 22
4975Boba bo 3 min 32 sec 22
4976Mile Pogibejčić 3 min 36 sec 22
4977Matija Krizman 3 min 36 sec 22
4978Mirana Koljatić 3 min 36 sec 22
4979Valerija Burić 3 min 40 sec 22
4980Lucija Zilic 3 min 40 sec 22
4981Anamarija Budic 3 min 41 sec 22
4982Sonja Živković 3 min 43 sec 22
4983Iris Olujić Ljubica 3 min 44 sec 22
4984Robert Zadravec 3 min 45 sec 22
4985Josip Miličević 3 min 45 sec 22
4986Sandra Zokić 3 min 45 sec 22
4987Dražen Vađunec 3 min 47 sec 22
4988Ruža Klarić 3 min 50 sec 22
4989Ivana El Assadi 3 min 50 sec 22
4990Ana Lepetic Cvitanic 3 min 51 sec 22
4991Tea Kahrić 3 min 55 sec 22
4992Ema Turina 3 min 56 sec 22
4993Desa Matijaš 3 min 57 sec 22
4994Ivanka Prusac 3 min 57 sec 22
4995Avr Zoor 3 min 59 sec 22
4996Kali Kober 3 min 59 sec 22
4997Marina Kovač 4 min 0 sec 22
4998Marija Hruševar 4 min 1 sec 22
4999Siniša Kuko 4 min 3 sec 22
5000Marina Ivanović 4 min 4 sec 22
5001Natalija Rob 4 min 5 sec 22
5002Ivana Vidak 4 min 5 sec 22
5003Ivona Ćorić 4 min 6 sec 22
5004Nedjeljka Šahbazović 4 min 6 sec 22
5005Valerija Burić 4 min 8 sec 22
5006Ruža Raguž Cukrov 4 min 8 sec 22
5007Ivona Tomiek 4 min 9 sec 22
5008Tihana Najdert 4 min 9 sec 22
5009Ana Božić 4 min 11 sec 22
5010Iris Marinkovic 4 min 11 sec 22
5011Darija Kovačević 4 min 14 sec 22
5012Ana Marija Abramović 4 min 14 sec 22
5013Jolanda Vincelj 4 min 14 sec 22
5014Stela Pleša 4 min 15 sec 22
5015Iman Mrkic 4 min 17 sec 22
5016Ana Halambek 4 min 17 sec 22
5017Kristijan Marčić 4 min 18 sec 22
5018Dorian Leci 4 min 18 sec 22
5019Uu yy 4 min 18 sec 22
5020Sabina Bajruši 4 min 19 sec 22
5021Zoran Kojcic 4 min 20 sec 22
5022Maja Šarić 4 min 21 sec 22
5023Mirta Rac Papak 4 min 22 sec 22
5024Marija Dolores Štroliga 4 min 22 sec 22
5025Dragana Mandrapa 4 min 23 sec 22
5026Ivana Horvat 4 min 24 sec 22
5027Ines Gašpert Junek 4 min 26 sec 22
5028Maja Mrak 4 min 28 sec 22
5029Toni Tominić 4 min 30 sec 22
5030Ingrid Matanic 4 min 32 sec 22
5031Tamara Cakić 4 min 32 sec 22
5032Daria Šuprinović Karakaš 4 min 32 sec 22
5033Ana Vulic 4 min 33 sec 22
5034Ivana Jurić 4 min 33 sec 22
5035None 4 min 33 sec 22
5036Nikolina žuvela 4 min 34 sec 22
5037mirna šimat 4 min 34 sec 22
5038Martina Knežević 4 min 34 sec 22
5039Robert Celić 4 min 35 sec 22
5040Jelena Vidaček 4 min 35 sec 22
5041Ana 4 min 35 sec 22
5042Valentina Valjak 4 min 35 sec 22
5043VESNA MARTINIĆ 4 min 36 sec 22
5044Viktorija Krbavac 4 min 36 sec 22
5045Ivan Tadić 4 min 37 sec 22
5046Janja Novak 4 min 39 sec 22
5047Nika Kožar 4 min 39 sec 22
5048Neda Plenkovic Katusic 4 min 40 sec 22
5049Renata Domazet 4 min 42 sec 22
5050Gloria Vuković 4 min 42 sec 22
5051Viktor Jakšić 4 min 42 sec 22
5052Viktorija Tomšić 4 min 44 sec 22
5053Ivana Šimić 4 min 44 sec 22
5054Magdalena Matas 4 min 44 sec 22
5055Sunce vita 4 min 46 sec 22
5056Siniša Markovinović 4 min 46 sec 22
5057Ana Babić 4 min 47 sec 22
5058Ivana Vrščak 4 min 47 sec 22
5059Igor Mialić 4 min 47 sec 22
5060Romana Košćak Posavec 4 min 50 sec 22
5061Ana Čižmek 4 min 51 sec 22
5062Kristina Jurić Povijač 4 min 53 sec 22
5063Marija Dević 4 min 53 sec 22
5064Ivana Gavran 4 min 54 sec 22
5065Ivana Bojčić 4 min 54 sec 22
5066Grozdan Večerić 4 min 54 sec 22
5067Paula kralj 4 min 55 sec 22
5068M M 4 min 55 sec 22
5069Karla Bjeliš 4 min 55 sec 22
5070Hrvoje Svečnjak 4 min 56 sec 22
5071ante vardo 4 min 56 sec 22
5072David Jelenković 4 min 57 sec 22
5073Tijana 4 min 57 sec 22
5074ANA ĐUKIĆ 4 min 58 sec 22
5075Tihomir Matic 4 min 58 sec 22
5076Silvia Cesnik 4 min 59 sec 22
5077Dona Šeruga 5 min 0 sec 22
5078Darija Turković 5 min 2 sec 22
5079Jelena Ljubusic 5 min 3 sec 22
5080Lidija Vešligaj 5 min 5 sec 22
5081Ana Kardum 5 min 9 sec 22
5082Melita Klaić 5 min 9 sec 22
5083Ivan Šoštarić 5 min 9 sec 22
5084Domagoj Kekez 5 min 10 sec 22
5085Damir Mizler 5 min 13 sec 22
5086Jasmina Zaborski 5 min 13 sec 22
5087Filip Mihaljević 5 min 14 sec 22
5088Toni Sikirić 5 min 15 sec 22
5089Ante Gašpić 5 min 17 sec 22
5090Martina Mandić 5 min 17 sec 22
5091Toni Vidoviv 5 min 17 sec 22
5092Goran Rukavina 5 min 18 sec 22
5093Monjuge Diuest 5 min 18 sec 22
5094Marija Magdalena Vlahovic 5 min 19 sec 22
5095Gratakaza 5 min 20 sec 22
5096Martina Kontić 5 min 20 sec 22
5097Mirjana 5 min 22 sec 22
5098Mario Jović 5 min 22 sec 22
5099Josip Trlaja 5 min 23 sec 22
5100Igor Kozarić 5 min 24 sec 22
5101Daria Nahtigal Gabriš 5 min 25 sec 22
5102Valentina Ivešić 5 min 25 sec 22
5103Ivona Tabak 5 min 26 sec 22
5104Dragana J 5 min 27 sec 22
5105Marica Šabić 5 min 28 sec 22
5106JKK 5 min 29 sec 22
5107Klara Rađa 5 min 30 sec 22
5108Tajana Lazendić 5 min 32 sec 22
5109Anja Stojanov 5 min 33 sec 22
5110Draženka Kovaćić 5 min 33 sec 22
5111Marija Vasović 5 min 34 sec 22
5112Tina Ban 5 min 34 sec 22
5113Klaudina Mumic 5 min 34 sec 22
5114Ivana Smolčić Jerković 5 min 34 sec 22
5115Dunja Havaić 5 min 35 sec 22
5116Aleksandra Šobat 5 min 35 sec 22
5117Luka Trajkovski 5 min 36 sec 22
5118Sanja Šantak 5 min 36 sec 22
5119Maria Cristina Barca 5 min 36 sec 22
5120Vanja Gavran 5 min 38 sec 22
5121Denis Karanušić 5 min 38 sec 22
5122Nikolina Čvek 5 min 38 sec 22
5123Ivana Božić 5 min 39 sec 22
5124Manuela Tijan 5 min 39 sec 22
5125Tea Pađen Rašidagić 5 min 43 sec 22
5126Marko Golemac 5 min 43 sec 22
5127Helena Mance Pavljašević 5 min 43 sec 22
5128Ana Lovretić 5 min 44 sec 22
5129Tomica Jelušić 5 min 44 sec 22
5130None 5 min 44 sec 22
5131Mia Buble 5 min 47 sec 22
5132Matija Olić 5 min 48 sec 22
5133Anja Stojanov 5 min 48 sec 22
5134Rafael Kokot 5 min 48 sec 22
5135Bla blabla 5 min 49 sec 22
5136Luciana Marinović 5 min 49 sec 22
5137Ivan Puhovski 5 min 51 sec 22
5138Marijana Liović 5 min 51 sec 22
5139Andrea Gabrić 5 min 52 sec 22
5140Ivana Krkić 5 min 52 sec 22
5141nicoletta balija 5 min 53 sec 22
5142Dd 5 min 55 sec 22
5143Maja Bandalo 5 min 55 sec 22
5144Ana Gabrić 5 min 55 sec 22
5145Dijana Denačić 5 min 56 sec 22
5146Nikolina Dajčić 5 min 56 sec 22
5147Mirta Bilać 5 min 57 sec 22
5148Antica Jelušić 5 min 58 sec 22
5149Ana Jozinović 5 min 58 sec 22
5150Sandra Šamanović 5 min 59 sec 22
5151Katarina Barisic 5 min 59 sec 22
5152Nina Brnić 6 min 0 sec 22
5153Danijela Zeko 6 min 1 sec 22
5154Leonarda Jurčec 6 min 2 sec 22
5155Jasmina Dulić 6 min 3 sec 22
5156Ivana Pavičić 6 min 3 sec 22
5157Nina Belamarić Samodol 6 min 5 sec 22
5158Irena Fučkar 6 min 7 sec 22
5159Matea Barba 6 min 9 sec 22
5160Jasmina ždralić 6 min 9 sec 22
5161Snježana Krušelj 6 min 9 sec 22
5162Boris Omerzo 6 min 9 sec 22
5163Andrija Marcelić 6 min 9 sec 22
5164Romana Hukelj 6 min 10 sec 22
5165Damira Bašić 6 min 14 sec 22
5166Ivana Novak 6 min 15 sec 22
5167Sadra Cvitanoviv 6 min 15 sec 22
5168Daniela Budišćak 6 min 16 sec 22
5169Ivana Latković 6 min 17 sec 22
5170Nenad Mašan 6 min 20 sec 22
5171Kristijan Mikac 6 min 20 sec 22
5172Dejan Jakšić 6 min 20 sec 22
5173Boris Mastelić-Ivić 6 min 22 sec 22
5174Mario Škrtić 6 min 23 sec 22
5175Katica Mustapić 6 min 25 sec 22
5176Snježana Tadić 6 min 28 sec 22
5177Tvrtko Jurić 6 min 29 sec 22
5178Klara Božanović 6 min 31 sec 22
5179Goran Franić 6 min 32 sec 22
5180A 6 min 33 sec 22
5181None 6 min 33 sec 22
5182Đurđica Stojanović 6 min 35 sec 22
5183Marin Ivić 6 min 38 sec 22
5184Borovnica Ribizlic 6 min 38 sec 22
5185Iva Šajina 6 min 39 sec 22
5186Goran Breškić 6 min 40 sec 22
5187Elizabeta Paparić Miletić 6 min 40 sec 22
5188Dino Klem 6 min 41 sec 22
5189Jasmina S 6 min 45 sec 22
5190Andrej Katalinic 6 min 46 sec 22
5191Vajda Delonga-Hadžiabdić 6 min 46 sec 22
5192Kristina Banović 6 min 47 sec 22
5193Marija Benković 6 min 52 sec 22
5194Sandro Radan 6 min 53 sec 22
5195Katarina Barčan 6 min 53 sec 22
5196Kristina Kemešić 6 min 54 sec 22
5197Klaudia Bartolić Sirotić 6 min 55 sec 22
5198Ivan Došlić 7 min 0 sec 22
5199Martina Silov 7 min 2 sec 22
5200Renato Janosevic 7 min 4 sec 22
5201Brigita Hengl 7 min 6 sec 22
5202Ivan Nekić 7 min 12 sec 22
5203Violeta Tomašević 7 min 14 sec 22
5204Mijo Gudelj 7 min 18 sec 22
5205Yanyu Chen 7 min 18 sec 22
5206Ema Varga 7 min 18 sec 22
5207Jadranka Klanac 7 min 20 sec 22
5208Marijan Hatić 7 min 21 sec 22
5209Ivana Kolarić 7 min 22 sec 22
5210Iv 7 min 25 sec 22
5211None 7 min 25 sec 22
5212Alen Blažek 7 min 27 sec 22
5213Marko Plantak 7 min 27 sec 22
5214Marika Đurđević 7 min 36 sec 22
5215Lea Bertoša 7 min 37 sec 22
5216Gabi Vine 7 min 39 sec 22
5217Tanja T M 7 min 39 sec 22
5218Vlatka Habulin 7 min 42 sec 22
5219Mirjana Stevanovic 7 min 42 sec 22
5220Slobodan Marinković 7 min 42 sec 22
5221Josip Belančić 7 min 45 sec 22
5222Maja Baksa 7 min 45 sec 22
5223Martina Jurkovac 7 min 45 sec 22
5224Patricia Zeljak 7 min 46 sec 22
5225Pet Paj 7 min 46 sec 22
5226Lorena Oštrić 7 min 47 sec 22
5227Tamara Cepic 7 min 49 sec 22
5228Dora Bezjak 7 min 52 sec 22
5229Mihael Krznarić 7 min 55 sec 22
5230Lea Dereani 7 min 56 sec 22
5231Fabijan Bošnjak 7 min 56 sec 22
5232Martina Jembrišak 8 min 1 sec 22
5233Melanie Wierschin Bufardeci 8 min 3 sec 22
5234Slaven cvitanovic 8 min 3 sec 22
5235Anja Rendic 8 min 4 sec 22
5236Dubravka Novak 8 min 6 sec 22
5237Hrvoje L. 8 min 6 sec 22
5238Mirjana Puskaric 8 min 6 sec 22
5239Martina Pilinger 8 min 9 sec 22
5240None 8 min 9 sec 22
5241Mara Miloš-Huskanović 8 min 11 sec 22
5242Nina Brdar 8 min 13 sec 22
5243Katarina Žigić 8 min 16 sec 22
5244Silvija Kostjuk 8 min 22 sec 22
5245Keistina 8 min 27 sec 22
5246Leon Golubic 8 min 28 sec 22
5247Gordana Lackovic 8 min 33 sec 22
5248Ivana Jelic Jarak 8 min 35 sec 22
5249Lidija Miler 8 min 53 sec 22
5250Željko Biličić 8 min 58 sec 22
5251Danijela Šašo 9 min 3 sec 22
5252Katarina Grgić 9 min 9 sec 22
5253Neven Lujanovic 9 min 10 sec 22
5254Sanda Domuzin 9 min 14 sec 22
5255Fabijan Matovinović 9 min 16 sec 22
5256Ivica Hanuljak 9 min 19 sec 22
5257Stjepan Kapor 9 min 21 sec 22
5258Andrea Barbieri 9 min 22 sec 22
5259Ena Katinić 9 min 24 sec 22
5260Iva Aragović 9 min 25 sec 22
5261Vanja Grubić 9 min 26 sec 22
5262Ivančica Sklepić 9 min 33 sec 22
5263Sara Šunda 9 min 44 sec 22
5264Ivan Rajkovic 9 min 56 sec 22
5265Marija Kotarski 10 min 3 sec 22
5266Maja Fazlić 10 min 12 sec 22
5267Tina Prugovečki 10 min 15 sec 22
5268Mirela Budojević Čulo 10 min 23 sec 22
5269Ivan Došlić 10 min 29 sec 22
5270Zrinka Kovacevic 10 min 41 sec 22
5271Antonia Ružić 10 min 55 sec 22
5272Tatjana Babić 11 min 5 sec 22
5273Marina Grbac 11 min 33 sec 22
5274Zvonimir Ćorić 11 min 59 sec 22
5275Pavo Dalmatin 12 min 56 sec 22
5276Valentina Koščak 13 min 26 sec 22
5277Mirjana Pavlić 13 min 32 sec 22
5278Sara Cindrić 13 min 59 sec 22
5279Katarina Šokčević 14 min 6 sec 22
5280Loraen Kapnaq 14 min 47 sec 22
5281Rahela Frelih 15 min 30 sec 22
5282None 17 min 46 sec 22
5283Dejan Jaksic 18 min 21 sec 22
5284Larisa Kuzmanić 18 min 31 sec 22
5285Jasna Šestak 18 min 55 sec 22
5286Ante Čović-Stanić 19 min 48 sec 22
5287Sanja Novak 20 min 0 sec 22
5288Kristijan Krivačić 20 min 1 sec 22
5289Martina Marić 20 min 3 sec 22
5290Vanessa Lošić 1 min 53 sec 21
5291Dominik Mrak 2 min 12 sec 21
5292Ana Hinić 2 min 16 sec 21
5293Bernarda Mrak 2 min 20 sec 21
5294David 2 min 32 sec 21
5295Vedran Kaplan 2 min 34 sec 21
5296Petra Bunić 2 min 34 sec 21
5297Ivana Rozić 2 min 44 sec 21
5298Maja Deban 2 min 46 sec 21
5299Petra Mrčela 2 min 50 sec 21
5300Vanessa Lošić 2 min 54 sec 21
5301Boris Kuduz 2 min 59 sec 21
5302Dragana Selak 3 min 1 sec 21
5303Matilda Kostić 3 min 4 sec 21
5304Boris Lekić 3 min 7 sec 21
5305Iris Kolendix 3 min 8 sec 21
5306Mirta Šutej 3 min 9 sec 21
5307Elena Rušnjak 3 min 14 sec 21
5308Marina Matić 3 min 14 sec 21
5309Monika alberti 3 min 15 sec 21
5310Mislav Kužić 3 min 16 sec 21
5311Ivan Vranješ 3 min 18 sec 21
5312Petra Lauš 3 min 20 sec 21
5313Rea Lujić 3 min 21 sec 21
5314Ante Prpić 3 min 22 sec 21
5315Lucia Livljanić 3 min 24 sec 21
5316Martina Skitarelić 3 min 26 sec 21
5317Andrea Rusković 3 min 30 sec 21
5318Ana Giljanovic 3 min 31 sec 21
5319Dubravka Kišić 3 min 33 sec 21
5320Damir Petranović 3 min 33 sec 21
5321Andrea zlatar 3 min 34 sec 21
5322Lara Dobric 3 min 36 sec 21
5323Sime Bogetic 3 min 40 sec 21
5324Mihaela Tambolaš 3 min 41 sec 21
5325Helena Ilijanić 3 min 42 sec 21
5326Laameh 3 min 42 sec 21
5327Ivana Dragičević 3 min 44 sec 21
5328Ana Petric 3 min 44 sec 21
5329Daria Čulo 3 min 46 sec 21
5330Mihaela Jagunic 3 min 46 sec 21
5331Nives Ivanković 3 min 47 sec 21
5332Rade Trkulja 3 min 48 sec 21
5333Andrea Dominkuš 3 min 50 sec 21
5334Nina Krpan 3 min 50 sec 21
5335Dragana Mihajlović 3 min 50 sec 21
5336Tena Maček 3 min 50 sec 21
5337Matko Stanić 3 min 50 sec 21
5338Enida Smajlović 3 min 50 sec 21
5339Martina Galić 3 min 50 sec 21
5340Iva Gugo 3 min 51 sec 21
5341Daniela Rade Džeko 3 min 51 sec 21
5342Lucija Bajić 3 min 52 sec 21
5343Marina Berčić 3 min 53 sec 21
5344Luka Jerčinović 3 min 53 sec 21
5345Lucija Dragičević 3 min 54 sec 21
5346Izidora Hercigonja 3 min 54 sec 21
5347Lana Sedić 3 min 55 sec 21
5348Vitomir Šalamon 3 min 56 sec 21
5349Marija Jukić 3 min 58 sec 21
5350Branka Kuzmić 3 min 59 sec 21
5351Tajana Mutak 4 min 0 sec 21
5352Ivan Lepej 4 min 1 sec 21
5353Ivana Koletić 4 min 1 sec 21
5354Gabrijela Perhat Trepša 4 min 4 sec 21
5355Saša Danon 4 min 5 sec 21
5356Dunja Lilek-Toplak 4 min 5 sec 21
5357Jelena Koharević Srdanović 4 min 7 sec 21
5358Chiara Čargonja 4 min 8 sec 21
5359Ana Brajković 4 min 9 sec 21
5360Nina Vrus 4 min 10 sec 21
5361Jasna Vinković 4 min 10 sec 21
5362Tanja Pekez 4 min 11 sec 21
5363Barbara Horvat 4 min 11 sec 21
5364Izidora Hercigonja 4 min 12 sec 21
5365Doris Benčić 4 min 13 sec 21
5366Marijana Gizdić 4 min 15 sec 21
5367Emilija Leskovar 4 min 16 sec 21
5368Ivamarija Moćan 4 min 16 sec 21
5369Hana Đerđa 4 min 17 sec 21
5370Ivana Griparić 4 min 18 sec 21
5371Ana Viktorija Puljiz 4 min 18 sec 21
5372Petra Poje 4 min 21 sec 21
5373Mladen Jasek 4 min 21 sec 21
5374Sanja Ušljebrka 4 min 21 sec 21
5375Alen Brezetić 4 min 21 sec 21
5376Melani Šošić 4 min 21 sec 21
5377Elizabeta Vrkljan 4 min 22 sec 21
5378Martina Krizmanić Pšenica 4 min 22 sec 21
5379Siniša Slavinić 4 min 22 sec 21
5380Andrea Oberan 4 min 22 sec 21
5381Monika Kovač 4 min 23 sec 21
5382Gabrijela Kožulić 4 min 23 sec 21
5383Edita Kadić 4 min 24 sec 21
5384Erika Favro 4 min 24 sec 21
5385Nika Gojanović 4 min 25 sec 21
5386Lana Ivić 4 min 25 sec 21
5387Jurica Krklec 4 min 25 sec 21
5388Kristina Delić 4 min 26 sec 21
5389Irena Cacic 4 min 28 sec 21
5390Milan Važić 4 min 28 sec 21
5391Filip Tadijančević 4 min 28 sec 21
5392Mislav Pranjić 4 min 30 sec 21
5393Vladislav Prostran 4 min 30 sec 21
5394Mirna Banović 4 min 32 sec 21
5395Francesca Grey 4 min 33 sec 21
5396Zdenka Lončar 4 min 35 sec 21
5397Franka Miriam Brueckler 4 min 35 sec 21
5398Katica Mustapić 4 min 36 sec 21
5399Gabriel Kovačić 4 min 37 sec 21
5400Nikolina Mrakovčić 4 min 37 sec 21
5401Ana Bako 4 min 37 sec 21
5402Ana Bajić 4 min 38 sec 21
5403Vesna Krišto 4 min 39 sec 21
5404Marko Nimac 4 min 39 sec 21
5405Valentina Pavlović Vinogaradac 4 min 40 sec 21
5406Josipa Cundić 4 min 40 sec 21
5407Paula Zdelar 4 min 40 sec 21
5408Marijan Mašić 4 min 41 sec 21
5409Hana Juranović 4 min 41 sec 21
5410Lucija Dugorepec 4 min 41 sec 21
5411Lucija Stefan 4 min 41 sec 21
5412Tina karabaic 4 min 42 sec 21
5413Vedrana M 4 min 43 sec 21
5414Katarina Dukić 4 min 45 sec 21
5415Iva B 4 min 45 sec 21
5416Klaudija Čurčić 4 min 46 sec 21
5417Orjena 4 min 47 sec 21
5418Nenad Grof 4 min 48 sec 21
5419Karolina Borojević 4 min 49 sec 21
5420Matea Uremović 4 min 49 sec 21
5421Maja Haraminčić Cebalo 4 min 49 sec 21
5422Iva Banović 4 min 51 sec 21
5423Anton Cota 4 min 51 sec 21
5424Vatroslav Barać 4 min 52 sec 21
5425Domagoj Glavota 4 min 52 sec 21
5426Janja Lenžer 4 min 53 sec 21
5427Barbara Zaspan 4 min 54 sec 21
5428Nikolina Svalina 4 min 55 sec 21
5429Mirela Okolić 4 min 55 sec 21
5430Snježana Z 4 min 56 sec 21
5431Ivana Basura 4 min 56 sec 21
5432Ivan Hreh 4 min 57 sec 21
5433Ana Marija Kunović 4 min 57 sec 21
5434Karla Mikačić 4 min 57 sec 21
5435Milka Mrduljas 4 min 58 sec 21
5436Iva Majačić 4 min 59 sec 21
5437Lucija Batinović 5 min 0 sec 21
5438borislav lukić 5 min 1 sec 21
5439Ivana Laća 5 min 2 sec 21
5440Sanja Kolman Čukac 5 min 2 sec 21
5441Anamarija O. 5 min 2 sec 21
5442Danijela Jakolić 5 min 2 sec 21
5443Snježana Markić 5 min 3 sec 21
5444Zvonko Videc 5 min 4 sec 21
5445Jurica Šitum 5 min 4 sec 21
5446Pero peric 5 min 4 sec 21
5447Indira Denaro 5 min 5 sec 21
5448Lea Halamek 5 min 5 sec 21
5449Monika Križanec 5 min 5 sec 21
5450Jasna Jakovljević 5 min 6 sec 21
5451Ivana Culina 5 min 8 sec 21
5452Anamaria Havidić 5 min 8 sec 21
5453Igor Novosel 5 min 9 sec 21
5454Sara Ferberuš 5 min 9 sec 21
5455nina sudovic 5 min 9 sec 21
5456Davor Franjković 5 min 10 sec 21
5457Krešimir Trstenjak 5 min 11 sec 21
5458None 5 min 11 sec 21
5459Nina Cecić 5 min 12 sec 21
5460Snježana Lukačiċ 5 min 13 sec 21
5461Tomislava Bradić 5 min 13 sec 21
5462Vesna Zelić 5 min 13 sec 21
5463Ivana Radović 5 min 13 sec 21
5464Martina Čizmok 5 min 14 sec 21
5465Nikolina Dević 5 min 14 sec 21
5466Nikola Filipović 5 min 15 sec 21
5467Patricia Cvinar 5 min 16 sec 21
5468Tut Ruth 5 min 18 sec 21
5469None 5 min 18 sec 21
5470Dominika Marijan 5 min 19 sec 21
5471Marina Lipić 5 min 20 sec 21
5472Kristina Delić 5 min 20 sec 21
5473Ivan Matak 5 min 21 sec 21
5474Luana Ivošević 5 min 21 sec 21
5475Linda Blas 5 min 22 sec 21
5476Marija Žebčević 5 min 23 sec 21
5477Ema Makar 5 min 24 sec 21
5478Mislav Kolak 5 min 24 sec 21
5479Krešo Svalina 5 min 25 sec 21
5480Rafaela Tasovac 5 min 25 sec 21
5481Ana Lipovac 5 min 25 sec 21
5482Jakov Kević 5 min 26 sec 21
5483Dubravka Kovačević 5 min 27 sec 21
5484Antonia Matković 5 min 28 sec 21
5485Antonela Stanko 5 min 29 sec 21
5486Kristijan silić 5 min 29 sec 21
5487Ines Dukić 5 min 31 sec 21
5488Tihana Ljubojević 5 min 31 sec 21
5489Karla Kilic 5 min 33 sec 21
5490Marija Farac 5 min 34 sec 21
5491Sanja Pejanović 5 min 35 sec 21
5492Ema Jelavic 5 min 35 sec 21
5493Katarina Duspara 5 min 37 sec 21
5494Ivana Plavšin 5 min 37 sec 21
5495Brajan Tretinjak 5 min 37 sec 21
5496Marijela Antunović 5 min 38 sec 21
5497Krešimir Hernaus 5 min 38 sec 21
5498M G 5 min 39 sec 21
5499Marija Vreš 5 min 40 sec 21
5500Mirela Mihajlović 5 min 41 sec 21
5501Mladen Gerovac 5 min 42 sec 21
5502Stella Merlino 5 min 42 sec 21
5503Ivana Sudan 5 min 42 sec 21
5504Elena Scerbakova 5 min 43 sec 21
5505Maja Mrvica 5 min 43 sec 21
5506Dajana Kontić 5 min 44 sec 21
5507Siniša Sajso 5 min 45 sec 21
5508Marijana Jović 5 min 45 sec 21
5509Ivana Štokovac 5 min 45 sec 21
5510Kristina Živanović-Budić 5 min 45 sec 21
5511Adriana Klemen 5 min 46 sec 21
5512Marija Žebčević 5 min 47 sec 21
5513Viktorija Habula 5 min 47 sec 21
5514Nina Maric 5 min 48 sec 21
5515Jasna Antunović 5 min 48 sec 21
5516Kristina Bajan Grizelj 5 min 48 sec 21
5517Maria Lučić 5 min 52 sec 21
5518Mirela savrljuga 5 min 52 sec 21
5519Dalibor Janić 5 min 53 sec 21
5520Nikola Zaradić 5 min 53 sec 21
5521Venus 5 min 55 sec 21
5522Petra Sekulić 5 min 56 sec 21
5523Ivana Hajsek 5 min 57 sec 21
5524Marina šinkić 5 min 57 sec 21
5525Valentina Radman 5 min 57 sec 21
5526Cvita Bucevic 5 min 58 sec 21
5527Josipa Šagud 5 min 58 sec 21
5528Ivan Šilar 5 min 59 sec 21
5529Martina Prevendar 6 min 2 sec 21
5530Melanija Strika 6 min 4 sec 21
5531Antonia Huđek 6 min 5 sec 21
5532Filip Čapelnik 6 min 8 sec 21
5533Monika Tržić 6 min 8 sec 21
5534Marija-Margarita Klobucar 6 min 8 sec 21
5535Tina Ricl 6 min 8 sec 21
5536Tera Birtić 6 min 8 sec 21
5537Mateja Novosel 6 min 9 sec 21
5538Karla Žban 6 min 10 sec 21
5539Antonija Kovac 6 min 10 sec 21
5540Tamara Jakšić 6 min 11 sec 21
5541Linda Senjanovic 6 min 11 sec 21
5542Urban Dergez 6 min 11 sec 21
5543Ivan Jurković 6 min 13 sec 21
5544Matija Rastovski 6 min 13 sec 21
5545None 6 min 13 sec 21
5546Valentina Trandafilović 6 min 14 sec 21
5547Andrea Starcevic 6 min 14 sec 21
5548Erik Haidinger 6 min 15 sec 21
5549Tihana prcić 6 min 16 sec 21
5550Ana Ćorić 6 min 16 sec 21
5551Zdenko Marenić 6 min 18 sec 21
5552Miroslav Paić 6 min 18 sec 21
5553Lara Ježić 6 min 18 sec 21
5554Sanja Bedić 6 min 19 sec 21
5555Boris Mihoci 6 min 19 sec 21
5556Dolores Krstičević 6 min 19 sec 21
5557Nives Matijevic 6 min 20 sec 21
5558Sanela Bekić 6 min 20 sec 21
5559Jelica Katić 6 min 20 sec 21
5560None 6 min 20 sec 21
5561Zeljka Klaric 6 min 21 sec 21
5562Tea Mandinić 6 min 21 sec 21
5563Petra Šefec 6 min 24 sec 21
5564Denis Pazman 6 min 24 sec 21
5565Tanja Bekavac 6 min 25 sec 21
5566Natalija Babić 6 min 28 sec 21
5567Tomislav Jakobović 6 min 28 sec 21
5568Zdenko Turniški 6 min 30 sec 21
5569Elvira Cerlon 6 min 32 sec 21
5570Sandra Tosic 6 min 32 sec 21
5571Karolina Koprek Bajs 6 min 35 sec 21
5572Ifka Perkova 6 min 37 sec 21
5573Anita Puljiz 6 min 39 sec 21
5574Anamarija Širinić 6 min 39 sec 21
5575Dubravka Turk 6 min 40 sec 21
5576Zorana Smodlaka Mihalec 6 min 40 sec 21
5577Josip Ćuća-Žentil 6 min 41 sec 21
5578Ana Papić 6 min 44 sec 21
5579m,v 6 min 44 sec 21
5580nikolina vlahek 6 min 45 sec 21
5581Indira Denaro 6 min 47 sec 21
5582Karolina Sokač 6 min 47 sec 21
5583Mirjana Fonjak 6 min 47 sec 21
5584Mirela Dješka 6 min 47 sec 21
5585Ines Grdanjski 6 min 48 sec 21
5586Irena Posavec 6 min 49 sec 21
5587Dijana Protić 6 min 49 sec 21
5588Ivan Kulaš 6 min 49 sec 21
5589Arina Veseli 6 min 50 sec 21
5590Dunja Pelin 6 min 50 sec 21
5591Ana Sever 6 min 51 sec 21
5592Jelena Radoš 6 min 51 sec 21
5593Petra Gojčeta 6 min 53 sec 21
5594Đenada Kučković 6 min 55 sec 21
5595Gordana Dželalija 6 min 56 sec 21
5596Andrea Mlikota 6 min 57 sec 21
5597Natalija Mekovec 7 min 0 sec 21
5598Mara Marasovic 7 min 0 sec 21
5599Darija Štiber 7 min 1 sec 21
5600Leonarda Vukovic 7 min 2 sec 21
5601Anka Carević 7 min 6 sec 21
5602Tatjana Luna Val 7 min 6 sec 21
5603None 7 min 6 sec 21
5604Valentina Balentović 7 min 7 sec 21
5605Predrag Vujević 7 min 8 sec 21
5606Daniela Kalafatovic 7 min 17 sec 21
5607Renata Barics 7 min 17 sec 21
5608Dajana Derenčinović 7 min 18 sec 21
5609Sandra Hodić 7 min 20 sec 21
5610None 7 min 20 sec 21
5611Tatjana Maširević 7 min 21 sec 21
5612Darija Kundih 7 min 22 sec 21
5613Sanja Tenjer 7 min 24 sec 21
5614Martina Ćavar 7 min 24 sec 21
5615Andrea 7 min 25 sec 21
5616Jasna Prskalo 7 min 26 sec 21
5617Tonći Kljaković-Šantić 7 min 29 sec 21
5618Zeljko Medic 7 min 29 sec 21
5619None 7 min 29 sec 21
5620Anamarija Matijaš 7 min 32 sec 21
5621duje lučin 7 min 34 sec 21
5622Milivoj Dretar 7 min 35 sec 21
5623Rajka Vešligaj 7 min 36 sec 21
5624Tena Fištrović 7 min 38 sec 21
5625Marko Krejčir 7 min 41 sec 21
5626Alma Hebib 7 min 41 sec 21
5627Grozdana Grubišić-Popović 7 min 42 sec 21
5628Matea Vlasic 7 min 42 sec 21
5629Iva Topolovčan Pazić 7 min 42 sec 21
5630Ana Čobanov 7 min 44 sec 21
5631Sonja Gospodnetić 7 min 45 sec 21
5632Mirela Kojić 7 min 48 sec 21
5633juraj belaj 7 min 49 sec 21
5634Marija Klasić 7 min 52 sec 21
5635Davor Vinković 7 min 57 sec 21
5636Marta Vukić 7 min 58 sec 21
5637Joško Trlaja 7 min 59 sec 21
5638Martina Pavlić 8 min 2 sec 21
5639Anica Tolić 8 min 3 sec 21
5640Danica Božić 8 min 7 sec 21
5641Mira Bošnjak 8 min 7 sec 21
5642Ana Jakić 8 min 7 sec 21
5643Dijana Brkljač 8 min 8 sec 21
5644Ivana Skračić 8 min 9 sec 21
5645Ines Obadić 8 min 10 sec 21
5646Marin Stradiot 8 min 11 sec 21
5647Ivan Vrbanić 8 min 12 sec 21
5648Emica Berger 8 min 16 sec 21
5649Ana Škrgatić Bajrović 8 min 16 sec 21
5650Ilona Duišin 8 min 17 sec 21
5651Darko Franković 8 min 18 sec 21
5652Iva Kurtović 8 min 19 sec 21
5653Marijana Vrčković 8 min 22 sec 21
5654Denis Žuraj 8 min 24 sec 21
5655Jasminka 8 min 25 sec 21
5656Sanja 8 min 29 sec 21
5657Bozica Jakelja 8 min 30 sec 21
5658None 8 min 30 sec 21
5659Gordan Ravančić 8 min 32 sec 21
5660Marica Radić 8 min 33 sec 21
5661Milica Sentivanac 8 min 34 sec 21
5662Željka Knežević 8 min 38 sec 21
5663Vesna Čupić 8 min 38 sec 21
5664Marija Bišćan 8 min 48 sec 21
5665Dejan Levanček 8 min 51 sec 21
5666Ivana Čizmok 8 min 51 sec 21
5667Goga VD 8 min 55 sec 21
5668Tatjana Marković 8 min 56 sec 21
5669Elena Rogosic 9 min 5 sec 21
5670Bruno Vunderl 9 min 6 sec 21
5671Gorana Rašić 9 min 8 sec 21
5672Matea A 9 min 10 sec 21
5673Sara Kraljević 9 min 11 sec 21
5674None 9 min 12 sec 21
5675Ljubica Polimac 9 min 13 sec 21
5676Melanija Kaliman 9 min 16 sec 21
5677Korana Terze 9 min 19 sec 21
5678Daniela Vrkić 9 min 20 sec 21
5679Tomislava Guscic Ercegovic 9 min 21 sec 21
5680None 9 min 25 sec 21
5681Tomislav 9 min 52 sec 21
5682Veljko Dražinić 9 min 52 sec 21
5683Ivana Jozić 10 min 10 sec 21
5684Dubravka Oštarčević 10 min 13 sec 21
5685Vesna Car 10 min 14 sec 21
5686Stojan Trivic 10 min 19 sec 21
5687Iva Bardun 10 min 21 sec 21
5688Sanda Petr 10 min 21 sec 21
5689Silvana Tomašković 10 min 23 sec 21
5690Laura Crvenka 10 min 27 sec 21
5691Snježana Birtić 10 min 34 sec 21
5692Ema Baltić 10 min 39 sec 21
5693Katarina Tomašić Žuljić 10 min 39 sec 21
5694asd 10 min 48 sec 21
5695Ivana Horvat 10 min 51 sec 21
5696Nataša Gojak 10 min 59 sec 21
5697Nataša Maričić 11 min 8 sec 21
5698Vladimir Perić 11 min 14 sec 21
5699Ivan Piljan 11 min 16 sec 21
5700Ana-Marija Cule Ivkic 11 min 17 sec 21
5701Ivana Fišić 12 min 14 sec 21
5702Svetlana Marjanovic 12 min 47 sec 21
5703Eva Trstenjak 12 min 58 sec 21
5704Maja Cebić 13 min 8 sec 21
5705Dubravka Blažević 13 min 41 sec 21
5706Karla Katalinuc 14 min 11 sec 21
5707Pjeter Kačinari 14 min 43 sec 21
5708Dean Djaković 15 min 25 sec 21
5709Danijel Dumbovečak 15 min 33 sec 21
5710Snježana Marić 16 min 24 sec 21
5711Monika Matijević 17 min 11 sec 21
5712Sanja Čulić 17 min 42 sec 21
5713Vlstka Vidović 19 min 55 sec 21
5714dsadsa 19 min 55 sec 21
5715Mirjana Balic 20 min 0 sec 21
5716Maria Milolaža 20 min 0 sec 21
5717Mirela Banovac 20 min 0 sec 21
5718Vlasta Kovačević Herzog 20 min 0 sec 21
5719Ena Bayer 20 min 0 sec 21
5720Rosana Zarinska 20 min 0 sec 21
5721Vanessa Lošić 1 min 56 sec 20
5722Bernarda Mrak 2 min 14 sec 20
5723Ana Hinić 2 min 25 sec 20
5724ŽELJKA HIBLER 2 min 29 sec 20
5725Ivana Vukelić 2 min 36 sec 20
5726Željka Hibler 2 min 41 sec 20
5727Ana Giljanovic 2 min 46 sec 20
5728Ana hinić 2 min 50 sec 20
5729Domagoj Puš 2 min 53 sec 20
5730Mario Mastelić 2 min 55 sec 20
5731Gordana Holjevac 2 min 58 sec 20
5732Dijana Pavoković 3 min 3 sec 20
5733Ivana Krajcar 3 min 4 sec 20
5734Donat Zausnigg 3 min 5 sec 20
5735Kristina Vrbek 3 min 5 sec 20
5736Marta Merlić 3 min 5 sec 20
5737Martina Ivančić 3 min 12 sec 20
5738Lucija Kozjan 3 min 13 sec 20
5739Vlatka Knezić 3 min 14 sec 20
5740Mia Dropulic 3 min 17 sec 20
5741Iva Karabaić 3 min 18 sec 20
5742Marina Miletić 3 min 20 sec 20
5743Nina Miočević 3 min 21 sec 20
5744Katica Mustapić 3 min 21 sec 20
5745Ana Leskovic 3 min 24 sec 20
5746Doris Revelante 3 min 25 sec 20
5747Ivana Radan 3 min 26 sec 20
5748Arnela Špirtović 3 min 28 sec 20
5749Nikolina Ljuboja 3 min 28 sec 20
5750Tonči Franulić 3 min 32 sec 20
5751Ivana Prkić 3 min 33 sec 20
5752Kristina Aračić 3 min 33 sec 20
5753Nora Blažević 3 min 33 sec 20
5754Anja Jugović 3 min 34 sec 20
5755Ines Kostek 3 min 34 sec 20
5756Marija Vasović 3 min 35 sec 20
5757Lidija radalj 3 min 35 sec 20
5758Tonka Guć 3 min 35 sec 20
5759Ana Marija Đurić 3 min 35 sec 20
5760Zdenka Filippi 3 min 36 sec 20
5761Veronika Lisjak 3 min 36 sec 20
5762Ira Mlinarek 3 min 37 sec 20
5763Tomislav Bahlen 3 min 37 sec 20
5764Martina Žilić 3 min 39 sec 20
5765Miroslav Pavlovic 3 min 40 sec 20
5766Petra Vrančić Lež 3 min 41 sec 20
5767Anja Radelić 3 min 42 sec 20
5768Anđela Petrović 3 min 42 sec 20
5769Veronika Beljo 3 min 42 sec 20
5770Lucija Begić 3 min 45 sec 20
5771N 3 min 45 sec 20
5772Ivana Dragičević 3 min 45 sec 20
5773Valentin Vidakušić 3 min 47 sec 20
5774Marija Marčac 3 min 49 sec 20
5775Ans Vuloc 3 min 50 sec 20
5776Mislav Kraljevic 3 min 50 sec 20
5777Ksenija Kordić 3 min 51 sec 20
5778Rea Jozić 3 min 51 sec 20
5779Marija Tonković 3 min 52 sec 20
5780Margita Jaković 3 min 53 sec 20
5781Nikola Oruč 3 min 53 sec 20
5782Luka Marić 3 min 54 sec 20
5783Ian Tataj 3 min 57 sec 20
5784Maja Stanić 3 min 58 sec 20
5785Iva Klarić 3 min 58 sec 20
5786Tea Bosch 3 min 58 sec 20
5787Matea Rasonja 3 min 58 sec 20
5788Emira Brkić Karninčić 4 min 1 sec 20
5789Ines Šilipetar 4 min 1 sec 20
5790Dijana Čirjak 4 min 1 sec 20
5791Ivona Bašić 4 min 1 sec 20
5792Sanja Peremin 4 min 1 sec 20
5793Hana Palac 4 min 2 sec 20
5794Sonja Marija Iveković 4 min 2 sec 20
5795Milka Mrduljas 4 min 3 sec 20
5796Snjezana Hajdinjak 4 min 5 sec 20
5797Damir Videk 4 min 5 sec 20
5798Ivana Pranjić 4 min 8 sec 20
5799Marko Ezgeta 4 min 8 sec 20
5800Gabrijela Dragicevic Anokic 4 min 10 sec 20
5801Iva Stipanović 4 min 11 sec 20
5802Karmen Klokoč 4 min 12 sec 20
5803Marija Kalazić Stanković 4 min 13 sec 20
5804Antonija Barbarić Dojmi 4 min 14 sec 20
5805Anni Mohorović 4 min 14 sec 20
5806Šime Modrić 4 min 14 sec 20
5807Laameh Milat 4 min 14 sec 20
5808Dalibor Zobenica 4 min 15 sec 20
5809Nikolina Ćurković 4 min 16 sec 20
5810Mihaela Ugarković 4 min 17 sec 20
5811Ivana Klobučar 4 min 17 sec 20
5812Silvija Delić 4 min 17 sec 20
5813Monika Bunić Eršetić 4 min 19 sec 20
5814Anita ŽerjavNovak 4 min 19 sec 20
5815Anamarija Brnadic 4 min 20 sec 20
5816Jasminka Klemencic 4 min 20 sec 20
5817Davor Pintar 4 min 20 sec 20
5818Ana Vidovic 4 min 20 sec 20
5819Bea Beic 4 min 21 sec 20
5820Slaven Čleković 4 min 22 sec 20
5821Alenka hojka 4 min 22 sec 20
5822Antonia Jazvac 4 min 23 sec 20
5823Marina Vukorepa 4 min 23 sec 20
5824Marijana Sokolovic 4 min 24 sec 20
5825Ines Rukelj 4 min 24 sec 20
5826Ana Krznarić 4 min 25 sec 20
5827Helena Gašpar 4 min 27 sec 20
5828Iva Knežević 4 min 27 sec 20
5829Vesna Z. 4 min 27 sec 20
5830Sasa Vidakovic 4 min 28 sec 20
5831Majda Vrenc 4 min 28 sec 20
5832Maja Živanić Collich 4 min 28 sec 20
5833None 4 min 28 sec 20
5834Mladen Lončarić 4 min 29 sec 20
5835Mislav Arbulić 4 min 29 sec 20
5836Ingeborg Frankovic 4 min 31 sec 20
5837Petra Presečan 4 min 31 sec 20
5838Andro Gerić 4 min 32 sec 20
5839Hrvoje Ćaćić 4 min 32 sec 20
5840Magdalena Željeznjak 4 min 33 sec 20
5841Ivan Mor 4 min 33 sec 20
5842Ivan Šimunić 4 min 34 sec 20
5843Ivana Radošević 4 min 35 sec 20
5844Katarina Kevrić 4 min 35 sec 20
5845Davor Rukavina 4 min 35 sec 20
5846Dejan Kapac 4 min 36 sec 20
5847Luka Kvaternik 4 min 37 sec 20
5848Luka Božak 4 min 37 sec 20
5849Jelena Krpan 4 min 37 sec 20
5850Marina Bratović 4 min 37 sec 20
5851Neda Zemunik 4 min 38 sec 20
5852Maja Starčević 4 min 39 sec 20
5853Ana Stanković 4 min 39 sec 20
5854Marijana Knežić 4 min 40 sec 20
5855Sanja Budić Leto 4 min 40 sec 20
5856Katarina Strunjak 4 min 42 sec 20
5857Vanja Kusturin Zukić 4 min 42 sec 20
5858Filip Zvekic 4 min 42 sec 20
5859Leopold Božić 4 min 43 sec 20
5860Dule Mafro 4 min 44 sec 20
5861Izabela Šoko 4 min 44 sec 20
5862Ksenija 4 min 45 sec 20
5863Zagorka Papp 4 min 45 sec 20
5864Mladenka Rožić 4 min 46 sec 20
5865Ivana Novak 4 min 46 sec 20
5866Daniela Rade Džeko 4 min 47 sec 20
5867Danijel Stevanović 4 min 47 sec 20
5868Martin Ladavac 4 min 48 sec 20
5869Domagoj Kušanić 4 min 49 sec 20
5870Anita Matjeta Hure 4 min 50 sec 20
5871Nikola Filipovic 4 min 50 sec 20
5872None 4 min 50 sec 20
5873Anja Đenadija 4 min 51 sec 20
5874Karolina T 4 min 51 sec 20
5875Marija Goravica 4 min 51 sec 20
5876Branka Juran 4 min 52 sec 20
5877Martina Salamon 4 min 53 sec 20
5878Tomislav Jukić 4 min 54 sec 20
5879Nevena Hrnjak 4 min 54 sec 20
5880Ana Bingula 4 min 54 sec 20
5881Marija Božičanin 4 min 54 sec 20
5882Filip Ponjan 4 min 55 sec 20
5883Damir Obad 4 min 55 sec 20
5884Miroslav Ivančić 4 min 56 sec 20
5885Monika Zadro 4 min 56 sec 20
5886Petra Zorić 4 min 57 sec 20
5887None 4 min 57 sec 20
5888Maja Komes 4 min 58 sec 20
5889Barbara Majhen Kasun 4 min 58 sec 20
5890Sunčana Bošnjak Brkić 4 min 59 sec 20
5891Nikolina Verbič 4 min 59 sec 20
5892None 4 min 59 sec 20
5893Igor Vidovic 5 min 0 sec 20
5894Anita Rašić 5 min 1 sec 20
5895Iva Filipović 5 min 1 sec 20
5896Slavica Nenadić 5 min 2 sec 20
5897Lorena Stilin 5 min 2 sec 20
5898Zoran Pleše 5 min 2 sec 20
5899Maja Koren 5 min 3 sec 20
5900Mirela Rebic 5 min 5 sec 20
5901Vedran Kaplan 5 min 5 sec 20
5902Vesna Terze Vulić 5 min 5 sec 20
5903Dora Erceg 5 min 6 sec 20
5904Inka 5 min 6 sec 20
5905Marin Kuvacic 5 min 6 sec 20
5906Sara Grbin 5 min 7 sec 20
5907Marina Bratić 5 min 7 sec 20
5908Josipa 5 min 7 sec 20
5909Rut Kovačević Alitovic 5 min 7 sec 20
5910Ivana Vulić 5 min 8 sec 20
5911Petra Laus 5 min 9 sec 20
5912Leona Vrbec 5 min 9 sec 20
5913Dijana Mlađen 5 min 9 sec 20
5914Marina Kovač 5 min 9 sec 20
5915Andrea Pofuk 5 min 10 sec 20
5916Nevenka B. Tankovic 5 min 11 sec 20
5917Petra Bubanko Sladić 5 min 11 sec 20
5918Leonina Gray 5 min 11 sec 20
5919Stela Košić 5 min 13 sec 20
5920Dalila Jurić Orak 5 min 14 sec 20
5921Nataša Šikić 5 min 15 sec 20
5922Ante Mamić 5 min 16 sec 20
5923Dora svirčić 5 min 17 sec 20
5924Tanja Kuštović 5 min 17 sec 20
5925Tea Akmadžić 5 min 17 sec 20
5926Dražen Šimić 5 min 17 sec 20
5927Lorena Šimić 5 min 18 sec 20
5928Aleksandra Kovačić 5 min 19 sec 20
5929Claudia Kontrec 5 min 20 sec 20
5930Marko Pijaca 5 min 21 sec 20
5931Zeljka Pajc Muharemovic 5 min 21 sec 20
5932Jelena Mijić 5 min 23 sec 20
5933Ivana Đilas 5 min 24 sec 20
5934Kristina Sulj 5 min 24 sec 20
5935Marko Višek 5 min 25 sec 20
5936Minja Kralj 5 min 26 sec 20
5937Eva Ćurković 5 min 28 sec 20
5938Dunja Mijović 5 min 28 sec 20
5939Petra Bubanko Sladić 5 min 28 sec 20
5940Zoran Milas 5 min 29 sec 20
5941Filip Gajić 5 min 30 sec 20
5942Ena kelek 5 min 31 sec 20
5943Fran Grgić 5 min 34 sec 20
5944Karla Mikačić 5 min 36 sec 20
5945Josipa Brčić 5 min 36 sec 20
5946Sandra Telenta 5 min 36 sec 20
5947Djuro 5 min 37 sec 20
5948Marija Has Jalšovec 5 min 38 sec 20
5949Tanja Ivanović 5 min 38 sec 20
5950Jelena Karakaš 5 min 38 sec 20
5951Anamaria Rubinić 5 min 41 sec 20
5952Gaja Tolić 5 min 41 sec 20
5953Ivana Kasunic 5 min 41 sec 20
5954Valerija Hotko 5 min 42 sec 20
5955Rea Tordi 5 min 42 sec 20
5956Valentina Petruševska 5 min 43 sec 20
5957Tatjana Mautner 5 min 43 sec 20
5958Leonarda 5 min 44 sec 20
5959Goran Podunavac 5 min 44 sec 20
5960Ivana Markovic 5 min 47 sec 20
5961Blazenka Skof 5 min 47 sec 20
5962Paulina Horvat 5 min 48 sec 20
5963Hrvoje Stilin 5 min 48 sec 20
5964Lana Morankić 5 min 50 sec 20
5965None 5 min 50 sec 20
5966Paula Ivaničić 5 min 52 sec 20
5967Lorena Šoštar 5 min 55 sec 20
5968Nada Supičić 5 min 55 sec 20
5969Maja Troha 5 min 57 sec 20
5970None 5 min 57 sec 20
5971Karmen V 5 min 58 sec 20
5972Jasmina Bernabić 5 min 58 sec 20
5973Elena Mešanović 5 min 58 sec 20
5974Stella Manojlović 5 min 58 sec 20
5975Sandra Jardas 5 min 58 sec 20
5976Janko Andrijasevic 5 min 59 sec 20
5977Lea Lolić 5 min 59 sec 20
5978Vedran Bihar 6 min 0 sec 20
5979Mirna Bagić 6 min 1 sec 20
5980Sanja Daić 6 min 2 sec 20
5981Tajana Spajić 6 min 2 sec 20
5982Mirela Matak Plantić 6 min 2 sec 20
5983Ana Lež 6 min 3 sec 20
5984Filip Ćurić 6 min 3 sec 20
5985Ana Dundara Pajić 6 min 3 sec 20
5986Ines Rubil 6 min 3 sec 20
5987Andreja Žitković 6 min 4 sec 20
5988Samanta Tonković 6 min 5 sec 20
5989Sanja Bosnar 6 min 6 sec 20
5990Ana Plivelić 6 min 7 sec 20
5991Tamara Ožvald 6 min 8 sec 20
5992Marko Miljak 6 min 8 sec 20
5993Irena Matanović 6 min 8 sec 20
5994Tihana Zgaljic 6 min 9 sec 20
5995Inja Munić 6 min 9 sec 20
5996Şanja Botica 6 min 10 sec 20
5997lana ferlin 6 min 10 sec 20
5998Zoran Lončar 6 min 11 sec 20
5999Silvija Koščec 6 min 12 sec 20
6000Evica Šivak Ledić 6 min 13 sec 20
6001Marta Mataija 6 min 13 sec 20
6002Tereza Šimunac 6 min 13 sec 20
6003Katarina Zec 6 min 14 sec 20
6004Tonka Duka 6 min 15 sec 20
6005Marija Slavulj 6 min 15 sec 20
6006Petra Benko Ergotić 6 min 16 sec 20
6007Ines Mikulic 6 min 17 sec 20
6008Aleksandra Medak Antolović 6 min 17 sec 20
6009Branimir Arbanas 6 min 17 sec 20
6010Dajana Kunovec-Medaković 6 min 17 sec 20
6011Sanj am 6 min 18 sec 20
6012Vinko Kovač 6 min 18 sec 20
6013Dd 6 min 21 sec 20
6014Martina Falamic 6 min 21 sec 20
6015Andrej Matijević 6 min 22 sec 20
6016Sanela Mandal 6 min 22 sec 20
6017Alla Palajs 6 min 22 sec 20
6018Andreja Sigmund 6 min 22 sec 20
6019Dajana Derenčinović 6 min 24 sec 20
6020Matea Kostić 6 min 25 sec 20
6021Natalija Ivančić 6 min 25 sec 20
6022Orsat 6 min 27 sec 20
6023Martina Mutak 6 min 28 sec 20
6024None 6 min 29 sec 20
6025Valerija Vukovac 6 min 30 sec 20
6026Davor Baljak 6 min 31 sec 20
6027MARINA JANKOVIĆ 6 min 32 sec 20
6028Lea Crnoja 6 min 33 sec 20
6029Marina Šapina 6 min 34 sec 20
6030Paula Čižmek 6 min 35 sec 20
6031Valentina Frlan 6 min 38 sec 20
6032Sandra Staraj 6 min 39 sec 20
6033Vilma Milatić 6 min 40 sec 20
6034Lana Čiček 6 min 40 sec 20
6035None 6 min 40 sec 20
6036None 6 min 42 sec 20
6037Andrea Radman 6 min 43 sec 20
6038Andrea Zec 6 min 44 sec 20
6039Lili rodic 6 min 44 sec 20
6040Anamarija Jukić 6 min 47 sec 20
6041Ines Vojnović 6 min 54 sec 20
6042Ena Calic 6 min 56 sec 20
6043Laura Jančikić 6 min 58 sec 20
6044Eugen Zubak 6 min 58 sec 20
6045Tea Preberina 6 min 58 sec 20
6046Srđan Lazić 6 min 59 sec 20
6047Monika Stipic 7 min 1 sec 20
6048Mario Šućur 7 min 4 sec 20
6049Doris Cavka 7 min 7 sec 20
6050Kristina Zvježina 7 min 8 sec 20
6051Diana Balas 7 min 8 sec 20
6052Ružarijo Lukas 7 min 9 sec 20
6053Jasna Kiš 7 min 10 sec 20
6054Srđan Topalović 7 min 11 sec 20
6055Mirela Oršić 7 min 11 sec 20
6056Mila Milic 7 min 12 sec 20
6057Tamara Češnjaj 7 min 13 sec 20
6058Lucijana Mandic 7 min 14 sec 20
6059Denis Jelušić 7 min 14 sec 20
6060Dario Bercich 7 min 14 sec 20
6061Ivana Stic 7 min 16 sec 20
6062Rahela Bilić 7 min 16 sec 20
6063Nina Crevatin 7 min 17 sec 20
6064Irena Čokalj 7 min 18 sec 20
6065Marija Rogina 7 min 21 sec 20
6066Renata Preložnjak 7 min 21 sec 20
6067Elida Budiselić 7 min 22 sec 20
6068Emanuela Jurkić 7 min 22 sec 20
6069Mateja Svrtan 7 min 22 sec 20
6070Veronika Đuran 7 min 23 sec 20
6071Jelena Kolar 7 min 23 sec 20
6072None 7 min 23 sec 20
6073Rafael Urukalović 7 min 26 sec 20
6074Zeljana Pleic 7 min 27 sec 20
6075Morta Pulikaityte Pinterić 7 min 28 sec 20
6076Gordan Kragic 7 min 30 sec 20
6077Dubravko Duilo 7 min 31 sec 20
6078Blaženka Ježek 7 min 32 sec 20
6079Dominik Andrijic 7 min 34 sec 20
6080Maja Marijačić 7 min 36 sec 20
6081Niksa Brajevic 7 min 39 sec 20
6082Sandra Kralj Vukšić 7 min 44 sec 20
6083Marijana 7 min 45 sec 20
6084Dora Gabrić 7 min 46 sec 20
6085Charli David 7 min 47 sec 20
6086Marijana Rukavina 7 min 49 sec 20
6087Nika Vičević 7 min 55 sec 20
6088Iva Tomašek 7 min 55 sec 20
6089Valentina Jurič 7 min 56 sec 20
6090None 7 min 56 sec 20
6091Kruno Barolić 8 min 0 sec 20
6092Njina Grbić Kovačević 8 min 0 sec 20
6093Slaven Brnić 8 min 1 sec 20
6094None 8 min 2 sec 20
6095Ksenija Perinić 8 min 4 sec 20
6096Davor 8 min 5 sec 20
6097Snježana Markotić 8 min 6 sec 20
6098Mate Landeka 8 min 6 sec 20
6099Aleksandra Kuzmić 8 min 7 sec 20
6100Pejo Bosnić 8 min 7 sec 20
6101Barbara Hegol 8 min 8 sec 20
6102doris ritossa 8 min 9 sec 20
6103Mecky Cafiero 8 min 11 sec 20
6104Ana Ljubičić 8 min 17 sec 20
6105Tea Prhat 8 min 20 sec 20
6106Romana Lučić Lavčević 8 min 21 sec 20
6107None 8 min 24 sec 20
6108Tea Horvatić 8 min 27 sec 20
6109Ines nij 8 min 27 sec 20
6110Zeljka Jurkas 8 min 30 sec 20
6111Martina Šumanovac 8 min 30 sec 20
6112Klaudia Tukic 8 min 36 sec 20
6113Olga Rožman 8 min 36 sec 20
6114Željko Glavan 8 min 37 sec 20
6115Karen kumičić 8 min 40 sec 20
6116Ines Obad 8 min 45 sec 20
6117None 8 min 47 sec 20
6118Barbara Šurlina Bilić 8 min 49 sec 20
6119Vedrana Trlek 8 min 52 sec 20
6120Jelena Kamalić 8 min 53 sec 20
6121Petro Glavas 8 min 54 sec 20
6122Petra Saulan 8 min 56 sec 20
6123Mihaela Moguš 8 min 56 sec 20
6124Ivana Škarika 8 min 59 sec 20
6125Frane Magdalenić 9 min 7 sec 20
6126Sanja Tortić 9 min 10 sec 20
6127Mia Puljić 9 min 14 sec 20
6128Jasna Mataija 9 min 18 sec 20
6129None 9 min 19 sec 20
6130Darja Flegar 9 min 38 sec 20
6131Nika Sušilović 9 min 44 sec 20
6132Luka Pop 9 min 48 sec 20
6133Petar Glova 9 min 52 sec 20
6134Sanja Kušan 9 min 54 sec 20
6135Daniela Vozila Žiković 10 min 1 sec 20
6136Sanela Matijević 10 min 2 sec 20
6137Katarina Čmelješević 10 min 13 sec 20
6138Zrinka Petrovic 10 min 19 sec 20
6139Ivona Banjeglav 10 min 28 sec 20
6140Ana Peraica 10 min 31 sec 20
6141Melita Šamanić 10 min 32 sec 20
6142Matea Šebalj 10 min 38 sec 20
6143Nevenka Lovrić 10 min 41 sec 20
6144Barbara Berisha Dedaj 10 min 43 sec 20
6145Korina Mrak 10 min 45 sec 20
6146Sokrat Ahmetovic 10 min 48 sec 20
6147Jasna Predragović 10 min 56 sec 20
6148Tonka Guć 11 min 1 sec 20
6149Paola Zupan 11 min 10 sec 20
6150Ivan Došlić 11 min 10 sec 20
6151Sandra Jurković 11 min 12 sec 20
6152None 11 min 20 sec 20
6153Ranka Savić Maretić 11 min 26 sec 20
6154Leon Strelec 11 min 27 sec 20
6155Bartul Bojić 11 min 31 sec 20
6156Valentina Šoški 11 min 32 sec 20
6157durdica prutki 11 min 42 sec 20
6158Gordana Biškupić Poturić 11 min 50 sec 20
6159Sandra Bergant Vidakovic 12 min 10 sec 20
6160Renata Barics 12 min 23 sec 20
6161None 12 min 43 sec 20
6162Antonio Jurić 12 min 53 sec 20
6163Ivan Mašić 12 min 58 sec 20
6164Klara Matas 13 min 3 sec 20
6165Vito Bistrović 13 min 14 sec 20
6166Valentina Ević 13 min 18 sec 20
6167Ivona Ević 13 min 39 sec 20
6168None 13 min 39 sec 20
6169Nikola Sekulić 13 min 44 sec 20
6170Petra Blajic 14 min 3 sec 20
6171None 14 min 6 sec 20
6172None 14 min 43 sec 20
6173None 14 min 54 sec 20
6174Marija Šivak 14 min 59 sec 20
6175Lucija Špoljarević 15 min 48 sec 20
6176Kristina Sirotić 16 min 14 sec 20
6177None 16 min 31 sec 20
6178Zara Grgić 19 min 9 sec 20
6179Danijela Perković 19 min 59 sec 20
6180Aleksandra Telebar 20 min 0 sec 20
6181Šimun Kolonić 20 min 0 sec 20
6182Sandra Ljubas 20 min 0 sec 20
6183Sonja Herceg 20 min 1 sec 20
6184Petra Vrbanec 1 min 44 sec 19
6185Ana Hinić 2 min 14 sec 19
6186Željko Biličić 2 min 17 sec 19
6187Ana Begić 2 min 38 sec 19
6188Ivančica Sklepić 2 min 53 sec 19
6189Marina Gruban 2 min 56 sec 19
6190Hrvoje Pelin 2 min 58 sec 19
6191Martina Križnik 3 min 1 sec 19
6192Kristina Vrbek 3 min 2 sec 19
6193Ajla Ibrahimpašić 3 min 4 sec 19
6194Sara Matijević 3 min 10 sec 19
6195Ivana Čolić 3 min 18 sec 19
6196Valentina Smokrović 3 min 18 sec 19
6197Kristina Bogut 3 min 19 sec 19
6198Petra Vrbanec 3 min 20 sec 19
6199Maja Marković 3 min 23 sec 19
6200Lucija Čihor 3 min 24 sec 19
6201Tena Stipetić 3 min 26 sec 19
6202Maja dumić 3 min 27 sec 19
6203Ema Leto 3 min 27 sec 19
6204Valentina Černeka 3 min 27 sec 19
6205Marija Lončarek 3 min 28 sec 19
6206Mateja Njegovan Horvat 3 min 28 sec 19
6207Robert Radolović 3 min 34 sec 19
6208Kemo Jasarevic 3 min 34 sec 19
6209Ines Ivaniš 3 min 35 sec 19
6210Ivana Dubroja 3 min 37 sec 19
6211t 3 min 38 sec 19
6212Nina Paladina 3 min 40 sec 19
6213Rita Vuković 3 min 41 sec 19
6214Valerija Nujic 3 min 43 sec 19
6215Han 3 min 43 sec 19
6216Dijana Žaja 3 min 43 sec 19
6217Gabriela Jupek 3 min 43 sec 19
6218livio karavanic 3 min 44 sec 19
6219Mirela Češkić 3 min 44 sec 19
6220Sara Huskić 3 min 45 sec 19
6221Rio Senjes 3 min 45 sec 19
6222Igor Šlosar 3 min 46 sec 19
6223Ljiljana Crepulja 3 min 46 sec 19
6224Sandra Zokić 3 min 47 sec 19
6225Petra Brekalo 3 min 48 sec 19
6226Magda 3 min 48 sec 19
6227Marta Šlezak Martinko 3 min 49 sec 19
6228Ileana Sablić 3 min 51 sec 19
6229Ivana Cesarec 3 min 51 sec 19
6230Nicole cikač 3 min 52 sec 19
6231Arijana šula 3 min 52 sec 19
6232Renata Wierschin 3 min 52 sec 19
6233Kristina Delić 3 min 53 sec 19
6234Ruža Klarić 3 min 55 sec 19
6235Dajana Alinčić 3 min 56 sec 19
6236Kate Bošković 3 min 56 sec 19
6237Laura Maslač 3 min 56 sec 19
6238Ma Du 3 min 58 sec 19
6239Mirna Brekalo 3 min 59 sec 19
6240Jelena beric 3 min 59 sec 19
6241Ana Ćorić 3 min 59 sec 19
6242Mate Matic 3 min 59 sec 19
6243Claudia Kontrec 4 min 0 sec 19
6244Kristina Nagradić 4 min 1 sec 19
6245Antonija Bašić 4 min 2 sec 19
6246None 4 min 2 sec 19
6247Lea Matticchio 4 min 4 sec 19
6248Goran Kivic 4 min 6 sec 19
6249Matija Kokolić 4 min 6 sec 19
6250Danijela Pavić Wasal 4 min 7 sec 19
6251Lucija Vinceković 4 min 7 sec 19
6252Indira kudic 4 min 8 sec 19
6253Pero Peric 4 min 8 sec 19
6254Sonja Valrk 4 min 9 sec 19
6255Tatjana Burić 4 min 9 sec 19
6256Andreja Bišćan 4 min 10 sec 19
6257Nicolaus-Karlo Mujkanovic 4 min 11 sec 19
6258Martina Šoštar 4 min 11 sec 19
6259Maja Frluzec 4 min 12 sec 19
6260Margareta Špehar 4 min 12 sec 19
6261Snježana Ljubisic 4 min 12 sec 19
6262Ariana Milić 4 min 13 sec 19
6263Martina Samac 4 min 13 sec 19
6264Snježana Saveljić 4 min 14 sec 19
6265David Makvić 4 min 14 sec 19
6266Orijana Udovičić 4 min 15 sec 19
6267Jelena Vukovic 4 min 16 sec 19
6268Tatjana Ranilović 4 min 17 sec 19
6269Slavica Petrović 4 min 17 sec 19
6270Slaven Hnatek 4 min 18 sec 19
6271Patricija Šobak 4 min 18 sec 19
6272None 4 min 19 sec 19
6273Mirna Juras 4 min 20 sec 19
6274Marijana Ačkar 4 min 21 sec 19
6275Dragana Bura 4 min 22 sec 19
6276Igor Vidovic 4 min 22 sec 19
6277Ivana Dujmović 4 min 23 sec 19
6278Ira Belošević 4 min 23 sec 19
6279Ljiljana Đurica 4 min 24 sec 19
6280Dino Veič 4 min 24 sec 19
6281Jelena Šebelić 4 min 25 sec 19
6282Ana Čulina Curić 4 min 25 sec 19
6283Dora Kusanović 4 min 26 sec 19
6284Mihaela Grgić 4 min 26 sec 19
6285Mislav Bero 4 min 27 sec 19
6286Mia Bosnjak 4 min 28 sec 19
6287Ana Kolarić 4 min 28 sec 19
6288L k 4 min 30 sec 19
6289Goran Dedic 4 min 31 sec 19
6290Katarina Petreš 4 min 31 sec 19
6291Marina Kovač Jurković 4 min 31 sec 19
6292Emilija Škvarić 4 min 31 sec 19
6293Jonnb 4 min 34 sec 19
6294Angelina Tomić 4 min 34 sec 19
6295Evita Gošić 4 min 34 sec 19
6296Viktoria Žugaj 4 min 35 sec 19
6297tomislav valjak 4 min 36 sec 19
6298martina divić 4 min 36 sec 19
6299Bruno Tatarević 4 min 36 sec 19
6300Diana Bubnjar 4 min 38 sec 19
6301Ivana Dosen 4 min 39 sec 19
6302Monika Dević 4 min 39 sec 19
6303Sanja Kanižaj 4 min 39 sec 19
6304Anamaria Mandlin 4 min 39 sec 19
6305Dinko Kottni 4 min 40 sec 19
6306Ana Livojević 4 min 40 sec 19
6307Aa 4 min 42 sec 19
6308Nenad Bregović 4 min 42 sec 19
6309Marin Juračić 4 min 42 sec 19
6310Josipa Krajnović 4 min 43 sec 19
6311Suzana Pomper 4 min 43 sec 19
6312Mateja Novosel 4 min 44 sec 19
6313Anita Rašić 4 min 45 sec 19
6314petra kale 4 min 45 sec 19
6315Brankica Grgić Elzner 4 min 46 sec 19
6316Jeanette Tadić 4 min 47 sec 19
6317Davor Šimić 4 min 47 sec 19
6318Tom staraj 4 min 47 sec 19
6319Marina Milčić 4 min 48 sec 19
6320Ivana Čekolj 4 min 48 sec 19
6321Milena Ivanović 4 min 49 sec 19
6322Gorana Kušić 4 min 49 sec 19
6323Filip Goršćak 4 min 50 sec 19
6324Antonio Bartoluci 4 min 50 sec 19
6325Katarina Kalinić 4 min 50 sec 19
6326Igor Rinkovec 4 min 50 sec 19
6327None 4 min 50 sec 19
6328Jasna Vuk 4 min 51 sec 19
6329None 4 min 51 sec 19
6330Štefica Bruvo 4 min 53 sec 19
6331Bernarda Černjul 4 min 54 sec 19
6332Jurak Rakuša 4 min 55 sec 19
6333Lucija Demović 4 min 55 sec 19
6334Dora milevcic 4 min 55 sec 19
6335Suzana Barić 4 min 56 sec 19
6336Dijana Međić 4 min 57 sec 19
6337Barbara Vinceković 4 min 57 sec 19
6338Nika Grabušić 4 min 58 sec 19
6339Martina Kušan 4 min 58 sec 19
6340Veneta Mehmedagic Mihaljevic 4 min 59 sec 19
6341Drago Lojna 4 min 59 sec 19
6342Vedran Zivkovic 4 min 59 sec 19
6343Petar Sekelez 4 min 59 sec 19
6344Sonja Živković 5 min 0 sec 19
6345abc def 5 min 0 sec 19
6346Maja 5 min 1 sec 19
6347Vinko Fundak 5 min 1 sec 19
6348Danijela Lokmer 5 min 3 sec 19
6349Tea Šimović 5 min 4 sec 19
6350Miho Balija 5 min 4 sec 19
6351Marijana Pukec 5 min 4 sec 19
6352Marija Babić Olujić 5 min 4 sec 19
6353Belinda Ivković 5 min 5 sec 19
6354Neven Voća 5 min 5 sec 19
6355Ivana šagovac Pavelić 5 min 7 sec 19
6356Mia Senko 5 min 7 sec 19
6357Gordana Škaljac Narančić 5 min 8 sec 19
6358Helena Bilać 5 min 8 sec 19
6359Monika Gudlin 5 min 8 sec 19
6360Dora Tomljenović 5 min 9 sec 19
6361Tanja Rački 5 min 9 sec 19
6362Adrijana Hatadi 5 min 10 sec 19
6363Gabriel Matijević 5 min 10 sec 19
6364Elmedin Bjelić 5 min 10 sec 19
6365Katarina Viljevac 5 min 10 sec 19
6366Ljudevit Gužvinec 5 min 11 sec 19
6367Dominik Forjan 5 min 12 sec 19
6368Ivana Žuvela 5 min 12 sec 19
6369Maja Pađen 5 min 13 sec 19
6370Mateja Petrović 5 min 13 sec 19
6371None 5 min 13 sec 19
6372None 5 min 14 sec 19
6373Ela Tečić 5 min 15 sec 19
6374Monika Cigut Steiner 5 min 15 sec 19
6375Kristina Jerković 5 min 16 sec 19
6376Ivana Klanjčić 5 min 17 sec 19
6377Marija Klarin 5 min 17 sec 19
6378Kristina Pavić 5 min 17 sec 19
6379Ana Mihaela Velički 5 min 17 sec 19
6380Irena Sekulić 5 min 18 sec 19
6381Tea Šeparović Torres 5 min 22 sec 19
6382Nika Simić 5 min 22 sec 19
6383Dijana Bujan 5 min 23 sec 19
6384Kristina Živanović-Budić 5 min 23 sec 19
6385Milenko Banović 5 min 23 sec 19
6386Željko Grilec 5 min 24 sec 19
6387Sanja Turić 5 min 24 sec 19
6388Zvonimir Lončarić 5 min 25 sec 19
6389Barbara Bošnjak 5 min 25 sec 19
6390Patricija Domović 5 min 25 sec 19
6391Kristina Kos 5 min 25 sec 19
6392Tomi Ak 5 min 25 sec 19
6393Dragana Vuckovic 5 min 26 sec 19
6394Davor Stančić 5 min 27 sec 19
6395Andrea Brajković 5 min 27 sec 19
6396Dujma Valjan 5 min 27 sec 19
6397Anamaria Stjepovic 5 min 27 sec 19
6398Patrik Kutnjak 5 min 28 sec 19
6399Katja Luketić 5 min 29 sec 19
6400None 5 min 29 sec 19
6401Antea Sersic 5 min 30 sec 19
6402Jelana Gnjidić 5 min 31 sec 19
6403Lidija Uzelac 5 min 31 sec 19
6404Ivana Drmić 5 min 32 sec 19
6405Marijan Vukušić 5 min 34 sec 19
6406Ivana Čizmok 5 min 34 sec 19
6407Nina vukelic 5 min 35 sec 19
6408Ivana Lielu 5 min 36 sec 19
6409David Magdić 5 min 37 sec 19
6410Mateja Zivcec 5 min 39 sec 19
6411Srđana Vranjičić 5 min 40 sec 19
6412Sara Kuko 5 min 40 sec 19
6413Iva Mirčić 5 min 42 sec 19
6414Anita Bušić 5 min 42 sec 19
6415Zdravka Petroša 5 min 42 sec 19
6416Mateo Ikica 5 min 43 sec 19
6417Josipa Gulan 5 min 43 sec 19
6418Marta Sawka 5 min 44 sec 19
6419Anita Pavlek 5 min 44 sec 19
6420Dubravka Crnković 5 min 44 sec 19
6421Rajko Milašinović 5 min 45 sec 19
6422Marija Perković 5 min 45 sec 19
6423Danojević Milan 5 min 46 sec 19
6424Martina Starčević 5 min 46 sec 19
6425Maja Toth 5 min 47 sec 19
6426Korina Trgo 5 min 47 sec 19
6427Dora Ivković 5 min 48 sec 19
6428Antonella Cauri 5 min 50 sec 19
6429Aleksandra 5 min 50 sec 19
6430Ivana Bikić 5 min 53 sec 19
6431Luana Dobran Bankovic 5 min 54 sec 19
6432Merica Mikuličin 5 min 54 sec 19
6433None 5 min 56 sec 19
6434Nikola Tomašić 5 min 57 sec 19
6435Martina Videc 6 min 0 sec 19
6436Paula Turu 6 min 0 sec 19
6437Jasna Medek 6 min 0 sec 19
6438Tomislav rasidagic 6 min 3 sec 19
6439Stjepan Kaniža 6 min 3 sec 19
6440Anja Tomac 6 min 4 sec 19
6441Bjk 6 min 5 sec 19
6442Mihaela Matekov 6 min 5 sec 19
6443Zrinka Tomičić 6 min 6 sec 19
6444Marta Matković 6 min 7 sec 19
6445Ivan Putnik 6 min 8 sec 19
6446Eni Basaneze 6 min 8 sec 19
6447Alenka MUnitić 6 min 9 sec 19
6448Maja Medakovic 6 min 10 sec 19
6449Marko Marić 6 min 10 sec 19
6450Maja B 6 min 11 sec 19
6451Snjezana Benko 6 min 11 sec 19
6452Nina Komar 6 min 12 sec 19
6453Luka Huzjak 6 min 12 sec 19
6454Martina Knežević 6 min 12 sec 19
6455Vedrana petrović-Holik 6 min 12 sec 19
6456Alka Loncar 6 min 13 sec 19
6457ana simić 6 min 14 sec 19
6458Anja Banić 6 min 14 sec 19
6459Petra Cmrečki Mesek 6 min 15 sec 19
6460Ivan 6 min 16 sec 19
6461Anton Umolac 6 min 16 sec 19
6462Žaklina Majetić 6 min 16 sec 19
6463Ozana Filipić 6 min 17 sec 19
6464Nikolina Kendes 6 min 18 sec 19
6465Ljubo 6 min 19 sec 19
6466Mirjana Klepac 6 min 20 sec 19
6467Jelena Buljubašić 6 min 22 sec 19
6468Ivana Šplihal 6 min 24 sec 19
6469Helena Furdi 6 min 24 sec 19
6470Annemarie Marić 6 min 25 sec 19
6471Jelena Ancic 6 min 25 sec 19
6472Ana Kapeli 6 min 25 sec 19
6473Aristea Pavešić Radonja 6 min 26 sec 19
6474Visnja Vrljicak 6 min 28 sec 19
6475Marina legcevic 6 min 29 sec 19
6476Mirna Makovac 6 min 30 sec 19
6477Cyprian Rossi 6 min 30 sec 19
6478Nikola Marinkovic 6 min 30 sec 19
6479Robert Žarković 6 min 31 sec 19
6480Ivana Marasovic 6 min 31 sec 19
6481Natalija Bahmec 6 min 31 sec 19
6482Mihael Pintarić 6 min 31 sec 19
6483Ivica Profaca 6 min 32 sec 19
6484Kristina Koluder 6 min 32 sec 19
6485Ifeta Krusko 6 min 32 sec 19
6486Miroslav Sedlanić 6 min 33 sec 19
6487Milan Stanimirov 6 min 34 sec 19
6488None 6 min 35 sec 19
6489Petra 6 min 37 sec 19
6490Tatjana 6 min 38 sec 19
6491Marta Juhas 6 min 38 sec 19
6492Renata Agapito 6 min 40 sec 19
6493Ilina trckovska 6 min 42 sec 19
6494Tamara Valković 6 min 44 sec 19
6495Lucija Krobot 6 min 44 sec 19
6496Martina Mikic 6 min 46 sec 19
6497None 6 min 47 sec 19
6498fr 6 min 50 sec 19
6499Karlo Čorc 6 min 52 sec 19
6500None 6 min 52 sec 19
6501Zvonimir Kvas 6 min 53 sec 19
6502IRIS OREŠKOVIĆ 6 min 56 sec 19
6503Ana Taraš 6 min 56 sec 19
6504Zrinka Brdarić 6 min 59 sec 19
6505Zlata Hrženjak 7 min 0 sec 19
6506Danijela Juka 7 min 0 sec 19
6507Frane Rudić 7 min 0 sec 19
6508Ana Tovornik 7 min 1 sec 19
6509MARIZA PERSIC 7 min 2 sec 19
6510Barbara Dzeba 7 min 3 sec 19
6511Martina Vukelić 7 min 4 sec 19
6512Mirna Valdec 7 min 4 sec 19
6513Grozdana Kukuruzovic 7 min 4 sec 19
6514Marijana Hudi 7 min 6 sec 19
6515Ilijana Blažanović 7 min 6 sec 19
6516Zdravko Mikac 7 min 7 sec 19
6517Daniel Hirzinger 7 min 7 sec 19
6518Petra Majher 7 min 7 sec 19
6519Morana Rogić Vihar 7 min 7 sec 19
6520Luka Celić 7 min 8 sec 19
6521Dorotea Tkalec 7 min 8 sec 19
6522Vedran Kaplan 7 min 8 sec 19
6523elizabeta pavlović 7 min 10 sec 19
6524Antonijo Vuk 7 min 10 sec 19
6525Goranka Čolić 7 min 11 sec 19
6526Dalija Karalić 7 min 13 sec 19
6527Tanja Kosanović 7 min 13 sec 19
6528Danijela Pavić 7 min 13 sec 19
6529Milan Brbot 7 min 13 sec 19
6530Jasna Majhen 7 min 13 sec 19
6531Claudia Kontrec 7 min 14 sec 19
6532Laura Lasić 7 min 14 sec 19
6533Mladen Čuturilo 7 min 16 sec 19
6534Tatjana Marković 7 min 17 sec 19
6535Lidija Blažević 7 min 17 sec 19
6536Željka Tolić 7 min 18 sec 19
6537Martin Filipčić 7 min 19 sec 19
6538Kristijan 7 min 20 sec 19
6539Matea Juraga 7 min 20 sec 19
6540renata draganić 7 min 20 sec 19
6541Luka Bek 7 min 21 sec 19
6542Ana Mikulić 7 min 21 sec 19
6543Ana Ivanišin Barać 7 min 22 sec 19
6544Iva Kresnik 7 min 25 sec 19
6545Mimoza kostadinova 7 min 25 sec 19
6546Ivan Čavić 7 min 25 sec 19
6547Anamaria Pejković 7 min 26 sec 19
6548Patrizia Lukić 7 min 26 sec 19
6549Lučano Rojnić 7 min 26 sec 19
6550Marija Siter Kuprešanin 7 min 29 sec 19
6551Sanja Majaros 7 min 30 sec 19
6552Drenka Kranželić 7 min 31 sec 19
6553Mia Smith 7 min 32 sec 19
6554Katarina Demhart 7 min 35 sec 19
6555Valentina Panđa 7 min 36 sec 19
6556Boris Palac 7 min 37 sec 19
6557Marinela Milaković 7 min 37 sec 19
6558Vladimir Jović 7 min 38 sec 19
6559Maja Balic Motusic 7 min 39 sec 19
6560goran ćordašić 7 min 39 sec 19
6561Emilija Seidl 7 min 40 sec 19
6562Valentina Mlinarić 7 min 41 sec 19
6563Marijana Grec 7 min 46 sec 19
6564Mirjana Zadravec 7 min 46 sec 19
6565Kristin Sošić 7 min 47 sec 19
6566Anamaria Takač 7 min 48 sec 19
6567None 7 min 48 sec 19
6568None 7 min 49 sec 19
6569Patricia Kolarek 7 min 50 sec 19
6570Andrea Tomašević 7 min 53 sec 19
6571Danijela Lamot 7 min 54 sec 19
6572Natalija Mlinarec 7 min 55 sec 19
6573Marija Čačić 7 min 55 sec 19
6574Lucija Mijatović 7 min 57 sec 19
6575Pavo Leko 7 min 57 sec 19
6576Mirjana Boroš 8 min 1 sec 19
6577Mirjana Kirin 8 min 4 sec 19
6578None 8 min 5 sec 19
6579Tatjana Vincetić 8 min 9 sec 19
6580Ivan Vuković 8 min 10 sec 19
6581Marija Miličić 8 min 11 sec 19
6582Danijel Grbeša 8 min 12 sec 19
6583Mario Franičević 8 min 12 sec 19
6584None 8 min 12 sec 19
6585Monika Požar 8 min 17 sec 19
6586Lucija Petrović 8 min 18 sec 19
6587None 8 min 22 sec 19
6588Renata Matić 8 min 23 sec 19
6589Anita Moharić 8 min 24 sec 19
6590A ž 8 min 26 sec 19
6591Anita Jakšić 8 min 29 sec 19
6592Dinka katarina 8 min 31 sec 19
6593Višnja Nakić 8 min 38 sec 19
6594Marko Perkovic 8 min 44 sec 19
6595Snjezana Busic 8 min 47 sec 19
6596Ranka Puškarić-Vunderl 8 min 47 sec 19
6597Antonio Jurić 8 min 52 sec 19
6598Karmen Jovanović 9 min 2 sec 19
6599Anja Zidar 9 min 2 sec 19
6600None 9 min 24 sec 19
6601jagoda sukovez 9 min 28 sec 19
6602Karla Kiš 9 min 44 sec 19
6603Mia Vidović 9 min 44 sec 19
6604Petra Mačak 9 min 48 sec 19
6605Tatjana Marković 9 min 51 sec 19
6606Dubravka Glumac 9 min 53 sec 19
6607Tamara Prester 10 min 15 sec 19
6608Davorka Šarić 10 min 19 sec 19
6609Josipa Zirdum 10 min 20 sec 19
6610Ivan Tomek 10 min 23 sec 19
6611Anica Vojković 10 min 33 sec 19
6612Lana Medved 10 min 40 sec 19
6613None 11 min 9 sec 19
6614Sanja Butković 11 min 11 sec 19
6615Nilda Bilan 11 min 12 sec 19
6616None 11 min 14 sec 19
6617Ljiljana Pušić 11 min 29 sec 19
6618Aleksandra Kuratko Pani 12 min 22 sec 19
6619Bruno Brinzej 12 min 49 sec 19
6620Vera Pavković 13 min 7 sec 19
6621Iva Badovinac 13 min 11 sec 19
6622Daliborka Todorovic 13 min 17 sec 19
6623Sanja Orešković 13 min 31 sec 19
6624Daliborka Kaurin 13 min 33 sec 19
6625Zorana Celić 13 min 37 sec 19
6626Anabel Barišić 14 min 14 sec 19
6627Vesna Barić 14 min 57 sec 19
6628Leon Jurković 16 min 33 sec 19
6629Irmela Husic 17 min 18 sec 19
6630Marina Martinković 17 min 52 sec 19
6631Manuela Šegon 19 min 13 sec 19
6632Diana Avdić 20 min 0 sec 19
6633Antonio Olajoš 20 min 0 sec 19
6634Martin Marijanović 20 min 0 sec 19
6635Antonio Olajoš 20 min 0 sec 19
6636Tatjana Timko 20 min 0 sec 19
6637Maša Ožegović 20 min 3 sec 19
6638Željko Biličić 1 min 54 sec 18
6639Ana Hinic 2 min 21 sec 18
6640Ana Hinić 2 min 25 sec 18
6641Petra Bunić 2 min 29 sec 18
6642Veronika Luksa 2 min 58 sec 18
6643Romana Crgol 3 min 0 sec 18
6644Dorotea Štefanac 3 min 2 sec 18
6645Biljana Crnoja Zuzic 3 min 6 sec 18
6646L. P. 3 min 8 sec 18
6647Ana Begić 3 min 12 sec 18
6648Deni Vlačić 3 min 13 sec 18
6649Karolina Tuđan 3 min 15 sec 18
6650Iva Mirčić 3 min 15 sec 18
6651Zdenka Filippi 3 min 22 sec 18
6652Nepoznat Netko 3 min 24 sec 18
6653Vanja Hornjak 3 min 28 sec 18
6654Marija Domikulić 3 min 30 sec 18
6655AnaTeskera 3 min 31 sec 18
6656Mateja Kerovec 3 min 31 sec 18
6657Dejan Kojić 3 min 33 sec 18
6658Livija Terze 3 min 34 sec 18
6659Danijela Špehar Matana 3 min 36 sec 18
6660Marina Majetić 3 min 37 sec 18
6661Ivan Martinović 3 min 37 sec 18
6662Kristina Delač 3 min 37 sec 18
6663Marijana Gojević 3 min 39 sec 18
6664Anita Cutic 3 min 40 sec 18
6665Minea Dorčić 3 min 42 sec 18
6666Marijana Mikan 3 min 43 sec 18
6667David Forjan 3 min 43 sec 18
6668Marko Mijač 3 min 43 sec 18
6669Krunoslava Zovko 3 min 44 sec 18
6670Mirna Prpić 3 min 44 sec 18
6671Darijan Mileusnić 3 min 44 sec 18
6672Josipa Poduška 3 min 46 sec 18
6673Dragan Šimunović 3 min 46 sec 18
6674Lucija Duka 3 min 47 sec 18
6675Milena Ivanović 3 min 47 sec 18
6676Marina Maretić 3 min 48 sec 18
6677Sanja horvat 3 min 48 sec 18
6678Kristina Vorih 3 min 49 sec 18
6679Gabi Vujičević 3 min 49 sec 18
6680Iva Mirčić 3 min 49 sec 18
6681Diana Pavlić 3 min 52 sec 18
6682Željko Biličić 3 min 52 sec 18
6683Ivana Rupčić 3 min 54 sec 18
6684Martina Kovačić 3 min 54 sec 18
6685Iva Jukić 3 min 54 sec 18
6686Matea Vuković 3 min 55 sec 18
6687Lucija Gorički 3 min 55 sec 18
6688Hana Bilan 3 min 55 sec 18
6689Barbara Letic Mujacic 3 min 55 sec 18
6690Bianca Kovac 3 min 58 sec 18
6691Roberta Govednik 3 min 58 sec 18
6692Maja Flajnik 3 min 58 sec 18
6693Nikolina Liko 3 min 59 sec 18
6694Iva ivic 3 min 59 sec 18
6695Ana Marđetko 3 min 59 sec 18
6696Davor Cvenić 4 min 0 sec 18
6697Dubravka Lubina 4 min 1 sec 18
6698Ivor Škrinjar 4 min 1 sec 18
6699Mislav Fridelj 4 min 3 sec 18
6700Lucija Iličić 4 min 3 sec 18
6701Ksenija Barabaš 4 min 3 sec 18
6702Adela Socev 4 min 3 sec 18
6703Ema Delač 4 min 5 sec 18
6704Josip Horvat 4 min 5 sec 18
6705Stela Šulentić 4 min 5 sec 18
6706Sanja Novak 4 min 5 sec 18
6707Velimir Mehmedbašić 4 min 5 sec 18
6708P 4 min 6 sec 18
6709Dora 4 min 7 sec 18
6710Mia jurinić 4 min 7 sec 18
6711Zdenka Filippi 4 min 7 sec 18
6712Ana Studen 4 min 8 sec 18
6713Ivana A. Palijan 4 min 8 sec 18
6714A a 4 min 9 sec 18
6715Darija Ćorić 4 min 9 sec 18
6716Karmen Turković 4 min 9 sec 18
6717Marina Medić 4 min 10 sec 18
6718Matilda Sindičić 4 min 10 sec 18
6719Sonja Živković 4 min 11 sec 18
6720Iva Jurić 4 min 11 sec 18
6721Valentina Majstorović 4 min 13 sec 18
6722A a 4 min 13 sec 18
6723Anđela Lekić 4 min 15 sec 18
6724Irena Omanović 4 min 15 sec 18
6725Sandra Burić Matas 4 min 15 sec 18
6726Jelena Novosel 4 min 15 sec 18
6727Iris Šoda 4 min 16 sec 18
6728Anamaria Zurta 4 min 17 sec 18
6729Lucija Filipović 4 min 17 sec 18
6730Maja Železnjak 4 min 19 sec 18
6731Ivana Radan 4 min 21 sec 18
6732Tihana Kaćera 4 min 21 sec 18
6733Alenka Kemenc 4 min 21 sec 18
6734Estera Kovač 4 min 22 sec 18
6735Sandra Margetić 4 min 23 sec 18
6736diana topcic 4 min 23 sec 18
6737Tomislav Ćuk 4 min 23 sec 18
6738Snježana Ljubisic 4 min 23 sec 18
6739Katarina Knežević 4 min 24 sec 18
6740Kristina boljat 4 min 24 sec 18
6741Marina Bencic 4 min 25 sec 18
6742Boris Vukić 4 min 27 sec 18
6743Ana Sikirić 4 min 27 sec 18
6744Davor Šimić 4 min 27 sec 18
6745Egon Nemet 4 min 28 sec 18
6746Andrej Matijević 4 min 29 sec 18
6747Mirjana Derentovljević 4 min 29 sec 18
6748Lucija Pudar 4 min 30 sec 18
6749Ivana Miljas 4 min 30 sec 18
6750Zdravka Stojić 4 min 31 sec 18
6751Izabela Fornaric 4 min 32 sec 18
6752Davor Sišul 4 min 32 sec 18
6753Elena Rušnjak 4 min 33 sec 18
6754Alisa Ružić 4 min 34 sec 18
6755Marina Šarić 4 min 35 sec 18
6756Silvije Budiša 4 min 35 sec 18
6757Avina Hodža 4 min 36 sec 18
6758Petra Šerbetar 4 min 36 sec 18
6759Orijana Udovičić 4 min 36 sec 18
6760Ivana Kovac Lovrencix 4 min 37 sec 18
6761Anamarija Vidojević 4 min 37 sec 18
6762Mia Bazina 4 min 38 sec 18
6763Luka Kralj 4 min 38 sec 18
6764Jasmina Tenšek 4 min 39 sec 18
6765Kristijan Fabek 4 min 39 sec 18
6766Vlatko Mudroh 4 min 39 sec 18
6767Ljiljana Varga 4 min 40 sec 18
6768Katarina Cota 4 min 41 sec 18
6769Petra Perica 4 min 42 sec 18
6770Iva Kolar Muhoberac 4 min 42 sec 18
6771Mia Matković 4 min 42 sec 18
6772Igor Vidovic 4 min 42 sec 18
6773Antonela Štefanić 4 min 43 sec 18
6774Martin Jambrešić 4 min 44 sec 18
6775Nikolina Svalina 4 min 44 sec 18
6776Ana Marija 4 min 45 sec 18
6777Kris Varsic 4 min 46 sec 18
6778Marijana Lukić 4 min 46 sec 18
6779Diana Bubnjar 4 min 46 sec 18
6780Ines Bartoletti 4 min 48 sec 18
6781Jelena Kolarić 4 min 48 sec 18
6782Ivica Hrnčić 4 min 49 sec 18
6783Marta Šipušić 4 min 49 sec 18
6784Robert Masnec 4 min 50 sec 18
6785Ivan Višnjić 4 min 51 sec 18
6786Suzana Paljević 4 min 51 sec 18
6787Marina Žilić 4 min 52 sec 18
6788Krunoslav Bedi 4 min 53 sec 18
6789Kristina Jokić 4 min 53 sec 18
6790Marija Horvat 4 min 53 sec 18
6791Dds mi 4 min 54 sec 18
6792Danijela Kokanović 4 min 54 sec 18
6793Dario Bojčić 4 min 55 sec 18
6794Andreja Prpić 4 min 57 sec 18
6795Gorana Barač 4 min 57 sec 18
6796Patricia Špičić 4 min 57 sec 18
6797Maja Bibić 4 min 58 sec 18
6798Krunoslava Rafaela Vorgić 4 min 59 sec 18
6799Jasminka Presečki 5 min 0 sec 18
6800Željka Prša 5 min 0 sec 18
6801Andrijana Rakić 5 min 1 sec 18
6802Marcela Plečko 5 min 4 sec 18
6803N Č 5 min 5 sec 18
6804Kristina Pešut 5 min 5 sec 18
6805Lucija Mlakar 5 min 5 sec 18
6806Romana Ćosić 5 min 5 sec 18
6807Ana dukan 5 min 8 sec 18
6808Mario Podolšak 5 min 8 sec 18
6809Anita Kovačić 5 min 9 sec 18
6810Huso Alić 5 min 10 sec 18
6811Zdravka Bilobrk 5 min 11 sec 18
6812Valerija Nujić 5 min 12 sec 18
6813IrenaAlić 5 min 12 sec 18
6814Milena Grubisic 5 min 12 sec 18
6815Marko Andrijic 5 min 12 sec 18
6816Hana Nusbaum 5 min 13 sec 18
6817Marijo Plazonić 5 min 13 sec 18
6818Ivana Nekić 5 min 13 sec 18
6819Bruna Begović 5 min 13 sec 18
6820Ana Ivanisin 5 min 13 sec 18
6821Lucia Krstić 5 min 13 sec 18
6822Filip Ljubas 5 min 15 sec 18
6823Petra Katana 5 min 15 sec 18
6824Marijana Rebac Dešić 5 min 15 sec 18
6825Ivančica Laktašić 5 min 17 sec 18
6826Maja Bokulić Tadić 5 min 17 sec 18
6827marko tomas 5 min 18 sec 18
6828Zvonimir kiš 5 min 18 sec 18
6829Klara Jančec 5 min 19 sec 18
6830Hrvoje Pichler 5 min 19 sec 18
6831Mateja Lovreković 5 min 19 sec 18
6832Dajana Vukadin 5 min 19 sec 18
6833Dina Gojković 5 min 19 sec 18
6834Dijana Sovic 5 min 20 sec 18
6835Marko Rajić 5 min 21 sec 18
6836Ruža Kardum 5 min 21 sec 18
6837Patricija Domović 5 min 21 sec 18
6838Sara Novosel 5 min 22 sec 18
6839Sandra Cvitanovic 5 min 23 sec 18
6840Sanja Vujcic 5 min 25 sec 18
6841Monika Kos 5 min 25 sec 18
6842None 5 min 25 sec 18
6843Jolanda Vincelj 5 min 26 sec 18
6844Mimi Vrc 5 min 27 sec 18
6845Monika Pocedić 5 min 27 sec 18
6846Melanie Tvrdinić 5 min 27 sec 18
6847Vesna Bužančić 5 min 27 sec 18
6848Ana-Marija Kosalec 5 min 28 sec 18
6849Marina Pliško 5 min 28 sec 18
6850Ivana Horvat 5 min 28 sec 18
6851Patricia Mršić 5 min 28 sec 18
6852Nenad Fućak 5 min 29 sec 18
6853Karolina Boršoš 5 min 29 sec 18
6854Marko Dominković 5 min 29 sec 18
6855Ru tu 5 min 31 sec 18
6856Sandra Majdak Adamovic 5 min 32 sec 18
6857Mate 5 min 32 sec 18
6858PERO FILČIĆ 5 min 32 sec 18
6859Iva Labrović 5 min 33 sec 18
6860Dora Vrgoc 5 min 33 sec 18
6861Lukrecia Đanović 5 min 33 sec 18
6862Vjera Dorbic 5 min 34 sec 18
6863Muchaela Oruc 5 min 34 sec 18
6864Nives Matijevic 5 min 34 sec 18
6865Marina Lončar 5 min 36 sec 18
6866None 5 min 36 sec 18
6867Nataša Udovičić 5 min 37 sec 18
6868Gvido Piasevoli 5 min 38 sec 18
6869Karolina Jajetić 5 min 38 sec 18
6870Klaudio Tomašić 5 min 38 sec 18
6871Marko Đuričić 5 min 38 sec 18
6872Tamara Preininger 5 min 39 sec 18
6873Marta Đurica 5 min 39 sec 18
6874Domagoj Pavlakovic 5 min 39 sec 18
6875Ilija Ćosić 5 min 41 sec 18
6876Mario Sabljak 5 min 41 sec 18
6877Radojka Krcelic 5 min 41 sec 18
6878Bojana Dimitrijević 5 min 41 sec 18
6879Ana Čobrnić 5 min 42 sec 18
6880Mae Isaksson 5 min 42 sec 18
6881Andrea Dominkuš 5 min 43 sec 18
6882Mirna Uvalic 5 min 43 sec 18
6883Dajana Derenčinović 5 min 43 sec 18
6884Aleksandra Zlatic 5 min 44 sec 18
6885Andrea Kondić 5 min 45 sec 18
6886Andrea Božić 5 min 45 sec 18
6887Stella Juranke 5 min 46 sec 18
6888Irena Medvesek 5 min 46 sec 18
6889Stanko Trbojevic 5 min 46 sec 18
6890Ana Stankić Bogovac 5 min 47 sec 18
6891Luna Palec 5 min 47 sec 18
6892Mirela Zimmerman Markota 5 min 47 sec 18
6893Kristijan Čuljak 5 min 48 sec 18
6894Iva Antolović 5 min 48 sec 18
6895Aleksandar Zavišić 5 min 48 sec 18
6896Marija Dežmarić 5 min 48 sec 18
6897Raspovic 5 min 49 sec 18
6898Vedrana Perišin 5 min 50 sec 18
6899Marina Svoboda 5 min 52 sec 18
6900Milan Majer 5 min 52 sec 18
6901Blazenka Strunje 5 min 53 sec 18
6902Petra Benko 5 min 53 sec 18
6903Darijo šalković 5 min 54 sec 18
6904Ana Crnadak 5 min 54 sec 18
6905Tanja Badanjak 5 min 55 sec 18
6906Nikolina Krupljanin 5 min 56 sec 18
6907Karla Šemiga 5 min 56 sec 18
6908Siniša Sakoman 5 min 56 sec 18
6909Bojan Tomičić 5 min 56 sec 18
6910Simeona Pancirov 5 min 58 sec 18
6911Katarina Kesedzic 5 min 58 sec 18
6912Sanela Bevanda 5 min 59 sec 18
6913Anastasija Vučerić 5 min 59 sec 18
6914Maja Rajković 5 min 59 sec 18
6915Predrag Jakovčić 6 min 0 sec 18
6916Amelie Nodilo 6 min 3 sec 18
6917Ivana Franin 6 min 4 sec 18
6918Silvana lukman 6 min 5 sec 18
6919Domagoj Kopljar 6 min 5 sec 18
6920Leonarda Brica 6 min 6 sec 18
6921Adrijana Španjol 6 min 8 sec 18
6922Adriana Crnogorac 6 min 9 sec 18
6923Katarina Kuprešak 6 min 10 sec 18
6924Marina Knežević Barišić 6 min 10 sec 18
6925Sara Lončar 6 min 12 sec 18
6926Željana Gudelj 6 min 12 sec 18
6927Natalie Muže 6 min 13 sec 18
6928Vesna Tica 6 min 14 sec 18
6929Antonio Kotorac 6 min 15 sec 18
6930Mladen Biber 6 min 15 sec 18
6931Mihaela Mršič 6 min 16 sec 18
6932Drina Ćavar 6 min 16 sec 18
6933Dinko Dinkoc 6 min 16 sec 18
6934Maria Petraković 6 min 18 sec 18
6935Katarina Anić 6 min 19 sec 18
6936Mia Mihaljević Ivančić 6 min 19 sec 18
6937Katarina Rajić-Misković 6 min 19 sec 18
6938Antun Piršljin 6 min 20 sec 18
6939Bozena 6 min 21 sec 18
6940Antonia Cirimotić 6 min 21 sec 18
6941Sunčica Hlavaček 6 min 21 sec 18
6942Vesna Baričić 6 min 22 sec 18
6943Marija Bauer 6 min 22 sec 18
6944Magda Živankov 6 min 23 sec 18
6945Željka Knežević 6 min 23 sec 18
6946Angela Runje 6 min 23 sec 18
6947Lola Fabijanić 6 min 24 sec 18
6948Ivana Bergles 6 min 24 sec 18
6949Ana Vulic 6 min 25 sec 18
6950Željko Zebić 6 min 25 sec 18
6951Vedran Ivanković 6 min 26 sec 18
6952Slađana Sajko 6 min 27 sec 18
6953None 6 min 27 sec 18
6954Ekaterina Smoković 6 min 29 sec 18
6955Zoran Grubić 6 min 30 sec 18
6956Drina Ćavar 6 min 31 sec 18
6957Tamara Ivic 6 min 31 sec 18
6958Ivana Zaradic 6 min 32 sec 18
6959Stjepan vrabec 6 min 32 sec 18
6960Vesna Režić Dereani 6 min 32 sec 18
6961Zlatko Katulić 6 min 33 sec 18
6962None 6 min 33 sec 18
6963Svjetlana Pernic Cetojevic 6 min 34 sec 18
6964Marija Lauš 6 min 34 sec 18
6965Luka Vragović 6 min 38 sec 18
6966Antonija Kapetanović 6 min 38 sec 18
6967Jasenka Galić 6 min 38 sec 18
6968jelena Ivezić 6 min 39 sec 18
6969Domagoj Koprivnjak 6 min 40 sec 18
6970None 6 min 40 sec 18
6971None 6 min 41 sec 18
6972Sanja Bezjak 6 min 42 sec 18
6973Šime Vidmar 6 min 42 sec 18
6974Ema Abadžieva 6 min 42 sec 18
6975None 6 min 42 sec 18
6976Vlasta Bijelcic 6 min 43 sec 18
6977Irena Weigand 6 min 43 sec 18
6978nenad capan 6 min 44 sec 18
6979Ergo Pergo 6 min 45 sec 18
6980Lidija Konjević 6 min 46 sec 18
6981Am amic 6 min 46 sec 18
6982Nikolina Dropulić 6 min 47 sec 18
6983Martina Sudar 6 min 47 sec 18
6984Vlatka Vuksic 6 min 48 sec 18
6985Morana Andreis 6 min 49 sec 18
6986Tanja Ž. Majetić 6 min 50 sec 18
6987Kristina Radeckj 6 min 50 sec 18
6988Antonela Slišković 6 min 53 sec 18
6989Ivanlal Orešić 6 min 53 sec 18
6990Jelena Maljak 6 min 53 sec 18
6991Katija Erceg 6 min 54 sec 18
6992Tihana Jelić 6 min 54 sec 18
6993Aryan Das 6 min 55 sec 18
6994Jelena Lukić 6 min 56 sec 18
6995Vesna Logomerac 6 min 56 sec 18
6996Magda Hure 6 min 56 sec 18
6997Antonija Kapetanović 6 min 56 sec 18
6998Nataša Grubišić 6 min 57 sec 18
6999Natalija Konir Ladović 6 min 59 sec 18
7000Damir Gilić 7 min 0 sec 18
7001Sanda Putica 7 min 1 sec 18
7002Lucijana Belamarić 7 min 2 sec 18
7003Zdenka Josipović 7 min 2 sec 18
7004Barbara Cindrić 7 min 3 sec 18
7005marija bencic 7 min 3 sec 18
7006Amina Jurišić 7 min 3 sec 18
7007None 7 min 3 sec 18
7008Jasminka Sertić 7 min 5 sec 18
7009Marija Jukić 7 min 5 sec 18
7010Katarina Miklec 7 min 5 sec 18
7011Barbara Baraba 7 min 7 sec 18
7012Ivana Irout 7 min 7 sec 18
7013Ines Vidović 7 min 9 sec 18
7014Ena Horvat 7 min 9 sec 18
7015Katarina Justiv 7 min 10 sec 18
7016Amalia Bušić 7 min 11 sec 18
7017Marijana Bogdsnović 7 min 12 sec 18
7018Natalija Mađarić 7 min 15 sec 18
7019Margita Pleše 7 min 16 sec 18
7020Jelena Bajto 7 min 16 sec 18
7021Igor Banović 7 min 19 sec 18
7022Anamarija Grbin 7 min 19 sec 18
7023Lara Žeravica 7 min 20 sec 18
7024Silvija Lukačin 7 min 21 sec 18
7025Ellen Zaradić 7 min 21 sec 18
7026Andrijana Nemet-Kosijer 7 min 22 sec 18
7027Igor Kalajdžić 7 min 22 sec 18
7028MARINA ŠPANIČEK-ŠIKIĆ 7 min 22 sec 18
7029Petra Kovačević 7 min 23 sec 18
7030Ana Djak 7 min 25 sec 18
7031Violeta Jovanović 7 min 27 sec 18
7032Velimira Predojević 7 min 29 sec 18
7033Ian Posavec 7 min 30 sec 18
7034Mile kenjac 7 min 32 sec 18
7035Carmen Aji 7 min 33 sec 18
7036Valter Gross 7 min 38 sec 18
7037None 7 min 38 sec 18
7038Tena Pavlović 7 min 42 sec 18
7039Sanda Pražić 7 min 46 sec 18
7040Karla Mikačić 7 min 47 sec 18
7041Branka 7 min 50 sec 18
7042Zvonimir Slipćević 7 min 51 sec 18
7043Natalia Tafra Bazina 7 min 52 sec 18
7044Ana Horvat 7 min 54 sec 18
7045Ines Gregurincic 7 min 56 sec 18
7046Valnea Sagner 7 min 57 sec 18
7047Julijana Fak 8 min 3 sec 18
7048Dora Čapo 8 min 4 sec 18
7049Goran Markovčić 8 min 5 sec 18
7050Krunoslav Vidović 8 min 7 sec 18
7051Antonija Kovac 8 min 8 sec 18
7052Svetlana Kovačić 8 min 10 sec 18
7053Karin Klasan 8 min 10 sec 18
7054Renata Jasek 8 min 14 sec 18
7055Dijana Mitak 8 min 14 sec 18
7056Ivan Jurković 8 min 16 sec 18
7057Ana 8 min 20 sec 18
7058Jelena Simat 8 min 28 sec 18
7059Vjera Bove 8 min 34 sec 18
7060Ivana Lončar 8 min 34 sec 18
7061Lenka Ćorić 8 min 37 sec 18
7062Anita Androsevic 8 min 41 sec 18
7063Jere Žarko 8 min 49 sec 18
7064Nikolina Petrinjak 8 min 49 sec 18
7065Lucija Antolaš 8 min 50 sec 18
7066Meri Pašić 8 min 50 sec 18
7067Igor Katava 8 min 54 sec 18
7068Ksenija Paradinović 8 min 55 sec 18
7069Ana Palmić 8 min 56 sec 18
7070Katarina Grgić 8 min 59 sec 18
7071Petra Bedeković 9 min 1 sec 18
7072Jasna c 9 min 3 sec 18
7073Jakov Kitarovich 9 min 11 sec 18
7074Tihomir Grašar 9 min 12 sec 18
7075Ana Pavić 9 min 14 sec 18
7076Michael Darapi 9 min 17 sec 18
7077Željko Filipović 9 min 18 sec 18
7078Marija Cetl 9 min 18 sec 18
7079Silvija Pošta 9 min 21 sec 18
7080Jasenka Novosel 9 min 24 sec 18
7081Marina Soršak 9 min 35 sec 18
7082Boris Đurić 9 min 37 sec 18
7083Katalin Várnai 9 min 39 sec 18
7084Bojana Matesin 9 min 41 sec 18
7085Ive Peroš 9 min 46 sec 18
7086Zoran vrandečić 9 min 47 sec 18
7087Brigita Hengl 9 min 48 sec 18
7088David Jelak 9 min 54 sec 18
7089Francisca Jemo 9 min 55 sec 18
7090Dora Danolić 9 min 55 sec 18
7091Iva Gavranović 9 min 58 sec 18
7092Kristina Mitat 9 min 59 sec 18
7093Siniša Mutavdžić 10 min 8 sec 18
7094Kristina Škrlec 10 min 13 sec 18
7095Krešimir Ivančić 10 min 27 sec 18
7096Ivana Ilić 10 min 28 sec 18
7097Narmin Fathi 10 min 29 sec 18
7098Ana Štorga 10 min 33 sec 18
7099Vjekoslav Matijaško 10 min 33 sec 18
7100Vesna Babic 10 min 36 sec 18
7101Nina Brcković 10 min 37 sec 18
7102Slavko Grbin 10 min 40 sec 18
7103Marko Knežević 10 min 49 sec 18
7104Radmila Makrić 10 min 52 sec 18
7105Helena Knezevic 11 min 9 sec 18
7106Ema Hajba 11 min 19 sec 18
7107Renata Wierschin 11 min 36 sec 18
7108Nada Medved 11 min 37 sec 18
7109Čedomir Trivić 11 min 49 sec 18
7110Sandra Bubnjar 11 min 50 sec 18
7111Paula Dunda 12 min 38 sec 18
7112Davor Ljubek 13 min 24 sec 18
7113Anamarija Pranjić 13 min 36 sec 18
7114None 14 min 24 sec 18
7115Danijela Kobescak 14 min 40 sec 18
7116Ivana Perišić 14 min 42 sec 18
7117None 15 min 39 sec 18
7118Vlatka Bošnjaković 16 min 49 sec 18
7119Marijana Kutlić 18 min 41 sec 18
7120Tara Galić 19 min 56 sec 18
7121Kristijan Krivačić 20 min 0 sec 18
7122Ina inic 1 min 8 sec 17
7123Rea Požek 1 min 8 sec 17
7124Vanessa Lošić 2 min 1 sec 17
7125Dajana gugo 2 min 13 sec 17
7126Vlado Šabić 2 min 28 sec 17
7127Hana 2 min 29 sec 17
7128Marin Marić 2 min 30 sec 17
7129Ii 2 min 38 sec 17
7130Tena Maček 2 min 39 sec 17
7131Ivana Zgurić 2 min 40 sec 17
7132Patricia Krpan 2 min 48 sec 17
7133Tea Ljubetic 2 min 48 sec 17
7134Antonela Klaric 2 min 55 sec 17
7135Alenka Berend 2 min 55 sec 17
7136Vanja Krajnović 2 min 58 sec 17
7137Lucija Caljkusic 2 min 58 sec 17
7138Franjo Bošnjakl 2 min 59 sec 17
7139Valerija Nujic 3 min 1 sec 17
7140Luana Lujanac 3 min 2 sec 17
7141Mm 3 min 2 sec 17
7142Marina Bošnjaković 3 min 18 sec 17
7143Zvjezdana Tokić 3 min 19 sec 17
7144Anamarija Panić 3 min 19 sec 17
7145ddd ddd 3 min 20 sec 17
7146Andrea Prpić 3 min 20 sec 17
7147Marija Lončarek 3 min 23 sec 17
7148Petra Koros 3 min 23 sec 17
7149Petra Jaklić 3 min 24 sec 17
7150Višnja Katalinić 3 min 26 sec 17
7151Valerija Nujic 3 min 28 sec 17
7152Ivica Martinković 3 min 28 sec 17
7153Ana Beronja 3 min 28 sec 17
7154Eva Bulić 3 min 29 sec 17
7155Ivan Šimunić 3 min 31 sec 17
7156Sanja Korajac 3 min 31 sec 17
7157Daria Šantel 3 min 32 sec 17
7158Valentina Levar 3 min 33 sec 17
7159Marija Ušljebrka 3 min 33 sec 17
7160Niiica Bunić 3 min 34 sec 17
7161Deni Nikolić 3 min 34 sec 17
7162Iva Mirčić 3 min 35 sec 17
7163Sandra Majdak Adamovic 3 min 35 sec 17
7164Erika 3 min 35 sec 17
7165Ella Simic 3 min 38 sec 17
7166Jelena Tepić 3 min 38 sec 17
7167Andreja Prpić 3 min 40 sec 17
7168Nikolina Ceronja 3 min 40 sec 17
7169Nika Sarić 3 min 41 sec 17
7170Sandra Komadina 3 min 41 sec 17
7171Marij magdalena 3 min 42 sec 17
7172Anđela Lekić 3 min 43 sec 17
7173Ante Gašpić 3 min 44 sec 17
7174Ivana Prevarek 3 min 46 sec 17
7175Andrea Jovanović 3 min 46 sec 17
7176Jasminka Mačak Grđan 3 min 48 sec 17
7177Antonija Đuriš 3 min 48 sec 17
7178Ivana Petric 3 min 49 sec 17
7179Bruna Papić 3 min 49 sec 17
7180Nika Sikacek 3 min 50 sec 17
7181Adriana Trnka 3 min 51 sec 17
7182Duro Ntan 3 min 52 sec 17
7183Anita Matjeta Hure 3 min 52 sec 17
7184Željka Majić 3 min 52 sec 17
7185Martin Trgovec-Greif 3 min 53 sec 17
7186Mario Jurković 3 min 53 sec 17
7187Ksenija Čeliković 3 min 53 sec 17
7188Ana Rolovic 3 min 53 sec 17
7189Branka Ćićerić Perlain 3 min 53 sec 17
7190Emina Kristić 3 min 54 sec 17
7191Ivona Jelečanin 3 min 55 sec 17
7192maja jukić 3 min 55 sec 17
7193Matej Kresl 3 min 55 sec 17
7194Ailin Brgudac Hrzica 3 min 56 sec 17
7195Ivana Boskovic 3 min 56 sec 17
7196Marija Verhas Tepić 3 min 57 sec 17
7197Bruno 3 min 57 sec 17
7198Kristina Klaričić 3 min 58 sec 17
7199Martina Lulic 3 min 58 sec 17
7200Monica Melinda Topalović 3 min 58 sec 17
7201Maja Ivić 4 min 0 sec 17
7202Nikola Delić 4 min 0 sec 17
7203Kristina Bašić 4 min 2 sec 17
7204A 4 min 5 sec 17
7205Marija Kekez 4 min 5 sec 17
7206Mirna Vesel Horvat 4 min 5 sec 17
7207Hrvoje Hum 4 min 5 sec 17
7208Sara Burilo 4 min 6 sec 17
7209Sanja petrov Vlahović 4 min 6 sec 17
7210Lucija Novoselec 4 min 7 sec 17
7211Ivana Pavlović Šklebar 4 min 9 sec 17
7212Tea Kovačević 4 min 10 sec 17
7213Nikola Jelaš 4 min 11 sec 17
7214Karla Mikačić 4 min 12 sec 17
7215Borja Curić 4 min 12 sec 17
7216Adriana Cvitkusic 4 min 13 sec 17
7217Irena Weigand 4 min 13 sec 17
7218Linda Jurišić 4 min 13 sec 17
7219Vedrana Jakus Mateskovic 4 min 14 sec 17
7220Ivan Gašpert 4 min 14 sec 17
7221Kristina Roša 4 min 15 sec 17
7222Magda 4 min 16 sec 17
7223Snježana Cvjetinović 4 min 18 sec 17
7224Daniela Klisanin 4 min 18 sec 17
7225Snježana Vlk 4 min 19 sec 17
7226Katarina Suton 4 min 20 sec 17
7227Marta Dropulic 4 min 21 sec 17
7228Jelena Glamatović 4 min 21 sec 17
7229Tanja Delinger 4 min 22 sec 17
7230Dean Drožđek 4 min 22 sec 17
7231Nikolina Ljubek 4 min 22 sec 17
7232Violeta Pavlovic 4 min 22 sec 17
7233None 4 min 22 sec 17
7234Lorena Zovko 4 min 23 sec 17
7235Bruno Drkulec 4 min 23 sec 17
7236Ana Hinic 4 min 23 sec 17
7237Jelena Pejaković 4 min 25 sec 17
7238Rajko Planinić 4 min 25 sec 17
7239Tamara Gmajner 4 min 27 sec 17
7240Martina Baljak 4 min 27 sec 17
7241Zrinka boric 4 min 28 sec 17
7242Arijana Keleman 4 min 28 sec 17
7243Magdalena Rikanović 4 min 28 sec 17
7244Ivana Pavošević 4 min 29 sec 17
7245Maja Bodi 4 min 29 sec 17
7246Nina Rezo 4 min 29 sec 17
7247Sara Preis 4 min 30 sec 17
7248Zoran Šuica 4 min 30 sec 17
7249Nikoleta Ogbunugafor 4 min 31 sec 17
7250Kristina Čižmešija 4 min 32 sec 17
7251Kristina Nagradić 4 min 32 sec 17
7252Ivana jurjevic 4 min 33 sec 17
7253Franjo Jukić 4 min 34 sec 17
7254Monika Tuk 4 min 35 sec 17
7255Kristina Plahinek 4 min 35 sec 17
7256Antonija Samardžić 4 min 36 sec 17
7257Nikola Čikara 4 min 37 sec 17
7258Tamara Mateljic 4 min 37 sec 17
7259Lucija Baković 4 min 37 sec 17
7260Izidora Tošić 4 min 37 sec 17
7261Ivana Kosko 4 min 39 sec 17
7262Patricia Dermišek 4 min 40 sec 17
7263Ružica Šimović 4 min 40 sec 17
7264Ira Bosnar 4 min 40 sec 17
7265Tereza Sente 4 min 40 sec 17
7266Kristina Kolar Zebec 4 min 41 sec 17
7267Anamarija Ilić 4 min 41 sec 17
7268Igor Vidovic 4 min 41 sec 17
7269None 4 min 41 sec 17
7270Ana Šimac 4 min 42 sec 17
7271Monika Halepović 4 min 43 sec 17
7272Dina Pavić 4 min 44 sec 17
7273Nada Čordašić 4 min 44 sec 17
7274Jurica Mršić 4 min 45 sec 17
7275Sanja Soric 4 min 45 sec 17
7276Iva Blažević 4 min 46 sec 17
7277Sara Buneta 4 min 46 sec 17
7278None 4 min 46 sec 17
7279Sanja Biljan 4 min 47 sec 17
7280Marta Boban 4 min 48 sec 17
7281Nikolina Rakić 4 min 49 sec 17
7282Ana Podhraški 4 min 50 sec 17
7283Tatjana Stojanović Kapetanić 4 min 50 sec 17
7284Petra Marić 4 min 51 sec 17
7285Tanja Delinger 4 min 52 sec 17
7286Mila Brncic 4 min 52 sec 17
7287Sandra Kopić 4 min 53 sec 17
7288Duško Simić 4 min 55 sec 17
7289Marijana Mikan 4 min 55 sec 17
7290Hela Perišić 4 min 55 sec 17
7291Tanja Tomek 4 min 56 sec 17
7292edita tavra 4 min 56 sec 17
7293Andrijana Simčić 4 min 57 sec 17
7294Nora Blažević 4 min 57 sec 17
7295Ivana Juričević 4 min 58 sec 17
7296Sime Baricevjc 4 min 58 sec 17
7297Zlatan Janković 4 min 59 sec 17
7298Mirjana Duić 4 min 59 sec 17
7299Ana Bešvir Džubur 4 min 59 sec 17
7300Željana Honvoš 4 min 59 sec 17
7301Tomislav Cuk 5 min 0 sec 17
7302B p 5 min 0 sec 17
7303Dolores Višković Terzić 5 min 0 sec 17
7304Dijana bacani 5 min 0 sec 17
7305Petar Žugec 5 min 1 sec 17
7306Marija Miletić 5 min 1 sec 17
7307Lillien Rojnic 5 min 1 sec 17
7308Valentina Breski Tržački 5 min 1 sec 17
7309Vesna Pavlović-Pošta 5 min 2 sec 17
7310Eva Turza Mitrović 5 min 3 sec 17
7311Mirjana Mladinovic 5 min 3 sec 17
7312Marija Škrlec 5 min 3 sec 17
7313Elvira Bakunić 5 min 3 sec 17
7314Lora Antonijevic 5 min 4 sec 17
7315Iva sloj 5 min 4 sec 17
7316Maja Maričić 5 min 4 sec 17
7317Barbara Knežević 5 min 5 sec 17
7318Višnja Sak Bosnar 5 min 5 sec 17
7319Dorjan Štrlek 5 min 6 sec 17
7320Dean Šimunović 5 min 6 sec 17
7321josipa horvat 5 min 7 sec 17
7322Eugen Burić 5 min 8 sec 17
7323Dajana Jašćur 5 min 8 sec 17
7324Livia Abičić 5 min 9 sec 17
7325Antea Viljac 5 min 9 sec 17
7326Annamaria Masic 5 min 9 sec 17
7327Ana Kantar 5 min 9 sec 17
7328Klaudia Jelenčić 5 min 9 sec 17
7329Sandra Grčić 5 min 9 sec 17
7330Helena Skokić 5 min 10 sec 17
7331Tatjana Sarić 5 min 10 sec 17
7332Ksenija Kusec 5 min 10 sec 17
7333vedran štajdohar 5 min 11 sec 17
7334Igor Sobotinčić 5 min 12 sec 17
7335Mia Božiković 5 min 12 sec 17
7336Bozidar Mitrovic 5 min 12 sec 17
7337Željka pomper 5 min 13 sec 17
7338Katharina Mikulić 5 min 14 sec 17
7339Silvia Steiner 5 min 14 sec 17
7340Antonija Sinjeri 5 min 14 sec 17
7341Zdenka Filippi 5 min 14 sec 17
7342Donatela Stilinović 5 min 15 sec 17
7343Ivona Dakić 5 min 15 sec 17
7344Ana Gotovac 5 min 16 sec 17
7345Bb 5 min 16 sec 17
7346Matea Fegeš 5 min 16 sec 17
7347Leonarda Halamek 5 min 16 sec 17
7348Željka Svetec 5 min 16 sec 17
7349Anja Rutic 5 min 16 sec 17
7350Maja Petković 5 min 16 sec 17
7351Antun Petrusic 5 min 17 sec 17
7352Dragana Modric 5 min 17 sec 17
7353Mateja Mažić Debeljak 5 min 17 sec 17
7354Dorotea Sokol 5 min 17 sec 17
7355Valentina Meštrović 5 min 17 sec 17
7356Marko Ruskaj 5 min 18 sec 17
7357Merri Teklic 5 min 19 sec 17
7358Helena Matička Skender 5 min 19 sec 17
7359Blaženka Lenartić 5 min 19 sec 17
7360Ines Žepić 5 min 19 sec 17
7361Zarko Latkovic 5 min 20 sec 17
7362Branka Vlastelica Čelik 5 min 20 sec 17
7363Petar Nikolić 5 min 21 sec 17
7364Sebastian Krznaric 5 min 21 sec 17
7365Goran Đapić 5 min 21 sec 17
7366Nikica Bunić 5 min 22 sec 17
7367Jasna Maretić 5 min 22 sec 17
7368Zuzana Podhradska 5 min 22 sec 17
7369Nina Dujmović 5 min 22 sec 17
7370Barbara Stepanić 5 min 22 sec 17
7371Ani Badurina Manesrar 5 min 22 sec 17
7372Svjetlana Malić 5 min 23 sec 17
7373ana.vulic21@gmail.con 5 min 24 sec 17
7374Antonia Zelic 5 min 25 sec 17
7375Valentina Furač 5 min 26 sec 17
7376Ivana Golubovac 5 min 26 sec 17
7377Petra Markotić 5 min 27 sec 17
7378Lidija Škrlec 5 min 28 sec 17
7379Dunja Lučić 5 min 29 sec 17
7380Valentina Radošević 5 min 29 sec 17
7381Chiara Petković 5 min 30 sec 17
7382Daniela Makovac Laganis 5 min 30 sec 17
7383Franjo Vukić 5 min 30 sec 17
7384Kristina Buzov 5 min 31 sec 17
7385Mara Blažević 5 min 32 sec 17
7386Ivana Kasun 5 min 32 sec 17
7387Danijela Ervačič 5 min 34 sec 17
7388Darko Mekić 5 min 35 sec 17
7389Danijela Tolar 5 min 35 sec 17
7390Kornelija Giunio 5 min 35 sec 17
7391Katarina Golubovic 5 min 37 sec 17
7392Ivana Ajdukovic Prepust 5 min 38 sec 17
7393Julijana Nemeth 5 min 38 sec 17
7394Lucija Baričević 5 min 38 sec 17
7395Dolores Višković Terzić 5 min 39 sec 17
7396None 5 min 39 sec 17
7397Angela Božić 5 min 40 sec 17
7398Nicole Ganžulić Balaško 5 min 40 sec 17
7399Kristina Filaković 5 min 41 sec 17
7400Tihomir Pajtak 5 min 41 sec 17
7401Iva Ivanić 5 min 42 sec 17
7402Julien Bilić Gašparac 5 min 42 sec 17
7403Lovro Peričić 5 min 43 sec 17
7404Ljubica Lobrović 5 min 43 sec 17
7405Ela Matesic 5 min 43 sec 17
7406Marija Milić 5 min 47 sec 17
7407Marko Buzov 5 min 47 sec 17
7408Ines Kauzlarić 5 min 48 sec 17
7409Claudia Kontrec 5 min 49 sec 17
7410Ivana Miha 5 min 49 sec 17
7411Snježana Ljubisic 5 min 50 sec 17
7412Lucija Begić 5 min 50 sec 17
7413Dolores Jandrić 5 min 51 sec 17
7414Sonvil jongi 5 min 51 sec 17
7415Marija Kosanović 5 min 51 sec 17
7416Vedran Lončarić 5 min 53 sec 17
7417Danijela Bračun 5 min 53 sec 17
7418Foppe 5 min 53 sec 17
7419Antonija Petrović 5 min 53 sec 17
7420None 5 min 53 sec 17
7421Marijana Vrljičak Lendić 5 min 54 sec 17
7422Sanja Čikato 5 min 56 sec 17
7423Elvis Cetina 5 min 57 sec 17
7424None 5 min 58 sec 17
7425Maja Šarić 6 min 0 sec 17
7426Sandra Krajina 6 min 0 sec 17
7427Ivana Vulić 6 min 0 sec 17
7428Kristina JL 6 min 0 sec 17
7429Valentina 6 min 2 sec 17
7430Ivana Sklepić 6 min 2 sec 17
7431Žana Vragoliv 6 min 3 sec 17
7432Noa Jambrović 6 min 4 sec 17
7433Željka Razumović 6 min 4 sec 17
7434Luka Bodulica 6 min 4 sec 17
7435Jasmina Milašincic 6 min 5 sec 17
7436Josip Paloš 6 min 6 sec 17
7437Natalija Španjević 6 min 7 sec 17
7438Mirjana Krištof 6 min 8 sec 17
7439Kristina Horvat 6 min 8 sec 17
7440Vlatka Renka Kolenko 6 min 9 sec 17
7441Suncana matijasevic 6 min 9 sec 17
7442Ines Tkalčević Jurišić 6 min 10 sec 17
7443Melisa Havrle 6 min 10 sec 17
7444Zvjezdana Stohančević 6 min 12 sec 17
7445Gabrijela Grgić 6 min 13 sec 17
7446Marija Katavić 6 min 13 sec 17
7447Sanja 6 min 13 sec 17
7448Azra PLeh 6 min 14 sec 17
7449Kristina Dragun Šimičić 6 min 15 sec 17
7450Sanja Seljan 6 min 19 sec 17
7451Ines Hill 6 min 19 sec 17
7452Glorija Obadić 6 min 21 sec 17
7453Katarina Rosandić 6 min 21 sec 17
7454Josip Podobnik 6 min 22 sec 17
7455Vedran Trivić 6 min 25 sec 17
7456None 6 min 25 sec 17
7457SLAĐANA DRNDIĆ 6 min 26 sec 17
7458Maja Mazele 6 min 26 sec 17
7459Luzarija Gruban 6 min 26 sec 17
7460Aleksandra Pokos Volf 6 min 28 sec 17
7461Matej Marinović 6 min 28 sec 17
7462Srećko Knežević 6 min 28 sec 17
7463Ivan barić 6 min 28 sec 17
7464Anja Car 6 min 30 sec 17
7465Jasna Baraba 6 min 31 sec 17
7466Dado dadic 6 min 31 sec 17
7467Tea Sušac 6 min 34 sec 17
7468Doris Velan 6 min 34 sec 17
7469Mateja Šarić 6 min 35 sec 17
7470Marija Landeka 6 min 37 sec 17
7471Diana Stanković 6 min 37 sec 17
7472Helena - Erna Vugriniček 6 min 38 sec 17
7473Gabrijela Freundlich 6 min 38 sec 17
7474Nikolina Sabolić 6 min 38 sec 17
7475Zoran Grubić 6 min 39 sec 17
7476Dalibor Rudan 6 min 40 sec 17
7477Slađana Jaklin 6 min 40 sec 17
7478Ivan Čutura 6 min 40 sec 17
7479Adriana Badjuk 6 min 40 sec 17
7480Krešimir Kušlan 6 min 42 sec 17
7481Mandica Terzić Bordić 6 min 43 sec 17
7482Berina Ćesić 6 min 44 sec 17
7483Sven Salkanović 6 min 44 sec 17
7484None 6 min 44 sec 17
7485Tanja stanić 6 min 46 sec 17
7486Jasna Dubravica 6 min 47 sec 17
7487Claudia Kontrec 6 min 47 sec 17
7488Ivana Novosel 6 min 48 sec 17
7489Antonija Čutura 6 min 49 sec 17
7490Sanja jambrek 6 min 50 sec 17
7491Milana Paić 6 min 51 sec 17
7492Marija Pirić 6 min 53 sec 17
7493fani zolota 6 min 54 sec 17
7494Luka sremec 6 min 55 sec 17
7495Leonarda Delač 6 min 55 sec 17
7496Marija Ivezić 6 min 56 sec 17
7497Ivana Piškur 6 min 58 sec 17
7498Sandra Krajina 6 min 59 sec 17
7499Damir Jeđut 6 min 59 sec 17
7500Monika Marić 6 min 59 sec 17
7501Iva Guzobad 7 min 0 sec 17
7502Vlatka Čosić 7 min 1 sec 17
7503Sara Zobundžija 7 min 2 sec 17
7504Sandra Bahat 7 min 2 sec 17
7505Suzana Hergotic 7 min 3 sec 17
7506Marija Benaković 7 min 5 sec 17
7507Ana Bedekovic 7 min 6 sec 17
7508Petar Ćurić 7 min 9 sec 17
7509Mihael Kivač 7 min 10 sec 17
7510Dino Lang 7 min 11 sec 17
7511Katarina Vid 7 min 12 sec 17
7512Mirjana Filipović 7 min 12 sec 17
7513Marina Rupić 7 min 13 sec 17
7514Nada Krajna 7 min 15 sec 17
7515Tanja Švenda 7 min 16 sec 17
7516Marko Trento 7 min 16 sec 17
7517Dragana Dropulja 7 min 17 sec 17
7518Đurđa Milić 7 min 17 sec 17
7519Aldijana 7 min 18 sec 17
7520Mladen Berendika 7 min 20 sec 17
7521Vanja Mihalinec 7 min 20 sec 17
7522Aleksandar Kneš 7 min 22 sec 17
7523None 7 min 22 sec 17
7524Meri Šunjić 7 min 23 sec 17
7525None 7 min 23 sec 17
7526Ante Biondić 7 min 25 sec 17
7527Dijana Grahovac 7 min 26 sec 17
7528Renata Nodilo 7 min 28 sec 17
7529Nikolina Marinić 7 min 29 sec 17
7530Ana Blažević 7 min 30 sec 17
7531Josip Čagalj 7 min 30 sec 17
7532Nikolina Crčić 7 min 30 sec 17
7533Anja Martinović 7 min 31 sec 17
7534Kristina Mravak 7 min 35 sec 17
7535Maja Ćiković 7 min 35 sec 17
7536Rebeka Kralj 7 min 35 sec 17
7537Maja Mikacinić 7 min 36 sec 17
7538Gordana Habek 7 min 37 sec 17
7539Klaudija Klaić 7 min 40 sec 17
7540Franko Modrušan 7 min 40 sec 17
7541Mirna Ivanuš 7 min 42 sec 17
7542Iris-Eyrin Cvenić 7 min 42 sec 17
7543Sanja 7 min 43 sec 17
7544Klara Matusan 7 min 43 sec 17
7545Petra Dodić 7 min 44 sec 17
7546Tajana 7 min 44 sec 17
7547Sandra Borovac 7 min 47 sec 17
7548Lara Kuluz 7 min 47 sec 17
7549Jasmina Kunica 7 min 49 sec 17
7550Stjepan Perić 7 min 50 sec 17
7551Marija Klasić 7 min 52 sec 17
7552Jelena Gradski Balov 7 min 53 sec 17
7553Krešo Sokolić 7 min 54 sec 17
7554Ivana Bikić 7 min 55 sec 17
7555Ivan Sladetic 7 min 56 sec 17
7556Ana Stabile 7 min 57 sec 17
7557Petra Stehlik 7 min 57 sec 17
7558Zdravko DElić 7 min 58 sec 17
7559Jasna Tonković 8 min 10 sec 17
7560Ivan Božić 8 min 10 sec 17
7561Antonio Štefančić 8 min 15 sec 17
7562Mirela Mik 8 min 15 sec 17
7563Petarcho Ivanov 8 min 16 sec 17
7564Petra Novotni 8 min 17 sec 17
7565Sanja Rodak Karsic 8 min 18 sec 17
7566Marijana 8 min 18 sec 17
7567Daniela Markić 8 min 19 sec 17
7568Marija Đurinić 8 min 23 sec 17
7569Barbara Papac 8 min 29 sec 17
7570Andreja Jurišić 8 min 31 sec 17
7571Z 8 min 34 sec 17
7572Beti Šuperina 8 min 34 sec 17
7573Ivan Zec 8 min 37 sec 17
7574Tajna Pavlović Stojić 8 min 40 sec 17
7575None 8 min 41 sec 17
7576None 8 min 41 sec 17
7577Marta Ladavac 8 min 42 sec 17
7578Andrea Beribak 8 min 43 sec 17
7579Valentina Petrović 8 min 45 sec 17
7580Melita Ciler 8 min 50 sec 17
7581Viktorija Branilović 8 min 52 sec 17
7582Andrijana Mudrinović 8 min 56 sec 17
7583Martina Šaravanja 8 min 57 sec 17
7584mladen adum 8 min 58 sec 17
7585Borna Pentek 9 min 1 sec 17
7586Svjetlana Babić 9 min 3 sec 17
7587Azra 9 min 3 sec 17
7588Martina Janusic Novosel 9 min 10 sec 17
7589Ana-Marija Bukovica Petrc 9 min 12 sec 17
7590Josipa Lokmer 9 min 18 sec 17
7591M p 9 min 23 sec 17
7592Maša Pe$ut Kukina 9 min 28 sec 17
7593Tamara Derokov 9 min 33 sec 17
7594Ani Stančin-Lukas 9 min 36 sec 17
7595Saša Vujović 9 min 38 sec 17
7596Tereza Simovic 9 min 41 sec 17
7597Mandica Brnić 9 min 45 sec 17
7598Jozefina Barišić 9 min 45 sec 17
7599Ivana Nikša 9 min 51 sec 17
7600None 9 min 57 sec 17
7601Ivica Prpa 10 min 0 sec 17
7602Renata Wierschin 10 min 3 sec 17
7603Ivan Gabelica 10 min 15 sec 17
7604Ksenija Bukovec Špoljar 10 min 16 sec 17
7605Marija Gačić 10 min 18 sec 17
7606Marinko Repac 10 min 22 sec 17
7607Sandra Bertoša Beato 10 min 31 sec 17
7608Klara Bensic 10 min 31 sec 17
7609Adrijana Radanović 10 min 32 sec 17
7610Igor Kovač 10 min 49 sec 17
7611Bartul Lukšić 10 min 53 sec 17
7612Tea J 10 min 58 sec 17
7613Monika Dević 11 min 3 sec 17
7614None 11 min 3 sec 17
7615Samanta Uskoković 11 min 7 sec 17
7616Marinela Razum 11 min 9 sec 17
7617Monika Perko 11 min 16 sec 17
7618Sonja Mužić 11 min 16 sec 17
7619Natali Končurat 11 min 19 sec 17
7620Josipa Petrašević 11 min 24 sec 17
7621Stela 11 min 26 sec 17
7622Ana Pivac Markotic 11 min 37 sec 17
7623Sanela Blazevic 12 min 7 sec 17
7624Hrvoje Krot 12 min 14 sec 17
7625Valentina Bošnjaković 13 min 15 sec 17
7626None 13 min 24 sec 17
7627Veljko Posavec 14 min 26 sec 17
7628Zeljka 16 min 26 sec 17
7629Nevenka Borovec Kihas 18 min 27 sec 17
7630Andrea Gluhinic 19 min 10 sec 17
7631Robert Vrkić 19 min 56 sec 17
7632Nikolina Smajo 20 min 0 sec 17
7633marija berendika 20 min 0 sec 17
7634Slavica Petrović 20 min 0 sec 17
7635None 20 min 0 sec 17
7636Zzz 56 sec 16
7637Đurđica Hibler 2 min 22 sec 16
7638Ttt 2 min 26 sec 16
7639Andrea Kovačić 2 min 32 sec 16
7640Ileana Sablić 2 min 32 sec 16
7641Sara Burilo 2 min 38 sec 16
7642Tatjana Perić 2 min 38 sec 16
7643Elmedin Smajlović 2 min 38 sec 16
7644None 2 min 41 sec 16
7645Otto Gesler 2 min 42 sec 16
7646Dinka Vampovac 2 min 45 sec 16
7647Elizabeta Maričević 2 min 45 sec 16
7648Magdalena Matić 2 min 49 sec 16
7649Tena M 2 min 50 sec 16
7650Manuela Grubišić 2 min 52 sec 16
7651Ivana Vrcic 2 min 53 sec 16
7652Ana Debanić 2 min 57 sec 16
7653Lucija Vraneković 2 min 58 sec 16
7654Karin Levačić 2 min 58 sec 16
7655Josipa Broz Boroja 3 min 0 sec 16
7656Lucia Butigan 3 min 2 sec 16
7657Ivana Pavlović 3 min 3 sec 16
7658Jelena Gašpert Ileš 3 min 4 sec 16
7659Vanessa Lošić 3 min 7 sec 16
7660Mirna Ivanić 3 min 7 sec 16
7661Tihomir Horvatić 3 min 7 sec 16
7662Sj 3 min 10 sec 16
7663Maja Rukav 3 min 11 sec 16
7664Marina Bošnjaković 3 min 13 sec 16
7665nina midžor 3 min 14 sec 16
7666Romana Košćak Posavec 3 min 15 sec 16
7667Petra Blažeković 3 min 17 sec 16
7668Petra Fetoć 3 min 19 sec 16
7669Paula Smolić 3 min 21 sec 16
7670Martina Ivančić 3 min 22 sec 16
7671None 3 min 22 sec 16
7672Patricija Kolaric 3 min 24 sec 16
7673Ana Hmura 3 min 25 sec 16
7674Tena M 3 min 25 sec 16
7675Luka Ilić 3 min 26 sec 16
7676Maja Deban 3 min 27 sec 16
7677Sanja Adlešić 3 min 27 sec 16
7678Matija Zrna 3 min 28 sec 16
7679Laura Marunica 3 min 30 sec 16
7680Martina Matausic 3 min 32 sec 16
7681Mirta Dolušić 3 min 33 sec 16
7682Maki maki 3 min 35 sec 16
7683Elizabeta Kurtoić 3 min 36 sec 16
7684Iva Periš 3 min 37 sec 16
7685Mara pejic 3 min 37 sec 16
7686Lucija Lučan 3 min 37 sec 16
7687Nika Stamicar 3 min 37 sec 16
7688Nataša Višković 3 min 42 sec 16
7689Ana Borjanić 3 min 43 sec 16
7690Petra Kos 3 min 45 sec 16
7691Mario Sunara 3 min 45 sec 16
7692Marija Rogina 3 min 46 sec 16
7693Vedrana Ortika Medini 3 min 46 sec 16
7694Martina Mić 3 min 49 sec 16
7695Nika Hrdalo Cikatic 3 min 49 sec 16
7696Tatjana Perić 3 min 50 sec 16
7697Ivana Karanikic 3 min 51 sec 16
7698Doris Segota 3 min 52 sec 16
7699Ivančica Sklepić 3 min 53 sec 16
7700Ana Matulic 3 min 53 sec 16
7701Maurizio Chiepolo 3 min 53 sec 16
7702Vanda Mršić 3 min 53 sec 16
7703Petra Šikić 3 min 54 sec 16
7704Paula Dunda 3 min 54 sec 16
7705Valentina Funtak 3 min 55 sec 16
7706Dunja Bojić 3 min 56 sec 16
7707Pokusaj prvi 3 min 59 sec 16
7708Sladjana Petrović 4 min 0 sec 16
7709Franka Puljarić 4 min 0 sec 16
7710Danijela Smajo 4 min 1 sec 16
7711Tajana Spincic 4 min 1 sec 16
7712Manuela Maričić 4 min 2 sec 16
7713Tomislav jurič 4 min 3 sec 16
7714Ivana Besednik 4 min 4 sec 16
7715Biljana Čudić 4 min 5 sec 16
7716Luka Kranjac 4 min 5 sec 16
7717Maja Marušić 4 min 5 sec 16
7718Tatjana Steković 4 min 6 sec 16
7719Andrea Vardijan 4 min 6 sec 16
7720Martina Sasic 4 min 7 sec 16
7721AK 4 min 8 sec 16
7722Marko Capan 4 min 8 sec 16
7723Suzana Vujović 4 min 8 sec 16
7724Barbara Brusić 4 min 8 sec 16
7725Maja Radica 4 min 9 sec 16
7726Mihaela Paškov 4 min 9 sec 16
7727Lidija Novačić 4 min 9 sec 16
7728Ana Obajdin 4 min 10 sec 16
7729Martin Marijanović 4 min 11 sec 16
7730Jelena Putarek 4 min 12 sec 16
7731trz 4 min 12 sec 16
7732Hg bh 4 min 12 sec 16
7733Suzana Božić 4 min 12 sec 16
7734Ivana Perović Anušić 4 min 13 sec 16
7735Ivana Čolić 4 min 13 sec 16
7736Mia Stefanovic 4 min 13 sec 16
7737Mateja 4 min 13 sec 16
7738Kristina Alviž 4 min 15 sec 16
7739Julija Kadić 4 min 15 sec 16
7740Igor Mihalj 4 min 16 sec 16
7741Tajana Marosi 4 min 16 sec 16
7742Julijana Burilo 4 min 17 sec 16
7743Matea Grgic 4 min 17 sec 16
7744Petra Glad Mažar 4 min 17 sec 16
7745Jo Bar 4 min 17 sec 16
7746Marija klarić 4 min 18 sec 16
7747Vlatka Hunjet 4 min 19 sec 16
7748Stela Đurović 4 min 19 sec 16
7749Petra Špoljar 4 min 20 sec 16
7750Sanja Župić 4 min 20 sec 16
7751Andy Barulek 4 min 21 sec 16
7752Dario Brcic 4 min 22 sec 16
7753Zvonimir Pribanić 4 min 24 sec 16
7754Antonia Puharic 4 min 24 sec 16
7755Valerija Nujić 4 min 25 sec 16
7756Ante Slavić 4 min 25 sec 16
7757Dorotea Scopich 4 min 26 sec 16
7758Danijela Pehak 4 min 26 sec 16
7759Sonja Rora 4 min 26 sec 16
7760None 4 min 26 sec 16
7761Josip Tomić 4 min 27 sec 16
7762Marija Maslov 4 min 28 sec 16
7763Marija Lojić 4 min 29 sec 16
7764Slobodanka Deus 4 min 29 sec 16
7765Martina Vuksan 4 min 29 sec 16
7766Ivana Nikolić 4 min 29 sec 16
7767Lucija 4 min 30 sec 16
7768Marina Desnica 4 min 31 sec 16
7769Barbara Bachiocco 4 min 31 sec 16
7770None 4 min 31 sec 16
7771Tatjana Šobak 4 min 33 sec 16
7772Bojana Novoselec 4 min 33 sec 16
7773Ivana Prša Dejanović 4 min 33 sec 16
7774Kristijan Latin 4 min 33 sec 16
7775Danijela Furlan 4 min 33 sec 16
7776Zoran Herceg 4 min 33 sec 16
7777Matea Vuković 4 min 34 sec 16
7778Aleksandra Črep 4 min 34 sec 16
7779Iva Grujović 4 min 34 sec 16
7780Mila Podgornjak 4 min 35 sec 16
7781Ananarija 4 min 37 sec 16
7782Simona Koščec 4 min 37 sec 16
7783Damir Pavlovic 4 min 38 sec 16
7784Magda Hure 4 min 41 sec 16
7785Tamara Liker 4 min 42 sec 16
7786Tomislav Horvat 4 min 46 sec 16
7787Marija Pilipović 4 min 46 sec 16
7788Amra Zadravec 4 min 48 sec 16
7789Krunoslav Vitković 4 min 48 sec 16
7790Melanie Markulin 4 min 48 sec 16
7791Maja Štahan 4 min 49 sec 16
7792Ivana Martinčić 4 min 49 sec 16
7793Helena Pitomačan 4 min 49 sec 16
7794Ivana Primorac 4 min 49 sec 16
7795Nikolina Verbič 4 min 49 sec 16
7796Tajana Hilak 4 min 49 sec 16
7797Radmila Tatarin 4 min 50 sec 16
7798Lejla Čaušević 4 min 51 sec 16
7799Gorana Mihić 4 min 51 sec 16
7800Ana Sršen 4 min 51 sec 16
7801Sanja Suhić 4 min 53 sec 16
7802Marta 4 min 53 sec 16
7803Minea Dorčić 4 min 54 sec 16
7804Marijana Bišćan 4 min 57 sec 16
7805Petra Karaula 4 min 57 sec 16
7806Ela Ćendo 4 min 57 sec 16
7807Luka Erstić 4 min 57 sec 16
7808Zdenka Filippi 4 min 58 sec 16
7809Marijana Čavlović 4 min 59 sec 16
7810Mateja Jugo 4 min 59 sec 16
7811Ines Bilandžić 4 min 59 sec 16
7812Anamarija Budić 5 min 0 sec 16
7813Maja Lazarević Branišelj 5 min 0 sec 16
7814Bisera Čuljak 5 min 1 sec 16
7815Marina Stanojević 5 min 1 sec 16
7816Tina Božić 5 min 1 sec 16
7817Ivan Strnad 5 min 1 sec 16
7818Marija Mihaljevic Markic 5 min 1 sec 16
7819Savo Orozović 5 min 2 sec 16
7820Kruno Štriga 5 min 3 sec 16
7821Ivona Ćorić 5 min 3 sec 16
7822Ivana Starčević 5 min 3 sec 16
7823Ana Stojšić 5 min 4 sec 16
7824Nika Lončar 5 min 4 sec 16
7825Sanja Vojak 5 min 5 sec 16
7826Lana Loncarevic 5 min 6 sec 16
7827Silvia Riosa 5 min 7 sec 16
7828Nikolina Haramustek 5 min 8 sec 16
7829Marina Kožinec 5 min 8 sec 16
7830Katarina Balen 5 min 8 sec 16
7831Tamara Šokec 5 min 9 sec 16
7832Pero Peeic 5 min 9 sec 16
7833Maja Marić Prević 5 min 10 sec 16
7834Nikolina Krpan 5 min 10 sec 16
7835Nataly Đomlija 5 min 11 sec 16
7836Matea Krimer 5 min 13 sec 16
7837Ela benovic 5 min 14 sec 16
7838Marcela Gašparac 5 min 14 sec 16
7839Ana Zekić 5 min 15 sec 16
7840Ivana Soldo 5 min 15 sec 16
7841Anita Šarić 5 min 15 sec 16
7842Željko Biličić 5 min 15 sec 16
7843Velimir Bašek 5 min 16 sec 16
7844Ema Laisic 5 min 16 sec 16
7845Natalija D. Brčić 5 min 16 sec 16
7846Đurđica Klinac 5 min 17 sec 16
7847Alen Vitez 5 min 17 sec 16
7848Ivana Capan 5 min 18 sec 16
7849Dubravko Štivin 5 min 18 sec 16
7850Tanja Marković 5 min 18 sec 16
7851Ervin Grujić 5 min 20 sec 16
7852Tea Perčić 5 min 20 sec 16
7853Dorotea Iveković 5 min 21 sec 16
7854Nikolina Prosenečki 5 min 22 sec 16
7855Danijela Mijoc 5 min 23 sec 16
7856None 5 min 23 sec 16
7857None 5 min 23 sec 16
7858Dora Ivković 5 min 24 sec 16
7859Vlado 5 min 24 sec 16
7860Mia Vidović 5 min 24 sec 16
7861Silvija Dužaić 5 min 25 sec 16
7862Ena Jurić 5 min 27 sec 16
7863Danijela 5 min 28 sec 16
7864Maja Petković 5 min 28 sec 16
7865Marijana Baule 5 min 28 sec 16
7866Valentina Ćurković 5 min 28 sec 16
7867Goga Tropcic Zekan 5 min 29 sec 16
7868Antonio Galov 5 min 29 sec 16
7869None 5 min 29 sec 16
7870Jasna Polanović 5 min 30 sec 16
7871Barbara Zokić 5 min 31 sec 16
7872Iva Oreski 5 min 31 sec 16
7873MilkaPaprika 5 min 31 sec 16
7874Snježana Ojvan 5 min 31 sec 16
7875Mersiha Hajdarević 5 min 35 sec 16
7876Iva Ivic 5 min 35 sec 16
7877Andrijana Zelić 5 min 35 sec 16
7878Ivana Prpić 5 min 36 sec 16
7879Marijana Brautović 5 min 37 sec 16
7880Margareta Cvitanović 5 min 37 sec 16
7881Lucija Keleković 5 min 37 sec 16
7882None 5 min 38 sec 16
7883Ana Flegar 5 min 39 sec 16
7884Anita Sakic 5 min 40 sec 16
7885Manuela Cerjak 5 min 41 sec 16
7886Lea Cesarec 5 min 41 sec 16
7887Vlatka Peterlik Vasiljevic 5 min 41 sec 16
7888Jelena Franjčić 5 min 41 sec 16
7889Zeljka Sijerak Radas 5 min 43 sec 16
7890Karolina Maroevic 5 min 44 sec 16
7891Anamarija Jurković 5 min 44 sec 16
7892Ida-Tončica Ivezić 5 min 45 sec 16
7893Katarina Reščan 5 min 45 sec 16
7894Nikša Grgurev 5 min 45 sec 16
7895Sandro Banušić 5 min 46 sec 16
7896Ivona Jolić 5 min 47 sec 16
7897Alenka mladar 5 min 47 sec 16
7898Sanja Begić 5 min 47 sec 16
7899Helena Traore 5 min 47 sec 16
7900Kristina Knezevic 5 min 48 sec 16
7901None 5 min 48 sec 16
7902Matea Rivić 5 min 50 sec 16
7903Dora Pavalić 5 min 51 sec 16
7904Nikola Balaško 5 min 52 sec 16
7905Maja Grgurevic 5 min 53 sec 16
7906Katuca Zokić 5 min 54 sec 16
7907Jelena Kramarić 5 min 55 sec 16
7908Claudia Kontrec 5 min 56 sec 16
7909Ante 5 min 56 sec 16
7910Gabrijela Benedik 5 min 57 sec 16
7911Antonija Kardum 5 min 57 sec 16
7912Dorotea Čučak 5 min 59 sec 16
7913Natalia Lukačević 5 min 59 sec 16
7914Aleksandra Kadum 6 min 0 sec 16
7915Josipa Erhardt 6 min 2 sec 16
7916Fani Miladin 6 min 2 sec 16
7917Dobrila Cuculic 6 min 4 sec 16
7918Niko Crvelin 6 min 5 sec 16
7919Nataša Putinja 6 min 7 sec 16
7920Ivona Lovrenčić 6 min 7 sec 16
7921Jusuf Jašari 6 min 8 sec 16
7922Branka Požega 6 min 8 sec 16
7923Ronald Bogatić 6 min 9 sec 16
7924Ingrid Kukuljan 6 min 9 sec 16
7925Blanka Stipčić Berić 6 min 10 sec 16
7926Ana Šer 6 min 10 sec 16
7927Dijana Sajter 6 min 10 sec 16
7928Selma Franjić 6 min 10 sec 16
7929Sara Puškadija 6 min 10 sec 16
7930AMN 6 min 10 sec 16
7931Mario Lovaković 6 min 11 sec 16
7932Diana Topcic 6 min 11 sec 16
7933Vlatka Troskot 6 min 12 sec 16
7934Lorena Paljak 6 min 12 sec 16
7935Slavica Rubčić 6 min 13 sec 16
7936None 6 min 13 sec 16
7937Ruzica Bratkovic 6 min 14 sec 16
7938Ribic Snjezana 6 min 15 sec 16
7939Iva Fornažar 6 min 16 sec 16
7940Roberto-Leo Milić 6 min 16 sec 16
7941Sanja Sajko 6 min 18 sec 16
7942Danijel Drašković 6 min 23 sec 16
7943Marita Krnic 6 min 23 sec 16
7944Izabela Jagačić 6 min 24 sec 16
7945Ivana Kurelac 6 min 25 sec 16
7946Helena Iličić 6 min 25 sec 16
7947Ines Salopek 6 min 26 sec 16
7948Mirna Jug 6 min 27 sec 16
7949Pero Perić 6 min 27 sec 16
7950Jozo Aračić 6 min 27 sec 16
7951Ivona Andlar Đurđević 6 min 27 sec 16
7952Meri Marušić 6 min 29 sec 16
7953Danijela Brusić 6 min 29 sec 16
7954Mastelić-Ivić Boris 6 min 31 sec 16
7955Maja Kalinić 6 min 31 sec 16
7956Nikolina Škibola 6 min 32 sec 16
7957Jelena Novakovic 6 min 32 sec 16
7958Leona Souček 6 min 33 sec 16
7959Jelena Ljubisic 6 min 34 sec 16
7960Lorena Braus 6 min 34 sec 16
7961Marija Zemunik 6 min 34 sec 16
7962Jasmina Levacic 6 min 35 sec 16
7963Josipa Grubelić 6 min 37 sec 16
7964ana 6 min 37 sec 16
7965Danijela Hercigonja 6 min 37 sec 16
7966Marina Šarić 6 min 38 sec 16
7967Antonela Tutić 6 min 38 sec 16
7968Vadrana Stipić 6 min 39 sec 16
7969Ankica Džida 6 min 41 sec 16
7970Dragana C. 6 min 42 sec 16
7971Ksenija Bencic 6 min 43 sec 16
7972Mateo M 6 min 44 sec 16
7973Danijela Lončar 6 min 46 sec 16
7974Darija Perica 6 min 47 sec 16
7975Manuela Vidić 6 min 47 sec 16
7976Ivana Stažić 6 min 49 sec 16
7977Sonja Latinčić 6 min 51 sec 16
7978Josipa Bišof 6 min 53 sec 16
7979Ivana Kuvac 6 min 54 sec 16
7980M d 6 min 54 sec 16
7981Suzana Paljević 6 min 54 sec 16
7982Petra Se 6 min 54 sec 16
7983Jasmina Mekanović 6 min 56 sec 16
7984Mirna Rajnović 6 min 56 sec 16
7985Mirjana Galunić 6 min 57 sec 16
7986Domagoj Hajdukovic 6 min 58 sec 16
7987Rene Šemovčan 6 min 58 sec 16
7988Slavica Babić 7 min 0 sec 16
7989Slavica Lerga 7 min 1 sec 16
7990Marina Kovac 7 min 2 sec 16
7991Mirjana Grubacuc 7 min 2 sec 16
7992Maša Tomašić 7 min 2 sec 16
7993Matosevic Jadranka 7 min 2 sec 16
7994Mirna Lusicic 7 min 4 sec 16
7995Nicole Drolc 7 min 5 sec 16
7996Antea Čović 7 min 5 sec 16
7997Antonija Stjepanovic 7 min 5 sec 16
7998Martina Korlević 7 min 6 sec 16
7999Vilara Pavlović 7 min 6 sec 16
8000Nina Vidović 7 min 6 sec 16
8001Ivanka Kranjec Rudak 7 min 8 sec 16
8002Ante Knez 7 min 9 sec 16
8003Danijela Kiš 7 min 11 sec 16
8004None 7 min 11 sec 16
8005Julija Kadić 7 min 12 sec 16
8006Vinko Oto 7 min 15 sec 16
8007Marija Knezović 7 min 20 sec 16
8008Snježana Radočaj 7 min 22 sec 16
8009Dorina Badurina 7 min 22 sec 16
8010Marija Matasović 7 min 22 sec 16
8011Luka Bjelanović 7 min 24 sec 16
8012Nataša Mukavec 7 min 25 sec 16
8013Lucija Kristić 7 min 26 sec 16
8014Marina Žitković 7 min 27 sec 16
8015Valentina 7 min 28 sec 16
8016Andrijana Kodžoman 7 min 30 sec 16
8017Dubravka Penava 7 min 33 sec 16
8018Leon Novak 7 min 33 sec 16
8019Josip C 7 min 34 sec 16
8020Marijo Đorđević 7 min 34 sec 16
8021Lara Krznarić 7 min 35 sec 16
8022Esma Mustafić 7 min 39 sec 16
8023Filip Bosnjak 7 min 41 sec 16
8024Dijana Tesla 7 min 42 sec 16
8025Brigitte Nataša Roso 7 min 42 sec 16
8026Damira Sikirić 7 min 42 sec 16
8027Zara Grgić 7 min 42 sec 16
8028Antonela 7 min 46 sec 16
8029Viktorija 7 min 47 sec 16
8030Matea 7 min 48 sec 16
8031Lea Turudić 7 min 49 sec 16
8032Dario Glavaš 7 min 50 sec 16
8033Ana Opačak 7 min 51 sec 16
8034Branka Cvetković 7 min 51 sec 16
8035Jasmina Huskić 7 min 52 sec 16
8036Valentina Džinić 7 min 58 sec 16
8037None 8 min 0 sec 16
8038Elizabeta Vidaković 8 min 4 sec 16
8039ss ss 8 min 4 sec 16
8040Silvija Stubičar 8 min 5 sec 16
8041Snježana Jedrejčić 8 min 5 sec 16
8042Gordana Habek 8 min 5 sec 16
8043Carolina Štefanić 8 min 6 sec 16
8044Lukrecija Kurelić 8 min 7 sec 16
8045Andrea Kastelan 8 min 15 sec 16
8046None 8 min 19 sec 16
8047Sanja Mihić 8 min 27 sec 16
8048Laura Jagodin 8 min 27 sec 16
8049Ivona Kovacevic 8 min 28 sec 16
8050Marijana Jović 8 min 30 sec 16
8051Ines Ferderber 8 min 30 sec 16
8052Eva Bajrić 8 min 32 sec 16
8053Hannes Schweitzer 8 min 32 sec 16
8054Tatjana Vujić 8 min 42 sec 16
8055Melita Sinđić 8 min 42 sec 16
8056Martina Blažević 8 min 43 sec 16
8057Veronika Jerčinović 8 min 44 sec 16
8058Damir Majdandžić 8 min 46 sec 16
8059Marko Fistrić 8 min 47 sec 16
8060Lucia Šokman 8 min 58 sec 16
8061Nina Brajdić 8 min 59 sec 16
8062Jana Andric 9 min 3 sec 16
8063Dragica Pršo 9 min 4 sec 16
8064Katarina Bacic 9 min 9 sec 16
8065None 9 min 13 sec 16
8066None 9 min 20 sec 16
8067None 9 min 20 sec 16
8068Ivana Musin 9 min 23 sec 16
8069Mirjana Štajduhar 9 min 25 sec 16
8070Sara Schmidt 9 min 30 sec 16
8071Kristina Španić Ledinski 9 min 35 sec 16
8072Katarina Bezik 9 min 38 sec 16
8073Iva Dražetić 9 min 40 sec 16
8074Nada Malbaša 9 min 42 sec 16
8075Calluna 9 min 51 sec 16
8076Floria Galić 10 min 3 sec 16
8077Jovana Bućkalović 10 min 11 sec 16
8078Zorica grguric 10 min 16 sec 16
8079Bernarda Tomić 10 min 17 sec 16
8080Ema Cik 10 min 22 sec 16
8081Ema Kolumbic 10 min 32 sec 16
8082Branimir Pucevic 10 min 42 sec 16
8083Smiljana jezina 10 min 43 sec 16
8084Vesna Šubarić 10 min 54 sec 16
8085Filipa Popić 11 min 6 sec 16
8086Tajana Benčić 11 min 8 sec 16
8087Petra Špoljar 11 min 9 sec 16
8088Nevenka Lovrić 11 min 16 sec 16
8089Jelena Mihokovic 11 min 30 sec 16
8090None 12 min 11 sec 16
8091Luka Viskovic 12 min 28 sec 16
8092None 12 min 34 sec 16
8093Maja Župan 13 min 36 sec 16
8094Ivan Klarić 13 min 38 sec 16
8095None 14 min 20 sec 16
8096Magdalena Nikolić 15 min 0 sec 16
8097Božena Končić Badurina 15 min 37 sec 16
8098ivona pastvecka 18 min 58 sec 16
8099Snježana Podolšak 19 min 1 sec 16
8100Marija Maslov 20 min 0 sec 16
8101Hana Per 20 min 8 sec 16
8102bla 48 sec 15
8103Martina Bugarin 1 min 3 sec 15
8104Danijela Mađarac 1 min 12 sec 15
8105Dora šignjar 1 min 16 sec 15
8106Adrijana Vuković 1 min 30 sec 15
8107Ivana Abramac 2 min 3 sec 15
8108Patrik Renka 2 min 4 sec 15
8109Igor Fileš 2 min 32 sec 15
8110Martina Ivanusec 2 min 36 sec 15
8111Anita Vujičić 2 min 39 sec 15
8112Mirna Babić 2 min 50 sec 15
8113Luka Lubina 2 min 51 sec 15
8114Vladimir Relković 2 min 59 sec 15
8115Dragan Mrkonić 3 min 2 sec 15
8116Ariana Jadrejčić 3 min 3 sec 15
8117Ivana Herceg 3 min 7 sec 15
8118Ana Cipirita 3 min 7 sec 15
8119Dora jagodic 3 min 8 sec 15
8120Lucija Knorr 3 min 8 sec 15
8121Marija Peršić 3 min 9 sec 15
8122Matea Vlahovic 3 min 11 sec 15
8123Renata Cerovečki 3 min 13 sec 15
8124Rafaella Kovačić 3 min 13 sec 15
8125Antonela Mikloš 3 min 14 sec 15
8126sss 3 min 14 sec 15
8127Andrea Stojčević 3 min 17 sec 15
8128Martina Ferić 3 min 18 sec 15
8129Sandra Lovrić 3 min 20 sec 15
8130Iva Zelenika 3 min 20 sec 15
8131Anđelko-Ivan Ahel 3 min 20 sec 15
8132Ivona Orešnik 3 min 20 sec 15
8133Kristina Antolović 3 min 22 sec 15
8134None 3 min 22 sec 15
8135Matija Meserić 3 min 23 sec 15
8136Stefani P 3 min 29 sec 15
8137Daniela Tomić 3 min 31 sec 15
8138Kristina Dvoržak 3 min 33 sec 15
8139Tina Delić 3 min 36 sec 15
8140Eleonora Juretić 3 min 37 sec 15
8141Karla Paušić 3 min 37 sec 15
8142Lidija Živić 3 min 40 sec 15
8143Lucija vukovic 3 min 40 sec 15
8144None 3 min 42 sec 15
8145Suzana Zgonjanin 3 min 43 sec 15
8146Ružica Ruža 3 min 45 sec 15
8147Marina Ratkajec 3 min 45 sec 15
8148Martin Kabić 3 min 46 sec 15
8149Marina Desnica 3 min 47 sec 15
8150None 3 min 47 sec 15
8151Snježana Ljubisic 3 min 48 sec 15
8152Nikolina Barišić 3 min 49 sec 15
8153Doris Vretenar 3 min 49 sec 15
8154Ruzica Garic 3 min 52 sec 15
8155Stella Maras 3 min 52 sec 15
8156Hana Gavrilović 3 min 53 sec 15
8157Ana Leljak 3 min 55 sec 15
8158Ema Švec 3 min 56 sec 15
8159Dora Slivar 3 min 56 sec 15
8160Martina Ćirica 3 min 58 sec 15
8161Snježana Ljubisic 3 min 58 sec 15
8162Marta Ivić 3 min 59 sec 15
8163Petra Marusic 3 min 59 sec 15
8164Leonard Mikša 3 min 59 sec 15
8165Lara Ljulj 4 min 1 sec 15
8166Zoran Suljić 4 min 1 sec 15
8167Kristina Dobrinić 4 min 1 sec 15
8168Zorislav Mikloš 4 min 2 sec 15
8169Lorena Karas 4 min 2 sec 15
8170Albert Varga 4 min 3 sec 15
8171Kristian Hoblaj 4 min 5 sec 15
8172Tomislav Kolundžić 4 min 6 sec 15
8173Aleksandra Rajkovic 4 min 7 sec 15
8174Ivana Boban Lazić 4 min 7 sec 15
8175Zoran Kolarić 4 min 8 sec 15
8176Kk 4 min 10 sec 15
8177Boli te jkork 4 min 10 sec 15
8178Suzana Zefic 4 min 10 sec 15
8179Lucija Požar 4 min 11 sec 15
8180Lorella Banozzi Tubić 4 min 11 sec 15
8181Ana Tuferdžić 4 min 12 sec 15
8182Natasa Milinovic 4 min 12 sec 15
8183Ivona Ćosić 4 min 13 sec 15
8184Marijana Puhalović 4 min 13 sec 15
8185Marta Kalember 4 min 14 sec 15
8186Dora Babic 4 min 14 sec 15
8187Mia Jurkić 4 min 14 sec 15
8188Eleonora Štivin 4 min 15 sec 15
8189Marija Crnković 4 min 15 sec 15
8190Any 4 min 16 sec 15
8191Ana Nikolić 4 min 17 sec 15
8192Dora Komparić 4 min 17 sec 15
8193Ivan Marinković 4 min 20 sec 15
8194Josipa Pulić 4 min 20 sec 15
8195Katarina Smolac 4 min 20 sec 15
8196Patricia Pilav 4 min 20 sec 15
8197Kristijan Branovic 4 min 21 sec 15
8198Sara Krišto 4 min 21 sec 15
8199Josipa Raštegorac 4 min 22 sec 15
8200Marijana Petrić 4 min 22 sec 15
8201Silvano Dorić 4 min 23 sec 15
8202Zrinka Protrkić 4 min 23 sec 15
8203Adam Tadijan 4 min 25 sec 15
8204Valentina Sadiković 4 min 26 sec 15
8205Valerija Nujic 4 min 26 sec 15
8206Jurica Vojnović 4 min 26 sec 15
8207Iva Peša 4 min 26 sec 15
8208Ksenija Čeliković 4 min 27 sec 15
8209Tanja Delinger 4 min 27 sec 15
8210Mihaela Posaric 4 min 28 sec 15
8211Dina Nedeljko 4 min 28 sec 15
8212Katarina Kosec 4 min 28 sec 15
8213Jasna Jakovljević 4 min 28 sec 15
8214Josipa Kaucki 4 min 29 sec 15
8215Antonela Čule 4 min 29 sec 15
8216Elizabeta Deželić 4 min 29 sec 15
8217Bruno Kanceljak 4 min 31 sec 15
8218Zoran Kivač 4 min 33 sec 15
8219Marijana Obrvan 4 min 33 sec 15
8220Suzana Poljak 4 min 34 sec 15
8221Danko bracanov 4 min 34 sec 15
8222Maja Habijančić 4 min 36 sec 15
8223Maja Risek 4 min 36 sec 15
8224Je nije 4 min 36 sec 15
8225Matea Gogić 4 min 36 sec 15
8226Laura Lazić 4 min 37 sec 15
8227Ante Brečić 4 min 38 sec 15
8228Ana Ivandic Koscak 4 min 39 sec 15
8229Ivana Bilić 4 min 39 sec 15
8230Snježana Grdović 4 min 40 sec 15
8231Marinko Maljkovic 4 min 40 sec 15
8232Goran Penezić 4 min 40 sec 15
8233Natali Čutul Tripar 4 min 41 sec 15
8234Ana Živić 4 min 41 sec 15
8235Adna Djikic 4 min 41 sec 15
8236Josip Barać 4 min 41 sec 15
8237Marija Wagner 4 min 42 sec 15
8238Jelena Žrvnar 4 min 42 sec 15
8239Meri Radić 4 min 43 sec 15
8240Vanesa Vugić 4 min 43 sec 15
8241Jasmina 4 min 43 sec 15
8242Ana Šimenić 4 min 43 sec 15
8243Kristina Žilić 4 min 45 sec 15
8244Sanja Gavran 4 min 46 sec 15
8245Lucija Pecic 4 min 46 sec 15
8246Suzana Rijetković 4 min 47 sec 15
8247Dragana Obradović 4 min 47 sec 15
8248Amra Zadravec 4 min 49 sec 15
8249Natali 4 min 49 sec 15
8250Monika Rakonca 4 min 49 sec 15
8251Snježana Mikac 4 min 49 sec 15
8252MILA VEKIĆ 4 min 51 sec 15
8253Andela Salov 4 min 52 sec 15
8254Martina Banek 4 min 52 sec 15
8255Martina begovic 4 min 53 sec 15
8256Lea crnoja 4 min 55 sec 15
8257Sanja Jagnjić 4 min 55 sec 15
8258Despina Vounasis 4 min 55 sec 15
8259Martina Ferić 4 min 57 sec 15
8260Zdenka L 4 min 57 sec 15
8261Danijel Kovačević 4 min 57 sec 15
8262Emina Barlović 4 min 57 sec 15
8263Emina Buntić 4 min 57 sec 15
8264Nikolina Sobol 4 min 58 sec 15
8265Ana fabijančić 4 min 58 sec 15
8266Ad ben 4 min 58 sec 15
8267Snjezana Butkovic 4 min 59 sec 15
8268Mihaela Bardheci 5 min 0 sec 15
8269Silvija Budak 5 min 0 sec 15
8270Igor Kancir 5 min 1 sec 15
8271Maris Rozic 5 min 1 sec 15
8272Nikolina Žepačkić 5 min 2 sec 15
8273Matea Čagalj 5 min 4 sec 15
8274Sonja Valek 5 min 5 sec 15
8275Kristina Baric 5 min 5 sec 15
8276Danijel Rogić 5 min 5 sec 15
8277Iva Borić 5 min 5 sec 15
8278Darija Vodopija 5 min 5 sec 15
8279Marija Topić 5 min 5 sec 15
8280Mateja Jagic 5 min 7 sec 15
8281Darija jurišković 5 min 7 sec 15
8282Dalia Posarić 5 min 7 sec 15
8283Maj Okreša 5 min 9 sec 15
8284Banović 5 min 9 sec 15
8285None 5 min 9 sec 15
8286Manuela Kanđera 5 min 12 sec 15
8287Anamarija Bosak 5 min 13 sec 15
8288Dubravka Grabušić 5 min 14 sec 15
8289Tamara Kaiser 5 min 16 sec 15
8290Antonio Kuić 5 min 16 sec 15
8291Ana Koturic 5 min 17 sec 15
8292Neda Farac 5 min 17 sec 15
8293Maja Mrđenović 5 min 17 sec 15
8294Irena Poje 5 min 18 sec 15
8295Senka Bušljeta 5 min 18 sec 15
8296Melita Šamanić 5 min 18 sec 15
8297Domagoj Hajduković 5 min 18 sec 15
8298Ivana Jurina 5 min 20 sec 15
8299Ana Kalazic 5 min 21 sec 15
8300022 5 min 21 sec 15
8301Anamarija Goleš 5 min 22 sec 15
8302Valerija Prpa 5 min 22 sec 15
8303Iva Susic 5 min 22 sec 15
8304Sanja Mladenić 5 min 22 sec 15
8305Maja Pilekic 5 min 22 sec 15
8306Marina Horvat 5 min 23 sec 15
8307Lajoš Déra 5 min 24 sec 15
8308Biljana Kulundžić 5 min 26 sec 15
8309Tanja Segedi 5 min 26 sec 15
8310Nikolina Županić 5 min 27 sec 15
8311Tereza Dudaš 5 min 27 sec 15
8312Zorica Blitvić 5 min 27 sec 15
8313None 5 min 27 sec 15
8314antun antunovic 5 min 28 sec 15
8315Dario Jurić 5 min 28 sec 15
8316Mateja Jerman 5 min 29 sec 15
8317Marija Lalić 5 min 30 sec 15
8318Nikolina ivcec 5 min 30 sec 15
8319Pera 5 min 30 sec 15
8320Antonela Kovačević 5 min 30 sec 15
8321Kristina Turković 5 min 30 sec 15
8322Bruno Dević 5 min 30 sec 15
8323Jana Vučić 5 min 31 sec 15
8324Iva Labrović 5 min 31 sec 15
8325katica zovko 5 min 31 sec 15
8326Doris Brajković 5 min 32 sec 15
8327Vkl 5 min 32 sec 15
8328Irena Vidaković 5 min 32 sec 15
8329Sanja Kusturić 5 min 32 sec 15
8330None 5 min 32 sec 15
8331Paula Cvenić 5 min 33 sec 15
8332Josipa Grečan 5 min 34 sec 15
8333Antonija Hodak 5 min 35 sec 15
8334Silvana Boljat 5 min 36 sec 15
8335Ksenija Čeliković 5 min 36 sec 15
8336Ivan Jurković 5 min 37 sec 15
8337Iva Sudar 5 min 37 sec 15
8338Ana Kostanjević 5 min 37 sec 15
8339Petra Alduk 5 min 37 sec 15
8340Kristina Radić 5 min 38 sec 15
8341Bruno Ninčević 5 min 39 sec 15
8342Danijela Blažeković 5 min 41 sec 15
8343Vanda Jezernik 5 min 41 sec 15
8344Lana Lana 5 min 41 sec 15
8345Katarina Čiček 5 min 42 sec 15
8346Sara Burilo 5 min 44 sec 15
8347Kristina Gustin 5 min 45 sec 15
8348Bojana Kukec 5 min 46 sec 15
8349Katarina Glavas 5 min 46 sec 15
8350Mirjana Ziska 5 min 48 sec 15
8351Nikolina Čorko 5 min 48 sec 15
8352Suzana Kordic 5 min 48 sec 15
8353Ružica Kolaković 5 min 48 sec 15
8354Ivana Benčić 5 min 50 sec 15
8355Željka Milanko Kokanović 5 min 50 sec 15
8356Barbara Kozić 5 min 51 sec 15
8357Ivana Lukić 5 min 52 sec 15
8358Kk 5 min 52 sec 15
8359Antonio Aidone 5 min 52 sec 15
8360Miroslav Ivanković 5 min 53 sec 15
8361Loredana Toić 5 min 54 sec 15
8362Ljiljana Milkovic 5 min 54 sec 15
8363Ljubica-Terezija Šušnjar 5 min 54 sec 15
8364Sebastian Tadić 5 min 55 sec 15
8365Petra Poljanec 5 min 55 sec 15
8366Danijela K 5 min 55 sec 15
8367Iva Blažević 5 min 57 sec 15
8368Antonia 5 min 58 sec 15
8369Gabrijela Jauch 6 min 1 sec 15
8370ana.vulic21@gmail.com 6 min 1 sec 15
8371RF ggdf 6 min 1 sec 15
8372Ružica Mikešić 6 min 2 sec 15
8373Paula Barbarus 6 min 2 sec 15
8374Ira Muzevic 6 min 3 sec 15
8375Luka Versić 6 min 4 sec 15
8376Borna Ivančić 6 min 5 sec 15
8377Valentina Lukac 6 min 5 sec 15
8378Ines Benčik 6 min 6 sec 15
8379Niki 6 min 8 sec 15
8380Dijana Stipan 6 min 8 sec 15
8381Sabina Crnčević 6 min 8 sec 15
8382Marko Barać 6 min 9 sec 15
8383Mario Mandl 6 min 10 sec 15
8384Diana Njegovan 6 min 10 sec 15
8385Tomislav Adžić 6 min 10 sec 15
8386None 6 min 10 sec 15
8387Andrea Legin 6 min 11 sec 15
8388Tanja Lulić 6 min 11 sec 15
8389Nataša Moržan 6 min 12 sec 15
8390Mateja Gašparec 6 min 13 sec 15
8391Ena Cindrić 6 min 13 sec 15
8392Ana Coha 6 min 13 sec 15
8393Maja Mišković 6 min 13 sec 15
8394Ivana Fićković Đorđević 6 min 14 sec 15
8395Petra Bedeković 6 min 15 sec 15
8396Ivana Markić 6 min 16 sec 15
8397Anita Primorac 6 min 16 sec 15
8398Lea Crnčec 6 min 16 sec 15
8399None 6 min 16 sec 15
8400Bojana Dimitrijević 6 min 17 sec 15
8401Marija Galić 6 min 18 sec 15
8402Jelena Špoljarić 6 min 19 sec 15
8403Robert Liteplo 6 min 19 sec 15
8404Valerija Piljek 6 min 19 sec 15
8405Natalija Tuškan 6 min 22 sec 15
8406Marija Bogić 6 min 22 sec 15
8407Marin Marinovic 6 min 22 sec 15
8408Josipa Radak 6 min 23 sec 15
8409Silvija Krsnik 6 min 24 sec 15
8410Anita Ivanović Plic 6 min 24 sec 15
8411Jasmina Vuković 6 min 26 sec 15
8412Dubravka Novinc 6 min 26 sec 15
8413Gabrijela Marinac 6 min 28 sec 15
8414Danijel Nedaća 6 min 29 sec 15
8415Tihana Pejak 6 min 29 sec 15
8416Mirta Ilić 6 min 30 sec 15
8417Sanja Knežević 6 min 30 sec 15
8418S S 6 min 31 sec 15
8419Ivan Kos 6 min 32 sec 15
8420Julijana Šoć 6 min 32 sec 15
8421Nada Čordašić 6 min 35 sec 15
8422Kristina azec 6 min 36 sec 15
8423Tommy Pirija 6 min 38 sec 15
8424Vesna 6 min 38 sec 15
8425Tin Siladi 6 min 42 sec 15
8426Snježana Krznarić 6 min 43 sec 15
8427Mladen Marinić 6 min 46 sec 15
8428Ljiljana Kresl 6 min 46 sec 15
8429Ana-Maria Novak 6 min 47 sec 15
8430Marin Justić 6 min 48 sec 15
8431Matej Špiranec 6 min 49 sec 15
8432Sara Mitrović 6 min 49 sec 15
8433Marko Katalenić 6 min 50 sec 15
8434Ana Zekić 6 min 53 sec 15
8435Daniela Bjelanović 6 min 54 sec 15
8436Gabriella Batrac 6 min 55 sec 15
8437Ankica Kožul 6 min 56 sec 15
8438Milena Paušić 6 min 57 sec 15
8439Miroslav Kralj 6 min 59 sec 15
8440Josipa Marketin Tomić 7 min 0 sec 15
8441None 7 min 1 sec 15
8442Mirjana Čačko 7 min 2 sec 15
8443Ertea Pseudo 7 min 4 sec 15
8444Nevena Palančević 7 min 6 sec 15
8445Tanja Malovoz 7 min 7 sec 15
8446None 7 min 8 sec 15
8447Ivana Božičević 7 min 9 sec 15
8448Kristina M 7 min 9 sec 15
8449Davor Blago 7 min 10 sec 15
8450Leona Vučković 7 min 15 sec 15
8451Katarina Jolić 7 min 15 sec 15
8452Ljiljana Lilly 7 min 16 sec 15
8453Andrea Štimac 7 min 17 sec 15
8454Ivica Škriljevečki 7 min 18 sec 15
8455Robert Miskovic 7 min 18 sec 15
8456None 7 min 18 sec 15
8457Marija Gudelj 7 min 21 sec 15
8458Tea Akmadžić 7 min 22 sec 15
8459Marijana Vukic 7 min 27 sec 15
8460Ivona Lorenzo 7 min 28 sec 15
8461Jadranka Pejić 7 min 29 sec 15
8462Anna Maria Katić 7 min 31 sec 15
8463Gordana Harc 7 min 32 sec 15
8464Valentina Sabolić 7 min 32 sec 15
8465Talita Persic 7 min 36 sec 15
8466Kristina Grubec 7 min 38 sec 15
8467Hrvoje Stipetic 7 min 39 sec 15
8468sss 7 min 39 sec 15
8469Valentina Vitko 7 min 39 sec 15
8470Lorena Vidić 7 min 41 sec 15
8471Matea Špehar 7 min 44 sec 15
8472Tihana Barzic 7 min 47 sec 15
8473None 7 min 48 sec 15
8474Goran 7 min 50 sec 15
8475Lidija Harak 8 min 2 sec 15
8476None 8 min 2 sec 15
8477Lelija stauber 8 min 5 sec 15
8478Ružica Filipović 8 min 7 sec 15
8479Mištrafović Marija 8 min 8 sec 15
8480Marijana Bikic 8 min 9 sec 15
8481Anteo Pavić 8 min 13 sec 15
8482Petra BeŠ 8 min 14 sec 15
8483Vedrana Gal 8 min 16 sec 15
8484None 8 min 16 sec 15
8485Radmila Sokač 8 min 17 sec 15
8486Larisa Jurić-Katunić 8 min 19 sec 15
8487Dubravka Labas 8 min 21 sec 15
8488Slavica puljko 8 min 22 sec 15
8489Ida Opet 8 min 25 sec 15
8490Karmen Vukmanić 8 min 32 sec 15
8491Lidija Konjević 8 min 35 sec 15
8492Jasminka Pusek 8 min 38 sec 15
8493Ante 8 min 43 sec 15
8494Sunčica Šumberac 8 min 45 sec 15
8495Anica Klapirić 8 min 54 sec 15
8496Robert Radiković 8 min 59 sec 15
8497Ivana Banjavčić 9 min 0 sec 15
8498Mirna Jug 9 min 3 sec 15
8499Mateo Tomišić 9 min 6 sec 15
8500Klaudija Gamulin 9 min 12 sec 15
8501Mirjana Pavlaković 9 min 13 sec 15
8502Laura Paurić 9 min 13 sec 15
8503Darija Jezerčić 9 min 17 sec 15
8504Dario Pintar 9 min 19 sec 15
8505Josipa Bilić 9 min 28 sec 15
8506Martina Fabić 9 min 46 sec 15
8507Jasenka Margetic 10 min 4 sec 15
8508None 10 min 15 sec 15
8509Ivana Špoljar 10 min 31 sec 15
8510Barbara Halužan 10 min 43 sec 15
8511Marta Blažek 10 min 44 sec 15
8512Ljubomir sukara 10 min 45 sec 15
8513Marija Pejicic 11 min 29 sec 15
8514Žana Matunić 11 min 42 sec 15
8515Aleksandra Silić 12 min 8 sec 15
8516Ivana ivic 12 min 20 sec 15
8517Augustina Havel 12 min 23 sec 15
8518Gora ngoic 13 min 33 sec 15
8519None 13 min 41 sec 15
8520Laura Završki 14 min 4 sec 15
8521Roberta Prebeg 14 min 16 sec 15
8522dajana bogdanovic 14 min 26 sec 15
8523Željka Dulčić 14 min 31 sec 15
8524Slavica Kristek 14 min 42 sec 15
8525None 16 min 11 sec 15
8526ivica ivić 17 min 47 sec 15
8527Klementina Golub 18 min 51 sec 15
8528andriana šupe 19 min 0 sec 15
8529Martin Marijanović 20 min 0 sec 15
8530sdf 20 min 0 sec 15
8531Radmila Berendika 20 min 0 sec 15
8532marija berendika 20 min 0 sec 15
8533Sunčana Zgaga 20 min 0 sec 15
8534Iva Getz 20 min 0 sec 15
8535Matej Marić 44 sec 14
8536Bartol Brlas 54 sec 14
8537Marta Jakupović 1 min 3 sec 14
8538Šime Matešić 1 min 4 sec 14
8539Marija Smetiško 1 min 48 sec 14
8540None 2 min 0 sec 14
8541mara maric 2 min 4 sec 14
8542Nina Novosel 2 min 10 sec 14
8543Dolores Svitlanović 2 min 19 sec 14
8544Nevesa Zaninovic 2 min 20 sec 14
8545None 2 min 24 sec 14
8546Željko Biličić 2 min 34 sec 14
8547Dražen Zelić 2 min 41 sec 14
8548Vedrana Radanovic 2 min 44 sec 14
8549Maja Zbunja 2 min 48 sec 14
8550Mirjana Mihaljević 2 min 48 sec 14
8551Ivona Jolic 2 min 51 sec 14
8552Dino Begonja 2 min 54 sec 14
8553Josipa Turudić 2 min 56 sec 14
8554Miranda Lejo 2 min 59 sec 14
8555Nika Terzić 3 min 0 sec 14
8556Marko Adamović 3 min 0 sec 14
8557Matea Vuković 3 min 7 sec 14
8558Rea Pazarac 3 min 14 sec 14
8559Mateja Ilinović 3 min 14 sec 14
8560Sandra Rožić 3 min 18 sec 14
8561Davor Šalković 3 min 18 sec 14
8562Roana Prović Mohenski 3 min 19 sec 14
8563Antonija Lebo 3 min 21 sec 14
8564Maja Dumenčić 3 min 22 sec 14
8565Josipa Popović 3 min 25 sec 14
8566Karmela Masic 3 min 28 sec 14
8567Svjetlana Alkić 3 min 30 sec 14
8568Klara Franciskovic 3 min 31 sec 14
8569Ivana Vrkljan 3 min 31 sec 14
8570Vanda Mršić 3 min 32 sec 14
8571Martina Ivančić 3 min 33 sec 14
8572Ivana sokac 3 min 35 sec 14
8573Jakov Rimac 3 min 36 sec 14
8574Tamara Bonovil 3 min 36 sec 14
8575Aleksandra Svečnjak 3 min 37 sec 14
8576Katarina Pavlek 3 min 37 sec 14
8577Tena Pavić 3 min 38 sec 14
8578marija padovan dujaković 3 min 39 sec 14
8579Eva Mikulandra 3 min 39 sec 14
8580Sabina Jakšić 3 min 39 sec 14
8581Marijana Fiket 3 min 42 sec 14
8582Matea Ružić 3 min 45 sec 14
8583Kristina Tomaš 3 min 47 sec 14
8584Mara Maric 3 min 48 sec 14
8585Sanda Tasovac 3 min 48 sec 14
8586Martina Tomasović 3 min 50 sec 14
8587None 3 min 51 sec 14
8588Daria Bogović 3 min 52 sec 14
8589Dina Kunić 3 min 52 sec 14
8590Nensi Dujić 3 min 53 sec 14
8591Klara Vida 3 min 54 sec 14
8592Marina Jonjić-Sikirić 3 min 54 sec 14
8593Sanela Erceg 3 min 57 sec 14
8594Zdenka aric 3 min 57 sec 14
8595Ivana Jezernik 3 min 58 sec 14
8596Lester Toni Dobrić 3 min 58 sec 14
8597Paula Smajić 4 min 0 sec 14
8598Milena Maltar 4 min 0 sec 14
8599Martina Bašić 4 min 0 sec 14
8600Ana Blazevic 4 min 2 sec 14
8601Katarina Geljić 4 min 2 sec 14
8602Marina Tokić 4 min 2 sec 14
8603Petra Grbčić 4 min 3 sec 14
8604Antonija 4 min 5 sec 14
8605Natasa S 4 min 6 sec 14
8606Marijana Ivanić Vuga 4 min 7 sec 14
8607Maja vidak 4 min 7 sec 14
8608Lucija S 4 min 7 sec 14
8609Thea Novak 4 min 8 sec 14
8610Ana-Mari Kordek 4 min 8 sec 14
8611Nikolina Grebenar 4 min 11 sec 14
8612Elen Mrvac 4 min 12 sec 14
8613Franjo Bošnjak 4 min 13 sec 14
8614Martina Pejić 4 min 13 sec 14
8615Fikreta Posavec 4 min 14 sec 14
8616Matea Nodilo 4 min 14 sec 14
8617Jelena Novosel 4 min 15 sec 14
8618Matija Mesarić 4 min 15 sec 14
8619Lana Matulić 4 min 16 sec 14
8620Marija Tomljenović 4 min 16 sec 14
8621Nina Banic 4 min 16 sec 14
8622Iva Neškovski 4 min 17 sec 14
8623Veronika Šekoranja 4 min 17 sec 14
8624Hana Golub 4 min 18 sec 14
8625Tara Ćuk 4 min 18 sec 14
8626Ana Perković 4 min 18 sec 14
8627Iva Jakić 4 min 19 sec 14
8628Simona Matijević 4 min 19 sec 14
8629Martina Krtic 4 min 21 sec 14
8630Ivana Grubic 4 min 21 sec 14
8631Marija Dorbola 4 min 24 sec 14
8632Vesna Belović Hlupić 4 min 24 sec 14
8633Ivana 4 min 25 sec 14
8634Snježana Ljubisic 4 min 25 sec 14
8635Marina Giljanović 4 min 27 sec 14
8636Berislav Kekez 4 min 27 sec 14
8637Jurica Horvat 4 min 28 sec 14
8638Anamaria Tomašević 4 min 28 sec 14
8639Manuela Sut 4 min 29 sec 14
8640Marijana Kovačić 4 min 30 sec 14
8641Ferida keranovic 4 min 30 sec 14
8642Jelena Knezović 4 min 32 sec 14
8643Pero Perić 4 min 33 sec 14
8644Antonia Pašić 4 min 34 sec 14
8645Tamara Dukić 4 min 36 sec 14
8646Natalija Radman 4 min 36 sec 14
8647Lucija Cugovčan 4 min 36 sec 14
8648Marijana Hrkać 4 min 36 sec 14
8649Iva Jukic 4 min 37 sec 14
8650Anja Slišković 4 min 38 sec 14
8651Lorena Oreški 4 min 38 sec 14
8652Petra Jurić 4 min 38 sec 14
8653Ana Leović 4 min 38 sec 14
8654Margita Schalk 4 min 39 sec 14
8655Snježana Topolovec 4 min 40 sec 14
8656Andrijana Buljan 4 min 41 sec 14
8657Martina Marohnić 4 min 41 sec 14
8658Jelena Draganić 4 min 42 sec 14
8659Dragana Ciric 4 min 43 sec 14
8660Alen Tursunović 4 min 45 sec 14
8661Deana Marčić 4 min 47 sec 14
8662Lucija Knorr 4 min 48 sec 14
8663Ana-Maria Buljan 4 min 49 sec 14
8664Sandra cvitkusic 4 min 50 sec 14
8665Mateja 4 min 50 sec 14
8666Ivan Kanski 4 min 50 sec 14
8667None 4 min 50 sec 14
8668Iris Boškin 4 min 51 sec 14
8669Kenan Kurtovic 4 min 52 sec 14
8670Jelena Lugarov 4 min 52 sec 14
8671Lana Rogoz Prpić 4 min 52 sec 14
8672Ana Martan 4 min 54 sec 14
8673Tamara vukusic 4 min 54 sec 14
8674Kristina Bunčić 4 min 55 sec 14
8675Marija Mitar 4 min 55 sec 14
8676Bozica Bedak 4 min 56 sec 14
8677Petra Šegulić 4 min 56 sec 14
8678Niksa Skaric 4 min 57 sec 14
8679None 4 min 57 sec 14
8680Ljubica Kuprešanin 4 min 58 sec 14
8681Biljana Savičić 4 min 58 sec 14
8682Mladen Lončarić 4 min 58 sec 14
8683Katarina Vida 4 min 59 sec 14
8684Hana Paleka 4 min 59 sec 14
8685Željana Grancarić Mitrović 4 min 59 sec 14
8686Ljudevit Vranić 5 min 0 sec 14
8687Sonja horvat 5 min 0 sec 14
8688Maja Hudić 5 min 0 sec 14
8689Dijana Bardak 5 min 1 sec 14
8690Marija marić 5 min 1 sec 14
8691Tajana Dobek 5 min 2 sec 14
8692Tereza Čičak Palackić 5 min 3 sec 14
8693Katarina Raič 5 min 3 sec 14
8694Sanja Kruljac 5 min 4 sec 14
8695Halime pajaziti 5 min 5 sec 14
8696Nada Lovric 5 min 6 sec 14
8697Linda Les 5 min 6 sec 14
8698Ana Milanović Litre 5 min 7 sec 14
8699Vedran Višnić 5 min 7 sec 14
8700Aneta 5 min 7 sec 14
8701Anabela Frankola 5 min 8 sec 14
8702Marija Vasiljević 5 min 8 sec 14
8703NEVIA ZOUNAR PUPOVAC 5 min 10 sec 14
8704Kristina Čižmešija 5 min 10 sec 14
8705Katarina Anusic 5 min 10 sec 14
8706Ante Magaš 5 min 10 sec 14
8707Petra Kosanovic 5 min 10 sec 14
8708Leonarda Rusan 5 min 11 sec 14
8709Suzana Čule 5 min 12 sec 14
8710Tea ADŽAMIĆ 5 min 12 sec 14
8711Zrinka Buric 5 min 12 sec 14
8712Andjelka Blažević Maras 5 min 12 sec 14
8713Željko Obad 5 min 12 sec 14
8714Marina Klarić 5 min 13 sec 14
8715Loredana Biličić 5 min 15 sec 14
8716Mirna Valdec 5 min 15 sec 14
8717Klara Čikato 5 min 16 sec 14
8718Iva Radičević 5 min 17 sec 14
8719Ivana Zaja Dabic 5 min 17 sec 14
8720Irena Šilobodec 5 min 18 sec 14
8721Mateo Martinović 5 min 19 sec 14
8722None 5 min 19 sec 14
8723Martina Hapač 5 min 20 sec 14
8724JASMINA 5 min 20 sec 14
8725saša arežina 5 min 21 sec 14
8726Ivana Vidović 5 min 21 sec 14
8727lucija budimir 5 min 22 sec 14
8728Aleksandra Smiljanić 5 min 23 sec 14
8729Herda juresic 5 min 25 sec 14
8730Ines dragicevic 5 min 25 sec 14
8731Jugoslav Milinović 5 min 27 sec 14
8732Sonja Rora 5 min 28 sec 14
8733Andrijana Škvorc 5 min 29 sec 14
8734Darja Galović 5 min 30 sec 14
8735Mara Brenčić 5 min 30 sec 14
8736Natacha Kocovski 5 min 30 sec 14
8737Nikolina Humljak 5 min 31 sec 14
8738Kornelija Kralj 5 min 34 sec 14
8739Vlatka Berc 5 min 34 sec 14
8740Marin Rašić 5 min 34 sec 14
8741Sara Rocchetti 5 min 35 sec 14
8742Sanja Belamarić 5 min 36 sec 14
8743Sanja Maurovic 5 min 38 sec 14
8744Kristina Lisičak 5 min 38 sec 14
8745Dragica Grubelić 5 min 38 sec 14
8746Ne moze 5 min 38 sec 14
8747Silvester Kudeljnjak 5 min 38 sec 14
8748Ana-Marija Olisa 5 min 39 sec 14
8749Ivana Krmpotić 5 min 39 sec 14
8750Jelena Bogdanović 5 min 41 sec 14
8751Marijana Pražen 5 min 41 sec 14
8752Petra Dundjer 5 min 41 sec 14
8753Matija Đurđek 5 min 42 sec 14
8754Dragana Ostopanj Šovagović 5 min 42 sec 14
8755Nataša Fabečić 5 min 43 sec 14
8756Ivona Piškor 5 min 43 sec 14
8757Tonći Juras 5 min 43 sec 14
8758Anamarija Elbl 5 min 45 sec 14
8759Sanja Mamić 5 min 46 sec 14
8760Ivica Borić 5 min 46 sec 14
8761Lino Dakić 5 min 46 sec 14
8762Valentina Flegar 5 min 48 sec 14
8763Kristina Josipović 5 min 50 sec 14
8764Marina T 5 min 55 sec 14
8765Darka Buljanovic 5 min 55 sec 14
8766Nika Lončar 5 min 55 sec 14
8767Marijan Ferkovic 5 min 56 sec 14
8768Jelena Nekic 5 min 58 sec 14
8769Nk 6 min 1 sec 14
8770Robin Miloš 6 min 5 sec 14
8771Ante Komazin 6 min 5 sec 14
8772Marina Šarić 6 min 6 sec 14
8773Stela Šiftar 6 min 7 sec 14
8774Snježana Uzelac 6 min 9 sec 14
8775Nikolina Bertek 6 min 10 sec 14
8776Sara Brodar 6 min 13 sec 14
8777Ivan Gracin 6 min 14 sec 14
8778Miljan Lenić 6 min 15 sec 14
8779Katarina Zrilić 6 min 16 sec 14
8780Đurđica 6 min 17 sec 14
8781Ricardo Mizuric 6 min 17 sec 14
8782sanja lozić 6 min 19 sec 14
8783Brigita Skelac 6 min 20 sec 14
8784Marijana Jović 6 min 20 sec 14
8785Dalibor Čehov 6 min 20 sec 14
8786Karmen Morić 6 min 20 sec 14
8787Ana Šebečić 6 min 23 sec 14
8788Alen Cvitković 6 min 25 sec 14
8789Leonarda Juras 6 min 25 sec 14
8790Renata Gjafo 6 min 26 sec 14
8791Ana Krilčić 6 min 26 sec 14
8792Martina Nikolić 6 min 27 sec 14
8793Luka Drame 6 min 27 sec 14
8794Petra Novak 6 min 28 sec 14
8795Meri Šunjić 6 min 30 sec 14
8796Josipa Šućur 6 min 30 sec 14
8797Jessica Čekić 6 min 33 sec 14
8798Szabolcs Annus 6 min 34 sec 14
8799Dubravka Mijalić 6 min 35 sec 14
8800Jelena Hrkač 6 min 36 sec 14
8801Nika 6 min 37 sec 14
8802None 6 min 39 sec 14
8803Sandra Salamum 6 min 40 sec 14
8804Dujo Maleš 6 min 40 sec 14
8805Maja Knežević 6 min 42 sec 14
8806Tina Radaić 6 min 44 sec 14
8807None 6 min 48 sec 14
8808Marija Nakic 6 min 51 sec 14
8809None 6 min 51 sec 14
8810Trifunović Patricija 6 min 53 sec 14
8811Sara Mak 6 min 55 sec 14
8812Ivan Musić 6 min 56 sec 14
8813Slavica puljko 6 min 56 sec 14
8814Nevena Miljuš 6 min 59 sec 14
8815Lidija Ristić 7 min 1 sec 14
8816Margita Rogulj 7 min 4 sec 14
8817Tatjana Kuftic 7 min 4 sec 14
8818Danijela Grubišić 7 min 4 sec 14
8819Matea Napast 7 min 5 sec 14
8820None 7 min 5 sec 14
8821Sanja Vrkić 7 min 9 sec 14
8822Mladen Sruk 7 min 12 sec 14
8823Zlatko Grčević 7 min 13 sec 14
8824Danijela Kremenić 7 min 14 sec 14
8825Ivona Ramljak 7 min 14 sec 14
8826Josipa Baresic 7 min 15 sec 14
8827Rajko Guberinic 7 min 16 sec 14
8828Marijanka Šteković 7 min 17 sec 14
8829IVANČICA VRBOS 7 min 17 sec 14
8830Mirijan 7 min 20 sec 14
8831Suzana krcmar 7 min 23 sec 14
8832Laura Radočaj 7 min 25 sec 14
8833None 7 min 31 sec 14
8834Marija Butrica 7 min 33 sec 14
8835jvuzu 7 min 34 sec 14
8836Tea Kraljević 7 min 35 sec 14
8837Goga Milić 7 min 35 sec 14
8838Snjezana zovic 7 min 36 sec 14
8839Šimun Kolonić 7 min 37 sec 14
8840Marija Zaloker 7 min 40 sec 14
8841Denisa Crnković 7 min 42 sec 14
8842Rio Kleva 7 min 43 sec 14
8843Marina Kovačević 7 min 44 sec 14
8844Matea Furač 7 min 47 sec 14
8845Barbara Cindrić 7 min 49 sec 14
8846Leonarda Novoselić 7 min 49 sec 14
8847Katarina Rebić 7 min 59 sec 14
8848Lucija Tandara 8 min 3 sec 14
8849Linda Stočić 8 min 3 sec 14
8850Maja Pavletić Posavec 8 min 5 sec 14
8851Ana Ana 8 min 5 sec 14
8852V V 8 min 7 sec 14
8853Dijana Brkljan 8 min 10 sec 14
8854Kristina Mikulić 8 min 16 sec 14
8855Martina Vrankovečki 8 min 21 sec 14
8856Branko Poljak 8 min 21 sec 14
8857Marijana Jaredić 8 min 22 sec 14
8858Tihana Modrić 8 min 22 sec 14
8859Nikolina Ugarković 8 min 23 sec 14
8860Luka Smolčić 8 min 24 sec 14
8861Marina Cvitić 8 min 35 sec 14
8862Melita Drnasin 8 min 36 sec 14
8863Martina Ferić 8 min 38 sec 14
8864Martina Bugarija 8 min 39 sec 14
8865Nora Limić 8 min 39 sec 14
8866Zvjezdana Kumer 8 min 44 sec 14
8867Anna Kostov 8 min 45 sec 14
8868Robert Vrkić 8 min 46 sec 14
8869Darija Jančikić 8 min 53 sec 14
8870Maša Dumančić 8 min 56 sec 14
8871Iva palaic 8 min 58 sec 14
8872Hrvoje Stipetic 9 min 2 sec 14
8873Marija Borovina 9 min 3 sec 14
8874Ana Gladović 9 min 3 sec 14
8875Romana Novak 9 min 6 sec 14
8876Gordsna Stojcevic Nuber 9 min 7 sec 14
8877Dragana Knajz 9 min 8 sec 14
8878Veronika Javor 9 min 13 sec 14
8879Claudia Trogrlic 9 min 17 sec 14
8880Ana Kristina Boban 9 min 34 sec 14
8881Maja Pedić 9 min 36 sec 14
8882MARIJAN GRBAC 9 min 40 sec 14
8883Vesna Babic 9 min 45 sec 14
8884Selma Viduka 10 min 0 sec 14
8885Valerija Djikandić 10 min 3 sec 14
8886Dejana Bedeković 10 min 18 sec 14
8887Hrvoje Stipetic 10 min 28 sec 14
8888Marina Pensa 10 min 40 sec 14
8889zeljka cigic 10 min 40 sec 14
8890Ivan Škrnički 11 min 27 sec 14
8891Željka Nikšić 11 min 33 sec 14
8892Antonio 11 min 35 sec 14
8893None 11 min 37 sec 14
8894Andrea Latifović 11 min 45 sec 14
8895Nikolina Kušić 13 min 19 sec 14
8896None 13 min 22 sec 14
8897Janja Kruhek 13 min 49 sec 14
8898None 15 min 3 sec 14
8899Barbara Trad Račić 20 min 0 sec 14
8900jghjfgj 20 min 0 sec 14
8901Danijela Poslon 20 min 1 sec 14
8902Anamarija Belaj 20 min 1 sec 14
8903Mateo Petric 20 min 1 sec 14
8904Luka Jurić 20 min 14 sec 14
8905tr 35 sec 13
8906dfss dfs 39 sec 13
8907Zvonimir Popovčić 44 sec 13
8908bo ba 51 sec 13
8909Ivana Abramac 55 sec 13
8910Andro Gerić 57 sec 13
8911Jsjsjs jjsjsjs 1 min 11 sec 13
8912Josip Marić 1 min 26 sec 13
8913Ivo Certa 1 min 43 sec 13
8914Mia Barberić 1 min 43 sec 13
8915Zoran Ivančić 1 min 45 sec 13
8916David Sokolić 1 min 53 sec 13
8917Belkisa Pilipovic 2 min 1 sec 13
8918Ivančica Treska 2 min 7 sec 13
8919Vedrana Grubiša 2 min 43 sec 13
8920zvonimir Džebić 2 min 53 sec 13
8921Marija Borovina 2 min 54 sec 13
8922Marija Hudorovic 3 min 0 sec 13
8923Gabriela Lulić 3 min 6 sec 13
8924Martina Petrinović 3 min 10 sec 13
8925Ivana Zgurić 3 min 15 sec 13
8926Maja ivanić 3 min 16 sec 13
8927N B 3 min 16 sec 13
8928Sara Burilo 3 min 17 sec 13
8929Luka Hrgović 3 min 17 sec 13
8930Ivana Beroš 3 min 19 sec 13
8931Tena 3 min 20 sec 13
8932Zeljka brdar 3 min 21 sec 13
8933Nikolina Benčak 3 min 21 sec 13
8934Marina Martinković 3 min 23 sec 13
8935Marijeta Krekovic 3 min 28 sec 13
8936Emina Imširagić 3 min 28 sec 13
8937Marica Boras 3 min 28 sec 13
8938Vanja Serdarušić 3 min 29 sec 13
8939Maja Mrak 3 min 33 sec 13
8940Tihana Lombardić 3 min 33 sec 13
8941Stefani Matoš 3 min 34 sec 13
8942Danka Brajcic Mandic 3 min 34 sec 13
8943Vlatka Pejić 3 min 35 sec 13
8944Lorina Lagator 3 min 36 sec 13
8945Tihana Kovačić Forko 3 min 36 sec 13
8946Ante Šulentić 3 min 37 sec 13
8947Ana Lacković 3 min 42 sec 13
8948andrea pivcevic 3 min 43 sec 13
8949Mirna Jurković 3 min 43 sec 13
8950Jelena Marković 3 min 44 sec 13
8951Kristina Osonjački 3 min 44 sec 13
8952Anamarija Radeljević 3 min 47 sec 13
8953Andrea Pavlic 3 min 49 sec 13
8954Brigita Volf Mlinarić 3 min 50 sec 13
8955Ivana Lukačić 3 min 52 sec 13
8956Ileana Sablić 3 min 52 sec 13
8957Mislav Kontek 3 min 53 sec 13
8958Anamarija Bakovic 3 min 54 sec 13
8959Roberta Ilić 3 min 56 sec 13
8960Ivana Držaić 3 min 57 sec 13
8961Kristina Lončarević 3 min 57 sec 13
8962Matej Zvonarić 3 min 58 sec 13
8963Sandro Eremija 3 min 58 sec 13
8964Doris Čabrijan 3 min 58 sec 13
8965Matej Mioč 3 min 59 sec 13
8966Maja Butorac Marić 4 min 2 sec 13
8967Monika Cosic 4 min 4 sec 13
8968Lara Sabolek 4 min 6 sec 13
8969Marijana Guštek 4 min 7 sec 13
8970Jasmina Lukačić 4 min 9 sec 13
8971Ivana Barišić 4 min 9 sec 13
8972Lana Boltužić 4 min 11 sec 13
8973Tajana Mutak 4 min 13 sec 13
8974Petra Horvat 4 min 15 sec 13
8975Zdenka Zadro 4 min 16 sec 13
8976Marina Bošnjaković 4 min 17 sec 13
8977None 4 min 17 sec 13
8978Josipa Grbin 4 min 19 sec 13
8979Tomislav Kozar 4 min 20 sec 13
8980Rea Mandić 4 min 20 sec 13
8981None 4 min 20 sec 13
8982Natalija Begović 4 min 21 sec 13
8983Mirjana Kusec 4 min 21 sec 13
8984Matija Zadravec 4 min 22 sec 13
8985Anamarija Komljenović 4 min 25 sec 13
8986Martin eskinja 4 min 25 sec 13
8987Paško Pastuović 4 min 26 sec 13
8988Laura Landup 4 min 29 sec 13
8989Adriana Cerkez 4 min 30 sec 13
8990Ljiljana Petrović 4 min 32 sec 13
8991Diana Slačana 4 min 32 sec 13
8992Nika Lončar 4 min 32 sec 13
8993Katarina Balaško 4 min 33 sec 13
8994N 4 min 35 sec 13
8995Ana Zidar 4 min 35 sec 13
8996Tina Tešić 4 min 35 sec 13
8997Božana Kožul 4 min 36 sec 13
8998Katarina Makjanić 4 min 40 sec 13
8999Jasmina Lukačić 4 min 40 sec 13
9000Patricia Najjar 4 min 40 sec 13
9001Mihael Borovev 4 min 41 sec 13
9002Kristina ravlic 4 min 43 sec 13
9003Lucija Rukavina 4 min 43 sec 13
9004Gordana Anic 4 min 44 sec 13
9005Sanja Mihalić 4 min 45 sec 13
9006Iva Mršić 4 min 47 sec 13
9007Lucijana Jurin 4 min 47 sec 13
9008Marijana 4 min 47 sec 13
9009Natalia Ribarić 4 min 49 sec 13
9010Lana Remenar 4 min 50 sec 13
9011Aleksandar Lazarević 4 min 50 sec 13
9012Marija Mijovilic 4 min 51 sec 13
9013Nataša Vučetić 4 min 51 sec 13
9014Antonela Gogić 4 min 51 sec 13
9015Jelena Siriščević 4 min 52 sec 13
9016Marija Dujmović 4 min 52 sec 13
9017Maja Valetić 4 min 53 sec 13
9018JELENA IVEKOVIC 4 min 53 sec 13
9019Ivona Balić 4 min 54 sec 13
9020Sabina Šebijanić 4 min 54 sec 13
9021Ivan Kovačević 4 min 54 sec 13
9022Janja Severović 4 min 55 sec 13
9023Željka Kedmenec 4 min 56 sec 13
9024Ivana Kuna 4 min 58 sec 13
9025Mirjana Jakić 4 min 59 sec 13
9026Barbara Planinić 4 min 59 sec 13
9027Renata Raguž 4 min 59 sec 13
9028Matea Piković 4 min 59 sec 13
9029Dora Felding 5 min 0 sec 13
9030Drago Rožanković 5 min 2 sec 13
9031Marina Vuković 5 min 3 sec 13
9032Magdalena Peša 5 min 3 sec 13
9033Antun goretić 5 min 4 sec 13
9034Romana Copak 5 min 4 sec 13
9035Iva Iva 5 min 4 sec 13
9036Robertina kopjar 5 min 5 sec 13
9037Marijana Basic 5 min 6 sec 13
9038Zrinka Klepac Dokic 5 min 6 sec 13
9039Ivana Golemac 5 min 6 sec 13
9040Ani Foretic 5 min 7 sec 13
9041Ivan Pavić 5 min 8 sec 13
9042Jelena Lugarić 5 min 8 sec 13
9043Melita Mesarić 5 min 10 sec 13
9044Jasmina Levacic 5 min 11 sec 13
9045Mona Moor 5 min 12 sec 13
9046Dora Kolaric 5 min 14 sec 13
9047Ivica Daric 5 min 14 sec 13
9048Martina Cvjetković 5 min 14 sec 13
9049Stjepan Bićan 5 min 15 sec 13
9050Ankica Pavić 5 min 16 sec 13
9051Jasna Mihovilovic 5 min 19 sec 13
9052Matea Rendić 5 min 20 sec 13
9053Blanka 5 min 21 sec 13
9054Dorotea Gavranović 5 min 22 sec 13
9055Danijela Čamo 5 min 22 sec 13
9056Amelie Pop 5 min 22 sec 13
9057Ana Gugić 5 min 22 sec 13
9058Jelena Stanković 5 min 24 sec 13
9059Mirela Bičanić 5 min 25 sec 13
9060Ivana Pipunić 5 min 25 sec 13
9061Katarina Budak 5 min 25 sec 13
9062Robert Balov 5 min 26 sec 13
9063Marija Gečević 5 min 26 sec 13
9064Manda Prevendar 5 min 28 sec 13
9065Zlatna Lončar 5 min 29 sec 13
9066Anita Jakab 5 min 30 sec 13
9067Ema Curić 5 min 30 sec 13
9068Anja Ožanić 5 min 30 sec 13
9069wer 5 min 30 sec 13
9070Jura petrovic 5 min 31 sec 13
9071Annette Demiri 5 min 33 sec 13
9072Nikolina Lončarica 5 min 34 sec 13
9073Manuela Kolacio 5 min 36 sec 13
9074Ivana Kovač 5 min 36 sec 13
9075Ramajana Papa Terzic 5 min 36 sec 13
9076Anja Slišković 5 min 36 sec 13
9077Ivana Baćilo 5 min 37 sec 13
9078Slađana Sarić 5 min 37 sec 13
9079Katarina Knezevic 5 min 38 sec 13
9080Kristina Bonert Festini 5 min 38 sec 13
9081Josipa Ćavar 5 min 39 sec 13
9082Đurđica Stojanović 5 min 40 sec 13
9083TONKA PRODANOVIĆ 5 min 41 sec 13
9084Hrvoje Vuković 5 min 41 sec 13
9085Marta Rafanelli 5 min 42 sec 13
9086Ana Delonga 5 min 42 sec 13
9087Jan Sanjković 5 min 43 sec 13
9088Petra Ćosić 5 min 48 sec 13
9089Maja Pilekic 5 min 49 sec 13
9090Dragana Sinanovic 5 min 50 sec 13
9091Terezija Drzanic 5 min 51 sec 13
9092Marijana Maleś 5 min 51 sec 13
9093Dragana Mikulčić 5 min 51 sec 13
9094TATJANA SELAK 5 min 53 sec 13
9095ana skreblin 5 min 56 sec 13
9096Saša Tarabić 5 min 56 sec 13
9097Petra Pošta 5 min 56 sec 13
9098Viktorija Hadari 5 min 58 sec 13
9099Neven Podvezanec 5 min 59 sec 13
9100Ivana Bićanić 6 min 3 sec 13
9101None 6 min 3 sec 13
9102Ana Zambeli 6 min 4 sec 13
9103Marija Crnčec 6 min 5 sec 13
9104Zrinka Markulin 6 min 6 sec 13
9105Mirna Mrzljak 6 min 6 sec 13
9106Tesa M 6 min 7 sec 13
9107Maja Bedi 6 min 8 sec 13
9108Marjuča Lujo 6 min 8 sec 13
9109Đurđa Jančikić 6 min 8 sec 13
9110Sanja Stegić 6 min 9 sec 13
9111Nena Dragsic 6 min 9 sec 13
9112Filip Brčić 6 min 9 sec 13
9113Anamaria Brajović 6 min 10 sec 13
9114Mateja Glavaš 6 min 11 sec 13
9115Belinda Marinić Tomašević 6 min 15 sec 13
9116Ljiljana Đurđević 6 min 18 sec 13
9117Mirjana Puškarić 6 min 18 sec 13
9118Tanja Delinger 6 min 20 sec 13
9119Lidija Luketić 6 min 21 sec 13
9120Veronika Vasović 6 min 22 sec 13
9121Tamara Trubelja 6 min 23 sec 13
9122Anita Vučenović 6 min 24 sec 13
9123Mateo Buljević 6 min 25 sec 13
9124Martina Horvat 6 min 26 sec 13
9125Martina Ples 6 min 27 sec 13
9126Valentina Houf 6 min 27 sec 13
9127Zvjezdana Burilović 6 min 28 sec 13
9128Nikolina Nikolić Tadić 6 min 28 sec 13
9129Tatjana Kovačić 6 min 31 sec 13
9130Sandra Serdarević 6 min 32 sec 13
9131Ivana Kalogjera 6 min 34 sec 13
9132Ranka Palijan 6 min 37 sec 13
9133Kata Lozić 6 min 39 sec 13
9134None 6 min 41 sec 13
9135Hajdi Jung 6 min 45 sec 13
9136Suzana Herceg 6 min 46 sec 13
9137Martina Relota 6 min 47 sec 13
9138Tatjana Timko 6 min 48 sec 13
9139ana ani 6 min 50 sec 13
9140Anamarija Ivelja 6 min 51 sec 13
9141Kristina Fusic 6 min 52 sec 13
9142Anita jagatic 6 min 53 sec 13
9143Bujar Elezi 6 min 54 sec 13
9144Dragana J 6 min 56 sec 13
9145Goran Jurić 6 min 56 sec 13
9146Ivana Samardžić 6 min 58 sec 13
9147Žaneta Zjakić 7 min 0 sec 13
9148Danijela Pehak 7 min 2 sec 13
9149Ivana Matošević 7 min 4 sec 13
9150Sandra Vranić 7 min 6 sec 13
9151Verá 7 min 7 sec 13
9152Dominik Rihter 7 min 10 sec 13
9153Jurica Klarić 7 min 12 sec 13
9154None 7 min 13 sec 13
9155Karolina Begović 7 min 19 sec 13
9156Dubravka Heli Litvić 7 min 25 sec 13
9157Kristina Lončarić 7 min 25 sec 13
9158Nataša Lakotić 7 min 26 sec 13
9159Maria Đeri 7 min 26 sec 13
9160Ante autic 7 min 28 sec 13
9161Željka Saratlija 7 min 30 sec 13
9162Mario Marković 7 min 33 sec 13
9163Ivan Katalinić 7 min 36 sec 13
9164Marija Simunovic 7 min 41 sec 13
9165Mihaela Rovare 7 min 45 sec 13
9166Sjuzanna Furundžija 7 min 47 sec 13
9167Ivana Matasic 7 min 51 sec 13
9168Dragica Lazar 7 min 51 sec 13
9169Zvonka Babić 7 min 59 sec 13
9170Mario Stanic 7 min 59 sec 13
9171Ivana Stošić 8 min 5 sec 13
9172Ivano Marinelic 8 min 7 sec 13
9173Sanja Boban 8 min 12 sec 13
9174Dora Šabani 8 min 15 sec 13
9175Irena Šlipogor Juretić 8 min 23 sec 13
9176Kristina Lukić 8 min 37 sec 13
9177Anamarija Bekavac 8 min 48 sec 13
9178tomislav salopek 8 min 50 sec 13
9179Radinka Ačai 8 min 56 sec 13
9180Mirjana Vrbanić 9 min 17 sec 13
9181Mkos 9 min 19 sec 13
9182Marina Karacic 9 min 21 sec 13
9183Dubravka Hajduk 9 min 22 sec 13
9184Virna Spelic 9 min 29 sec 13
9185Anamaria Opačak 9 min 42 sec 13
9186Lidija Đurđević 9 min 50 sec 13
9187Marija Nekić 9 min 57 sec 13
9188Zlatica Srdar 10 min 10 sec 13
9189Jasminka karamanlic iharos 10 min 17 sec 13
9190Mirjana Kovacevic 10 min 21 sec 13
9191Anja Krmpotić 10 min 22 sec 13
9192Luka Jugovic 10 min 48 sec 13
9193Jovana Narančić 11 min 2 sec 13
9194Sanja Krizmanić 11 min 14 sec 13
9195Nikolina Babić 11 min 14 sec 13
9196Nada Simunovic 11 min 51 sec 13
9197Matija Marija Brdar 11 min 54 sec 13
9198None 12 min 9 sec 13
9199Zorica grguric 12 min 35 sec 13
9200Željko Klaić 13 min 10 sec 13
9201None 13 min 30 sec 13
9202Snežana Botko 13 min 43 sec 13
9203Ivana Kujundzic 14 min 55 sec 13
9204Jadranka Bosnjak 18 min 10 sec 13
9205Anamarija Belaj 19 min 59 sec 13
9206Marija Rechner 20 min 0 sec 13
9207Dierdra Kamber 20 min 0 sec 13
9208tr 35 sec 12
9209Matej Kasumović 57 sec 12
9210Mihaela Grgić 59 sec 12
9211k z 1 min 6 sec 12
9212Danijela jančec 1 min 29 sec 12
9213Mihaela Majetić Stefanović 1 min 37 sec 12
9214None 1 min 39 sec 12
9215zeljko 1 min 40 sec 12
9216A B 1 min 40 sec 12
9217Davor Vinković 1 min 41 sec 12
9218Renata Toth 2 min 12 sec 12
9219Kristina Lukačić 2 min 25 sec 12
9220Hh 2 min 36 sec 12
9221Mia Marčeta 2 min 48 sec 12
9222Bogdanka Krizmanić 2 min 49 sec 12
9223Monika Djaković 2 min 54 sec 12
9224Marjan Horvat 3 min 2 sec 12
9225Rozana Juras 3 min 6 sec 12
9226Ljiljana Štokovac 3 min 9 sec 12
9227Karmelita Basic 3 min 13 sec 12
9228Matea Juric 3 min 18 sec 12
9229Marijeta Krekovic 3 min 19 sec 12
9230Venera venus 3 min 25 sec 12
9231drazen mick 3 min 27 sec 12
9232Domagoj Pavlin 3 min 31 sec 12
9233Anja Želimorski 3 min 31 sec 12
9234Ivana Abramac 3 min 31 sec 12
9235Hrvoje kovacic 3 min 31 sec 12
9236Tina Finderle 3 min 36 sec 12
9237Ana Krnjić 3 min 39 sec 12
9238Vesna Šurić 3 min 42 sec 12
9239Antonella Armano 3 min 43 sec 12
9240Dajana Baničević 3 min 45 sec 12
9241Mirjana Janosevic 3 min 45 sec 12
9242Sanja Korpak 3 min 47 sec 12
9243krunoslav posavec 3 min 48 sec 12
9244Jelena Caleta 3 min 49 sec 12
9245Rajza Hasic 3 min 51 sec 12
9246Sladjana Petrović 3 min 51 sec 12
9247Antonia Brenčun Jurenec 3 min 51 sec 12
9248Marijana Vušković Bilić 3 min 54 sec 12
9249Nata 3 min 55 sec 12
9250Doris Vrkić 3 min 55 sec 12
9251Leina Perković 3 min 56 sec 12
9252Lovre Gudelj 3 min 57 sec 12
9253Martina Posavec 4 min 2 sec 12
9254Gordana Pendelj 4 min 4 sec 12
9255Kristina Makaj 4 min 6 sec 12
9256Nikoleta Miljević 4 min 7 sec 12
9257Tamara Goluban 4 min 8 sec 12
9258Elena Duvnjak 4 min 9 sec 12
9259Marina Brajković 4 min 10 sec 12
9260Anamaria Tadić 4 min 10 sec 12
9261Monika žižić 4 min 11 sec 12
9262Mateja Maričić 4 min 12 sec 12
9263Klaudija Pranjic 4 min 12 sec 12
9264Martina Ferić 4 min 12 sec 12
9265Tomislav Oršolić 4 min 16 sec 12
9266Matea jurić 4 min 18 sec 12
9267Silvana Bubnic 4 min 18 sec 12
9268Sanja Mišljenović 4 min 18 sec 12
9269Katarina Miglez 4 min 18 sec 12
9270Anabela Kločkov 4 min 20 sec 12
9271Teuta Marusic Pestic 4 min 20 sec 12
9272Petra Begović 4 min 21 sec 12
9273Dina Lijic 4 min 22 sec 12
9274Elizabeta Bukić 4 min 22 sec 12
9275Đurđica Prstec 4 min 22 sec 12
9276Bojan Barišić 4 min 22 sec 12
9277Anita tari 4 min 25 sec 12
9278Biljana Sejdinovic 4 min 25 sec 12
9279Anita Rašić 4 min 26 sec 12
9280zvezdana kučinić 4 min 28 sec 12
9281Marina Vržina 4 min 28 sec 12
9282Zima Zinga 4 min 28 sec 12
9283Paulina Kiš 4 min 28 sec 12
9284Matea Vuković 4 min 29 sec 12
9285Josipa Dželalija 4 min 30 sec 12
9286Josipa Miter 4 min 30 sec 12
9287Suzana 4 min 32 sec 12
9288Ana Štulec 4 min 33 sec 12
9289Chiara Krčmar 4 min 33 sec 12
9290Nada Begić 4 min 35 sec 12
9291Marija Mikić 4 min 37 sec 12
9292Martina Vicenski 4 min 38 sec 12
9293Tena Dominiković 4 min 39 sec 12
9294Matilda ljubic 4 min 40 sec 12
9295Renata Banović 4 min 41 sec 12
9296Žana Grubšić 4 min 42 sec 12
9297Nikolina Balić 4 min 42 sec 12
9298Marija Stilinović Milković 4 min 46 sec 12
9299Lea zlosilo 4 min 46 sec 12
9300Mirela Petrovic 4 min 48 sec 12
9301Gorana Dujic 4 min 49 sec 12
9302Josipa Radić 4 min 50 sec 12
9303Mariana Smiciklas 4 min 50 sec 12
9304Elvira Havolli-Jelinek 4 min 50 sec 12
9305Goranka Erega 4 min 51 sec 12
9306Marinko Kunf 4 min 52 sec 12
9307Vanesa Vugić 4 min 54 sec 12
9308Monika Stankić 4 min 57 sec 12
9309Irena Sertic 4 min 58 sec 12
9310Anja čerkašin 4 min 58 sec 12
9311Nikola Đurić 5 min 1 sec 12
9312Ana Valušek 5 min 1 sec 12
9313Ružica Leš 5 min 2 sec 12
9314Nikolina Dukic 5 min 4 sec 12
9315Tihana Jirasek 5 min 4 sec 12
9316Gordana simic Drenik 5 min 5 sec 12
9317Sven Salkanović 5 min 6 sec 12
9318None 5 min 6 sec 12
9319Ivana Baković 5 min 8 sec 12
9320Romina Copak 5 min 8 sec 12
9321Romana Ponjavić 5 min 11 sec 12
9322Antonija Senjak 5 min 13 sec 12
9323Ivona Hrkovac 5 min 15 sec 12
9324ana sever 5 min 15 sec 12
9325Nika Jurić 5 min 16 sec 12
9326Marta Ćurić 5 min 16 sec 12
9327Anita Tari 5 min 17 sec 12
9328Štefanija Benedekovic 5 min 18 sec 12
9329Marija Lukić 5 min 19 sec 12
9330Ines Dvojak 5 min 20 sec 12
9331None 5 min 20 sec 12
9332Tončica Agnić 5 min 23 sec 12
9333Ivan Matković 5 min 23 sec 12
9334Neven Pralas 5 min 23 sec 12
9335Ivana Lijić 5 min 23 sec 12
9336Ja ja 5 min 24 sec 12
9337Ivana Vaganić 5 min 24 sec 12
9338Sanja brlić 5 min 27 sec 12
9339Karlo Karagić 5 min 29 sec 12
9340Marijo Sandric 5 min 29 sec 12
9341Vesna Bačvanin 5 min 29 sec 12
9342Anja Cigler 5 min 30 sec 12
9343Jelena Runje 5 min 31 sec 12
9344Sunčica Cvijanović 5 min 31 sec 12
9345Nada Poljak 5 min 31 sec 12
9346justina cots 5 min 32 sec 12
9347Katarina Garaj 5 min 33 sec 12
9348Iva Prnjak 5 min 35 sec 12
9349Marija 5 min 38 sec 12
9350Vlatka Lukić 5 min 41 sec 12
9351Milan Podnar 5 min 42 sec 12
9352Ivelina Petkova 5 min 42 sec 12
9353Miljan Kabic 5 min 43 sec 12
9354Andreja Fabić 5 min 44 sec 12
9355Ana Radonić 5 min 45 sec 12
9356Viktorija Šćurla 5 min 45 sec 12
9357Željka Grba 5 min 46 sec 12
9358Marina Mahalec 5 min 46 sec 12
9359Lucija Trošić 5 min 47 sec 12
9360Andrea Mostovljanac 5 min 47 sec 12
9361Veronika Klančir 5 min 48 sec 12
9362Davor Karolj 5 min 51 sec 12
9363Marko Jandrić 5 min 52 sec 12
9364Anja Glavina 5 min 56 sec 12
9365Ivana Mikovic 5 min 56 sec 12
9366Antonia Bradašić 5 min 56 sec 12
9367Antonio Cetinić 5 min 57 sec 12
9368Biljana Smolčić 5 min 58 sec 12
9369Rajka Brbic 6 min 0 sec 12
9370Anita Čavužić 6 min 0 sec 12
9371Slobodanka Đuderija 6 min 0 sec 12
9372Božica Kovačić 6 min 2 sec 12
9373Mirta 6 min 3 sec 12
9374Iva Krznarić 6 min 5 sec 12
9375Laura poklar 6 min 5 sec 12
9376Alen Čakalić 6 min 7 sec 12
9377None 6 min 10 sec 12
9378Jasmina Gračanin 6 min 11 sec 12
9379Matija Lapov Mijatov 6 min 12 sec 12
9380Ivana Šubić 6 min 12 sec 12
9381Gabrijela Krilčić 6 min 16 sec 12
9382Laura Rođak 6 min 17 sec 12
9383Kaja Ivušić 6 min 18 sec 12
9384Ivana Kuček 6 min 18 sec 12
9385Darija Stanic 6 min 19 sec 12
9386Maja Sak 6 min 19 sec 12
9387LL 6 min 22 sec 12
9388Ivan Žižak 6 min 24 sec 12
9389Bojana Nježić 6 min 25 sec 12
9390Josip jozic 6 min 25 sec 12
9391Nikša Martinović 6 min 25 sec 12
9392Dino Žličar 6 min 27 sec 12
9393Branimir Vdović 6 min 27 sec 12
9394None 6 min 27 sec 12
9395Anita Đordić 6 min 29 sec 12
9396Ivana ivana 6 min 29 sec 12
9397Ivana Matijašić 6 min 29 sec 12
9398Ivana Starcevic 6 min 29 sec 12
9399Geci 6 min 31 sec 12
9400Martina Pranjić 6 min 32 sec 12
9401Sandra Perković 6 min 33 sec 12
9402Petra Pilosta 6 min 33 sec 12
9403Katarina Vosmek 6 min 35 sec 12
9404Zorica Martic 6 min 37 sec 12
9405Lena lena 6 min 38 sec 12
9406Branka Ljepoja 6 min 38 sec 12
9407Patrik Radiković 6 min 39 sec 12
9408Marina Lalic 6 min 40 sec 12
9409renato petković 6 min 41 sec 12
9410None 6 min 43 sec 12
9411Nikolina Mrkonjic 6 min 45 sec 12
9412Renata Obajgor 6 min 46 sec 12
9413Vesna Šatvar 6 min 46 sec 12
9414Danijela Fučkan 6 min 48 sec 12
9415None 6 min 48 sec 12
9416mia smajo 6 min 49 sec 12
9417Ana Stojanov 6 min 50 sec 12
9418Melita Mesarić 6 min 51 sec 12
9419Sanja Petak 6 min 52 sec 12
9420Nikolina Majstorović 6 min 53 sec 12
9421Martina Knežević 6 min 55 sec 12
9422Bojana 6 min 56 sec 12
9423None 6 min 57 sec 12
9424Veronika 7 min 1 sec 12
9425Ivana Hofman 7 min 8 sec 12
9426Marta žužić 7 min 11 sec 12
9427SANDRA LAZAREVIĆ 7 min 14 sec 12
9428Nikolina Prgin 7 min 16 sec 12
9429Anita Tari 7 min 18 sec 12
9430None 7 min 18 sec 12
9431Sandra Škvorc 7 min 28 sec 12
9432Tomislav Mikacinić 7 min 28 sec 12
9433Robert Mihalinac 7 min 29 sec 12
9434Ivana Selthofer 7 min 30 sec 12
9435Samanta Uskoković 7 min 31 sec 12
9436None 7 min 31 sec 12
9437Visnja Mlinaric 7 min 37 sec 12
9438Krunoslava Šipek 7 min 37 sec 12
9439Alenka Kujundžić 7 min 42 sec 12
9440Branka leko 7 min 52 sec 12
9441Ivana Labuhar 7 min 54 sec 12
9442None 7 min 59 sec 12
9443Marko Gundić 8 min 3 sec 12
9444ŽELJKA ŠABIĆ 8 min 4 sec 12
9445Mihael Slunjski 8 min 5 sec 12
9446Vinko Soldo 8 min 9 sec 12
9447Ana-Marija Gašparić 8 min 14 sec 12
9448Karina Mlinarić 8 min 15 sec 12
9449None 8 min 18 sec 12
9450Jana Kristić 8 min 27 sec 12
9451Vesna 8 min 39 sec 12
9452Danijel Nedaca 8 min 47 sec 12
9453Dragica Amidžić 8 min 56 sec 12
9454None 9 min 12 sec 12
9455Marina Katić 9 min 14 sec 12
9456Monika Kohanić Ibranović 9 min 15 sec 12
9457Manuela Sánchez 9 min 16 sec 12
9458Davor Puđak 9 min 28 sec 12
9459Beata Eminovski 9 min 29 sec 12
9460Vesna Babic 9 min 33 sec 12
9461Snjezana Cerovecki 9 min 35 sec 12
9462Maja Franjić 9 min 59 sec 12
9463Aldijana Šabanović 10 min 22 sec 12
9464kol kolgjeraj 10 min 33 sec 12
9465Anamarija Goleš 11 min 41 sec 12
9466Luna Marija Bogadi 11 min 53 sec 12
9467None 11 min 53 sec 12
9468Nada Bogovic 15 min 33 sec 12
9469Ana Šandor Miksad 16 min 2 sec 12
9470Lahorka Rožić 20 min 0 sec 12
9471Sanja Galić 20 min 0 sec 12
9472Tin Stubić 20 min 0 sec 12
9473Marko Čulina 20 min 0 sec 12
9474Martina Mačković 20 min 1 sec 12
9475Antonio Grgurić 26 sec 11
9476t 44 sec 11
9477Milka Jelovac 46 sec 11
9478Ivana Abramac 50 sec 11
9479Tena M 53 sec 11
9480Bartol Brlas 57 sec 11
9481Karlo modric 58 sec 11
9482marko markovic 1 min 1 sec 11
9483Tena 1 min 2 sec 11
9484Andrija Smoljan 1 min 9 sec 11
9485None 1 min 21 sec 11
9486Aida Peran 1 min 25 sec 11
9487Mario Stažić 1 min 27 sec 11
9488Viktorija Dvina Iljkic 1 min 28 sec 11
9489Antonia Blazevic 1 min 32 sec 11
9490Kristina Lukačić 1 min 32 sec 11
9491Matko Kokotović 1 min 41 sec 11
9492Tina Duvnjak 1 min 42 sec 11
9493asda asdas 1 min 42 sec 11
9494None 1 min 52 sec 11
9495Josip Vratarić 1 min 57 sec 11
9496Mirivoje Pupovacanski 2 min 3 sec 11
9497Martina Nikolić 2 min 15 sec 11
9498Karla Salai 2 min 30 sec 11
9499Mihaela Berger 2 min 40 sec 11
9500Nika Terzić 2 min 48 sec 11
9501Marija Risek 2 min 48 sec 11
9502Lea Loncaric 3 min 1 sec 11
9503Martina Bugarin 3 min 6 sec 11
9504None 3 min 7 sec 11
9505Tamara Glamocanin 3 min 10 sec 11
9506Ivan Kovač 3 min 11 sec 11
9507Anamarija Ojurović 3 min 19 sec 11
9508Karla Mađar 3 min 19 sec 11
9509Karolina Tuđan 3 min 21 sec 11
9510Andrea Šenica 3 min 22 sec 11
9511Anđela Gracin 3 min 25 sec 11
9512Fanika Serventi 3 min 32 sec 11
9513Marija Lončarek 3 min 39 sec 11
9514Marinela Strnad Hanžek 3 min 42 sec 11
9515IVa b 3 min 45 sec 11
9516Ivana Tokić 3 min 49 sec 11
9517Karolina Tomin 3 min 51 sec 11
9518Silvija Dodig 3 min 51 sec 11
9519Morena Lacković 3 min 53 sec 11
9520Erik Markovčić 3 min 55 sec 11
9521Ivana Štrbić 3 min 58 sec 11
9522Sladjana Petrović 3 min 59 sec 11
9523Renata žugec 4 min 1 sec 11
9524Ena Jurković 4 min 2 sec 11
9525Nn jhbn 4 min 6 sec 11
9526Mia Lučić 4 min 7 sec 11
9527Mihaela Berger 4 min 9 sec 11
9528Mirta zvonar 4 min 12 sec 11
9529sonja tepeš 4 min 12 sec 11
9530Paula Dunda 4 min 13 sec 11
9531Valentina Vir 4 min 14 sec 11
9532Nela Horvat 4 min 15 sec 11
9533Michela Ukota 4 min 17 sec 11
9534Matea Kolman 4 min 18 sec 11
9535Antea Mihović 4 min 19 sec 11
9536Zdenka Roglić 4 min 24 sec 11
9537Josipa Popović 4 min 24 sec 11
9538Ana Stjepanović Nikić 4 min 27 sec 11
9539Nataša Matanović 4 min 29 sec 11
9540Tihana tixy 4 min 31 sec 11
9541Renata Bago 4 min 31 sec 11
9542Ivona Katić 4 min 31 sec 11
9543Tajana Pirc 4 min 32 sec 11
9544Nada Adrić 4 min 33 sec 11
9545Vanja Majnarić 4 min 33 sec 11
9546vrlic 4 min 34 sec 11
9547Monika Kogaj 4 min 35 sec 11
9548Maja Maglic 4 min 36 sec 11
9549Ana Volarić 4 min 36 sec 11
9550Dragica Herman 4 min 37 sec 11
9551Antonija Švaljek 4 min 37 sec 11
9552Angela Dujmovic 4 min 40 sec 11
9553Sandi Sambolek 4 min 40 sec 11
9554Paulina Hojski 4 min 42 sec 11
9555Tamara Žadanji 4 min 44 sec 11
9556Marija Žužić-Božić 4 min 46 sec 11
9557Matea Saraja 4 min 46 sec 11
9558Maja Mioč 4 min 48 sec 11
9559Marija Kompes Cikatić 4 min 49 sec 11
9560Sonja Peroković 4 min 50 sec 11
9561Jadranka Jerković Stojanović 4 min 50 sec 11
9562Danijel Rospacher 4 min 52 sec 11
9563Vlatka Bošnjaković 4 min 52 sec 11
9564Marina Kutanjac 4 min 52 sec 11
9565Hrvoje punjek 4 min 53 sec 11
9566Bogdanka Kruzmanić 4 min 56 sec 11
9567Tomislav Bebčić 4 min 57 sec 11
9568Vlatko Mudroh 4 min 57 sec 11
9569Ivana Šimleša 4 min 57 sec 11
9570None 4 min 59 sec 11
9571Valentina Ravnic 5 min 0 sec 11
9572Velimir Zanze 5 min 1 sec 11
9573Sunčica Gačić 5 min 1 sec 11
9574Vera Koić 5 min 2 sec 11
9575Stella V 5 min 2 sec 11
9576Tajda Petković 5 min 4 sec 11
9577Dragana Sinanovic 5 min 4 sec 11
9578Natasa 5 min 5 sec 11
9579Daniel Petrić 5 min 5 sec 11
9580Lucija Adamovic 5 min 9 sec 11
9581Vesna Marijanovic 5 min 11 sec 11
9582Katarina Pavlić 5 min 11 sec 11
9583Andrea Požega 5 min 11 sec 11
9584Ana Ramić 5 min 13 sec 11
9585Andrea Jukić 5 min 13 sec 11
9586Vesna Bilić 5 min 14 sec 11
9587Gorana Rabar 5 min 19 sec 11
9588Đuro Katić 5 min 19 sec 11
9589Enida Os 5 min 23 sec 11
9590Snežana Lazić 5 min 24 sec 11
9591Andrijana Majhen 5 min 25 sec 11
9592Danijela Ivkosic 5 min 28 sec 11
9593Ivona Marinović 5 min 28 sec 11
9594Tasjenka Žnidar 5 min 30 sec 11
9595Sanja Lecher 5 min 31 sec 11
9596petra kovačić 5 min 35 sec 11
9597Ivana Jelavic 5 min 36 sec 11
9598Martina Njerš 5 min 36 sec 11
9599Ana Marinović 5 min 38 sec 11
9600Lea Baničević 5 min 38 sec 11
9601Tomislav Huzjan 5 min 39 sec 11
9602Senka Bušljeta 5 min 39 sec 11
9603Adaleta Trako 5 min 41 sec 11
9604Frano Piskulić 5 min 48 sec 11
9605Sanja Težak Vratović 5 min 48 sec 11
9606Marijana Obrvan 5 min 48 sec 11
9607None 5 min 48 sec 11
9608Mirjana Komar 5 min 53 sec 11
9609Ivana Radmanović 6 min 0 sec 11
9610Ana Obradović 6 min 4 sec 11
9611Suzana Medsk 6 min 5 sec 11
9612Veronika Zovko 6 min 6 sec 11
9613Višnjica Beber0 6 min 7 sec 11
9614Ivona Kostic 6 min 8 sec 11
9615None 6 min 11 sec 11
9616Samanta Jedličko 6 min 12 sec 11
9617Silvija smiljanec 6 min 17 sec 11
9618Nevena Palančević 6 min 17 sec 11
9619Laura Ja 6 min 17 sec 11
9620Sara Breščaković 6 min 20 sec 11
9621Josipa Žitko 6 min 22 sec 11
9622Dijana ancic 6 min 22 sec 11
9623Lovorka Orović 6 min 26 sec 11
9624Ivana Lukačević 6 min 29 sec 11
9625Nensi Slavujević 6 min 30 sec 11
9626Tin Stubić 6 min 37 sec 11
9627Nina 6 min 38 sec 11
9628Dunja Filipović 6 min 38 sec 11
9629Kristijan Kranjec 6 min 39 sec 11
9630Filip Vuković 6 min 43 sec 11
9631Stjepan Basilj 6 min 47 sec 11
9632Natalija 6 min 51 sec 11
9633Nebojsa Blagojevic 6 min 52 sec 11
9634Tihana Ružman 6 min 56 sec 11
9635Željka Svetec 7 min 1 sec 11
9636Danijel Krizmanić 7 min 2 sec 11
9637Marijana Varga 7 min 8 sec 11
9638Anna Nejasmic 7 min 10 sec 11
9639lidija pranić 7 min 15 sec 11
9640Elizabeta Uremović 7 min 18 sec 11
9641Nikolina Botica Perak 7 min 21 sec 11
9642Ivana Čirinji 7 min 21 sec 11
9643Indira Sostaric 7 min 23 sec 11
9644Danijela Pehak 7 min 29 sec 11
9645Štefica Čivrag 7 min 40 sec 11
9646Danijel Gabrilović 7 min 51 sec 11
9647Dora Jelkić 7 min 52 sec 11
9648Esma 7 min 54 sec 11
9649Lenka Camovski 8 min 1 sec 11
9650Nenad J. 8 min 3 sec 11
9651Patricija Kernjak 8 min 3 sec 11
9652Ivana Peko 8 min 4 sec 11
9653Katarina Hidelist 8 min 12 sec 11
9654None 8 min 12 sec 11
9655Mateja Grubor 8 min 14 sec 11
9656Ljubica Mađarac 8 min 19 sec 11
9657Barbara Sindičić 8 min 40 sec 11
9658Marko Derviš 8 min 47 sec 11
9659Anamarija Kipšoć 8 min 54 sec 11
9660Jasminka Nikolin 9 min 17 sec 11
9661Ivana Kopić 9 min 31 sec 11
9662Marina Liber 9 min 53 sec 11
9663Deborah Grus 10 min 7 sec 11
9664Đurđica Nikolić 10 min 29 sec 11
9665Boris Georgiev 10 min 58 sec 11
9666Donna Summers 11 min 4 sec 11
9667Doris Horvatić 17 min 17 sec 11
9668Martina Knežević 18 min 20 sec 11
9669Snježana Lukenda 19 min 59 sec 11
9670Klementina Golub 20 min 0 sec 11
9671Hajrija Lekic 20 min 0 sec 11
9672Martina Mačković 20 min 1 sec 11
9673Marina Š P 20 min 1 sec 11
9674asdfas 31 sec 10
9675. 34 sec 10
9676Žž 46 sec 10
9677Ivana El Assadi Kaleb 47 sec 10
9678Mihaela Grgić 48 sec 10
9679asd 52 sec 10
9680asdd sada 55 sec 10
9681fsfs 56 sec 10
9682None 59 sec 10
9683Tt 1 min 2 sec 10
9684afsad 1 min 7 sec 10
9685Lovro Buljubasic 1 min 12 sec 10
9686Iliana Sablić 1 min 13 sec 10
9687None 1 min 22 sec 10
9688Zoran Ivančić 1 min 25 sec 10
9689Anamaria Bibić 1 min 30 sec 10
9690None 1 min 31 sec 10
9691Antonio Nemet 1 min 35 sec 10
9692Martina Bugarin 1 min 35 sec 10
9693Martina Mačković 1 min 39 sec 10
9694Caterina Crnoja 1 min 41 sec 10
9695Ivana Lukačić 1 min 44 sec 10
9696None 1 min 47 sec 10
9697Tamara Pizent 1 min 49 sec 10
9698Katarina Budimir 1 min 49 sec 10
9699Anita 1 min 53 sec 10
9700Tamara Butala 2 min 18 sec 10
9701Luka Đurić 2 min 23 sec 10
9702Manuel Horvat 2 min 33 sec 10
9703Vesna Ferenčak 2 min 43 sec 10
9704Ivana Fundurulić 3 min 5 sec 10
9705Danijela orlic 3 min 6 sec 10
9706Ines Tudor 3 min 13 sec 10
9707Sara Jukic 3 min 20 sec 10
9708Andrea Šprajcar 3 min 29 sec 10
9709Sanja Galić 3 min 29 sec 10
9710Lidija Budak 3 min 31 sec 10
9711Ivana Bračević 3 min 31 sec 10
9712Tea Jančikić 3 min 32 sec 10
9713Andriana Vukic 3 min 32 sec 10
9714Ivana Papac 3 min 33 sec 10
9715Martina 3 min 37 sec 10
9716Daria Marić 3 min 39 sec 10
9717Sanela Vukić Vidalina 3 min 42 sec 10
9718Monika Žižić 3 min 45 sec 10
9719Martina Bugarin 3 min 46 sec 10
9720Tamara Fabo 3 min 54 sec 10
9721Anja Alerić 3 min 55 sec 10
9722Marijana Užarević 3 min 56 sec 10
9723Danijela Ramljak Knežević 3 min 58 sec 10
9724Danijela Smajo 4 min 3 sec 10
9725Lana Bajs 4 min 5 sec 10
9726Hrvoje Bićanić 4 min 5 sec 10
9727Milana Foruglaš 4 min 7 sec 10
9728Marina Vržina 4 min 9 sec 10
9729Nikolina Seitz 4 min 10 sec 10
9730Lidija Novinc 4 min 11 sec 10
9731Rea Kljaic 4 min 12 sec 10
9732Marija Berendika 4 min 14 sec 10
9733Ivana Giba 4 min 14 sec 10
9734Marijo livaja 4 min 15 sec 10
9735Valentina Bijelić 4 min 16 sec 10
9736Ivan Gabrilović 4 min 16 sec 10
9737Ljubica Znjidaric 4 min 17 sec 10
9738Sebastijan Novosel 4 min 18 sec 10
9739Žaklina Đakulović 4 min 19 sec 10
9740Marijana Deskar 4 min 22 sec 10
9741Tea 4 min 25 sec 10
9742Glorija Pavon 4 min 27 sec 10
9743Maja Mioč 4 min 33 sec 10
9744Iva Rodic 4 min 34 sec 10
9745Martina Hermeščec 4 min 37 sec 10
9746Ana Brnas 4 min 37 sec 10
9747Sonja Požega 4 min 39 sec 10
9748Andreja Bacani 4 min 39 sec 10
9749Ivona 4 min 44 sec 10
9750Josip Jurišić 4 min 46 sec 10
9751Romana Valentić 4 min 47 sec 10
9752Justa Justa 4 min 48 sec 10
9753Matija Merić 4 min 50 sec 10
9754Ivana vinković 4 min 52 sec 10
9755Josipa Andrijašević market 4 min 53 sec 10
9756Sandra Mitter 4 min 55 sec 10
9757Kristina Šolić 4 min 57 sec 10
9758Dragana Pataki 5 min 3 sec 10
9759Marijana Rameša 5 min 4 sec 10
9760Andrea Brkić 5 min 6 sec 10
9761alessandro nekic 5 min 6 sec 10
9762Irene Delić 5 min 7 sec 10
9763Marina Vržina 5 min 8 sec 10
9764Lorena Pandur 5 min 12 sec 10
9765Snježana Ljubisic 5 min 12 sec 10
9766Marta Žužić 5 min 15 sec 10
9767Marko Vukadin 5 min 15 sec 10
9768Tihana Eržić 5 min 16 sec 10
9769Željka Granić 5 min 24 sec 10
9770Leon Karlović 5 min 24 sec 10
9771Ivica Filković 5 min 25 sec 10
9772Mateja 5 min 25 sec 10
9773Kristina Španić Ledinski 5 min 26 sec 10
9774Ana Marija Duanić 5 min 28 sec 10
9775Stela 5 min 31 sec 10
9776Andrea Dražić 5 min 34 sec 10
9777Indira Merdanović 5 min 35 sec 10
9778Sandra Trinajstić 5 min 36 sec 10
9779Lucas Cipolla 5 min 38 sec 10
9780Petra Očko 5 min 39 sec 10
9781Ivana Kulišić 5 min 46 sec 10
9782Ana Pintera 5 min 48 sec 10
9783Marija Borovina 5 min 50 sec 10
9784Muhamed Krdžalić 5 min 50 sec 10
9785Roberta Jambrešić 5 min 52 sec 10
9786Ana Šikć 5 min 56 sec 10
9787Sara Matijević 5 min 56 sec 10
9788Martina Bugarin 5 min 59 sec 10
9789Mario lale 5 min 59 sec 10
9790Aida Terzić 6 min 0 sec 10
9791Ivana Žalac 6 min 0 sec 10
9792Stjepan Valent 6 min 0 sec 10
9793Mirko Peša 6 min 5 sec 10
9794gordana vignjević 6 min 8 sec 10
9795Sara Rak 6 min 15 sec 10
9796Elena Novak 6 min 15 sec 10
9797Margarita Surjan 6 min 16 sec 10
9798None 6 min 17 sec 10
9799Ivana Matas 6 min 21 sec 10
9800Tomislav majcen 6 min 31 sec 10
9801Anita Višić 6 min 34 sec 10
9802Ivan 6 min 37 sec 10
9803tihana vrbanac 6 min 41 sec 10
9804Danijela Abramović 6 min 47 sec 10
9805Terezija Drzanic 6 min 49 sec 10
9806Borna Božičević 6 min 51 sec 10
9807Midlav Šargovinski 6 min 55 sec 10
9808Natalija vrcek 6 min 56 sec 10
9809josi 6 min 59 sec 10
9810Veronika Dom 7 min 1 sec 10
9811Ivana Pogacic 7 min 14 sec 10
9812Dajana Jurković 7 min 32 sec 10
9813Iva Guzobad 7 min 37 sec 10
9814Ivana Glavaš 7 min 49 sec 10
9815Nataša Palac 7 min 50 sec 10
9816Bernarda Đurić 7 min 53 sec 10
9817Nera Vulić 8 min 1 sec 10
9818Danijela sigečan 8 min 6 sec 10
9819Barbara Mance 8 min 13 sec 10
9820Antonina Puljić 8 min 15 sec 10
9821Dražen Rođaković 8 min 17 sec 10
9822Slavica Prašnjak 8 min 20 sec 10
9823Jadrankatrbojevic 8 min 30 sec 10
9824Ivona Sorčik 8 min 38 sec 10
9825Štefica Čivrag 8 min 45 sec 10
9826Tajana Matejčić 8 min 45 sec 10
9827Nora Čapai 8 min 46 sec 10
9828Samir Samardžić 8 min 49 sec 10
9829Silvija Vuković Detić 8 min 50 sec 10
9830Ankica Francić 8 min 51 sec 10
9831Slaven Krečak 9 min 1 sec 10
9832Sofija Nađvinski 9 min 4 sec 10
9833Sabina Čorbić Šindilj 9 min 10 sec 10
9834Denis Ratinčević 9 min 26 sec 10
9835None 9 min 35 sec 10
9836mirjana radovanić 9 min 57 sec 10
9837Alek C. 10 min 1 sec 10
9838Katarina Kulešević 10 min 4 sec 10
9839Marijana Kajfes Neferanovic 10 min 18 sec 10
9840Milka barković 11 min 19 sec 10
9841Lahorka Maric 12 min 20 sec 10
9842Larisa Jurić-Katunić 15 min 49 sec 10
9843Anita Vugrinec 20 min 0 sec 10
9844dsadas 8 sec 9
9845jhfgjhg hgjgh 35 sec 9
9846Ivana Čolić 52 sec 9
9847Davor Pintarić 53 sec 9
9848danijel zabcic 1 min 1 sec 9
9849Ivan 1 min 5 sec 9
9850Ana Peršurić Palčić 1 min 14 sec 9
9851dsa dasdas 1 min 15 sec 9
9852Marko Čulina 1 min 35 sec 9
9853Dominik Ascic 1 min 49 sec 9
9854NIKOLINA KRUK 1 min 56 sec 9
9855Karlo Modric 1 min 56 sec 9
9856Filip Tadijančević 2 min 0 sec 9
9857Katarina Orlović 2 min 8 sec 9
9858Paula Jakšić 2 min 28 sec 9
9859Nikolina K 2 min 42 sec 9
9860Filip Kovačević 2 min 45 sec 9
9861Matija urek 2 min 58 sec 9
9862Djurdja djurdjic 2 min 59 sec 9
9863Ana-Marija Vuksanović 3 min 6 sec 9
9864Goranka Jasić 3 min 12 sec 9
9865Ivana Pokas 3 min 12 sec 9
9866Anita Tari 3 min 18 sec 9
9867Patricia Marković 3 min 18 sec 9
9868Josipa Banić 3 min 23 sec 9
9869Ana Blaskovic 3 min 35 sec 9
9870None 3 min 35 sec 9
9871Vesna Raguž 3 min 39 sec 9
9872Ivona Grbavac 3 min 41 sec 9
9873Eva Capkovic 3 min 44 sec 9
9874Katarina Plavček 3 min 54 sec 9
9875Gordana Kokic 3 min 58 sec 9
9876Nikolina Severin 3 min 59 sec 9
9877Ksenija Frlić 4 min 0 sec 9
9878jelena vukovic 4 min 4 sec 9
9879Jelena Kuhar 4 min 4 sec 9
9880Ivona Žagar 4 min 13 sec 9
9881Ena Batinjan 4 min 15 sec 9
9882Ana aćanski 4 min 17 sec 9
9883Tanja Topalov 4 min 18 sec 9
9884Kristina Lozančić 4 min 22 sec 9
9885Gordana Hrkač 4 min 26 sec 9
9886marina ivanović 4 min 29 sec 9
9887Doris Dugić 4 min 33 sec 9
9888Anita Doroda 4 min 34 sec 9
9889Dora Jakupić 4 min 35 sec 9
9890Marina Iličić 4 min 40 sec 9
9891Ana Gord 4 min 40 sec 9
9892Doris Tanaskovska 4 min 55 sec 9
9893Anita Mikin 5 min 2 sec 9
9894Antonija Stjepanovic 5 min 4 sec 9
9895Anđela Ivić Bosna 5 min 18 sec 9
9896Luka Pop 5 min 23 sec 9
9897Slađana Barbarić 5 min 23 sec 9
9898Petra Crnjak 5 min 23 sec 9
9899Vesna Buncic 5 min 24 sec 9
9900Marijana Vrbanec 5 min 25 sec 9
9901Antonia Lucic Andabak 5 min 30 sec 9
9902Petra Kurajica 5 min 30 sec 9
9903Slađana Medjimorec 5 min 32 sec 9
9904Vesna Šatvar 5 min 37 sec 9
9905Sladjana Petric 5 min 40 sec 9
9906Damir Ljutić 5 min 44 sec 9
9907Valentina jakopic 5 min 51 sec 9
9908Dejan Henčić 5 min 56 sec 9
9909Karla Macinkovic 6 min 0 sec 9
9910Jurica Štivičić 6 min 5 sec 9
9911Josip Hrgović 6 min 16 sec 9
9912None 7 min 34 sec 9
9913IVANA PAVLOVIĆ 7 min 37 sec 9
9914Toni 7 min 41 sec 9
9915Tino Tomašić 7 min 42 sec 9
9916None 7 min 43 sec 9
9917Mladen Car 7 min 45 sec 9
9918Ana Pavić 8 min 0 sec 9
9919Marinela Šmitran 8 min 13 sec 9
9920Suzana Ko.... 8 min 58 sec 9
9921Pjero Dragičević 9 min 33 sec 9
9922Jasna Mičević 9 min 35 sec 9
9923Christiana Vukić 9 min 42 sec 9
9924Malvina Kučić 9 min 58 sec 9
9925Marija Matković 9 min 59 sec 9
9926Željka Koštić 10 min 21 sec 9
9927IVONA PAVLIĆ 10 min 32 sec 9
9928Roko Kranjčec 11 min 53 sec 9
9929Tomislav Dolenec 15 min 33 sec 9
9930None 17 min 25 sec 9
9931Robert Vrkić 20 min 26 sec 9
9932Maksimilijan Mrak 48 sec 8
9933Martina Bugarin 50 sec 8
9934Maksimilijan Mrak 51 sec 8
9935Maksimilijan Mrak 54 sec 8
9936Ivan Belačić 55 sec 8
9937asdf 58 sec 8
9938Djurdja durdjic 1 min 1 sec 8
9939Alen Vukić 1 min 8 sec 8
9940Nika Terzić 1 min 11 sec 8
9941Albina Čeko 1 min 18 sec 8
9942Anamaria Jakelić 1 min 24 sec 8
9943None 1 min 32 sec 8
9944Alexandra Simek 1 min 51 sec 8
9945N 1 min 53 sec 8
9946Maksimilijan Mrak 1 min 54 sec 8
9947Laura Horvat 1 min 56 sec 8
9948Ivana Fikwt 2 min 8 sec 8
9949Nevenka Požega 2 min 10 sec 8
9950Ivana Dolic 2 min 21 sec 8
9951David Vuka 2 min 23 sec 8
9952Antun Maletić 2 min 36 sec 8
9953sdf 2 min 37 sec 8
9954SNJEŽANA BIANKINI 2 min 42 sec 8
9955Sven Dvorski 2 min 57 sec 8
9956Vedrana Babić 3 min 20 sec 8
9957Janja Pavković 3 min 20 sec 8
9958None 3 min 22 sec 8
9959Barbara Kjara Basic 3 min 33 sec 8
9960Pauls Sikavica 3 min 40 sec 8
9961Milana Racetin 3 min 55 sec 8
9962ivana pavlovic 4 min 4 sec 8
9963Petra Kovač 4 min 8 sec 8
9964Marijana Šušnja 4 min 28 sec 8
9965Matea Antolić 4 min 29 sec 8
9966Melita Tot 4 min 30 sec 8
9967Lucija 4 min 40 sec 8
9968Marija Martinčević 4 min 51 sec 8
9969Dunja Planinac 4 min 58 sec 8
9970karmen jezerinac mateša 5 min 3 sec 8
9971Mihaela Marijan 5 min 6 sec 8
9972Sven Štajduhar 5 min 6 sec 8
9973Janja Benčić 5 min 9 sec 8
9974Darinka Duricic 5 min 11 sec 8
9975Marijana Šunjić 5 min 11 sec 8
9976Nada Pintar 5 min 16 sec 8
9977Dominik Arsić 5 min 19 sec 8
9978Andreja Špoljarić 5 min 29 sec 8
9979Ivana Puljić 5 min 38 sec 8
9980Violeta Salopek 5 min 39 sec 8
9981Christina munđar 5 min 47 sec 8
9982Mateja Inič 5 min 49 sec 8
9983Nataša Vukelic 5 min 52 sec 8
9984Amadori Matea 6 min 27 sec 8
9985Amadea Šala 6 min 49 sec 8
9986Josipa Vulas 7 min 14 sec 8
9987None 8 min 20 sec 8
9988Štefica Čivrag 9 min 1 sec 8
9989None 9 min 31 sec 8
9990Sabina Kulić 11 min 50 sec 8
9991mia peric 11 min 58 sec 8
9992Antonio Olajoš 20 min 0 sec 8
9993Marija Maslov 20 min 0 sec 8
9994Robert Vrkić 20 min 1 sec 8
9995Gsgsg 36 sec 7
9996asda dsad 44 sec 7
9997Milka Jelovac 47 sec 7
9998Maksimilijan Mrak 49 sec 7
9999Maksimilijan Mrak 50 sec 7
10000Maksimilijan Mrak 52 sec 7
10001Maksimilijan Mrak 53 sec 7
10002Alen Vukić 1 min 18 sec 7
10003Hhhh 1 min 22 sec 7
10004Šime Matešić 1 min 28 sec 7
10005None 1 min 42 sec 7
10006Kristina cosic 1 min 47 sec 7
10007Vjekoslav Trubarac 2 min 9 sec 7
10008Maja Sep 2 min 56 sec 7
10009Ana Prekratić 3 min 0 sec 7
10010Tanja margeta 3 min 19 sec 7
10011Tonka Guć 3 min 22 sec 7
10012Martina Bugarin 3 min 36 sec 7
10013Semira Tomic 3 min 39 sec 7
10014Nika Zemljak 3 min 51 sec 7
10015Andrea Mudnić 3 min 53 sec 7
10016Monika Grdić 4 min 1 sec 7
10017Ana Jurešić 4 min 9 sec 7
10018Katarina Marković Matić 4 min 10 sec 7
10019Marijana Jelić 4 min 14 sec 7
10020None 4 min 41 sec 7
10021Laura Katulić 4 min 46 sec 7
10022Neven Kostanjevec 5 min 13 sec 7
10023Sanja Brčić 5 min 16 sec 7
10024Ivan Kranjec 5 min 41 sec 7
10025Renata Sruk 5 min 48 sec 7
10026Emanuela Ćosić Šurlin 5 min 59 sec 7
10027Slavica Antolović 6 min 6 sec 7
10028Kristina K. 6 min 17 sec 7
10029Ivana prstec 7 min 5 sec 7
10030None 7 min 27 sec 7
10031None 8 min 4 sec 7
10032Melita Vuk 20 min 0 sec 7
10033Katarina Krizmanić 20 min 1 sec 7
10034Tatjana Timko 20 min 1 sec 7
10035gjh 42 sec 6
10036Maksimilijan Mrak 48 sec 6
10037Maksimilijan Mrak 49 sec 6
10038Maksimilijan Mrak 49 sec 6
10039Maksimilijan Mrak 49 sec 6
10040Luka Triska 53 sec 6
10041Maksimilijan Mrak 53 sec 6
10042Maksimilijan Mrak 54 sec 6
10043None 1 min 22 sec 6
10044Dado der 2 min 17 sec 6
10045Marijela Antunović 2 min 19 sec 6
10046Dajana šivak 2 min 29 sec 6
10047Kristina Lukačić 2 min 35 sec 6
10048Petra Peti 3 min 4 sec 6
10049Nika Terzić 3 min 36 sec 6
10050Vedrana Adamek 5 min 33 sec 6
10051Andrijana Trogrlić 5 min 37 sec 6
10052None 8 min 16 sec 6
10053None 9 min 3 sec 6
10054Šime Matešić 20 min 0 sec 6
10055Kolentina Kurtin 20 min 1 sec 6
10056Gloria Olić 44 sec 5
10057Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10058Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10059Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10060Maksimilijan Mrak 48 sec 5
10061Maksimilijan Mrak 48 sec 5
10062Maksimilijan Mrak 50 sec 5
10063Maksimilijan Mrak 52 sec 5
10064Maksimilijan Mrak 52 sec 5
10065Maksimilijan Mrak 53 sec 5
10066Maksimilijan Mrak 53 sec 5
10067Uuu 1 min 10 sec 5
10068Djsj 1 min 17 sec 5
10069Mateja majstrivić 1 min 36 sec 5
10070M 1 min 41 sec 5
10071Ivano Marinelic 2 min 12 sec 5
10072Marijela Antunović 2 min 13 sec 5
10073Marko Gabrić 2 min 30 sec 5
10074Maja vučinić 6 min 24 sec 5
10075None 7 min 25 sec 5
10076Danijela Ivkosic 8 min 2 sec 5
10077sdsds 17 min 12 sec 5
10078fasfasdf 20 min 1 sec 5
10079Maksimilijan Mrak 47 sec 4
10080Maksimilijan Mrak 47 sec 4
10081Maksimilijan Mrak 48 sec 4
10082Maksimilijan Mrak 48 sec 4
10083Maksimilijan Mrak 49 sec 4
10084Borna Treska 51 sec 4
10085rt 51 sec 4
10086Maksimilijan Mrak 52 sec 4
10087Maksimilijan Mrak 52 sec 4
10088Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10089Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10090Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10091Maksimilijan Mrak 54 sec 4
10092Maksimilijan Mrak 54 sec 4
10093Andrej Zlatar 1 min 20 sec 4
10094Marijela Antunović 1 min 34 sec 4
10095ivan 1 min 35 sec 4
10096marina škrabić 1 min 55 sec 4
10097Marijela Antunović 2 min 8 sec 4
10098mara tokić 2 min 23 sec 4
10099Marina Gruban 2 min 54 sec 4
10100sss 20 min 0 sec 4
10101Nives G 20 min 0 sec 4
10102Maksimilijan Mrak 54 sec 3
10103Marijela Antunović 56 sec 3
10104Marijela Antunović 57 sec 3
10105Marijela Antunović 59 sec 3
10106Marijela Antunović 1 min 0 sec 3
10107Marijela Antunović 1 min 0 sec 3
10108Marijela Antunović 1 min 3 sec 3
10109Borna Treska 1 min 7 sec 3
10110Borna Treska 1 min 10 sec 3
10111Marijela Antunović 1 min 10 sec 3
10112Hhh 1 min 16 sec 3
10113Marijela Antunović 1 min 18 sec 3
10114Nss 1 min 21 sec 3
10115Marijela Antunović 1 min 27 sec 3
10116Marijela Antunović 1 min 29 sec 3
10117Marijela Antunović 1 min 32 sec 3
10118Marijela Antunović 1 min 34 sec 3
10119Marijela Antunović 1 min 39 sec 3
10120Marijela Antunović 1 min 41 sec 3
10121Njj 2 min 7 sec 3
10122Borna Treska 2 min 11 sec 3
10123Iii 2 min 56 sec 3
10124dfgh 5 min 23 sec 3
10125Lidija Kutnjak 6 min 13 sec 3
10126None 19 min 59 sec 3
10127Borna Treska 42 sec 2
10128Borna Treska 46 sec 2
10129Maksimilijan Mrak 49 sec 2
10130Marijela Antunović 50 sec 2
10131M 52 sec 2
10132Maksimilijan Mrak 54 sec 2
10133Marijela Antunović 57 sec 2
10134Marijela Antunović 58 sec 2
10135Marijela Antunović 1 min 0 sec 2
10136M 1 min 2 sec 2
10137Marijela Antunović 1 min 3 sec 2
10138Marijela Antunović 1 min 4 sec 2
10139Marijela Antunović 1 min 4 sec 2
10140Marijela Antunović 1 min 6 sec 2
10141D 1 min 9 sec 2
10142Ivan Klapirić 1 min 9 sec 2
10143Borna Treska 1 min 13 sec 2
10144Marijela Antunović 1 min 15 sec 2
10145Marijela Antunović 1 min 16 sec 2
10146Marijela Antunović 1 min 16 sec 2
10147Marijela Antunović 1 min 18 sec 2
10148Marijela Antunović 1 min 19 sec 2
10149Marijela Antunović 1 min 31 sec 2
10150Marijela Antunović 1 min 33 sec 2
10151Marijela Antunović 1 min 34 sec 2
10152Borna Treska 1 min 35 sec 2
10153M 1 min 41 sec 2
10154Sanela Cindrić 1 min 50 sec 2
10155Marijela Antunović 1 min 56 sec 2
10156ivan 1 min 59 sec 2
10157Marijela Antunović 2 min 3 sec 2
10158aaaa 2 min 8 sec 2
10159Katica Markotić 2 min 19 sec 2
10160Sime 2 min 29 sec 2
10161mghjhg 8 min 13 sec 2
10162M S 20 min 0 sec 2
10163Gabriela Danita Mandić 20 min 0 sec 2
10164Tomislav Bekavac 27 sec 1
10165aaa 35 sec 1
10166Tomislav Bekavac 36 sec 1
10167asdf 38 sec 1
10168qw 40 sec 1
10169asda as 41 sec 1
10170asda asdasd 42 sec 1
10171Borna Treska 43 sec 1
10172aaaa 43 sec 1
10173sda asda 44 sec 1
10174Borna Treska 45 sec 1
10175aaaa 45 sec 1
10176adasv asdas 46 sec 1
10177aaa 47 sec 1
10178Maksimilijan Mrak 47 sec 1
10179Marijela Antunović 48 sec 1
10180asda 49 sec 1
10181asda sdas 49 sec 1
10182M 50 sec 1
10183Marijela Antunović 52 sec 1
10184Sanela Cindrić 53 sec 1
10185asdf 53 sec 1
10186aaa 54 sec 1
10187Sanela Cindrić 57 sec 1
10188Marijela Antunović 57 sec 1
10189None 57 sec 1
10190asdf asdf 58 sec 1
10191aaaa 58 sec 1
10192sdada asdasd 1 min 0 sec 1
10193asd asdas 1 min 0 sec 1
10194aaaa 1 min 0 sec 1
10195asda asdas 1 min 1 sec 1
10196tet et e 1 min 4 sec 1
10197asdf fasd 1 min 4 sec 1
10198Sanela Cindrić 1 min 5 sec 1
10199aaaa 1 min 5 sec 1
10200Marijela Antunović 1 min 6 sec 1
10201Borna Treska 1 min 7 sec 1
10202adsa 1 min 8 sec 1
10203aaaa 1 min 10 sec 1
10204asd 1 min 13 sec 1
10205Sanela Cindrić 1 min 15 sec 1
10206Marijela Antunović 1 min 15 sec 1
10207Marijela Antunović 1 min 16 sec 1
10208Hdjdd 1 min 17 sec 1
10209sda ads 1 min 21 sec 1
10210Marijela Antunović 1 min 24 sec 1
10211marta barić 1 min 27 sec 1
10212Sanela Cindrić 1 min 30 sec 1
10213asd da 1 min 31 sec 1
10214Ivan 1 min 32 sec 1
10215Marijela Antunović 1 min 33 sec 1
10216Katarina Glavić 1 min 36 sec 1
10217kovacevic sanda 1 min 40 sec 1
10218fghg 1 min 41 sec 1
10219Ivo Ivic 1 min 45 sec 1
10220Marijela Antunović 1 min 46 sec 1
10221max 1 min 48 sec 1
10222Sanela Cindrić 1 min 54 sec 1
10223Mato Lokić 1 min 56 sec 1
10224kkkk 2 min 6 sec 1
10225kovacevic sandra 2 min 7 sec 1
10226Katica Markotić 2 min 8 sec 1
10227None 2 min 8 sec 1
10228Uuu 2 min 13 sec 1
10229Katica Markotić 2 min 37 sec 1
10230frf 10 min 8 sec 1
10231Grozdana Grubišić-Popović 20 min 0 sec 1
10232989898 20 min 0 sec 1
10233fff 20 min 0 sec 1
10234qw 33 sec 0
10235as 35 sec 0
10236as 38 sec 0
10237asda sdas 40 sec 0
10238aaaa 42 sec 0
10239tet tet 44 sec 0
10240Tomislav Bekavac 45 sec 0
10241asda asdas 45 sec 0
10242asd asda 47 sec 0
10243Maksimilijan Mrak 47 sec 0
10244None 50 sec 0
10245asda sdas 52 sec 0
10246asdas asd 52 sec 0
10247sdas sadas 52 sec 0
10248aaa 52 sec 0
10249Marijela Antunović 52 sec 0
10250Sanela Cindrić 54 sec 0
10251sad asda 54 sec 0
10252ffff 54 sec 0
10253Marijela Antunović 54 sec 0
10254Borna Treska 55 sec 0
10255ba 55 sec 0
10256M 56 sec 0
10257ffff 58 sec 0
10258Marijela Antunović 59 sec 0
10259asd 1 min 2 sec 0
10260asda asdasd 1 min 2 sec 0
10261asdf 1 min 3 sec 0
10262Marijela Antunović 1 min 3 sec 0
10263Sanela Cindrić 1 min 6 sec 0
10264asdas asdas 1 min 6 sec 0
10265asdas asdasd 1 min 9 sec 0
10266aaaa 1 min 9 sec 0
10267Marijela Antunović 1 min 11 sec 0
10268test 1 min 12 sec 0
10269Hhh 1 min 19 sec 0
10270sadas asdasd 1 min 21 sec 0
10271None 1 min 21 sec 0
10272Borna Treska 1 min 24 sec 0
10273adfv 1 min 32 sec 0
10274asssss 1 min 46 sec 0
10275dkfjg 1 min 48 sec 0
10276kovacevic sanda 1 min 56 sec 0
10277Marina Gruban 2 min 0 sec 0
10278asf 2 min 20 sec 0
10279Mato Lokić 2 min 29 sec 0
10280Ivan Kovač 2 min 54 sec 0
10281Barbara Papac 3 min 22 sec 0
10282ddd 3 min 29 sec 0
10283mirela 3 min 50 sec 0
10284Ivan 5 min 1 sec 0
10285sdfsdf 19 min 55 sec 0
10286huihiuhi 20 min 0 sec 0
10287sasa 20 min 0 sec 0
10288cgb 20 min 0 sec 0
10289gdgdfg 20 min 0 sec 0
10290sdf 20 min 0 sec 0
10291Mijo Jozic 20 min 0 sec 0
10292Jasmina Kunica 20 min 0 sec 0
10293xxx yyy 20 min 0 sec 0
10294Nives G 20 min 0 sec 0
10295None 20 min 0 sec 0
10296Karlo Klarin 20 min 1 sec 0