Rezultati

Budući da pojedini sudionik u kvizu može osvojiti samo jednu nagradu, pri nagrađivanju se u obzir uzima samo najbolji rezultat.
Rank User Time Taken Amount Correct
1 Jure Bacelj 45 sec 40
2 Antonio Grgurić 45 sec 40
3 Alessia Amanzi 46 sec 40
4 Borna Treska 47 sec 40
5 Antonio Grgurić 47 sec 40
6 Luka Mihaljević 47 sec 40
7 Jure Bacelj 47 sec 40
8 Ana Bezuh 47 sec 40
9 Alex Amanzi 48 sec 40
10 marija berendika 48 sec 40
11 Jure Bacelj 48 sec 40
12 Antonio Grgurić 49 sec 40
13 Antonio Grgurić 49 sec 40
14 Radmila Berendika 49 sec 40
15 Martina Mačković 49 sec 40
16 Martina Mačković 49 sec 40
17 Borna Treska 50 sec 40
18 Antonio Grgurić 50 sec 40
19 Martina Mačković 50 sec 40
20 Borna Treska 51 sec 40

Europski dan jezika

RankUserTime TakenAmount Correct
1Mario Petričević 21 sec 40
2Mario Petričević 29 sec 40
3Gertruda Munitić 37 sec 40
4Mario Petricevic 38 sec 40
5Anja Borda 39 sec 40
6Bepo Predovan 43 sec 40
7Mario Petričević 43 sec 40
8Mario Petričević 43 sec 40
9Edi Ibriks 43 sec 40
10Zvonimir Popovčić 44 sec 40
11Maja Vukmanić 44 sec 40
12Zdravko Vukmanić 44 sec 40
13Marija Popovčić 44 sec 40
14Jelena Kopčić 44 sec 40
15Ivana Matanović 44 sec 40
16Mario Petricevic 44 sec 40
17Mario Petričević 44 sec 40
18Mario Petričević 44 sec 40
19Antonio Grgurić 45 sec 40
20Zvonimir Popovčić 45 sec 40
21Bepo Predovan 45 sec 40
22Mario Petričević 45 sec 40
23Mario Petričević 45 sec 40
24Mario Petricevic 45 sec 40
25Mario Petricevic 46 sec 40
26Mario Petričević 46 sec 40
27Mario Petricevic 46 sec 40
28Borna Treska 47 sec 40
29Antonio Grgurić 47 sec 40
30Zvonimir Popovčić 47 sec 40
31marija berendika 48 sec 40
32Mario Petričević 48 sec 40
33Antonio Olajoš 48 sec 40
34Antonio Grgurić 49 sec 40
35Antonio Grgurić 49 sec 40
36Radmila Berendika 49 sec 40
37Martina Mačković 49 sec 40
38Martina Mačković 49 sec 40
39Mario Petričević 49 sec 40
40Borna Treska 50 sec 40
41Antonio Grgurić 50 sec 40
42Martina Mačković 50 sec 40
43Borna Treska 51 sec 40
44Antonio Grgurić 51 sec 40
45Antonio Grgurić 51 sec 40
46Bepo Predovan 51 sec 40
47Martina Mačković 51 sec 40
48Antonio Grgurić 52 sec 40
49Martina Mačković 52 sec 40
50Martina Mačković 52 sec 40
51Martina Mačković 52 sec 40
52Antonio Grgurić 52 sec 40
53Antonio Grgurić 52 sec 40
54Antonio Grgurić 52 sec 40
55marija berendika 53 sec 40
56Antonio Grgurić 53 sec 40
57marija berendika 53 sec 40
58Radmila Berendika 53 sec 40
59Radmila Berendika 53 sec 40
60Maksimilijan Mrak 53 sec 40
61Antonio Grgurić 53 sec 40
62Edi Ibriks 53 sec 40
63Borna Treska 54 sec 40
64Antonio Grgurić 54 sec 40
65Radmila Berendika 54 sec 40
66Radmila Berendika 54 sec 40
67Maksimilijan Mrak 54 sec 40
68Maksimilijan Mrak 54 sec 40
69Martina Mačković 54 sec 40
70Martina Mačković 54 sec 40
71Martina Marić 54 sec 40
72Martina Mačković 54 sec 40
73Martina Mačković 54 sec 40
74Martina Mačković 54 sec 40
75Martina Mačković 54 sec 40
76Antonio Grgurić 54 sec 40
77Antonio Grgurić 55 sec 40
78Borna Treska 55 sec 40
79Borna Treska 55 sec 40
80Antonio Grgurić 55 sec 40
81Borna Treska 55 sec 40
82Martina Mačković 55 sec 40
83Martina Mačković 55 sec 40
84Martina Mačković 55 sec 40
85marija berendika 55 sec 40
86Borna Treska 56 sec 40
87Borna Treska 56 sec 40
88Radmila Berendika 56 sec 40
89Martina Mačković 56 sec 40
90Martina Mačković 56 sec 40
91Martina Mačković 56 sec 40
92Martina Mačković 56 sec 40
93Martina Mačković 56 sec 40
94Martina Mackovic 56 sec 40
95Martina Mačković 56 sec 40
96Mario Petričević 56 sec 40
97Antonio Grgurić 57 sec 40
98Antonio Grgurić 57 sec 40
99Martina Mačković 57 sec 40
100Martina Mačković 57 sec 40
101Martina Mačković 57 sec 40
102Martina Mačković 57 sec 40
103Borna Treska 58 sec 40
104Borna Treska 58 sec 40
105Marijana Sokolovic 58 sec 40
106Radmila Berendika 58 sec 40
107Martina Marić 58 sec 40
108Martina Mačković 58 sec 40
109Mario Petričević 58 sec 40
110Borna Treska 59 sec 40
111Borna Treska 59 sec 40
112Antonio Grgurić 59 sec 40
113Antonio Grgurić 59 sec 40
114Radmila Berendika 59 sec 40
115Martina Mačković 59 sec 40
116Martina Mačković 59 sec 40
117Martina Mačković 59 sec 40
118Borna Treska 1 min 0 sec 40
119Martina Mačković 1 min 0 sec 40
120Martina Mačković 1 min 0 sec 40
121Martina Mačković 1 min 0 sec 40
122Martina Marić 1 min 0 sec 40
123Martina Marić 1 min 0 sec 40
124Martina Marić 1 min 0 sec 40
125Antonio Grgurić 1 min 1 sec 40
126Sara Cindrić 1 min 1 sec 40
127Sara Cindrić 1 min 1 sec 40
128Martina Mačković 1 min 1 sec 40
129Martina Mačković 1 min 1 sec 40
130Martina Mačković 1 min 1 sec 40
131Martina Mačković 1 min 1 sec 40
132Martina Marić 1 min 1 sec 40
133Martina Mačković 1 min 1 sec 40
134Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
135Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
136Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
137Sara Cindrić 1 min 2 sec 40
138Martina Mačković 1 min 2 sec 40
139Martina Mačković 1 min 2 sec 40
140Borna Treska 1 min 3 sec 40
141Sara Cindrić 1 min 3 sec 40
142Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 40
143Martina Mačković 1 min 3 sec 40
144Martina Mačković 1 min 3 sec 40
145Sara Cindrić 1 min 4 sec 40
146Sara Cindrić 1 min 4 sec 40
147marija berendika 1 min 4 sec 40
148Martina Mačković 1 min 4 sec 40
149Martina Marić 1 min 4 sec 40
150Borna Treska 1 min 5 sec 40
151Sara Cindrić 1 min 5 sec 40
152Sara Cindrić 1 min 5 sec 40
153Martina Mačković 1 min 5 sec 40
154Martina Mačković 1 min 5 sec 40
155Martina Mačković 1 min 5 sec 40
156Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
157Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
158Sara Cindrić 1 min 6 sec 40
159marija berendika 1 min 6 sec 40
160Milka Jelovac 1 min 6 sec 40
161Martina Marić 1 min 6 sec 40
162Mario Petricevic 1 min 6 sec 40
163Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
164Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
165Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
166Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
167Sara Cindrić 1 min 7 sec 40
168Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
169Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
170Sara Cindrić 1 min 8 sec 40
171Martina Mačković 1 min 8 sec 40
172Sunčana Brkić 1 min 9 sec 40
173Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
174Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
175Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
176Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
177Sara Cindrić 1 min 9 sec 40
178marija berendika 1 min 9 sec 40
179Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
180Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
181marija berendika 1 min 10 sec 40
182Sara Cindrić 1 min 10 sec 40
183Antonio Grgurić 1 min 11 sec 40
184Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
185Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
186Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
187Sara Cindrić 1 min 11 sec 40
188Borna Treska 1 min 12 sec 40
189Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
190Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
191Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
192Sara Cindrić 1 min 12 sec 40
193marija berendika 1 min 12 sec 40
194Martina Mačković 1 min 12 sec 40
195Martina Mačković 1 min 12 sec 40
196Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
197Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
198Sara Cindrić 1 min 13 sec 40
199Ana Leskovic 1 min 13 sec 40
200Sara Cindrić 1 min 14 sec 40
201marija berendika 1 min 14 sec 40
202Sara Cindrić 1 min 15 sec 40
203Radmila Berendika 1 min 15 sec 40
204marija berendika 1 min 15 sec 40
205Antonio Grgurić 1 min 16 sec 40
206Sara Cindrić 1 min 16 sec 40
207Marijana Sokolovic 1 min 16 sec 40
208Ana Leskovic 1 min 16 sec 40
209marija berendika 1 min 17 sec 40
210Ina Kašaj 1 min 17 sec 40
211Ana Leskovic 1 min 18 sec 40
212marija berendika 1 min 18 sec 40
213Milka Jelovac 1 min 18 sec 40
214Ana Leskovic 1 min 19 sec 40
215Sara Cindrić 1 min 21 sec 40
216marija berendika 1 min 21 sec 40
217Ana Leskovic 1 min 21 sec 40
218Sara Cindrić 1 min 22 sec 40
219Ana Leskovic 1 min 22 sec 40
220Ana Leskovic 1 min 23 sec 40
221Sara Cindrić 1 min 24 sec 40
222Sara Cindrić 1 min 24 sec 40
223Antonio Olajoš 1 min 24 sec 40
224Marijana Sokolovic 1 min 24 sec 40
225Ana Leskovic 1 min 24 sec 40
226Mario Petričević 1 min 24 sec 40
227Antonio Grgurić 1 min 25 sec 40
228Sara Cindrić 1 min 26 sec 40
229Ana Leskovic 1 min 26 sec 40
230chloe onsea 1 min 26 sec 40
231Ana Leskovic 1 min 28 sec 40
232Višeslav Raos 1 min 29 sec 40
233Ana Leskovic 1 min 29 sec 40
234Ante Anić 1 min 30 sec 40
235Sara Cindrić 1 min 32 sec 40
236Mario Petričević 1 min 32 sec 40
237Lada Bošnjak 1 min 33 sec 40
238Antonio Grgurić 1 min 34 sec 40
239Mm 1 min 34 sec 40
240Vladimir Puškaš 1 min 36 sec 40
241Marijela Antunović 1 min 36 sec 40
242Davor Pintarić 1 min 38 sec 40
243Mario Petricevic 1 min 38 sec 40
244Antonio Grgurić 1 min 39 sec 40
245Davor Pintarić 1 min 39 sec 40
246Željka Sokolović Pavić 1 min 40 sec 40
247chloe onsea 1 min 40 sec 40
248Sara Cindrić 1 min 41 sec 40
249Lars Vitas 1 min 41 sec 40
250Chloe onsea 1 min 41 sec 40
251Željka Sokolović Pavič 1 min 42 sec 40
252057 1 min 44 sec 40
253Anja Didović 1 min 46 sec 40
254Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 40
255Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 40
256Martina Mackovic 1 min 46 sec 40
257Marijana Sokolovic 1 min 47 sec 40
258Davor Pintarić 1 min 47 sec 40
259Sara Cindrić 1 min 48 sec 40
260Davor Pintarić 1 min 49 sec 40
261Marijana Sokolovic 1 min 52 sec 40
262Lars Vitas 1 min 52 sec 40
263mario petricevic 1 min 54 sec 40
264Tomislav Bekavac 1 min 55 sec 40
265Marijana Sokolovic 1 min 55 sec 40
266Zlata Palaček 1 min 56 sec 40
267Edi Ibriks 1 min 58 sec 40
268Gabriela Danita Mandić 2 min 0 sec 40
269Katica Ivić 2 min 5 sec 40
270Martina Marić 2 min 7 sec 40
271Mm 2 min 11 sec 40
272asd 2 min 14 sec 40
273Sara Cindrić 2 min 17 sec 40
274057 2 min 19 sec 40
275Davor Pintarić 2 min 20 sec 40
276Sara Cindrić 2 min 40 sec 40
277Anja Borda 2 min 56 sec 40
278Marija Mađor-Božinović 3 min 0 sec 40
279Željko Cindrić 3 min 5 sec 40
280Anja Borda 3 min 10 sec 40
281Martina Marić 3 min 15 sec 40
282Mario Petričević 3 min 17 sec 40
283Mm 3 min 35 sec 40
284Martina Marić 4 min 6 sec 40
285Anja Borda 4 min 18 sec 40
286Ivan Šunjić 4 min 37 sec 40
287Željko Cindrić 5 min 4 sec 40
288Vladimir Puškaš 5 min 13 sec 40
289Mm 5 min 33 sec 40
290Martina Marić 7 min 10 sec 40
291Sara Cindrić 7 min 32 sec 40
292Antonio Olajoš 14 min 52 sec 40
293Antonio Grgurić 42 sec 39
294Mario Petricevic 42 sec 39
295Mario Petricevic 43 sec 39
296Anja Borda 43 sec 39
297Edi Ibriks 46 sec 39
298marija berendika 47 sec 39
299Martina Marić 47 sec 39
300Edi Ibriks 47 sec 39
301Edi Ibriks 47 sec 39
302Borna Treska 48 sec 39
303Borna Treska 48 sec 39
304Marijana Sokolovic 48 sec 39
305marija berendika 48 sec 39
306Radmila Berendika 48 sec 39
307Antonio Grgurić 48 sec 39
308Martina Mačković 48 sec 39
309marija berendika 48 sec 39
310Antonio Grgurić 48 sec 39
311Antonio Grgurić 49 sec 39
312Antonio Grgurić 49 sec 39
313marija berendika 49 sec 39
314Antonio Grgurić 49 sec 39
315Bepo Predovan 49 sec 39
316Martina Mačković 49 sec 39
317Martina Mačković 49 sec 39
318Antonio Grgurić 49 sec 39
319Edi ibriks 49 sec 39
320Borna Treska 50 sec 39
321Borna Treska 50 sec 39
322Borna Treska 50 sec 39
323Antonio Grgurić 50 sec 39
324Antonio Grgurić 50 sec 39
325Antonio Grgurić 50 sec 39
326Antonio Grgurić 50 sec 39
327Maksimilijan Mrak 50 sec 39
328Antonio Grgurić 50 sec 39
329Bepo Predovan 50 sec 39
330Martina Mačković 50 sec 39
331marija berendika 50 sec 39
332marija berendika 50 sec 39
333Martina Marić 50 sec 39
334marija berendika 50 sec 39
335Borna Treska 51 sec 39
336Antonio Grgurić 51 sec 39
337Antonio Grgurić 51 sec 39
338marija berendika 51 sec 39
339Radmila Berendika 51 sec 39
340Radmila Berendika 51 sec 39
341Antonio Grgurić 51 sec 39
342marija berendika 51 sec 39
343Mario Petricevic 51 sec 39
344Antonio Grgurić 51 sec 39
345Antonio Grgurić 51 sec 39
346Antonio Grgurić 52 sec 39
347marija berendika 52 sec 39
348marija berendika 52 sec 39
349Radmila Berendika 52 sec 39
350Radmila Berendika 52 sec 39
351Antonio Grgurić 52 sec 39
352Bepo Predovan 52 sec 39
353Martina Mačković 52 sec 39
354Martina Mačković 52 sec 39
355Martina Mačković 52 sec 39
356Martina Mačković 52 sec 39
357marija berendika 52 sec 39
358Antonio Grgurić 52 sec 39
359Antonio Grgurić 52 sec 39
360Edi Ibriks 52 sec 39
361mario petricevic 52 sec 39
362Borna Treska 53 sec 39
363Antonio Grgurić 53 sec 39
364Borna Treska 53 sec 39
365Antonio Grgurić 53 sec 39
366Antonio Grgurić 53 sec 39
367Marijana Sokolovic 53 sec 39
368Antonio Grgurić 53 sec 39
369marija berendika 53 sec 39
370Antonio Grgurić 53 sec 39
371Martina Marić 53 sec 39
372Martina Marić 53 sec 39
373Martina Mačković 53 sec 39
374Martina Mačković 53 sec 39
375marija berendika 53 sec 39
376Martina Marić 53 sec 39
377Borna Treska 54 sec 39
378Antonio Grgurić 54 sec 39
379Antonio Grgurić 54 sec 39
380Borna Treska 54 sec 39
381Antonio Grgurić 54 sec 39
382Antonio Grgurić 54 sec 39
383marija berendika 54 sec 39
384marija berendika 54 sec 39
385Radmila Berendika 54 sec 39
386marija berendika 54 sec 39
387marija berendika 54 sec 39
388Radmila Berendika 54 sec 39
389Radmila Berendika 54 sec 39
390Radmila Berendika 54 sec 39
391Martina Marić 54 sec 39
392Martina Marić 54 sec 39
393Martina Mačković 54 sec 39
394Martina Mačković 54 sec 39
395Martina Mačković 54 sec 39
396Martina Mačković 54 sec 39
397Martina Mačković 54 sec 39
398Martina Mačković 54 sec 39
399marija berendika 54 sec 39
400marija berendika 54 sec 39
401marija berendika 54 sec 39
402Borna Treska 55 sec 39
403Borna Treska 55 sec 39
404Borna Treska 55 sec 39
405Antonio Grgurić 55 sec 39
406Borna Treska 55 sec 39
407Borna Treska 55 sec 39
408Antonio Grgurić 55 sec 39
409Antonio Grgurić 55 sec 39
410marija berendika 55 sec 39
411Marijana Sokolovic 55 sec 39
412Radmila Berendika 55 sec 39
413marija berendika 55 sec 39
414Radmila Berendika 55 sec 39
415Martina Marić 55 sec 39
416Martina Marić 55 sec 39
417Martina Marić 55 sec 39
418Martina Mačković 55 sec 39
419Martina Mačković 55 sec 39
420Martina Mačković 55 sec 39
421Martina Mačković 55 sec 39
422Martina Mačković 55 sec 39
423Martina Mačković 55 sec 39
424marija berendika 55 sec 39
425xxx yyy 55 sec 39
426Borna Treska 56 sec 39
427Borna Treska 56 sec 39
428Borna Treska 56 sec 39
429Antonio Grgurić 56 sec 39
430marija berendika 56 sec 39
431Marijana Sokolovic 56 sec 39
432Marijana Sokolovic 56 sec 39
433marija berendika 56 sec 39
434Radmila Berendika 56 sec 39
435Martina Marić 56 sec 39
436Martina Marić 56 sec 39
437Martina Marić 56 sec 39
438Martina Marić 56 sec 39
439Martina Marić 56 sec 39
440Martina Marić 56 sec 39
441Martina Marić 56 sec 39
442Martina Mačković 56 sec 39
443Martina Mačković 56 sec 39
444marija berendika 56 sec 39
445Borna Treska 57 sec 39
446Borna Treska 57 sec 39
447Borna Treska 57 sec 39
448Gabriela Danita Mandić 57 sec 39
449Milka Jelovac 57 sec 39
450Radmila Berendika 57 sec 39
451marija berendika 57 sec 39
452Radmila Berendika 57 sec 39
453Martina Marić 57 sec 39
454Martina Marić 57 sec 39
455Martina Marić 57 sec 39
456Martina Marić 57 sec 39
457Martina Marić 57 sec 39
458Martina Marić 57 sec 39
459Martina Marić 57 sec 39
460Martina Mačković 57 sec 39
461Martina Mačković 57 sec 39
462Borna Treska 58 sec 39
463Borna Treska 58 sec 39
464Borna Treska 58 sec 39
465Borna Treska 58 sec 39
466Antonio Grgurić 58 sec 39
467Marijana Sokolovic 58 sec 39
468Marijana Sokolovic 58 sec 39
469marija berendika 58 sec 39
470Martina Marić 58 sec 39
471Martina Marić 58 sec 39
472Martina Marić 58 sec 39
473Martina Marić 58 sec 39
474Martina Mačković 58 sec 39
475Borna Treska 59 sec 39
476Borna Treska 59 sec 39
477Borna Treska 59 sec 39
478Borna Treska 59 sec 39
479Borna Treska 59 sec 39
480Borna Treska 59 sec 39
481Marijana Sokolovic 59 sec 39
482Marijana Sokolovic 59 sec 39
483Gabriela Danita Mandić 59 sec 39
484marija berendika 59 sec 39
485Milka Jelovac 59 sec 39
486Milka Jelovac 59 sec 39
487Milka Jelovac 59 sec 39
488marija berendika 59 sec 39
489Martina Mačković 59 sec 39
490Martina Mačković 59 sec 39
491Martina Marić 59 sec 39
492Martina Marić 59 sec 39
493Martina Marić 59 sec 39
494Martina Marić 59 sec 39
495Martina Marić 59 sec 39
496Martina Marić 59 sec 39
497Martina Marić 59 sec 39
498Martina Marić 59 sec 39
499Martina Marić 59 sec 39
500Martina Marić 59 sec 39
501Martina Mačković 59 sec 39
502Martina Mačković 59 sec 39
503Borna Treska 1 min 0 sec 39
504Borna Treska 1 min 0 sec 39
505Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
506Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 39
507Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
508Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 39
509Martina Mačković 1 min 0 sec 39
510Martina Mačković 1 min 0 sec 39
511Martina Mačković 1 min 0 sec 39
512Martina Marić 1 min 0 sec 39
513Martina Marić 1 min 0 sec 39
514Martina Marić 1 min 0 sec 39
515Martina Marić 1 min 0 sec 39
516Borna Treska 1 min 1 sec 39
517Borna Treska 1 min 1 sec 39
518Borna Treska 1 min 1 sec 39
519Borna Treska 1 min 1 sec 39
520Borna Treska 1 min 1 sec 39
521Borna Treska 1 min 1 sec 39
522Borna Treska 1 min 1 sec 39
523marija berendika 1 min 1 sec 39
524marija berendika 1 min 1 sec 39
525Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 39
526marija berendika 1 min 1 sec 39
527Milka Jelovac 1 min 1 sec 39
528Martina Mačković 1 min 1 sec 39
529Martina Marić 1 min 1 sec 39
530Martina Marić 1 min 1 sec 39
531Martina Mačković 1 min 1 sec 39
532Antonio Grgurić 1 min 2 sec 39
533Borna Treska 1 min 2 sec 39
534Borna Treska 1 min 2 sec 39
535Borna Treska 1 min 2 sec 39
536Radmila Berendika 1 min 2 sec 39
537marija berendika 1 min 2 sec 39
538Milka Jelovac 1 min 2 sec 39
539Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 39
540Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 39
541marija berendika 1 min 2 sec 39
542Martina Mačković 1 min 2 sec 39
543Martina Mačković 1 min 2 sec 39
544Martina Mačković 1 min 2 sec 39
545Martina Marić 1 min 2 sec 39
546Maksimilijan Mrak 1 min 2 sec 39
547Martina Marić 1 min 2 sec 39
548Martina Mačković 1 min 2 sec 39
549Martina Mačković 1 min 2 sec 39
550Borna Treska 1 min 3 sec 39
551Borna Treska 1 min 3 sec 39
552marija berendika 1 min 3 sec 39
553Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 39
554Martina Mačković 1 min 3 sec 39
555Martina Marić 1 min 3 sec 39
556Borna Treska 1 min 4 sec 39
557Borna Treska 1 min 4 sec 39
558Borna Treska 1 min 4 sec 39
559Antonio Grgurić 1 min 4 sec 39
560marija berendika 1 min 4 sec 39
561Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 39
562GABRIELA DANITA MANDIĆ 1 min 4 sec 39
563Milka Jelovac 1 min 4 sec 39
564Milka Jelovac 1 min 4 sec 39
565Martina Mačković 1 min 4 sec 39
566Martina Mačković 1 min 4 sec 39
567Martina Mačković 1 min 4 sec 39
568Martina Mačković 1 min 4 sec 39
569Martina Mačković 1 min 4 sec 39
570Martina Marić 1 min 4 sec 39
571Martina Marić 1 min 4 sec 39
572Martina Mačković 1 min 4 sec 39
573Borna Treska 1 min 5 sec 39
574Antonio Grgurić 1 min 5 sec 39
575Martina Marić 1 min 5 sec 39
576Martina Marić 1 min 5 sec 39
577Martina Marić 1 min 5 sec 39
578Martina Marić 1 min 5 sec 39
579Mm 1 min 5 sec 39
580Borna Treska 1 min 6 sec 39
581Sara Cindrić 1 min 6 sec 39
582marija berendika 1 min 6 sec 39
583Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 39
584Milka Jelovac 1 min 6 sec 39
585Martina Mačković 1 min 6 sec 39
586Martina Mačković 1 min 6 sec 39
587Martina Marić 1 min 6 sec 39
588Antonio Grgurić 1 min 7 sec 39
589Antonio Grgurić 1 min 7 sec 39
590Marijana Sokolovic 1 min 7 sec 39
591Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 39
592Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 39
593Martina Mačković 1 min 7 sec 39
594Martina Mačković 1 min 7 sec 39
595Martina Mačković 1 min 7 sec 39
596Martina Marić 1 min 7 sec 39
597Martina Marić 1 min 7 sec 39
598Antonio Grgurić 1 min 8 sec 39
599marija berendika 1 min 8 sec 39
600marija berendika 1 min 8 sec 39
601Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
602Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
603Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 39
604Milka Jelovac 1 min 8 sec 39
605Marijana Sokolovic 1 min 8 sec 39
606Martina Mačković 1 min 8 sec 39
607Martina Marić 1 min 8 sec 39
608Martina Marić 1 min 8 sec 39
609marija berendika 1 min 9 sec 39
610Martina Marić 1 min 9 sec 39
611marija berendika 1 min 10 sec 39
612marija berendika 1 min 10 sec 39
613marija berendika 1 min 10 sec 39
614marija berendika 1 min 10 sec 39
615marija berendika 1 min 10 sec 39
616Milka Jelovac 1 min 10 sec 39
617Marijana Sokolovic 1 min 10 sec 39
618Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 39
619Martina Mačković 1 min 10 sec 39
620Sara Cindrić 1 min 11 sec 39
621marija berendika 1 min 11 sec 39
622marija berendika 1 min 11 sec 39
623marija berendika 1 min 11 sec 39
624Radmila Berendika 1 min 11 sec 39
625marija berendika 1 min 11 sec 39
626marija berendika 1 min 11 sec 39
627marija berendika 1 min 11 sec 39
628Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 39
629Martina Mačković 1 min 11 sec 39
630Martina Mačković 1 min 11 sec 39
631Martina Marić 1 min 11 sec 39
632Borna Treska 1 min 12 sec 39
633Antonio Grgurić 1 min 12 sec 39
634Antonio Grgurić 1 min 12 sec 39
635Ana Leskovic 1 min 12 sec 39
636marija berendika 1 min 12 sec 39
637marija berendika 1 min 12 sec 39
638marija berendika 1 min 12 sec 39
639Gabriela Danita Mandić 1 min 12 sec 39
640Martina Marić 1 min 12 sec 39
641Martina Marić 1 min 12 sec 39
642Borna Treska 1 min 13 sec 39
643marija berendika 1 min 13 sec 39
644Ina Kašaj 1 min 13 sec 39
645Radmila Berendika 1 min 13 sec 39
646Marijana Sokolovic 1 min 13 sec 39
647Ana Leskovic 1 min 13 sec 39
648Gabriela Danita Mandić 1 min 13 sec 39
649Milka Jelovac 1 min 14 sec 39
650Sara Cindrić 1 min 14 sec 39
651marija berendika 1 min 14 sec 39
652Ina Kašaj 1 min 14 sec 39
653marija berendika 1 min 14 sec 39
654Ana Leskovic 1 min 14 sec 39
655Gabriela Danita Mandić 1 min 14 sec 39
656Sara Cindrić 1 min 15 sec 39
657marija berendika 1 min 15 sec 39
658Ina Kašaj 1 min 15 sec 39
659marija berendika 1 min 15 sec 39
660marija berendika 1 min 15 sec 39
661Gabriela Danita Mandić 1 min 15 sec 39
662Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
663Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
664Ana Leskovic 1 min 15 sec 39
665Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 16 sec 39
666Sara Cindrić 1 min 16 sec 39
667Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
668marija berendika 1 min 16 sec 39
669Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
670Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
671Ana Leskovic 1 min 16 sec 39
672Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
673Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
674Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
675marija berendika 1 min 17 sec 39
676Ina Kašaj 1 min 17 sec 39
677Ana Leskovic 1 min 17 sec 39
678Marijela Antunović 1 min 17 sec 39
679Marijela Antunović 1 min 17 sec 39
680Borna Treska 1 min 18 sec 39
681Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 39
682Antonio Grgurić 1 min 18 sec 39
683marija berendika 1 min 18 sec 39
684marija berendika 1 min 18 sec 39
685Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
686Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
687Ana Leskovic 1 min 18 sec 39
688Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 19 sec 39
689marija berendika 1 min 19 sec 39
690Sara Cindrić 1 min 19 sec 39
691Ana Leskovic 1 min 19 sec 39
692Ina Kašaj 1 min 19 sec 39
693Ina Kašaj 1 min 19 sec 39
694Ana Leskovic 1 min 19 sec 39
695chloe onsea 1 min 19 sec 39
696Marijela Antunović 1 min 19 sec 39
697Sunčana Brkić 1 min 20 sec 39
698Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
699Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
700Ana Leskovic 1 min 20 sec 39
701Ina Kašaj 1 min 20 sec 39
702Milka Jelovac 1 min 21 sec 39
703Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
704Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
705marija berendika 1 min 21 sec 39
706Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
707Ana Leskovic 1 min 21 sec 39
708marija berendika 1 min 21 sec 39
709Milka Jelovac 1 min 22 sec 39
710Sunčana Brkić 1 min 22 sec 39
711Ana Leskovic 1 min 22 sec 39
712marija berendika 1 min 22 sec 39
713Ana Leskovic 1 min 22 sec 39
714Mario Petričević 1 min 22 sec 39
715chloe onsea 1 min 22 sec 39
716Ana Leskovic 1 min 23 sec 39
717Sunčana Brkić 1 min 23 sec 39
718marija.berendika 1 min 23 sec 39
719marija berendika 1 min 23 sec 39
720chloe onsea 1 min 23 sec 39
721Ana Leskovic 1 min 23 sec 39
722Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
723Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
724Ana Leskovic 1 min 24 sec 39
725marija berendika 1 min 24 sec 39
726Antonio Grgurić 1 min 25 sec 39
727mladen berendika 1 min 25 sec 39
728mladen berendika 1 min 25 sec 39
729Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
730Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
731Ana Leskovic 1 min 25 sec 39
732Martina Marić 1 min 25 sec 39
733Marijana Sokolovic 1 min 26 sec 39
734Julijana Čikara 1 min 26 sec 39
735Ana Leskovic 1 min 26 sec 39
736Ina Kašaj 1 min 26 sec 39
737chloe onsea 1 min 26 sec 39
738chloe onsea 1 min 26 sec 39
739Marijela Antunović 1 min 26 sec 39
740Marijela Antunović 1 min 26 sec 39
741Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
742Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
743Ana Leskovic 1 min 27 sec 39
744Martina Marić 1 min 28 sec 39
745chloe onsea 1 min 28 sec 39
746chloe onsea 1 min 28 sec 39
747Lars Vitas 1 min 29 sec 39
748Marijela Antunović 1 min 29 sec 39
749Antonio Grgurić 1 min 30 sec 39
750Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
751Antonio Grgurić 1 min 30 sec 39
752Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
753Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
754Ana Leskovic 1 min 30 sec 39
755chloe onsea 1 min 30 sec 39
756Ana Leskovic 1 min 31 sec 39
757chloe onsea 1 min 31 sec 39
758xxx yyy 1 min 31 sec 39
759xxx yyy 1 min 31 sec 39
760Julijana Čikara 1 min 32 sec 39
761Tomislav Bekavac 1 min 32 sec 39
762Marijana Sokolovic 1 min 33 sec 39
763Ana Leskovic 1 min 33 sec 39
764Ina Kašaj 1 min 33 sec 39
765Ana Leskovic 1 min 35 sec 39
766Ana Leskovic 1 min 37 sec 39
767Marijana Sokolovic 1 min 37 sec 39
768Lars Vitas 1 min 37 sec 39
769057 1 min 39 sec 39
770Mladen Berendika 1 min 40 sec 39
771Antonio Grgurić 1 min 40 sec 39
772057 1 min 40 sec 39
773Marijana Sokolovic 1 min 40 sec 39
774Marijana Sokolovic 1 min 40 sec 39
775Mario Petricevic 1 min 41 sec 39
776Mario Petričević 1 min 41 sec 39
777Davor Pintarić 1 min 42 sec 39
778Mm 1 min 42 sec 39
779Radmila Berendika 1 min 43 sec 39
780Mm 1 min 43 sec 39
781Mm 1 min 43 sec 39
782chloe onsea 1 min 43 sec 39
783marija berendika 1 min 44 sec 39
784Davor Pintarić 1 min 44 sec 39
785Marijaa Sokolovic 1 min 44 sec 39
786Chloe onsea 1 min 44 sec 39
787Marijana Sokolovic 1 min 46 sec 39
788Mario Petričević 1 min 46 sec 39
789Maksimilijan Mrak 1 min 47 sec 39
790Tomislav Bekavac 1 min 49 sec 39
791Mm 1 min 49 sec 39
792Martina Marić 1 min 49 sec 39
793Marko Veizović 1 min 49 sec 39
794057 1 min 50 sec 39
795Tomislav Bekavac 1 min 50 sec 39
796Željka Sokolović Pavić 1 min 50 sec 39
797Mm 1 min 50 sec 39
798Martina Marić 1 min 50 sec 39
799Zvonimir Popovčić 1 min 50 sec 39
800Marijana Sokolovic 1 min 51 sec 39
801DAVOR PINTARIĆ 1 min 51 sec 39
802chloe onsea 1 min 51 sec 39
803None 1 min 51 sec 39
804Višeslav Raos 1 min 52 sec 39
805Davor Pintarić 1 min 52 sec 39
806None 1 min 52 sec 39
807Mladen Berendika 1 min 53 sec 39
808Marijana Sokolovic 1 min 53 sec 39
809marija berendika 1 min 53 sec 39
810Mmll 1 min 53 sec 39
811Sara Cindrić 1 min 54 sec 39
812Sara Cindrić 1 min 54 sec 39
813Davor PIntarić 1 min 54 sec 39
814Sara Cindrić 1 min 55 sec 39
815Tomislav Bekavac 1 min 55 sec 39
816Ljiljana Miler 1 min 55 sec 39
817Marijana Sokolovic 1 min 56 sec 39
818Martina Marić 1 min 56 sec 39
819Mario Petricevic 1 min 56 sec 39
820057 1 min 57 sec 39
821Sara Cindrić 1 min 58 sec 39
822Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 59 sec 39
823Ljiljana Miler 1 min 59 sec 39
824057 2 min 0 sec 39
825Mm 2 min 0 sec 39
826aas as 2 min 1 sec 39
827Lars Vitas 2 min 1 sec 39
828Željka Sokolović Pavić 2 min 3 sec 39
829Julijana Čikara 2 min 4 sec 39
830Mario Petricevic 2 min 5 sec 39
831057 2 min 6 sec 39
832Martina Marić 2 min 6 sec 39
833Višeslav Raos 2 min 7 sec 39
834Sara Cindrić 2 min 8 sec 39
835Ljiljana Miler 2 min 8 sec 39
836057 2 min 9 sec 39
837davor pintarić 2 min 12 sec 39
838Željka Sokolović Pavić 2 min 13 sec 39
839Ljiljana Miler 2 min 14 sec 39
840Vladimir Puškaš 2 min 15 sec 39
841Chloe onsea 2 min 15 sec 39
842davor pintarić 2 min 16 sec 39
843Martina Marić 2 min 20 sec 39
844Sara Cindrić 2 min 21 sec 39
845Sara Cindrić 2 min 21 sec 39
846Davor Pintarić 2 min 23 sec 39
847Lars Vitas 2 min 23 sec 39
848DAVOR PINTARIC 2 min 24 sec 39
849Ivan Šunjić 2 min 24 sec 39
850Daniela Mužić 2 min 27 sec 39
851Tihana Plečko 2 min 29 sec 39
852Sara Cindrić 2 min 33 sec 39
853Sara Cindrić 2 min 35 sec 39
854Sara Cindrić 2 min 35 sec 39
855Antonio Grgurić 2 min 40 sec 39
856Martina Marić 2 min 41 sec 39
857Sara Cindrić 2 min 45 sec 39
858057 2 min 51 sec 39
859Mm 2 min 59 sec 39
860Mario Petricevic 2 min 59 sec 39
861Sara Cindrić 3 min 0 sec 39
862Sara Cindrić 3 min 3 sec 39
863Julijana Čikara 3 min 9 sec 39
864Julijana Čikara 3 min 16 sec 39
865Martina Marić 3 min 36 sec 39
866Mm 3 min 49 sec 39
867Martina Marić 3 min 49 sec 39
868Lars Vitas 3 min 55 sec 39
869marija berendika 4 min 4 sec 39
870Marijela Antunović 4 min 5 sec 39
871Mm 4 min 5 sec 39
872ghsf 4 min 5 sec 39
873Marijela Antunović 4 min 10 sec 39
874Zvonimir Popovčić 4 min 24 sec 39
875Martina Marić 4 min 30 sec 39
876Ivan Šunjić 4 min 33 sec 39
877Martina Marić 4 min 46 sec 39
878Frano Mihaljević 4 min 59 sec 39
879Anja Borda 5 min 9 sec 39
880marija berendika 5 min 20 sec 39
881Sara Cindrić 5 min 35 sec 39
882Martina Marić 6 min 0 sec 39
883Antonio Olajoš 7 min 5 sec 39
884Martina Marić 9 min 50 sec 39
885Martina Marić 11 min 24 sec 39
886Matea Majstorović 12 min 19 sec 39
887Antonio Olajoš 15 min 1 sec 39
888Antonio Olajoš 15 min 15 sec 39
889Chloe Onsea 18 min 21 sec 39
890Mario Petričević 42 sec 38
891Anja Borda 43 sec 38
892Anja Borda 45 sec 38
893Edi Ibriks 46 sec 38
894marija berendika 47 sec 38
895marija berendika 47 sec 38
896Radmila Berendika 47 sec 38
897Radmila Berendika 47 sec 38
898Radmila Berendika 48 sec 38
899marija berendika 48 sec 38
900marija berendika 48 sec 38
901Radmila Berendika 48 sec 38
902Radmila Berendika 48 sec 38
903Radmila Berendika 48 sec 38
904Radmila Berendika 48 sec 38
905Radmila Berendika 48 sec 38
906Zvonimir Popovčić 48 sec 38
907marija berendika 48 sec 38
908marija berendika 48 sec 38
909marija berendika 48 sec 38
910Borna Treska 49 sec 38
911Borna Treska 49 sec 38
912marija berendika 49 sec 38
913marija berendika 49 sec 38
914marija berendika 49 sec 38
915Radmila Berendika 49 sec 38
916Zvonimir Popovčić 49 sec 38
917Zvonimir Popovčić 49 sec 38
918Zvonimir Popovčić 49 sec 38
919Zvonimir Popovčić 49 sec 38
920marija berendika 49 sec 38
921marija berendika 49 sec 38
922marija berendika 49 sec 38
923Borna Treska 50 sec 38
924Antonio Grgurić 50 sec 38
925Marijan Sokolovic 50 sec 38
926Gabriela Danita Mandić 50 sec 38
927marija berendika 50 sec 38
928marija berendika 50 sec 38
929Radmila Berendika 50 sec 38
930Bepo Predovan 50 sec 38
931marija berendika 50 sec 38
932Antonio Grgurić 50 sec 38
933Antonio Grgurić 50 sec 38
934Borna Treska 51 sec 38
935Borna Treska 51 sec 38
936Borna Treska 51 sec 38
937Borna Treska 51 sec 38
938Antonio Grgurić 51 sec 38
939marija berendika 51 sec 38
940Radmila Berendika 51 sec 38
941Radmila Berendika 51 sec 38
942marija berendika 51 sec 38
943marija berendika 51 sec 38
944Radmila Berendika 51 sec 38
945Radmila Berendika 51 sec 38
946Radmila Berendika 51 sec 38
947Radmila Berendika 51 sec 38
948Radmila Berendika 51 sec 38
949Radmila Berendika 51 sec 38
950Radmila Berendika 51 sec 38
951Antonio Grgurić 51 sec 38
952Martina Marić 51 sec 38
953Antonio Grgurić 51 sec 38
954marija berendika 51 sec 38
955marija berendika 51 sec 38
956Borna Treska 52 sec 38
957Radmila Berendika 52 sec 38
958Radmila Berendika 52 sec 38
959Radmila Berendika 52 sec 38
960Radmila Berendika 52 sec 38
961marija berendika 52 sec 38
962marija berendika 52 sec 38
963marija berendika 52 sec 38
964Radmila Berendika 52 sec 38
965Radmila Berendika 52 sec 38
966Radmila Berendika 52 sec 38
967Radmila Berendika 52 sec 38
968Radmila Berendika 52 sec 38
969Radmila Berendika 52 sec 38
970Zvonimir Popovčić 52 sec 38
971Zvonimir Popovčić 52 sec 38
972Martina Mačković 52 sec 38
973marija berendika 52 sec 38
974marija berendika 53 sec 38
975Radmila Berendika 53 sec 38
976Radmila Berendika 53 sec 38
977marija berendika 53 sec 38
978marija berendika 53 sec 38
979marija berendika 53 sec 38
980marija berendika 53 sec 38
981Radmila Berendika 53 sec 38
982Radmila Berendika 53 sec 38
983Radmila Berendika 53 sec 38
984Martina Marić 53 sec 38
985Martina Mackovic 53 sec 38
986marija berendika 53 sec 38
987Borna Treska 54 sec 38
988Borna Treska 54 sec 38
989Borna Treska 54 sec 38
990Antonio Grgurić 54 sec 38
991Borna Treska 54 sec 38
992Antonio Grgurić 54 sec 38
993Borna Treska 54 sec 38
994Radmila Berendika 54 sec 38
995Gabriela Danita Mandić 54 sec 38
996Gabriela Danita Mandić 54 sec 38
997Marijana Sokolovic 54 sec 38
998marija berendika 54 sec 38
999marija berendika 54 sec 38
1000marija berendika 54 sec 38
1001marija berendika 54 sec 38
1002Radmila Berendika 54 sec 38
1003Radmila Berendika 54 sec 38
1004Antonio Grgurić 54 sec 38
1005Martina Mačković 54 sec 38
1006Martina Marić 54 sec 38
1007Martina Mackovic 54 sec 38
1008marija berendika 54 sec 38
1009Borna Treska 55 sec 38
1010marija berendika 55 sec 38
1011marija berendika 55 sec 38
1012Gabriela Danita Mandić 55 sec 38
1013Gabriela Danita Mandić 55 sec 38
1014marija berendika 55 sec 38
1015marija berendika 55 sec 38
1016marija berendika 55 sec 38
1017Radmila Berendika 55 sec 38
1018Radmila Berendika 55 sec 38
1019Radmila Berendika 55 sec 38
1020Antonio Grgurić 55 sec 38
1021Martina Marić 55 sec 38
1022Martina Marić 55 sec 38
1023Martina Marić 55 sec 38
1024Martina Marić 55 sec 38
1025Martina Marić 55 sec 38
1026marija berendika 55 sec 38
1027Borna Treska 56 sec 38
1028Borna Treska 56 sec 38
1029Borna Treska 56 sec 38
1030Gabriela Danita Mandić 56 sec 38
1031Gabriela Danita Mandić 56 sec 38
1032marija berendika 56 sec 38
1033Radmila Berendika 56 sec 38
1034Radmila Berendika 56 sec 38
1035Radmila Berendika 56 sec 38
1036Martina Marić 56 sec 38
1037Martina Marić 56 sec 38
1038Martina Marić 56 sec 38
1039Martina Mačković 56 sec 38
1040Martina Mačković 56 sec 38
1041Borna Treska 57 sec 38
1042Borna Treska 57 sec 38
1043Borna Treska 57 sec 38
1044Borna Treska 57 sec 38
1045Borna Treska 57 sec 38
1046Borna Treska 57 sec 38
1047Borna Treska 57 sec 38
1048marija berendika 57 sec 38
1049marija berendika 57 sec 38
1050Radmila Berendika 57 sec 38
1051Radmila Berendika 57 sec 38
1052Martina Marić 57 sec 38
1053Martina Marić 57 sec 38
1054Martina Marić 57 sec 38
1055Martina Marić 57 sec 38
1056Martina Marić 57 sec 38
1057Martina Marić 57 sec 38
1058Martina Marić 57 sec 38
1059Martina Mačković 57 sec 38
1060Borna Treska 58 sec 38
1061Borna Treska 58 sec 38
1062Borna Treska 58 sec 38
1063Borna Treska 58 sec 38
1064Borna Treska 58 sec 38
1065Borna Treska 58 sec 38
1066Gabriela Danita Mandić 58 sec 38
1067Marijana Sokolovic 58 sec 38
1068Gabriela Danita Mandić 58 sec 38
1069Milka Jelovac 58 sec 38
1070Milka Jelovac 58 sec 38
1071Milka Jelovac 58 sec 38
1072Milka Jelovac 58 sec 38
1073marija berendika 58 sec 38
1074marija berendika 58 sec 38
1075marija berendika 58 sec 38
1076Radmila Berendika 58 sec 38
1077Radmila Berendika 58 sec 38
1078Radmila Berendika 58 sec 38
1079Martina Marić 58 sec 38
1080Martina Marić 58 sec 38
1081Martina Marić 58 sec 38
1082Martina Marić 58 sec 38
1083Martina Marić 58 sec 38
1084Martina Marić 58 sec 38
1085Martina Marić 58 sec 38
1086Martina Marić 58 sec 38
1087Martina Marić 58 sec 38
1088Borna Treska 59 sec 38
1089Borna Treska 59 sec 38
1090Borna Treska 59 sec 38
1091Borna Treska 59 sec 38
1092Borna Treska 59 sec 38
1093Antonio Grgurić 59 sec 38
1094Gabriela Danita Mandić 59 sec 38
1095Marijana Sokolovic 59 sec 38
1096marija berendika 59 sec 38
1097Martina Marić 59 sec 38
1098Martina Marić 59 sec 38
1099Marrina Marić 59 sec 38
1100Marrina Marić 59 sec 38
1101Borna Treska 1 min 0 sec 38
1102Borna Treska 1 min 0 sec 38
1103Borna Treska 1 min 0 sec 38
1104Borna Treska 1 min 0 sec 38
1105Borna Treska 1 min 0 sec 38
1106Borna Treska 1 min 0 sec 38
1107Borna Treska 1 min 0 sec 38
1108Borna Treska 1 min 0 sec 38
1109Radmila Berendika 1 min 0 sec 38
1110Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 38
1111Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 38
1112marija berendika 1 min 0 sec 38
1113marija berendika 1 min 0 sec 38
1114Milka Jelovac 1 min 0 sec 38
1115Milka Jelovac 1 min 0 sec 38
1116marija berendika 1 min 0 sec 38
1117Martina Mačković 1 min 0 sec 38
1118Martina Marić 1 min 0 sec 38
1119Martina Marić 1 min 0 sec 38
1120Martina Marić 1 min 0 sec 38
1121Martina Marić 1 min 0 sec 38
1122Martina Marić 1 min 0 sec 38
1123Martina Marić 1 min 0 sec 38
1124Martina Marić 1 min 0 sec 38
1125Borna Treska 1 min 1 sec 38
1126Borna Treska 1 min 1 sec 38
1127Borna Treska 1 min 1 sec 38
1128Borna Treska 1 min 1 sec 38
1129Borna Treska 1 min 1 sec 38
1130marija berendika 1 min 1 sec 38
1131Radmila Berendika 1 min 1 sec 38
1132Radmila Berendika 1 min 1 sec 38
1133Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 38
1134Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 38
1135Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 38
1136marija berendika 1 min 1 sec 38
1137marija berendika 1 min 1 sec 38
1138Martina Mačković 1 min 1 sec 38
1139Martina Marić 1 min 1 sec 38
1140Martina Marić 1 min 1 sec 38
1141Martina Marić 1 min 1 sec 38
1142Martina Marić 1 min 1 sec 38
1143Martina Marić 1 min 1 sec 38
1144Martina Marić 1 min 1 sec 38
1145Borna Treska 1 min 2 sec 38
1146Borna Treska 1 min 2 sec 38
1147Borna Treska 1 min 2 sec 38
1148Borna Treska 1 min 2 sec 38
1149Antonio Grgurić 1 min 2 sec 38
1150Borna Treska 1 min 2 sec 38
1151Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1152Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1153Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1154Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1155Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1156Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 38
1157Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1158Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 38
1159Milka Jelovac 1 min 2 sec 38
1160marija berendika 1 min 2 sec 38
1161Martina Marić 1 min 2 sec 38
1162Martina Marić 1 min 2 sec 38
1163Martina Marić 1 min 2 sec 38
1164Borna Treska 1 min 3 sec 38
1165Borna Treska 1 min 3 sec 38
1166Borna Treska 1 min 3 sec 38
1167Borna Treska 1 min 3 sec 38
1168Borna Treska 1 min 3 sec 38
1169Antonio Grgurić 1 min 3 sec 38
1170Radmila Berendika 1 min 3 sec 38
1171Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 38
1172Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 38
1173Milka Jelovac 1 min 3 sec 38
1174Milka Jelovac 1 min 3 sec 38
1175Martina Marić 1 min 3 sec 38
1176Martina Marić 1 min 3 sec 38
1177Martina Marić 1 min 3 sec 38
1178Borna Treska 1 min 4 sec 38
1179Borna Treska 1 min 4 sec 38
1180marija berendika 1 min 4 sec 38
1181marija berendika 1 min 4 sec 38
1182Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 38
1183GABRIELA DANITA MANDIĆ 1 min 4 sec 38
1184Milka Jelovac 1 min 4 sec 38
1185Milka Jelovac 1 min 4 sec 38
1186Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 38
1187Martina Marić 1 min 4 sec 38
1188Martina Marić 1 min 4 sec 38
1189Martina Marić 1 min 4 sec 38
1190Martina Marić 1 min 4 sec 38
1191Antonio Grgurić 1 min 5 sec 38
1192Borna Treska 1 min 5 sec 38
1193Borna Treska 1 min 5 sec 38
1194marija berendika 1 min 5 sec 38
1195Radmila Berendika 1 min 5 sec 38
1196Radmila Berendika 1 min 5 sec 38
1197Martina Marić 1 min 5 sec 38
1198Martina Marić 1 min 5 sec 38
1199Sara Cindrić 1 min 6 sec 38
1200marija berendika 1 min 6 sec 38
1201Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 38
1202Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 38
1203marija berendika 1 min 6 sec 38
1204Milka Jelovac 1 min 6 sec 38
1205Milka Jelovac 1 min 6 sec 38
1206Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 38
1207marija berendika 1 min 6 sec 38
1208Radmila Berendika 1 min 6 sec 38
1209Martina Marić 1 min 6 sec 38
1210Martina Marić 1 min 6 sec 38
1211Martina Marić 1 min 6 sec 38
1212Martina Marić 1 min 6 sec 38
1213Martina Marić 1 min 6 sec 38
1214Martina Marić 1 min 6 sec 38
1215Antonio Grgurić 1 min 7 sec 38
1216marija berendika 1 min 7 sec 38
1217marija berendika 1 min 7 sec 38
1218marija berendika 1 min 7 sec 38
1219marija berendika 1 min 7 sec 38
1220Marijana Sokolovic 1 min 7 sec 38
1221Ana Leskovic 1 min 7 sec 38
1222Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1223Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1224Milka Jelovac 1 min 7 sec 38
1225Martina Marić 1 min 7 sec 38
1226Martina Marić 1 min 7 sec 38
1227Borna Treska 1 min 8 sec 38
1228Antonio Grgurić 1 min 8 sec 38
1229Antonio Grgurić 1 min 8 sec 38
1230marija berendika 1 min 8 sec 38
1231marija berendika 1 min 8 sec 38
1232marija berendika 1 min 8 sec 38
1233marija berendika 1 min 8 sec 38
1234Gabriela Danita Mandić 1 min 8 sec 38
1235marija berendika 1 min 8 sec 38
1236Ana Leskovic 1 min 8 sec 38
1237Milka Jelovac 1 min 8 sec 38
1238marija berendika 1 min 8 sec 38
1239Martina Marić 1 min 8 sec 38
1240Marijela Antunović 1 min 8 sec 38
1241Antonio Grgurić 1 min 9 sec 38
1242Višeslav Raos 1 min 9 sec 38
1243marija berendika 1 min 9 sec 38
1244marija berendika 1 min 9 sec 38
1245Martina Marić 1 min 9 sec 38
1246marija berendika 1 min 10 sec 38
1247marija berendika 1 min 10 sec 38
1248marija berendika 1 min 10 sec 38
1249marija berendika 1 min 10 sec 38
1250marija berendika 1 min 10 sec 38
1251Ina Kašaj 1 min 10 sec 38
1252marija berendika 1 min 10 sec 38
1253marija berenika 1 min 10 sec 38
1254Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 38
1255Martina Marić 1 min 10 sec 38
1256Borna Treska 1 min 11 sec 38
1257marija berendika 1 min 11 sec 38
1258Radmila Berendika 1 min 11 sec 38
1259marija berendika 1 min 11 sec 38
1260marija berendika 1 min 11 sec 38
1261marija berendika 1 min 11 sec 38
1262Milka Jelovac 1 min 11 sec 38
1263Marijana Sokolovic 1 min 11 sec 38
1264Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1265Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1266Ana Leskovic 1 min 11 sec 38
1267Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 38
1268Martina Marić 1 min 11 sec 38
1269Antonio Grgurić 1 min 12 sec 38
1270marija berendika 1 min 12 sec 38
1271marija berendika 1 min 12 sec 38
1272marija berendika 1 min 12 sec 38
1273Ina Kašaj 1 min 12 sec 38
1274marija berendika 1 min 12 sec 38
1275Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1276Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1277marija berendika 1 min 12 sec 38
1278Ana Leskovic 1 min 12 sec 38
1279Martina Marić 1 min 12 sec 38
1280Martina Marić 1 min 12 sec 38
1281Borna Treska 1 min 13 sec 38
1282Borna Treska 1 min 13 sec 38
1283marija berendika 1 min 13 sec 38
1284marija berendika 1 min 13 sec 38
1285marija berendika 1 min 13 sec 38
1286marija berendika 1 min 13 sec 38
1287Radmila Berendika 1 min 13 sec 38
1288Ana Leskovic 1 min 13 sec 38
1289Gabriela Danita Mandić 1 min 13 sec 38
1290Martina Marić 1 min 13 sec 38
1291Borna Treska 1 min 14 sec 38
1292Marija Berendika 1 min 14 sec 38
1293marija berendika 1 min 14 sec 38
1294marija berednika 1 min 14 sec 38
1295marija berendika 1 min 14 sec 38
1296marija berendika 1 min 14 sec 38
1297Marijana Sokolovic 1 min 14 sec 38
1298Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1299Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1300Ana Leskovic 1 min 14 sec 38
1301Borna Treska 1 min 15 sec 38
1302Ana Leskovic 1 min 15 sec 38
1303Ana Leskovic 1 min 15 sec 38
1304marija berendika 1 min 15 sec 38
1305Radmila Berendika 1 min 15 sec 38
1306marija berendika 1 min 15 sec 38
1307Gabriela Danita Mandić 1 min 15 sec 38
1308Martina Marić 1 min 15 sec 38
1309Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 16 sec 38
1310marija berendika 1 min 16 sec 38
1311Ina Kašaj 1 min 16 sec 38
1312Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1313Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1314Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1315Ana Leskovic 1 min 16 sec 38
1316Martina Marić 1 min 16 sec 38
1317Marijela Antunović 1 min 16 sec 38
1318Antonio Grgurić 1 min 17 sec 38
1319Milka Jelovac 1 min 17 sec 38
1320marija berendika 1 min 17 sec 38
1321marija berendika 1 min 17 sec 38
1322marija berendika 1 min 17 sec 38
1323marija berendika 1 min 17 sec 38
1324marija berendika 1 min 17 sec 38
1325Ana Leskovic 1 min 17 sec 38
1326Ana Leskovic 1 min 17 sec 38
1327Martina Marić 1 min 17 sec 38
1328Marijela Antunović 1 min 17 sec 38
1329Borna Treska 1 min 18 sec 38
1330Antonio Grgurić 1 min 18 sec 38
1331Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1332Antonio Grgurić 1 min 18 sec 38
1333Milka Jelovac 1 min 18 sec 38
1334Milka Jelovac 1 min 18 sec 38
1335Zrinka Pavlinec 1 min 18 sec 38
1336Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 38
1337Borna Treska 1 min 18 sec 38
1338Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1339Ana Leskovic 1 min 18 sec 38
1340marija berendika 1 min 18 sec 38
1341marija berendika 1 min 18 sec 38
1342marija berendika 1 min 18 sec 38
1343marija berendika 1 min 18 sec 38
1344Ina Kašaj 1 min 18 sec 38
1345Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1346MLADEN BERENDIKA 1 min 19 sec 38
1347Lada Bošnjak 1 min 19 sec 38
1348Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1349Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1350Ana Leskovic 1 min 19 sec 38
1351Ina Kašaj 1 min 19 sec 38
1352marija berendika 1 min 19 sec 38
1353mladen berendika 1 min 20 sec 38
1354Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1355MARIJA BERENDIKA 1 min 20 sec 38
1356Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 20 sec 38
1357Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1358Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1359Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1360Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1361Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1362Ina Kašaj 1 min 20 sec 38
1363Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1364Milka Jelovac 1 min 20 sec 38
1365Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1366Ana Leskovic 1 min 20 sec 38
1367Marijela Antunović 1 min 20 sec 38
1368Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1369Marija Berendika 1 min 21 sec 38
1370Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1371Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 38
1372Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1373Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1374Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1375Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1376Ana Leskovic 1 min 21 sec 38
1377Vanessa Lošić 1 min 22 sec 38
1378marija berendika 1 min 22 sec 38
1379Ina Kašaj 1 min 22 sec 38
1380marija berendika 1 min 22 sec 38
1381marija berendika 1 min 22 sec 38
1382Ana Leskovic 1 min 22 sec 38
1383Ana Leskovic 1 min 22 sec 38
1384Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1385Antonio Grgurić 1 min 23 sec 38
1386Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1387mladen berendika 1 min 23 sec 38
1388Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1389Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1390Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 38
1391Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1392Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1393Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1394Ana Leskovic 1 min 23 sec 38
1395Marijela Antunović 1 min 23 sec 38
1396Lada Bošnjak 1 min 24 sec 38
1397Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1398Julijana Čikara 1 min 24 sec 38
1399Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1400Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1401Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1402Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1403Ana Leskovic 1 min 24 sec 38
1404radmila berendika 1 min 25 sec 38
1405Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 38
1406Milka Jelovac 1 min 25 sec 38
1407Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1408Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1409Ana Leskovic 1 min 25 sec 38
1410Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1411marija berendika 1 min 26 sec 38
1412Mladen Berendika 1 min 26 sec 38
1413mladen berendika 1 min 26 sec 38
1414Milka Jelovac 1 min 26 sec 38
1415Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1416Ana Leskovic 1 min 26 sec 38
1417marija berendika 1 min 26 sec 38
1418marija berendika 1 min 26 sec 38
1419Antonio Grgurić 1 min 27 sec 38
1420mladen berendika 1 min 27 sec 38
1421Sunčana Brkić 1 min 27 sec 38
1422Marija Berendika 1 min 27 sec 38
1423Radmila Berendika 1 min 27 sec 38
1424marija berendika 1 min 27 sec 38
1425Marijela Antunović 1 min 27 sec 38
1426marija berendika 1 min 28 sec 38
1427Ana Leskovic 1 min 28 sec 38
1428Ana Leskovic 1 min 29 sec 38
1429Mladen Berendika 1 min 29 sec 38
1430mladen berendika 1 min 29 sec 38
1431radmila berendika 1 min 29 sec 38
1432mladen berendika 1 min 29 sec 38
1433Lada Bošnjak 1 min 29 sec 38
1434Ana Leskovic 1 min 29 sec 38
1435marija berendika 1 min 29 sec 38
1436marija berendika 1 min 29 sec 38
1437Radmila Berendika 1 min 30 sec 38
1438Marijana Sokolovic 1 min 30 sec 38
1439Marija Berendika 1 min 30 sec 38
1440Ana Leskovic 1 min 30 sec 38
1441Ana Leskovic 1 min 30 sec 38
1442Višeslav Raos 1 min 31 sec 38
1443mladen berendika 1 min 31 sec 38
1444radmila berendika 1 min 31 sec 38
1445Lada Bošnjak 1 min 31 sec 38
1446Ina Kašaj 1 min 31 sec 38
1447Ana Leskovic 1 min 31 sec 38
1448Tomislav Bekavac 1 min 31 sec 38
1449Mm 1 min 31 sec 38
1450chloe onsea 1 min 31 sec 38
1451Mario Petričević 1 min 31 sec 38
1452Marijela Antunović 1 min 31 sec 38
1453marija berendika 1 min 32 sec 38
1454Ana Leskovic 1 min 32 sec 38
1455Antonio Grgurić 1 min 32 sec 38
1456radmila berendika 1 min 32 sec 38
1457Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 32 sec 38
1458marija berendika 1 min 32 sec 38
1459Ana Leskovic 1 min 32 sec 38
1460Lars Vitas 1 min 32 sec 38
1461Lada Bošnjak 1 min 33 sec 38
1462Martina Mačković 1 min 33 sec 38
1463Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1464Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1465Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1466Tomislav Bekavac 1 min 33 sec 38
1467Ana Leskovic 1 min 33 sec 38
1468Ina Kašaj 1 min 34 sec 38
1469Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 38
1470Chloe onsea 1 min 34 sec 38
1471Mladen Berendika 1 min 35 sec 38
1472Ana Leskovic 1 min 35 sec 38
1473Ana Leskovic 1 min 35 sec 38
1474Frano Mihaljević 1 min 35 sec 38
1475Ana Leskovic 1 min 36 sec 38
1476Ana Leskovic 1 min 36 sec 38
1477Maksimilijan Mrak 1 min 36 sec 38
1478Višeslav Raos 1 min 37 sec 38
1479mladen berendika 1 min 37 sec 38
1480Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 38
1481057 1 min 37 sec 38
1482Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1483Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1484Ana Leskovic 1 min 37 sec 38
1485Ivan Šunjić 1 min 37 sec 38
1486Ana Leskovic 1 min 38 sec 38
1487057 1 min 38 sec 38
1488Ana Leskovic 1 min 38 sec 38
1489Tomislav Bekavac 1 min 38 sec 38
1490Lars Vitas 1 min 39 sec 38
1491Mario Petricevic 1 min 39 sec 38
1492Marija Berendika 1 min 40 sec 38
1493Ana Leskovic 1 min 40 sec 38
1494Marijela Antunović 1 min 40 sec 38
1495Antonio Grgurić 1 min 41 sec 38
1496057 1 min 41 sec 38
1497marija berendika 1 min 41 sec 38
1498Marijana Sokolovic 1 min 41 sec 38
1499Mm 1 min 41 sec 38
1500Mladen Berendika 1 min 42 sec 38
1501marija.berendika 1 min 42 sec 38
1502Anja Didović 1 min 43 sec 38
1503Radmila Berendika 1 min 43 sec 38
1504Marijana Sokolovic 1 min 43 sec 38
1505Ana Leskovic 1 min 43 sec 38
1506Chloe onsea 1 min 44 sec 38
1507Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1508Antonio Grgurić 1 min 45 sec 38
1509Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1510Ana Leskovic 1 min 45 sec 38
1511Tomislav Bekavac 1 min 45 sec 38
1512Lars Vitas 1 min 46 sec 38
1513057 1 min 47 sec 38
1514Marijana Sokolovic 1 min 47 sec 38
1515Ana Leskovic 1 min 47 sec 38
1516Marijana Sokolovic 1 min 48 sec 38
1517marija berendika 1 min 48 sec 38
1518Marijana Sokolovic 1 min 48 sec 38
1519057 1 min 48 sec 38
1520057 1 min 49 sec 38
1521Željka Sokolović Pavić 1 min 49 sec 38
1522Lars Vitas 1 min 49 sec 38
1523Tomislav Ćuk 1 min 51 sec 38
1524Daniela Mužić 1 min 51 sec 38
1525Marijana Sokolovic 1 min 51 sec 38
1526chloe onsea 1 min 51 sec 38
1527Marijela Antunović 1 min 52 sec 38
1528Marko Henčić 1 min 52 sec 38
1529Mm 1 min 52 sec 38
1530Tihana Plečko 1 min 52 sec 38
1531057 1 min 53 sec 38
1532Ljiljana Miler 1 min 53 sec 38
1533Sara Cindrić 1 min 54 sec 38
1534Chloe onsea 1 min 54 sec 38
1535Lars Vitas 1 min 55 sec 38
1536Martina Marić 1 min 55 sec 38
1537chloe onsea 1 min 55 sec 38
1538asd 1 min 56 sec 38
1539Davor Pintarić 1 min 58 sec 38
1540057 1 min 59 sec 38
1541ab 2 min 0 sec 38
1542Ante 2 min 0 sec 38
1543asd 2 min 0 sec 38
1544123 2 min 0 sec 38
1545Mm 2 min 0 sec 38
1546Ljiljana Milet 2 min 0 sec 38
1547057 2 min 2 sec 38
1548Marijela Antunović 2 min 2 sec 38
1549Ivan Šunjić 2 min 2 sec 38
1550Ljiljana Miler 2 min 2 sec 38
1551Sara Cindrić 2 min 3 sec 38
1552Marijana Sokolovic 2 min 3 sec 38
1553Tihana Plečko 2 min 3 sec 38
1554Ljiljana Miler 2 min 3 sec 38
1555Ljiljana Miler 2 min 3 sec 38
1556Lars Vitas 2 min 5 sec 38
1557057 2 min 7 sec 38
1558Marko Veizović 2 min 7 sec 38
1559Sara Cindrić 2 min 9 sec 38
1560MLADEN BERENDIKA 2 min 9 sec 38
1561Ljiljana Miler 2 min 9 sec 38
1562Ljiljana Miler 2 min 9 sec 38
1563Sara Cindrić 2 min 13 sec 38
1564Frano Mihaljević 2 min 13 sec 38
1565Martina Marić 2 min 14 sec 38
1566Ante 2 min 15 sec 38
1567Martina Marić 2 min 15 sec 38
1568Borislav Svetec 2 min 16 sec 38
1569Sara Cindrić 2 min 16 sec 38
1570Martina Marić 2 min 16 sec 38
1571Martina Marić 2 min 16 sec 38
1572Martina Marić 2 min 19 sec 38
1573Martina Marić 2 min 19 sec 38
1574Maksimilijan Mrak 2 min 21 sec 38
1575057 2 min 25 sec 38
1576Martina Marić 2 min 25 sec 38
1577Daniela Mužić 2 min 27 sec 38
1578Sara Cindrić 2 min 28 sec 38
1579Sara Cindrić 2 min 28 sec 38
1580sara burić 2 min 28 sec 38
1581Mario Petricevic 2 min 28 sec 38
1582Martina Mačković 2 min 30 sec 38
1583Davor Pintarić 2 min 32 sec 38
1584057 2 min 32 sec 38
1585Sara Cindrić 2 min 33 sec 38
1586Sara Cindrić 2 min 40 sec 38
1587Daniela Mužić 2 min 41 sec 38
1588marija berendika 2 min 41 sec 38
1589Ivana Rozić 2 min 41 sec 38
1590Sara Cindrić 2 min 45 sec 38
1591Tihana Plečko 2 min 47 sec 38
1592mario petricevic 2 min 47 sec 38
1593Martina Marić 2 min 52 sec 38
1594Sara Cindrić 2 min 56 sec 38
1595Ivan Šunjić 2 min 58 sec 38
1596Lars Vitas 2 min 59 sec 38
1597Sara Cindrić 3 min 0 sec 38
1598davor pintarić 3 min 3 sec 38
1599057 3 min 6 sec 38
1600Martina Marić 3 min 7 sec 38
1601Martina Marić 3 min 10 sec 38
1602Sara Cindrić 3 min 21 sec 38
1603Martina Marić 3 min 33 sec 38
1604Martina Marić 3 min 34 sec 38
1605Martina Marić 3 min 37 sec 38
1606Martina Marić 3 min 41 sec 38
1607Mm 3 min 42 sec 38
1608Mm 3 min 45 sec 38
1609Mm 3 min 45 sec 38
1610Mm 3 min 51 sec 38
1611Mm 3 min 56 sec 38
1612Mm 4 min 8 sec 38
1613Zrinka 4 min 9 sec 38
1614Mm 4 min 16 sec 38
1615Martina Marić 4 min 18 sec 38
1616Sara Cindrić 4 min 19 sec 38
1617Marko Henčić 4 min 39 sec 38
1618Maksimilijan Mrak 4 min 40 sec 38
1619Maksimilijan Mrak 4 min 40 sec 38
1620Mm 5 min 12 sec 38
1621Ivan Šunjić 5 min 20 sec 38
1622marija berendika 5 min 30 sec 38
1623Ivan Šunjić 5 min 32 sec 38
1624Mm 5 min 33 sec 38
1625marija berendika 5 min 52 sec 38
1626Martina Marić 5 min 57 sec 38
1627Marijela Antunović 6 min 5 sec 38
1628Martina Marić 6 min 13 sec 38
1629Maksimilijan Mrak 7 min 21 sec 38
1630Mm 7 min 25 sec 38
1631Marko Henčić 7 min 27 sec 38
1632davor pintaric 8 min 51 sec 38
1633Moje 9 min 2 sec 38
1634Martina Marić 9 min 47 sec 38
1635ghfdgfdgfd 10 min 26 sec 38
1636Maksimilijan Mrak 12 min 16 sec 38
1637Frano Mihaljević 14 min 48 sec 38
1638Martina Mačković 19 min 45 sec 38
1639Ela Varošanec Krsnik 19 min 49 sec 38
1640Anja Borda 38 sec 37
1641Anja Borda 44 sec 37
1642marija berendika 46 sec 37
1643Antonio Grgurić 46 sec 37
1644marija berendika 46 sec 37
1645marija berendika 47 sec 37
1646marija berendika 47 sec 37
1647marija berendika 47 sec 37
1648Radmila Berendika 48 sec 37
1649marija berendika 48 sec 37
1650marija berendika 48 sec 37
1651Radmila Berendika 48 sec 37
1652Radmila Berendika 48 sec 37
1653Radmila Berendika 48 sec 37
1654Radmila Berendika 48 sec 37
1655marija berendika 48 sec 37
1656marija berendika 48 sec 37
1657Borna Treska 49 sec 37
1658Borna Treska 49 sec 37
1659Marijana Sokolovic 49 sec 37
1660marija berendika 49 sec 37
1661marija berendika 49 sec 37
1662marija berendika 49 sec 37
1663Radmila Berendika 49 sec 37
1664Zvonimir Popovčić 49 sec 37
1665marija berendika 49 sec 37
1666marija berendika 49 sec 37
1667Antonio Grgurić 49 sec 37
1668marija berendika 49 sec 37
1669marija berendika 49 sec 37
1670Borna Treska 50 sec 37
1671marija berendika 50 sec 37
1672Marijana Sokolovic 50 sec 37
1673marija berendika 50 sec 37
1674marija berendika 50 sec 37
1675Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1676Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1677Zvonimir Popovčić 50 sec 37
1678marija berendika 50 sec 37
1679marija berendika 50 sec 37
1680marija berendika 50 sec 37
1681Martina Marić 50 sec 37
1682marija berendika 50 sec 37
1683Gabriela Danita Mandić 51 sec 37
1684Marijana Sokolovic 51 sec 37
1685marija berendika 51 sec 37
1686marija berendika 51 sec 37
1687marija berendika 51 sec 37
1688Martina Mačković 51 sec 37
1689marija berendika 51 sec 37
1690marija berendika 51 sec 37
1691Martina Marić 51 sec 37
1692Antonio Grgurić 52 sec 37
1693marija berendika 52 sec 37
1694Marijana Sokolovic 52 sec 37
1695Radmila Berendika 52 sec 37
1696Radmila Berendika 52 sec 37
1697Radmila Berendika 52 sec 37
1698marija berendika 52 sec 37
1699marija berendika 52 sec 37
1700marija berendika 52 sec 37
1701marija berendika 52 sec 37
1702marija berendika 52 sec 37
1703marija berendika 52 sec 37
1704Radmila Berendika 52 sec 37
1705Radmila Berendika 52 sec 37
1706Radmila Berendika 52 sec 37
1707Radmila Berendika 52 sec 37
1708Radmila Berendika 52 sec 37
1709Radmila Berendika 52 sec 37
1710Radmila Berendika 52 sec 37
1711Radmila Berendika 52 sec 37
1712marija berendika 52 sec 37
1713marija berendika 52 sec 37
1714marija berendika 53 sec 37
1715marija berendika 53 sec 37
1716marija berendika 53 sec 37
1717marija berendika 53 sec 37
1718marija berendika 53 sec 37
1719marija berendika 53 sec 37
1720marija berendika 53 sec 37
1721Radmila Berendika 53 sec 37
1722Radmila Berendika 53 sec 37
1723Radmila Berendika 53 sec 37
1724Zvonimir Popovčić 53 sec 37
1725marija berendika 53 sec 37
1726marija berendika 53 sec 37
1727marija berendika 53 sec 37
1728Borna Treska 54 sec 37
1729Antonio Grgurić 54 sec 37
1730Marijana Sokolovic 54 sec 37
1731marija berendika 54 sec 37
1732marija berendika 54 sec 37
1733Radmila Berendika 54 sec 37
1734Radmila Berendika 54 sec 37
1735Radmila Berendika 54 sec 37
1736marija berendika 54 sec 37
1737marija berendika 54 sec 37
1738marija berendika 54 sec 37
1739Radmila Berendika 54 sec 37
1740Radmila Berendika 54 sec 37
1741Radmila Berendika 54 sec 37
1742Zvonimir Popovčić 54 sec 37
1743Martina Marić 54 sec 37
1744marija berendika 54 sec 37
1745marija berendika 54 sec 37
1746Borna Treska 55 sec 37
1747Borna Treska 55 sec 37
1748marija berendika 55 sec 37
1749marija berendika 55 sec 37
1750marija berendika 55 sec 37
1751Marijana Sokolovic 55 sec 37
1752Gabriela Danita Mandić 55 sec 37
1753marija berendika 55 sec 37
1754marija berendika 55 sec 37
1755marija berendika 55 sec 37
1756Radmila Berendika 55 sec 37
1757Radmila Berendika 55 sec 37
1758Martina Marić 55 sec 37
1759Martina Marić 55 sec 37
1760Martina Marić 55 sec 37
1761Martina Marić 55 sec 37
1762marija berendika 55 sec 37
1763Borna Treska 56 sec 37
1764Borna Treska 56 sec 37
1765Radmila Berendika 56 sec 37
1766Marijana Sokolovic 56 sec 37
1767Radmila Berendika 56 sec 37
1768Radmila Berendika 56 sec 37
1769marija berendika 56 sec 37
1770marija berendika 56 sec 37
1771Martina Marić 56 sec 37
1772Martina Marić 56 sec 37
1773marija berendika 56 sec 37
1774Borna Treska 57 sec 37
1775Marijana Sokolovic 57 sec 37
1776Marijana Sokolovic 57 sec 37
1777Milka Jelovac 57 sec 37
1778Radmila Berendika 57 sec 37
1779Radmila Berendika 57 sec 37
1780Martina Marić 57 sec 37
1781Martina Marić 57 sec 37
1782Borna Treska 58 sec 37
1783Borna Treska 58 sec 37
1784Marijana Sokolovic 58 sec 37
1785Gabriela Danita Mandić 58 sec 37
1786Milka Jelovac 58 sec 37
1787marija berendika 58 sec 37
1788Radmila Berendika 58 sec 37
1789Radmila Berendika 58 sec 37
1790Martina Marić 58 sec 37
1791Martina Marić 58 sec 37
1792Martina Marić 58 sec 37
1793Martina Marić 58 sec 37
1794marija berendika 58 sec 37
1795Borna Treska 59 sec 37
1796Borna Treska 59 sec 37
1797Borna Treska 59 sec 37
1798Marijana Sokolovic 59 sec 37
1799Gabriela Danita Mandić 59 sec 37
1800Gabriela Danita Mandić 59 sec 37
1801Marijana Sokolovic 59 sec 37
1802marija berendika 59 sec 37
1803Marijana Sokolovic 59 sec 37
1804marija berendika 59 sec 37
1805Martina Marić 59 sec 37
1806Martina Marić 59 sec 37
1807Martina Mackovic 59 sec 37
1808Borna Treska 1 min 0 sec 37
1809Borna Treska 1 min 0 sec 37
1810Borna Treska 1 min 0 sec 37
1811Borna Treska 1 min 0 sec 37
1812Borna Treska 1 min 0 sec 37
1813Borna Treska 1 min 0 sec 37
1814Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1815Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1816Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 37
1817Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 37
1818marija berendika 1 min 0 sec 37
1819marija berendika 1 min 0 sec 37
1820Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 37
1821Radmila Berendika 1 min 0 sec 37
1822Martina Marić 1 min 0 sec 37
1823Martina Marić 1 min 0 sec 37
1824Martina Marić 1 min 0 sec 37
1825Martina Marić 1 min 0 sec 37
1826Borna Treska 1 min 1 sec 37
1827Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 37
1828Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 37
1829Martina Marić 1 min 1 sec 37
1830Martina Marić 1 min 1 sec 37
1831Martina Marić 1 min 1 sec 37
1832Martina Marić 1 min 1 sec 37
1833Martina Marić 1 min 1 sec 37
1834Borna Treska 1 min 2 sec 37
1835Borna Treska 1 min 2 sec 37
1836Borna Treska 1 min 2 sec 37
1837Radmila Berendika 1 min 2 sec 37
1838Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1839Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1840Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1841Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1842Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1843Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 37
1844Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1845Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 37
1846Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 37
1847Radmila Berendika 1 min 2 sec 37
1848Martina Marić 1 min 2 sec 37
1849Martina Marić 1 min 2 sec 37
1850Martina Marić 1 min 2 sec 37
1851Martina Marić 1 min 2 sec 37
1852Martina Marić 1 min 2 sec 37
1853Martina Marić 1 min 2 sec 37
1854Borna Treska 1 min 3 sec 37
1855Borna Treska 1 min 3 sec 37
1856Borna Treska 1 min 3 sec 37
1857Borna Treska 1 min 3 sec 37
1858Borna Treska 1 min 3 sec 37
1859Borna Treska 1 min 3 sec 37
1860Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1861Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1862Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1863Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1864Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1865Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 37
1866Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 37
1867marija berendika 1 min 3 sec 37
1868Martina Marić 1 min 3 sec 37
1869Martina Marić 1 min 3 sec 37
1870Martina Marić 1 min 3 sec 37
1871Borna Treska 1 min 4 sec 37
1872Antonio Grgurić 1 min 4 sec 37
1873Borna Treska 1 min 4 sec 37
1874Borna Treska 1 min 4 sec 37
1875Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 37
1876Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1877Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1878marija berendika 1 min 4 sec 37
1879Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 37
1880Martina Marić 1 min 4 sec 37
1881Martina Marić 1 min 4 sec 37
1882Martina Marić 1 min 4 sec 37
1883Antonio Grgurić 1 min 5 sec 37
1884Borna Treska 1 min 5 sec 37
1885Marijana Sokolovic 1 min 5 sec 37
1886Gabriela Danita Mandić 1 min 5 sec 37
1887Martina Marić 1 min 5 sec 37
1888Martina Marić 1 min 5 sec 37
1889Martina Marić 1 min 5 sec 37
1890Borna Treska 1 min 6 sec 37
1891Antonio Grgurić 1 min 6 sec 37
1892Borna Treska 1 min 6 sec 37
1893marija berendika 1 min 6 sec 37
1894Martina Marić 1 min 6 sec 37
1895Martina Marić 1 min 6 sec 37
1896Martina Marić 1 min 6 sec 37
1897Borna Treska 1 min 7 sec 37
1898Borna Treska 1 min 7 sec 37
1899Antonio Grgurić 1 min 7 sec 37
1900Antonio Grgurić 1 min 7 sec 37
1901marija berendika 1 min 7 sec 37
1902marija berendika 1 min 7 sec 37
1903Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 37
1904Martina Marić 1 min 7 sec 37
1905Marijela antunović 1 min 7 sec 37
1906Borna Treska 1 min 8 sec 37
1907Antonio Grgurić 1 min 8 sec 37
1908Sara Cindrić 1 min 8 sec 37
1909marija berendika 1 min 8 sec 37
1910Milka Jelovac 1 min 8 sec 37
1911marija berendika 1 min 8 sec 37
1912Martina Marić 1 min 8 sec 37
1913Borna Treska 1 min 9 sec 37
1914Borna Treska 1 min 9 sec 37
1915Borna Treska 1 min 9 sec 37
1916marija berendika 1 min 9 sec 37
1917marija berendika 1 min 9 sec 37
1918Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1919Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1920Gabriela Danita Mandić 1 min 9 sec 37
1921Martina Marić 1 min 9 sec 37
1922Marijela Antunović 1 min 9 sec 37
1923Borna Treska 1 min 10 sec 37
1924Borna Treska 1 min 10 sec 37
1925Antonio Grgurić 1 min 10 sec 37
1926marija berendika 1 min 10 sec 37
1927Gabriela Danita Mandić 1 min 10 sec 37
1928Martina Marić 1 min 10 sec 37
1929marija berendika 1 min 11 sec 37
1930marija berendika 1 min 11 sec 37
1931marija berendika 1 min 11 sec 37
1932Radmila Berendika 1 min 11 sec 37
1933Borna Treska 1 min 12 sec 37
1934Borna Treska 1 min 12 sec 37
1935Borna Treska 1 min 12 sec 37
1936Borna Treska 1 min 12 sec 37
1937Antonio Grgurić 1 min 12 sec 37
1938Ana Leskovic 1 min 12 sec 37
1939marija berendika 1 min 12 sec 37
1940marija berendika 1 min 12 sec 37
1941marija berendika 1 min 12 sec 37
1942marija berendika 1 min 12 sec 37
1943Martina Marić 1 min 12 sec 37
1944Višeslav Raos 1 min 13 sec 37
1945marija berendika 1 min 13 sec 37
1946marija berendika 1 min 13 sec 37
1947Martina Marić 1 min 13 sec 37
1948Martina Marić 1 min 13 sec 37
1949Martina Marić 1 min 13 sec 37
1950Borna Treska 1 min 14 sec 37
1951Borna Treska 1 min 14 sec 37
1952Borna Treska 1 min 14 sec 37
1953Borna Treska 1 min 14 sec 37
1954Antonio Grgurić 1 min 14 sec 37
1955Borna Treska 1 min 14 sec 37
1956marija berendika 1 min 14 sec 37
1957marija berendika 1 min 14 sec 37
1958Radmila Berendika 1 min 14 sec 37
1959marija berendika 1 min 14 sec 37
1960Ana Leskovic 1 min 14 sec 37
1961Antonio Grgurić 1 min 15 sec 37
1962Marija Berendika 1 min 15 sec 37
1963Ana Leskovic 1 min 15 sec 37
1964Ana Leskovic 1 min 15 sec 37
1965marija berendika 1 min 15 sec 37
1966marija berendika 1 min 15 sec 37
1967Milka Jelovac 1 min 15 sec 37
1968Antonio Grgurić 1 min 16 sec 37
1969Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1970Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1971Lada Bošnjak 1 min 16 sec 37
1972Ana Leskovic 1 min 16 sec 37
1973marija berendika 1 min 16 sec 37
1974marija berendika 1 min 16 sec 37
1975marija berendika 1 min 16 sec 37
1976radmila berendika 1 min 17 sec 37
1977Radmila Berendika 1 min 17 sec 37
1978Radmila Berendika 1 min 17 sec 37
1979Ana Leskovic 1 min 17 sec 37
1980Martina Marić 1 min 17 sec 37
1981Borna Treska 1 min 18 sec 37
1982Vanessa Lošić 1 min 18 sec 37
1983Antonio Grgurić 1 min 18 sec 37
1984mladen berendika 1 min 18 sec 37
1985mladen berendika 1 min 18 sec 37
1986Sunčana Brkić 1 min 18 sec 37
1987Milka Jelovac 1 min 18 sec 37
1988Ana Leskovic 1 min 18 sec 37
1989Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 18 sec 37
1990marija.berendika 1 min 18 sec 37
1991marija berendika 1 min 18 sec 37
1992marija berendika 1 min 18 sec 37
1993Radmila Berendika 1 min 18 sec 37
1994marija berendika 1 min 18 sec 37
1995marija berendika 1 min 18 sec 37
1996Ana Leskovic 1 min 18 sec 37
1997Borna Treska 1 min 19 sec 37
1998Mladen Berendika 1 min 19 sec 37
1999mladen berendika 1 min 19 sec 37
2000Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 19 sec 37
2001Milka Jelovac 1 min 19 sec 37
2002Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2003Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2004Ana Leskovic 1 min 19 sec 37
2005marija berendika 1 min 19 sec 37
2006marija berendika 1 min 19 sec 37
2007Gabriela Danita Mandić 1 min 19 sec 37
2008Borna Treska 1 min 20 sec 37
2009mladen berendika 1 min 20 sec 37
2010Milka Jelovac 1 min 20 sec 37
2011MARIJA BERENDIKA 1 min 20 sec 37
2012Ana Leskovic 1 min 20 sec 37
2013marija.berendika 1 min 20 sec 37
2014marija berendika 1 min 20 sec 37
2015marija berendika 1 min 20 sec 37
2016marija berendika 1 min 20 sec 37
2017marija berendika 1 min 20 sec 37
2018marija berendika 1 min 20 sec 37
2019Ana Leskovic 1 min 21 sec 37
2020MLADEN BERENDIKA 1 min 21 sec 37
2021mladen berendika 1 min 21 sec 37
2022Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 21 sec 37
2023marija berendika 1 min 21 sec 37
2024Ana Leskovic 1 min 21 sec 37
2025Anja Didović 1 min 21 sec 37
2026Maša Marić 1 min 21 sec 37
2027Vanessa Lošić 1 min 22 sec 37
2028Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 37
2029Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2030Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2031Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2032Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2033Ana Leskovic 1 min 22 sec 37
2034Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 37
2035Milka Jelovac 1 min 23 sec 37
2036Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2037Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 23 sec 37
2038Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2039Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2040Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2041Ana Leskovic 1 min 23 sec 37
2042Martina Marić 1 min 23 sec 37
2043Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2044Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 24 sec 37
2045Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 24 sec 37
2046Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2047Ana Leskovic 1 min 24 sec 37
2048Mm 1 min 24 sec 37
2049Antonio Grgurić 1 min 25 sec 37
2050Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2051Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2052Ana Leskovic 1 min 25 sec 37
2053Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 25 sec 37
2054Mm 1 min 25 sec 37
2055Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2056Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2057mladen berendika 1 min 26 sec 37
2058Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2059Ana Leskovic 1 min 26 sec 37
2060marija berendika 1 min 26 sec 37
2061Mm 1 min 26 sec 37
2062marija berendika 1 min 27 sec 37
2063Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2064Marijana Sokolovic 1 min 27 sec 37
2065Martina Mačković 1 min 27 sec 37
2066Radmila Berendika 1 min 27 sec 37
2067Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2068Antonio Olajoš 1 min 27 sec 37
2069Ana Leskovic 1 min 27 sec 37
2070marija berendika 1 min 28 sec 37
2071Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 28 sec 37
2072Ana Leskovic 1 min 28 sec 37
2073Marijela Antunović 1 min 28 sec 37
2074Ana Leskovic 1 min 29 sec 37
2075radmila berendika 1 min 29 sec 37
2076Višeslav Raos 1 min 29 sec 37
2077Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 29 sec 37
2078Marijana Sokolovic 1 min 29 sec 37
2079Radmila Berendika 1 min 29 sec 37
2080Ana Leskovic 1 min 29 sec 37
2081Lada Bošnjak 1 min 30 sec 37
2082Ina Kašaj 1 min 30 sec 37
2083Ana Leskovic 1 min 30 sec 37
2084marija berendika 1 min 30 sec 37
2085Ana Leskovic 1 min 30 sec 37
2086Antonio Olajoš 1 min 30 sec 37
2087Martina Marić 1 min 30 sec 37
2088Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 31 sec 37
2089Lada Bošnjak 1 min 31 sec 37
2090Ina Kašaj 1 min 31 sec 37
2091marija berendika 1 min 31 sec 37
2092Antonio Grgurić 1 min 32 sec 37
2093Marijana Sokolovic 1 min 32 sec 37
2094Radmila Berendika 1 min 32 sec 37
2095Ana Leskovic 1 min 33 sec 37
2096Domagoj Babić 1 min 33 sec 37
2097Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 33 sec 37
2098marija berendika 1 min 33 sec 37
2099Lada Bosnjak 1 min 34 sec 37
2100Marija Berendika 1 min 34 sec 37
2101Marijana Sokolovic 1 min 34 sec 37
2102Radmila Berendika 1 min 34 sec 37
2103radmila berendika 1 min 34 sec 37
2104Ana Leskovic 1 min 34 sec 37
2105Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 37
2106Tomislav Bekavac 1 min 34 sec 37
2107marija berendika 1 min 34 sec 37
2108Ruža Klarić 1 min 34 sec 37
2109Antonio Grgurić 1 min 35 sec 37
2110Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 35 sec 37
2111Marijana Sokolovic 1 min 35 sec 37
2112Julijana Čikara 1 min 35 sec 37
2113Julijana Čikara 1 min 35 sec 37
2114Ana Leskovic 1 min 35 sec 37
2115Ana Leskovic 1 min 36 sec 37
2116Ana Leskovic 1 min 36 sec 37
2117chloe onsea 1 min 36 sec 37
2118Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 37
2119Radmila Berendika 1 min 37 sec 37
2120Radmila Berendika 1 min 37 sec 37
2121Ana Leskovic 1 min 37 sec 37
2122Marko Veizović 1 min 37 sec 37
2123RUŽA Klarić 1 min 37 sec 37
2124marija berendika 1 min 38 sec 37
2125marija berendika 1 min 38 sec 37
2126Radmila Berendika 1 min 38 sec 37
2127Ana Leskovic 1 min 38 sec 37
2128Marija Berendika 1 min 38 sec 37
2129Filip Konić 1 min 38 sec 37
2130057 1 min 38 sec 37
2131Ruža Klarić 1 min 38 sec 37
2132Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2133Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2134Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2135Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2136Ana Leskovic 1 min 39 sec 37
2137Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 40 sec 37
2138mladen berendika 1 min 40 sec 37
2139Radmila Berendika 1 min 40 sec 37
2140057 1 min 40 sec 37
2141Anja Didović 1 min 41 sec 37
2142Ana Leskovic 1 min 41 sec 37
2143Anja Didović 1 min 42 sec 37
2144Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 42 sec 37
2145Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 42 sec 37
2146057 1 min 42 sec 37
2147Chloe onsea 1 min 42 sec 37
2148Mihaela Babić 1 min 43 sec 37
2149Zrinka Pavlinec 1 min 43 sec 37
2150Martina Mačković 1 min 43 sec 37
2151Ana Leskovic 1 min 43 sec 37
2152Tomislav Bekavac 1 min 43 sec 37
2153Marijana Sokolovic 1 min 43 sec 37
2154Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 44 sec 37
2155Ana Leskovic 1 min 44 sec 37
2156Chloe onsea 1 min 44 sec 37
2157Ruža Klarić 1 min 45 sec 37
2158Anja Didović 1 min 46 sec 37
2159Lada Bošnjak 1 min 46 sec 37
2160marija berendika 1 min 46 sec 37
2161Ruža Klarić 1 min 46 sec 37
2162chloe onsea 1 min 46 sec 37
2163Marijela Antunović 1 min 46 sec 37
2164Anja Didović 1 min 47 sec 37
2165chloe onsea 1 min 48 sec 37
2166Ruža Klarić 1 min 48 sec 37
2167Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 49 sec 37
2168Julijana Čikara 1 min 50 sec 37
2169Marko Henčić 1 min 50 sec 37
2170Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 51 sec 37
2171Antonio Grgurić 1 min 52 sec 37
2172Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 52 sec 37
2173Martina Mačković 1 min 52 sec 37
2174asd 1 min 52 sec 37
2175Chloe onsea 1 min 52 sec 37
2176Ivana Rozić 1 min 53 sec 37
2177Ivan Šunjić 1 min 53 sec 37
2178Martina Mačković 1 min 55 sec 37
2179Marijana Sokolović 1 min 55 sec 37
2180Mm 1 min 55 sec 37
2181Martina Marić 1 min 55 sec 37
2182Ante 1 min 56 sec 37
2183asd 1 min 57 sec 37
2184Ljiljana Miler 1 min 57 sec 37
2185Ljiljana Miler 1 min 59 sec 37
2186Daniela Mužić 2 min 0 sec 37
2187Ljiljana Miler 2 min 0 sec 37
2188Ana Leskovic 2 min 1 sec 37
2189057 2 min 1 sec 37
2190Ljiljana Miler 2 min 1 sec 37
2191Anja Didović 2 min 3 sec 37
2192Sara Cindrić 2 min 3 sec 37
2193057 2 min 3 sec 37
2194Ljiljana Miler 2 min 3 sec 37
2195Mihaela Babić 2 min 5 sec 37
2196057 2 min 7 sec 37
2197Višeslav Raos 2 min 8 sec 37
2198Sara Cindrić 2 min 8 sec 37
2199Julijana Čikara 2 min 10 sec 37
2200Frano Mihaljević 2 min 10 sec 37
2201Ljiljana Miler 2 min 10 sec 37
2202Daniela Mužić 2 min 11 sec 37
2203Martina Marić 2 min 11 sec 37
2204Ljiljana Miler 2 min 13 sec 37
2205Radmila Berendika 2 min 14 sec 37
2206Daniela Mužić 2 min 16 sec 37
2207davor pintarić 2 min 17 sec 37
2208Ljiljana Miler 2 min 17 sec 37
2209Marijana Sokolovic 2 min 18 sec 37
2210057 2 min 20 sec 37
2211davor pintaric 2 min 20 sec 37
2212Marko Henčić 2 min 21 sec 37
2213Mm 2 min 21 sec 37
2214Martina Marić 2 min 21 sec 37
2215Tihana Plečko 2 min 21 sec 37
2216Daniela Mužić 2 min 22 sec 37
2217Marko 2 min 22 sec 37
2218Ljiljana Miler 2 min 25 sec 37
2219Marko Veizović 2 min 27 sec 37
2220Marko Henčić 2 min 28 sec 37
2221Davor Pintarić 2 min 29 sec 37
2222Daniela Mužič 2 min 29 sec 37
2223Lars Vitas 2 min 30 sec 37
2224Antonio Grgurić 2 min 31 sec 37
2225davor pintarić 2 min 32 sec 37
2226Ivan Šunjić 2 min 33 sec 37
2227Ljiljana Miler 2 min 33 sec 37
2228Daniela Mužić 2 min 36 sec 37
2229Zvonimir Popovčić 2 min 38 sec 37
2230Martima Marić 2 min 41 sec 37
2231Antonio Grgurić 2 min 45 sec 37
2232Martina Marić 2 min 47 sec 37
2233Ana Leskovic 2 min 48 sec 37
2234Lars Vitas 2 min 48 sec 37
2235Ivan Šunjić 2 min 50 sec 37
2236Suncana Bosnjak Brkic 2 min 53 sec 37
2237Martina Marić 2 min 59 sec 37
2238Marijela Antunović 3 min 1 sec 37
2239Sara Cindrić 3 min 16 sec 37
2240Julijana Čikara 3 min 16 sec 37
2241Frano Mihaljević 3 min 23 sec 37
2242Tihana Plečko 3 min 42 sec 37
2243Julijana Čikara 3 min 43 sec 37
2244Antonio Grgurić 3 min 49 sec 37
2245Sara Cindrić 3 min 55 sec 37
2246Ivan Šunjić 4 min 8 sec 37
2247Sara Cindrić 4 min 9 sec 37
2248Zvonimir Popovčić 4 min 14 sec 37
2249Sara Cindrić 4 min 17 sec 37
2250Mm 4 min 17 sec 37
2251Mm 4 min 18 sec 37
2252Mm 4 min 24 sec 37
2253Martina Marić 4 min 29 sec 37
2254Bb 4 min 36 sec 37
2255Martina Marić 4 min 36 sec 37
2256Ivana Rozić 4 min 36 sec 37
2257Martina Marić 4 min 49 sec 37
2258Maksimilijan Mrak 5 min 3 sec 37
2259Martina Marić 5 min 9 sec 37
2260Ivan Šunjić 5 min 12 sec 37
2261Marko Henčić 5 min 16 sec 37
2262Mm 5 min 16 sec 37
2263davor pintaric 5 min 21 sec 37
2264Sandra Ljubas 5 min 23 sec 37
2265Mm 5 min 27 sec 37
2266Marijana Klarić 5 min 33 sec 37
2267Maksimilijan Mrak 5 min 40 sec 37
2268marija berendika 5 min 54 sec 37
2269Lorena Boldin 6 min 8 sec 37
2270Marko Čulima 6 min 19 sec 37
2271Marijela Antunović 6 min 37 sec 37
2272Lars Vitas 6 min 47 sec 37
2273Mm 6 min 53 sec 37
2274Marko Henčić 6 min 55 sec 37
2275Martina Marić 6 min 56 sec 37
2276Martina Marić 7 min 19 sec 37
2277Martina Mačković 7 min 23 sec 37
2278Martina Mačković 8 min 4 sec 37
2279Marko Henčić 8 min 36 sec 37
2280Martina Mačković 8 min 43 sec 37
2281Martina Marić 8 min 58 sec 37
2282Martina Marić 9 min 0 sec 37
2283Martina Mačković 9 min 12 sec 37
2284Marko Henčić 9 min 34 sec 37
2285Mm 9 min 57 sec 37
2286Martina Marić 10 min 16 sec 37
2287Maksimilijan Mrak 12 min 42 sec 37
2288Marko Henčić 13 min 18 sec 37
2289Frano Mihaljević 15 min 29 sec 37
2290Robert Vrkić 15 min 34 sec 37
2291dasdasd 16 min 57 sec 37
2292s 17 min 11 sec 37
2293Martina Mačković 18 min 55 sec 37
2294Martina Mačković 19 min 4 sec 37
2295Mario Petricevic 46 sec 36
2296Valentina Malović 47 sec 36
2297marija berendika 48 sec 36
2298marija berendika 48 sec 36
2299marija berendika 48 sec 36
2300marija berendika 48 sec 36
2301Radmila Berendika 48 sec 36
2302marija berendika 48 sec 36
2303marija berendika 48 sec 36
2304Radmila Berendika 49 sec 36
2305marija berendika 49 sec 36
2306marija berendika 49 sec 36
2307Radmila Berendika 49 sec 36
2308Radmila Berendika 49 sec 36
2309Radmila Berendika 49 sec 36
2310Radmila Berendika 49 sec 36
2311Zvonimir Popovčić 49 sec 36
2312marija berendika 49 sec 36
2313Radmila Berendika 50 sec 36
2314Radmila Berendika 50 sec 36
2315marija berendika 50 sec 36
2316marija berendika 50 sec 36
2317marija berendika 50 sec 36
2318Radmila Berendika 50 sec 36
2319Radmila Berendika 50 sec 36
2320Radmila Berendika 50 sec 36
2321Radmila Berendika 50 sec 36
2322Radmila Berendika 50 sec 36
2323Radmila Berendika 50 sec 36
2324marija berendika 50 sec 36
2325marija berendika 50 sec 36
2326marija berendika 50 sec 36
2327marija berendika 50 sec 36
2328marija berendika 50 sec 36
2329marija berendika 50 sec 36
2330marija berendika 51 sec 36
2331marija berendika 51 sec 36
2332Radmila Berendika 51 sec 36
2333marija berendika 51 sec 36
2334Radmila Berendika 51 sec 36
2335Radmila Berendika 51 sec 36
2336Zvonimir Popovčić 51 sec 36
2337Martina Mačković 51 sec 36
2338marija berendika 51 sec 36
2339marija berendika 51 sec 36
2340marija berendika 51 sec 36
2341marija berendika 51 sec 36
2342marija berendika 51 sec 36
2343Borna Treska 52 sec 36
2344Marijana Sokolovic 52 sec 36
2345Gabriela Danita Mandić 52 sec 36
2346marija berendika 52 sec 36
2347marija berendika 52 sec 36
2348marija berendika 52 sec 36
2349Radmila Berendika 52 sec 36
2350Zvonimir Popovčić 52 sec 36
2351Zvonimir Popovčić 52 sec 36
2352marija berendika 52 sec 36
2353marija berendika 52 sec 36
2354marija berendika 52 sec 36
2355marija berendika 52 sec 36
2356marija berendika 53 sec 36
2357Radmila Berendika 53 sec 36
2358marija berendika 53 sec 36
2359marija berendika 53 sec 36
2360Radmila Berendika 53 sec 36
2361Radmila Berendika 53 sec 36
2362Radmila Berendika 53 sec 36
2363Zvonimir Popovčić 53 sec 36
2364marija berendika 53 sec 36
2365marija berendika 53 sec 36
2366marija berendika 53 sec 36
2367marija berendika 53 sec 36
2368marija berendika 53 sec 36
2369Gabriela Danita Mandić 54 sec 36
2370marija berendika 54 sec 36
2371marija berendika 54 sec 36
2372marija berendika 54 sec 36
2373marija berendika 54 sec 36
2374Radmila Berendika 54 sec 36
2375marija berendika 54 sec 36
2376Martina Mackovic 54 sec 36
2377marija berendika 54 sec 36
2378marija berendika 54 sec 36
2379Borna Treska 55 sec 36
2380Borna Treska 55 sec 36
2381MarijanaSokolovic 55 sec 36
2382Marijana Sokolovic 55 sec 36
2383Martina Marić 55 sec 36
2384Gabriela Danita Mandić 55 sec 36
2385marija berendika 55 sec 36
2386Radmila Berendika 55 sec 36
2387Radmila Berendika 55 sec 36
2388marija berendika 55 sec 36
2389marija berendika 55 sec 36
2390marija berendika 55 sec 36
2391Gabriela Danita Mandić 56 sec 36
2392Marijana Sokolovic 56 sec 36
2393Antonio Grgurić 56 sec 36
2394Marijana Sokolovic 56 sec 36
2395Milka Jelovac 56 sec 36
2396Marijana Sokolovic 56 sec 36
2397Radmila Berendika 56 sec 36
2398Martina Marić 56 sec 36
2399marija berendika 56 sec 36
2400marija berendika 56 sec 36
2401Borna Treska 57 sec 36
2402Marijana Sokolovic 57 sec 36
2403Marijana Sokolovic 57 sec 36
2404Gabriela Danita Mandić 57 sec 36
2405Radmila Berendika 57 sec 36
2406Martina Marić 57 sec 36
2407Martina Marić 57 sec 36
2408Gabriela Danita Mandić 58 sec 36
2409marija berendika 58 sec 36
2410Milka Jelovac 58 sec 36
2411marija berendika 58 sec 36
2412Martina Marić 58 sec 36
2413Martina Marić 58 sec 36
2414marija berendika 58 sec 36
2415Borna Treska 59 sec 36
2416Borna Treska 59 sec 36
2417Gabriela Danita Mandić 59 sec 36
2418Marijana Sokolovic 59 sec 36
2419Martina Marić 59 sec 36
2420Martina Marić 59 sec 36
2421Borna Treska 1 min 0 sec 36
2422Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 36
2423Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 36
2424Marija Berendika 1 min 0 sec 36
2425Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 36
2426Radmila Berendika 1 min 0 sec 36
2427Martina Marić 1 min 0 sec 36
2428Martina Marić 1 min 0 sec 36
2429Borna Treska 1 min 1 sec 36
2430Borna Treska 1 min 1 sec 36
2431Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 36
2432Martina Marić 1 min 1 sec 36
2433Martina Marić 1 min 1 sec 36
2434Antonio Grgurić 1 min 2 sec 36
2435Borna Treska 1 min 2 sec 36
2436marija berendika 1 min 2 sec 36
2437Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 36
2438marija berendika 1 min 2 sec 36
2439Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 36
2440marija berendika 1 min 2 sec 36
2441marija berendika 1 min 2 sec 36
2442Martina Marić 1 min 2 sec 36
2443marija berendika 1 min 3 sec 36
2444Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 36
2445Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 36
2446Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 36
2447Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 36
2448marija berendika 1 min 3 sec 36
2449Martina Marić 1 min 3 sec 36
2450Martina Marić 1 min 4 sec 36
2451Martina Marić 1 min 4 sec 36
2452Martina Marić 1 min 4 sec 36
2453Martina Marić 1 min 4 sec 36
2454Martina Marić 1 min 4 sec 36
2455Marijana Sokolovic 1 min 5 sec 36
2456Gabriela Danita Mandić 1 min 5 sec 36
2457Martina Marić 1 min 5 sec 36
2458Borna Treska 1 min 6 sec 36
2459Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 36
2460Martina Marić 1 min 6 sec 36
2461Martina Marić 1 min 6 sec 36
2462Martina Marić 1 min 6 sec 36
2463Martina Marić 1 min 6 sec 36
2464Antonio Grgurić 1 min 7 sec 36
2465Borna Treska 1 min 7 sec 36
2466Borna Treska 1 min 7 sec 36
2467Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 36
2468Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 36
2469Martina Marić 1 min 7 sec 36
2470Borna Treska 1 min 8 sec 36
2471Martina Marić 1 min 8 sec 36
2472Antonio Grgurić 1 min 9 sec 36
2473Marijana Sokolovic 1 min 9 sec 36
2474marija berendika 1 min 9 sec 36
2475Martina Marić 1 min 9 sec 36
2476Borna Treska 1 min 10 sec 36
2477Martina Marić 1 min 10 sec 36
2478Martina Marić 1 min 10 sec 36
2479Borna Treska 1 min 11 sec 36
2480Borna Treska 1 min 11 sec 36
2481Borna Treska 1 min 11 sec 36
2482Borna Treska 1 min 11 sec 36
2483Gabriela Danita Mandić 1 min 11 sec 36
2484Martina Marić 1 min 11 sec 36
2485Martina Marić 1 min 11 sec 36
2486Martina Marić 1 min 11 sec 36
2487Martina Marić 1 min 11 sec 36
2488Borna Treska 1 min 12 sec 36
2489Borna Treska 1 min 12 sec 36
2490Borna Treska 1 min 12 sec 36
2491Borna Treska 1 min 12 sec 36
2492Milka Jelovac 1 min 12 sec 36
2493Martina Marić 1 min 12 sec 36
2494Martina Marić 1 min 12 sec 36
2495Martina Marić 1 min 12 sec 36
2496Borna Treska 1 min 13 sec 36
2497Borna Treska 1 min 14 sec 36
2498Borna Treska 1 min 14 sec 36
2499Vanessa Lošić 1 min 14 sec 36
2500Ana Leskovic 1 min 14 sec 36
2501marija berendika 1 min 14 sec 36
2502Ana Leskovic 1 min 14 sec 36
2503Borna Treska 1 min 15 sec 36
2504Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 15 sec 36
2505Ana Leskovic 1 min 15 sec 36
2506ina kašaj 1 min 15 sec 36
2507marija berendika 1 min 15 sec 36
2508Martina Marić 1 min 15 sec 36
2509Martina Marić 1 min 15 sec 36
2510Borna Treska 1 min 16 sec 36
2511MLADEN BERENDIKA 1 min 16 sec 36
2512Mladen Berendika 1 min 16 sec 36
2513Ana Leskovic 1 min 16 sec 36
2514Marijela Antunović 1 min 16 sec 36
2515marija berendika 1 min 16 sec 36
2516marija berendika 1 min 16 sec 36
2517Martina Marić 1 min 16 sec 36
2518marija berendika 1 min 17 sec 36
2519Antonio Grgurić 1 min 18 sec 36
2520Milka Jelovac 1 min 18 sec 36
2521Milka Jelovac 1 min 18 sec 36
2522MARIJA BERENDIKA 1 min 18 sec 36
2523Ana Leskovic 1 min 18 sec 36
2524Milka JELOVAC 1 min 18 sec 36
2525Milka Jelovac 1 min 19 sec 36
2526Ana Leskovic 1 min 19 sec 36
2527marija berendika 1 min 19 sec 36
2528marija berendika 1 min 19 sec 36
2529marija berendika 1 min 19 sec 36
2530Milka Jelovac 1 min 20 sec 36
2531Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2532Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2533Ana Leskovic 1 min 20 sec 36
2534marija berendika 1 min 20 sec 36
2535Anja Didović 1 min 20 sec 36
2536Martina Marić 1 min 20 sec 36
2537Vanessa Lošić 1 min 21 sec 36
2538Lada Bošnjak 1 min 21 sec 36
2539Martina Marić 1 min 21 sec 36
2540MLADEN BERENDIKA 1 min 22 sec 36
2541Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 36
2542Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 22 sec 36
2543Milka Jelovac 1 min 22 sec 36
2544Ana Leskovic 1 min 23 sec 36
2545Ana Leskovic 1 min 23 sec 36
2546Sunčana Brkić 1 min 24 sec 36
2547Milka Jelovac 1 min 24 sec 36
2548mladen berendika 1 min 25 sec 36
2549Ana Leskovic 1 min 25 sec 36
2550radmila berendika 1 min 26 sec 36
2551Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2552Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2553Ana Leskovic 1 min 26 sec 36
2554Anja Didović 1 min 26 sec 36
2555Lada Bošnjak 1 min 27 sec 36
2556Lada Bošnjak 1 min 27 sec 36
2557marija berendika 1 min 28 sec 36
2558Ana Leskovic 1 min 28 sec 36
2559Ana Leskovic 1 min 28 sec 36
2560Mihaela Babić 1 min 29 sec 36
2561RADMILA BERENDIKA 1 min 29 sec 36
2562mladen berendika 1 min 29 sec 36
2563mladen berendika 1 min 29 sec 36
2564Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2565Marijana Sokolovic 1 min 29 sec 36
2566Ina Kašaj 1 min 29 sec 36
2567Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2568Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2569Ana Leskovic 1 min 29 sec 36
2570Antonio Grgurić 1 min 30 sec 36
2571Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2572Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2573Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2574Sunčana Brkić 1 min 30 sec 36
2575Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2576Radmila Berendika 1 min 30 sec 36
2577Ana Leskovic 1 min 30 sec 36
2578Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 31 sec 36
2579Ana Leskovic 1 min 31 sec 36
2580Julijana Čikara 1 min 31 sec 36
2581marija berendika 1 min 31 sec 36
2582Ana Leskovic 1 min 31 sec 36
2583Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 32 sec 36
2584mladen berendika 1 min 32 sec 36
2585radmila berendika 1 min 32 sec 36
2586Mladen Berendika 1 min 32 sec 36
2587Ana Leskovic 1 min 32 sec 36
2588Lars Vitas 1 min 32 sec 36
2589Marija Berendika 1 min 33 sec 36
2590Ana Leskovic 1 min 33 sec 36
2591Marko Veizović 1 min 33 sec 36
2592marija berendika 1 min 34 sec 36
2593MARIJANA SOKOLOVIC 1 min 34 sec 36
2594Ana Leskovic 1 min 34 sec 36
2595Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 35 sec 36
2596marija berendika 1 min 35 sec 36
2597Ana Leskovic 1 min 35 sec 36
2598marija berendika 1 min 35 sec 36
2599Ana Leskovic 1 min 36 sec 36
2600Vanessa Lošić 1 min 36 sec 36
2601marija berendika 1 min 36 sec 36
2602Ana Leskovic 1 min 36 sec 36
2603marija berendika 1 min 37 sec 36
2604Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 36
2605Ana Leskovic 1 min 37 sec 36
2606Mm 1 min 37 sec 36
2607Lars Vitas 1 min 38 sec 36
2608marija berendika 1 min 39 sec 36
2609Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 39 sec 36
2610Zrinka Pavlinec 1 min 39 sec 36
2611Ana Leskovic 1 min 39 sec 36
2612Ana Leskovic 1 min 39 sec 36
2613Ruža Klarić 1 min 39 sec 36
2614Radmila Berendika 1 min 40 sec 36
2615Filip Konić 1 min 40 sec 36
2616Ruža Klarić 1 min 40 sec 36
2617Mladen Berendika 1 min 41 sec 36
2618Marijana Sokolovic 1 min 41 sec 36
2619Ruža Klarić 1 min 41 sec 36
2620Marija Berendika 1 min 42 sec 36
2621Ina Kašaj 1 min 42 sec 36
2622marija berendika 1 min 43 sec 36
2623Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 43 sec 36
2624Martina Mačković 1 min 43 sec 36
2625Martina Mačković 1 min 43 sec 36
2626marija berendika 1 min 44 sec 36
2627Ruža Klarić 1 min 44 sec 36
2628Ruža Klarić 1 min 44 sec 36
2629Antonio Grgurić 1 min 45 sec 36
2630Marija Berendika 1 min 45 sec 36
2631mladen berendika 1 min 46 sec 36
2632Ll 1 min 46 sec 36
2633Chloe onsea 1 min 46 sec 36
2634057 1 min 47 sec 36
2635057 1 min 47 sec 36
2636marija berendika 1 min 48 sec 36
2637Marijela Antunović 1 min 48 sec 36
2638Marijela Antunović 1 min 48 sec 36
2639Tomislav Bekavac 1 min 48 sec 36
2640Ruža Klarić 1 min 51 sec 36
2641Mm 1 min 52 sec 36
2642Žm 1 min 52 sec 36
2643Antonio Grgurić 1 min 54 sec 36
2644Ljiljana Miler 1 min 54 sec 36
2645Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 56 sec 36
2646Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 56 sec 36
2647Daniela Mužić 1 min 56 sec 36
2648Martina Mačković 1 min 57 sec 36
2649Martina Mačković 1 min 57 sec 36
2650marija berendika 1 min 58 sec 36
2651abc 1 min 58 sec 36
2652Martina Mačković 2 min 0 sec 36
2653Martina Mačković 2 min 1 sec 36
2654123 2 min 1 sec 36
2655marija berendika 2 min 1 sec 36
2656Sandra Rozman 2 min 2 sec 36
2657Lars Vitas 2 min 2 sec 36
2658Marijela Amtunović 2 min 2 sec 36
2659Ljiljana Miler 2 min 3 sec 36
2660Mm 2 min 5 sec 36
2661Antonio Grgurić 2 min 6 sec 36
2662Ljiljana Miler 2 min 6 sec 36
2663Ljiljana Miler 2 min 6 sec 36
2664marija berendika 2 min 7 sec 36
2665Ljiljana Miler 2 min 9 sec 36
2666Ana Leskovic 2 min 11 sec 36
2667Marijela Antunović 2 min 13 sec 36
2668Daniela Mužić 2 min 14 sec 36
2669davor pintaric 2 min 16 sec 36
2670Davor Pintarić 2 min 17 sec 36
2671Marijela Antunović 2 min 18 sec 36
2672Ivona Radić 2 min 23 sec 36
2673Ljiljana Miler 2 min 24 sec 36
2674Daniela Mužić 2 min 34 sec 36
2675Daniela Mužić 2 min 34 sec 36
2676Tihana Plečko 2 min 34 sec 36
2677sa nd 2 min 35 sec 36
2678Mladen Berendika 2 min 36 sec 36
2679Martina Mačković 2 min 36 sec 36
2680Daniela Mužić 2 min 39 sec 36
2681Izabela Bencek Svetec 2 min 39 sec 36
2682Martina Mačković 2 min 43 sec 36
2683Robert Vrkić 2 min 44 sec 36
2684Anja Didović 2 min 46 sec 36
2685Marijela Antunović 2 min 51 sec 36
2686Sandra Rozman 2 min 55 sec 36
2687Tihana Plečko 2 min 55 sec 36
2688Lars Vitas 2 min 56 sec 36
2689Martina Marič 3 min 0 sec 36
2690Sara Cindrić 3 min 4 sec 36
2691Marko Henčić 3 min 4 sec 36
2692Tihana Plečko 3 min 5 sec 36
2693Ivan Šunjić 3 min 5 sec 36
2694Maksimilijan Mrak 3 min 7 sec 36
2695Ivona Radić 3 min 9 sec 36
2696Julijana Čikara 3 min 11 sec 36
2697Julijana Čikara 3 min 18 sec 36
2698Daniela Mužić 3 min 25 sec 36
2699Lars Vitas 3 min 25 sec 36
2700Marcela Plečko 3 min 25 sec 36
2701Lars Vitas 3 min 31 sec 36
2702Tomislav Bekavac 3 min 33 sec 36
2703Marko Henčić 3 min 40 sec 36
2704Sandra Rozman 3 min 42 sec 36
2705Zvonimir Popovčić 3 min 51 sec 36
2706Borna Treska 4 min 19 sec 36
2707Martina Marić 4 min 27 sec 36
2708Ivana Rozić 4 min 37 sec 36
2709Mm 4 min 50 sec 36
2710Sara Cindrić 5 min 19 sec 36
2711Chloe Onsea 5 min 21 sec 36
2712Ariana Mužić 5 min 23 sec 36
2713Martina Marić 5 min 26 sec 36
2714Zlatko Međimurec 5 min 59 sec 36
2715Martina Marić 6 min 3 sec 36
2716Martina Marić 6 min 44 sec 36
2717Vesna Grmovšek 6 min 56 sec 36
2718Sandra Ljubas 7 min 18 sec 36
2719Zvonimir Popovčić 7 min 35 sec 36
2720Davor Pintarić 7 min 37 sec 36
2721Martina Marić 7 min 43 sec 36
2722aaa 8 min 34 sec 36
2723Martina Mačković 8 min 44 sec 36
2724Ivana Rozić 8 min 52 sec 36
2725Martina Mačković 8 min 53 sec 36
2726Martina Marić 9 min 22 sec 36
2727Marina Vuglovečki 9 min 27 sec 36
2728Martina Mačković 9 min 59 sec 36
2729Ivona Eterović 10 min 9 sec 36
2730Ivana Rozić 10 min 37 sec 36
2731Marko Henčić 11 min 2 sec 36
2732Ivana Rozić 11 min 32 sec 36
2733Martina Mačković 11 min 53 sec 36
2734Martina Marić 11 min 54 sec 36
2735Martina Mačković 12 min 3 sec 36
2736Sara Cindrić 12 min 32 sec 36
2737Martina Marić 12 min 39 sec 36
2738Sandra Ljubas 14 min 58 sec 36
2739Davor Širanović 17 min 28 sec 36
2740Martin Reljanović 19 min 37 sec 36
2741Valentina Malović 44 sec 35
2742Radmila Berendika 46 sec 35
2743Valentina Malović 46 sec 35
2744marija berendika 46 sec 35
2745marija berendika 47 sec 35
2746marija berendika 47 sec 35
2747marija berendika 47 sec 35
2748Radmila Berendika 47 sec 35
2749marija berendika 47 sec 35
2750marija berendika 48 sec 35
2751Radmila Berendika 48 sec 35
2752marija berendika 48 sec 35
2753marija berendika 49 sec 35
2754Radmila Berendika 49 sec 35
2755marija berendika 49 sec 35
2756marija berendika 49 sec 35
2757marija berendika 50 sec 35
2758Radmila Berendika 50 sec 35
2759Zvonimir Popovčić 50 sec 35
2760marija berendika 50 sec 35
2761marija berendika 50 sec 35
2762marija berendika 50 sec 35
2763marija berendika 50 sec 35
2764marija berendika 51 sec 35
2765marija berendika 51 sec 35
2766Radmila Berendika 51 sec 35
2767marija berendika 51 sec 35
2768marija berendika 51 sec 35
2769marija berendika 52 sec 35
2770Radmila Berendika 52 sec 35
2771Radmila Berendika 52 sec 35
2772Zvonimir Popovčić 52 sec 35
2773marija berendika 52 sec 35
2774marija berendika 52 sec 35
2775marija berendika 52 sec 35
2776Borna Treska 53 sec 35
2777marija berendika 53 sec 35
2778Zvonimir Popovčić 53 sec 35
2779marija berendika 53 sec 35
2780marija berendika 54 sec 35
2781Radmila Berendika 54 sec 35
2782Zvonimir Popovčić 54 sec 35
2783marija berendika 54 sec 35
2784marija berendika 54 sec 35
2785marija berendika 54 sec 35
2786Gabriela Danita Mandić 55 sec 35
2787marija berendika 55 sec 35
2788marija berendika 55 sec 35
2789Radmila Berendika 55 sec 35
2790marija berendika 55 sec 35
2791marija berendika 55 sec 35
2792Borna Treska 56 sec 35
2793Radmila Berendika 56 sec 35
2794Marijana Sokolovic 56 sec 35
2795Marijana Sokolovic 56 sec 35
2796Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2797Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2798Gabriela Danita Mandić 56 sec 35
2799Radmila Berendika 56 sec 35
2800Radmila Berendika 56 sec 35
2801Marijana Sokolovic 57 sec 35
2802Marijana Sokolovic 57 sec 35
2803marija berendika 57 sec 35
2804Borna Treska 58 sec 35
2805Borna Treska 58 sec 35
2806Marijana Sokolovic 58 sec 35
2807marija berendika 58 sec 35
2808Radmila Berendika 58 sec 35
2809Martina Marić 58 sec 35
2810marija berendika 59 sec 35
2811marija berendika 59 sec 35
2812Radmila Berendika 59 sec 35
2813Martina Marić 59 sec 35
2814Borna Treska 1 min 0 sec 35
2815Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 35
2816Borna Treska 1 min 1 sec 35
2817Gabriela Danita Mandić 1 min 1 sec 35
2818Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 35
2819marija berendika 1 min 1 sec 35
2820Martina Marić 1 min 1 sec 35
2821Borna Treska 1 min 2 sec 35
2822Borna Treska 1 min 2 sec 35
2823Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2824Gabriela Danita Mandić 1 min 2 sec 35
2825Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2826Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 35
2827marija berendika 1 min 2 sec 35
2828Gabriela Danita Mandić 1 min 3 sec 35
2829Marijana Sokolovic 1 min 3 sec 35
2830Martina Marić 1 min 3 sec 35
2831Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 35
2832Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 35
2833Gabriela Danita Mandić 1 min 4 sec 35
2834Antonio Grgurić 1 min 5 sec 35
2835Martina Marić 1 min 5 sec 35
2836Gabriela Danita Mandić 1 min 6 sec 35
2837Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 35
2838Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 35
2839Borna Treska 1 min 7 sec 35
2840marija berendika 1 min 7 sec 35
2841Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 35
2842Gabriela Danita Mandić 1 min 7 sec 35
2843Borna Treska 1 min 9 sec 35
2844marija berendika 1 min 9 sec 35
2845Borna Treska 1 min 10 sec 35
2846Martina Marić 1 min 10 sec 35
2847Martina Marić 1 min 10 sec 35
2848Martina Marić 1 min 11 sec 35
2849Borna Treska 1 min 13 sec 35
2850Viseslav Raos 1 min 13 sec 35
2851Martina Marić 1 min 13 sec 35
2852Borna Treska 1 min 14 sec 35
2853Borna Treska 1 min 15 sec 35
2854Radmila Berendika 1 min 15 sec 35
2855Martina Marić 1 min 15 sec 35
2856Anja Didović 1 min 16 sec 35
2857Vanessa Lošić 1 min 17 sec 35
2858Vanessa Lošić 1 min 18 sec 35
2859Anja Didović 1 min 18 sec 35
2860Martina Marić 1 min 18 sec 35
2861Martina Marić 1 min 18 sec 35
2862Anja Didović 1 min 19 sec 35
2863Martina Marić 1 min 19 sec 35
2864Antonio Grgurić 1 min 20 sec 35
2865Ana Leskovic 1 min 20 sec 35
2866marija berendika 1 min 20 sec 35
2867Zrinka Pavlinec 1 min 20 sec 35
2868Ana Leskovic 1 min 20 sec 35
2869Martina Marić 1 min 20 sec 35
2870MARIJA BERENDIKA 1 min 21 sec 35
2871Ana Leskovic 1 min 22 sec 35
2872Ana Leskovic 1 min 22 sec 35
2873Vanessa Lošić 1 min 23 sec 35
2874Mladen Berendika 1 min 23 sec 35
2875Ana Leskovic 1 min 23 sec 35
2876Ana Leskovic 1 min 24 sec 35
2877marija berendika 1 min 24 sec 35
2878marija berendika 1 min 24 sec 35
2879Mihaela Babić 1 min 24 sec 35
2880Milka Jelovac 1 min 25 sec 35
2881Ana Leskovic 1 min 25 sec 35
2882Borna Treska 1 min 26 sec 35
2883Vanessa Lošić 1 min 26 sec 35
2884Ana Leskovic 1 min 26 sec 35
2885Marko Veizović 1 min 27 sec 35
2886Borna Treska 1 min 28 sec 35
2887Ana Leskovic 1 min 28 sec 35
2888marija berendika 1 min 29 sec 35
2889Vanessa Lošić 1 min 29 sec 35
2890Lada Bošnjak 1 min 29 sec 35
2891marija berendika 1 min 30 sec 35
2892Milka Jelovac 1 min 30 sec 35
2893Ana Leskovic 1 min 30 sec 35
2894Martina Marić 1 min 30 sec 35
2895marija berendika 1 min 31 sec 35
2896Marijela Antunović 1 min 31 sec 35
2897Marko Henčić 1 min 31 sec 35
2898marija berendika 1 min 32 sec 35
2899Marija Berendika 1 min 33 sec 35
2900marija berendika 1 min 33 sec 35
2901Lada Bošnjak 1 min 33 sec 35
2902Julijana Čikara 1 min 33 sec 35
2903Anja Didović 1 min 33 sec 35
2904Zrinka 1 min 34 sec 35
2905Marija Berendika 1 min 35 sec 35
2906marija berendika 1 min 35 sec 35
2907Mladen Berendika 1 min 35 sec 35
2908Marija Berendika 1 min 36 sec 35
2909Vanessa Lošić 1 min 36 sec 35
2910Ina Kašaj 1 min 36 sec 35
2911marija berendika 1 min 36 sec 35
2912marija berendika 1 min 37 sec 35
2913Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 37 sec 35
2914Martina Marić 1 min 37 sec 35
2915Ruža Klarić 1 min 37 sec 35
2916Filip Konić 1 min 38 sec 35
2917Marija Berendika 1 min 41 sec 35
2918Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 41 sec 35
2919Filip Konić 1 min 41 sec 35
2920marija berendika 1 min 42 sec 35
2921Marija Berendika 1 min 42 sec 35
2922marija berendika 1 min 42 sec 35
2923Marija Berendika 1 min 42 sec 35
2924marija berendika 1 min 43 sec 35
2925marija berendika 1 min 44 sec 35
2926Martina Mačković 1 min 44 sec 35
2927Marija Berendika 1 min 45 sec 35
2928Martina Mačković 1 min 45 sec 35
2929Ruža Klarić 1 min 45 sec 35
2930Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 46 sec 35
2931Martina Mačković 1 min 47 sec 35
2932Marija Berendika 1 min 49 sec 35
2933Mladen Berendika 1 min 49 sec 35
2934marija berendika 1 min 50 sec 35
2935Višeslav Raos 1 min 50 sec 35
2936Zrinka 1 min 50 sec 35
2937marija berendika 1 min 51 sec 35
2938Filip Konić 1 min 51 sec 35
2939Martina Mačković 1 min 51 sec 35
2940Martina Mačković 1 min 51 sec 35
2941Martina Mačković 1 min 52 sec 35
2942marija berendika 1 min 53 sec 35
2943Ljiljana Miler 1 min 54 sec 35
2944onsea chloe 1 min 55 sec 35
2945Ljiljana Miler 1 min 55 sec 35
2946marija berendika 1 min 56 sec 35
2947Višeslav Raos 1 min 58 sec 35
2948Antonio Grgurić 1 min 59 sec 35
2949Marija Berendika 2 min 0 sec 35
2950marija berendika 2 min 0 sec 35
2951Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 0 sec 35
2952Ljiljana Miler 2 min 0 sec 35
2953Marko Henčić 2 min 1 sec 35
2954Robert Vrkić 2 min 1 sec 35
2955Ljiljana Miler 2 min 2 sec 35
2956Ljiljana Miler 2 min 2 sec 35
2957Marija Berendika 2 min 3 sec 35
2958Davor Pintarić 2 min 3 sec 35
2959Ljiljana Miler 2 min 3 sec 35
2960Robert Vrkić 2 min 4 sec 35
2961Marko Čulina 2 min 4 sec 35
2962Ljiljana Miler 2 min 5 sec 35
2963Ana Leskovic 2 min 6 sec 35
2964057 2 min 6 sec 35
2965Ljiljana Miler 2 min 7 sec 35
2966Borislav Svetec 2 min 8 sec 35
2967davor pintaric 2 min 8 sec 35
2968Davor Pintarić 2 min 9 sec 35
2969Robert Vrkić 2 min 10 sec 35
2970Daniela Mužić 2 min 10 sec 35
2971Sandra 2 min 11 sec 35
2972Ljiljana Miler 2 min 11 sec 35
2973Borislav Svetec 2 min 12 sec 35
2974Daniela Mužić 2 min 12 sec 35
2975Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 12 sec 35
2976Ljiljana Miler 2 min 12 sec 35
2977Onsea chloe 2 min 13 sec 35
2978Ljiljana Miler 2 min 13 sec 35
2979Ljiljana Miler 2 min 14 sec 35
2980Izabela Bencek Svetec 2 min 15 sec 35
2981Davor Pintarić 2 min 18 sec 35
2982davor pintarić 2 min 18 sec 35
2983Borna Treska 2 min 20 sec 35
2984Onsea chloe 2 min 21 sec 35
2985Ljiljana Miler 2 min 21 sec 35
2986Marija Berendika 2 min 24 sec 35
2987Martina Marić 2 min 26 sec 35
2988Ljiljana Miler 2 min 26 sec 35
2989davor pintarić 2 min 27 sec 35
2990Daniela Mužić 2 min 29 sec 35
2991Anja Didović 2 min 32 sec 35
2992Tihana Plečko 2 min 32 sec 35
2993Lars Vitas 2 min 33 sec 35
2994Martina Mačković 2 min 38 sec 35
2995Ljiljana Miler 2 min 38 sec 35
2996Daniela Mužić 2 min 39 sec 35
2997Marko Veizović 2 min 39 sec 35
2998Tihana Plečko 2 min 39 sec 35
2999Daniela Mužić 2 min 40 sec 35
3000Ljiljana Miler 2 min 41 sec 35
3001Ljiljana Miler 2 min 42 sec 35
3002Zvonimir Popovčić 2 min 45 sec 35
3003Martina Mačković 2 min 48 sec 35
3004Ivona Radić 2 min 51 sec 35
3005Marijela Antunović 2 min 55 sec 35
3006Lars Vitas 3 min 2 sec 35
3007Marijela Antunović 3 min 16 sec 35
3008None 3 min 20 sec 35
3009Željko Cindrić 3 min 21 sec 35
3010Izabela Bencek Svetec 3 min 25 sec 35
3011Ivančica Sklepić 3 min 27 sec 35
3012Maksimilijan Mrak 3 min 27 sec 35
3013Zlatko Međimurec 3 min 42 sec 35
3014Borislav Svetec 3 min 44 sec 35
3015Ivona Radić 3 min 48 sec 35
3016Mihaela Babić 3 min 54 sec 35
3017Julijana Čikara 4 min 3 sec 35
3018Ruža Klarić 4 min 4 sec 35
3019Tihana Plečko 4 min 12 sec 35
3020Mm 4 min 13 sec 35
3021Zlatko Međimurec 4 min 14 sec 35
3022Kk 4 min 15 sec 35
3023davor pintarić 4 min 24 sec 35
3024Marko Veizović 4 min 41 sec 35
3025Mm 4 min 43 sec 35
3026Tihana Plečko 4 min 59 sec 35
3027Martina Mačković 5 min 21 sec 35
3028Mm 5 min 28 sec 35
3029Tihana Plečko 5 min 39 sec 35
3030Zrinka 6 min 1 sec 35
3031Martina Marić 6 min 17 sec 35
3032Mm 6 min 26 sec 35
3033Mario Nekić 6 min 30 sec 35
3034davor pintarić 7 min 19 sec 35
3035Antonio Grgurić 7 min 22 sec 35
3036Leonarda Rusan 7 min 25 sec 35
3037Martina Mačković 7 min 33 sec 35
3038Tomislav Bekavac 7 min 40 sec 35
3039Chloe Onsea 8 min 18 sec 35
3040Marko Henčić 8 min 27 sec 35
3041Maja Dujlović 8 min 32 sec 35
3042Robert Stubičar 9 min 23 sec 35
3043Nikola Pavelić 10 min 41 sec 35
3044Zlatko Međimurec 11 min 28 sec 35
3045Lada Weygand 11 min 34 sec 35
3046Matija Đurđek 13 min 5 sec 35
3047Iva Banović 13 min 29 sec 35
3048Goran Bešen 13 min 33 sec 35
3049Gorao Deaad 14 min 16 sec 35
3050Martina Mačković 15 min 16 sec 35
3051Tina Buvinić 15 min 25 sec 35
3052Tomislav Baksa 15 min 26 sec 35
3053Ivana Juranić 16 min 35 sec 35
3054Matija Đurđek 17 min 24 sec 35
3055Zlatko Međimurec 19 min 7 sec 35
3056Robert Vrkić 19 min 35 sec 35
3057Marija Novosel 20 min 0 sec 35
3058Valentina Malović 45 sec 34
3059Valentina Malović 45 sec 34
3060marija berendika 47 sec 34
3061Radmila Berendika 48 sec 34
3062Zvonimir Popovčić 48 sec 34
3063Martina Mačković 48 sec 34
3064marija berendika 48 sec 34
3065marija berendika 48 sec 34
3066marija berendika 48 sec 34
3067marija berendika 49 sec 34
3068marija berendika 49 sec 34
3069marija berendika 50 sec 34
3070marija berendika 50 sec 34
3071marija berendika 50 sec 34
3072marija berendika 50 sec 34
3073marija berendika 50 sec 34
3074Radmila Berendika 51 sec 34
3075marija berendika 51 sec 34
3076marija berendika 51 sec 34
3077marija berendika 51 sec 34
3078marija berendika 52 sec 34
3079marija berendika 52 sec 34
3080marija berendika 52 sec 34
3081Marijana Sokolovic 54 sec 34
3082Radmila Berendika 55 sec 34
3083marija berendika 56 sec 34
3084Gabriela Danita Mandić 57 sec 34
3085Martina Marić 57 sec 34
3086marija berendika 58 sec 34
3087Marijana Sokolovic 58 sec 34
3088Gabriela Danita Mandić 59 sec 34
3089Martina Marić 59 sec 34
3090Antonio Grgurić 1 min 0 sec 34
3091Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 34
3092Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 34
3093Milka Jelovac 1 min 1 sec 34
3094Radmila Berendika 1 min 2 sec 34
3095Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 34
3096Martina Marić 1 min 2 sec 34
3097Borna Treska 1 min 3 sec 34
3098Martina Marić 1 min 4 sec 34
3099Martina Marić 1 min 4 sec 34
3100marija berendika 1 min 7 sec 34
3101Marijana Sokolovic 1 min 8 sec 34
3102Borna Treska 1 min 12 sec 34
3103Martina Marić 1 min 13 sec 34
3104Borna Treska 1 min 14 sec 34
3105Borna Treska 1 min 14 sec 34
3106Martina Marić 1 min 14 sec 34
3107Borna Treska 1 min 15 sec 34
3108Ana Leskovic 1 min 16 sec 34
3109Ana Leskovic 1 min 17 sec 34
3110Anja Didović 1 min 18 sec 34
3111radmila berendika 1 min 19 sec 34
3112Vanessa Lošić 1 min 20 sec 34
3113Martina Marić 1 min 21 sec 34
3114Ana Leskovic 1 min 22 sec 34
3115Ana Leskovic 1 min 23 sec 34
3116Ana Leskovic 1 min 25 sec 34
3117Domagoj Babić 1 min 26 sec 34
3118Vanessa Lošić 1 min 28 sec 34
3119Ana Leskovic 1 min 28 sec 34
3120Martina Mačković 1 min 28 sec 34
3121Ana Leskovic 1 min 28 sec 34
3122Ana Leskovic 1 min 29 sec 34
3123MLADEN BERENDIKA 1 min 30 sec 34
3124mladen berendika 1 min 30 sec 34
3125mladen berendika 1 min 32 sec 34
3126Martina Mačković 1 min 32 sec 34
3127marija berendika 1 min 33 sec 34
3128mladen berendika 1 min 33 sec 34
3129marija berendika 1 min 36 sec 34
3130marija berendika 1 min 36 sec 34
3131Marko Veizović 1 min 36 sec 34
3132Filip Konić 1 min 37 sec 34
3133Marija Berendika 1 min 38 sec 34
3134Vanessa Lošić 1 min 38 sec 34
3135Gabriela Danita Mandić 1 min 38 sec 34
3136Zrin 1 min 39 sec 34
3137mladen berendika 1 min 42 sec 34
3138marija berendika 1 min 43 sec 34
3139Marija Berendika 1 min 43 sec 34
3140Martina Mačković 1 min 43 sec 34
3141Julijana Čikara 1 min 44 sec 34
3142Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 46 sec 34
3143marija berendika 1 min 47 sec 34
3144marija berendika 1 min 48 sec 34
3145marija berendika 1 min 49 sec 34
3146Marija Berendika 1 min 49 sec 34
3147Martina Marić 1 min 49 sec 34
3148marija berendika 1 min 50 sec 34
3149Borislav Svetec 1 min 52 sec 34
3150marija berendika 1 min 52 sec 34
3151Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 52 sec 34
3152Ruža Klarić 1 min 53 sec 34
3153Ljiljana Miler 1 min 54 sec 34
3154Chloe onsea 1 min 56 sec 34
3155Marija Berendika 1 min 57 sec 34
3156Ruža Klarić 1 min 57 sec 34
3157Ruža Klarić 1 min 58 sec 34
3158Tomislav Ćuk 1 min 59 sec 34
3159Martina Mačković 1 min 59 sec 34
3160Julijana Čikara 2 min 1 sec 34
3161Ruža Klarić 2 min 1 sec 34
3162Ljiljana Miler 2 min 1 sec 34
3163marija berendika 2 min 2 sec 34
3164Ljiljana Miler 2 min 2 sec 34
3165Robert Vrkić 2 min 3 sec 34
3166Ljiljana Miler 2 min 3 sec 34
3167Ljiljana Miler 2 min 4 sec 34
3168Tomislav Bekavac 2 min 5 sec 34
3169Ljiljana Miler 2 min 5 sec 34
3170Ljiljana Miler 2 min 5 sec 34
3171Lljiljana Miler 2 min 8 sec 34
3172Davor Pintarić 2 min 9 sec 34
3173Ruža Klarić 2 min 9 sec 34
3174Ljiljana Miler 2 min 9 sec 34
3175marina perković 2 min 10 sec 34
3176Borislav Svetec 2 min 11 sec 34
3177Kristijan Čuljak 2 min 12 sec 34
3178Borislav Svetec 2 min 13 sec 34
3179Ljiljana Miler 2 min 13 sec 34
3180Ljiljana Miler 2 min 14 sec 34
3181Ljiljana Miler 2 min 16 sec 34
3182Davor Pintarić 2 min 17 sec 34
3183Robert Vrkić 2 min 18 sec 34
3184Borislav Svetec 2 min 19 sec 34
3185davor pintarić 2 min 19 sec 34
3186Martina Mačković 2 min 21 sec 34
3187Ljiljana Miler 2 min 23 sec 34
3188Borislav Svetec 2 min 26 sec 34
3189Marija Berendika 2 min 26 sec 34
3190marija berendika 2 min 29 sec 34
3191Domagoj Babić 2 min 31 sec 34
3192Ljiljana Miler 2 min 31 sec 34
3193Davor Pintarić 2 min 35 sec 34
3194Borislav Svetec 2 min 36 sec 34
3195Zdenka Filippi 2 min 36 sec 34
3196Davor Pintarić 2 min 37 sec 34
3197Davor Pintarić 2 min 38 sec 34
3198davor pintarić 2 min 38 sec 34
3199Marina Gruban 2 min 39 sec 34
3200Martina Mačković 2 min 40 sec 34
3201Martina Marić 2 min 40 sec 34
3202Martina Mačković 2 min 42 sec 34
3203Zdenka Filippi 2 min 46 sec 34
3204Borislav Svetec 2 min 48 sec 34
3205Zdenka Filippi 2 min 48 sec 34
3206Zdenka Filippi 2 min 49 sec 34
3207Zdenka Filippi 2 min 50 sec 34
3208Daniela Mužić 2 min 51 sec 34
3209Zdenka Filippi 2 min 52 sec 34
3210Anita Drača 2 min 54 sec 34
3211Annemarie Marić 2 min 59 sec 34
3212Ljiljana Miler 3 min 11 sec 34
3213Borislav Svetec 3 min 14 sec 34
3214Zdenka Filippi 3 min 14 sec 34
3215Ivona Radić 3 min 18 sec 34
3216Marijela Antunović 3 min 20 sec 34
3217Sandra Rozman 3 min 55 sec 34
3218Martina Mačković 3 min 56 sec 34
3219M M 3 min 56 sec 34
3220Ljiljana Miler 4 min 2 sec 34
3221Ivan Nekić 4 min 54 sec 34
3222Julijana Čikara 5 min 2 sec 34
3223Mm 5 min 6 sec 34
3224Tomislav Bekavac 5 min 13 sec 34
3225Gh 5 min 19 sec 34
3226Katarina Grgić 5 min 23 sec 34
3227Davor Pintarić 5 min 28 sec 34
3228Zrinka Pavlinec 5 min 29 sec 34
3229davor pintarić 5 min 29 sec 34
3230Onsea Chloe 5 min 31 sec 34
3231Ivona Eterović 5 min 48 sec 34
3232Renata Kovačić 6 min 36 sec 34
3233Robert Vrkić 7 min 16 sec 34
3234Marko Henčić 8 min 8 sec 34
3235Duje Jakovčević 8 min 27 sec 34
3236Zlatko Međimurec 8 min 41 sec 34
3237Martina Mačković 8 min 43 sec 34
3238Ivona Eterović 9 min 18 sec 34
3239Martina Mačković 9 min 22 sec 34
3240Marko Henčić 9 min 23 sec 34
3241Tomislav Bekavac 10 min 18 sec 34
3242Jasminka Klemencic 11 min 24 sec 34
3243Robert Sviben 12 min 19 sec 34
3244Antonio Grgurić 13 min 13 sec 34
3245Robert Vrkić 13 min 18 sec 34
3246Tin Stubić 14 min 11 sec 34
3247Toni Delić 14 min 37 sec 34
3248Nikola Jelaš 16 min 26 sec 34
3249Ivana Rozić 17 min 49 sec 34
3250Dejan Budrović 18 min 30 sec 34
3251Tanja Kosanović 18 min 55 sec 34
3252Matep Šetriv 20 min 1 sec 34
3253marija berendika 46 sec 33
3254marija berendika 48 sec 33
3255marija berendika 49 sec 33
3256marija berendika 49 sec 33
3257marija berendika 49 sec 33
3258marija berendika 49 sec 33
3259marija berendika 50 sec 33
3260marija berendika 50 sec 33
3261Radmila Berendika 50 sec 33
3262marija berendika 51 sec 33
3263marija berendika 51 sec 33
3264marija berendika 51 sec 33
3265marija berendika 52 sec 33
3266marija berendika 54 sec 33
3267Marijana Sokolovic 56 sec 33
3268Marijana Sokolovic 57 sec 33
3269marija berendika 57 sec 33
3270marija berendika 58 sec 33
3271Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 33
3272Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 33
3273Martina Marić 1 min 2 sec 33
3274Marijana Sokolovic 1 min 4 sec 33
3275Martina Marić 1 min 5 sec 33
3276Marijana Sokolovic 1 min 6 sec 33
3277Martina Marić 1 min 10 sec 33
3278Borna Treska 1 min 17 sec 33
3279Ana Leskovic 1 min 19 sec 33
3280Borna Treska 1 min 20 sec 33
3281Vanessa Lošić 1 min 21 sec 33
3282Borna Treska 1 min 22 sec 33
3283mladen berendika 1 min 25 sec 33
3284Vanessa Lošić 1 min 27 sec 33
3285Ana Leskovic 1 min 27 sec 33
3286marija berendika 1 min 28 sec 33
3287Martina Mačković 1 min 32 sec 33
3288Ana Leskovic 1 min 33 sec 33
3289marija berendika 1 min 33 sec 33
3290Marija Berendika 1 min 33 sec 33
3291Martina Mačković 1 min 33 sec 33
3292Ana Leskovic 1 min 34 sec 33
3293Tomislav Ćuk 1 min 35 sec 33
3294Marija Berendika 1 min 36 sec 33
3295marija berendika 1 min 37 sec 33
3296Marija Berendika 1 min 40 sec 33
3297Marija Berendika 1 min 40 sec 33
3298marija berendika 1 min 40 sec 33
3299Sanela Simunic 1 min 40 sec 33
3300marija berendika 1 min 43 sec 33
3301marija berendika 1 min 43 sec 33
3302Anja Didović 1 min 43 sec 33
3303Z 1 min 44 sec 33
3304marija berendika 1 min 46 sec 33
3305marija berendika 1 min 47 sec 33
3306marija berendika 1 min 47 sec 33
3307Martina Mačković 1 min 49 sec 33
3308Marija Berendika 1 min 50 sec 33
3309Tomislav Bekavac 1 min 50 sec 33
3310Mladen Berendika 1 min 51 sec 33
3311marija berendika 1 min 52 sec 33
3312Martina Mačković 1 min 52 sec 33
3313Ruža Klarić 1 min 52 sec 33
3314Martina Mačković 1 min 53 sec 33
3315Tomislav Bekavac 1 min 54 sec 33
3316Tonka Guc 1 min 54 sec 33
3317marija berendika 1 min 55 sec 33
3318marija berendika 1 min 55 sec 33
3319Rozana Juras 1 min 56 sec 33
3320marija berendika 1 min 57 sec 33
3321Ljiljana Miler 1 min 59 sec 33
3322Borislav Svetec 2 min 1 sec 33
3323Borislav Svetec 2 min 1 sec 33
3324marija berendika 2 min 2 sec 33
3325Ljiljana Miler 2 min 2 sec 33
3326Domagoj Babić 2 min 5 sec 33
3327Izabela Bencek Svetec 2 min 8 sec 33
3328Ljiljana Miler 2 min 8 sec 33
3329Z 2 min 9 sec 33
3330Borislav Svetec 2 min 10 sec 33
3331Robert Vrkić 2 min 11 sec 33
3332Borislav Svetec 2 min 12 sec 33
3333Ana Leskovic 2 min 14 sec 33
3334Daniela Mužić 2 min 16 sec 33
3335Borislav Svetec 2 min 17 sec 33
3336Ljiljana Miler 2 min 20 sec 33
3337Ljiljana Miler 2 min 20 sec 33
3338Robert Vrkić 2 min 21 sec 33
3339Ljiljana Miler 2 min 24 sec 33
3340Ljiljana Miler 2 min 26 sec 33
3341Ljiljana Miler 2 min 28 sec 33
3342Davor Pintarić 2 min 29 sec 33
3343Borna Treska 2 min 32 sec 33
3344Davor Pintaric 2 min 32 sec 33
3345Daniela Mužić 2 min 33 sec 33
3346Ljiljana Miler 2 min 33 sec 33
3347Anja Didović 2 min 35 sec 33
3348Martina Mačković 2 min 35 sec 33
3349Marija Berendika 2 min 40 sec 33
3350Sandra Krajina 2 min 41 sec 33
3351Annemarie Marić 2 min 43 sec 33
3352Zdenka Filippi 2 min 43 sec 33
3353Annemarie Marić 2 min 47 sec 33
3354Jana Krišto 2 min 47 sec 33
3355Zdenka Filippi 2 min 49 sec 33
3356Zdenka Filippi 2 min 51 sec 33
3357Zdenka Filippi 2 min 52 sec 33
3358Zdenka Filippi 2 min 52 sec 33
3359Zdenka Filippi 2 min 54 sec 33
3360Anja Didović 2 min 55 sec 33
3361Sandra Krajina 2 min 55 sec 33
3362Borislav Svetec 2 min 56 sec 33
3363Zdenka Filippi 2 min 56 sec 33
3364Borislav Svetec 2 min 57 sec 33
3365Davor Pintarić 3 min 4 sec 33
3366Zdenka Filippi 3 min 4 sec 33
3367Zdenka Filippi 3 min 5 sec 33
3368Zdenka Filippi 3 min 6 sec 33
3369Ivona Radić 3 min 18 sec 33
3370Marko Henčić 3 min 25 sec 33
3371Daniela Mužić 3 min 25 sec 33
3372Filip Cirkvenčić 3 min 25 sec 33
3373Mislav Glibo 3 min 38 sec 33
3374Martina Mačković 3 min 44 sec 33
3375Lars Vitas 3 min 45 sec 33
3376Davor Pintaric 4 min 14 sec 33
3377Velimir Benić 4 min 16 sec 33
3378Mihaela Babić 4 min 35 sec 33
3379Đurđica Stojanović 4 min 39 sec 33
3380None 4 min 57 sec 33
3381Đurđica Stojanović 5 min 17 sec 33
3382Tomislav Bekavac 7 min 18 sec 33
3383Tomislav Bekavac 9 min 20 sec 33
3384Eva Trstenjak 10 min 37 sec 33
3385Mario Petričević 10 min 39 sec 33
3386Iva Banović 12 min 4 sec 33
3387Martina Mačković 13 min 31 sec 33
3388Kristijan Jerčinović 14 min 23 sec 33
3389Ivan Sušac 15 min 25 sec 33
3390Sandra Rozman 15 min 47 sec 33
3391Tomislav Bekavac 16 min 33 sec 33
3392Monika Grozdek 16 min 41 sec 33
3393Kristijan Čuljak 17 min 3 sec 33
3394Maša Ožegović 17 min 40 sec 33
3395Emira Brkić Karninčić 17 min 55 sec 33
3396Noel Radolović 19 min 54 sec 33
3397marija berendika 47 sec 32
3398marija berendika 47 sec 32
3399marija berendika 48 sec 32
3400marija berendika 49 sec 32
3401marija berendika 49 sec 32
3402marija berendika 50 sec 32
3403marija berendika 50 sec 32
3404Radmila Berendika 51 sec 32
3405marija berendika 51 sec 32
3406marija berendika 51 sec 32
3407marija berendika 52 sec 32
3408marija berendika 52 sec 32
3409Radmila Berendika 53 sec 32
3410marija berendika 55 sec 32
3411Marijana Sokolovic 56 sec 32
3412marija berendika 56 sec 32
3413marija berendika 56 sec 32
3414Gabriela Danita Mandić 1 min 0 sec 32
3415Martina Marić 1 min 1 sec 32
3416marija berendika 1 min 2 sec 32
3417Vanessa Lošić 1 min 19 sec 32
3418Borna Treska 1 min 21 sec 32
3419marija berendika 1 min 22 sec 32
3420Borna Treska 1 min 23 sec 32
3421Vanessa Lošić 1 min 23 sec 32
3422Vanessa Lošić 1 min 23 sec 32
3423Borna Treska 1 min 29 sec 32
3424Marija Berendika 1 min 30 sec 32
3425Vanessa Lošić 1 min 30 sec 32
3426Ivan Šunjić 1 min 32 sec 32
3427Vanessa Lošić 1 min 36 sec 32
3428marija berendika 1 min 38 sec 32
3429Marko Čulina 1 min 38 sec 32
3430Marija Berendika 1 min 40 sec 32
3431Marija Berendika 1 min 47 sec 32
3432Marija Berendika 1 min 47 sec 32
3433marija berendika 1 min 48 sec 32
3434Sandra Krajina 1 min 49 sec 32
3435marija berendika 1 min 51 sec 32
3436Sunčana Bošnjak Brkić 1 min 51 sec 32
3437marija berendika 1 min 53 sec 32
3438marija berendika 1 min 54 sec 32
3439Daniela Mužić 1 min 55 sec 32
3440Marija Berendika 1 min 55 sec 32
3441marija berendika 1 min 58 sec 32
3442Marija Berendika 1 min 59 sec 32
3443Martina Mačković 1 min 59 sec 32
3444Zrinka 2 min 0 sec 32
3445Anja Didović 2 min 1 sec 32
3446Monika Grozdek 2 min 2 sec 32
3447Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 2 sec 32
3448Milena Ivanović 2 min 3 sec 32
3449asd 2 min 4 sec 32
3450marija berendika 2 min 6 sec 32
3451Borislav Svetec 2 min 6 sec 32
3452Ivan Šunjić 2 min 7 sec 32
3453Antonio Grgurić 2 min 9 sec 32
3454marija berendika 2 min 10 sec 32
3455Robert Vrkić 2 min 17 sec 32
3456marija berendika 2 min 28 sec 32
3457Manuela Grubišić 2 min 30 sec 32
3458Ljiljana Miler 2 min 35 sec 32
3459Bok 2 min 36 sec 32
3460Ivan Nekić 2 min 36 sec 32
3461Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 37 sec 32
3462Davor Pintarić 2 min 37 sec 32
3463Marija Berendika 2 min 38 sec 32
3464Izabela Bencek Svetec 2 min 40 sec 32
3465Tomislav Bekavac 2 min 40 sec 32
3466Daniela Mužić 2 min 41 sec 32
3467Annemarie Marić 2 min 41 sec 32
3468Zdenka Filippi 2 min 42 sec 32
3469Bok 2 min 42 sec 32
3470Izabela Bencek Svetec 2 min 43 sec 32
3471Zdenka Filippi 2 min 43 sec 32
3472Ruža Klarić 2 min 44 sec 32
3473Ljiljana Miler 2 min 46 sec 32
3474Milena Ivanović 2 min 47 sec 32
3475Davor Pintaric 2 min 48 sec 32
3476Zdenka Filippi 2 min 49 sec 32
3477Ivančica Sklepić 2 min 52 sec 32
3478Zdenka Filippi 2 min 52 sec 32
3479Ljiljana Miler 2 min 55 sec 32
3480Zrinka 3 min 1 sec 32
3481Mislav Zuanović 3 min 1 sec 32
3482Zdenka Filippi 3 min 2 sec 32
3483Zdenka Filippi 3 min 6 sec 32
3484Marijela Antunović 3 min 10 sec 32
3485Robert Vrkić 3 min 11 sec 32
3486Zdenka Filippi 3 min 11 sec 32
3487Filip Cirkvenčić 3 min 15 sec 32
3488Borislav Svetec 3 min 20 sec 32
3489Martina Mačković 3 min 41 sec 32
3490Ljiljana Miler 4 min 26 sec 32
3491Marina P. 4 min 33 sec 32
3492Lars Vitas 4 min 37 sec 32
3493A good 4 min 40 sec 32
3494Iva Kužina 4 min 49 sec 32
3495Zlatko Međimurec 4 min 58 sec 32
3496Antonio Grgurić 5 min 8 sec 32
3497Zdenka Baković 5 min 24 sec 32
3498Izabela Bencek Svetec 6 min 7 sec 32
3499Sandra Krajina 6 min 36 sec 32
3500Dajana Vidaković 6 min 58 sec 32
3501dAVOR pINTARIĆ 7 min 28 sec 32
3502Ružica Tomić 13 min 36 sec 32
3503Ana Romić 14 min 0 sec 32
3504Frida Horvat 17 min 26 sec 32
3505Zlatko Smetisko 17 min 28 sec 32
3506Martina Marić 20 min 3 sec 32
3507marija berendika 46 sec 31
3508marija berendika 48 sec 31
3509marija berendika 48 sec 31
3510marija berendika 50 sec 31
3511Marijana Sokolovic 1 min 0 sec 31
3512Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 31
3513Martina Marić 1 min 2 sec 31
3514Marijana Sokolovic 1 min 9 sec 31
3515Vanessa Lošić 1 min 22 sec 31
3516Borna Treska 1 min 28 sec 31
3517Vanessa Lošić 1 min 28 sec 31
3518Martina Mačković 1 min 34 sec 31
3519Marija Berendika 1 min 38 sec 31
3520Marija Berendika 1 min 40 sec 31
3521Marija Berendika 1 min 42 sec 31
3522Tomislav Bekavac 1 min 42 sec 31
3523Milena Ivanović 1 min 42 sec 31
3524Rozana Juras 1 min 43 sec 31
3525Borna Treska 1 min 46 sec 31
3526mmackovic17@gmail.com 1 min 47 sec 31
3527marija berendika 1 min 48 sec 31
3528marija berendika 1 min 53 sec 31
3529Milena Ivanović 1 min 58 sec 31
3530And 2 min 11 sec 31
3531Robert Vrkić 2 min 16 sec 31
3532Martina Kobaš 2 min 20 sec 31
3533Borislav Svetec 2 min 28 sec 31
3534Matija Đurđek 2 min 28 sec 31
3535davor pintaric 2 min 32 sec 31
3536Ana Leskovic 2 min 43 sec 31
3537Iva Banović 2 min 43 sec 31
3538Marija Berendika 2 min 48 sec 31
3539Sandra Krajina 2 min 48 sec 31
3540Marija Berendika 2 min 49 sec 31
3541Tonka Guć 2 min 49 sec 31
3542Zdenka Filippi 2 min 53 sec 31
3543Lars Vitas 2 min 57 sec 31
3544Ana Leskovic 2 min 58 sec 31
3545Zdenka Filippi 2 min 58 sec 31
3546Zdenka Filippi 3 min 1 sec 31
3547Zdenka Filippi 3 min 2 sec 31
3548Zdenka Filippi 3 min 9 sec 31
3549Ljiljana Miler 3 min 12 sec 31
3550Ivan Šunjić 3 min 13 sec 31
3551Davor Pintarić 3 min 18 sec 31
3552Annemarie Marić 3 min 23 sec 31
3553Ivona Radić 3 min 45 sec 31
3554Sandra Krajina 3 min 48 sec 31
3555Josip Banić 3 min 55 sec 31
3556Mislav Zuanović 4 min 4 sec 31
3557Lucija Petrovic 4 min 4 sec 31
3558Borislav Svetec 4 min 9 sec 31
3559Mateo Miličević 4 min 22 sec 31
3560Martina Mačković 4 min 28 sec 31
3561Dominik Mrak 4 min 33 sec 31
3562Fran Božić 4 min 44 sec 31
3563Davor Pintarić 4 min 54 sec 31
3564Mihael Klarić 4 min 56 sec 31
3565Đurđica Stojanović 5 min 0 sec 31
3566Davor Špoljar 5 min 6 sec 31
3567Lovro Štefan 5 min 31 sec 31
3568Marija Tonković 5 min 32 sec 31
3569Matej Horvat 5 min 50 sec 31
3570Kristina Mitar 5 min 53 sec 31
3571Lars Vitas 6 min 28 sec 31
3572Mirna Zec 7 min 6 sec 31
3573Dujo Šantić 7 min 7 sec 31
3574Martina Mačković 7 min 38 sec 31
3575Martina Marić 8 min 40 sec 31
3576Julijana Čikara 9 min 0 sec 31
3577Kristina Mitar 9 min 48 sec 31
3578Ivona Eterović 10 min 2 sec 31
3579Zdenka Baković 10 min 37 sec 31
3580Davor Pintarić 10 min 39 sec 31
3581Sanela Simunic 10 min 44 sec 31
3582Ivan Šunjić 11 min 29 sec 31
3583Nata Hajdu 12 min 4 sec 31
3584Marko Čulina 14 min 8 sec 31
3585Ana Luketić 14 min 58 sec 31
3586Irena Rešetar 15 min 1 sec 31
3587None 15 min 5 sec 31
3588Valentina Mataija 16 min 48 sec 31
3589Zlatko Međimurec 16 min 59 sec 31
3590Sabina Božić Japundžić 19 min 39 sec 31
3591Marko Henčić 19 min 56 sec 31
3592Zlatko Međimurec 19 min 59 sec 31
3593Marta Ovčar 20 min 0 sec 31
3594Zdenka Filippi 2 sec 30
3595Anja Borda 41 sec 30
3596Radmila Berendika 50 sec 30
3597marija berendika 52 sec 30
3598marija berendika 52 sec 30
3599Borna Treska 1 min 19 sec 30
3600Gabriela Danita Mandić 1 min 19 sec 30
3601Rozana Juras 1 min 28 sec 30
3602Ivan Šunjić 1 min 45 sec 30
3603Rozana Juras 1 min 46 sec 30
3604Martina Mačković 1 min 46 sec 30
3605Filip Konić 1 min 54 sec 30
3606Iva Banović 1 min 54 sec 30
3607Bok 2 min 14 sec 30
3608Filip Konić 2 min 18 sec 30
3609Tatjana Timko 2 min 19 sec 30
3610Filip Konić 2 min 20 sec 30
3611Davor Pintarič 2 min 21 sec 30
3612Marija Novosel 2 min 23 sec 30
3613Ruža Klarić 2 min 25 sec 30
3614Ljiljana Miler 2 min 25 sec 30
3615Tonka Guc 2 min 26 sec 30
3616Vanessa Lošić 2 min 27 sec 30
3617Ljiljana Miler 2 min 28 sec 30
3618Borislav Svetec 2 min 29 sec 30
3619Davor Pintarić 2 min 29 sec 30
3620Anamarija Gorenc 2 min 31 sec 30
3621Ivan Šunjić 2 min 34 sec 30
3622Jelena Muzica 2 min 36 sec 30
3623Marijana Sokolovic 2 min 42 sec 30
3624Zdenka Filippi 2 min 47 sec 30
3625Zdenka Filippi 2 min 48 sec 30
3626Zdenka Filippi 2 min 49 sec 30
3627Zdenka Filippi 2 min 55 sec 30
3628Ivančica Sklepić 2 min 56 sec 30
3629Zdenka Filippi 2 min 57 sec 30
3630Ljiljana Miler 2 min 59 sec 30
3631Zdenka Filippi 3 min 0 sec 30
3632Marija Tonkovic 3 min 2 sec 30
3633Marta Bušelić 3 min 7 sec 30
3634Ljiljana Miler 3 min 7 sec 30
3635Ljiljana Miler 3 min 10 sec 30
3636Zdenka Filippi 3 min 23 sec 30
3637Anja Didović 3 min 30 sec 30
3638Anamarija Miličević 3 min 41 sec 30
3639Zdenka Filippi 3 min 45 sec 30
3640Sven Sušanj 4 min 6 sec 30
3641Tanja Kosanović 4 min 19 sec 30
3642Ivan Nekić 4 min 19 sec 30
3643Ivan Nekić 4 min 23 sec 30
3644Manuela Grubišić 4 min 27 sec 30
3645Jelena Batrnek 4 min 28 sec 30
3646Renata Pelenokaite 4 min 28 sec 30
3647Rudolf Barišić 4 min 30 sec 30
3648Dominik Budan 4 min 34 sec 30
3649Ana Biško 4 min 35 sec 30
3650Jelena Rajcic 4 min 58 sec 30
3651Mirjam Grabovac 5 min 3 sec 30
3652Petra Špoljar 5 min 13 sec 30
3653Tihana Plečko 5 min 14 sec 30
3654Stanko Kruzic 5 min 26 sec 30
3655Tvrtko Ivanišević 6 min 2 sec 30
3656Marin Petrović 6 min 20 sec 30
3657Ivona Radić 6 min 35 sec 30
3658Nikolina Buljan 6 min 56 sec 30
3659Matea Orešković 7 min 8 sec 30
3660Gordana Jurleta 7 min 51 sec 30
3661Alma Cacan 8 min 24 sec 30
3662Zlatko Međimurec 9 min 25 sec 30
3663Dino Kasumović 10 min 28 sec 30
3664Žaneta Štrbac Mišić 10 min 31 sec 30
3665Petar Svilan 11 min 23 sec 30
3666Petra Pećnik 12 min 27 sec 30
3667Domagoj Lovro Milićević 12 min 31 sec 30
3668Monika Zirdum 13 min 4 sec 30
3669Ivan Vranješ 13 min 12 sec 30
3670Ines Perlić 13 min 14 sec 30
3671Jelena Kovačević 13 min 30 sec 30
3672None 15 min 25 sec 30
3673None 18 min 16 sec 30
3674Jana Marić 18 min 50 sec 30
3675Katarina Petreš 19 min 42 sec 30
3676Tihana Kurtovic 20 min 0 sec 30
3677marija berendika 48 sec 29
3678marija berendika 50 sec 29
3679Marijana Sokolovic 1 min 1 sec 29
3680Marijana Sokolovic 1 min 2 sec 29
3681marija berendika 1 min 20 sec 29
3682Martina Mačković 1 min 45 sec 29
3683Filip Konić 1 min 49 sec 29
3684marija berendika 1 min 53 sec 29
3685Sunčana Bošnjak Brkić 2 min 19 sec 29
3686Martin Marijanović 2 min 22 sec 29
3687Tonka Guć 2 min 25 sec 29
3688Ivan Šimunić 2 min 26 sec 29
3689Marija Tonković 2 min 31 sec 29
3690Ljiljana Miler 2 min 32 sec 29
3691Davor Pintarić 2 min 34 sec 29
3692Zrinka Pavlinec 2 min 41 sec 29
3693Marijana Sokolovic 2 min 46 sec 29
3694Lovro Bračević 2 min 53 sec 29
3695Anamarija Gorenc 2 min 54 sec 29
3696Marijana Sokolovic 3 min 0 sec 29
3697Borislav Svetec 3 min 22 sec 29
3698Davor Pintarić 3 min 24 sec 29
3699Nebojša Mickov 3 min 29 sec 29
3700Anitad 3 min 30 sec 29
3701Ante Maric 3 min 31 sec 29
3702Marija Šimat 3 min 31 sec 29
3703Kristina Mitar 3 min 31 sec 29
3704Davor Špoljar 3 min 39 sec 29
3705Mersudin Buljić 3 min 40 sec 29
3706Ana Klaić 3 min 42 sec 29
3707Sandra Krajina 3 min 45 sec 29
3708Jelena Muzica 3 min 45 sec 29
3709Lucija Petrović 3 min 53 sec 29
3710Sunčana Bošnjak 3 min 55 sec 29
3711Ana 4 min 0 sec 29
3712Josip Paškov 4 min 2 sec 29
3713Anamarija Sučec 4 min 30 sec 29
3714Silvia Steiner 4 min 35 sec 29
3715Mirela Banovac 4 min 42 sec 29
3716Marul Kuljis 4 min 46 sec 29
3717Filip Jalšovec 4 min 50 sec 29
3718Tomislav Levatić 4 min 54 sec 29
3719Goranka Tomčić 5 min 1 sec 29
3720None 5 min 11 sec 29
3721Roko Veraja 5 min 12 sec 29
3722Filip Cirkvenčić 5 min 21 sec 29
3723Maja Marković 5 min 22 sec 29
3724MIRELA VUKAS 5 min 33 sec 29
3725Kristina rukavina 5 min 33 sec 29
3726Marko Maljevac 5 min 34 sec 29
3727Karlo Klarin 5 min 37 sec 29
3728Matej Malešević 5 min 37 sec 29
3729Borna Treska 5 min 42 sec 29
3730Franica Đevoić 5 min 59 sec 29
3731Lars Vitas 6 min 22 sec 29
3732Monika Dević 6 min 58 sec 29
3733Marija Šeperić-Grdiša 7 min 14 sec 29
3734Borna Treska 7 min 39 sec 29
3735Nikolina Vaić 7 min 50 sec 29
3736Nikola Jelaš 8 min 22 sec 29
3737Anamarija Belaj 9 min 0 sec 29
3738Sara Bešlić 9 min 6 sec 29
3739Milena Ivanović 10 min 47 sec 29
3740Iva Majačić 11 min 49 sec 29
3741Nino Buić 13 min 0 sec 29
3742None 15 min 55 sec 29
3743Biljana Litarić Brodar 16 min 21 sec 29
3744Josipa Zbiljski 17 min 34 sec 29
3745None 17 min 47 sec 29
3746Ana pocrnić 18 min 32 sec 29
3747Anamaria Yago 18 min 39 sec 29
3748Viktoria Patricia Hrman 19 min 25 sec 29
3749Nives Gurović 19 min 51 sec 29
3750Marina Tokić 19 min 57 sec 29
3751Katarina Krizmanić 19 min 58 sec 29
3752Jasminka Klemencic 20 min 0 sec 29
3753Iva Vuković 20 min 0 sec 29
3754Izabela Kapustic 20 min 0 sec 29
3755Valentina Malović 45 sec 28
3756Radmila Berendika 49 sec 28
3757Filip Konić 1 min 56 sec 28
3758Milena Ivanović 2 min 3 sec 28
3759Anamarija Gorenc 2 min 5 sec 28
3760marija berendika 2 min 21 sec 28
3761Borislav Svetec 2 min 21 sec 28
3762Monika Grozdek 2 min 21 sec 28
3763Ljiljana Milet 2 min 27 sec 28
3764Dominik Mrak 2 min 34 sec 28
3765None 2 min 37 sec 28
3766Petra Špoljar 2 min 49 sec 28
3767Marijana Sokolovic 2 min 54 sec 28
3768Zdenka Filippi 2 min 55 sec 28
3769Saša Danon 3 min 3 sec 28
3770Zlatko Međimurec 3 min 4 sec 28
3771Zdenka Filippi 3 min 9 sec 28
3772gcjdvad 3 min 21 sec 28
3773Tonka Guć 3 min 23 sec 28
3774Ana Pocrnić 3 min 26 sec 28
3775None 3 min 29 sec 28
3776Silvia Vidovic 3 min 30 sec 28
3777Tea Tomljanović 3 min 33 sec 28
3778Tihana Plečko 3 min 33 sec 28
3779Ivan Vlahov 3 min 34 sec 28
3780Petra Rukelj 3 min 39 sec 28
3781Tea Lucija Ivić 3 min 40 sec 28
3782Zdenka Filippi 3 min 48 sec 28
3783Maja Kodžoman 3 min 51 sec 28
3784Borislav Svetec 3 min 52 sec 28
3785Karlo Klarin 3 min 55 sec 28
3786Ana Kolenko 3 min 55 sec 28
3787Mato Klasanović 4 min 0 sec 28
3788Annemarie Marić 4 min 8 sec 28
3789Lovro Bračević 4 min 8 sec 28
3790Julijan Jovanović 4 min 14 sec 28
3791Filip Tadijančević 4 min 14 sec 28
3792Ana Vulic 4 min 19 sec 28
3793Lucija Bukvić 4 min 24 sec 28
3794Julijana Čikara 4 min 34 sec 28
3795Tomislav Bunjevac 4 min 35 sec 28
3796Klaudio Strahonija 4 min 40 sec 28
3797Bernardo Kerečeni 4 min 47 sec 28
3798Anakatarina Mandić 4 min 55 sec 28
3799Domagoj Babić 5 min 0 sec 28
3800Hana Vlahov 5 min 4 sec 28
3801Mislav Blagaić 5 min 14 sec 28
3802Milivoj Dretar 5 min 16 sec 28
3803Raspovic 5 min 22 sec 28
3804Ljiljana Fućak 5 min 23 sec 28
3805Ljiljana Miler 5 min 26 sec 28
3806Karlo Brezović 5 min 27 sec 28
3807None 5 min 30 sec 28
3808Maja Čović 5 min 31 sec 28
3809John Lennon 5 min 53 sec 28
3810Anamarija Gorenc 6 min 7 sec 28
3811Ivana Kos 6 min 11 sec 28
3812Nika kilic 6 min 31 sec 28
3813Rubes Levada 6 min 34 sec 28
3814Mirela Majnarić 6 min 42 sec 28
3815Ivana Majcen 6 min 42 sec 28
3816Lucija Pavić 6 min 50 sec 28
3817Predrag Bajović 6 min 51 sec 28
3818Jelena Muzica 7 min 3 sec 28
3819Filip Tadijančević 7 min 6 sec 28
3820Danijela Mesec 7 min 19 sec 28
3821Domagoj Bosiljevac 7 min 25 sec 28
3822Kristina Sutara 7 min 36 sec 28
3823Lucija Kilic 7 min 41 sec 28
3824Milena Ivanoz 7 min 55 sec 28
3825Tomislav Bekavac 8 min 0 sec 28
3826Marijana Gudelj 8 min 2 sec 28
3827Tatjana Jakšić 8 min 27 sec 28
3828Tina Petrina 8 min 32 sec 28
3829Klaudia Blašković 8 min 45 sec 28
3830V.O. 8 min 46 sec 28
3831Borislav Svetec 8 min 51 sec 28
3832Tanja Petrova 8 min 53 sec 28
3833Vjekoslav Tkalac 9 min 4 sec 28
3834Maja Marchig-Đurđić 10 min 1 sec 28
3835Josip Brkić 10 min 31 sec 28
3836Zlatko Međimurec 10 min 50 sec 28
3837Sonja 11 min 59 sec 28
3838iva Mlakar 13 min 43 sec 28
3839Sanja Peršić 14 min 5 sec 28
3840Kristijan Krivačić 14 min 48 sec 28
3841Zohra Boukhatem 16 min 11 sec 28
3842Sara Božić 16 min 14 sec 28
3843Ivan Prološčić 16 min 16 sec 28
3844Sanja Galić 17 min 14 sec 28
3845Zrinka Šantak 17 min 46 sec 28
3846Nebojša Ćeran 18 min 40 sec 28
3847Lovro Jambrecina 18 min 46 sec 28
3848Anamarija Sučec 18 min 47 sec 28
3849Duje Alajbeg 19 min 40 sec 28
3850Valentina Mikulčić 19 min 52 sec 28
3851Marija Šarić 20 min 0 sec 28
3852Tatjana Timko 20 min 1 sec 28
3853Zvonimir Popov?i? 47 sec 27
3854Davor Pintarić 1 min 35 sec 27
3855Anamarija Belaj 1 min 42 sec 27
3856Manuela Grubisic 1 min 50 sec 27
3857Ivana Prkić 2 min 4 sec 27
3858Antonija Kapetanović 2 min 7 sec 27
3859Leonarda Rusan 2 min 7 sec 27
3860Anamarija Gorenc 2 min 9 sec 27
3861Zrinka Pavlinec 2 min 11 sec 27
3862Valentina Malović 2 min 13 sec 27
3863Tvrtko Ivanišević 2 min 15 sec 27
3864Martina Knežević 2 min 20 sec 27
3865Ivan Šimunić 2 min 27 sec 27
3866Rozana Juras 2 min 28 sec 27
3867Marijana Sokolovic 2 min 28 sec 27
3868Petra Špoljar 2 min 30 sec 27
3869Marijana Sokolovic 2 min 34 sec 27
3870Gorana Rabar 2 min 43 sec 27
3871Ruža Klarić 2 min 48 sec 27
3872Maja Pamuković 2 min 51 sec 27
3873Ljiljana Miler 2 min 51 sec 27
3874Viktor Čikara 2 min 55 sec 27
3875Zdenka Filippi 3 min 8 sec 27
3876Borislav Svetec 3 min 13 sec 27
3877Zdenka Filippi 3 min 14 sec 27
3878ana 3 min 23 sec 27
3879Marijana Jakovašić 3 min 26 sec 27
3880Anamarija Goleš 3 min 27 sec 27
3881Kristijan Čuljak 3 min 29 sec 27
3882Filip Tadijančević 3 min 29 sec 27
3883Zdenka Filippi 3 min 38 sec 27
3884Franica Đevoić 3 min 39 sec 27
3885None 3 min 50 sec 27
3886Ante Benić 3 min 55 sec 27
3887None 4 min 1 sec 27
3888Ljiljana Miler 4 min 2 sec 27
3889Petar Ćulibrk 4 min 2 sec 27
3890Dinko Horvat 4 min 8 sec 27
3891Danijela Kobescak 4 min 9 sec 27
3892Martina Baričević 4 min 11 sec 27
3893Lana Pavlaković 4 min 14 sec 27
3894Ivona Radić 4 min 16 sec 27
3895Martina Vitasovic 4 min 17 sec 27
3896Marijo Plazonić 4 min 18 sec 27
3897Anamarija Gorenc 4 min 26 sec 27
3898Petar Ciganović 4 min 27 sec 27
3899Tena Filetin 4 min 30 sec 27
3900Daniela Mužić 4 min 35 sec 27
3901Sulvija Limani 4 min 35 sec 27
3902Aster Doricic 4 min 35 sec 27
3903Bernarda Mrak 4 min 37 sec 27
3904Ivica Skender 4 min 42 sec 27
3905Ivana Čorić 4 min 43 sec 27
3906Karmen Čabrilo 4 min 43 sec 27
3907Diana Avdić 4 min 48 sec 27
3908Matea Majstorović 5 min 1 sec 27
3909Antun Brzić 5 min 15 sec 27
3910Đurđica Stojanović 5 min 16 sec 27
3911Lucija Ravlić 5 min 16 sec 27
3912None 5 min 20 sec 27
3913Ivana Kraljić 5 min 25 sec 27
3914Elvira Angyal 5 min 25 sec 27
3915Indira Denaro 5 min 32 sec 27
3916Dora jelacic 5 min 36 sec 27
3917None 5 min 43 sec 27
3918Nina Lalić 5 min 46 sec 27
3919Paula Ćaćić 5 min 46 sec 27
3920Issa Mileusnic 5 min 47 sec 27
3921Milivoj Dretar 5 min 49 sec 27
3922Danijela Kudeljnjak 5 min 52 sec 27
3923Ivica Skender 5 min 54 sec 27
3924Ivan Krešimir Letica 5 min 55 sec 27
3925Ivana Vuković 6 min 3 sec 27
3926Mirko Savkovic 6 min 4 sec 27
3927Tea Forjan 6 min 4 sec 27
3928Igor Venus 6 min 5 sec 27
3929Martina Kristo Kotlar 6 min 8 sec 27
3930Marija Žebčević 6 min 9 sec 27
3931None 6 min 10 sec 27
3932Martina Mačković 6 min 13 sec 27
3933Marta Sunko 6 min 15 sec 27
3934Irena Ivančić 6 min 17 sec 27
3935Petra Kuštera 6 min 25 sec 27
3936Andrej Fric 6 min 37 sec 27
3937Ljiljana Srebrenović 6 min 40 sec 27
3938Srđana Botić 6 min 41 sec 27
3939Anita d 6 min 43 sec 27
3940Vid Vlahović 6 min 47 sec 27
3941Julije Žigo 6 min 49 sec 27
3942Julia Radojčić 6 min 51 sec 27
3943Harry Kim 6 min 51 sec 27
3944Nela Gross 6 min 54 sec 27
3945Koraljka Pejić 7 min 9 sec 27
3946ŽELJKA HRG KRPELNIK 7 min 9 sec 27
3947Dorian Sabljak 7 min 12 sec 27
3948Nada Čordašić 7 min 17 sec 27
3949Vesna Živčić 7 min 21 sec 27
3950Mihovil Frater 7 min 23 sec 27
3951Eliana Macan 7 min 24 sec 27
3952Veronika Mesić 7 min 27 sec 27
3953Andreja Kerovec Letica 7 min 31 sec 27
3954Barbara Kalaš Zajc 7 min 55 sec 27
3955Sandra Vukosa Oles 8 min 4 sec 27
3956Dominik Lukić 8 min 35 sec 27
3957Nataša Briški 8 min 51 sec 27
3958Kristinka Vugrinec 9 min 7 sec 27
3959Tomislav Bekavac 9 min 17 sec 27
3960Renata Wierschin 9 min 19 sec 27
3961Tomislav Bekavac 9 min 32 sec 27
3962Ines Vukelic 9 min 45 sec 27
3963Marija Bionda 10 min 11 sec 27
3964None 10 min 16 sec 27
3965Do Bo 10 min 28 sec 27
3966Ema Klemar 10 min 47 sec 27
3967Gordana Visković 11 min 0 sec 27
3968Mila Perasovic 11 min 14 sec 27
3969Iva Banović 11 min 44 sec 27
3970Maja Balen 12 min 11 sec 27
3971Karlo Klarin 12 min 31 sec 27
3972Martin Marijanović 13 min 30 sec 27
3973Ana Giljanovic 13 min 38 sec 27
3974Goran Grgac 13 min 42 sec 27
3975Angela Crnobrnja 14 min 6 sec 27
3976JELENA GALESKI 14 min 58 sec 27
3977Martina Mačković 15 min 59 sec 27
3978Ana Lovrić 16 min 5 sec 27
3979Dejan Taradi 16 min 16 sec 27
3980Darko Tomorad 16 min 30 sec 27
3981Mihaela Mikic 16 min 59 sec 27
3982Bepo Anticevic 18 min 20 sec 27
3983Tatjana Pongrac 18 min 38 sec 27
3984Maja Dujlović 19 min 13 sec 27
3985Kristina Pogačić 19 min 57 sec 27
3986Jelena Batrnek 20 min 0 sec 27
3987Magda Hure 20 min 0 sec 27
3988Tin Stubić 20 min 0 sec 27
3989Anamarija Gorenc 20 min 1 sec 27
3990Tin Stubić 20 min 1 sec 27
3991Vanessa Lošić 1 min 46 sec 26
3992Anamarija Gorenc 2 min 2 sec 26
3993Iva Banović 2 min 6 sec 26
3994Antonio Olajoš 2 min 8 sec 26
3995Milena Ivanović 2 min 9 sec 26
3996Ah 2 min 10 sec 26
3997Ivan Šimunić 2 min 14 sec 26
3998Tonka Guć 2 min 20 sec 26
3999Petra Špoljar 2 min 30 sec 26
4000Marija Piliškić 2 min 45 sec 26
4001Ante Grković 2 min 47 sec 26
4002Tatjana Timko 2 min 56 sec 26
4003Natalija Agatić 2 min 59 sec 26
4004Zdenka Filippi 3 min 2 sec 26
4005Monika Dević 3 min 6 sec 26
4006T 3 min 9 sec 26
4007Bernarda Brekalo 3 min 11 sec 26
4008Ivna Franić 3 min 17 sec 26
4009Ivančica Sklepić 3 min 19 sec 26
4010Martina Topić 3 min 20 sec 26
4011Ljiljana Miler 3 min 21 sec 26
4012Adi Tufek 3 min 24 sec 26
4013None 3 min 28 sec 26
4014Ante Gašpić 3 min 32 sec 26
4015Mirta Karina Rogić 3 min 36 sec 26
4016Danijela Kobescak 3 min 37 sec 26
4017Saša Šegrt 3 min 43 sec 26
4018Jasenka Vidić 3 min 44 sec 26
4019Ana Štokan 3 min 53 sec 26
4020Marko Lapić 4 min 3 sec 26
4021Tihana Plečko 4 min 3 sec 26
4022Tomislav Baksa 4 min 4 sec 26
4023Luka Minarik 4 min 6 sec 26
4024Ana Gakić 4 min 8 sec 26
4025Monika Dević 4 min 9 sec 26
4026Suzana Mimica 4 min 13 sec 26
4027Lea Anić 4 min 14 sec 26
4028Tihana Plečko 4 min 14 sec 26
4029Matea Majstorović 4 min 17 sec 26
4030Ana Lončarić Kostrenčić 4 min 19 sec 26
4031Tomislav Bekavac 4 min 20 sec 26
4032Kristina Delfin Kanceljak 4 min 23 sec 26
4033Azrael Marko Horvat Angelos 4 min 23 sec 26
4034Abc Ded 4 min 26 sec 26
4035Lucija Malekovic 4 min 26 sec 26
4036Iva Kero 4 min 27 sec 26
4037Mirjana Ćosić Premuš 4 min 31 sec 26
4038Tea Brunović Horvat 4 min 34 sec 26
4039Magdalena Jeričević 4 min 34 sec 26
4040Ivona Tomiek 4 min 35 sec 26
4041Fabijan Brkić 4 min 38 sec 26
4042Petra Strujić 4 min 38 sec 26
4043Danijela Banović 4 min 39 sec 26
4044Tea Čondrić 4 min 43 sec 26
4045Tomislav Bekavac 4 min 47 sec 26
4046Annemarie Marić 4 min 51 sec 26
4047Kristina Bratković 4 min 54 sec 26
4048Tihana Plečko 4 min 54 sec 26
4049Marta Bušelić 4 min 55 sec 26
4050Irena Šuligoj 4 min 56 sec 26
4051Antonia Vodan 4 min 58 sec 26
4052Ljiljana Miler 5 min 1 sec 26
4053Sergej Novosel 5 min 1 sec 26
4054Igor Barišić 5 min 3 sec 26
4055Smiljan Pilipović 5 min 3 sec 26
4056Đurđica Stojanović 5 min 3 sec 26
4057Domagoj Hrastovec 5 min 3 sec 26
4058Jelena Ćurko Krivak 5 min 6 sec 26
4059Neven Bilić 5 min 9 sec 26
4060Ivana Kenk Kalebić 5 min 13 sec 26
4061Dražen Filošević 5 min 16 sec 26
4062Josip Raic 5 min 19 sec 26
4063Željana Zokić 5 min 20 sec 26
4064Branko Despot 5 min 20 sec 26
4065Lana Hmelik 5 min 24 sec 26
4066Lana Brkić 5 min 24 sec 26
4067Magdalena Nigoevic 5 min 35 sec 26
4068Ronald Fućak 5 min 35 sec 26
4069Ana MUšić 5 min 40 sec 26
4070Ema Abadžieva 5 min 42 sec 26
4071Ivana Pogačić Vale 5 min 46 sec 26
4072Tihana Plečko 5 min 48 sec 26
4073Ivana Todorović 5 min 52 sec 26
4074Darja Roberta Krpan 5 min 56 sec 26
4075None 5 min 57 sec 26
4076Doris Kopf 5 min 58 sec 26
4077Tamara Kekez 5 min 59 sec 26
4078Irena Matković 6 min 1 sec 26
4079Andrija Amižić 6 min 5 sec 26
4080Maja Kristić 6 min 6 sec 26
4081Petra Minđek 6 min 8 sec 26
4082Gordana Nedeljković 6 min 9 sec 26
4083Ivana Petrović Vidić 6 min 11 sec 26
4084Elizabeta Krklec 6 min 12 sec 26
4085Antonija Milković 6 min 13 sec 26
4086Robert Žsrković 6 min 18 sec 26
4087Saša Sutlović 6 min 21 sec 26
4088Petar Belinic 6 min 24 sec 26
4089Eva Haddad 6 min 25 sec 26
4090Ranko Antun Pezelj 6 min 30 sec 26
4091Pero Moretić 6 min 33 sec 26
4092Lorna Merlić 6 min 34 sec 26
4093Petra Kvasnička 6 min 41 sec 26
4094Mislav Zuanović 6 min 42 sec 26
4095Mirna Ivanković 6 min 43 sec 26
4096Ivana Verveger 6 min 44 sec 26
4097Željka Lovrić 6 min 46 sec 26
4098Leonarda Bešvir 6 min 48 sec 26
4099Lucija Cvitan 6 min 48 sec 26
4100Matej Tičić 6 min 53 sec 26
4101Mihael Kralj 6 min 53 sec 26
4102Lovro Klepac 6 min 54 sec 26
4103Ferdinand Četaj 6 min 56 sec 26
4104Martin Majcenović 7 min 15 sec 26
4105Robert Grabrovec 7 min 17 sec 26
4106Dominik Verner 7 min 20 sec 26
4107None 7 min 21 sec 26
4108Ivan Kalas 7 min 22 sec 26
4109Josip Bračulj 7 min 22 sec 26
4110Dijana Šprem 7 min 27 sec 26
4111Anamarija Gorenc 7 min 32 sec 26
4112Filip Tadijančević 7 min 33 sec 26
4113Ivana Zrilic 7 min 35 sec 26
4114Helen Vučić 7 min 40 sec 26
4115Davor Gereš 7 min 41 sec 26
4116Sulejman Mrkić 7 min 46 sec 26
4117Bernarda Brekalo 7 min 49 sec 26
4118Alma Cacan 7 min 53 sec 26
4119None 7 min 53 sec 26
4120None 8 min 4 sec 26
4121Vera Bilandžić 8 min 6 sec 26
4122Neda Počekaj 8 min 16 sec 26
4123Fran Komljenović 8 min 18 sec 26
4124BORIS PANIĆ 8 min 36 sec 26
4125Laura Nikolic 9 min 17 sec 26
4126Sara Krcelic 9 min 25 sec 26
4127Mari Čukelj 9 min 37 sec 26
4128Lucijan Loje 9 min 38 sec 26
4129Martina Lončarić 9 min 52 sec 26
4130Ivan Perković 9 min 56 sec 26
4131Kristina Zirdum 9 min 59 sec 26
4132Klara R 10 min 22 sec 26
4133MIRELA VUKAS 10 min 52 sec 26
4134None 10 min 56 sec 26
4135Sara Marinković 11 min 1 sec 26
4136Vanda Bajs 11 min 12 sec 26
4137None 11 min 49 sec 26
4138Tamara Vidović 12 min 26 sec 26
4139Ivan Došlić 12 min 59 sec 26
4140Matea Denona 14 min 24 sec 26
4141Zoia Dimic 15 min 25 sec 26
4142Valentina Ivakić 15 min 28 sec 26
4143Gabriela Soldo 15 min 52 sec 26
4144Ivan Šimunić 15 min 54 sec 26
4145ana.vulic21@gmail.com 16 min 10 sec 26
4146Goran Žagar 16 min 22 sec 26
4147Kristina Vrbek 16 min 35 sec 26
4148Ivan Božić 16 min 51 sec 26
4149Martina Brblić 17 min 56 sec 26
4150None 17 min 56 sec 26
4151Ana Piplović 18 min 2 sec 26
4152Branka Perić 18 min 3 sec 26
4153Antonija Benić 18 min 6 sec 26
4154Dijana Šalković 18 min 20 sec 26
4155Dario Petrović 18 min 52 sec 26
4156Marko čulina 1 min 25 sec 25
4157Boris Bunčić 1 min 48 sec 25
4158Antonija Kapetanović 1 min 52 sec 25
4159Ivan Vranješ 1 min 54 sec 25
4160Sanja Galić 2 min 4 sec 25
4161Matilda Kostić 2 min 14 sec 25
4162Miroljub Petrović 2 min 18 sec 25
4163Marijana Sokolovic 2 min 32 sec 25
4164Filip Konić 2 min 38 sec 25
4165Toni Polonijo 2 min 40 sec 25
4166Tvrtko Ivanišević 2 min 41 sec 25
4167Marijana Sokolovic 2 min 42 sec 25
4168Bernarda Brekalo 2 min 43 sec 25
4169Iva Roncevic 2 min 49 sec 25
4170Ante Franić 2 min 50 sec 25
4171Ljiljana Miler 2 min 55 sec 25
4172Marta Pocrnčić 2 min 58 sec 25
4173Martina Knežević 3 min 1 sec 25
4174Tomislav Bekavac 3 min 3 sec 25
4175Veronika Lisjak 3 min 3 sec 25
4176Lara Majcan 3 min 4 sec 25
4177Ivana Busch 3 min 8 sec 25
4178Željka Drniković 3 min 8 sec 25
4179Helena de Both 3 min 11 sec 25
4180Jelena kovacevic 3 min 13 sec 25
4181A p 3 min 13 sec 25
4182livio karavanic 3 min 16 sec 25
4183Petra Špoljar 3 min 20 sec 25
4184Dorotea Tuškan 3 min 25 sec 25
4185Petar Jagar 3 min 26 sec 25
4186Željko Biličić 3 min 26 sec 25
4187Filip Tadijančević 3 min 30 sec 25
4188Ivana Pavičić-Ivelja 3 min 31 sec 25
4189Filip Konić 3 min 32 sec 25
4190Marija Berendika 3 min 33 sec 25
4191Bojana Bosanac 3 min 35 sec 25
4192Lada Crnobori 3 min 36 sec 25
4193Andrea Jurić 3 min 37 sec 25
4194VAdamek 3 min 39 sec 25
4195Nicole Cikač 3 min 43 sec 25
4196Martina Anić 3 min 43 sec 25
4197Lorena Mavar 3 min 45 sec 25
4198Manuel Koren 3 min 46 sec 25
4199Sara Petrinjak 3 min 47 sec 25
4200Davorka Hackenberger 3 min 48 sec 25
4201Lovro Crnković 3 min 49 sec 25
4202Lea Puncec Josipovic 3 min 50 sec 25
4203I 3 min 50 sec 25
4204Ivan Rosički 3 min 56 sec 25
4205Marina Krističević 3 min 57 sec 25
4206Marija Maslov 3 min 57 sec 25
4207Marijana Sokolovic 4 min 1 sec 25
4208Ivan Ciglenečki 4 min 1 sec 25
4209Nada Čordašić 4 min 2 sec 25
4210VANJA HMELIK 4 min 7 sec 25
4211Nikolina Gunj 4 min 10 sec 25
4212Mihaela Stojić 4 min 12 sec 25
4213Tatjana Vrbic 4 min 12 sec 25
4214Vedran Stanković 4 min 12 sec 25
4215Luka Petrović 4 min 13 sec 25
4216Lucija Vraneković 4 min 14 sec 25
4217Aleksandra Bajac 4 min 14 sec 25
4218Ivana Basic 4 min 15 sec 25
4219Ivan Jurković 4 min 15 sec 25
4220Maja Matić 4 min 15 sec 25
4221Tina Novak 4 min 17 sec 25
4222Bok 4 min 19 sec 25
4223Magdalena Gospodnetić 4 min 20 sec 25
4224Milena Škoda 4 min 21 sec 25
4225Dragan Makar 4 min 21 sec 25
4226Maja Jokanović 4 min 27 sec 25
4227Tomislav Bekavac 4 min 28 sec 25
4228Magdalena Zrnčić 4 min 31 sec 25
4229Veronika Lisjak 4 min 33 sec 25
4230Lidija Jurković 4 min 35 sec 25
4231Marko Vulesica 4 min 35 sec 25
4232Filip Karan 4 min 36 sec 25
4233Pero peric 4 min 39 sec 25
4234Marija Bionda 4 min 44 sec 25
4235Paula Knego 4 min 46 sec 25
4236Ana Sporiš 4 min 47 sec 25
4237Ivan Skok 4 min 48 sec 25
4238Nika Kožar 4 min 48 sec 25
4239Antonia Tvorek 4 min 52 sec 25
4240Jasmina Štimac 4 min 56 sec 25
4241Stela Tomašić 4 min 56 sec 25
4242MM 4 min 59 sec 25
4243Miroslav Drašković 4 min 59 sec 25
4244Branimira Palić 5 min 2 sec 25
4245Filip Matic 5 min 4 sec 25
4246None 5 min 4 sec 25
4247Dario Ćorić 5 min 7 sec 25
4248Branka Grubišić 5 min 10 sec 25
4249Nives Vrbančić 5 min 14 sec 25
4250DANIELA BJELANOVIĆ 5 min 14 sec 25
4251Ivan Bojčić 5 min 15 sec 25
4252None 5 min 23 sec 25
4253Sergej Filipović 5 min 24 sec 25
4254Dolores Juretić-Kovač 5 min 26 sec 25
4255Goran Mihalj 5 min 26 sec 25
4256Ivan Dujmić 5 min 30 sec 25
4257Ivona 5 min 37 sec 25
4258Hrvoje Đurak 5 min 37 sec 25
4259Maud Lasić 5 min 40 sec 25
4260None 5 min 43 sec 25
4261L v 5 min 44 sec 25
4262Anđelija Čolak 5 min 44 sec 25
4263Božidar Lovro Birkić 5 min 44 sec 25
4264ivana zerovnik 5 min 45 sec 25
4265Lea Zupičić 5 min 51 sec 25
4266Krešimir Bonačić-Krešić 5 min 53 sec 25
4267Sanja Jelaković Kühner 6 min 2 sec 25
4268Željka Curiš 6 min 5 sec 25
4269Maja Ronik 6 min 13 sec 25
4270Đurđica Stojanović 6 min 15 sec 25
4271Žaklina Nedelkovska 6 min 16 sec 25
4272Visnja Vugrinec 6 min 17 sec 25
4273Mirna Kovačić 6 min 19 sec 25
4274Ivan Došlić 6 min 21 sec 25
4275Dr.Akon 6 min 22 sec 25
4276Miroslav Vidaček 6 min 24 sec 25
4277Ana Nahod Ohnjec 6 min 25 sec 25
4278Mirna Borošak 6 min 27 sec 25
4279Dani hlevanac 6 min 27 sec 25
4280Tena Sačić 6 min 29 sec 25
4281Nina Krišto 6 min 42 sec 25
4282Doris Brkić 6 min 43 sec 25
4283Deborah Ciglenečki 6 min 48 sec 25
4284Krešimir Glavinić 6 min 49 sec 25
4285Tamara Bošković 6 min 55 sec 25
4286Josip Drenjančević 6 min 56 sec 25
4287Sanja Šimunović 6 min 58 sec 25
4288Franjo-Josip Marković 6 min 59 sec 25
4289Laura Vobner 7 min 0 sec 25
4290Domagoj Leko 7 min 4 sec 25
4291Petra Blajić 7 min 7 sec 25
4292Vanja Valtrović 7 min 10 sec 25
4293Manuela Vukić 7 min 14 sec 25
4294Tomislav Beraković 7 min 22 sec 25
4295Željko Juran 7 min 22 sec 25
4296Emanuela Glavan 7 min 25 sec 25
4297Lucija Velic 7 min 25 sec 25
4298Zeljko Vasilik 7 min 29 sec 25
4299Marko Maljevac 7 min 32 sec 25
4300Lucija Čatipović 7 min 34 sec 25
4301Snjezana Pavl9vski 7 min 35 sec 25
4302Iva P. 7 min 40 sec 25
4303None 7 min 40 sec 25
4304None 7 min 46 sec 25
4305Maša Marić 7 min 49 sec 25
4306Franko Ćorić 7 min 58 sec 25
4307None 8 min 11 sec 25
4308Lidija Graovac 8 min 20 sec 25
4309Assia Begovitch 8 min 24 sec 25
4310Marina Štambuk Poparić 8 min 32 sec 25
4311Martina Antunovic 8 min 37 sec 25
4312Aleksandar Opačić 8 min 37 sec 25
4313Željka Končić 8 min 49 sec 25
4314None 8 min 51 sec 25
4315Anica Tolić 8 min 58 sec 25
4316MIRELA VUKAS 9 min 0 sec 25
4317Igor Bućo 9 min 0 sec 25
4318Lada Šojat 9 min 4 sec 25
4319Vesna Tomasevic 9 min 8 sec 25
4320Iva Botica 9 min 12 sec 25
4321Magdalena Brcko 9 min 17 sec 25
4322Nika Matkovic 9 min 27 sec 25
4323Ante Krnić 9 min 38 sec 25
4324Zlatko Tkalčević 9 min 38 sec 25
4325Jelena Magoš Kuten 9 min 46 sec 25
4326Kristiana Zečević 9 min 49 sec 25
4327Dominik rac 10 min 6 sec 25
4328Viktor Nikoljacic 10 min 28 sec 25
4329Anica Panenić 10 min 29 sec 25
4330Zoni zole 10 min 29 sec 25
4331Nora Fraculj 10 min 39 sec 25
4332Dragutin Martinčević 10 min 50 sec 25
4333Tea Mrduljaš Cvitan 10 min 53 sec 25
4334Ema Čorak 10 min 55 sec 25
4335Rio Senjes 10 min 56 sec 25
4336Željka Veronika Horvat 11 min 18 sec 25
4337None 11 min 22 sec 25
4338Tomislav Košćak 11 min 28 sec 25
4339Tomi Jukić 11 min 48 sec 25
4340Đurđica Davidović 11 min 57 sec 25
4341Ivan Došlić 12 min 9 sec 25
4342Milena Ivanović 12 min 14 sec 25
4343Veronika Jerčinović 12 min 26 sec 25
4344Anastasija kostadinova 12 min 27 sec 25
4345Biljana Litarić Brodar 12 min 28 sec 25
4346Željka Vidović 13 min 2 sec 25
4347Elena Jug 14 min 49 sec 25
4348Martina Mačković 14 min 59 sec 25
4349Ana Vulic 15 min 1 sec 25
4350SNJEŽANA ŠOBAK 15 min 33 sec 25
4351Sanja Mihić 15 min 49 sec 25
4352Ivan Jurković 15 min 59 sec 25
4353Laura Blažević 16 min 34 sec 25
4354Josipa Bitunjac 17 min 4 sec 25
4355Selma Ibrahimovic 17 min 45 sec 25
4356Sanja Vujičić 17 min 48 sec 25
4357Ivan Tomić 17 min 59 sec 25
4358Dora Piacun 18 min 5 sec 25
4359Kristina Banović 18 min 49 sec 25
4360Marko Brkić 19 min 47 sec 25
4361Matija Đurđek 20 min 0 sec 25
4362Karlo Murtezani 20 min 0 sec 25
4363Marija Lončarek 20 min 1 sec 25
4364Zvonimir Popov?i? 49 sec 24
4365Marija Berendika 1 min 38 sec 24
4366Ivan Vranješ 1 min 45 sec 24
4367Sanja Galić 1 min 51 sec 24
4368Ivona Zausnigg 2 min 3 sec 24
4369Antonija Kapetanović 2 min 9 sec 24
4370Bernarda Mrak 2 min 20 sec 24
4371Bernarda Mrak 2 min 27 sec 24
4372Vanessa Lošić 2 min 31 sec 24
4373Lovro Bračević 2 min 33 sec 24
4374Leonarda Rusan 2 min 35 sec 24
4375Miso kovac 2 min 38 sec 24
4376Donata Nadarević 2 min 40 sec 24
4377Jelena Muzica 2 min 41 sec 24
4378Ivana Rozić 2 min 59 sec 24
4379Dajana Vidaković 3 min 2 sec 24
4380Martina Knežević 3 min 5 sec 24
4381Majda Bilandzija 3 min 8 sec 24
4382Lucija Urem 3 min 13 sec 24
4383Nina Krnić 3 min 17 sec 24
4384Renata Wierschin 3 min 18 sec 24
4385Slaven Čleković 3 min 19 sec 24
4386Zoran Pervan 3 min 20 sec 24
4387Majda Vrenc 3 min 20 sec 24
4388Marko Brozović 3 min 23 sec 24
4389Miljenka Frančić 3 min 26 sec 24
4390Srećko Krivić 3 min 27 sec 24
4391Jana Krišto 3 min 27 sec 24
4392Mario Marušić 3 min 30 sec 24
4393Brigita Mesek 3 min 33 sec 24
4394Natasa Blazic 3 min 40 sec 24
4395Nicole CIkač 3 min 40 sec 24
4396Karla Rogožar 3 min 41 sec 24
4397rr 3 min 42 sec 24
4398Ružica Tomić 3 min 44 sec 24
4399Alexandra Milisavljević 3 min 47 sec 24
4400Ivana Đuran 3 min 48 sec 24
4401Tihana Plečko 3 min 53 sec 24
4402Petra Musa 3 min 53 sec 24
4403Lana Pajdas 3 min 54 sec 24
4404Katarina Bobok 3 min 54 sec 24
4405Marija Bionda 3 min 55 sec 24
4406Dragan Šimunović 3 min 56 sec 24
4407Dino Šisl 3 min 57 sec 24
4408None 4 min 6 sec 24
4409Monika Markač 4 min 8 sec 24
4410Dino Sikirić 4 min 8 sec 24
4411Mirela Banovac 4 min 8 sec 24
4412Ivan Papeša 4 min 10 sec 24
4413Kristijan Čuljak 4 min 13 sec 24
4414Matija Božić 4 min 14 sec 24
4415Klara Fehir 4 min 15 sec 24
4416Ana Sommer 4 min 20 sec 24
4417Anastasija Oreb 4 min 21 sec 24
4418Dijana Žaja 4 min 23 sec 24
4419Matilda Kostić 4 min 26 sec 24
4420Ana Vulic 4 min 27 sec 24
4421Adriana Kovinčić 4 min 27 sec 24
4422Antonija Kapetanović 4 min 31 sec 24
4423Zlatko Međimurec 4 min 32 sec 24
4424None 4 min 33 sec 24
4425Matija Egredžija 4 min 34 sec 24
4426Nikola Horvat 4 min 35 sec 24
4427None 4 min 37 sec 24
4428Emina Vujnovac 4 min 38 sec 24
4429Josip Melvan 4 min 42 sec 24
4430livio karavanic 4 min 44 sec 24
4431Iva Hundak 4 min 49 sec 24
4432None 4 min 50 sec 24
4433Diana Cvetko 4 min 51 sec 24
4434Mladen Novotnx 4 min 53 sec 24
4435Bojana Trivanović 4 min 54 sec 24
4436Ivana El Assadi Kaleb 4 min 54 sec 24
4437Lucija Duka 4 min 55 sec 24
4438Matej Kunštek 4 min 56 sec 24
4439Zrinka Nikolic 4 min 56 sec 24
4440Augustin Mršić 4 min 58 sec 24
4441Dajana Vidaković 4 min 58 sec 24
4442Ana Marija Mužević 4 min 59 sec 24
4443Josipa Vrankulj 5 min 1 sec 24
4444Mia Pejinović 5 min 1 sec 24
4445Laurita Pavlišak Košta 5 min 1 sec 24
4446Jasmin Herman 5 min 2 sec 24
4447Danijela Šatorović 5 min 2 sec 24
4448Ramona Boban 5 min 3 sec 24
4449Mirna Bosnic 5 min 3 sec 24
4450damir Mizler 5 min 4 sec 24
4451Manuela ugarković 5 min 6 sec 24
4452Marija Vreš 5 min 7 sec 24
4453Pero Perić 5 min 8 sec 24
4454Lea Lozančić 5 min 10 sec 24
4455Domagoj Matić 5 min 10 sec 24
4456Petra Štiglić 5 min 11 sec 24
4457Paula Raguž 5 min 11 sec 24
4458Marija Plemenčić 5 min 13 sec 24
4459Martina Kobas 5 min 21 sec 24
4460Luka Gojčeta 5 min 22 sec 24
4461Mario Mišić 5 min 23 sec 24
4462ja je 5 min 23 sec 24
4463Dominik Vivoda 5 min 24 sec 24
4464Tina Zgorelac 5 min 26 sec 24
4465adfasdf 5 min 27 sec 24
4466Sara Golub 5 min 27 sec 24
4467None 5 min 27 sec 24
4468Mira Bućin 5 min 30 sec 24
4469Mia Antolcic 5 min 30 sec 24
4470Ira Đurović 5 min 32 sec 24
4471Jan Perutka 5 min 33 sec 24
4472K 5 min 33 sec 24
4473Ivana Rogulj 5 min 38 sec 24
4474Petra Ivanešić 5 min 39 sec 24
4475Nina Turić 5 min 41 sec 24
4476marija vreš 5 min 42 sec 24
4477Klara Goreta 5 min 43 sec 24
4478Sarah Meglaj 5 min 43 sec 24
4479Ana Nemet Đurđević 5 min 44 sec 24
4480Anita Lečei 5 min 44 sec 24
4481Ema Dekanic 5 min 44 sec 24
4482Mia Lukic 5 min 45 sec 24
4483Tatjana Andabaka 5 min 48 sec 24
4484Nevena Ramic 5 min 48 sec 24
4485Ema Bautović 5 min 48 sec 24
4486Barbara Gubic 5 min 50 sec 24
4487Jesena Curać 5 min 51 sec 24
4488None 5 min 52 sec 24
4489Andreja Zlatrić 5 min 53 sec 24
4490Matija urek 5 min 54 sec 24
4491Antonio Majić 5 min 54 sec 24
4492None 5 min 54 sec 24
4493Nikola Mrkalj 5 min 57 sec 24
4494Paula Šimunić 5 min 59 sec 24
4495Mario Gašparić 6 min 0 sec 24
4496Petra Gamilec 6 min 0 sec 24
4497Borislav Svetec 6 min 3 sec 24
4498Dalija Milonja 6 min 4 sec 24
4499Suzana Stjepanovic 6 min 6 sec 24
4500Ivana Džigumović 6 min 7 sec 24
4501Mate Grubišić 6 min 9 sec 24
4502Kristina Tadić 6 min 10 sec 24
4503Monika Mišolić 6 min 13 sec 24
4504Sanja Krajinović 6 min 14 sec 24
4505Sandra Jurić 6 min 21 sec 24
4506Lana Marinović 6 min 23 sec 24
4507Ljiljana Miler 6 min 24 sec 24
4508Mihael Žganec 6 min 25 sec 24
4509Danira Pilizota 6 min 33 sec 24
4510Dominik Šutalo 6 min 34 sec 24
4511Nataly Blekic 6 min 36 sec 24
4512GORDAN DRENSKI 6 min 37 sec 24
4513Božica Paponja 6 min 38 sec 24
4514Anita Kiss-Skelin 6 min 38 sec 24
4515Nikica Kulušić 6 min 38 sec 24
4516Davor Špoljar 6 min 41 sec 24
4517Marija Lugar 6 min 46 sec 24
4518Mirna Žužić 6 min 46 sec 24
4519Ivona Radić 6 min 48 sec 24
4520Bolestanko Smrt 6 min 50 sec 24
4521Ivo Darko Gabric 6 min 50 sec 24
4522Damir Brkanac 6 min 52 sec 24
4523Valerija Šarac 6 min 52 sec 24
4524Nada Čordašić 6 min 53 sec 24
4525Dijana Erceg 7 min 0 sec 24
4526Ivana Šperanda 7 min 1 sec 24
4527Mara Kučan Smešny 7 min 3 sec 24
4528Toni Požar 7 min 3 sec 24
4529Darko šorak 7 min 6 sec 24
4530Dora Horvat 7 min 8 sec 24
4531Marin Prtenjaca 7 min 12 sec 24
4532Petra Bunić 7 min 12 sec 24
4533Tvrtko Trlek 7 min 20 sec 24
4534Željka Buško 7 min 20 sec 24
4535nikolina krpina 7 min 23 sec 24
4536Sandi Čarapina 7 min 23 sec 24
4537Mira Puljiz 7 min 24 sec 24
4538Irena Magaš 7 min 25 sec 24
4539Marina Martić 7 min 29 sec 24
4540Ivona Radić 7 min 30 sec 24
4541Tena Korotaj 7 min 31 sec 24
4542Vesna Malatestinić 7 min 33 sec 24
4543Paula Kilić 7 min 41 sec 24
4544Daniela Mužić 7 min 42 sec 24
4545Kristina Gulan 7 min 43 sec 24
4546Maja Pranjković 7 min 47 sec 24
4547Davorka Šarić 7 min 47 sec 24
4548Davorin Krmek 7 min 51 sec 24
4549Anita Erceg 7 min 52 sec 24
4550Vedrana Babić 7 min 52 sec 24
4551Marija Rapaić 7 min 56 sec 24
4552Damir Novakovic 8 min 3 sec 24
4553Katarina Vlahovac 8 min 13 sec 24
4554Marija Francesca Horvat 8 min 13 sec 24
4555Darko Bertek 8 min 14 sec 24
4556Dora Pavlin 8 min 15 sec 24
4557Vlatka Golub 8 min 19 sec 24
4558Dubravka polic 8 min 21 sec 24
4559Magdalena Marukić 8 min 25 sec 24
4560Vladimir Supanc 8 min 27 sec 24
4561Marija Anđela De Micheli Vitturi 8 min 29 sec 24
4562Aleksandra Pecirep 8 min 32 sec 24
4563Stela Malatestinić 8 min 35 sec 24
4564Nada Čordašić 8 min 35 sec 24
4565None 8 min 35 sec 24
4566Julijan Jovanović 8 min 47 sec 24
4567Annie Tsoneva 8 min 48 sec 24
4568Amir Leo Habibović 8 min 52 sec 24
4569Monika Dević 8 min 55 sec 24
4570Zeljka Primorac 8 min 57 sec 24
4571Anamaria Lasić 8 min 59 sec 24
4572Sandra Telenta 9 min 6 sec 24
4573Elma Botica 9 min 6 sec 24
4574Mihaela Hoppe 9 min 7 sec 24
4575Valentina Rimpf 9 min 12 sec 24
4576Gorana Rodin 9 min 19 sec 24
4577klaudija mohorovičić 9 min 39 sec 24
4578Marijana Mikulandra 10 min 4 sec 24
4579Margita Jaković 10 min 8 sec 24
4580Klara Beštak 10 min 11 sec 24
4581Mario Krcelic 10 min 32 sec 24
4582Nataša Mance 10 min 47 sec 24
4583Anja Arneric 10 min 58 sec 24
4584Nea Smilović 11 min 5 sec 24
4585Gabrijel Sokol 11 min 9 sec 24
4586Koviljka Lazar 11 min 20 sec 24
4587Jasna Sestak 11 min 20 sec 24
4588None 11 min 21 sec 24
4589jelena papandopulo 11 min 29 sec 24
4590Antoneta Hrgović 11 min 30 sec 24
4591Ivan Došlić 11 min 41 sec 24
4592Dorotea Sabolek 12 min 5 sec 24
4593Ivana Jelavić 12 min 13 sec 24
4594Ema Varga 12 min 39 sec 24
4595Ivan Buljevic 12 min 49 sec 24
4596Matija urek 13 min 5 sec 24
4597None 13 min 35 sec 24
4598Saladin Sanjar 13 min 40 sec 24
4599Andreja Kirin 13 min 53 sec 24
4600Matea Tolić 14 min 21 sec 24
4601Ivana Kujundzic 14 min 30 sec 24
4602Patricia Jukić 15 min 59 sec 24
4603Ema Brzaj 16 min 8 sec 24
4604Annemarie Marić 16 min 57 sec 24
4605Antonija Vrcić 17 min 12 sec 24
4606Ana Zečić 17 min 31 sec 24
4607Jelena Catipovic 17 min 34 sec 24
4608Nensi Slavujević 17 min 37 sec 24
4609Martina Strmečki 17 min 51 sec 24
4610Nebojša Banović 17 min 55 sec 24
4611Biljana Skorupan 19 min 59 sec 24
4612Ivana Matasic 20 min 0 sec 24
4613Mario Mali 20 min 0 sec 24
4614Sanja Galić 20 min 0 sec 24
4615Ruža Klarić 2 min 33 sec 23
4616Ivana Bunjan 2 min 42 sec 23
4617Toni Marinković 2 min 42 sec 23
4618Matko Šimić 2 min 46 sec 23
4619Gorana Babić 2 min 48 sec 23
4620Sanja Galić 2 min 50 sec 23
4621Ivana Grkeš 2 min 59 sec 23
4622Nicole Cikač 3 min 5 sec 23
4623Ana Fajdetić 3 min 12 sec 23
4624Marina Vukovic Babic 3 min 14 sec 23
4625Ivana Matić 3 min 15 sec 23
4626Antonia Samodol 3 min 16 sec 23
4627Marina Gruban 3 min 17 sec 23
4628Ana-Marija Ivančić 3 min 21 sec 23
4629Paola Samarzija 3 min 21 sec 23
4630Marijana Horvat 3 min 22 sec 23
4631Ab 3 min 24 sec 23
4632Natali Ljevaja 3 min 25 sec 23
4633Zdenka Filippi 3 min 25 sec 23
4634Dean Posavec-Malok 3 min 28 sec 23
4635Rebeka Kralj 3 min 29 sec 23
4636Sara Matičević 3 min 30 sec 23
4637Sonja Koren 3 min 30 sec 23
4638Marija Tufekčić 3 min 33 sec 23
4639Ivana Jurić 3 min 33 sec 23
4640Davor Baljak 3 min 34 sec 23
4641Dženita Kuljuh 3 min 36 sec 23
4642Helena Vuleta 3 min 36 sec 23
4643Zlatko Križan 3 min 37 sec 23
4644Ana Sarjanović 3 min 38 sec 23
4645Biljana Prpa 3 min 38 sec 23
4646Iva Kužina 3 min 39 sec 23
4647Ivana Džinić 3 min 39 sec 23
4648Ana Leskovic 3 min 40 sec 23
4649Anamarija Brzica 3 min 40 sec 23
4650Aida Alihodzic Odobasic 3 min 40 sec 23
4651Ivana Busch 3 min 42 sec 23
4652Maruška Tukač 3 min 44 sec 23
4653Sonja Živković 3 min 45 sec 23
4654Senija Okić 3 min 51 sec 23
4655Tea Škrobo 3 min 54 sec 23
4656Korina Kodžoman 3 min 54 sec 23
4657Petra Gorički 3 min 54 sec 23
4658Krunoslav Zdunić 3 min 55 sec 23
4659Ružica Skočibušić 3 min 56 sec 23
4660Ivana Perković 3 min 56 sec 23
4661Ana Rihtarić 3 min 57 sec 23
4662Boris Stojanović 3 min 57 sec 23
4663Jelena Blažević 3 min 58 sec 23
4664Antonio Raos 3 min 59 sec 23
4665Nina Dujmović 4 min 0 sec 23
4666Petra Đonlić 4 min 2 sec 23
4667None 4 min 2 sec 23
4668Tomislav Bekavac 4 min 3 sec 23
4669Mario Turk 4 min 3 sec 23
4670Borislav Svetec 4 min 4 sec 23
4671dsd dsad 4 min 5 sec 23
4672Čedna Pažanin 4 min 7 sec 23
4673JASMINA VUKOVIĆ 4 min 9 sec 23
4674Ž B 4 min 10 sec 23
4675Dijana Ripp 4 min 10 sec 23
4676Monika Matica 4 min 11 sec 23
4677Pero Đuro 4 min 14 sec 23
4678Andrea Pečnik 4 min 15 sec 23
4679nat 4 min 17 sec 23
4680Kristina Delač 4 min 17 sec 23
4681I 4 min 17 sec 23
4682Mateja Trinajstić 4 min 18 sec 23
4683Tonka Juranovic 4 min 18 sec 23
4684Deneo Green 4 min 18 sec 23
4685Nikolina Pudić 4 min 19 sec 23
4686Ana Maric 4 min 20 sec 23
4687Josip Čarija 4 min 21 sec 23
4688Ines Jaklović 4 min 23 sec 23
4689Marin Salopek 4 min 24 sec 23
4690Maria 4 min 25 sec 23
4691Tomislav Bahlen 4 min 25 sec 23
4692Tanja Peroš 4 min 27 sec 23
4693Chiara Maric 4 min 28 sec 23
4694Ikw 4 min 28 sec 23
4695Martina Dikanović 4 min 29 sec 23
4696Vedrana Ćosić 4 min 30 sec 23
4697Veronika Lisjak 4 min 30 sec 23
4698Dora Dukić 4 min 30 sec 23
4699Laura Melvan 4 min 31 sec 23
4700Ognjen Žugec 4 min 32 sec 23
4701Iva Saracco 4 min 32 sec 23
4702Dorotea Grgić 4 min 32 sec 23
4703Maja Pavlovski Delic 4 min 32 sec 23
4704Mislav Hranilović 4 min 33 sec 23
4705Nikolina Varga 4 min 34 sec 23
4706Claudia Kontrec 4 min 35 sec 23
4707Helena Stančin 4 min 36 sec 23
4708Marija Tonković 4 min 36 sec 23
4709Anja Antoninić 4 min 36 sec 23
4710Antonia Samodol 4 min 37 sec 23
4711P a 4 min 37 sec 23
4712Snježana Ljubisic 4 min 38 sec 23
4713Viktorija Božina 4 min 39 sec 23
4714Anamarija Bilan 4 min 39 sec 23
4715Fabijan Junaci 4 min 39 sec 23
4716Paula Burić 4 min 41 sec 23
4717Zaloa Sanchez Varela 4 min 41 sec 23
4718Anđela Petrović 4 min 41 sec 23
4719Zrinka Jonjic 4 min 41 sec 23
4720None 4 min 42 sec 23
4721Karmela Vrandecic 4 min 43 sec 23
4722Mirela Halaček 4 min 43 sec 23
4723Tea Peloza 4 min 44 sec 23
4724Ivan Kobaš 4 min 44 sec 23
4725Deniver Vukelić 4 min 45 sec 23
4726Zdenko Marenić 4 min 46 sec 23
4727Dominika Marijan 4 min 47 sec 23
4728Marina Subotić 4 min 48 sec 23
4729Kata Lujanovic 4 min 48 sec 23
4730E 4 min 48 sec 23
4731Hrvoje Stipanović 4 min 49 sec 23
4732vladimir gronjak 4 min 50 sec 23
4733Ivana Prkić 4 min 52 sec 23
4734Ružica Ruklić 4 min 53 sec 23
4735a 4 min 53 sec 23
4736Gorana Kušić 4 min 54 sec 23
4737Ela 4 min 55 sec 23
4738Orjena Kovacevic 4 min 55 sec 23
4739Miro mur 4 min 56 sec 23
4740Damjan Dragoljević 4 min 57 sec 23
4741TIHOMIR PETROVIĆ 4 min 57 sec 23
4742Barbara Lang 4 min 58 sec 23
4743Ljubiša Milojković 4 min 59 sec 23
4744Linda Krmpotić 5 min 0 sec 23
4745Perina Kulić 5 min 0 sec 23
4746Ivan Žubrinić 5 min 2 sec 23
4747Milena Mičin 5 min 4 sec 23
4748Vjeran Pezdirc 5 min 4 sec 23
4749None 5 min 4 sec 23
4750Ines Troha 5 min 5 sec 23
4751Rafaela Jozić 5 min 5 sec 23
4752Petra Gruica 5 min 6 sec 23
4753Sabrina Glavičić 5 min 6 sec 23
4754Martina Kunstek Smiljanec 5 min 6 sec 23
4755Jelena Dragičević 5 min 7 sec 23
4756Tea Krizan 5 min 8 sec 23
4757Dean Bačić 5 min 8 sec 23
4758Lea Galijasevic 5 min 9 sec 23
4759Lorena Šimić 5 min 12 sec 23
4760Vid Doric 5 min 12 sec 23
4761tanja zekic 5 min 14 sec 23
4762Andrea Kert 5 min 15 sec 23
4763Marina Grahovac 5 min 16 sec 23
4764I 5 min 16 sec 23
4765Marijan Aničić 5 min 18 sec 23
4766Petar Tudja 5 min 18 sec 23
4767Mirko Vokić 5 min 18 sec 23
4768Dejan Šiptar 5 min 20 sec 23
4769Renata Busatto 5 min 24 sec 23
4770Marija Vasović 5 min 25 sec 23
4771Mijo Gudelj 5 min 25 sec 23
4772Ž B 5 min 26 sec 23
4773Valentina Prokic 5 min 26 sec 23
4774Ivana Miljak 5 min 26 sec 23
4775Mateja Marić 5 min 27 sec 23
4776Kosta Rus 5 min 28 sec 23
4777Matijana Milošević 5 min 28 sec 23
4778Rebeka Kralj 5 min 28 sec 23
4779Leda Harmicar 5 min 29 sec 23
4780KA 5 min 29 sec 23
4781Dominik Gojun 5 min 30 sec 23
4782Manuela Grubišić 5 min 30 sec 23
4783Tomislav Ćoza 5 min 32 sec 23
4784Hana Gelb 5 min 32 sec 23
4785Monika Lončarić 5 min 32 sec 23
4786Jana Miriovsky 5 min 32 sec 23
4787Vedran Vanjak 5 min 33 sec 23
4788Nina Kolaković 5 min 35 sec 23
4789Rio Senjes 5 min 36 sec 23
4790None 5 min 36 sec 23
4791Damir Mrkonjić 5 min 37 sec 23
4792Goran Bader 5 min 38 sec 23
4793Glorija ribić 5 min 40 sec 23
4794Marija Sekulić 5 min 44 sec 23
4795Krešimir Komić 5 min 44 sec 23
4796Ivana Mihoci 5 min 44 sec 23
4797None 5 min 47 sec 23
4798Ante Raos 5 min 49 sec 23
4799Izabela Kuti 5 min 49 sec 23
4800Tatjana Vujnovic 5 min 49 sec 23
4801Iva Simic 5 min 49 sec 23
4802Jasmina Kretić 5 min 50 sec 23
4803Mateo Držanić 5 min 50 sec 23
4804Goranka Tomčić 5 min 51 sec 23
4805Martina Mihovilic 5 min 52 sec 23
4806Indira Denaro 5 min 52 sec 23
4807Dino Čulo 5 min 52 sec 23
4808Andrijana Šincek 5 min 52 sec 23
4809Maja Mlinaric 5 min 53 sec 23
4810Sandra Jelovica 5 min 54 sec 23
4811Kristina Detelj 5 min 54 sec 23
4812Iva Svetac 5 min 55 sec 23
4813Sandra Kopčić 5 min 55 sec 23
4814Monika Bekić 5 min 59 sec 23
4815Josipa Subotić 6 min 0 sec 23
4816Martina Blazevic 6 min 0 sec 23
4817Nikolina Močinić 6 min 2 sec 23
4818Zrinka Pavlinec 6 min 3 sec 23
4819Ana Jurić 6 min 3 sec 23
4820Jelena Gradski Balov 6 min 6 sec 23
4821Renata Mavrić 6 min 6 sec 23
4822Ana Vulic 6 min 7 sec 23
4823Maja Tonkovic 6 min 9 sec 23
4824Jelena Bugarski 6 min 9 sec 23
4825Uros Barjaktarević 6 min 9 sec 23
4826Nevena Ramic 6 min 10 sec 23
4827Marina Jeličić 6 min 11 sec 23
4828Valentina 6 min 11 sec 23
4829Jasna Anicic 6 min 11 sec 23
4830Turić 6 min 12 sec 23
4831Ivan Jurković 6 min 13 sec 23
4832Ivan maric 6 min 13 sec 23
4833Ivana Banje 6 min 14 sec 23
4834Božica Tominac 6 min 14 sec 23
4835Irena Simunic 6 min 17 sec 23
4836Hrvoje Nikolic 6 min 17 sec 23
4837Danijel Konjarik 6 min 19 sec 23
4838Vanda Jezernik 6 min 19 sec 23
4839Petar Veligdenski 6 min 22 sec 23
4840None 6 min 22 sec 23
4841Sanela Simunic 6 min 23 sec 23
4842Sandra Kokušarev 6 min 24 sec 23
4843Ines Vrbanić 6 min 26 sec 23
4844Melita Genc 6 min 27 sec 23
4845Robert Špoljar 6 min 28 sec 23
4846Ronald Fućak 6 min 30 sec 23
4847Matej Martan 6 min 32 sec 23
4848Franjo Varga 6 min 35 sec 23
4849None 6 min 35 sec 23
4850Hrvoje Raspovic 6 min 37 sec 23
4851Ivana Mijatović Viskov 6 min 40 sec 23
4852Jasenka Poljak 6 min 40 sec 23
4853Đurđica Stojanović 6 min 41 sec 23
4854Mirjana 6 min 41 sec 23
4855Marco klun demarin 6 min 43 sec 23
4856None 6 min 45 sec 23
4857Kristian Kasalo 6 min 47 sec 23
4858Andrej Kajganic 6 min 48 sec 23
4859Biljana Radetić 6 min 50 sec 23
4860None 6 min 50 sec 23
4861Antonija Jozic 6 min 52 sec 23
4862Lucija Vrhovski 6 min 54 sec 23
4863Zdenka Manestar 6 min 55 sec 23
4864Ines Miletić 6 min 55 sec 23
4865Biljana Milekić 6 min 57 sec 23
4866Petra Lepri 6 min 58 sec 23
4867None 7 min 1 sec 23
4868Nataša Petanjek 7 min 2 sec 23
4869Iva Kardum Benc 7 min 7 sec 23
4870Ema Vata 7 min 7 sec 23
4871Mirjana Belic 7 min 13 sec 23
4872Zoran Basta 7 min 14 sec 23
4873Martina Tudor 7 min 14 sec 23
4874Erik Šneler 7 min 16 sec 23
4875ALEN BRKIĆ 7 min 16 sec 23
4876Željka Hasanagić 7 min 22 sec 23
4877Ivona Radic Krleza 7 min 26 sec 23
4878Marija Bubanović 7 min 28 sec 23
4879Ivan Legradi 7 min 33 sec 23
4880Željka Medić 7 min 34 sec 23
4881Brigita Novak 7 min 37 sec 23
4882Josipa Mićak 7 min 37 sec 23
4883Hrvoje Kekez 7 min 39 sec 23
4884Marin Vucić 7 min 42 sec 23
4885Ljerka Vučić 7 min 43 sec 23
4886Tibor Naglić 7 min 46 sec 23
4887None 7 min 49 sec 23
4888Tina Božić 7 min 58 sec 23
4889Danica Rajkovuć 7 min 58 sec 23
4890Vedrana Juricic 7 min 59 sec 23
4891Ivana Latin 8 min 2 sec 23
4892Selavi Žunić 8 min 7 sec 23
4893David Horvatić 8 min 12 sec 23
4894Marija Glavinic 8 min 13 sec 23
4895Danijela Golek-Pilon 8 min 15 sec 23
4896Alenka Budimčić 8 min 19 sec 23
4897None 8 min 26 sec 23
4898Mary Ann Rukavina 8 min 28 sec 23
4899Marina Šapina 8 min 38 sec 23
4900Imre Horvat 8 min 40 sec 23
4901Jakov Karajica 8 min 43 sec 23
4902Goran Končar 8 min 45 sec 23
4903Ana Jurin Martić 8 min 50 sec 23
4904paula mađerić 8 min 51 sec 23
4905None 8 min 51 sec 23
4906None 9 min 3 sec 23
4907Paula Kilić 9 min 4 sec 23
4908None 9 min 5 sec 23
4909Martina Pajač Beus 9 min 7 sec 23
4910Sandra Galić 9 min 15 sec 23
4911Josip Letica 9 min 17 sec 23
4912zdravko delic 9 min 28 sec 23
4913Hrvoje Telišman 9 min 36 sec 23
4914renee scali 9 min 44 sec 23
4915Mira Puljiz 9 min 50 sec 23
4916Maja Marušić 9 min 58 sec 23
4917None 10 min 3 sec 23
4918Bojan Bokan 10 min 7 sec 23
4919Mario Cvitanovic 10 min 18 sec 23
4920Sanja Borović 10 min 20 sec 23
4921Zdenko Kolarić 10 min 31 sec 23
4922Dorotea Cakić 10 min 37 sec 23
4923Matea Sršen 10 min 44 sec 23
4924Ivica Franjkovic 10 min 52 sec 23
4925Mario Pleše 11 min 0 sec 23
4926Miroslav Njegač 11 min 3 sec 23
4927Veronika Jerčinović 11 min 27 sec 23
4928Natali Plantic 11 min 42 sec 23
4929Kristina Delić 12 min 4 sec 23
4930Gita Špoljarić 13 min 6 sec 23
4931Iva Jakic 13 min 19 sec 23
4932Alen Husnjak 13 min 52 sec 23
4933None 13 min 57 sec 23
4934Marinka Obrovac 14 min 5 sec 23
4935Lucija Bitunjac 14 min 24 sec 23
4936Magdalena Dučaj 15 min 3 sec 23
4937Katarina Rašić 15 min 19 sec 23
4938Ana Separovic 15 min 21 sec 23
4939Tomislav Prgić 16 min 21 sec 23
4940Monika Rakoci 16 min 22 sec 23
4941Ramzi Haddad 16 min 24 sec 23
4942Marina Peteranac 17 min 34 sec 23
4943Vesna Kušek 18 min 16 sec 23
4944Marija 19 min 0 sec 23
4945Neda Počekaj 19 min 58 sec 23
4946Daniela Jolić 19 min 59 sec 23
4947Tihomir Grašar 20 min 0 sec 23
4948MIRELA VUKAS 20 min 0 sec 23
4949Ivan Gajčević 20 min 0 sec 23
4950Maria Milolaža 20 min 0 sec 23
4951Maria Milolaža 20 min 0 sec 23
4952Ana Sović Kržić 20 min 0 sec 23
4953Marijela Antunović 1 min 59 sec 22
4954Lucija Begić 2 min 26 sec 22
4955Marijana Sokolovic 2 min 29 sec 22
4956Ana Begić 2 min 36 sec 22
4957Lucija Begić 2 min 36 sec 22
4958Ana hinić 2 min 36 sec 22
4959Gabriela Soldo 2 min 41 sec 22
4960Marijana Sokolovic 2 min 47 sec 22
4961Jana Jambrečina 2 min 48 sec 22
4962Zoran Pervan 2 min 50 sec 22
4963Toni Tominić 3 min 0 sec 22
4964Fran Božić 3 min 7 sec 22
4965Gabrijela Školjarev 3 min 7 sec 22
4966Zdenka Filippi 3 min 8 sec 22
4967Marijana Sokolovic 3 min 11 sec 22
4968Mario Dubravčić 3 min 11 sec 22
4969Mislav Lucić 3 min 13 sec 22
4970None 3 min 14 sec 22
4971Helena Ilijanić 3 min 15 sec 22
4972Ana Hinic 3 min 15 sec 22
4973Andrea Jurić 3 min 15 sec 22
4974Dušan Letis 3 min 18 sec 22
4975Zdenka Filippi 3 min 18 sec 22
4976Ana Vulic 3 min 19 sec 22
4977Zdenka Filippi 3 min 21 sec 22
4978Maja Mrak 3 min 22 sec 22
4979Ines Meštrović 3 min 24 sec 22
4980Martina Knežević 3 min 24 sec 22
4981Lea Quaranta 3 min 25 sec 22
4982Luka Matak 3 min 25 sec 22
4983Manuela Mihelić 3 min 28 sec 22
4984Manuela Oreskovic 3 min 28 sec 22
4985Luka Bjeliš 3 min 29 sec 22
4986Iskra Gašparić 3 min 31 sec 22
4987Hrvoje Pichler 3 min 31 sec 22
4988Damir Petranović 3 min 31 sec 22
4989Gabrijela Kožulić 3 min 32 sec 22
4990Boba bo 3 min 32 sec 22
4991Mile Pogibejčić 3 min 36 sec 22
4992Matija Krizman 3 min 36 sec 22
4993Mirana Koljatić 3 min 36 sec 22
4994Valerija Burić 3 min 40 sec 22
4995Lucija Zilic 3 min 40 sec 22
4996Anamarija Budic 3 min 41 sec 22
4997Sonja Živković 3 min 43 sec 22
4998Iris Olujić Ljubica 3 min 44 sec 22
4999Robert Zadravec 3 min 45 sec 22
5000Josip Miličević 3 min 45 sec 22
5001Sandra Zokić 3 min 45 sec 22
5002Dražen Vađunec 3 min 47 sec 22
5003Ruža Klarić 3 min 50 sec 22
5004Ivana El Assadi 3 min 50 sec 22
5005Ana Lepetic Cvitanic 3 min 51 sec 22
5006Tea Kahrić 3 min 55 sec 22
5007Ema Turina 3 min 56 sec 22
5008Desa Matijaš 3 min 57 sec 22
5009Ivanka Prusac 3 min 57 sec 22
5010Avr Zoor 3 min 59 sec 22
5011Kali Kober 3 min 59 sec 22
5012Marina Kovač 4 min 0 sec 22
5013Marija Hruševar 4 min 1 sec 22
5014Siniša Kuko 4 min 3 sec 22
5015Marina Ivanović 4 min 4 sec 22
5016Natalija Rob 4 min 5 sec 22
5017Ivana Vidak 4 min 5 sec 22
5018Ivona Ćorić 4 min 6 sec 22
5019Nedjeljka Šahbazović 4 min 6 sec 22
5020Valerija Burić 4 min 8 sec 22
5021Ruža Raguž Cukrov 4 min 8 sec 22
5022Ivona Tomiek 4 min 9 sec 22
5023Tihana Najdert 4 min 9 sec 22
5024Ana Božić 4 min 11 sec 22
5025Iris Marinkovic 4 min 11 sec 22
5026Darija Kovačević 4 min 14 sec 22
5027Ana Marija Abramović 4 min 14 sec 22
5028Jolanda Vincelj 4 min 14 sec 22
5029Stela Pleša 4 min 15 sec 22
5030Iman Mrkic 4 min 17 sec 22
5031Ana Halambek 4 min 17 sec 22
5032Kristijan Marčić 4 min 18 sec 22
5033Dorian Leci 4 min 18 sec 22
5034Uu yy 4 min 18 sec 22
5035Sabina Bajruši 4 min 19 sec 22
5036Zoran Kojcic 4 min 20 sec 22
5037Maja Šarić 4 min 21 sec 22
5038Mirta Rac Papak 4 min 22 sec 22
5039Marija Dolores Štroliga 4 min 22 sec 22
5040Dragana Mandrapa 4 min 23 sec 22
5041Ivana Horvat 4 min 24 sec 22
5042Ines Gašpert Junek 4 min 26 sec 22
5043Maja Mrak 4 min 28 sec 22
5044Toni Tominić 4 min 30 sec 22
5045Ingrid Matanic 4 min 32 sec 22
5046Tamara Cakić 4 min 32 sec 22
5047Daria Šuprinović Karakaš 4 min 32 sec 22
5048Ana Vulic 4 min 33 sec 22
5049Ivana Jurić 4 min 33 sec 22
5050None 4 min 33 sec 22
5051Nikolina žuvela 4 min 34 sec 22
5052mirna šimat 4 min 34 sec 22
5053Martina Knežević 4 min 34 sec 22
5054Robert Celić 4 min 35 sec 22
5055Jelena Vidaček 4 min 35 sec 22
5056Ana 4 min 35 sec 22
5057Valentina Valjak 4 min 35 sec 22
5058VESNA MARTINIĆ 4 min 36 sec 22
5059Viktorija Krbavac 4 min 36 sec 22
5060Ivan Tadić 4 min 37 sec 22
5061Janja Novak 4 min 39 sec 22
5062Nika Kožar 4 min 39 sec 22
5063Neda Plenkovic Katusic 4 min 40 sec 22
5064Renata Domazet 4 min 42 sec 22
5065Gloria Vuković 4 min 42 sec 22
5066Viktor Jakšić 4 min 42 sec 22
5067Viktorija Tomšić 4 min 44 sec 22
5068Ivana Šimić 4 min 44 sec 22
5069Magdalena Matas 4 min 44 sec 22
5070Sunce vita 4 min 46 sec 22
5071Siniša Markovinović 4 min 46 sec 22
5072Ana Babić 4 min 47 sec 22
5073Ivana Vrščak 4 min 47 sec 22
5074Igor Mialić 4 min 47 sec 22
5075Romana Košćak Posavec 4 min 50 sec 22
5076Ana Čižmek 4 min 51 sec 22
5077Kristina Jurić Povijač 4 min 53 sec 22
5078Marija Dević 4 min 53 sec 22
5079Ivana Gavran 4 min 54 sec 22
5080Ivana Bojčić 4 min 54 sec 22
5081Grozdan Večerić 4 min 54 sec 22
5082Paula kralj 4 min 55 sec 22
5083M M 4 min 55 sec 22
5084Karla Bjeliš 4 min 55 sec 22
5085Hrvoje Svečnjak 4 min 56 sec 22
5086ante vardo 4 min 56 sec 22
5087David Jelenković 4 min 57 sec 22
5088Tijana 4 min 57 sec 22
5089ANA ĐUKIĆ 4 min 58 sec 22
5090Tihomir Matic 4 min 58 sec 22
5091Silvia Cesnik 4 min 59 sec 22
5092Dona Šeruga 5 min 0 sec 22
5093Darija Turković 5 min 2 sec 22
5094Jelena Ljubusic 5 min 3 sec 22
5095Lidija Vešligaj 5 min 5 sec 22
5096Ana Kardum 5 min 9 sec 22
5097Melita Klaić 5 min 9 sec 22
5098Ivan Šoštarić 5 min 9 sec 22
5099Domagoj Kekez 5 min 10 sec 22
5100Damir Mizler 5 min 13 sec 22
5101Jasmina Zaborski 5 min 13 sec 22
5102Filip Mihaljević 5 min 14 sec 22
5103Toni Sikirić 5 min 15 sec 22
5104Ante Gašpić 5 min 17 sec 22
5105Martina Mandić 5 min 17 sec 22
5106Toni Vidoviv 5 min 17 sec 22
5107Goran Rukavina 5 min 18 sec 22
5108Monjuge Diuest 5 min 18 sec 22
5109Marija Magdalena Vlahovic 5 min 19 sec 22
5110Gratakaza 5 min 20 sec 22
5111Martina Kontić 5 min 20 sec 22
5112Mirjana 5 min 22 sec 22
5113Mario Jović 5 min 22 sec 22
5114Josip Trlaja 5 min 23 sec 22
5115Igor Kozarić 5 min 24 sec 22
5116Daria Nahtigal Gabriš 5 min 25 sec 22
5117Valentina Ivešić 5 min 25 sec 22
5118Ivona Tabak 5 min 26 sec 22
5119Dragana J 5 min 27 sec 22
5120Marica Šabić 5 min 28 sec 22
5121JKK 5 min 29 sec 22
5122Klara Rađa 5 min 30 sec 22
5123Tajana Lazendić 5 min 32 sec 22
5124Anja Stojanov 5 min 33 sec 22
5125Draženka Kovaćić 5 min 33 sec 22
5126Marija Vasović 5 min 34 sec 22
5127Tina Ban 5 min 34 sec 22
5128Klaudina Mumic 5 min 34 sec 22
5129Ivana Smolčić Jerković 5 min 34 sec 22
5130Dunja Havaić 5 min 35 sec 22
5131Aleksandra Šobat 5 min 35 sec 22
5132Luka Trajkovski 5 min 36 sec 22
5133Sanja Šantak 5 min 36 sec 22
5134Maria Cristina Barca 5 min 36 sec 22
5135Vanja Gavran 5 min 38 sec 22
5136Denis Karanušić 5 min 38 sec 22
5137Nikolina Čvek 5 min 38 sec 22
5138Ivana Božić 5 min 39 sec 22
5139Manuela Tijan 5 min 39 sec 22
5140Tea Pađen Rašidagić 5 min 43 sec 22
5141Marko Golemac 5 min 43 sec 22
5142Helena Mance Pavljašević 5 min 43 sec 22
5143Ana Lovretić 5 min 44 sec 22
5144Tomica Jelušić 5 min 44 sec 22
5145None 5 min 44 sec 22
5146Mia Buble 5 min 47 sec 22
5147Matija Olić 5 min 48 sec 22
5148Anja Stojanov 5 min 48 sec 22
5149Rafael Kokot 5 min 48 sec 22
5150Bla blabla 5 min 49 sec 22
5151Luciana Marinović 5 min 49 sec 22
5152Ivan Puhovski 5 min 51 sec 22
5153Marijana Liović 5 min 51 sec 22
5154Andrea Gabrić 5 min 52 sec 22
5155Ivana Krkić 5 min 52 sec 22
5156nicoletta balija 5 min 53 sec 22
5157Dd 5 min 55 sec 22
5158Maja Bandalo 5 min 55 sec 22
5159Ana Gabrić 5 min 55 sec 22
5160Dijana Denačić 5 min 56 sec 22
5161Nikolina Dajčić 5 min 56 sec 22
5162Mirta Bilać 5 min 57 sec 22
5163Antica Jelušić 5 min 58 sec 22
5164Ana Jozinović 5 min 58 sec 22
5165Sandra Šamanović 5 min 59 sec 22
5166Katarina Barisic 5 min 59 sec 22
5167Nina Brnić 6 min 0 sec 22
5168Danijela Zeko 6 min 1 sec 22
5169Leonarda Jurčec 6 min 2 sec 22
5170Jasmina Dulić 6 min 3 sec 22
5171Ivana Pavičić 6 min 3 sec 22
5172Nina Belamarić Samodol 6 min 5 sec 22
5173Irena Fučkar 6 min 7 sec 22
5174Matea Barba 6 min 9 sec 22
5175Jasmina ždralić 6 min 9 sec 22
5176Snježana Krušelj 6 min 9 sec 22
5177Boris Omerzo 6 min 9 sec 22
5178Andrija Marcelić 6 min 9 sec 22
5179Romana Hukelj 6 min 10 sec 22
5180Damira Bašić 6 min 14 sec 22
5181Ivana Novak 6 min 15 sec 22
5182Sadra Cvitanoviv 6 min 15 sec 22
5183Daniela Budišćak 6 min 16 sec 22
5184Ivana Latković 6 min 17 sec 22
5185Nenad Mašan 6 min 20 sec 22
5186Kristijan Mikac 6 min 20 sec 22
5187Dejan Jakšić 6 min 20 sec 22
5188Boris Mastelić-Ivić 6 min 22 sec 22
5189Mario Škrtić 6 min 23 sec 22
5190Katica Mustapić 6 min 25 sec 22
5191Snježana Tadić 6 min 28 sec 22
5192Tvrtko Jurić 6 min 29 sec 22
5193Klara Božanović 6 min 31 sec 22
5194Goran Franić 6 min 32 sec 22
5195A 6 min 33 sec 22
5196None 6 min 33 sec 22
5197None 6 min 34 sec 22
5198Đurđica Stojanović 6 min 35 sec 22
5199Marin Ivić 6 min 38 sec 22
5200Borovnica Ribizlic 6 min 38 sec 22
5201Iva Šajina 6 min 39 sec 22
5202Goran Breškić 6 min 40 sec 22
5203Elizabeta Paparić Miletić 6 min 40 sec 22
5204Dino Klem 6 min 41 sec 22
5205Jasmina S 6 min 45 sec 22
5206Andrej Katalinic 6 min 46 sec 22
5207Vajda Delonga-Hadžiabdić 6 min 46 sec 22
5208Kristina Banović 6 min 47 sec 22
5209Marija Benković 6 min 52 sec 22
5210Sandro Radan 6 min 53 sec 22
5211Katarina Barčan 6 min 53 sec 22
5212Kristina Kemešić 6 min 54 sec 22
5213Klaudia Bartolić Sirotić 6 min 55 sec 22
5214Ivan Došlić 7 min 0 sec 22
5215Martina Silov 7 min 2 sec 22
5216Renato Janosevic 7 min 4 sec 22
5217Brigita Hengl 7 min 6 sec 22
5218Ivan Nekić 7 min 12 sec 22
5219Violeta Tomašević 7 min 14 sec 22
5220Mijo Gudelj 7 min 18 sec 22
5221Yanyu Chen 7 min 18 sec 22
5222Ema Varga 7 min 18 sec 22
5223Jadranka Klanac 7 min 20 sec 22
5224Marijan Hatić 7 min 21 sec 22
5225Ivana Kolarić 7 min 22 sec 22
5226Iv 7 min 25 sec 22
5227None 7 min 25 sec 22
5228Alen Blažek 7 min 27 sec 22
5229Marko Plantak 7 min 27 sec 22
5230Marika Đurđević 7 min 36 sec 22
5231Lea Bertoša 7 min 37 sec 22
5232Gabi Vine 7 min 39 sec 22
5233Tanja T M 7 min 39 sec 22
5234Vlatka Habulin 7 min 42 sec 22
5235Mirjana Stevanovic 7 min 42 sec 22
5236Slobodan Marinković 7 min 42 sec 22
5237Josip Belančić 7 min 45 sec 22
5238Maja Baksa 7 min 45 sec 22
5239Martina Jurkovac 7 min 45 sec 22
5240Patricia Zeljak 7 min 46 sec 22
5241Pet Paj 7 min 46 sec 22
5242Lorena Oštrić 7 min 47 sec 22
5243Tamara Cepic 7 min 49 sec 22
5244Dora Bezjak 7 min 52 sec 22
5245Mihael Krznarić 7 min 55 sec 22
5246Lea Dereani 7 min 56 sec 22
5247Fabijan Bošnjak 7 min 56 sec 22
5248Martina Jembrišak 8 min 1 sec 22
5249Melanie Wierschin Bufardeci 8 min 3 sec 22
5250Slaven cvitanovic 8 min 3 sec 22
5251Anja Rendic 8 min 4 sec 22
5252Dubravka Novak 8 min 6 sec 22
5253Hrvoje L. 8 min 6 sec 22
5254Mirjana Puskaric 8 min 6 sec 22
5255Martina Pilinger 8 min 9 sec 22
5256None 8 min 9 sec 22
5257Mara Miloš-Huskanović 8 min 11 sec 22
5258Nina Brdar 8 min 13 sec 22
5259Katarina Žigić 8 min 16 sec 22
5260Silvija Kostjuk 8 min 22 sec 22
5261Keistina 8 min 27 sec 22
5262Leon Golubic 8 min 28 sec 22
5263Gordana Lackovic 8 min 33 sec 22
5264Ivana Jelic Jarak 8 min 35 sec 22
5265Lidija Miler 8 min 53 sec 22
5266Željko Biličić 8 min 58 sec 22
5267Danijela Šašo 9 min 3 sec 22
5268Katarina Grgić 9 min 9 sec 22
5269Neven Lujanovic 9 min 10 sec 22
5270Sanda Domuzin 9 min 14 sec 22
5271Fabijan Matovinović 9 min 16 sec 22
5272Ivica Hanuljak 9 min 19 sec 22
5273Stjepan Kapor 9 min 21 sec 22
5274Andrea Barbieri 9 min 22 sec 22
5275Ena Katinić 9 min 24 sec 22
5276Iva Aragović 9 min 25 sec 22
5277Vanja Grubić 9 min 26 sec 22
5278Ivančica Sklepić 9 min 33 sec 22
5279Sara Šunda 9 min 44 sec 22
5280Ivan Rajkovic 9 min 56 sec 22
5281Marija Kotarski 10 min 3 sec 22
5282None 10 min 6 sec 22
5283Maja Fazlić 10 min 12 sec 22
5284Tina Prugovečki 10 min 15 sec 22
5285Mirela Budojević Čulo 10 min 23 sec 22
5286Ivan Došlić 10 min 29 sec 22
5287Zrinka Kovacevic 10 min 41 sec 22
5288Antonia Ružić 10 min 55 sec 22
5289Tatjana Babić 11 min 5 sec 22
5290Marina Grbac 11 min 33 sec 22
5291Zvonimir Ćorić 11 min 59 sec 22
5292Pavo Dalmatin 12 min 56 sec 22
5293Valentina Koščak 13 min 26 sec 22
5294Mirjana Pavlić 13 min 32 sec 22
5295Sara Cindrić 13 min 59 sec 22
5296Katarina Šokčević 14 min 6 sec 22
5297Loraen Kapnaq 14 min 47 sec 22
5298Rahela Frelih 15 min 30 sec 22
5299None 17 min 46 sec 22
5300Dejan Jaksic 18 min 21 sec 22
5301Larisa Kuzmanić 18 min 31 sec 22
5302Jasna Šestak 18 min 55 sec 22
5303None 19 min 14 sec 22
5304Ante Čović-Stanić 19 min 48 sec 22
5305Sanja Novak 20 min 0 sec 22
5306Kristijan Krivačić 20 min 1 sec 22
5307Martina Marić 20 min 3 sec 22
5308Vanessa Lošić 1 min 53 sec 21
5309Dominik Mrak 2 min 12 sec 21
5310Ana Hinić 2 min 16 sec 21
5311Bernarda Mrak 2 min 20 sec 21
5312David 2 min 32 sec 21
5313Vedran Kaplan 2 min 34 sec 21
5314Petra Bunić 2 min 34 sec 21
5315Ivana Rozić 2 min 44 sec 21
5316Maja Deban 2 min 46 sec 21
5317Petra Mrčela 2 min 50 sec 21
5318Vanessa Lošić 2 min 54 sec 21
5319Boris Kuduz 2 min 59 sec 21
5320Dragana Selak 3 min 1 sec 21
5321Matilda Kostić 3 min 4 sec 21
5322Boris Lekić 3 min 7 sec 21
5323Iris Kolendix 3 min 8 sec 21
5324Mirta Šutej 3 min 9 sec 21
5325Elena Rušnjak 3 min 14 sec 21
5326Marina Matić 3 min 14 sec 21
5327Monika alberti 3 min 15 sec 21
5328Mislav Kužić 3 min 16 sec 21
5329Ivan Vranješ 3 min 18 sec 21
5330Petra Lauš 3 min 20 sec 21
5331Rea Lujić 3 min 21 sec 21
5332Ante Prpić 3 min 22 sec 21
5333Lucia Livljanić 3 min 24 sec 21
5334Martina Skitarelić 3 min 26 sec 21
5335Andrea Rusković 3 min 30 sec 21
5336Ana Giljanovic 3 min 31 sec 21
5337Dubravka Kišić 3 min 33 sec 21
5338Damir Petranović 3 min 33 sec 21
5339Andrea zlatar 3 min 34 sec 21
5340Lara Dobric 3 min 36 sec 21
5341Sime Bogetic 3 min 40 sec 21
5342Mihaela Tambolaš 3 min 41 sec 21
5343Helena Ilijanić 3 min 42 sec 21
5344Laameh 3 min 42 sec 21
5345Ivana Dragičević 3 min 44 sec 21
5346Ana Petric 3 min 44 sec 21
5347Daria Čulo 3 min 46 sec 21
5348Mihaela Jagunic 3 min 46 sec 21
5349Nives Ivanković 3 min 47 sec 21
5350Rade Trkulja 3 min 48 sec 21
5351Andrea Dominkuš 3 min 50 sec 21
5352Nina Krpan 3 min 50 sec 21
5353Dragana Mihajlović 3 min 50 sec 21
5354Tena Maček 3 min 50 sec 21
5355Matko Stanić 3 min 50 sec 21
5356Enida Smajlović 3 min 50 sec 21
5357Martina Galić 3 min 50 sec 21
5358Iva Gugo 3 min 51 sec 21
5359Daniela Rade Džeko 3 min 51 sec 21
5360Lucija Bajić 3 min 52 sec 21
5361Marina Berčić 3 min 53 sec 21
5362Luka Jerčinović 3 min 53 sec 21
5363Lucija Dragičević 3 min 54 sec 21
5364Izidora Hercigonja 3 min 54 sec 21
5365Lana Sedić 3 min 55 sec 21
5366Vitomir Šalamon 3 min 56 sec 21
5367Marija Jukić 3 min 58 sec 21
5368Branka Kuzmić 3 min 59 sec 21
5369Tajana Mutak 4 min 0 sec 21
5370Ivan Lepej 4 min 1 sec 21
5371Ivana Koletić 4 min 1 sec 21
5372Gabrijela Perhat Trepša 4 min 4 sec 21
5373Saša Danon 4 min 5 sec 21
5374Dunja Lilek-Toplak 4 min 5 sec 21
5375Jelena Koharević Srdanović 4 min 7 sec 21
5376Chiara Čargonja 4 min 8 sec 21
5377Ana Brajković 4 min 9 sec 21
5378Nina Vrus 4 min 10 sec 21
5379Jasna Vinković 4 min 10 sec 21
5380Tanja Pekez 4 min 11 sec 21
5381Barbara Horvat 4 min 11 sec 21
5382Izidora Hercigonja 4 min 12 sec 21
5383Doris Benčić 4 min 13 sec 21
5384Marijana Gizdić 4 min 15 sec 21
5385Emilija Leskovar 4 min 16 sec 21
5386Ivamarija Moćan 4 min 16 sec 21
5387Hana Đerđa 4 min 17 sec 21
5388Ivana Griparić 4 min 18 sec 21
5389Ana Viktorija Puljiz 4 min 18 sec 21
5390Petra Poje 4 min 21 sec 21
5391Mladen Jasek 4 min 21 sec 21
5392Sanja Ušljebrka 4 min 21 sec 21
5393Alen Brezetić 4 min 21 sec 21
5394Melani Šošić 4 min 21 sec 21
5395Elizabeta Vrkljan 4 min 22 sec 21
5396Martina Krizmanić Pšenica 4 min 22 sec 21
5397Siniša Slavinić 4 min 22 sec 21
5398Andrea Oberan 4 min 22 sec 21
5399Monika Kovač 4 min 23 sec 21
5400Gabrijela Kožulić 4 min 23 sec 21
5401Edita Kadić 4 min 24 sec 21
5402Erika Favro 4 min 24 sec 21
5403Nika Gojanović 4 min 25 sec 21
5404Lana Ivić 4 min 25 sec 21
5405Jurica Krklec 4 min 25 sec 21
5406Kristina Delić 4 min 26 sec 21
5407Irena Cacic 4 min 28 sec 21
5408Milan Važić 4 min 28 sec 21
5409Filip Tadijančević 4 min 28 sec 21
5410Mislav Pranjić 4 min 30 sec 21
5411Vladislav Prostran 4 min 30 sec 21
5412Mirna Banović 4 min 32 sec 21
5413Francesca Grey 4 min 33 sec 21
5414Zdenka Lončar 4 min 35 sec 21
5415Franka Miriam Brueckler 4 min 35 sec 21
5416Katica Mustapić 4 min 36 sec 21
5417Gabriel Kovačić 4 min 37 sec 21
5418Nikolina Mrakovčić 4 min 37 sec 21
5419Ana Bako 4 min 37 sec 21
5420Ana Bajić 4 min 38 sec 21
5421Vesna Krišto 4 min 39 sec 21
5422Marko Nimac 4 min 39 sec 21
5423Valentina Pavlović Vinogaradac 4 min 40 sec 21
5424Josipa Cundić 4 min 40 sec 21
5425Paula Zdelar 4 min 40 sec 21
5426Marijan Mašić 4 min 41 sec 21
5427Hana Juranović 4 min 41 sec 21
5428Lucija Dugorepec 4 min 41 sec 21
5429Lucija Stefan 4 min 41 sec 21
5430Tina karabaic 4 min 42 sec 21
5431Vedrana M 4 min 43 sec 21
5432Katarina Dukić 4 min 45 sec 21
5433Iva B 4 min 45 sec 21
5434Klaudija Čurčić 4 min 46 sec 21
5435Orjena 4 min 47 sec 21
5436Nenad Grof 4 min 48 sec 21
5437Karolina Borojević 4 min 49 sec 21
5438Matea Uremović 4 min 49 sec 21
5439Maja Haraminčić Cebalo 4 min 49 sec 21
5440Iva Banović 4 min 51 sec 21
5441Anton Cota 4 min 51 sec 21
5442Vatroslav Barać 4 min 52 sec 21
5443Domagoj Glavota 4 min 52 sec 21
5444Janja Lenžer 4 min 53 sec 21
5445Barbara Zaspan 4 min 54 sec 21
5446Nikolina Svalina 4 min 55 sec 21
5447Mirela Okolić 4 min 55 sec 21
5448Snježana Z 4 min 56 sec 21
5449Ivana Basura 4 min 56 sec 21
5450Ivan Hreh 4 min 57 sec 21
5451Ana Marija Kunović 4 min 57 sec 21
5452Karla Mikačić 4 min 57 sec 21
5453Milka Mrduljas 4 min 58 sec 21
5454Iva Majačić 4 min 59 sec 21
5455Lucija Batinović 5 min 0 sec 21
5456borislav lukić 5 min 1 sec 21
5457Ivana Laća 5 min 2 sec 21
5458Sanja Kolman Čukac 5 min 2 sec 21
5459Anamarija O. 5 min 2 sec 21
5460Danijela Jakolić 5 min 2 sec 21
5461Snježana Markić 5 min 3 sec 21
5462Zvonko Videc 5 min 4 sec 21
5463Jurica Šitum 5 min 4 sec 21
5464Pero peric 5 min 4 sec 21
5465None 5 min 4 sec 21
5466Indira Denaro 5 min 5 sec 21
5467Lea Halamek 5 min 5 sec 21
5468Monika Križanec 5 min 5 sec 21
5469Jasna Jakovljević 5 min 6 sec 21
5470Ivana Culina 5 min 8 sec 21
5471Anamaria Havidić 5 min 8 sec 21
5472Igor Novosel 5 min 9 sec 21
5473Sara Ferberuš 5 min 9 sec 21
5474nina sudovic 5 min 9 sec 21
5475Davor Franjković 5 min 10 sec 21
5476Krešimir Trstenjak 5 min 11 sec 21
5477None 5 min 11 sec 21
5478Nina Cecić 5 min 12 sec 21
5479Snježana Lukačiċ 5 min 13 sec 21
5480Tomislava Bradić 5 min 13 sec 21
5481Vesna Zelić 5 min 13 sec 21
5482Ivana Radović 5 min 13 sec 21
5483Martina Čizmok 5 min 14 sec 21
5484Nikolina Dević 5 min 14 sec 21
5485Nikola Filipović 5 min 15 sec 21
5486Patricia Cvinar 5 min 16 sec 21
5487Tut Ruth 5 min 18 sec 21
5488None 5 min 18 sec 21
5489Dominika Marijan 5 min 19 sec 21
5490None 5 min 19 sec 21
5491Marina Lipić 5 min 20 sec 21
5492Kristina Delić 5 min 20 sec 21
5493Ivan Matak 5 min 21 sec 21
5494Luana Ivošević 5 min 21 sec 21
5495Linda Blas 5 min 22 sec 21
5496Marija Žebčević 5 min 23 sec 21
5497Ema Makar 5 min 24 sec 21
5498Mislav Kolak 5 min 24 sec 21
5499Krešo Svalina 5 min 25 sec 21
5500Rafaela Tasovac 5 min 25 sec 21
5501Ana Lipovac 5 min 25 sec 21
5502Jakov Kević 5 min 26 sec 21
5503Dubravka Kovačević 5 min 27 sec 21
5504Antonia Matković 5 min 28 sec 21
5505Antonela Stanko 5 min 29 sec 21
5506Kristijan silić 5 min 29 sec 21
5507Ines Dukić 5 min 31 sec 21
5508Tihana Ljubojević 5 min 31 sec 21
5509Karla Kilic 5 min 33 sec 21
5510Marija Farac 5 min 34 sec 21
5511Sanja Pejanović 5 min 35 sec 21
5512Ema Jelavic 5 min 35 sec 21
5513Katarina Duspara 5 min 37 sec 21
5514Ivana Plavšin 5 min 37 sec 21
5515Brajan Tretinjak 5 min 37 sec 21
5516Marijela Antunović 5 min 38 sec 21
5517Krešimir Hernaus 5 min 38 sec 21
5518M G 5 min 39 sec 21
5519Marija Vreš 5 min 40 sec 21
5520Mirela Mihajlović 5 min 41 sec 21
5521Mladen Gerovac 5 min 42 sec 21
5522Stella Merlino 5 min 42 sec 21
5523Ivana Sudan 5 min 42 sec 21
5524Elena Scerbakova 5 min 43 sec 21
5525Maja Mrvica 5 min 43 sec 21
5526Dajana Kontić 5 min 44 sec 21
5527Siniša Sajso 5 min 45 sec 21
5528Marijana Jović 5 min 45 sec 21
5529Ivana Štokovac 5 min 45 sec 21
5530Kristina Živanović-Budić 5 min 45 sec 21
5531Adriana Klemen 5 min 46 sec 21
5532Marija Žebčević 5 min 47 sec 21
5533Viktorija Habula 5 min 47 sec 21
5534Nina Maric 5 min 48 sec 21
5535Jasna Antunović 5 min 48 sec 21
5536Kristina Bajan Grizelj 5 min 48 sec 21
5537Maria Lučić 5 min 52 sec 21
5538Mirela savrljuga 5 min 52 sec 21
5539Dalibor Janić 5 min 53 sec 21
5540Nikola Zaradić 5 min 53 sec 21
5541Venus 5 min 55 sec 21
5542Petra Sekulić 5 min 56 sec 21
5543Ivana Hajsek 5 min 57 sec 21
5544Marina šinkić 5 min 57 sec 21
5545Valentina Radman 5 min 57 sec 21
5546Cvita Bucevic 5 min 58 sec 21
5547Josipa Šagud 5 min 58 sec 21
5548Ivan Šilar 5 min 59 sec 21
5549Martina Prevendar 6 min 2 sec 21
5550Melanija Strika 6 min 4 sec 21
5551Antonia Huđek 6 min 5 sec 21
5552Filip Čapelnik 6 min 8 sec 21
5553Monika Tržić 6 min 8 sec 21
5554Marija-Margarita Klobucar 6 min 8 sec 21
5555Tina Ricl 6 min 8 sec 21
5556Tera Birtić 6 min 8 sec 21
5557Mateja Novosel 6 min 9 sec 21
5558Karla Žban 6 min 10 sec 21
5559Antonija Kovac 6 min 10 sec 21
5560Tamara Jakšić 6 min 11 sec 21
5561Linda Senjanovic 6 min 11 sec 21
5562Urban Dergez 6 min 11 sec 21
5563Ivan Jurković 6 min 13 sec 21
5564Matija Rastovski 6 min 13 sec 21
5565None 6 min 13 sec 21
5566Valentina Trandafilović 6 min 14 sec 21
5567Andrea Starcevic 6 min 14 sec 21
5568Erik Haidinger 6 min 15 sec 21
5569Tihana prcić 6 min 16 sec 21
5570Ana Ćorić 6 min 16 sec 21
5571Zdenko Marenić 6 min 18 sec 21
5572Miroslav Paić 6 min 18 sec 21
5573Lara Ježić 6 min 18 sec 21
5574Sanja Bedić 6 min 19 sec 21
5575Boris Mihoci 6 min 19 sec 21
5576Dolores Krstičević 6 min 19 sec 21
5577Nives Matijevic 6 min 20 sec 21
5578Sanela Bekić 6 min 20 sec 21
5579Jelica Katić 6 min 20 sec 21
5580None 6 min 20 sec 21
5581Zeljka Klaric 6 min 21 sec 21
5582Tea Mandinić 6 min 21 sec 21
5583Petra Šefec 6 min 24 sec 21
5584Denis Pazman 6 min 24 sec 21
5585Tanja Bekavac 6 min 25 sec 21
5586Natalija Babić 6 min 28 sec 21
5587Tomislav Jakobović 6 min 28 sec 21
5588Zdenko Turniški 6 min 30 sec 21
5589None 6 min 31 sec 21
5590Elvira Cerlon 6 min 32 sec 21
5591Sandra Tosic 6 min 32 sec 21
5592Karolina Koprek Bajs 6 min 35 sec 21
5593Ifka Perkova 6 min 37 sec 21
5594Anita Puljiz 6 min 39 sec 21
5595Anamarija Širinić 6 min 39 sec 21
5596Dubravka Turk 6 min 40 sec 21
5597Zorana Smodlaka Mihalec 6 min 40 sec 21
5598Josip Ćuća-Žentil 6 min 41 sec 21
5599Ana Papić 6 min 44 sec 21
5600m,v 6 min 44 sec 21
5601nikolina vlahek 6 min 45 sec 21
5602Indira Denaro 6 min 47 sec 21
5603Karolina Sokač 6 min 47 sec 21
5604Mirjana Fonjak 6 min 47 sec 21
5605Mirela Dješka 6 min 47 sec 21
5606Ines Grdanjski 6 min 48 sec 21
5607Irena Posavec 6 min 49 sec 21
5608Dijana Protić 6 min 49 sec 21
5609Ivan Kulaš 6 min 49 sec 21
5610Arina Veseli 6 min 50 sec 21
5611Dunja Pelin 6 min 50 sec 21
5612Ana Sever 6 min 51 sec 21
5613Jelena Radoš 6 min 51 sec 21
5614Petra Gojčeta 6 min 53 sec 21
5615Đenada Kučković 6 min 55 sec 21
5616Gordana Dželalija 6 min 56 sec 21
5617Andrea Mlikota 6 min 57 sec 21
5618Natalija Mekovec 7 min 0 sec 21
5619Mara Marasovic 7 min 0 sec 21
5620Darija Štiber 7 min 1 sec 21
5621Leonarda Vukovic 7 min 2 sec 21
5622Anka Carević 7 min 6 sec 21
5623Tatjana Luna Val 7 min 6 sec 21
5624None 7 min 6 sec 21
5625Valentina Balentović 7 min 7 sec 21
5626Predrag Vujević 7 min 8 sec 21
5627None 7 min 10 sec 21
5628Daniela Kalafatovic 7 min 17 sec 21
5629Renata Barics 7 min 17 sec 21
5630Dajana Derenčinović 7 min 18 sec 21
5631Sandra Hodić 7 min 20 sec 21
5632None 7 min 20 sec 21
5633Tatjana Maširević 7 min 21 sec 21
5634Darija Kundih 7 min 22 sec 21
5635Sanja Tenjer 7 min 24 sec 21
5636Martina Ćavar 7 min 24 sec 21
5637Andrea 7 min 25 sec 21
5638Jasna Prskalo 7 min 26 sec 21
5639Tonći Kljaković-Šantić 7 min 29 sec 21
5640Zeljko Medic 7 min 29 sec 21
5641None 7 min 29 sec 21
5642Anamarija Matijaš 7 min 32 sec 21
5643duje lučin 7 min 34 sec 21
5644Milivoj Dretar 7 min 35 sec 21
5645Rajka Vešligaj 7 min 36 sec 21
5646Tena Fištrović 7 min 38 sec 21
5647Marko Krejčir 7 min 41 sec 21
5648Alma Hebib 7 min 41 sec 21
5649Grozdana Grubišić-Popović 7 min 42 sec 21
5650Matea Vlasic 7 min 42 sec 21
5651Iva Topolovčan Pazić 7 min 42 sec 21
5652Ana Čobanov 7 min 44 sec 21
5653Sonja Gospodnetić 7 min 45 sec 21
5654Mirela Kojić 7 min 48 sec 21
5655juraj belaj 7 min 49 sec 21
5656Marija Klasić 7 min 52 sec 21
5657Davor Vinković 7 min 57 sec 21
5658Marta Vukić 7 min 58 sec 21
5659Joško Trlaja 7 min 59 sec 21
5660Martina Pavlić 8 min 2 sec 21
5661Anica Tolić 8 min 3 sec 21
5662Danica Božić 8 min 7 sec 21
5663Mira Bošnjak 8 min 7 sec 21
5664Ana Jakić 8 min 7 sec 21
5665Dijana Brkljač 8 min 8 sec 21
5666Ivana Skračić 8 min 9 sec 21
5667Ines Obadić 8 min 10 sec 21
5668Marin Stradiot 8 min 11 sec 21
5669Ivan Vrbanić 8 min 12 sec 21
5670Emica Berger 8 min 16 sec 21
5671Ana Škrgatić Bajrović 8 min 16 sec 21
5672Ilona Duišin 8 min 17 sec 21
5673Darko Franković 8 min 18 sec 21
5674Iva Kurtović 8 min 19 sec 21
5675Marijana Vrčković 8 min 22 sec 21
5676Denis Žuraj 8 min 24 sec 21
5677Jasminka 8 min 25 sec 21
5678Sanja 8 min 29 sec 21
5679Bozica Jakelja 8 min 30 sec 21
5680None 8 min 30 sec 21
5681Gordan Ravančić 8 min 32 sec 21
5682Marica Radić 8 min 33 sec 21
5683Milica Sentivanac 8 min 34 sec 21
5684Željka Knežević 8 min 38 sec 21
5685Vesna Čupić 8 min 38 sec 21
5686Marija Bišćan 8 min 48 sec 21
5687Dejan Levanček 8 min 51 sec 21
5688Ivana Čizmok 8 min 51 sec 21
5689Goga VD 8 min 55 sec 21
5690Tatjana Marković 8 min 56 sec 21
5691Elena Rogosic 9 min 5 sec 21
5692Bruno Vunderl 9 min 6 sec 21
5693Gorana Rašić 9 min 8 sec 21
5694Matea A 9 min 10 sec 21
5695Sara Kraljević 9 min 11 sec 21
5696None 9 min 12 sec 21
5697Ljubica Polimac 9 min 13 sec 21
5698Melanija Kaliman 9 min 16 sec 21
5699Korana Terze 9 min 19 sec 21
5700Daniela Vrkić 9 min 20 sec 21
5701Tomislava Guscic Ercegovic 9 min 21 sec 21
5702None 9 min 25 sec 21
5703Tomislav 9 min 52 sec 21
5704Veljko Dražinić 9 min 52 sec 21
5705Ivana Jozić 10 min 10 sec 21
5706Dubravka Oštarčević 10 min 13 sec 21
5707Vesna Car 10 min 14 sec 21
5708Stojan Trivic 10 min 19 sec 21
5709Iva Bardun 10 min 21 sec 21
5710Sanda Petr 10 min 21 sec 21
5711Silvana Tomašković 10 min 23 sec 21
5712Laura Crvenka 10 min 27 sec 21
5713Snježana Birtić 10 min 34 sec 21
5714Ema Baltić 10 min 39 sec 21
5715Katarina Tomašić Žuljić 10 min 39 sec 21
5716asd 10 min 48 sec 21
5717Ivana Horvat 10 min 51 sec 21
5718Nataša Gojak 10 min 59 sec 21
5719Nataša Maričić 11 min 8 sec 21
5720Vladimir Perić 11 min 14 sec 21
5721Ivan Piljan 11 min 16 sec 21
5722Ana-Marija Cule Ivkic 11 min 17 sec 21
5723Ivana Fišić 12 min 14 sec 21
5724Svetlana Marjanovic 12 min 47 sec 21
5725Eva Trstenjak 12 min 58 sec 21
5726Maja Cebić 13 min 8 sec 21
5727Dubravka Blažević 13 min 41 sec 21
5728Karla Katalinuc 14 min 11 sec 21
5729Pjeter Kačinari 14 min 43 sec 21
5730Dean Djaković 15 min 25 sec 21
5731Danijel Dumbovečak 15 min 33 sec 21
5732Snježana Marić 16 min 24 sec 21
5733Monika Matijević 17 min 11 sec 21
5734Sanja Čulić 17 min 42 sec 21
5735Vlstka Vidović 19 min 55 sec 21
5736dsadsa 19 min 55 sec 21
5737Mirjana Balic 20 min 0 sec 21
5738Maria Milolaža 20 min 0 sec 21
5739Mirela Banovac 20 min 0 sec 21
5740Vlasta Kovačević Herzog 20 min 0 sec 21
5741Ena Bayer 20 min 0 sec 21
5742Rosana Zarinska 20 min 0 sec 21
5743Vanessa Lošić 1 min 56 sec 20
5744Bernarda Mrak 2 min 14 sec 20
5745Ana Hinić 2 min 25 sec 20
5746ŽELJKA HIBLER 2 min 29 sec 20
5747Ivana Vukelić 2 min 36 sec 20
5748Željka Hibler 2 min 41 sec 20
5749Ana Giljanovic 2 min 46 sec 20
5750Ana hinić 2 min 50 sec 20
5751Domagoj Puš 2 min 53 sec 20
5752Mario Mastelić 2 min 55 sec 20
5753Gordana Holjevac 2 min 58 sec 20
5754Dijana Pavoković 3 min 3 sec 20
5755Ivana Krajcar 3 min 4 sec 20
5756Donat Zausnigg 3 min 5 sec 20
5757Kristina Vrbek 3 min 5 sec 20
5758Marta Merlić 3 min 5 sec 20
5759Martina Ivančić 3 min 12 sec 20
5760Lucija Kozjan 3 min 13 sec 20
5761None 3 min 13 sec 20
5762Vlatka Knezić 3 min 14 sec 20
5763Mia Dropulic 3 min 17 sec 20
5764Iva Karabaić 3 min 18 sec 20
5765Marina Miletić 3 min 20 sec 20
5766Nina Miočević 3 min 21 sec 20
5767Katica Mustapić 3 min 21 sec 20
5768Ana Leskovic 3 min 24 sec 20
5769Doris Revelante 3 min 25 sec 20
5770Ivana Radan 3 min 26 sec 20
5771Arnela Špirtović 3 min 28 sec 20
5772Nikolina Ljuboja 3 min 28 sec 20
5773Tonči Franulić 3 min 32 sec 20
5774Ivana Prkić 3 min 33 sec 20
5775Kristina Aračić 3 min 33 sec 20
5776Nora Blažević 3 min 33 sec 20
5777Anja Jugović 3 min 34 sec 20
5778Ines Kostek 3 min 34 sec 20
5779Marija Vasović 3 min 35 sec 20
5780Lidija radalj 3 min 35 sec 20
5781Tonka Guć 3 min 35 sec 20
5782Ana Marija Đurić 3 min 35 sec 20
5783Zdenka Filippi 3 min 36 sec 20
5784Veronika Lisjak 3 min 36 sec 20
5785Ira Mlinarek 3 min 37 sec 20
5786Tomislav Bahlen 3 min 37 sec 20
5787Martina Žilić 3 min 39 sec 20
5788Miroslav Pavlovic 3 min 40 sec 20
5789Petra Vrančić Lež 3 min 41 sec 20
5790Anja Radelić 3 min 42 sec 20
5791Anđela Petrović 3 min 42 sec 20
5792Veronika Beljo 3 min 42 sec 20
5793Lucija Begić 3 min 45 sec 20
5794N 3 min 45 sec 20
5795Ivana Dragičević 3 min 45 sec 20
5796Valentin Vidakušić 3 min 47 sec 20
5797Marija Marčac 3 min 49 sec 20
5798Ans Vuloc 3 min 50 sec 20
5799Mislav Kraljevic 3 min 50 sec 20
5800Ksenija Kordić 3 min 51 sec 20
5801Rea Jozić 3 min 51 sec 20
5802Marija Tonković 3 min 52 sec 20
5803Margita Jaković 3 min 53 sec 20
5804Nikola Oruč 3 min 53 sec 20
5805Luka Marić 3 min 54 sec 20
5806Ian Tataj 3 min 57 sec 20
5807Maja Stanić 3 min 58 sec 20
5808Iva Klarić 3 min 58 sec 20
5809Tea Bosch 3 min 58 sec 20
5810Matea Rasonja 3 min 58 sec 20
5811Emira Brkić Karninčić 4 min 1 sec 20
5812Ines Šilipetar 4 min 1 sec 20
5813Dijana Čirjak 4 min 1 sec 20
5814Ivona Bašić 4 min 1 sec 20
5815Sanja Peremin 4 min 1 sec 20
5816Hana Palac 4 min 2 sec 20
5817Sonja Marija Iveković 4 min 2 sec 20
5818Milka Mrduljas 4 min 3 sec 20
5819Snjezana Hajdinjak 4 min 5 sec 20
5820Damir Videk 4 min 5 sec 20
5821Ivana Pranjić 4 min 8 sec 20
5822Marko Ezgeta 4 min 8 sec 20
5823Gabrijela Dragicevic Anokic 4 min 10 sec 20
5824Iva Stipanović 4 min 11 sec 20
5825Karmen Klokoč 4 min 12 sec 20
5826Marija Kalazić Stanković 4 min 13 sec 20
5827Antonija Barbarić Dojmi 4 min 14 sec 20
5828Anni Mohorović 4 min 14 sec 20
5829Šime Modrić 4 min 14 sec 20
5830Laameh Milat 4 min 14 sec 20
5831Dalibor Zobenica 4 min 15 sec 20
5832Nikolina Ćurković 4 min 16 sec 20
5833Mihaela Ugarković 4 min 17 sec 20
5834Ivana Klobučar 4 min 17 sec 20
5835Silvija Delić 4 min 17 sec 20
5836Monika Bunić Eršetić 4 min 19 sec 20
5837Anita ŽerjavNovak 4 min 19 sec 20
5838Anamarija Brnadic 4 min 20 sec 20
5839Jasminka Klemencic 4 min 20 sec 20
5840Davor Pintar 4 min 20 sec 20
5841Ana Vidovic 4 min 20 sec 20
5842Bea Beic 4 min 21 sec 20
5843Slaven Čleković 4 min 22 sec 20
5844Alenka hojka 4 min 22 sec 20
5845Antonia Jazvac 4 min 23 sec 20
5846Marina Vukorepa 4 min 23 sec 20
5847Marijana Sokolovic 4 min 24 sec 20
5848Ines Rukelj 4 min 24 sec 20
5849Ana Krznarić 4 min 25 sec 20
5850Helena Gašpar 4 min 27 sec 20
5851Iva Knežević 4 min 27 sec 20
5852Vesna Z. 4 min 27 sec 20
5853Sasa Vidakovic 4 min 28 sec 20
5854Majda Vrenc 4 min 28 sec 20
5855Maja Živanić Collich 4 min 28 sec 20
5856None 4 min 28 sec 20
5857Mladen Lončarić 4 min 29 sec 20
5858Mislav Arbulić 4 min 29 sec 20
5859Ingeborg Frankovic 4 min 31 sec 20
5860Petra Presečan 4 min 31 sec 20
5861Andro Gerić 4 min 32 sec 20
5862Hrvoje Ćaćić 4 min 32 sec 20
5863Magdalena Željeznjak 4 min 33 sec 20
5864Ivan Mor 4 min 33 sec 20
5865Ivan Šimunić 4 min 34 sec 20
5866Ivana Radošević 4 min 35 sec 20
5867Katarina Kevrić 4 min 35 sec 20
5868Davor Rukavina 4 min 35 sec 20
5869Dejan Kapac 4 min 36 sec 20
5870Luka Kvaternik 4 min 37 sec 20
5871Luka Božak 4 min 37 sec 20
5872Jelena Krpan 4 min 37 sec 20
5873Marina Bratović 4 min 37 sec 20
5874Neda Zemunik 4 min 38 sec 20
5875Maja Starčević 4 min 39 sec 20
5876Ana Stanković 4 min 39 sec 20
5877Marijana Knežić 4 min 40 sec 20
5878Sanja Budić Leto 4 min 40 sec 20
5879Katarina Strunjak 4 min 42 sec 20
5880Vanja Kusturin Zukić 4 min 42 sec 20
5881Filip Zvekic 4 min 42 sec 20
5882Leopold Božić 4 min 43 sec 20
5883Dule Mafro 4 min 44 sec 20
5884Izabela Šoko 4 min 44 sec 20
5885Ksenija 4 min 45 sec 20
5886Zagorka Papp 4 min 45 sec 20
5887Mladenka Rožić 4 min 46 sec 20
5888Ivana Novak 4 min 46 sec 20
5889Daniela Rade Džeko 4 min 47 sec 20
5890Danijel Stevanović 4 min 47 sec 20
5891Martin Ladavac 4 min 48 sec 20
5892Domagoj Kušanić 4 min 49 sec 20
5893Anita Matjeta Hure 4 min 50 sec 20
5894Nikola Filipovic 4 min 50 sec 20
5895None 4 min 50 sec 20
5896Anja Đenadija 4 min 51 sec 20
5897Karolina T 4 min 51 sec 20
5898Marija Goravica 4 min 51 sec 20
5899Branka Juran 4 min 52 sec 20
5900Martina Salamon 4 min 53 sec 20
5901Tomislav Jukić 4 min 54 sec 20
5902Nevena Hrnjak 4 min 54 sec 20
5903Ana Bingula 4 min 54 sec 20
5904Marija Božičanin 4 min 54 sec 20
5905Filip Ponjan 4 min 55 sec 20
5906Damir Obad 4 min 55 sec 20
5907Miroslav Ivančić 4 min 56 sec 20
5908Monika Zadro 4 min 56 sec 20
5909Petra Zorić 4 min 57 sec 20
5910None 4 min 57 sec 20
5911Maja Komes 4 min 58 sec 20
5912Barbara Majhen Kasun 4 min 58 sec 20
5913Sunčana Bošnjak Brkić 4 min 59 sec 20
5914Nikolina Verbič 4 min 59 sec 20
5915None 4 min 59 sec 20
5916Igor Vidovic 5 min 0 sec 20
5917Anita Rašić 5 min 1 sec 20
5918Iva Filipović 5 min 1 sec 20
5919Slavica Nenadić 5 min 2 sec 20
5920Lorena Stilin 5 min 2 sec 20
5921Zoran Pleše 5 min 2 sec 20
5922Maja Koren 5 min 3 sec 20
5923None 5 min 4 sec 20
5924Mirela Rebic 5 min 5 sec 20
5925Vedran Kaplan 5 min 5 sec 20
5926Vesna Terze Vulić 5 min 5 sec 20
5927Dora Erceg 5 min 6 sec 20
5928Inka 5 min 6 sec 20
5929Marin Kuvacic 5 min 6 sec 20
5930Sara Grbin 5 min 7 sec 20
5931Marina Bratić 5 min 7 sec 20
5932Josipa 5 min 7 sec 20
5933Rut Kovačević Alitovic 5 min 7 sec 20
5934Ivana Vulić 5 min 8 sec 20
5935Petra Laus 5 min 9 sec 20
5936Leona Vrbec 5 min 9 sec 20
5937Dijana Mlađen 5 min 9 sec 20
5938Marina Kovač 5 min 9 sec 20
5939Andrea Pofuk 5 min 10 sec 20
5940Nevenka B. Tankovic 5 min 11 sec 20
5941Petra Bubanko Sladić 5 min 11 sec 20
5942Leonina Gray 5 min 11 sec 20
5943Stela Košić 5 min 13 sec 20
5944Dalila Jurić Orak 5 min 14 sec 20
5945Nataša Šikić 5 min 15 sec 20
5946Ante Mamić 5 min 16 sec 20
5947Dora svirčić 5 min 17 sec 20
5948Tanja Kuštović 5 min 17 sec 20
5949Tea Akmadžić 5 min 17 sec 20
5950Dražen Šimić 5 min 17 sec 20
5951Lorena Šimić 5 min 18 sec 20
5952Aleksandra Kovačić 5 min 19 sec 20
5953Claudia Kontrec 5 min 20 sec 20
5954Marko Pijaca 5 min 21 sec 20
5955Zeljka Pajc Muharemovic 5 min 21 sec 20
5956Jelena Mijić 5 min 23 sec 20
5957Ivana Đilas 5 min 24 sec 20
5958Kristina Sulj 5 min 24 sec 20
5959Marko Višek 5 min 25 sec 20
5960Minja Kralj 5 min 26 sec 20
5961Eva Ćurković 5 min 28 sec 20
5962Dunja Mijović 5 min 28 sec 20
5963Petra Bubanko Sladić 5 min 28 sec 20
5964Zoran Milas 5 min 29 sec 20
5965Filip Gajić 5 min 30 sec 20
5966Ena kelek 5 min 31 sec 20
5967None 5 min 31 sec 20
5968Fran Grgić 5 min 34 sec 20
5969Karla Mikačić 5 min 36 sec 20
5970Josipa Brčić 5 min 36 sec 20
5971Sandra Telenta 5 min 36 sec 20
5972Djuro 5 min 37 sec 20
5973Marija Has Jalšovec 5 min 38 sec 20
5974Tanja Ivanović 5 min 38 sec 20
5975Jelena Karakaš 5 min 38 sec 20
5976Anamaria Rubinić 5 min 41 sec 20
5977Gaja Tolić 5 min 41 sec 20
5978Ivana Kasunic 5 min 41 sec 20
5979Valerija Hotko 5 min 42 sec 20
5980Rea Tordi 5 min 42 sec 20
5981Valentina Petruševska 5 min 43 sec 20
5982Tatjana Mautner 5 min 43 sec 20
5983Leonarda 5 min 44 sec 20
5984Goran Podunavac 5 min 44 sec 20
5985Ivana Markovic 5 min 47 sec 20
5986Blazenka Skof 5 min 47 sec 20
5987Paulina Horvat 5 min 48 sec 20
5988Hrvoje Stilin 5 min 48 sec 20
5989Lana Morankić 5 min 50 sec 20
5990None 5 min 50 sec 20
5991Paula Ivaničić 5 min 52 sec 20
5992None 5 min 54 sec 20
5993Lorena Šoštar 5 min 55 sec 20
5994Nada Supičić 5 min 55 sec 20
5995None 5 min 56 sec 20
5996Maja Troha 5 min 57 sec 20
5997None 5 min 57 sec 20
5998Karmen V 5 min 58 sec 20
5999Jasmina Bernabić 5 min 58 sec 20
6000Elena Mešanović 5 min 58 sec 20
6001Stella Manojlović 5 min 58 sec 20
6002Sandra Jardas 5 min 58 sec 20
6003Janko Andrijasevic 5 min 59 sec 20
6004Lea Lolić 5 min 59 sec 20
6005Vedran Bihar 6 min 0 sec 20
6006None 6 min 0 sec 20
6007Mirna Bagić 6 min 1 sec 20
6008Sanja Daić 6 min 2 sec 20
6009Tajana Spajić 6 min 2 sec 20
6010Mirela Matak Plantić 6 min 2 sec 20
6011Ana Lež 6 min 3 sec 20
6012Filip Ćurić 6 min 3 sec 20
6013Ana Dundara Pajić 6 min 3 sec 20
6014Ines Rubil 6 min 3 sec 20
6015Andreja Žitković 6 min 4 sec 20
6016Samanta Tonković 6 min 5 sec 20
6017Sanja Bosnar 6 min 6 sec 20
6018Ana Plivelić 6 min 7 sec 20
6019Tamara Ožvald 6 min 8 sec 20
6020Marko Miljak 6 min 8 sec 20
6021Irena Matanović 6 min 8 sec 20
6022Tihana Zgaljic 6 min 9 sec 20
6023Inja Munić 6 min 9 sec 20
6024Şanja Botica 6 min 10 sec 20
6025lana ferlin 6 min 10 sec 20
6026Zoran Lončar 6 min 11 sec 20
6027Silvija Koščec 6 min 12 sec 20
6028Evica Šivak Ledić 6 min 13 sec 20
6029Marta Mataija 6 min 13 sec 20
6030Tereza Šimunac 6 min 13 sec 20
6031Katarina Zec 6 min 14 sec 20
6032Tonka Duka 6 min 15 sec 20
6033Marija Slavulj 6 min 15 sec 20
6034Petra Benko Ergotić 6 min 16 sec 20
6035Ines Mikulic 6 min 17 sec 20
6036Aleksandra Medak Antolović 6 min 17 sec 20
6037Branimir Arbanas 6 min 17 sec 20
6038Dajana Kunovec-Medaković 6 min 17 sec 20
6039Sanj am 6 min 18 sec 20
6040Vinko Kovač 6 min 18 sec 20
6041Dd 6 min 21 sec 20
6042Martina Falamic 6 min 21 sec 20
6043Andrej Matijević 6 min 22 sec 20
6044Sanela Mandal 6 min 22 sec 20
6045Alla Palajs 6 min 22 sec 20
6046Andreja Sigmund 6 min 22 sec 20
6047Dajana Derenčinović 6 min 24 sec 20
6048Matea Kostić 6 min 25 sec 20
6049Natalija Ivančić 6 min 25 sec 20
6050Orsat 6 min 27 sec 20
6051Martina Mutak 6 min 28 sec 20
6052None 6 min 29 sec 20
6053Valerija Vukovac 6 min 30 sec 20
6054Davor Baljak 6 min 31 sec 20
6055MARINA JANKOVIĆ 6 min 32 sec 20
6056Lea Crnoja 6 min 33 sec 20
6057Marina Šapina 6 min 34 sec 20
6058Paula Čižmek 6 min 35 sec 20
6059Valentina Frlan 6 min 38 sec 20
6060Sandra Staraj 6 min 39 sec 20
6061Vilma Milatić 6 min 40 sec 20
6062Lana Čiček 6 min 40 sec 20
6063None 6 min 40 sec 20
6064None 6 min 42 sec 20
6065Andrea Radman 6 min 43 sec 20
6066Andrea Zec 6 min 44 sec 20
6067Lili rodic 6 min 44 sec 20
6068Anamarija Jukić 6 min 47 sec 20
6069Ines Vojnović 6 min 54 sec 20
6070Ena Calic 6 min 56 sec 20
6071Laura Jančikić 6 min 58 sec 20
6072Eugen Zubak 6 min 58 sec 20
6073Tea Preberina 6 min 58 sec 20
6074Srđan Lazić 6 min 59 sec 20
6075Monika Stipic 7 min 1 sec 20
6076Mario Šućur 7 min 4 sec 20
6077Doris Cavka 7 min 7 sec 20
6078Kristina Zvježina 7 min 8 sec 20
6079Diana Balas 7 min 8 sec 20
6080Ružarijo Lukas 7 min 9 sec 20
6081Jasna Kiš 7 min 10 sec 20
6082Srđan Topalović 7 min 11 sec 20
6083Mirela Oršić 7 min 11 sec 20
6084Mila Milic 7 min 12 sec 20
6085Tamara Češnjaj 7 min 13 sec 20
6086Lucijana Mandic 7 min 14 sec 20
6087Denis Jelušić 7 min 14 sec 20
6088Dario Bercich 7 min 14 sec 20
6089Ivana Stic 7 min 16 sec 20
6090Rahela Bilić 7 min 16 sec 20
6091Nina Crevatin 7 min 17 sec 20
6092Irena Čokalj 7 min 18 sec 20
6093Marija Rogina 7 min 21 sec 20
6094Renata Preložnjak 7 min 21 sec 20
6095Elida Budiselić 7 min 22 sec 20
6096Emanuela Jurkić 7 min 22 sec 20
6097Mateja Svrtan 7 min 22 sec 20
6098Veronika Đuran 7 min 23 sec 20
6099Jelena Kolar 7 min 23 sec 20
6100None 7 min 23 sec 20
6101Rafael Urukalović 7 min 26 sec 20
6102Zeljana Pleic 7 min 27 sec 20
6103Morta Pulikaityte Pinterić 7 min 28 sec 20
6104Gordan Kragic 7 min 30 sec 20
6105Dubravko Duilo 7 min 31 sec 20
6106Blaženka Ježek 7 min 32 sec 20
6107Dominik Andrijic 7 min 34 sec 20
6108Maja Marijačić 7 min 36 sec 20
6109Niksa Brajevic 7 min 39 sec 20
6110Sandra Kralj Vukšić 7 min 44 sec 20
6111Marijana 7 min 45 sec 20
6112Dora Gabrić 7 min 46 sec 20
6113None 7 min 46 sec 20
6114Charli David 7 min 47 sec 20
6115Marijana Rukavina 7 min 49 sec 20
6116Nika Vičević 7 min 55 sec 20
6117Iva Tomašek 7 min 55 sec 20
6118Valentina Jurič 7 min 56 sec 20
6119None 7 min 56 sec 20
6120Kruno Barolić 8 min 0 sec 20
6121Njina Grbić Kovačević 8 min 0 sec 20
6122Slaven Brnić 8 min 1 sec 20
6123None 8 min 2 sec 20
6124Ksenija Perinić 8 min 4 sec 20
6125Davor 8 min 5 sec 20
6126Snježana Markotić 8 min 6 sec 20
6127Mate Landeka 8 min 6 sec 20
6128Aleksandra Kuzmić 8 min 7 sec 20
6129Pejo Bosnić 8 min 7 sec 20
6130Barbara Hegol 8 min 8 sec 20
6131doris ritossa 8 min 9 sec 20
6132Mecky Cafiero 8 min 11 sec 20
6133Ana Ljubičić 8 min 17 sec 20
6134None 8 min 19 sec 20
6135Tea Prhat 8 min 20 sec 20
6136Romana Lučić Lavčević 8 min 21 sec 20
6137None 8 min 24 sec 20
6138Tea Horvatić 8 min 27 sec 20
6139Ines nij 8 min 27 sec 20
6140Zeljka Jurkas 8 min 30 sec 20
6141Martina Šumanovac 8 min 30 sec 20
6142Klaudia Tukic 8 min 36 sec 20
6143Olga Rožman 8 min 36 sec 20
6144Željko Glavan 8 min 37 sec 20
6145Karen kumičić 8 min 40 sec 20
6146Ines Obad 8 min 45 sec 20
6147None 8 min 47 sec 20
6148Barbara Šurlina Bilić 8 min 49 sec 20
6149Vedrana Trlek 8 min 52 sec 20
6150Jelena Kamalić 8 min 53 sec 20
6151Petro Glavas 8 min 54 sec 20
6152Petra Saulan 8 min 56 sec 20
6153Mihaela Moguš 8 min 56 sec 20
6154Ivana Škarika 8 min 59 sec 20
6155Frane Magdalenić 9 min 7 sec 20
6156Sanja Tortić 9 min 10 sec 20
6157Mia Puljić 9 min 14 sec 20
6158Jasna Mataija 9 min 18 sec 20
6159None 9 min 19 sec 20
6160Darja Flegar 9 min 38 sec 20
6161Nika Sušilović 9 min 44 sec 20
6162Luka Pop 9 min 48 sec 20
6163Petar Glova 9 min 52 sec 20
6164Sanja Kušan 9 min 54 sec 20
6165Daniela Vozila Žiković 10 min 1 sec 20
6166Sanela Matijević 10 min 2 sec 20
6167Katarina Čmelješević 10 min 13 sec 20
6168Zrinka Petrovic 10 min 19 sec 20
6169Ivona Banjeglav 10 min 28 sec 20
6170Ana Peraica 10 min 31 sec 20
6171Melita Šamanić 10 min 32 sec 20
6172Matea Šebalj 10 min 38 sec 20
6173Nevenka Lovrić 10 min 41 sec 20
6174Barbara Berisha Dedaj 10 min 43 sec 20
6175Korina Mrak 10 min 45 sec 20
6176Sokrat Ahmetovic 10 min 48 sec 20
6177Jasna Predragović 10 min 56 sec 20
6178Tonka Guć 11 min 1 sec 20
6179Paola Zupan 11 min 10 sec 20
6180Ivan Došlić 11 min 10 sec 20
6181Sandra Jurković 11 min 12 sec 20
6182None 11 min 20 sec 20
6183Ranka Savić Maretić 11 min 26 sec 20
6184Leon Strelec 11 min 27 sec 20
6185Bartul Bojić 11 min 31 sec 20
6186Valentina Šoški 11 min 32 sec 20
6187durdica prutki 11 min 42 sec 20
6188Gordana Biškupić Poturić 11 min 50 sec 20
6189Sandra Bergant Vidakovic 12 min 10 sec 20
6190Renata Barics 12 min 23 sec 20
6191None 12 min 43 sec 20
6192Antonio Jurić 12 min 53 sec 20
6193Ivan Mašić 12 min 58 sec 20
6194Klara Matas 13 min 3 sec 20
6195Vito Bistrović 13 min 14 sec 20
6196Valentina Ević 13 min 18 sec 20
6197Ivona Ević 13 min 39 sec 20
6198None 13 min 39 sec 20
6199Nikola Sekulić 13 min 44 sec 20
6200Petra Blajic 14 min 3 sec 20
6201None 14 min 6 sec 20
6202None 14 min 43 sec 20
6203None 14 min 54 sec 20
6204Marija Šivak 14 min 59 sec 20
6205Lucija Špoljarević 15 min 48 sec 20
6206Kristina Sirotić 16 min 14 sec 20
6207None 16 min 31 sec 20
6208Zara Grgić 19 min 9 sec 20
6209None 19 min 17 sec 20
6210Danijela Perković 19 min 59 sec 20
6211Aleksandra Telebar 20 min 0 sec 20
6212Šimun Kolonić 20 min 0 sec 20
6213Sandra Ljubas 20 min 0 sec 20
6214Sonja Herceg 20 min 1 sec 20
6215Petra Vrbanec 1 min 44 sec 19
6216Ana Hinić 2 min 14 sec 19
6217Željko Biličić 2 min 17 sec 19
6218Ana Begić 2 min 38 sec 19
6219Ivančica Sklepić 2 min 53 sec 19
6220Marina Gruban 2 min 56 sec 19
6221Hrvoje Pelin 2 min 58 sec 19
6222Martina Križnik 3 min 1 sec 19
6223Kristina Vrbek 3 min 2 sec 19
6224Ajla Ibrahimpašić 3 min 4 sec 19
6225Sara Matijević 3 min 10 sec 19
6226Ivana Čolić 3 min 18 sec 19
6227Valentina Smokrović 3 min 18 sec 19
6228Kristina Bogut 3 min 19 sec 19
6229Petra Vrbanec 3 min 20 sec 19
6230Maja Marković 3 min 23 sec 19
6231Lucija Čihor 3 min 24 sec 19
6232Tena Stipetić 3 min 26 sec 19
6233Maja dumić 3 min 27 sec 19
6234Ema Leto 3 min 27 sec 19
6235Valentina Černeka 3 min 27 sec 19
6236Marija Lončarek 3 min 28 sec 19
6237Mateja Njegovan Horvat 3 min 28 sec 19
6238Robert Radolović 3 min 34 sec 19
6239Kemo Jasarevic 3 min 34 sec 19
6240Ines Ivaniš 3 min 35 sec 19
6241Ivana Dubroja 3 min 37 sec 19
6242t 3 min 38 sec 19
6243Nina Paladina 3 min 40 sec 19
6244Rita Vuković 3 min 41 sec 19
6245Valerija Nujic 3 min 43 sec 19
6246Han 3 min 43 sec 19
6247Dijana Žaja 3 min 43 sec 19
6248Gabriela Jupek 3 min 43 sec 19
6249livio karavanic 3 min 44 sec 19
6250Mirela Češkić 3 min 44 sec 19
6251Sara Huskić 3 min 45 sec 19
6252Rio Senjes 3 min 45 sec 19
6253Igor Šlosar 3 min 46 sec 19
6254Ljiljana Crepulja 3 min 46 sec 19
6255Sandra Zokić 3 min 47 sec 19
6256Petra Brekalo 3 min 48 sec 19
6257Magda 3 min 48 sec 19
6258Marta Šlezak Martinko 3 min 49 sec 19
6259Ileana Sablić 3 min 51 sec 19
6260Ivana Cesarec 3 min 51 sec 19
6261Nicole cikač 3 min 52 sec 19
6262Arijana šula 3 min 52 sec 19
6263Renata Wierschin 3 min 52 sec 19
6264Kristina Delić 3 min 53 sec 19
6265Ruža Klarić 3 min 55 sec 19
6266Dajana Alinčić 3 min 56 sec 19
6267Kate Bošković 3 min 56 sec 19
6268Laura Maslač 3 min 56 sec 19
6269Ma Du 3 min 58 sec 19
6270Mirna Brekalo 3 min 59 sec 19
6271Jelena beric 3 min 59 sec 19
6272Ana Ćorić 3 min 59 sec 19
6273Mate Matic 3 min 59 sec 19
6274Claudia Kontrec 4 min 0 sec 19
6275Kristina Nagradić 4 min 1 sec 19
6276Antonija Bašić 4 min 2 sec 19
6277None 4 min 2 sec 19
6278Lea Matticchio 4 min 4 sec 19
6279Goran Kivic 4 min 6 sec 19
6280Matija Kokolić 4 min 6 sec 19
6281Danijela Pavić Wasal 4 min 7 sec 19
6282Lucija Vinceković 4 min 7 sec 19
6283Indira kudic 4 min 8 sec 19
6284Pero Peric 4 min 8 sec 19
6285Sonja Valrk 4 min 9 sec 19
6286Tatjana Burić 4 min 9 sec 19
6287Andreja Bišćan 4 min 10 sec 19
6288Nicolaus-Karlo Mujkanovic 4 min 11 sec 19
6289Martina Šoštar 4 min 11 sec 19
6290Maja Frluzec 4 min 12 sec 19
6291Margareta Špehar 4 min 12 sec 19
6292Snježana Ljubisic 4 min 12 sec 19
6293Ariana Milić 4 min 13 sec 19
6294Martina Samac 4 min 13 sec 19
6295Snježana Saveljić 4 min 14 sec 19
6296David Makvić 4 min 14 sec 19
6297Orijana Udovičić 4 min 15 sec 19
6298Jelena Vukovic 4 min 16 sec 19
6299Tatjana Ranilović 4 min 17 sec 19
6300Slavica Petrović 4 min 17 sec 19
6301Slaven Hnatek 4 min 18 sec 19
6302Patricija Šobak 4 min 18 sec 19
6303None 4 min 19 sec 19
6304Mirna Juras 4 min 20 sec 19
6305Marijana Ačkar 4 min 21 sec 19
6306Dragana Bura 4 min 22 sec 19
6307Igor Vidovic 4 min 22 sec 19
6308Ivana Dujmović 4 min 23 sec 19
6309Ira Belošević 4 min 23 sec 19
6310Ljiljana Đurica 4 min 24 sec 19
6311Dino Veič 4 min 24 sec 19
6312Jelena Šebelić 4 min 25 sec 19
6313Ana Čulina Curić 4 min 25 sec 19
6314Dora Kusanović 4 min 26 sec 19
6315Mihaela Grgić 4 min 26 sec 19
6316Mislav Bero 4 min 27 sec 19
6317Mia Bosnjak 4 min 28 sec 19
6318Ana Kolarić 4 min 28 sec 19
6319L k 4 min 30 sec 19
6320Goran Dedic 4 min 31 sec 19
6321Katarina Petreš 4 min 31 sec 19
6322Marina Kovač Jurković 4 min 31 sec 19
6323Emilija Škvarić 4 min 31 sec 19
6324Jonnb 4 min 34 sec 19
6325Angelina Tomić 4 min 34 sec 19
6326Evita Gošić 4 min 34 sec 19
6327Viktoria Žugaj 4 min 35 sec 19
6328tomislav valjak 4 min 36 sec 19
6329martina divić 4 min 36 sec 19
6330Bruno Tatarević 4 min 36 sec 19
6331Diana Bubnjar 4 min 38 sec 19
6332Ivana Dosen 4 min 39 sec 19
6333Monika Dević 4 min 39 sec 19
6334Sanja Kanižaj 4 min 39 sec 19
6335Anamaria Mandlin 4 min 39 sec 19
6336Dinko Kottni 4 min 40 sec 19
6337Ana Livojević 4 min 40 sec 19
6338Aa 4 min 42 sec 19
6339Nenad Bregović 4 min 42 sec 19
6340Marin Juračić 4 min 42 sec 19
6341Josipa Krajnović 4 min 43 sec 19
6342Suzana Pomper 4 min 43 sec 19
6343Mateja Novosel 4 min 44 sec 19
6344Anita Rašić 4 min 45 sec 19
6345petra kale 4 min 45 sec 19
6346Brankica Grgić Elzner 4 min 46 sec 19
6347Jeanette Tadić 4 min 47 sec 19
6348Davor Šimić 4 min 47 sec 19
6349Tom staraj 4 min 47 sec 19
6350Marina Milčić 4 min 48 sec 19
6351Ivana Čekolj 4 min 48 sec 19
6352Milena Ivanović 4 min 49 sec 19
6353Gorana Kušić 4 min 49 sec 19
6354Filip Goršćak 4 min 50 sec 19
6355Antonio Bartoluci 4 min 50 sec 19
6356Katarina Kalinić 4 min 50 sec 19
6357Igor Rinkovec 4 min 50 sec 19
6358None 4 min 50 sec 19
6359Jasna Vuk 4 min 51 sec 19
6360None 4 min 51 sec 19
6361None 4 min 52 sec 19
6362Štefica Bruvo 4 min 53 sec 19
6363Bernarda Černjul 4 min 54 sec 19
6364None 4 min 54 sec 19
6365Jurak Rakuša 4 min 55 sec 19
6366Lucija Demović 4 min 55 sec 19
6367Dora milevcic 4 min 55 sec 19
6368Suzana Barić 4 min 56 sec 19
6369Dijana Međić 4 min 57 sec 19
6370Barbara Vinceković 4 min 57 sec 19
6371Nika Grabušić 4 min 58 sec 19
6372Martina Kušan 4 min 58 sec 19
6373Veneta Mehmedagic Mihaljevic 4 min 59 sec 19
6374Drago Lojna 4 min 59 sec 19
6375Vedran Zivkovic 4 min 59 sec 19
6376Petar Sekelez 4 min 59 sec 19
6377Sonja Živković 5 min 0 sec 19
6378abc def 5 min 0 sec 19
6379Maja 5 min 1 sec 19
6380Vinko Fundak 5 min 1 sec 19
6381Danijela Lokmer 5 min 3 sec 19
6382Tea Šimović 5 min 4 sec 19
6383Miho Balija 5 min 4 sec 19
6384Marijana Pukec 5 min 4 sec 19
6385Marija Babić Olujić 5 min 4 sec 19
6386Belinda Ivković 5 min 5 sec 19
6387Neven Voća 5 min 5 sec 19
6388Ivana šagovac Pavelić 5 min 7 sec 19
6389Mia Senko 5 min 7 sec 19
6390Gordana Škaljac Narančić 5 min 8 sec 19
6391Helena Bilać 5 min 8 sec 19
6392Monika Gudlin 5 min 8 sec 19
6393Dora Tomljenović 5 min 9 sec 19
6394Tanja Rački 5 min 9 sec 19
6395Adrijana Hatadi 5 min 10 sec 19
6396Gabriel Matijević 5 min 10 sec 19
6397Elmedin Bjelić 5 min 10 sec 19
6398Katarina Viljevac 5 min 10 sec 19
6399Ljudevit Gužvinec 5 min 11 sec 19
6400Dominik Forjan 5 min 12 sec 19
6401Ivana Žuvela 5 min 12 sec 19
6402Maja Pađen 5 min 13 sec 19
6403Mateja Petrović 5 min 13 sec 19
6404None 5 min 13 sec 19
6405None 5 min 14 sec 19
6406Ela Tečić 5 min 15 sec 19
6407Monika Cigut Steiner 5 min 15 sec 19
6408Kristina Jerković 5 min 16 sec 19
6409Ivana Klanjčić 5 min 17 sec 19
6410Marija Klarin 5 min 17 sec 19
6411Kristina Pavić 5 min 17 sec 19
6412Ana Mihaela Velički 5 min 17 sec 19
6413Irena Sekulić 5 min 18 sec 19
6414Tea Šeparović Torres 5 min 22 sec 19
6415Nika Simić 5 min 22 sec 19
6416Dijana Bujan 5 min 23 sec 19
6417Kristina Živanović-Budić 5 min 23 sec 19
6418Milenko Banović 5 min 23 sec 19
6419Željko Grilec 5 min 24 sec 19
6420Sanja Turić 5 min 24 sec 19
6421Zvonimir Lončarić 5 min 25 sec 19
6422Barbara Bošnjak 5 min 25 sec 19
6423Patricija Domović 5 min 25 sec 19
6424Kristina Kos 5 min 25 sec 19
6425Tomi Ak 5 min 25 sec 19
6426Dragana Vuckovic 5 min 26 sec 19
6427Davor Stančić 5 min 27 sec 19
6428Andrea Brajković 5 min 27 sec 19
6429Dujma Valjan 5 min 27 sec 19
6430Anamaria Stjepovic 5 min 27 sec 19
6431Patrik Kutnjak 5 min 28 sec 19
6432Katja Luketić 5 min 29 sec 19
6433None 5 min 29 sec 19
6434Antea Sersic 5 min 30 sec 19
6435Jelana Gnjidić 5 min 31 sec 19
6436Lidija Uzelac 5 min 31 sec 19
6437Ivana Drmić 5 min 32 sec 19
6438Marijan Vukušić 5 min 34 sec 19
6439Ivana Čizmok 5 min 34 sec 19
6440Nina vukelic 5 min 35 sec 19
6441Ivana Lielu 5 min 36 sec 19
6442David Magdić 5 min 37 sec 19
6443Mateja Zivcec 5 min 39 sec 19
6444Srđana Vranjičić 5 min 40 sec 19
6445Sara Kuko 5 min 40 sec 19
6446Iva Mirčić 5 min 42 sec 19
6447Anita Bušić 5 min 42 sec 19
6448Zdravka Petroša 5 min 42 sec 19
6449Mateo Ikica 5 min 43 sec 19
6450Josipa Gulan 5 min 43 sec 19
6451Marta Sawka 5 min 44 sec 19
6452Anita Pavlek 5 min 44 sec 19
6453Dubravka Crnković 5 min 44 sec 19
6454Rajko Milašinović 5 min 45 sec 19
6455Marija Perković 5 min 45 sec 19
6456Danojević Milan 5 min 46 sec 19
6457Martina Starčević 5 min 46 sec 19
6458Maja Toth 5 min 47 sec 19
6459Korina Trgo 5 min 47 sec 19
6460Dora Ivković 5 min 48 sec 19
6461Antonella Cauri 5 min 50 sec 19
6462Aleksandra 5 min 50 sec 19
6463Ivana Bikić 5 min 53 sec 19
6464Luana Dobran Bankovic 5 min 54 sec 19
6465Merica Mikuličin 5 min 54 sec 19
6466None 5 min 56 sec 19
6467Nikola Tomašić 5 min 57 sec 19
6468Martina Videc 6 min 0 sec 19
6469Paula Turu 6 min 0 sec 19
6470Jasna Medek 6 min 0 sec 19
6471Tomislav rasidagic 6 min 3 sec 19
6472Stjepan Kaniža 6 min 3 sec 19
6473Anja Tomac 6 min 4 sec 19
6474Bjk 6 min 5 sec 19
6475Mihaela Matekov 6 min 5 sec 19
6476Zrinka Tomičić 6 min 6 sec 19
6477Marta Matković 6 min 7 sec 19
6478Ivan Putnik 6 min 8 sec 19
6479Eni Basaneze 6 min 8 sec 19
6480Alenka MUnitić 6 min 9 sec 19
6481Maja Medakovic 6 min 10 sec 19
6482Marko Marić 6 min 10 sec 19
6483Maja B 6 min 11 sec 19
6484Snjezana Benko 6 min 11 sec 19
6485Nina Komar 6 min 12 sec 19
6486Luka Huzjak 6 min 12 sec 19
6487Martina Knežević 6 min 12 sec 19
6488Vedrana petrović-Holik 6 min 12 sec 19
6489Alka Loncar 6 min 13 sec 19
6490ana simić 6 min 14 sec 19
6491Anja Banić 6 min 14 sec 19
6492Petra Cmrečki Mesek 6 min 15 sec 19
6493Ivan 6 min 16 sec 19
6494Anton Umolac 6 min 16 sec 19
6495Žaklina Majetić 6 min 16 sec 19
6496Ozana Filipić 6 min 17 sec 19
6497Nikolina Kendes 6 min 18 sec 19
6498Ljubo 6 min 19 sec 19
6499Mirjana Klepac 6 min 20 sec 19
6500Jelena Buljubašić 6 min 22 sec 19
6501Ivana Šplihal 6 min 24 sec 19
6502Helena Furdi 6 min 24 sec 19
6503None 6 min 24 sec 19
6504Annemarie Marić 6 min 25 sec 19
6505Jelena Ancic 6 min 25 sec 19
6506Ana Kapeli 6 min 25 sec 19
6507Aristea Pavešić Radonja 6 min 26 sec 19
6508Visnja Vrljicak 6 min 28 sec 19
6509Marina legcevic 6 min 29 sec 19
6510Mirna Makovac 6 min 30 sec 19
6511Cyprian Rossi 6 min 30 sec 19
6512Nikola Marinkovic 6 min 30 sec 19
6513Robert Žarković 6 min 31 sec 19
6514Ivana Marasovic 6 min 31 sec 19
6515Natalija Bahmec 6 min 31 sec 19
6516Mihael Pintarić 6 min 31 sec 19
6517Ivica Profaca 6 min 32 sec 19
6518Kristina Koluder 6 min 32 sec 19
6519Ifeta Krusko 6 min 32 sec 19
6520Miroslav Sedlanić 6 min 33 sec 19
6521Milan Stanimirov 6 min 34 sec 19
6522None 6 min 35 sec 19
6523Petra 6 min 37 sec 19
6524Tatjana 6 min 38 sec 19
6525Marta Juhas 6 min 38 sec 19
6526Renata Agapito 6 min 40 sec 19
6527Ilina trckovska 6 min 42 sec 19
6528Tamara Valković 6 min 44 sec 19
6529Lucija Krobot 6 min 44 sec 19
6530Martina Mikic 6 min 46 sec 19
6531None 6 min 47 sec 19
6532fr 6 min 50 sec 19
6533Karlo Čorc 6 min 52 sec 19
6534None 6 min 52 sec 19
6535Zvonimir Kvas 6 min 53 sec 19
6536IRIS OREŠKOVIĆ 6 min 56 sec 19
6537Ana Taraš 6 min 56 sec 19
6538Zrinka Brdarić 6 min 59 sec 19
6539Zlata Hrženjak 7 min 0 sec 19
6540Danijela Juka 7 min 0 sec 19
6541Frane Rudić 7 min 0 sec 19
6542Ana Tovornik 7 min 1 sec 19
6543MARIZA PERSIC 7 min 2 sec 19
6544Barbara Dzeba 7 min 3 sec 19
6545Martina Vukelić 7 min 4 sec 19
6546Mirna Valdec 7 min 4 sec 19
6547Grozdana Kukuruzovic 7 min 4 sec 19
6548Marijana Hudi 7 min 6 sec 19
6549Ilijana Blažanović 7 min 6 sec 19
6550Zdravko Mikac 7 min 7 sec 19
6551Daniel Hirzinger 7 min 7 sec 19
6552Petra Majher 7 min 7 sec 19
6553Morana Rogić Vihar 7 min 7 sec 19
6554Luka Celić 7 min 8 sec 19
6555Dorotea Tkalec 7 min 8 sec 19
6556Vedran Kaplan 7 min 8 sec 19
6557elizabeta pavlović 7 min 10 sec 19
6558Antonijo Vuk 7 min 10 sec 19
6559Goranka Čolić 7 min 11 sec 19
6560Dalija Karalić 7 min 13 sec 19
6561Tanja Kosanović 7 min 13 sec 19
6562Danijela Pavić 7 min 13 sec 19
6563Milan Brbot 7 min 13 sec 19
6564Jasna Majhen 7 min 13 sec 19
6565Claudia Kontrec 7 min 14 sec 19
6566Laura Lasić 7 min 14 sec 19
6567Mladen Čuturilo 7 min 16 sec 19
6568Tatjana Marković 7 min 17 sec 19
6569Lidija Blažević 7 min 17 sec 19
6570Željka Tolić 7 min 18 sec 19
6571Martin Filipčić 7 min 19 sec 19
6572Kristijan 7 min 20 sec 19
6573Matea Juraga 7 min 20 sec 19
6574renata draganić 7 min 20 sec 19
6575Luka Bek 7 min 21 sec 19
6576Ana Mikulić 7 min 21 sec 19
6577Ana Ivanišin Barać 7 min 22 sec 19
6578Iva Kresnik 7 min 25 sec 19
6579Mimoza kostadinova 7 min 25 sec 19
6580Ivan Čavić 7 min 25 sec 19
6581Anamaria Pejković 7 min 26 sec 19
6582Patrizia Lukić 7 min 26 sec 19
6583Lučano Rojnić 7 min 26 sec 19
6584Marija Siter Kuprešanin 7 min 29 sec 19
6585Sanja Majaros 7 min 30 sec 19
6586Drenka Kranželić 7 min 31 sec 19
6587Mia Smith 7 min 32 sec 19
6588Katarina Demhart 7 min 35 sec 19
6589Valentina Panđa 7 min 36 sec 19
6590Boris Palac 7 min 37 sec 19
6591Marinela Milaković 7 min 37 sec 19
6592None 7 min 37 sec 19
6593Vladimir Jović 7 min 38 sec 19
6594Maja Balic Motusic 7 min 39 sec 19
6595goran ćordašić 7 min 39 sec 19
6596Emilija Seidl 7 min 40 sec 19
6597Valentina Mlinarić 7 min 41 sec 19
6598Marijana Grec 7 min 46 sec 19
6599Mirjana Zadravec 7 min 46 sec 19
6600Kristin Sošić 7 min 47 sec 19
6601Anamaria Takač 7 min 48 sec 19
6602None 7 min 48 sec 19
6603None 7 min 49 sec 19
6604Patricia Kolarek 7 min 50 sec 19
6605Andrea Tomašević 7 min 53 sec 19
6606Danijela Lamot 7 min 54 sec 19
6607Natalija Mlinarec 7 min 55 sec 19
6608Marija Čačić 7 min 55 sec 19
6609Lucija Mijatović 7 min 57 sec 19
6610Pavo Leko 7 min 57 sec 19
6611Mirjana Boroš 8 min 1 sec 19
6612Mirjana Kirin 8 min 4 sec 19
6613None 8 min 5 sec 19
6614Tatjana Vincetić 8 min 9 sec 19
6615Ivan Vuković 8 min 10 sec 19
6616Marija Miličić 8 min 11 sec 19
6617Danijel Grbeša 8 min 12 sec 19
6618Mario Franičević 8 min 12 sec 19
6619None 8 min 12 sec 19
6620None 8 min 14 sec 19
6621Monika Požar 8 min 17 sec 19
6622Lucija Petrović 8 min 18 sec 19
6623None 8 min 22 sec 19
6624Renata Matić 8 min 23 sec 19
6625Anita Moharić 8 min 24 sec 19
6626A ž 8 min 26 sec 19
6627Anita Jakšić 8 min 29 sec 19
6628Dinka katarina 8 min 31 sec 19
6629Višnja Nakić 8 min 38 sec 19
6630Marko Perkovic 8 min 44 sec 19
6631Snjezana Busic 8 min 47 sec 19
6632Ranka Puškarić-Vunderl 8 min 47 sec 19
6633Antonio Jurić 8 min 52 sec 19
6634Karmen Jovanović 9 min 2 sec 19
6635Anja Zidar 9 min 2 sec 19
6636None 9 min 24 sec 19
6637jagoda sukovez 9 min 28 sec 19
6638Karla Kiš 9 min 44 sec 19
6639Mia Vidović 9 min 44 sec 19
6640Petra Mačak 9 min 48 sec 19
6641Tatjana Marković 9 min 51 sec 19
6642Dubravka Glumac 9 min 53 sec 19
6643Tamara Prester 10 min 15 sec 19
6644Davorka Šarić 10 min 19 sec 19
6645Josipa Zirdum 10 min 20 sec 19
6646Ivan Tomek 10 min 23 sec 19
6647Anica Vojković 10 min 33 sec 19
6648Lana Medved 10 min 40 sec 19
6649None 11 min 9 sec 19
6650Sanja Butković 11 min 11 sec 19
6651Nilda Bilan 11 min 12 sec 19
6652None 11 min 14 sec 19
6653Ljiljana Pušić 11 min 29 sec 19
6654None 11 min 36 sec 19
6655Aleksandra Kuratko Pani 12 min 22 sec 19
6656Bruno Brinzej 12 min 49 sec 19
6657Vera Pavković 13 min 7 sec 19
6658Iva Badovinac 13 min 11 sec 19
6659Daliborka Todorovic 13 min 17 sec 19
6660Sanja Orešković 13 min 31 sec 19
6661Daliborka Kaurin 13 min 33 sec 19
6662Zorana Celić 13 min 37 sec 19
6663Anabel Barišić 14 min 14 sec 19
6664Vesna Barić 14 min 57 sec 19
6665Leon Jurković 16 min 33 sec 19
6666Irmela Husic 17 min 18 sec 19
6667Marina Martinković 17 min 52 sec 19
6668Manuela Šegon 19 min 13 sec 19
6669Diana Avdić 20 min 0 sec 19
6670Antonio Olajoš 20 min 0 sec 19
6671Martin Marijanović 20 min 0 sec 19
6672Antonio Olajoš 20 min 0 sec 19
6673Tatjana Timko 20 min 0 sec 19
6674Maša Ožegović 20 min 3 sec 19
6675Željko Biličić 1 min 54 sec 18
6676Ana Hinic 2 min 21 sec 18
6677Ana Hinić 2 min 25 sec 18
6678Petra Bunić 2 min 29 sec 18
6679Veronika Luksa 2 min 58 sec 18
6680Romana Crgol 3 min 0 sec 18
6681Dorotea Štefanac 3 min 2 sec 18
6682None 3 min 5 sec 18
6683Biljana Crnoja Zuzic 3 min 6 sec 18
6684L. P. 3 min 8 sec 18
6685Ana Begić 3 min 12 sec 18
6686Deni Vlačić 3 min 13 sec 18
6687Karolina Tuđan 3 min 15 sec 18
6688Iva Mirčić 3 min 15 sec 18
6689Zdenka Filippi 3 min 22 sec 18
6690Nepoznat Netko 3 min 24 sec 18
6691Vanja Hornjak 3 min 28 sec 18
6692Marija Domikulić 3 min 30 sec 18
6693AnaTeskera 3 min 31 sec 18
6694Mateja Kerovec 3 min 31 sec 18
6695Dejan Kojić 3 min 33 sec 18
6696Livija Terze 3 min 34 sec 18
6697Danijela Špehar Matana 3 min 36 sec 18
6698Marina Majetić 3 min 37 sec 18
6699Ivan Martinović 3 min 37 sec 18
6700Kristina Delač 3 min 37 sec 18
6701Marijana Gojević 3 min 39 sec 18
6702Anita Cutic 3 min 40 sec 18
6703Minea Dorčić 3 min 42 sec 18
6704Marijana Mikan 3 min 43 sec 18
6705David Forjan 3 min 43 sec 18
6706Marko Mijač 3 min 43 sec 18
6707Krunoslava Zovko 3 min 44 sec 18
6708Mirna Prpić 3 min 44 sec 18
6709Darijan Mileusnić 3 min 44 sec 18
6710Josipa Poduška 3 min 46 sec 18
6711Dragan Šimunović 3 min 46 sec 18
6712Lucija Duka 3 min 47 sec 18
6713Milena Ivanović 3 min 47 sec 18
6714Marina Maretić 3 min 48 sec 18
6715Sanja horvat 3 min 48 sec 18
6716Kristina Vorih 3 min 49 sec 18
6717Gabi Vujičević 3 min 49 sec 18
6718Iva Mirčić 3 min 49 sec 18
6719Diana Pavlić 3 min 52 sec 18
6720Željko Biličić 3 min 52 sec 18
6721Ivana Rupčić 3 min 54 sec 18
6722Martina Kovačić 3 min 54 sec 18
6723Iva Jukić 3 min 54 sec 18
6724Matea Vuković 3 min 55 sec 18
6725Lucija Gorički 3 min 55 sec 18
6726Hana Bilan 3 min 55 sec 18
6727Barbara Letic Mujacic 3 min 55 sec 18
6728Bianca Kovac 3 min 58 sec 18
6729Roberta Govednik 3 min 58 sec 18
6730Maja Flajnik 3 min 58 sec 18
6731Nikolina Liko 3 min 59 sec 18
6732Iva ivic 3 min 59 sec 18
6733Ana Marđetko 3 min 59 sec 18
6734Davor Cvenić 4 min 0 sec 18
6735Dubravka Lubina 4 min 1 sec 18
6736Ivor Škrinjar 4 min 1 sec 18
6737Mislav Fridelj 4 min 3 sec 18
6738Lucija Iličić 4 min 3 sec 18
6739Ksenija Barabaš 4 min 3 sec 18
6740Adela Socev 4 min 3 sec 18
6741Ema Delač 4 min 5 sec 18
6742Josip Horvat 4 min 5 sec 18
6743Stela Šulentić 4 min 5 sec 18
6744Sanja Novak 4 min 5 sec 18
6745Velimir Mehmedbašić 4 min 5 sec 18
6746P 4 min 6 sec 18
6747Dora 4 min 7 sec 18
6748Mia jurinić 4 min 7 sec 18
6749Zdenka Filippi 4 min 7 sec 18
6750Ana Studen 4 min 8 sec 18
6751Ivana A. Palijan 4 min 8 sec 18
6752A a 4 min 9 sec 18
6753Darija Ćorić 4 min 9 sec 18
6754Karmen Turković 4 min 9 sec 18
6755Marina Medić 4 min 10 sec 18
6756Matilda Sindičić 4 min 10 sec 18
6757Sonja Živković 4 min 11 sec 18
6758Iva Jurić 4 min 11 sec 18
6759Valentina Majstorović 4 min 13 sec 18
6760A a 4 min 13 sec 18
6761Anđela Lekić 4 min 15 sec 18
6762Irena Omanović 4 min 15 sec 18
6763Sandra Burić Matas 4 min 15 sec 18
6764Jelena Novosel 4 min 15 sec 18
6765Iris Šoda 4 min 16 sec 18
6766Anamaria Zurta 4 min 17 sec 18
6767Lucija Filipović 4 min 17 sec 18
6768Maja Železnjak 4 min 19 sec 18
6769Ivana Radan 4 min 21 sec 18
6770Tihana Kaćera 4 min 21 sec 18
6771Alenka Kemenc 4 min 21 sec 18
6772Estera Kovač 4 min 22 sec 18
6773Sandra Margetić 4 min 23 sec 18
6774diana topcic 4 min 23 sec 18
6775Tomislav Ćuk 4 min 23 sec 18
6776Snježana Ljubisic 4 min 23 sec 18
6777Katarina Knežević 4 min 24 sec 18
6778Kristina boljat 4 min 24 sec 18
6779Marina Bencic 4 min 25 sec 18
6780Boris Vukić 4 min 27 sec 18
6781Ana Sikirić 4 min 27 sec 18
6782Davor Šimić 4 min 27 sec 18
6783Egon Nemet 4 min 28 sec 18
6784Andrej Matijević 4 min 29 sec 18
6785Mirjana Derentovljević 4 min 29 sec 18
6786Lucija Pudar 4 min 30 sec 18
6787Ivana Miljas 4 min 30 sec 18
6788Zdravka Stojić 4 min 31 sec 18
6789Izabela Fornaric 4 min 32 sec 18
6790Davor Sišul 4 min 32 sec 18
6791Elena Rušnjak 4 min 33 sec 18
6792Alisa Ružić 4 min 34 sec 18
6793Marina Šarić 4 min 35 sec 18
6794Silvije Budiša 4 min 35 sec 18
6795Avina Hodža 4 min 36 sec 18
6796Petra Šerbetar 4 min 36 sec 18
6797Orijana Udovičić 4 min 36 sec 18
6798Ivana Kovac Lovrencix 4 min 37 sec 18
6799Anamarija Vidojević 4 min 37 sec 18
6800Mia Bazina 4 min 38 sec 18
6801Luka Kralj 4 min 38 sec 18
6802Jasmina Tenšek 4 min 39 sec 18
6803Kristijan Fabek 4 min 39 sec 18
6804Vlatko Mudroh 4 min 39 sec 18
6805Ljiljana Varga 4 min 40 sec 18
6806Katarina Cota 4 min 41 sec 18
6807Petra Perica 4 min 42 sec 18
6808Iva Kolar Muhoberac 4 min 42 sec 18
6809Mia Matković 4 min 42 sec 18
6810Igor Vidovic 4 min 42 sec 18
6811Antonela Štefanić 4 min 43 sec 18
6812Martin Jambrešić 4 min 44 sec 18
6813Nikolina Svalina 4 min 44 sec 18
6814Ana Marija 4 min 45 sec 18
6815Kris Varsic 4 min 46 sec 18
6816Marijana Lukić 4 min 46 sec 18
6817Diana Bubnjar 4 min 46 sec 18
6818Ines Bartoletti 4 min 48 sec 18
6819Jelena Kolarić 4 min 48 sec 18
6820Ivica Hrnčić 4 min 49 sec 18
6821Marta Šipušić 4 min 49 sec 18
6822Robert Masnec 4 min 50 sec 18
6823Ivan Višnjić 4 min 51 sec 18
6824Suzana Paljević 4 min 51 sec 18
6825Marina Žilić 4 min 52 sec 18
6826Krunoslav Bedi 4 min 53 sec 18
6827Kristina Jokić 4 min 53 sec 18
6828Marija Horvat 4 min 53 sec 18
6829Dds mi 4 min 54 sec 18
6830Danijela Kokanović 4 min 54 sec 18
6831Dario Bojčić 4 min 55 sec 18
6832Andreja Prpić 4 min 57 sec 18
6833Gorana Barač 4 min 57 sec 18
6834Patricia Špičić 4 min 57 sec 18
6835Maja Bibić 4 min 58 sec 18
6836Krunoslava Rafaela Vorgić 4 min 59 sec 18
6837Jasminka Presečki 5 min 0 sec 18
6838Željka Prša 5 min 0 sec 18
6839Andrijana Rakić 5 min 1 sec 18
6840Marcela Plečko 5 min 4 sec 18
6841N Č 5 min 5 sec 18
6842Kristina Pešut 5 min 5 sec 18
6843Lucija Mlakar 5 min 5 sec 18
6844Romana Ćosić 5 min 5 sec 18
6845Ana dukan 5 min 8 sec 18
6846Mario Podolšak 5 min 8 sec 18
6847Anita Kovačić 5 min 9 sec 18
6848Huso Alić 5 min 10 sec 18
6849Zdravka Bilobrk 5 min 11 sec 18
6850Valerija Nujić 5 min 12 sec 18
6851IrenaAlić 5 min 12 sec 18
6852Milena Grubisic 5 min 12 sec 18
6853Marko Andrijic 5 min 12 sec 18
6854None 5 min 12 sec 18
6855Hana Nusbaum 5 min 13 sec 18
6856Marijo Plazonić 5 min 13 sec 18
6857Ivana Nekić 5 min 13 sec 18
6858Bruna Begović 5 min 13 sec 18
6859Ana Ivanisin 5 min 13 sec 18
6860Lucia Krstić 5 min 13 sec 18
6861Filip Ljubas 5 min 15 sec 18
6862Petra Katana 5 min 15 sec 18
6863Marijana Rebac Dešić 5 min 15 sec 18
6864Ivančica Laktašić 5 min 17 sec 18
6865Maja Bokulić Tadić 5 min 17 sec 18
6866marko tomas 5 min 18 sec 18
6867Zvonimir kiš 5 min 18 sec 18
6868Klara Jančec 5 min 19 sec 18
6869Hrvoje Pichler 5 min 19 sec 18
6870Mateja Lovreković 5 min 19 sec 18
6871Dajana Vukadin 5 min 19 sec 18
6872Dina Gojković 5 min 19 sec 18
6873Dijana Sovic 5 min 20 sec 18
6874Marko Rajić 5 min 21 sec 18
6875Ruža Kardum 5 min 21 sec 18
6876Patricija Domović 5 min 21 sec 18
6877Sara Novosel 5 min 22 sec 18
6878Sandra Cvitanovic 5 min 23 sec 18
6879Sanja Vujcic 5 min 25 sec 18
6880Monika Kos 5 min 25 sec 18
6881None 5 min 25 sec 18
6882Jolanda Vincelj 5 min 26 sec 18
6883Mimi Vrc 5 min 27 sec 18
6884Monika Pocedić 5 min 27 sec 18
6885Melanie Tvrdinić 5 min 27 sec 18
6886Vesna Bužančić 5 min 27 sec 18
6887Ana-Marija Kosalec 5 min 28 sec 18
6888Marina Pliško 5 min 28 sec 18
6889Ivana Horvat 5 min 28 sec 18
6890Patricia Mršić 5 min 28 sec 18
6891Nenad Fućak 5 min 29 sec 18
6892Karolina Boršoš 5 min 29 sec 18
6893Marko Dominković 5 min 29 sec 18
6894Ru tu 5 min 31 sec 18
6895Sandra Majdak Adamovic 5 min 32 sec 18
6896Mate 5 min 32 sec 18
6897PERO FILČIĆ 5 min 32 sec 18
6898Iva Labrović 5 min 33 sec 18
6899Dora Vrgoc 5 min 33 sec 18
6900Lukrecia Đanović 5 min 33 sec 18
6901None 5 min 33 sec 18
6902Vjera Dorbic 5 min 34 sec 18
6903Muchaela Oruc 5 min 34 sec 18
6904Nives Matijevic 5 min 34 sec 18
6905Marina Lončar 5 min 36 sec 18
6906None 5 min 36 sec 18
6907Nataša Udovičić 5 min 37 sec 18
6908Gvido Piasevoli 5 min 38 sec 18
6909Karolina Jajetić 5 min 38 sec 18
6910Klaudio Tomašić 5 min 38 sec 18
6911Marko Đuričić 5 min 38 sec 18
6912Tamara Preininger 5 min 39 sec 18
6913Marta Đurica 5 min 39 sec 18
6914Domagoj Pavlakovic 5 min 39 sec 18
6915Ilija Ćosić 5 min 41 sec 18
6916Mario Sabljak 5 min 41 sec 18
6917Radojka Krcelic 5 min 41 sec 18
6918Bojana Dimitrijević 5 min 41 sec 18
6919Ana Čobrnić 5 min 42 sec 18
6920Mae Isaksson 5 min 42 sec 18
6921Andrea Dominkuš 5 min 43 sec 18
6922Mirna Uvalic 5 min 43 sec 18
6923Dajana Derenčinović 5 min 43 sec 18
6924Aleksandra Zlatic 5 min 44 sec 18
6925Andrea Kondić 5 min 45 sec 18
6926Andrea Božić 5 min 45 sec 18
6927Stella Juranke 5 min 46 sec 18
6928Irena Medvesek 5 min 46 sec 18
6929Stanko Trbojevic 5 min 46 sec 18
6930Ana Stankić Bogovac 5 min 47 sec 18
6931Luna Palec 5 min 47 sec 18
6932Mirela Zimmerman Markota 5 min 47 sec 18
6933Kristijan Čuljak 5 min 48 sec 18
6934Iva Antolović 5 min 48 sec 18
6935Aleksandar Zavišić 5 min 48 sec 18
6936Marija Dežmarić 5 min 48 sec 18
6937Raspovic 5 min 49 sec 18
6938Vedrana Perišin 5 min 50 sec 18
6939Marina Svoboda 5 min 52 sec 18
6940Milan Majer 5 min 52 sec 18
6941Blazenka Strunje 5 min 53 sec 18
6942Petra Benko 5 min 53 sec 18
6943Darijo šalković 5 min 54 sec 18
6944Ana Crnadak 5 min 54 sec 18
6945Tanja Badanjak 5 min 55 sec 18
6946Nikolina Krupljanin 5 min 56 sec 18
6947Karla Šemiga 5 min 56 sec 18
6948Siniša Sakoman 5 min 56 sec 18
6949Bojan Tomičić 5 min 56 sec 18
6950Simeona Pancirov 5 min 58 sec 18
6951Katarina Kesedzic 5 min 58 sec 18
6952None 5 min 58 sec 18
6953Sanela Bevanda 5 min 59 sec 18
6954Anastasija Vučerić 5 min 59 sec 18
6955Maja Rajković 5 min 59 sec 18
6956Predrag Jakovčić 6 min 0 sec 18
6957Amelie Nodilo 6 min 3 sec 18
6958Ivana Franin 6 min 4 sec 18
6959Silvana lukman 6 min 5 sec 18
6960Domagoj Kopljar 6 min 5 sec 18
6961Leonarda Brica 6 min 6 sec 18
6962Adrijana Španjol 6 min 8 sec 18
6963None 6 min 8 sec 18
6964Adriana Crnogorac 6 min 9 sec 18
6965Katarina Kuprešak 6 min 10 sec 18
6966Marina Knežević Barišić 6 min 10 sec 18
6967Sara Lončar 6 min 12 sec 18
6968Željana Gudelj 6 min 12 sec 18
6969Natalie Muže 6 min 13 sec 18
6970Vesna Tica 6 min 14 sec 18
6971Antonio Kotorac 6 min 15 sec 18
6972Mladen Biber 6 min 15 sec 18
6973None 6 min 15 sec 18
6974Mihaela Mršič 6 min 16 sec 18
6975Drina Ćavar 6 min 16 sec 18
6976Dinko Dinkoc 6 min 16 sec 18
6977Maria Petraković 6 min 18 sec 18
6978Katarina Anić 6 min 19 sec 18
6979Mia Mihaljević Ivančić 6 min 19 sec 18
6980Katarina Rajić-Misković 6 min 19 sec 18
6981Antun Piršljin 6 min 20 sec 18
6982Bozena 6 min 21 sec 18
6983Antonia Cirimotić 6 min 21 sec 18
6984Sunčica Hlavaček 6 min 21 sec 18
6985Vesna Baričić 6 min 22 sec 18
6986Marija Bauer 6 min 22 sec 18
6987Magda Živankov 6 min 23 sec 18
6988Željka Knežević 6 min 23 sec 18
6989Angela Runje 6 min 23 sec 18
6990Lola Fabijanić 6 min 24 sec 18
6991Ivana Bergles 6 min 24 sec 18
6992Ana Vulic 6 min 25 sec 18
6993Željko Zebić 6 min 25 sec 18
6994Vedran Ivanković 6 min 26 sec 18
6995Slađana Sajko 6 min 27 sec 18
6996None 6 min 27 sec 18
6997Ekaterina Smoković 6 min 29 sec 18
6998Zoran Grubić 6 min 30 sec 18
6999Drina Ćavar 6 min 31 sec 18
7000Tamara Ivic 6 min 31 sec 18
7001Ivana Zaradic 6 min 32 sec 18
7002Stjepan vrabec 6 min 32 sec 18
7003Vesna Režić Dereani 6 min 32 sec 18
7004Zlatko Katulić 6 min 33 sec 18
7005None 6 min 33 sec 18
7006Svjetlana Pernic Cetojevic 6 min 34 sec 18
7007Marija Lauš 6 min 34 sec 18
7008Luka Vragović 6 min 38 sec 18
7009Antonija Kapetanović 6 min 38 sec 18
7010Jasenka Galić 6 min 38 sec 18
7011jelena Ivezić 6 min 39 sec 18
7012Domagoj Koprivnjak 6 min 40 sec 18
7013None 6 min 40 sec 18
7014None 6 min 41 sec 18
7015Sanja Bezjak 6 min 42 sec 18
7016Šime Vidmar 6 min 42 sec 18
7017Ema Abadžieva 6 min 42 sec 18
7018None 6 min 42 sec 18
7019Vlasta Bijelcic 6 min 43 sec 18
7020Irena Weigand 6 min 43 sec 18
7021nenad capan 6 min 44 sec 18
7022Ergo Pergo 6 min 45 sec 18
7023Lidija Konjević 6 min 46 sec 18
7024Am amic 6 min 46 sec 18
7025Nikolina Dropulić 6 min 47 sec 18
7026Martina Sudar 6 min 47 sec 18
7027Vlatka Vuksic 6 min 48 sec 18
7028Morana Andreis 6 min 49 sec 18
7029Tanja Ž. Majetić 6 min 50 sec 18
7030Kristina Radeckj 6 min 50 sec 18
7031Antonela Slišković 6 min 53 sec 18
7032Ivanlal Orešić 6 min 53 sec 18
7033Jelena Maljak 6 min 53 sec 18
7034Katija Erceg 6 min 54 sec 18
7035Tihana Jelić 6 min 54 sec 18
7036Aryan Das 6 min 55 sec 18
7037Jelena Lukić 6 min 56 sec 18
7038Vesna Logomerac 6 min 56 sec 18
7039Magda Hure 6 min 56 sec 18
7040Antonija Kapetanović 6 min 56 sec 18
7041Nataša Grubišić 6 min 57 sec 18
7042None 6 min 58 sec 18
7043Natalija Konir Ladović 6 min 59 sec 18
7044Damir Gilić 7 min 0 sec 18
7045Sanda Putica 7 min 1 sec 18
7046Lucijana Belamarić 7 min 2 sec 18
7047Zdenka Josipović 7 min 2 sec 18
7048Barbara Cindrić 7 min 3 sec 18
7049marija bencic 7 min 3 sec 18
7050Amina Jurišić 7 min 3 sec 18
7051None 7 min 3 sec 18
7052Jasminka Sertić 7 min 5 sec 18
7053Marija Jukić 7 min 5 sec 18
7054Katarina Miklec 7 min 5 sec 18
7055Barbara Baraba 7 min 7 sec 18
7056Ivana Irout 7 min 7 sec 18
7057Ines Vidović 7 min 9 sec 18
7058Ena Horvat 7 min 9 sec 18
7059Katarina Justiv 7 min 10 sec 18
7060Amalia Bušić 7 min 11 sec 18
7061Marijana Bogdsnović 7 min 12 sec 18
7062Natalija Mađarić 7 min 15 sec 18
7063Margita Pleše 7 min 16 sec 18
7064Jelena Bajto 7 min 16 sec 18
7065Igor Banović 7 min 19 sec 18
7066Anamarija Grbin 7 min 19 sec 18
7067Lara Žeravica 7 min 20 sec 18
7068Silvija Lukačin 7 min 21 sec 18
7069Ellen Zaradić 7 min 21 sec 18
7070Andrijana Nemet-Kosijer 7 min 22 sec 18
7071Igor Kalajdžić 7 min 22 sec 18
7072MARINA ŠPANIČEK-ŠIKIĆ 7 min 22 sec 18
7073Petra Kovačević 7 min 23 sec 18
7074Ana Djak 7 min 25 sec 18
7075Violeta Jovanović 7 min 27 sec 18
7076Velimira Predojević 7 min 29 sec 18
7077Ian Posavec 7 min 30 sec 18
7078Mile kenjac 7 min 32 sec 18
7079Carmen Aji 7 min 33 sec 18
7080Valter Gross 7 min 38 sec 18
7081None 7 min 38 sec 18
7082Tena Pavlović 7 min 42 sec 18
7083Sanda Pražić 7 min 46 sec 18
7084Karla Mikačić 7 min 47 sec 18
7085Branka 7 min 50 sec 18
7086Zvonimir Slipćević 7 min 51 sec 18
7087Natalia Tafra Bazina 7 min 52 sec 18
7088Ana Horvat 7 min 54 sec 18
7089Ines Gregurincic 7 min 56 sec 18
7090Valnea Sagner 7 min 57 sec 18
7091Julijana Fak 8 min 3 sec 18
7092Dora Čapo 8 min 4 sec 18
7093Goran Markovčić 8 min 5 sec 18
7094None 8 min 6 sec 18
7095Krunoslav Vidović 8 min 7 sec 18
7096Antonija Kovac 8 min 8 sec 18
7097Svetlana Kovačić 8 min 10 sec 18
7098Karin Klasan 8 min 10 sec 18
7099Renata Jasek 8 min 14 sec 18
7100Dijana Mitak 8 min 14 sec 18
7101Ivan Jurković 8 min 16 sec 18
7102Ana 8 min 20 sec 18
7103Jelena Simat 8 min 28 sec 18
7104Vjera Bove 8 min 34 sec 18
7105Ivana Lončar 8 min 34 sec 18
7106Lenka Ćorić 8 min 37 sec 18
7107Anita Androsevic 8 min 41 sec 18
7108None 8 min 48 sec 18
7109Jere Žarko 8 min 49 sec 18
7110Nikolina Petrinjak 8 min 49 sec 18
7111Lucija Antolaš 8 min 50 sec 18
7112Meri Pašić 8 min 50 sec 18
7113Igor Katava 8 min 54 sec 18
7114Ksenija Paradinović 8 min 55 sec 18
7115Ana Palmić 8 min 56 sec 18
7116Katarina Grgić 8 min 59 sec 18
7117Petra Bedeković 9 min 1 sec 18
7118Jasna c 9 min 3 sec 18
7119None 9 min 3 sec 18
7120Jakov Kitarovich 9 min 11 sec 18
7121Tihomir Grašar 9 min 12 sec 18
7122Ana Pavić 9 min 14 sec 18
7123Michael Darapi 9 min 17 sec 18
7124Željko Filipović 9 min 18 sec 18
7125Marija Cetl 9 min 18 sec 18
7126Silvija Pošta 9 min 21 sec 18
7127Jasenka Novosel 9 min 24 sec 18
7128Marina Soršak 9 min 35 sec 18
7129Boris Đurić 9 min 37 sec 18
7130Katalin Várnai 9 min 39 sec 18
7131Bojana Matesin 9 min 41 sec 18
7132Ive Peroš 9 min 46 sec 18
7133Zoran vrandečić 9 min 47 sec 18
7134Brigita Hengl 9 min 48 sec 18
7135David Jelak 9 min 54 sec 18
7136Francisca Jemo 9 min 55 sec 18
7137Dora Danolić 9 min 55 sec 18
7138Iva Gavranović 9 min 58 sec 18
7139Kristina Mitat 9 min 59 sec 18
7140Siniša Mutavdžić 10 min 8 sec 18
7141None 10 min 11 sec 18
7142Kristina Škrlec 10 min 13 sec 18
7143Krešimir Ivančić 10 min 27 sec 18
7144Ivana Ilić 10 min 28 sec 18
7145Narmin Fathi 10 min 29 sec 18
7146Ana Štorga 10 min 33 sec 18
7147Vjekoslav Matijaško 10 min 33 sec 18
7148Vesna Babic 10 min 36 sec 18
7149Nina Brcković 10 min 37 sec 18
7150Slavko Grbin 10 min 40 sec 18
7151Marko Knežević 10 min 49 sec 18
7152Radmila Makrić 10 min 52 sec 18
7153Helena Knezevic 11 min 9 sec 18
7154Ema Hajba 11 min 19 sec 18
7155Renata Wierschin 11 min 36 sec 18
7156Nada Medved 11 min 37 sec 18
7157Čedomir Trivić 11 min 49 sec 18
7158Sandra Bubnjar 11 min 50 sec 18
7159Paula Dunda 12 min 38 sec 18
7160Davor Ljubek 13 min 24 sec 18
7161Anamarija Pranjić 13 min 36 sec 18
7162None 14 min 24 sec 18
7163Danijela Kobescak 14 min 40 sec 18
7164Ivana Perišić 14 min 42 sec 18
7165None 15 min 39 sec 18
7166Vlatka Bošnjaković 16 min 49 sec 18
7167Marijana Kutlić 18 min 41 sec 18
7168Tara Galić 19 min 56 sec 18
7169Kristijan Krivačić 20 min 0 sec 18
7170Ina inic 1 min 8 sec 17
7171Rea Požek 1 min 8 sec 17
7172Vanessa Lošić 2 min 1 sec 17
7173Dajana gugo 2 min 13 sec 17
7174Vlado Šabić 2 min 28 sec 17
7175Hana 2 min 29 sec 17
7176Marin Marić 2 min 30 sec 17
7177Ii 2 min 38 sec 17
7178Tena Maček 2 min 39 sec 17
7179Ivana Zgurić 2 min 40 sec 17
7180Patricia Krpan 2 min 48 sec 17
7181Tea Ljubetic 2 min 48 sec 17
7182Antonela Klaric 2 min 55 sec 17
7183Alenka Berend 2 min 55 sec 17
7184Vanja Krajnović 2 min 58 sec 17
7185Lucija Caljkusic 2 min 58 sec 17
7186Franjo Bošnjakl 2 min 59 sec 17
7187Valerija Nujic 3 min 1 sec 17
7188Luana Lujanac 3 min 2 sec 17
7189Mm 3 min 2 sec 17
7190Marina Bošnjaković 3 min 18 sec 17
7191Zvjezdana Tokić 3 min 19 sec 17
7192Anamarija Panić 3 min 19 sec 17
7193ddd ddd 3 min 20 sec 17
7194Andrea Prpić 3 min 20 sec 17
7195Marija Lončarek 3 min 23 sec 17
7196Petra Koros 3 min 23 sec 17
7197Petra Jaklić 3 min 24 sec 17
7198Višnja Katalinić 3 min 26 sec 17
7199Valerija Nujic 3 min 28 sec 17
7200Ivica Martinković 3 min 28 sec 17
7201Ana Beronja 3 min 28 sec 17
7202Eva Bulić 3 min 29 sec 17
7203Ivan Šimunić 3 min 31 sec 17
7204Sanja Korajac 3 min 31 sec 17
7205Daria Šantel 3 min 32 sec 17
7206Valentina Levar 3 min 33 sec 17
7207Marija Ušljebrka 3 min 33 sec 17
7208Niiica Bunić 3 min 34 sec 17
7209Deni Nikolić 3 min 34 sec 17
7210Iva Mirčić 3 min 35 sec 17
7211Sandra Majdak Adamovic 3 min 35 sec 17
7212Erika 3 min 35 sec 17
7213Ella Simic 3 min 38 sec 17
7214Jelena Tepić 3 min 38 sec 17
7215Andreja Prpić 3 min 40 sec 17
7216Nikolina Ceronja 3 min 40 sec 17
7217Nika Sarić 3 min 41 sec 17
7218Sandra Komadina 3 min 41 sec 17
7219Marij magdalena 3 min 42 sec 17
7220Anđela Lekić 3 min 43 sec 17
7221Ante Gašpić 3 min 44 sec 17
7222Ivana Prevarek 3 min 46 sec 17
7223Andrea Jovanović 3 min 46 sec 17
7224Jasminka Mačak Grđan 3 min 48 sec 17
7225Antonija Đuriš 3 min 48 sec 17
7226Ivana Petric 3 min 49 sec 17
7227Bruna Papić 3 min 49 sec 17
7228Nika Sikacek 3 min 50 sec 17
7229Adriana Trnka 3 min 51 sec 17
7230Duro Ntan 3 min 52 sec 17
7231Anita Matjeta Hure 3 min 52 sec 17
7232Željka Majić 3 min 52 sec 17
7233Martin Trgovec-Greif 3 min 53 sec 17
7234Mario Jurković 3 min 53 sec 17
7235Ksenija Čeliković 3 min 53 sec 17
7236Ana Rolovic 3 min 53 sec 17
7237Branka Ćićerić Perlain 3 min 53 sec 17
7238Emina Kristić 3 min 54 sec 17
7239Ivona Jelečanin 3 min 55 sec 17
7240maja jukić 3 min 55 sec 17
7241Matej Kresl 3 min 55 sec 17
7242Ailin Brgudac Hrzica 3 min 56 sec 17
7243Ivana Boskovic 3 min 56 sec 17
7244Marija Verhas Tepić 3 min 57 sec 17
7245Bruno 3 min 57 sec 17
7246Kristina Klaričić 3 min 58 sec 17
7247Martina Lulic 3 min 58 sec 17
7248Monica Melinda Topalović 3 min 58 sec 17
7249Maja Ivić 4 min 0 sec 17
7250Nikola Delić 4 min 0 sec 17
7251Kristina Bašić 4 min 2 sec 17
7252A 4 min 5 sec 17
7253Marija Kekez 4 min 5 sec 17
7254Mirna Vesel Horvat 4 min 5 sec 17
7255Hrvoje Hum 4 min 5 sec 17
7256Sara Burilo 4 min 6 sec 17
7257Sanja petrov Vlahović 4 min 6 sec 17
7258Lucija Novoselec 4 min 7 sec 17
7259None 4 min 7 sec 17
7260Ivana Pavlović Šklebar 4 min 9 sec 17
7261Tea Kovačević 4 min 10 sec 17
7262Nikola Jelaš 4 min 11 sec 17
7263Karla Mikačić 4 min 12 sec 17
7264Borja Curić 4 min 12 sec 17
7265Adriana Cvitkusic 4 min 13 sec 17
7266Irena Weigand 4 min 13 sec 17
7267Linda Jurišić 4 min 13 sec 17
7268Vedrana Jakus Mateskovic 4 min 14 sec 17
7269Ivan Gašpert 4 min 14 sec 17
7270Kristina Roša 4 min 15 sec 17
7271Magda 4 min 16 sec 17
7272Snježana Cvjetinović 4 min 18 sec 17
7273Daniela Klisanin 4 min 18 sec 17
7274Snježana Vlk 4 min 19 sec 17
7275Katarina Suton 4 min 20 sec 17
7276Marta Dropulic 4 min 21 sec 17
7277Jelena Glamatović 4 min 21 sec 17
7278Tanja Delinger 4 min 22 sec 17
7279Dean Drožđek 4 min 22 sec 17
7280Nikolina Ljubek 4 min 22 sec 17
7281Violeta Pavlovic 4 min 22 sec 17
7282None 4 min 22 sec 17
7283Lorena Zovko 4 min 23 sec 17
7284Bruno Drkulec 4 min 23 sec 17
7285Ana Hinic 4 min 23 sec 17
7286None 4 min 23 sec 17
7287Jelena Pejaković 4 min 25 sec 17
7288Rajko Planinić 4 min 25 sec 17
7289Tamara Gmajner 4 min 27 sec 17
7290Martina Baljak 4 min 27 sec 17
7291Zrinka boric 4 min 28 sec 17
7292Arijana Keleman 4 min 28 sec 17
7293Magdalena Rikanović 4 min 28 sec 17
7294Ivana Pavošević 4 min 29 sec 17
7295Maja Bodi 4 min 29 sec 17
7296Nina Rezo 4 min 29 sec 17
7297Sara Preis 4 min 30 sec 17
7298Zoran Šuica 4 min 30 sec 17
7299Nikoleta Ogbunugafor 4 min 31 sec 17
7300Kristina Čižmešija 4 min 32 sec 17
7301Kristina Nagradić 4 min 32 sec 17
7302Ivana jurjevic 4 min 33 sec 17
7303Franjo Jukić 4 min 34 sec 17
7304Monika Tuk 4 min 35 sec 17
7305Kristina Plahinek 4 min 35 sec 17
7306None 4 min 35 sec 17
7307Antonija Samardžić 4 min 36 sec 17
7308Nikola Čikara 4 min 37 sec 17
7309Tamara Mateljic 4 min 37 sec 17
7310Lucija Baković 4 min 37 sec 17
7311Izidora Tošić 4 min 37 sec 17
7312None 4 min 37 sec 17
7313Ivana Kosko 4 min 39 sec 17
7314Patricia Dermišek 4 min 40 sec 17
7315Ružica Šimović 4 min 40 sec 17
7316Ira Bosnar 4 min 40 sec 17
7317Tereza Sente 4 min 40 sec 17
7318Kristina Kolar Zebec 4 min 41 sec 17
7319Anamarija Ilić 4 min 41 sec 17
7320Igor Vidovic 4 min 41 sec 17
7321None 4 min 41 sec 17
7322Ana Šimac 4 min 42 sec 17
7323Monika Halepović 4 min 43 sec 17
7324Dina Pavić 4 min 44 sec 17
7325Nada Čordašić 4 min 44 sec 17
7326Jurica Mršić 4 min 45 sec 17
7327Sanja Soric 4 min 45 sec 17
7328Iva Blažević 4 min 46 sec 17
7329Sara Buneta 4 min 46 sec 17
7330None 4 min 46 sec 17
7331Sanja Biljan 4 min 47 sec 17
7332Marta Boban 4 min 48 sec 17
7333Nikolina Rakić 4 min 49 sec 17
7334Ana Podhraški 4 min 50 sec 17
7335Tatjana Stojanović Kapetanić 4 min 50 sec 17
7336Petra Marić 4 min 51 sec 17
7337Tanja Delinger 4 min 52 sec 17
7338Mila Brncic 4 min 52 sec 17
7339Sandra Kopić 4 min 53 sec 17
7340Duško Simić 4 min 55 sec 17
7341Marijana Mikan 4 min 55 sec 17
7342Hela Perišić 4 min 55 sec 17
7343Tanja Tomek 4 min 56 sec 17
7344edita tavra 4 min 56 sec 17
7345Andrijana Simčić 4 min 57 sec 17
7346Nora Blažević 4 min 57 sec 17
7347Ivana Juričević 4 min 58 sec 17
7348Sime Baricevjc 4 min 58 sec 17
7349Zlatan Janković 4 min 59 sec 17
7350Mirjana Duić 4 min 59 sec 17
7351Ana Bešvir Džubur 4 min 59 sec 17
7352Željana Honvoš 4 min 59 sec 17
7353Tomislav Cuk 5 min 0 sec 17
7354B p 5 min 0 sec 17
7355Dolores Višković Terzić 5 min 0 sec 17
7356Dijana bacani 5 min 0 sec 17
7357Petar Žugec 5 min 1 sec 17
7358Marija Miletić 5 min 1 sec 17
7359Lillien Rojnic 5 min 1 sec 17
7360Valentina Breski Tržački 5 min 1 sec 17
7361Vesna Pavlović-Pošta 5 min 2 sec 17
7362Eva Turza Mitrović 5 min 3 sec 17
7363Mirjana Mladinovic 5 min 3 sec 17
7364Marija Škrlec 5 min 3 sec 17
7365Elvira Bakunić 5 min 3 sec 17
7366Lora Antonijevic 5 min 4 sec 17
7367Iva sloj 5 min 4 sec 17
7368Maja Maričić 5 min 4 sec 17
7369Barbara Knežević 5 min 5 sec 17
7370Višnja Sak Bosnar 5 min 5 sec 17
7371Dorjan Štrlek 5 min 6 sec 17
7372Dean Šimunović 5 min 6 sec 17
7373josipa horvat 5 min 7 sec 17
7374Eugen Burić 5 min 8 sec 17
7375Dajana Jašćur 5 min 8 sec 17
7376Livia Abičić 5 min 9 sec 17
7377Antea Viljac 5 min 9 sec 17
7378Annamaria Masic 5 min 9 sec 17
7379Ana Kantar 5 min 9 sec 17
7380Klaudia Jelenčić 5 min 9 sec 17
7381Sandra Grčić 5 min 9 sec 17
7382Helena Skokić 5 min 10 sec 17
7383Tatjana Sarić 5 min 10 sec 17
7384Ksenija Kusec 5 min 10 sec 17
7385vedran štajdohar 5 min 11 sec 17
7386Igor Sobotinčić 5 min 12 sec 17
7387Mia Božiković 5 min 12 sec 17
7388Bozidar Mitrovic 5 min 12 sec 17
7389Željka pomper 5 min 13 sec 17
7390Katharina Mikulić 5 min 14 sec 17
7391Silvia Steiner 5 min 14 sec 17
7392Antonija Sinjeri 5 min 14 sec 17
7393Zdenka Filippi 5 min 14 sec 17
7394Donatela Stilinović 5 min 15 sec 17
7395Ivona Dakić 5 min 15 sec 17
7396Ana Gotovac 5 min 16 sec 17
7397Bb 5 min 16 sec 17
7398Matea Fegeš 5 min 16 sec 17
7399Leonarda Halamek 5 min 16 sec 17
7400Željka Svetec 5 min 16 sec 17
7401Anja Rutic 5 min 16 sec 17
7402Maja Petković 5 min 16 sec 17
7403Antun Petrusic 5 min 17 sec 17
7404Dragana Modric 5 min 17 sec 17
7405Mateja Mažić Debeljak 5 min 17 sec 17
7406Dorotea Sokol 5 min 17 sec 17
7407Valentina Meštrović 5 min 17 sec 17
7408Marko Ruskaj 5 min 18 sec 17
7409Merri Teklic 5 min 19 sec 17
7410Helena Matička Skender 5 min 19 sec 17
7411Blaženka Lenartić 5 min 19 sec 17
7412Ines Žepić 5 min 19 sec 17
7413Zarko Latkovic 5 min 20 sec 17
7414Branka Vlastelica Čelik 5 min 20 sec 17
7415Petar Nikolić 5 min 21 sec 17
7416Sebastian Krznaric 5 min 21 sec 17
7417Goran Đapić 5 min 21 sec 17
7418Nikica Bunić 5 min 22 sec 17
7419Jasna Maretić 5 min 22 sec 17
7420Zuzana Podhradska 5 min 22 sec 17
7421Nina Dujmović 5 min 22 sec 17
7422Barbara Stepanić 5 min 22 sec 17
7423Ani Badurina Manesrar 5 min 22 sec 17
7424Svjetlana Malić 5 min 23 sec 17
7425ana.vulic21@gmail.con 5 min 24 sec 17
7426Antonia Zelic 5 min 25 sec 17
7427Valentina Furač 5 min 26 sec 17
7428Ivana Golubovac 5 min 26 sec 17
7429Petra Markotić 5 min 27 sec 17
7430Lidija Škrlec 5 min 28 sec 17
7431Dunja Lučić 5 min 29 sec 17
7432Valentina Radošević 5 min 29 sec 17
7433Chiara Petković 5 min 30 sec 17
7434Daniela Makovac Laganis 5 min 30 sec 17
7435Franjo Vukić 5 min 30 sec 17
7436Kristina Buzov 5 min 31 sec 17
7437Mara Blažević 5 min 32 sec 17
7438Ivana Kasun 5 min 32 sec 17
7439Danijela Ervačič 5 min 34 sec 17
7440Darko Mekić 5 min 35 sec 17
7441Danijela Tolar 5 min 35 sec 17
7442Kornelija Giunio 5 min 35 sec 17
7443Katarina Golubovic 5 min 37 sec 17
7444Ivana Ajdukovic Prepust 5 min 38 sec 17
7445Julijana Nemeth 5 min 38 sec 17
7446Lucija Baričević 5 min 38 sec 17
7447Dolores Višković Terzić 5 min 39 sec 17
7448None 5 min 39 sec 17
7449Angela Božić 5 min 40 sec 17
7450Nicole Ganžulić Balaško 5 min 40 sec 17
7451Kristina Filaković 5 min 41 sec 17
7452Tihomir Pajtak 5 min 41 sec 17
7453Iva Ivanić 5 min 42 sec 17
7454Julien Bilić Gašparac 5 min 42 sec 17
7455Lovro Peričić 5 min 43 sec 17
7456Ljubica Lobrović 5 min 43 sec 17
7457Ela Matesic 5 min 43 sec 17
7458Marija Milić 5 min 47 sec 17
7459Marko Buzov 5 min 47 sec 17
7460Ines Kauzlarić 5 min 48 sec 17
7461Claudia Kontrec 5 min 49 sec 17
7462Ivana Miha 5 min 49 sec 17
7463Snježana Ljubisic 5 min 50 sec 17
7464Lucija Begić 5 min 50 sec 17
7465Dolores Jandrić 5 min 51 sec 17
7466Sonvil jongi 5 min 51 sec 17
7467Marija Kosanović 5 min 51 sec 17
7468Vedran Lončarić 5 min 53 sec 17
7469Danijela Bračun 5 min 53 sec 17
7470Foppe 5 min 53 sec 17
7471Antonija Petrović 5 min 53 sec 17
7472None 5 min 53 sec 17
7473Marijana Vrljičak Lendić 5 min 54 sec 17
7474Sanja Čikato 5 min 56 sec 17
7475Elvis Cetina 5 min 57 sec 17
7476None 5 min 58 sec 17
7477Maja Šarić 6 min 0 sec 17
7478Sandra Krajina 6 min 0 sec 17
7479Ivana Vulić 6 min 0 sec 17
7480Kristina JL 6 min 0 sec 17
7481Valentina 6 min 2 sec 17
7482Ivana Sklepić 6 min 2 sec 17
7483Žana Vragoliv 6 min 3 sec 17
7484Noa Jambrović 6 min 4 sec 17
7485Željka Razumović 6 min 4 sec 17
7486Luka Bodulica 6 min 4 sec 17
7487Jasmina Milašincic 6 min 5 sec 17
7488Josip Paloš 6 min 6 sec 17
7489Natalija Španjević 6 min 7 sec 17
7490Mirjana Krištof 6 min 8 sec 17
7491Kristina Horvat 6 min 8 sec 17
7492Vlatka Renka Kolenko 6 min 9 sec 17
7493Suncana matijasevic 6 min 9 sec 17
7494Ines Tkalčević Jurišić 6 min 10 sec 17
7495Melisa Havrle 6 min 10 sec 17
7496Zvjezdana Stohančević 6 min 12 sec 17
7497Gabrijela Grgić 6 min 13 sec 17
7498Marija Katavić 6 min 13 sec 17
7499Sanja 6 min 13 sec 17
7500Azra PLeh 6 min 14 sec 17
7501Kristina Dragun Šimičić 6 min 15 sec 17
7502Sanja Seljan 6 min 19 sec 17
7503Ines Hill 6 min 19 sec 17
7504Glorija Obadić 6 min 21 sec 17
7505Katarina Rosandić 6 min 21 sec 17
7506Josip Podobnik 6 min 22 sec 17
7507Vedran Trivić 6 min 25 sec 17
7508None 6 min 25 sec 17
7509None 6 min 25 sec 17
7510None 6 min 25 sec 17
7511SLAĐANA DRNDIĆ 6 min 26 sec 17
7512Maja Mazele 6 min 26 sec 17
7513Luzarija Gruban 6 min 26 sec 17
7514Aleksandra Pokos Volf 6 min 28 sec 17
7515Matej Marinović 6 min 28 sec 17
7516Srećko Knežević 6 min 28 sec 17
7517Ivan barić 6 min 28 sec 17
7518Anja Car 6 min 30 sec 17
7519Jasna Baraba 6 min 31 sec 17
7520Dado dadic 6 min 31 sec 17
7521Tea Sušac 6 min 34 sec 17
7522Doris Velan 6 min 34 sec 17
7523Mateja Šarić 6 min 35 sec 17
7524Marija Landeka 6 min 37 sec 17
7525Diana Stanković 6 min 37 sec 17
7526Helena - Erna Vugriniček 6 min 38 sec 17
7527Gabrijela Freundlich 6 min 38 sec 17
7528Nikolina Sabolić 6 min 38 sec 17
7529Zoran Grubić 6 min 39 sec 17
7530Dalibor Rudan 6 min 40 sec 17
7531Slađana Jaklin 6 min 40 sec 17
7532Ivan Čutura 6 min 40 sec 17
7533Adriana Badjuk 6 min 40 sec 17
7534Krešimir Kušlan 6 min 42 sec 17
7535Mandica Terzić Bordić 6 min 43 sec 17
7536Berina Ćesić 6 min 44 sec 17
7537Sven Salkanović 6 min 44 sec 17
7538None 6 min 44 sec 17
7539Tanja stanić 6 min 46 sec 17
7540Jasna Dubravica 6 min 47 sec 17
7541Claudia Kontrec 6 min 47 sec 17
7542Ivana Novosel 6 min 48 sec 17
7543Antonija Čutura 6 min 49 sec 17
7544Sanja jambrek 6 min 50 sec 17
7545Milana Paić 6 min 51 sec 17
7546Marija Pirić 6 min 53 sec 17
7547fani zolota 6 min 54 sec 17
7548Luka sremec 6 min 55 sec 17
7549Leonarda Delač 6 min 55 sec 17
7550Marija Ivezić 6 min 56 sec 17
7551Ivana Piškur 6 min 58 sec 17
7552Sandra Krajina 6 min 59 sec 17
7553Damir Jeđut 6 min 59 sec 17
7554Monika Marić 6 min 59 sec 17
7555Iva Guzobad 7 min 0 sec 17
7556Vlatka Čosić 7 min 1 sec 17
7557Sara Zobundžija 7 min 2 sec 17
7558Sandra Bahat 7 min 2 sec 17
7559Suzana Hergotic 7 min 3 sec 17
7560Marija Benaković 7 min 5 sec 17
7561Ana Bedekovic 7 min 6 sec 17
7562Petar Ćurić 7 min 9 sec 17
7563Mihael Kivač 7 min 10 sec 17
7564Dino Lang 7 min 11 sec 17
7565Katarina Vid 7 min 12 sec 17
7566Mirjana Filipović 7 min 12 sec 17
7567Marina Rupić 7 min 13 sec 17
7568Nada Krajna 7 min 15 sec 17
7569Tanja Švenda 7 min 16 sec 17
7570Marko Trento 7 min 16 sec 17
7571Dragana Dropulja 7 min 17 sec 17
7572Đurđa Milić 7 min 17 sec 17
7573Aldijana 7 min 18 sec 17
7574Mladen Berendika 7 min 20 sec 17
7575Vanja Mihalinec 7 min 20 sec 17
7576Aleksandar Kneš 7 min 22 sec 17
7577None 7 min 22 sec 17
7578Meri Šunjić 7 min 23 sec 17
7579None 7 min 23 sec 17
7580Ante Biondić 7 min 25 sec 17
7581Dijana Grahovac 7 min 26 sec 17
7582Renata Nodilo 7 min 28 sec 17
7583Nikolina Marinić 7 min 29 sec 17
7584Ana Blažević 7 min 30 sec 17
7585Josip Čagalj 7 min 30 sec 17
7586Nikolina Crčić 7 min 30 sec 17
7587Anja Martinović 7 min 31 sec 17
7588Kristina Mravak 7 min 35 sec 17
7589Maja Ćiković 7 min 35 sec 17
7590Rebeka Kralj 7 min 35 sec 17
7591Maja Mikacinić 7 min 36 sec 17
7592Gordana Habek 7 min 37 sec 17
7593Klaudija Klaić 7 min 40 sec 17
7594Franko Modrušan 7 min 40 sec 17
7595Mirna Ivanuš 7 min 42 sec 17
7596Iris-Eyrin Cvenić 7 min 42 sec 17
7597Sanja 7 min 43 sec 17
7598Klara Matusan 7 min 43 sec 17
7599Petra Dodić 7 min 44 sec 17
7600Tajana 7 min 44 sec 17
7601Sandra Borovac 7 min 47 sec 17
7602Lara Kuluz 7 min 47 sec 17
7603Jasmina Kunica 7 min 49 sec 17
7604Stjepan Perić 7 min 50 sec 17
7605Marija Klasić 7 min 52 sec 17
7606Jelena Gradski Balov 7 min 53 sec 17
7607Krešo Sokolić 7 min 54 sec 17
7608Ivana Bikić 7 min 55 sec 17
7609Ivan Sladetic 7 min 56 sec 17
7610Ana Stabile 7 min 57 sec 17
7611Petra Stehlik 7 min 57 sec 17
7612Zdravko DElić 7 min 58 sec 17
7613Jasna Tonković 8 min 10 sec 17
7614Ivan Božić 8 min 10 sec 17
7615Antonio Štefančić 8 min 15 sec 17
7616Mirela Mik 8 min 15 sec 17
7617Petarcho Ivanov 8 min 16 sec 17
7618Petra Novotni 8 min 17 sec 17
7619Sanja Rodak Karsic 8 min 18 sec 17
7620Marijana 8 min 18 sec 17
7621Daniela Markić 8 min 19 sec 17
7622Marija Đurinić 8 min 23 sec 17
7623Barbara Papac 8 min 29 sec 17
7624Andreja Jurišić 8 min 31 sec 17
7625Z 8 min 34 sec 17
7626Beti Šuperina 8 min 34 sec 17
7627Ivan Zec 8 min 37 sec 17
7628Tajna Pavlović Stojić 8 min 40 sec 17
7629None 8 min 41 sec 17
7630None 8 min 41 sec 17
7631Marta Ladavac 8 min 42 sec 17
7632Andrea Beribak 8 min 43 sec 17
7633Valentina Petrović 8 min 45 sec 17
7634Melita Ciler 8 min 50 sec 17
7635Viktorija Branilović 8 min 52 sec 17
7636Andrijana Mudrinović 8 min 56 sec 17
7637Martina Šaravanja 8 min 57 sec 17
7638mladen adum 8 min 58 sec 17
7639Borna Pentek 9 min 1 sec 17
7640Svjetlana Babić 9 min 3 sec 17
7641Azra 9 min 3 sec 17
7642Martina Janusic Novosel 9 min 10 sec 17
7643Ana-Marija Bukovica Petrc 9 min 12 sec 17
7644Josipa Lokmer 9 min 18 sec 17
7645M p 9 min 23 sec 17
7646Maša Pe$ut Kukina 9 min 28 sec 17
7647Tamara Derokov 9 min 33 sec 17
7648Ani Stančin-Lukas 9 min 36 sec 17
7649Saša Vujović 9 min 38 sec 17
7650Tereza Simovic 9 min 41 sec 17
7651Mandica Brnić 9 min 45 sec 17
7652Jozefina Barišić 9 min 45 sec 17
7653Ivana Nikša 9 min 51 sec 17
7654None 9 min 55 sec 17
7655None 9 min 57 sec 17
7656Ivica Prpa 10 min 0 sec 17
7657Renata Wierschin 10 min 3 sec 17
7658Ivan Gabelica 10 min 15 sec 17
7659Ksenija Bukovec Špoljar 10 min 16 sec 17
7660Marija Gačić 10 min 18 sec 17
7661Marinko Repac 10 min 22 sec 17
7662Sandra Bertoša Beato 10 min 31 sec 17
7663Klara Bensic 10 min 31 sec 17
7664Adrijana Radanović 10 min 32 sec 17
7665Igor Kovač 10 min 49 sec 17
7666Bartul Lukšić 10 min 53 sec 17
7667Tea J 10 min 58 sec 17
7668Monika Dević 11 min 3 sec 17
7669None 11 min 3 sec 17
7670Samanta Uskoković 11 min 7 sec 17
7671Marinela Razum 11 min 9 sec 17
7672Monika Perko 11 min 16 sec 17
7673Sonja Mužić 11 min 16 sec 17
7674None 11 min 17 sec 17
7675Natali Končurat 11 min 19 sec 17
7676Josipa Petrašević 11 min 24 sec 17
7677Stela 11 min 26 sec 17
7678Ana Pivac Markotic 11 min 37 sec 17
7679Sanela Blazevic 12 min 7 sec 17
7680Hrvoje Krot 12 min 14 sec 17
7681Valentina Bošnjaković 13 min 15 sec 17
7682None 13 min 24 sec 17
7683Veljko Posavec 14 min 26 sec 17
7684Zeljka 16 min 26 sec 17
7685Nevenka Borovec Kihas 18 min 27 sec 17
7686Andrea Gluhinic 19 min 10 sec 17
7687Robert Vrkić 19 min 56 sec 17
7688Nikolina Smajo 20 min 0 sec 17
7689marija berendika 20 min 0 sec 17
7690Slavica Petrović 20 min 0 sec 17
7691None 20 min 0 sec 17
7692None 20 min 0 sec 17
7693Zzz 56 sec 16
7694Đurđica Hibler 2 min 22 sec 16
7695Ttt 2 min 26 sec 16
7696Andrea Kovačić 2 min 32 sec 16
7697Ileana Sablić 2 min 32 sec 16
7698Sara Burilo 2 min 38 sec 16
7699Tatjana Perić 2 min 38 sec 16
7700Elmedin Smajlović 2 min 38 sec 16
7701None 2 min 41 sec 16
7702Otto Gesler 2 min 42 sec 16
7703Dinka Vampovac 2 min 45 sec 16
7704Elizabeta Maričević 2 min 45 sec 16
7705Magdalena Matić 2 min 49 sec 16
7706Tena M 2 min 50 sec 16
7707Manuela Grubišić 2 min 52 sec 16
7708Ivana Vrcic 2 min 53 sec 16
7709Ana Debanić 2 min 57 sec 16
7710Lucija Vraneković 2 min 58 sec 16
7711Karin Levačić 2 min 58 sec 16
7712Josipa Broz Boroja 3 min 0 sec 16
7713Lucia Butigan 3 min 2 sec 16
7714Ivana Pavlović 3 min 3 sec 16
7715Jelena Gašpert Ileš 3 min 4 sec 16
7716Vanessa Lošić 3 min 7 sec 16
7717Mirna Ivanić 3 min 7 sec 16
7718Tihomir Horvatić 3 min 7 sec 16
7719Sj 3 min 10 sec 16
7720Maja Rukav 3 min 11 sec 16
7721Marina Bošnjaković 3 min 13 sec 16
7722nina midžor 3 min 14 sec 16
7723Romana Košćak Posavec 3 min 15 sec 16
7724Petra Blažeković 3 min 17 sec 16
7725Petra Fetoć 3 min 19 sec 16
7726Paula Smolić 3 min 21 sec 16
7727Martina Ivančić 3 min 22 sec 16
7728None 3 min 22 sec 16
7729Patricija Kolaric 3 min 24 sec 16
7730Ana Hmura 3 min 25 sec 16
7731Tena M 3 min 25 sec 16
7732Luka Ilić 3 min 26 sec 16
7733Maja Deban 3 min 27 sec 16
7734Sanja Adlešić 3 min 27 sec 16
7735Matija Zrna 3 min 28 sec 16
7736Laura Marunica 3 min 30 sec 16
7737Martina Matausic 3 min 32 sec 16
7738Mirta Dolušić 3 min 33 sec 16
7739Maki maki 3 min 35 sec 16
7740Elizabeta Kurtoić 3 min 36 sec 16
7741Iva Periš 3 min 37 sec 16
7742Mara pejic 3 min 37 sec 16
7743Lucija Lučan 3 min 37 sec 16
7744Nika Stamicar 3 min 37 sec 16
7745Nataša Višković 3 min 42 sec 16
7746Ana Borjanić 3 min 43 sec 16
7747Petra Kos 3 min 45 sec 16
7748Mario Sunara 3 min 45 sec 16
7749Marija Rogina 3 min 46 sec 16
7750Vedrana Ortika Medini 3 min 46 sec 16
7751Martina Mić 3 min 49 sec 16
7752Nika Hrdalo Cikatic 3 min 49 sec 16
7753Tatjana Perić 3 min 50 sec 16
7754Ivana Karanikic 3 min 51 sec 16
7755Doris Segota 3 min 52 sec 16
7756Ivančica Sklepić 3 min 53 sec 16
7757Ana Matulic 3 min 53 sec 16
7758Maurizio Chiepolo 3 min 53 sec 16
7759Vanda Mršić 3 min 53 sec 16
7760Petra Šikić 3 min 54 sec 16
7761Paula Dunda 3 min 54 sec 16
7762Valentina Funtak 3 min 55 sec 16
7763Dunja Bojić 3 min 56 sec 16
7764Pokusaj prvi 3 min 59 sec 16
7765Sladjana Petrović 4 min 0 sec 16
7766Franka Puljarić 4 min 0 sec 16
7767Danijela Smajo 4 min 1 sec 16
7768Tajana Spincic 4 min 1 sec 16
7769Manuela Maričić 4 min 2 sec 16
7770Tomislav jurič 4 min 3 sec 16
7771Ivana Besednik 4 min 4 sec 16
7772Biljana Čudić 4 min 5 sec 16
7773Luka Kranjac 4 min 5 sec 16
7774Maja Marušić 4 min 5 sec 16
7775Tatjana Steković 4 min 6 sec 16
7776Andrea Vardijan 4 min 6 sec 16
7777Martina Sasic 4 min 7 sec 16
7778AK 4 min 8 sec 16
7779Marko Capan 4 min 8 sec 16
7780Suzana Vujović 4 min 8 sec 16
7781Barbara Brusić 4 min 8 sec 16
7782Maja Radica 4 min 9 sec 16
7783Mihaela Paškov 4 min 9 sec 16
7784Lidija Novačić 4 min 9 sec 16
7785Ana Obajdin 4 min 10 sec 16
7786Martin Marijanović 4 min 11 sec 16
7787Jelena Putarek 4 min 12 sec 16
7788trz 4 min 12 sec 16
7789Hg bh 4 min 12 sec 16
7790Suzana Božić 4 min 12 sec 16
7791Ivana Perović Anušić 4 min 13 sec 16
7792Ivana Čolić 4 min 13 sec 16
7793Mia Stefanovic 4 min 13 sec 16
7794Mateja 4 min 13 sec 16
7795Kristina Alviž 4 min 15 sec 16
7796Julija Kadić 4 min 15 sec 16
7797Igor Mihalj 4 min 16 sec 16
7798Tajana Marosi 4 min 16 sec 16
7799Julijana Burilo 4 min 17 sec 16
7800Matea Grgic 4 min 17 sec 16
7801Petra Glad Mažar 4 min 17 sec 16
7802Jo Bar 4 min 17 sec 16
7803Marija klarić 4 min 18 sec 16
7804Vlatka Hunjet 4 min 19 sec 16
7805Stela Đurović 4 min 19 sec 16
7806Petra Špoljar 4 min 20 sec 16
7807Sanja Župić 4 min 20 sec 16
7808Andy Barulek 4 min 21 sec 16
7809Dario Brcic 4 min 22 sec 16
7810Zvonimir Pribanić 4 min 24 sec 16
7811Antonia Puharic 4 min 24 sec 16
7812Valerija Nujić 4 min 25 sec 16
7813Ante Slavić 4 min 25 sec 16
7814Dorotea Scopich 4 min 26 sec 16
7815Danijela Pehak 4 min 26 sec 16
7816Sonja Rora 4 min 26 sec 16
7817None 4 min 26 sec 16
7818Josip Tomić 4 min 27 sec 16
7819Marija Maslov 4 min 28 sec 16
7820Marija Lojić 4 min 29 sec 16
7821Slobodanka Deus 4 min 29 sec 16
7822Martina Vuksan 4 min 29 sec 16
7823Ivana Nikolić 4 min 29 sec 16
7824Lucija 4 min 30 sec 16
7825Marina Desnica 4 min 31 sec 16
7826Barbara Bachiocco 4 min 31 sec 16
7827None 4 min 31 sec 16
7828Tatjana Šobak 4 min 33 sec 16
7829Bojana Novoselec 4 min 33 sec 16
7830Ivana Prša Dejanović 4 min 33 sec 16
7831Kristijan Latin 4 min 33 sec 16
7832Danijela Furlan 4 min 33 sec 16
7833Zoran Herceg 4 min 33 sec 16
7834Matea Vuković 4 min 34 sec 16
7835Aleksandra Črep 4 min 34 sec 16
7836Iva Grujović 4 min 34 sec 16
7837Mila Podgornjak 4 min 35 sec 16
7838Ananarija 4 min 37 sec 16
7839Simona Koščec 4 min 37 sec 16
7840Damir Pavlovic 4 min 38 sec 16
7841Magda Hure 4 min 41 sec 16
7842Tamara Liker 4 min 42 sec 16
7843Tomislav Horvat 4 min 46 sec 16
7844Marija Pilipović 4 min 46 sec 16
7845Amra Zadravec 4 min 48 sec 16
7846Krunoslav Vitković 4 min 48 sec 16
7847Melanie Markulin 4 min 48 sec 16
7848Maja Štahan 4 min 49 sec 16
7849Ivana Martinčić 4 min 49 sec 16
7850Helena Pitomačan 4 min 49 sec 16
7851Ivana Primorac 4 min 49 sec 16
7852Nikolina Verbič 4 min 49 sec 16
7853Tajana Hilak 4 min 49 sec 16
7854Radmila Tatarin 4 min 50 sec 16
7855Lejla Čaušević 4 min 51 sec 16
7856Gorana Mihić 4 min 51 sec 16
7857Ana Sršen 4 min 51 sec 16
7858Sanja Suhić 4 min 53 sec 16
7859Marta 4 min 53 sec 16
7860Minea Dorčić 4 min 54 sec 16
7861Marijana Bišćan 4 min 57 sec 16
7862Petra Karaula 4 min 57 sec 16
7863Ela Ćendo 4 min 57 sec 16
7864Luka Erstić 4 min 57 sec 16
7865Zdenka Filippi 4 min 58 sec 16
7866Marijana Čavlović 4 min 59 sec 16
7867Mateja Jugo 4 min 59 sec 16
7868Ines Bilandžić 4 min 59 sec 16
7869Anamarija Budić 5 min 0 sec 16
7870Maja Lazarević Branišelj 5 min 0 sec 16
7871Bisera Čuljak 5 min 1 sec 16
7872Marina Stanojević 5 min 1 sec 16
7873Tina Božić 5 min 1 sec 16
7874Ivan Strnad 5 min 1 sec 16
7875Marija Mihaljevic Markic 5 min 1 sec 16
7876Savo Orozović 5 min 2 sec 16
7877Kruno Štriga 5 min 3 sec 16
7878Ivona Ćorić 5 min 3 sec 16
7879Ivana Starčević 5 min 3 sec 16
7880Ana Stojšić 5 min 4 sec 16
7881Nika Lončar 5 min 4 sec 16
7882Sanja Vojak 5 min 5 sec 16
7883Lana Loncarevic 5 min 6 sec 16
7884Silvia Riosa 5 min 7 sec 16
7885Nikolina Haramustek 5 min 8 sec 16
7886Marina Kožinec 5 min 8 sec 16
7887Katarina Balen 5 min 8 sec 16
7888Tamara Šokec 5 min 9 sec 16
7889Pero Peeic 5 min 9 sec 16
7890Maja Marić Prević 5 min 10 sec 16
7891Nikolina Krpan 5 min 10 sec 16
7892Nataly Đomlija 5 min 11 sec 16
7893Matea Krimer 5 min 13 sec 16
7894Ela benovic 5 min 14 sec 16
7895Marcela Gašparac 5 min 14 sec 16
7896Ana Zekić 5 min 15 sec 16
7897Ivana Soldo 5 min 15 sec 16
7898Anita Šarić 5 min 15 sec 16
7899Željko Biličić 5 min 15 sec 16
7900Velimir Bašek 5 min 16 sec 16
7901Ema Laisic 5 min 16 sec 16
7902Natalija D. Brčić 5 min 16 sec 16
7903Đurđica Klinac 5 min 17 sec 16
7904Alen Vitez 5 min 17 sec 16
7905Ivana Capan 5 min 18 sec 16
7906Dubravko Štivin 5 min 18 sec 16
7907Tanja Marković 5 min 18 sec 16
7908Ervin Grujić 5 min 20 sec 16
7909Tea Perčić 5 min 20 sec 16
7910Dorotea Iveković 5 min 21 sec 16
7911Nikolina Prosenečki 5 min 22 sec 16
7912Danijela Mijoc 5 min 23 sec 16
7913None 5 min 23 sec 16
7914None 5 min 23 sec 16
7915Dora Ivković 5 min 24 sec 16
7916Vlado 5 min 24 sec 16
7917Mia Vidović 5 min 24 sec 16
7918Silvija Dužaić 5 min 25 sec 16
7919Ena Jurić 5 min 27 sec 16
7920None 5 min 27 sec 16
7921Danijela 5 min 28 sec 16
7922Maja Petković 5 min 28 sec 16
7923Marijana Baule 5 min 28 sec 16
7924Valentina Ćurković 5 min 28 sec 16
7925Goga Tropcic Zekan 5 min 29 sec 16
7926Antonio Galov 5 min 29 sec 16
7927None 5 min 29 sec 16
7928Jasna Polanović 5 min 30 sec 16
7929Barbara Zokić 5 min 31 sec 16
7930Iva Oreski 5 min 31 sec 16
7931MilkaPaprika 5 min 31 sec 16
7932Snježana Ojvan 5 min 31 sec 16
7933Mersiha Hajdarević 5 min 35 sec 16
7934Iva Ivic 5 min 35 sec 16
7935Andrijana Zelić 5 min 35 sec 16
7936Ivana Prpić 5 min 36 sec 16
7937Marijana Brautović 5 min 37 sec 16
7938Margareta Cvitanović 5 min 37 sec 16
7939Lucija Keleković 5 min 37 sec 16
7940None 5 min 38 sec 16
7941Ana Flegar 5 min 39 sec 16
7942Anita Sakic 5 min 40 sec 16
7943Manuela Cerjak 5 min 41 sec 16
7944Lea Cesarec 5 min 41 sec 16
7945Vlatka Peterlik Vasiljevic 5 min 41 sec 16
7946Jelena Franjčić 5 min 41 sec 16
7947Zeljka Sijerak Radas 5 min 43 sec 16
7948Karolina Maroevic 5 min 44 sec 16
7949Anamarija Jurković 5 min 44 sec 16
7950Ida-Tončica Ivezić 5 min 45 sec 16
7951Katarina Reščan 5 min 45 sec 16
7952Nikša Grgurev 5 min 45 sec 16
7953Sandro Banušić 5 min 46 sec 16
7954Ivona Jolić 5 min 47 sec 16
7955Alenka mladar 5 min 47 sec 16
7956Sanja Begić 5 min 47 sec 16
7957Helena Traore 5 min 47 sec 16
7958Kristina Knezevic 5 min 48 sec 16
7959None 5 min 48 sec 16
7960Matea Rivić 5 min 50 sec 16
7961Dora Pavalić 5 min 51 sec 16
7962Nikola Balaško 5 min 52 sec 16
7963Maja Grgurevic 5 min 53 sec 16
7964Katuca Zokić 5 min 54 sec 16
7965Jelena Kramarić 5 min 55 sec 16
7966Claudia Kontrec 5 min 56 sec 16
7967Ante 5 min 56 sec 16
7968None 5 min 56 sec 16
7969Gabrijela Benedik 5 min 57 sec 16
7970Antonija Kardum 5 min 57 sec 16
7971Dorotea Čučak 5 min 59 sec 16
7972Natalia Lukačević 5 min 59 sec 16
7973Aleksandra Kadum 6 min 0 sec 16
7974None 6 min 0 sec 16
7975Josipa Erhardt 6 min 2 sec 16
7976Fani Miladin 6 min 2 sec 16
7977Dobrila Cuculic 6 min 4 sec 16
7978Niko Crvelin 6 min 5 sec 16
7979Nataša Putinja 6 min 7 sec 16
7980Ivona Lovrenčić 6 min 7 sec 16
7981Jusuf Jašari 6 min 8 sec 16
7982Branka Požega 6 min 8 sec 16
7983Ronald Bogatić 6 min 9 sec 16
7984Ingrid Kukuljan 6 min 9 sec 16
7985Blanka Stipčić Berić 6 min 10 sec 16
7986Ana Šer 6 min 10 sec 16
7987Dijana Sajter 6 min 10 sec 16
7988Selma Franjić 6 min 10 sec 16
7989Sara Puškadija 6 min 10 sec 16
7990AMN 6 min 10 sec 16
7991Mario Lovaković 6 min 11 sec 16
7992Diana Topcic 6 min 11 sec 16
7993Vlatka Troskot 6 min 12 sec 16
7994Lorena Paljak 6 min 12 sec 16
7995Slavica Rubčić 6 min 13 sec 16
7996None 6 min 13 sec 16
7997Ruzica Bratkovic 6 min 14 sec 16
7998Ribic Snjezana 6 min 15 sec 16
7999Iva Fornažar 6 min 16 sec 16
8000Roberto-Leo Milić 6 min 16 sec 16
8001Sanja Sajko 6 min 18 sec 16
8002Danijel Drašković 6 min 23 sec 16
8003Marita Krnic 6 min 23 sec 16
8004Izabela Jagačić 6 min 24 sec 16
8005Ivana Kurelac 6 min 25 sec 16
8006Helena Iličić 6 min 25 sec 16
8007Ines Salopek 6 min 26 sec 16
8008Mirna Jug 6 min 27 sec 16
8009Pero Perić 6 min 27 sec 16
8010Jozo Aračić 6 min 27 sec 16
8011Ivona Andlar Đurđević 6 min 27 sec 16
8012Meri Marušić 6 min 29 sec 16
8013Danijela Brusić 6 min 29 sec 16
8014Mastelić-Ivić Boris 6 min 31 sec 16
8015Maja Kalinić 6 min 31 sec 16
8016Nikolina Škibola 6 min 32 sec 16
8017Jelena Novakovic 6 min 32 sec 16
8018Leona Souček 6 min 33 sec 16
8019Jelena Ljubisic 6 min 34 sec 16
8020Lorena Braus 6 min 34 sec 16
8021Marija Zemunik 6 min 34 sec 16
8022Jasmina Levacic 6 min 35 sec 16
8023Josipa Grubelić 6 min 37 sec 16
8024ana 6 min 37 sec 16
8025Danijela Hercigonja 6 min 37 sec 16
8026Marina Šarić 6 min 38 sec 16
8027Antonela Tutić 6 min 38 sec 16
8028Vadrana Stipić 6 min 39 sec 16
8029Ankica Džida 6 min 41 sec 16
8030Dragana C. 6 min 42 sec 16
8031Ksenija Bencic 6 min 43 sec 16
8032Mateo M 6 min 44 sec 16
8033Danijela Lončar 6 min 46 sec 16
8034Darija Perica 6 min 47 sec 16
8035Manuela Vidić 6 min 47 sec 16
8036Ivana Stažić 6 min 49 sec 16
8037Sonja Latinčić 6 min 51 sec 16
8038Josipa Bišof 6 min 53 sec 16
8039Ivana Kuvac 6 min 54 sec 16
8040M d 6 min 54 sec 16
8041Suzana Paljević 6 min 54 sec 16
8042Petra Se 6 min 54 sec 16
8043Jasmina Mekanović 6 min 56 sec 16
8044Mirna Rajnović 6 min 56 sec 16
8045Mirjana Galunić 6 min 57 sec 16
8046Domagoj Hajdukovic 6 min 58 sec 16
8047Rene Šemovčan 6 min 58 sec 16
8048Slavica Babić 7 min 0 sec 16
8049Slavica Lerga 7 min 1 sec 16
8050Marina Kovac 7 min 2 sec 16
8051Mirjana Grubacuc 7 min 2 sec 16
8052Maša Tomašić 7 min 2 sec 16
8053Matosevic Jadranka 7 min 2 sec 16
8054None 7 min 3 sec 16
8055Mirna Lusicic 7 min 4 sec 16
8056Nicole Drolc 7 min 5 sec 16
8057Antea Čović 7 min 5 sec 16
8058Antonija Stjepanovic 7 min 5 sec 16
8059Martina Korlević 7 min 6 sec 16
8060Vilara Pavlović 7 min 6 sec 16
8061Nina Vidović 7 min 6 sec 16
8062Ivanka Kranjec Rudak 7 min 8 sec 16
8063Ante Knez 7 min 9 sec 16
8064Danijela Kiš 7 min 11 sec 16
8065None 7 min 11 sec 16
8066Julija Kadić 7 min 12 sec 16
8067Vinko Oto 7 min 15 sec 16
8068Marija Knezović 7 min 20 sec 16
8069Snježana Radočaj 7 min 22 sec 16
8070Dorina Badurina 7 min 22 sec 16
8071Marija Matasović 7 min 22 sec 16
8072Luka Bjelanović 7 min 24 sec 16
8073Nataša Mukavec 7 min 25 sec 16
8074Lucija Kristić 7 min 26 sec 16
8075Marina Žitković 7 min 27 sec 16
8076Valentina 7 min 28 sec 16
8077Andrijana Kodžoman 7 min 30 sec 16
8078Dubravka Penava 7 min 33 sec 16
8079Leon Novak 7 min 33 sec 16
8080Josip C 7 min 34 sec 16
8081Marijo Đorđević 7 min 34 sec 16
8082Lara Krznarić 7 min 35 sec 16
8083Esma Mustafić 7 min 39 sec 16
8084Filip Bosnjak 7 min 41 sec 16
8085Dijana Tesla 7 min 42 sec 16
8086Brigitte Nataša Roso 7 min 42 sec 16
8087Damira Sikirić 7 min 42 sec 16
8088Zara Grgić 7 min 42 sec 16
8089Antonela 7 min 46 sec 16
8090Viktorija 7 min 47 sec 16
8091Matea 7 min 48 sec 16
8092Lea Turudić 7 min 49 sec 16
8093Dario Glavaš 7 min 50 sec 16
8094Ana Opačak 7 min 51 sec 16
8095Branka Cvetković 7 min 51 sec 16
8096None 7 min 51 sec 16
8097Jasmina Huskić 7 min 52 sec 16
8098Valentina Džinić 7 min 58 sec 16
8099None 8 min 0 sec 16
8100None 8 min 0 sec 16
8101Elizabeta Vidaković 8 min 4 sec 16
8102ss ss 8 min 4 sec 16
8103Silvija Stubičar 8 min 5 sec 16
8104Snježana Jedrejčić 8 min 5 sec 16
8105Gordana Habek 8 min 5 sec 16
8106Carolina Štefanić 8 min 6 sec 16
8107Lukrecija Kurelić 8 min 7 sec 16
8108Andrea Kastelan 8 min 15 sec 16
8109None 8 min 19 sec 16
8110Sanja Mihić 8 min 27 sec 16
8111Laura Jagodin 8 min 27 sec 16
8112Ivona Kovacevic 8 min 28 sec 16
8113Marijana Jović 8 min 30 sec 16
8114Ines Ferderber 8 min 30 sec 16
8115Eva Bajrić 8 min 32 sec 16
8116Hannes Schweitzer 8 min 32 sec 16
8117Tatjana Vujić 8 min 42 sec 16
8118Melita Sinđić 8 min 42 sec 16
8119Martina Blažević 8 min 43 sec 16
8120Veronika Jerčinović 8 min 44 sec 16
8121Damir Majdandžić 8 min 46 sec 16
8122Marko Fistrić 8 min 47 sec 16
8123Lucia Šokman 8 min 58 sec 16
8124Nina Brajdić 8 min 59 sec 16
8125Jana Andric 9 min 3 sec 16
8126Dragica Pršo 9 min 4 sec 16
8127Katarina Bacic 9 min 9 sec 16
8128None 9 min 13 sec 16
8129None 9 min 20 sec 16
8130None 9 min 20 sec 16
8131Ivana Musin 9 min 23 sec 16
8132Mirjana Štajduhar 9 min 25 sec 16
8133Sara Schmidt 9 min 30 sec 16
8134Kristina Španić Ledinski 9 min 35 sec 16
8135Katarina Bezik 9 min 38 sec 16
8136Iva Dražetić 9 min 40 sec 16
8137Nada Malbaša 9 min 42 sec 16
8138Calluna 9 min 51 sec 16
8139Floria Galić 10 min 3 sec 16
8140Jovana Bućkalović 10 min 11 sec 16
8141Zorica grguric 10 min 16 sec 16
8142Bernarda Tomić 10 min 17 sec 16
8143Ema Cik 10 min 22 sec 16
8144Ema Kolumbic 10 min 32 sec 16
8145Branimir Pucevic 10 min 42 sec 16
8146Smiljana jezina 10 min 43 sec 16
8147Vesna Šubarić 10 min 54 sec 16
8148Filipa Popić 11 min 6 sec 16
8149Tajana Benčić 11 min 8 sec 16
8150Petra Špoljar 11 min 9 sec 16
8151Nevenka Lovrić 11 min 16 sec 16
8152Jelena Mihokovic 11 min 30 sec 16
8153None 12 min 11 sec 16
8154Luka Viskovic 12 min 28 sec 16
8155None 12 min 34 sec 16
8156Maja Župan 13 min 36 sec 16
8157Ivan Klarić 13 min 38 sec 16
8158None 14 min 20 sec 16
8159Magdalena Nikolić 15 min 0 sec 16
8160Božena Končić Badurina 15 min 37 sec 16
8161ivona pastvecka 18 min 58 sec 16
8162Snježana Podolšak 19 min 1 sec 16
8163Marija Maslov 20 min 0 sec 16
8164Hana Per 20 min 8 sec 16
8165bla 48 sec 15
8166Martina Bugarin 1 min 3 sec 15
8167Danijela Mađarac 1 min 12 sec 15
8168Dora šignjar 1 min 16 sec 15
8169Adrijana Vuković 1 min 30 sec 15
8170Ivana Abramac 2 min 3 sec 15
8171Patrik Renka 2 min 4 sec 15
8172Igor Fileš 2 min 32 sec 15
8173Martina Ivanusec 2 min 36 sec 15
8174Anita Vujičić 2 min 39 sec 15
8175Mirna Babić 2 min 50 sec 15
8176Luka Lubina 2 min 51 sec 15
8177Vladimir Relković 2 min 59 sec 15
8178Dragan Mrkonić 3 min 2 sec 15
8179Ariana Jadrejčić 3 min 3 sec 15
8180Ivana Herceg 3 min 7 sec 15
8181Ana Cipirita 3 min 7 sec 15
8182Dora jagodic 3 min 8 sec 15
8183Lucija Knorr 3 min 8 sec 15
8184Marija Peršić 3 min 9 sec 15
8185Matea Vlahovic 3 min 11 sec 15
8186Renata Cerovečki 3 min 13 sec 15
8187Rafaella Kovačić 3 min 13 sec 15
8188Antonela Mikloš 3 min 14 sec 15
8189sss 3 min 14 sec 15
8190Andrea Stojčević 3 min 17 sec 15
8191Martina Ferić 3 min 18 sec 15
8192Sandra Lovrić 3 min 20 sec 15
8193Iva Zelenika 3 min 20 sec 15
8194Anđelko-Ivan Ahel 3 min 20 sec 15
8195Ivona Orešnik 3 min 20 sec 15
8196Kristina Antolović 3 min 22 sec 15
8197None 3 min 22 sec 15
8198Matija Meserić 3 min 23 sec 15
8199Stefani P 3 min 29 sec 15
8200Daniela Tomić 3 min 31 sec 15
8201Kristina Dvoržak 3 min 33 sec 15
8202Tina Delić 3 min 36 sec 15
8203Eleonora Juretić 3 min 37 sec 15
8204Karla Paušić 3 min 37 sec 15
8205Lidija Živić 3 min 40 sec 15
8206Lucija vukovic 3 min 40 sec 15
8207None 3 min 42 sec 15
8208Suzana Zgonjanin 3 min 43 sec 15
8209Ružica Ruža 3 min 45 sec 15
8210Marina Ratkajec 3 min 45 sec 15
8211Martin Kabić 3 min 46 sec 15
8212Marina Desnica 3 min 47 sec 15
8213None 3 min 47 sec 15
8214Snježana Ljubisic 3 min 48 sec 15
8215Nikolina Barišić 3 min 49 sec 15
8216Doris Vretenar 3 min 49 sec 15
8217Ruzica Garic 3 min 52 sec 15
8218Stella Maras 3 min 52 sec 15
8219Hana Gavrilović 3 min 53 sec 15
8220Ana Leljak 3 min 55 sec 15
8221Ema Švec 3 min 56 sec 15
8222Dora Slivar 3 min 56 sec 15
8223Martina Ćirica 3 min 58 sec 15
8224Snježana Ljubisic 3 min 58 sec 15
8225Marta Ivić 3 min 59 sec 15
8226Petra Marusic 3 min 59 sec 15
8227Leonard Mikša 3 min 59 sec 15
8228Lara Ljulj 4 min 1 sec 15
8229Zoran Suljić 4 min 1 sec 15
8230Kristina Dobrinić 4 min 1 sec 15
8231Zorislav Mikloš 4 min 2 sec 15
8232Lorena Karas 4 min 2 sec 15
8233Albert Varga 4 min 3 sec 15
8234Kristian Hoblaj 4 min 5 sec 15
8235Tomislav Kolundžić 4 min 6 sec 15
8236Aleksandra Rajkovic 4 min 7 sec 15
8237Ivana Boban Lazić 4 min 7 sec 15
8238Zoran Kolarić 4 min 8 sec 15
8239Kk 4 min 10 sec 15
8240Boli te jkork 4 min 10 sec 15
8241Suzana Zefic 4 min 10 sec 15
8242Lucija Požar 4 min 11 sec 15
8243Lorella Banozzi Tubić 4 min 11 sec 15
8244Ana Tuferdžić 4 min 12 sec 15
8245Natasa Milinovic 4 min 12 sec 15
8246Ivona Ćosić 4 min 13 sec 15
8247Marijana Puhalović 4 min 13 sec 15
8248Marta Kalember 4 min 14 sec 15
8249Dora Babic 4 min 14 sec 15
8250Mia Jurkić 4 min 14 sec 15
8251Eleonora Štivin 4 min 15 sec 15
8252Marija Crnković 4 min 15 sec 15
8253Any 4 min 16 sec 15
8254Ana Nikolić 4 min 17 sec 15
8255Dora Komparić 4 min 17 sec 15
8256Ivan Marinković 4 min 20 sec 15
8257Josipa Pulić 4 min 20 sec 15
8258Katarina Smolac 4 min 20 sec 15
8259Patricia Pilav 4 min 20 sec 15
8260Kristijan Branovic 4 min 21 sec 15
8261Sara Krišto 4 min 21 sec 15
8262Josipa Raštegorac 4 min 22 sec 15
8263Marijana Petrić 4 min 22 sec 15
8264Silvano Dorić 4 min 23 sec 15
8265Zrinka Protrkić 4 min 23 sec 15
8266Adam Tadijan 4 min 25 sec 15
8267Valentina Sadiković 4 min 26 sec 15
8268Valerija Nujic 4 min 26 sec 15
8269Jurica Vojnović 4 min 26 sec 15
8270Iva Peša 4 min 26 sec 15
8271Ksenija Čeliković 4 min 27 sec 15
8272Tanja Delinger 4 min 27 sec 15
8273Mihaela Posaric 4 min 28 sec 15
8274Dina Nedeljko 4 min 28 sec 15
8275Katarina Kosec 4 min 28 sec 15
8276Jasna Jakovljević 4 min 28 sec 15
8277Josipa Kaucki 4 min 29 sec 15
8278Antonela Čule 4 min 29 sec 15
8279Elizabeta Deželić 4 min 29 sec 15
8280Bruno Kanceljak 4 min 31 sec 15
8281Zoran Kivač 4 min 33 sec 15
8282Marijana Obrvan 4 min 33 sec 15
8283Suzana Poljak 4 min 34 sec 15
8284Danko bracanov 4 min 34 sec 15
8285Maja Habijančić 4 min 36 sec 15
8286Maja Risek 4 min 36 sec 15
8287Je nije 4 min 36 sec 15
8288Matea Gogić 4 min 36 sec 15
8289Laura Lazić 4 min 37 sec 15
8290Ante Brečić 4 min 38 sec 15
8291Ana Ivandic Koscak 4 min 39 sec 15
8292Ivana Bilić 4 min 39 sec 15
8293Snježana Grdović 4 min 40 sec 15
8294Marinko Maljkovic 4 min 40 sec 15
8295Goran Penezić 4 min 40 sec 15
8296None 4 min 40 sec 15
8297Natali Čutul Tripar 4 min 41 sec 15
8298Ana Živić 4 min 41 sec 15
8299Adna Djikic 4 min 41 sec 15
8300Josip Barać 4 min 41 sec 15
8301Marija Wagner 4 min 42 sec 15
8302Jelena Žrvnar 4 min 42 sec 15
8303Meri Radić 4 min 43 sec 15
8304Vanesa Vugić 4 min 43 sec 15
8305Jasmina 4 min 43 sec 15
8306Ana Šimenić 4 min 43 sec 15
8307Kristina Žilić 4 min 45 sec 15
8308Sanja Gavran 4 min 46 sec 15
8309Lucija Pecic 4 min 46 sec 15
8310Suzana Rijetković 4 min 47 sec 15
8311Dragana Obradović 4 min 47 sec 15
8312Amra Zadravec 4 min 49 sec 15
8313Natali 4 min 49 sec 15
8314Monika Rakonca 4 min 49 sec 15
8315Snježana Mikac 4 min 49 sec 15
8316MILA VEKIĆ 4 min 51 sec 15
8317Andela Salov 4 min 52 sec 15
8318Martina Banek 4 min 52 sec 15
8319Martina begovic 4 min 53 sec 15
8320Lea crnoja 4 min 55 sec 15
8321Sanja Jagnjić 4 min 55 sec 15
8322Despina Vounasis 4 min 55 sec 15
8323Martina Ferić 4 min 57 sec 15
8324Zdenka L 4 min 57 sec 15
8325Danijel Kovačević 4 min 57 sec 15
8326Emina Barlović 4 min 57 sec 15
8327Emina Buntić 4 min 57 sec 15
8328Nikolina Sobol 4 min 58 sec 15
8329Ana fabijančić 4 min 58 sec 15
8330Ad ben 4 min 58 sec 15
8331Snjezana Butkovic 4 min 59 sec 15
8332Mihaela Bardheci 5 min 0 sec 15
8333Silvija Budak 5 min 0 sec 15
8334Igor Kancir 5 min 1 sec 15
8335Maris Rozic 5 min 1 sec 15
8336Nikolina Žepačkić 5 min 2 sec 15
8337Matea Čagalj 5 min 4 sec 15
8338Sonja Valek 5 min 5 sec 15
8339Kristina Baric 5 min 5 sec 15
8340Danijel Rogić 5 min 5 sec 15
8341Iva Borić 5 min 5 sec 15
8342Darija Vodopija 5 min 5 sec 15
8343Marija Topić 5 min 5 sec 15
8344Mateja Jagic 5 min 7 sec 15
8345Darija jurišković 5 min 7 sec 15
8346Dalia Posarić 5 min 7 sec 15
8347Maj Okreša 5 min 9 sec 15
8348Banović 5 min 9 sec 15
8349None 5 min 9 sec 15
8350Manuela Kanđera 5 min 12 sec 15
8351Anamarija Bosak 5 min 13 sec 15
8352Dubravka Grabušić 5 min 14 sec 15
8353Tamara Kaiser 5 min 16 sec 15
8354Antonio Kuić 5 min 16 sec 15
8355Ana Koturic 5 min 17 sec 15
8356Neda Farac 5 min 17 sec 15
8357Maja Mrđenović 5 min 17 sec 15
8358Irena Poje 5 min 18 sec 15
8359Senka Bušljeta 5 min 18 sec 15
8360Melita Šamanić 5 min 18 sec 15
8361Domagoj Hajduković 5 min 18 sec 15
8362Ivana Jurina 5 min 20 sec 15
8363Ana Kalazic 5 min 21 sec 15
8364022 5 min 21 sec 15
8365None 5 min 21 sec 15
8366None 5 min 21 sec 15
8367Anamarija Goleš 5 min 22 sec 15
8368Valerija Prpa 5 min 22 sec 15
8369Iva Susic 5 min 22 sec 15
8370Sanja Mladenić 5 min 22 sec 15
8371Maja Pilekic 5 min 22 sec 15
8372None 5 min 22 sec 15
8373Marina Horvat 5 min 23 sec 15
8374Lajoš Déra 5 min 24 sec 15
8375Biljana Kulundžić 5 min 26 sec 15
8376Tanja Segedi 5 min 26 sec 15
8377Nikolina Županić 5 min 27 sec 15
8378Tereza Dudaš 5 min 27 sec 15
8379Zorica Blitvić 5 min 27 sec 15
8380None 5 min 27 sec 15
8381antun antunovic 5 min 28 sec 15
8382Dario Jurić 5 min 28 sec 15
8383Mateja Jerman 5 min 29 sec 15
8384Marija Lalić 5 min 30 sec 15
8385Nikolina ivcec 5 min 30 sec 15
8386Pera 5 min 30 sec 15
8387Antonela Kovačević 5 min 30 sec 15
8388Kristina Turković 5 min 30 sec 15
8389Bruno Dević 5 min 30 sec 15
8390Jana Vučić 5 min 31 sec 15
8391Iva Labrović 5 min 31 sec 15
8392katica zovko 5 min 31 sec 15
8393Doris Brajković 5 min 32 sec 15
8394Vkl 5 min 32 sec 15
8395Irena Vidaković 5 min 32 sec 15
8396Sanja Kusturić 5 min 32 sec 15
8397None 5 min 32 sec 15
8398Paula Cvenić 5 min 33 sec 15
8399Josipa Grečan 5 min 34 sec 15
8400Antonija Hodak 5 min 35 sec 15
8401Silvana Boljat 5 min 36 sec 15
8402Ksenija Čeliković 5 min 36 sec 15
8403Ivan Jurković 5 min 37 sec 15
8404Iva Sudar 5 min 37 sec 15
8405Ana Kostanjević 5 min 37 sec 15
8406Petra Alduk 5 min 37 sec 15
8407Kristina Radić 5 min 38 sec 15
8408Bruno Ninčević 5 min 39 sec 15
8409Danijela Blažeković 5 min 41 sec 15
8410Vanda Jezernik 5 min 41 sec 15
8411Lana Lana 5 min 41 sec 15
8412Katarina Čiček 5 min 42 sec 15
8413Sara Burilo 5 min 44 sec 15
8414Kristina Gustin 5 min 45 sec 15
8415Bojana Kukec 5 min 46 sec 15
8416Katarina Glavas 5 min 46 sec 15
8417None 5 min 46 sec 15
8418Mirjana Ziska 5 min 48 sec 15
8419Nikolina Čorko 5 min 48 sec 15
8420Suzana Kordic 5 min 48 sec 15
8421Ružica Kolaković 5 min 48 sec 15
8422Ivana Benčić 5 min 50 sec 15
8423Željka Milanko Kokanović 5 min 50 sec 15
8424Barbara Kozić 5 min 51 sec 15
8425Ivana Lukić 5 min 52 sec 15
8426Kk 5 min 52 sec 15
8427Antonio Aidone 5 min 52 sec 15
8428Miroslav Ivanković 5 min 53 sec 15
8429Loredana Toić 5 min 54 sec 15
8430Ljiljana Milkovic 5 min 54 sec 15
8431Ljubica-Terezija Šušnjar 5 min 54 sec 15
8432Sebastian Tadić 5 min 55 sec 15
8433Petra Poljanec 5 min 55 sec 15
8434Danijela K 5 min 55 sec 15
8435Iva Blažević 5 min 57 sec 15
8436None 5 min 57 sec 15
8437Antonia 5 min 58 sec 15
8438Gabrijela Jauch 6 min 1 sec 15
8439ana.vulic21@gmail.com 6 min 1 sec 15
8440RF ggdf 6 min 1 sec 15
8441Ružica Mikešić 6 min 2 sec 15
8442Paula Barbarus 6 min 2 sec 15
8443Ira Muzevic 6 min 3 sec 15
8444Luka Versić 6 min 4 sec 15
8445Borna Ivančić 6 min 5 sec 15
8446Valentina Lukac 6 min 5 sec 15
8447Ines Benčik 6 min 6 sec 15
8448Niki 6 min 8 sec 15
8449Dijana Stipan 6 min 8 sec 15
8450Sabina Crnčević 6 min 8 sec 15
8451Marko Barać 6 min 9 sec 15
8452Mario Mandl 6 min 10 sec 15
8453Diana Njegovan 6 min 10 sec 15
8454Tomislav Adžić 6 min 10 sec 15
8455None 6 min 10 sec 15
8456Andrea Legin 6 min 11 sec 15
8457Tanja Lulić 6 min 11 sec 15
8458Nataša Moržan 6 min 12 sec 15
8459Mateja Gašparec 6 min 13 sec 15
8460Ena Cindrić 6 min 13 sec 15
8461Ana Coha 6 min 13 sec 15
8462Maja Mišković 6 min 13 sec 15
8463Ivana Fićković Đorđević 6 min 14 sec 15
8464None 6 min 14 sec 15
8465Petra Bedeković 6 min 15 sec 15
8466Ivana Markić 6 min 16 sec 15
8467Anita Primorac 6 min 16 sec 15
8468Lea Crnčec 6 min 16 sec 15
8469None 6 min 16 sec 15
8470Bojana Dimitrijević 6 min 17 sec 15
8471Marija Galić 6 min 18 sec 15
8472Jelena Špoljarić 6 min 19 sec 15
8473Robert Liteplo 6 min 19 sec 15
8474Valerija Piljek 6 min 19 sec 15
8475Natalija Tuškan 6 min 22 sec 15
8476Marija Bogić 6 min 22 sec 15
8477Marin Marinovic 6 min 22 sec 15
8478Josipa Radak 6 min 23 sec 15
8479Silvija Krsnik 6 min 24 sec 15
8480Anita Ivanović Plic 6 min 24 sec 15
8481Jasmina Vuković 6 min 26 sec 15
8482Dubravka Novinc 6 min 26 sec 15
8483Gabrijela Marinac 6 min 28 sec 15
8484Danijel Nedaća 6 min 29 sec 15
8485Tihana Pejak 6 min 29 sec 15
8486Mirta Ilić 6 min 30 sec 15
8487Sanja Knežević 6 min 30 sec 15
8488S S 6 min 31 sec 15
8489Ivan Kos 6 min 32 sec 15
8490Julijana Šoć 6 min 32 sec 15
8491Nada Čordašić 6 min 35 sec 15
8492Kristina azec 6 min 36 sec 15
8493Tommy Pirija 6 min 38 sec 15
8494Vesna 6 min 38 sec 15
8495Tin Siladi 6 min 42 sec 15
8496Snježana Krznarić 6 min 43 sec 15
8497Mladen Marinić 6 min 46 sec 15
8498Ljiljana Kresl 6 min 46 sec 15
8499Ana-Maria Novak 6 min 47 sec 15
8500Marin Justić 6 min 48 sec 15
8501Matej Špiranec 6 min 49 sec 15
8502Sara Mitrović 6 min 49 sec 15
8503Marko Katalenić 6 min 50 sec 15
8504Ana Zekić 6 min 53 sec 15
8505None 6 min 53 sec 15
8506Daniela Bjelanović 6 min 54 sec 15
8507Gabriella Batrac 6 min 55 sec 15
8508Ankica Kožul 6 min 56 sec 15
8509Milena Paušić 6 min 57 sec 15
8510Miroslav Kralj 6 min 59 sec 15
8511Josipa Marketin Tomić 7 min 0 sec 15
8512None 7 min 1 sec 15
8513Mirjana Čačko 7 min 2 sec 15
8514Ertea Pseudo 7 min 4 sec 15
8515Nevena Palančević 7 min 6 sec 15
8516Tanja Malovoz 7 min 7 sec 15
8517None 7 min 8 sec 15
8518Ivana Božičević 7 min 9 sec 15
8519Kristina M 7 min 9 sec 15
8520Davor Blago 7 min 10 sec 15
8521Leona Vučković 7 min 15 sec 15
8522Katarina Jolić 7 min 15 sec 15
8523Ljiljana Lilly 7 min 16 sec 15
8524Andrea Štimac 7 min 17 sec 15
8525Ivica Škriljevečki 7 min 18 sec 15
8526Robert Miskovic 7 min 18 sec 15
8527None 7 min 18 sec 15
8528Marija Gudelj 7 min 21 sec 15
8529Tea Akmadžić 7 min 22 sec 15
8530Marijana Vukic 7 min 27 sec 15
8531Ivona Lorenzo 7 min 28 sec 15
8532Jadranka Pejić 7 min 29 sec 15
8533Anna Maria Katić 7 min 31 sec 15
8534Gordana Harc 7 min 32 sec 15
8535Valentina Sabolić 7 min 32 sec 15
8536Talita Persic 7 min 36 sec 15
8537Kristina Grubec 7 min 38 sec 15
8538None 7 min 38 sec 15
8539Hrvoje Stipetic 7 min 39 sec 15
8540sss 7 min 39 sec 15
8541Valentina Vitko 7 min 39 sec 15
8542Lorena Vidić 7 min 41 sec 15
8543Matea Špehar 7 min 44 sec 15
8544Tihana Barzic 7 min 47 sec 15
8545None 7 min 48 sec 15
8546Goran 7 min 50 sec 15
8547Lidija Harak 8 min 2 sec 15
8548None 8 min 2 sec 15
8549Lelija stauber 8 min 5 sec 15
8550Ružica Filipović 8 min 7 sec 15
8551Mištrafović Marija 8 min 8 sec 15
8552Marijana Bikic 8 min 9 sec 15
8553Anteo Pavić 8 min 13 sec 15
8554Petra BeŠ 8 min 14 sec 15
8555Vedrana Gal 8 min 16 sec 15
8556None 8 min 16 sec 15
8557Radmila Sokač 8 min 17 sec 15
8558Larisa Jurić-Katunić 8 min 19 sec 15
8559Dubravka Labas 8 min 21 sec 15
8560Slavica puljko 8 min 22 sec 15
8561Ida Opet 8 min 25 sec 15
8562Karmen Vukmanić 8 min 32 sec 15
8563Lidija Konjević 8 min 35 sec 15
8564Jasminka Pusek 8 min 38 sec 15
8565Ante 8 min 43 sec 15
8566Sunčica Šumberac 8 min 45 sec 15
8567Anica Klapirić 8 min 54 sec 15
8568Robert Radiković 8 min 59 sec 15
8569Ivana Banjavčić 9 min 0 sec 15
8570Mirna Jug 9 min 3 sec 15
8571Mateo Tomišić 9 min 6 sec 15
8572Klaudija Gamulin 9 min 12 sec 15
8573Mirjana Pavlaković 9 min 13 sec 15
8574Laura Paurić 9 min 13 sec 15
8575Darija Jezerčić 9 min 17 sec 15
8576Dario Pintar 9 min 19 sec 15
8577Josipa Bilić 9 min 28 sec 15
8578Martina Fabić 9 min 46 sec 15
8579Jasenka Margetic 10 min 4 sec 15
8580None 10 min 15 sec 15
8581Ivana Špoljar 10 min 31 sec 15
8582Barbara Halužan 10 min 43 sec 15
8583Marta Blažek 10 min 44 sec 15
8584Ljubomir sukara 10 min 45 sec 15
8585Marija Pejicic 11 min 29 sec 15
8586Žana Matunić 11 min 42 sec 15
8587Aleksandra Silić 12 min 8 sec 15
8588Ivana ivic 12 min 20 sec 15
8589Augustina Havel 12 min 23 sec 15
8590Gora ngoic 13 min 33 sec 15
8591None 13 min 41 sec 15
8592Laura Završki 14 min 4 sec 15
8593Roberta Prebeg 14 min 16 sec 15
8594dajana bogdanovic 14 min 26 sec 15
8595Željka Dulčić 14 min 31 sec 15
8596Slavica Kristek 14 min 42 sec 15
8597None 16 min 11 sec 15
8598ivica ivić 17 min 47 sec 15
8599Klementina Golub 18 min 51 sec 15
8600andriana šupe 19 min 0 sec 15
8601Martin Marijanović 20 min 0 sec 15
8602sdf 20 min 0 sec 15
8603Radmila Berendika 20 min 0 sec 15
8604marija berendika 20 min 0 sec 15
8605Sunčana Zgaga 20 min 0 sec 15
8606Iva Getz 20 min 0 sec 15
8607Matej Marić 44 sec 14
8608Bartol Brlas 54 sec 14
8609Marta Jakupović 1 min 3 sec 14
8610Šime Matešić 1 min 4 sec 14
8611Marija Smetiško 1 min 48 sec 14
8612None 2 min 0 sec 14
8613mara maric 2 min 4 sec 14
8614Nina Novosel 2 min 10 sec 14
8615Dolores Svitlanović 2 min 19 sec 14
8616Nevesa Zaninovic 2 min 20 sec 14
8617None 2 min 24 sec 14
8618Željko Biličić 2 min 34 sec 14
8619Dražen Zelić 2 min 41 sec 14
8620Vedrana Radanovic 2 min 44 sec 14
8621Maja Zbunja 2 min 48 sec 14
8622Mirjana Mihaljević 2 min 48 sec 14
8623Ivona Jolic 2 min 51 sec 14
8624Dino Begonja 2 min 54 sec 14
8625Josipa Turudić 2 min 56 sec 14
8626Miranda Lejo 2 min 59 sec 14
8627Nika Terzić 3 min 0 sec 14
8628Marko Adamović 3 min 0 sec 14
8629Matea Vuković 3 min 7 sec 14
8630Rea Pazarac 3 min 14 sec 14
8631Mateja Ilinović 3 min 14 sec 14
8632Sandra Rožić 3 min 18 sec 14
8633Davor Šalković 3 min 18 sec 14
8634Roana Prović Mohenski 3 min 19 sec 14
8635Antonija Lebo 3 min 21 sec 14
8636Maja Dumenčić 3 min 22 sec 14
8637Josipa Popović 3 min 25 sec 14
8638Karmela Masic 3 min 28 sec 14
8639Svjetlana Alkić 3 min 30 sec 14
8640Klara Franciskovic 3 min 31 sec 14
8641Ivana Vrkljan 3 min 31 sec 14
8642Vanda Mršić 3 min 32 sec 14
8643Martina Ivančić 3 min 33 sec 14
8644Ivana sokac 3 min 35 sec 14
8645Jakov Rimac 3 min 36 sec 14
8646Tamara Bonovil 3 min 36 sec 14
8647Aleksandra Svečnjak 3 min 37 sec 14
8648Katarina Pavlek 3 min 37 sec 14
8649Tena Pavić 3 min 38 sec 14
8650marija padovan dujaković 3 min 39 sec 14
8651Eva Mikulandra 3 min 39 sec 14
8652Sabina Jakšić 3 min 39 sec 14
8653Marijana Fiket 3 min 42 sec 14
8654Matea Ružić 3 min 45 sec 14
8655Kristina Tomaš 3 min 47 sec 14
8656Mara Maric 3 min 48 sec 14
8657Sanda Tasovac 3 min 48 sec 14
8658Martina Tomasović 3 min 50 sec 14
8659None 3 min 51 sec 14
8660Daria Bogović 3 min 52 sec 14
8661Dina Kunić 3 min 52 sec 14
8662Nensi Dujić 3 min 53 sec 14
8663Klara Vida 3 min 54 sec 14
8664Marina Jonjić-Sikirić 3 min 54 sec 14
8665Sanela Erceg 3 min 57 sec 14
8666Zdenka aric 3 min 57 sec 14
8667Ivana Jezernik 3 min 58 sec 14
8668Lester Toni Dobrić 3 min 58 sec 14
8669Paula Smajić 4 min 0 sec 14
8670Milena Maltar 4 min 0 sec 14
8671Martina Bašić 4 min 0 sec 14
8672Ana Blazevic 4 min 2 sec 14
8673Katarina Geljić 4 min 2 sec 14
8674Marina Tokić 4 min 2 sec 14
8675Petra Grbčić 4 min 3 sec 14
8676Antonija 4 min 5 sec 14
8677Natasa S 4 min 6 sec 14
8678Marijana Ivanić Vuga 4 min 7 sec 14
8679Maja vidak 4 min 7 sec 14
8680Lucija S 4 min 7 sec 14
8681Thea Novak 4 min 8 sec 14
8682Ana-Mari Kordek 4 min 8 sec 14
8683Nikolina Grebenar 4 min 11 sec 14
8684Elen Mrvac 4 min 12 sec 14
8685Franjo Bošnjak 4 min 13 sec 14
8686Martina Pejić 4 min 13 sec 14
8687Fikreta Posavec 4 min 14 sec 14
8688Matea Nodilo 4 min 14 sec 14
8689Jelena Novosel 4 min 15 sec 14
8690Matija Mesarić 4 min 15 sec 14
8691Lana Matulić 4 min 16 sec 14
8692Marija Tomljenović 4 min 16 sec 14
8693Nina Banic 4 min 16 sec 14
8694Iva Neškovski 4 min 17 sec 14
8695Veronika Šekoranja 4 min 17 sec 14
8696Hana Golub 4 min 18 sec 14
8697Tara Ćuk 4 min 18 sec 14
8698Ana Perković 4 min 18 sec 14
8699Iva Jakić 4 min 19 sec 14
8700Simona Matijević 4 min 19 sec 14
8701Martina Krtic 4 min 21 sec 14
8702Ivana Grubic 4 min 21 sec 14
8703Marija Dorbola 4 min 24 sec 14
8704Vesna Belović Hlupić 4 min 24 sec 14
8705Ivana 4 min 25 sec 14
8706Snježana Ljubisic 4 min 25 sec 14
8707Marina Giljanović 4 min 27 sec 14
8708Berislav Kekez 4 min 27 sec 14
8709Jurica Horvat 4 min 28 sec 14
8710Anamaria Tomašević 4 min 28 sec 14
8711Manuela Sut 4 min 29 sec 14
8712Marijana Kovačić 4 min 30 sec 14
8713Ferida keranovic 4 min 30 sec 14
8714Jelena Knezović 4 min 32 sec 14
8715Pero Perić 4 min 33 sec 14
8716Antonia Pašić 4 min 34 sec 14
8717Tamara Dukić 4 min 36 sec 14
8718Natalija Radman 4 min 36 sec 14
8719Lucija Cugovčan 4 min 36 sec 14
8720Marijana Hrkać 4 min 36 sec 14
8721Iva Jukic 4 min 37 sec 14
8722Anja Slišković 4 min 38 sec 14
8723Lorena Oreški 4 min 38 sec 14
8724Petra Jurić 4 min 38 sec 14
8725Ana Leović 4 min 38 sec 14
8726Margita Schalk 4 min 39 sec 14
8727Snježana Topolovec 4 min 40 sec 14
8728Andrijana Buljan 4 min 41 sec 14
8729Martina Marohnić 4 min 41 sec 14
8730Jelena Draganić 4 min 42 sec 14
8731Dragana Ciric 4 min 43 sec 14
8732Alen Tursunović 4 min 45 sec 14
8733Deana Marčić 4 min 47 sec 14
8734Lucija Knorr 4 min 48 sec 14
8735Ana-Maria Buljan 4 min 49 sec 14
8736Sandra cvitkusic 4 min 50 sec 14
8737Mateja 4 min 50 sec 14
8738Ivan Kanski 4 min 50 sec 14
8739None 4 min 50 sec 14
8740Iris Boškin 4 min 51 sec 14
8741Kenan Kurtovic 4 min 52 sec 14
8742Jelena Lugarov 4 min 52 sec 14
8743Lana Rogoz Prpić 4 min 52 sec 14
8744Ana Martan 4 min 54 sec 14
8745Tamara vukusic 4 min 54 sec 14
8746Kristina Bunčić 4 min 55 sec 14
8747Marija Mitar 4 min 55 sec 14
8748Bozica Bedak 4 min 56 sec 14
8749Petra Šegulić 4 min 56 sec 14
8750Niksa Skaric 4 min 57 sec 14
8751None 4 min 57 sec 14
8752None 4 min 57 sec 14
8753Ljubica Kuprešanin 4 min 58 sec 14
8754Biljana Savičić 4 min 58 sec 14
8755Mladen Lončarić 4 min 58 sec 14
8756Katarina Vida 4 min 59 sec 14
8757Hana Paleka 4 min 59 sec 14
8758Željana Grancarić Mitrović 4 min 59 sec 14
8759Ljudevit Vranić 5 min 0 sec 14
8760Sonja horvat 5 min 0 sec 14
8761Maja Hudić 5 min 0 sec 14
8762Dijana Bardak 5 min 1 sec 14
8763Marija marić 5 min 1 sec 14
8764Tajana Dobek 5 min 2 sec 14
8765Tereza Čičak Palackić 5 min 3 sec 14
8766Katarina Raič 5 min 3 sec 14
8767Sanja Kruljac 5 min 4 sec 14
8768Halime pajaziti 5 min 5 sec 14
8769Nada Lovric 5 min 6 sec 14
8770Linda Les 5 min 6 sec 14
8771Ana Milanović Litre 5 min 7 sec 14
8772Vedran Višnić 5 min 7 sec 14
8773Aneta 5 min 7 sec 14
8774Anabela Frankola 5 min 8 sec 14
8775Marija Vasiljević 5 min 8 sec 14
8776NEVIA ZOUNAR PUPOVAC 5 min 10 sec 14
8777Kristina Čižmešija 5 min 10 sec 14
8778Katarina Anusic 5 min 10 sec 14
8779Ante Magaš 5 min 10 sec 14
8780Petra Kosanovic 5 min 10 sec 14
8781Leonarda Rusan 5 min 11 sec 14
8782Suzana Čule 5 min 12 sec 14
8783Tea ADŽAMIĆ 5 min 12 sec 14
8784Zrinka Buric 5 min 12 sec 14
8785Andjelka Blažević Maras 5 min 12 sec 14
8786Željko Obad 5 min 12 sec 14
8787Marina Klarić 5 min 13 sec 14
8788Loredana Biličić 5 min 15 sec 14
8789Mirna Valdec 5 min 15 sec 14
8790Klara Čikato 5 min 16 sec 14
8791Iva Radičević 5 min 17 sec 14
8792Ivana Zaja Dabic 5 min 17 sec 14
8793Irena Šilobodec 5 min 18 sec 14
8794Mateo Martinović 5 min 19 sec 14
8795None 5 min 19 sec 14
8796Martina Hapač 5 min 20 sec 14
8797JASMINA 5 min 20 sec 14
8798saša arežina 5 min 21 sec 14
8799Ivana Vidović 5 min 21 sec 14
8800lucija budimir 5 min 22 sec 14
8801Aleksandra Smiljanić 5 min 23 sec 14
8802Herda juresic 5 min 25 sec 14
8803Ines dragicevic 5 min 25 sec 14
8804Jugoslav Milinović 5 min 27 sec 14
8805Sonja Rora 5 min 28 sec 14
8806Andrijana Škvorc 5 min 29 sec 14
8807Darja Galović 5 min 30 sec 14
8808Mara Brenčić 5 min 30 sec 14
8809Natacha Kocovski 5 min 30 sec 14
8810Nikolina Humljak 5 min 31 sec 14
8811Kornelija Kralj 5 min 34 sec 14
8812Vlatka Berc 5 min 34 sec 14
8813Marin Rašić 5 min 34 sec 14
8814Sara Rocchetti 5 min 35 sec 14
8815Sanja Belamarić 5 min 36 sec 14
8816Sanja Maurovic 5 min 38 sec 14
8817Kristina Lisičak 5 min 38 sec 14
8818Dragica Grubelić 5 min 38 sec 14
8819Ne moze 5 min 38 sec 14
8820Silvester Kudeljnjak 5 min 38 sec 14
8821Ana-Marija Olisa 5 min 39 sec 14
8822Ivana Krmpotić 5 min 39 sec 14
8823Jelena Bogdanović 5 min 41 sec 14
8824Marijana Pražen 5 min 41 sec 14
8825Petra Dundjer 5 min 41 sec 14
8826Matija Đurđek 5 min 42 sec 14
8827Dragana Ostopanj Šovagović 5 min 42 sec 14
8828Nataša Fabečić 5 min 43 sec 14
8829Ivona Piškor 5 min 43 sec 14
8830Tonći Juras 5 min 43 sec 14
8831Anamarija Elbl 5 min 45 sec 14
8832Sanja Mamić 5 min 46 sec 14
8833Ivica Borić 5 min 46 sec 14
8834Lino Dakić 5 min 46 sec 14
8835Valentina Flegar 5 min 48 sec 14
8836Kristina Josipović 5 min 50 sec 14
8837Marina T 5 min 55 sec 14
8838Darka Buljanovic 5 min 55 sec 14
8839Nika Lončar 5 min 55 sec 14
8840Marijan Ferkovic 5 min 56 sec 14
8841Jelena Nekic 5 min 58 sec 14
8842Nk 6 min 1 sec 14
8843Robin Miloš 6 min 5 sec 14
8844Ante Komazin 6 min 5 sec 14
8845Marina Šarić 6 min 6 sec 14
8846Stela Šiftar 6 min 7 sec 14
8847Snježana Uzelac 6 min 9 sec 14
8848Nikolina Bertek 6 min 10 sec 14
8849Sara Brodar 6 min 13 sec 14
8850Ivan Gracin 6 min 14 sec 14
8851Miljan Lenić 6 min 15 sec 14
8852Katarina Zrilić 6 min 16 sec 14
8853Đurđica 6 min 17 sec 14
8854Ricardo Mizuric 6 min 17 sec 14
8855None 6 min 18 sec 14
8856sanja lozić 6 min 19 sec 14
8857Brigita Skelac 6 min 20 sec 14
8858Marijana Jović 6 min 20 sec 14
8859Dalibor Čehov 6 min 20 sec 14
8860Karmen Morić 6 min 20 sec 14
8861Ana Šebečić 6 min 23 sec 14
8862Alen Cvitković 6 min 25 sec 14
8863Leonarda Juras 6 min 25 sec 14
8864Renata Gjafo 6 min 26 sec 14
8865Ana Krilčić 6 min 26 sec 14
8866Martina Nikolić 6 min 27 sec 14
8867Luka Drame 6 min 27 sec 14
8868Petra Novak 6 min 28 sec 14
8869Meri Šunjić 6 min 30 sec 14
8870Josipa Šućur 6 min 30 sec 14
8871Jessica Čekić 6 min 33 sec 14
8872Szabolcs Annus 6 min 34 sec 14
8873Dubravka Mijalić 6 min 35 sec 14
8874Jelena Hrkač 6 min 36 sec 14
8875Nika 6 min 37 sec 14
8876None 6 min 39 sec 14
8877Sandra Salamum 6 min 40 sec 14
8878Dujo Maleš 6 min 40 sec 14
8879Maja Knežević 6 min 42 sec 14
8880Tina Radaić 6 min 44 sec 14
8881None 6 min 48 sec 14
8882Marija Nakic 6 min 51 sec 14
8883None 6 min 51 sec 14
8884Trifunović Patricija 6 min 53 sec 14
8885None 6 min 54 sec 14
8886Sara Mak 6 min 55 sec 14
8887Ivan Musić 6 min 56 sec 14
8888Slavica puljko 6 min 56 sec 14
8889Nevena Miljuš 6 min 59 sec 14
8890Lidija Ristić 7 min 1 sec 14
8891Margita Rogulj 7 min 4 sec 14
8892Tatjana Kuftic 7 min 4 sec 14
8893Danijela Grubišić 7 min 4 sec 14
8894Matea Napast 7 min 5 sec 14
8895None 7 min 5 sec 14
8896Sanja Vrkić 7 min 9 sec 14
8897Mladen Sruk 7 min 12 sec 14
8898Zlatko Grčević 7 min 13 sec 14
8899Danijela Kremenić 7 min 14 sec 14
8900Ivona Ramljak 7 min 14 sec 14
8901Josipa Baresic 7 min 15 sec 14
8902Rajko Guberinic 7 min 16 sec 14
8903Marijanka Šteković 7 min 17 sec 14
8904IVANČICA VRBOS 7 min 17 sec 14
8905Mirijan 7 min 20 sec 14
8906Suzana krcmar 7 min 23 sec 14
8907Laura Radočaj 7 min 25 sec 14
8908None 7 min 31 sec 14
8909Marija Butrica 7 min 33 sec 14
8910jvuzu 7 min 34 sec 14
8911Tea Kraljević 7 min 35 sec 14
8912Goga Milić 7 min 35 sec 14
8913Snjezana zovic 7 min 36 sec 14
8914Šimun Kolonić 7 min 37 sec 14
8915Marija Zaloker 7 min 40 sec 14
8916Denisa Crnković 7 min 42 sec 14
8917Rio Kleva 7 min 43 sec 14
8918Marina Kovačević 7 min 44 sec 14
8919Matea Furač 7 min 47 sec 14
8920Barbara Cindrić 7 min 49 sec 14
8921Leonarda Novoselić 7 min 49 sec 14
8922Katarina Rebić 7 min 59 sec 14
8923Lucija Tandara 8 min 3 sec 14
8924Linda Stočić 8 min 3 sec 14
8925Maja Pavletić Posavec 8 min 5 sec 14
8926Ana Ana 8 min 5 sec 14
8927V V 8 min 7 sec 14
8928Dijana Brkljan 8 min 10 sec 14
8929Kristina Mikulić 8 min 16 sec 14
8930Martina Vrankovečki 8 min 21 sec 14
8931Branko Poljak 8 min 21 sec 14
8932Marijana Jaredić 8 min 22 sec 14
8933Tihana Modrić 8 min 22 sec 14
8934Nikolina Ugarković 8 min 23 sec 14
8935Luka Smolčić 8 min 24 sec 14
8936Marina Cvitić 8 min 35 sec 14
8937Melita Drnasin 8 min 36 sec 14
8938Martina Ferić 8 min 38 sec 14
8939Martina Bugarija 8 min 39 sec 14
8940Nora Limić 8 min 39 sec 14
8941Zvjezdana Kumer 8 min 44 sec 14
8942Anna Kostov 8 min 45 sec 14
8943Robert Vrkić 8 min 46 sec 14
8944Darija Jančikić 8 min 53 sec 14
8945Maša Dumančić 8 min 56 sec 14
8946Iva palaic 8 min 58 sec 14
8947Hrvoje Stipetic 9 min 2 sec 14
8948Marija Borovina 9 min 3 sec 14
8949Ana Gladović 9 min 3 sec 14
8950Romana Novak 9 min 6 sec 14
8951Gordsna Stojcevic Nuber 9 min 7 sec 14
8952Dragana Knajz 9 min 8 sec 14
8953Veronika Javor 9 min 13 sec 14
8954Claudia Trogrlic 9 min 17 sec 14
8955Ana Kristina Boban 9 min 34 sec 14
8956Maja Pedić 9 min 36 sec 14
8957MARIJAN GRBAC 9 min 40 sec 14
8958Vesna Babic 9 min 45 sec 14
8959Selma Viduka 10 min 0 sec 14
8960Valerija Djikandić 10 min 3 sec 14
8961Dejana Bedeković 10 min 18 sec 14
8962Hrvoje Stipetic 10 min 28 sec 14
8963Marina Pensa 10 min 40 sec 14
8964zeljka cigic 10 min 40 sec 14
8965Ivan Škrnički 11 min 27 sec 14
8966Željka Nikšić 11 min 33 sec 14
8967Antonio 11 min 35 sec 14
8968None 11 min 37 sec 14
8969Andrea Latifović 11 min 45 sec 14
8970None 13 min 0 sec 14
8971Nikolina Kušić 13 min 19 sec 14
8972None 13 min 22 sec 14
8973Janja Kruhek 13 min 49 sec 14
8974None 15 min 3 sec 14
8975Barbara Trad Račić 20 min 0 sec 14
8976jghjfgj 20 min 0 sec 14
8977Danijela Poslon 20 min 1 sec 14
8978Anamarija Belaj 20 min 1 sec 14
8979Mateo Petric 20 min 1 sec 14
8980Luka Jurić 20 min 14 sec 14
8981tr 35 sec 13
8982dfss dfs 39 sec 13
8983Zvonimir Popovčić 44 sec 13
8984bo ba 51 sec 13
8985Ivana Abramac 55 sec 13
8986Andro Gerić 57 sec 13
8987Jsjsjs jjsjsjs 1 min 11 sec 13
8988Josip Marić 1 min 26 sec 13
8989Ivo Certa 1 min 43 sec 13
8990Mia Barberić 1 min 43 sec 13
8991Zoran Ivančić 1 min 45 sec 13
8992David Sokolić 1 min 53 sec 13
8993Belkisa Pilipovic 2 min 1 sec 13
8994Ivančica Treska 2 min 7 sec 13
8995Vedrana Grubiša 2 min 43 sec 13
8996zvonimir Džebić 2 min 53 sec 13
8997Marija Borovina 2 min 54 sec 13
8998Marija Hudorovic 3 min 0 sec 13
8999Gabriela Lulić 3 min 6 sec 13
9000Martina Petrinović 3 min 10 sec 13
9001Ivana Zgurić 3 min 15 sec 13
9002Maja ivanić 3 min 16 sec 13
9003N B 3 min 16 sec 13
9004Sara Burilo 3 min 17 sec 13
9005Luka Hrgović 3 min 17 sec 13
9006Ivana Beroš 3 min 19 sec 13
9007Tena 3 min 20 sec 13
9008Zeljka brdar 3 min 21 sec 13
9009Nikolina Benčak 3 min 21 sec 13
9010Marina Martinković 3 min 23 sec 13
9011Marijeta Krekovic 3 min 28 sec 13
9012Emina Imširagić 3 min 28 sec 13
9013Marica Boras 3 min 28 sec 13
9014Vanja Serdarušić 3 min 29 sec 13
9015Maja Mrak 3 min 33 sec 13
9016Tihana Lombardić 3 min 33 sec 13
9017Stefani Matoš 3 min 34 sec 13
9018Danka Brajcic Mandic 3 min 34 sec 13
9019Vlatka Pejić 3 min 35 sec 13
9020Lorina Lagator 3 min 36 sec 13
9021Tihana Kovačić Forko 3 min 36 sec 13
9022Ante Šulentić 3 min 37 sec 13
9023Ana Lacković 3 min 42 sec 13
9024andrea pivcevic 3 min 43 sec 13
9025Mirna Jurković 3 min 43 sec 13
9026Jelena Marković 3 min 44 sec 13
9027Kristina Osonjački 3 min 44 sec 13
9028Anamarija Radeljević 3 min 47 sec 13
9029Andrea Pavlic 3 min 49 sec 13
9030Brigita Volf Mlinarić 3 min 50 sec 13
9031Ivana Lukačić 3 min 52 sec 13
9032Ileana Sablić 3 min 52 sec 13
9033Mislav Kontek 3 min 53 sec 13
9034Anamarija Bakovic 3 min 54 sec 13
9035Roberta Ilić 3 min 56 sec 13
9036Ivana Držaić 3 min 57 sec 13
9037Kristina Lončarević 3 min 57 sec 13
9038Matej Zvonarić 3 min 58 sec 13
9039Sandro Eremija 3 min 58 sec 13
9040Doris Čabrijan 3 min 58 sec 13
9041Matej Mioč 3 min 59 sec 13
9042Maja Butorac Marić 4 min 2 sec 13
9043Monika Cosic 4 min 4 sec 13
9044Lara Sabolek 4 min 6 sec 13
9045Marijana Guštek 4 min 7 sec 13
9046Jasmina Lukačić 4 min 9 sec 13
9047Ivana Barišić 4 min 9 sec 13
9048Lana Boltužić 4 min 11 sec 13
9049Tajana Mutak 4 min 13 sec 13
9050Petra Horvat 4 min 15 sec 13
9051Zdenka Zadro 4 min 16 sec 13
9052Marina Bošnjaković 4 min 17 sec 13
9053None 4 min 17 sec 13
9054Josipa Grbin 4 min 19 sec 13
9055Tomislav Kozar 4 min 20 sec 13
9056Rea Mandić 4 min 20 sec 13
9057None 4 min 20 sec 13
9058Natalija Begović 4 min 21 sec 13
9059Mirjana Kusec 4 min 21 sec 13
9060Matija Zadravec 4 min 22 sec 13
9061Anamarija Komljenović 4 min 25 sec 13
9062Martin eskinja 4 min 25 sec 13
9063Paško Pastuović 4 min 26 sec 13
9064Laura Landup 4 min 29 sec 13
9065Adriana Cerkez 4 min 30 sec 13
9066Ljiljana Petrović 4 min 32 sec 13
9067Diana Slačana 4 min 32 sec 13
9068Nika Lončar 4 min 32 sec 13
9069Katarina Balaško 4 min 33 sec 13
9070N 4 min 35 sec 13
9071Ana Zidar 4 min 35 sec 13
9072Tina Tešić 4 min 35 sec 13
9073Božana Kožul 4 min 36 sec 13
9074Katarina Makjanić 4 min 40 sec 13
9075Jasmina Lukačić 4 min 40 sec 13
9076Patricia Najjar 4 min 40 sec 13
9077Mihael Borovev 4 min 41 sec 13
9078Kristina ravlic 4 min 43 sec 13
9079Lucija Rukavina 4 min 43 sec 13
9080Gordana Anic 4 min 44 sec 13
9081Sanja Mihalić 4 min 45 sec 13
9082Iva Mršić 4 min 47 sec 13
9083Lucijana Jurin 4 min 47 sec 13
9084Marijana 4 min 47 sec 13
9085Natalia Ribarić 4 min 49 sec 13
9086Lana Remenar 4 min 50 sec 13
9087Aleksandar Lazarević 4 min 50 sec 13
9088Marija Mijovilic 4 min 51 sec 13
9089Nataša Vučetić 4 min 51 sec 13
9090Antonela Gogić 4 min 51 sec 13
9091Jelena Siriščević 4 min 52 sec 13
9092Marija Dujmović 4 min 52 sec 13
9093Maja Valetić 4 min 53 sec 13
9094JELENA IVEKOVIC 4 min 53 sec 13
9095Ivona Balić 4 min 54 sec 13
9096Sabina Šebijanić 4 min 54 sec 13
9097Ivan Kovačević 4 min 54 sec 13
9098Janja Severović 4 min 55 sec 13
9099Željka Kedmenec 4 min 56 sec 13
9100Ivana Kuna 4 min 58 sec 13
9101Mirjana Jakić 4 min 59 sec 13
9102Barbara Planinić 4 min 59 sec 13
9103Renata Raguž 4 min 59 sec 13
9104Matea Piković 4 min 59 sec 13
9105Dora Felding 5 min 0 sec 13
9106Drago Rožanković 5 min 2 sec 13
9107Marina Vuković 5 min 3 sec 13
9108Magdalena Peša 5 min 3 sec 13
9109Antun goretić 5 min 4 sec 13
9110Romana Copak 5 min 4 sec 13
9111Iva Iva 5 min 4 sec 13
9112Robertina kopjar 5 min 5 sec 13
9113Marijana Basic 5 min 6 sec 13
9114Zrinka Klepac Dokic 5 min 6 sec 13
9115Ivana Golemac 5 min 6 sec 13
9116Ani Foretic 5 min 7 sec 13
9117Ivan Pavić 5 min 8 sec 13
9118Jelena Lugarić 5 min 8 sec 13
9119Melita Mesarić 5 min 10 sec 13
9120Jasmina Levacic 5 min 11 sec 13
9121Mona Moor 5 min 12 sec 13
9122Dora Kolaric 5 min 14 sec 13
9123Ivica Daric 5 min 14 sec 13
9124Martina Cvjetković 5 min 14 sec 13
9125Stjepan Bićan 5 min 15 sec 13
9126Ankica Pavić 5 min 16 sec 13
9127Jasna Mihovilovic 5 min 19 sec 13
9128Matea Rendić 5 min 20 sec 13
9129Blanka 5 min 21 sec 13
9130None 5 min 21 sec 13
9131Dorotea Gavranović 5 min 22 sec 13
9132Danijela Čamo 5 min 22 sec 13
9133Amelie Pop 5 min 22 sec 13
9134Ana Gugić 5 min 22 sec 13
9135Jelena Stanković 5 min 24 sec 13
9136Mirela Bičanić 5 min 25 sec 13
9137Ivana Pipunić 5 min 25 sec 13
9138Katarina Budak 5 min 25 sec 13
9139Robert Balov 5 min 26 sec 13
9140Marija Gečević 5 min 26 sec 13
9141Manda Prevendar 5 min 28 sec 13
9142Zlatna Lončar 5 min 29 sec 13
9143Anita Jakab 5 min 30 sec 13
9144Ema Curić 5 min 30 sec 13
9145Anja Ožanić 5 min 30 sec 13
9146wer 5 min 30 sec 13
9147Jura petrovic 5 min 31 sec 13
9148Annette Demiri 5 min 33 sec 13
9149Nikolina Lončarica 5 min 34 sec 13
9150Manuela Kolacio 5 min 36 sec 13
9151Ivana Kovač 5 min 36 sec 13
9152Ramajana Papa Terzic 5 min 36 sec 13
9153Anja Slišković 5 min 36 sec 13
9154Ivana Baćilo 5 min 37 sec 13
9155Slađana Sarić 5 min 37 sec 13
9156Katarina Knezevic 5 min 38 sec 13
9157Kristina Bonert Festini 5 min 38 sec 13
9158Josipa Ćavar 5 min 39 sec 13
9159Đurđica Stojanović 5 min 40 sec 13
9160TONKA PRODANOVIĆ 5 min 41 sec 13
9161Hrvoje Vuković 5 min 41 sec 13
9162Marta Rafanelli 5 min 42 sec 13
9163Ana Delonga 5 min 42 sec 13
9164Jan Sanjković 5 min 43 sec 13
9165Petra Ćosić 5 min 48 sec 13
9166Maja Pilekic 5 min 49 sec 13
9167Dragana Sinanovic 5 min 50 sec 13
9168Terezija Drzanic 5 min 51 sec 13
9169Marijana Maleś 5 min 51 sec 13
9170Dragana Mikulčić 5 min 51 sec 13
9171TATJANA SELAK 5 min 53 sec 13
9172ana skreblin 5 min 56 sec 13
9173Saša Tarabić 5 min 56 sec 13
9174Petra Pošta 5 min 56 sec 13
9175Viktorija Hadari 5 min 58 sec 13
9176Neven Podvezanec 5 min 59 sec 13
9177Ivana Bićanić 6 min 3 sec 13
9178None 6 min 3 sec 13
9179Ana Zambeli 6 min 4 sec 13
9180Marija Crnčec 6 min 5 sec 13
9181Zrinka Markulin 6 min 6 sec 13
9182Mirna Mrzljak 6 min 6 sec 13
9183Tesa M 6 min 7 sec 13
9184Maja Bedi 6 min 8 sec 13
9185Marjuča Lujo 6 min 8 sec 13
9186Đurđa Jančikić 6 min 8 sec 13
9187Sanja Stegić 6 min 9 sec 13
9188Nena Dragsic 6 min 9 sec 13
9189Filip Brčić 6 min 9 sec 13
9190Anamaria Brajović 6 min 10 sec 13
9191Mateja Glavaš 6 min 11 sec 13
9192Belinda Marinić Tomašević 6 min 15 sec 13
9193Ljiljana Đurđević 6 min 18 sec 13
9194Mirjana Puškarić 6 min 18 sec 13
9195Tanja Delinger 6 min 20 sec 13
9196Lidija Luketić 6 min 21 sec 13
9197Veronika Vasović 6 min 22 sec 13
9198Tamara Trubelja 6 min 23 sec 13
9199Anita Vučenović 6 min 24 sec 13
9200Mateo Buljević 6 min 25 sec 13
9201Martina Horvat 6 min 26 sec 13
9202Martina Ples 6 min 27 sec 13
9203Valentina Houf 6 min 27 sec 13
9204Zvjezdana Burilović 6 min 28 sec 13
9205Nikolina Nikolić Tadić 6 min 28 sec 13
9206Tatjana Kovačić 6 min 31 sec 13
9207Sandra Serdarević 6 min 32 sec 13
9208Ivana Kalogjera 6 min 34 sec 13
9209Ranka Palijan 6 min 37 sec 13
9210Kata Lozić 6 min 39 sec 13
9211None 6 min 41 sec 13
9212Hajdi Jung 6 min 45 sec 13
9213Suzana Herceg 6 min 46 sec 13
9214Martina Relota 6 min 47 sec 13
9215Tatjana Timko 6 min 48 sec 13
9216ana ani 6 min 50 sec 13
9217Anamarija Ivelja 6 min 51 sec 13
9218Kristina Fusic 6 min 52 sec 13
9219Anita jagatic 6 min 53 sec 13
9220Bujar Elezi 6 min 54 sec 13
9221Dragana J 6 min 56 sec 13
9222Goran Jurić 6 min 56 sec 13
9223Ivana Samardžić 6 min 58 sec 13
9224Žaneta Zjakić 7 min 0 sec 13
9225Danijela Pehak 7 min 2 sec 13
9226Ivana Matošević 7 min 4 sec 13
9227Sandra Vranić 7 min 6 sec 13
9228Verá 7 min 7 sec 13
9229Dominik Rihter 7 min 10 sec 13
9230Jurica Klarić 7 min 12 sec 13
9231None 7 min 13 sec 13
9232Karolina Begović 7 min 19 sec 13
9233Dubravka Heli Litvić 7 min 25 sec 13
9234Kristina Lončarić 7 min 25 sec 13
9235Nataša Lakotić 7 min 26 sec 13
9236Maria Đeri 7 min 26 sec 13
9237Ante autic 7 min 28 sec 13
9238Željka Saratlija 7 min 30 sec 13
9239Mario Marković 7 min 33 sec 13
9240Ivan Katalinić 7 min 36 sec 13
9241Marija Simunovic 7 min 41 sec 13
9242Mihaela Rovare 7 min 45 sec 13
9243Sjuzanna Furundžija 7 min 47 sec 13
9244Ivana Matasic 7 min 51 sec 13
9245Dragica Lazar 7 min 51 sec 13
9246Zvonka Babić 7 min 59 sec 13
9247Mario Stanic 7 min 59 sec 13
9248Ivana Stošić 8 min 5 sec 13
9249Ivano Marinelic 8 min 7 sec 13
9250Sanja Boban 8 min 12 sec 13
9251Dora Šabani 8 min 15 sec 13
9252Irena Šlipogor Juretić 8 min 23 sec 13
9253Kristina Lukić 8 min 37 sec 13
9254Anamarija Bekavac 8 min 48 sec 13
9255tomislav salopek 8 min 50 sec 13
9256Radinka Ačai 8 min 56 sec 13
9257Mirjana Vrbanić 9 min 17 sec 13
9258Mkos 9 min 19 sec 13
9259Marina Karacic 9 min 21 sec 13
9260Dubravka Hajduk 9 min 22 sec 13
9261Virna Spelic 9 min 29 sec 13
9262Anamaria Opačak 9 min 42 sec 13
9263Lidija Đurđević 9 min 50 sec 13
9264Marija Nekić 9 min 57 sec 13
9265Zlatica Srdar 10 min 10 sec 13
9266Jasminka karamanlic iharos 10 min 17 sec 13
9267Mirjana Kovacevic 10 min 21 sec 13
9268Anja Krmpotić 10 min 22 sec 13
9269None 10 min 35 sec 13
9270Luka Jugovic 10 min 48 sec 13
9271Jovana Narančić 11 min 2 sec 13
9272Sanja Krizmanić 11 min 14 sec 13
9273Nikolina Babić 11 min 14 sec 13
9274Nada Simunovic 11 min 51 sec 13
9275Matija Marija Brdar 11 min 54 sec 13
9276None 12 min 9 sec 13
9277Zorica grguric 12 min 35 sec 13
9278Željko Klaić 13 min 10 sec 13
9279None 13 min 30 sec 13
9280Snežana Botko 13 min 43 sec 13
9281Ivana Kujundzic 14 min 55 sec 13
9282Jadranka Bosnjak 18 min 10 sec 13
9283Anamarija Belaj 19 min 59 sec 13
9284Marija Rechner 20 min 0 sec 13
9285Dierdra Kamber 20 min 0 sec 13
9286tr 35 sec 12
9287Matej Kasumović 57 sec 12
9288Mihaela Grgić 59 sec 12
9289k z 1 min 6 sec 12
9290Danijela jančec 1 min 29 sec 12
9291Mihaela Majetić Stefanović 1 min 37 sec 12
9292None 1 min 39 sec 12
9293zeljko 1 min 40 sec 12
9294A B 1 min 40 sec 12
9295Davor Vinković 1 min 41 sec 12
9296Renata Toth 2 min 12 sec 12
9297Kristina Lukačić 2 min 25 sec 12
9298Hh 2 min 36 sec 12
9299Mia Marčeta 2 min 48 sec 12
9300Bogdanka Krizmanić 2 min 49 sec 12
9301Monika Djaković 2 min 54 sec 12
9302Marjan Horvat 3 min 2 sec 12
9303Rozana Juras 3 min 6 sec 12
9304Ljiljana Štokovac 3 min 9 sec 12
9305Karmelita Basic 3 min 13 sec 12
9306Matea Juric 3 min 18 sec 12
9307Marijeta Krekovic 3 min 19 sec 12
9308Venera venus 3 min 25 sec 12
9309drazen mick 3 min 27 sec 12
9310Domagoj Pavlin 3 min 31 sec 12
9311Anja Želimorski 3 min 31 sec 12
9312Ivana Abramac 3 min 31 sec 12
9313Hrvoje kovacic 3 min 31 sec 12
9314Tina Finderle 3 min 36 sec 12
9315Ana Krnjić 3 min 39 sec 12
9316Vesna Šurić 3 min 42 sec 12
9317Antonella Armano 3 min 43 sec 12
9318Dajana Baničević 3 min 45 sec 12
9319Mirjana Janosevic 3 min 45 sec 12
9320Sanja Korpak 3 min 47 sec 12
9321krunoslav posavec 3 min 48 sec 12
9322Jelena Caleta 3 min 49 sec 12
9323Rajza Hasic 3 min 51 sec 12
9324Sladjana Petrović 3 min 51 sec 12
9325Antonia Brenčun Jurenec 3 min 51 sec 12
9326Marijana Vušković Bilić 3 min 54 sec 12
9327Nata 3 min 55 sec 12
9328Doris Vrkić 3 min 55 sec 12
9329Leina Perković 3 min 56 sec 12
9330Lovre Gudelj 3 min 57 sec 12
9331Martina Posavec 4 min 2 sec 12
9332Gordana Pendelj 4 min 4 sec 12
9333Kristina Makaj 4 min 6 sec 12
9334None 4 min 6 sec 12
9335Nikoleta Miljević 4 min 7 sec 12
9336Tamara Goluban 4 min 8 sec 12
9337Elena Duvnjak 4 min 9 sec 12
9338Marina Brajković 4 min 10 sec 12
9339Anamaria Tadić 4 min 10 sec 12
9340Monika žižić 4 min 11 sec 12
9341Mateja Maričić 4 min 12 sec 12
9342Klaudija Pranjic 4 min 12 sec 12
9343Martina Ferić 4 min 12 sec 12
9344Tomislav Oršolić 4 min 16 sec 12
9345Matea jurić 4 min 18 sec 12
9346Silvana Bubnic 4 min 18 sec 12
9347Sanja Mišljenović 4 min 18 sec 12
9348Katarina Miglez 4 min 18 sec 12
9349Anabela Kločkov 4 min 20 sec 12
9350Teuta Marusic Pestic 4 min 20 sec 12
9351Petra Begović 4 min 21 sec 12
9352Dina Lijic 4 min 22 sec 12
9353Elizabeta Bukić 4 min 22 sec 12
9354Đurđica Prstec 4 min 22 sec 12
9355Bojan Barišić 4 min 22 sec 12
9356Anita tari 4 min 25 sec 12
9357Biljana Sejdinovic 4 min 25 sec 12
9358Anita Rašić 4 min 26 sec 12
9359zvezdana kučinić 4 min 28 sec 12
9360Marina Vržina 4 min 28 sec 12
9361Zima Zinga 4 min 28 sec 12
9362Paulina Kiš 4 min 28 sec 12
9363Matea Vuković 4 min 29 sec 12
9364Josipa Dželalija 4 min 30 sec 12
9365Josipa Miter 4 min 30 sec 12
9366Suzana 4 min 32 sec 12
9367Ana Štulec 4 min 33 sec 12
9368Chiara Krčmar 4 min 33 sec 12
9369Nada Begić 4 min 35 sec 12
9370Marija Mikić 4 min 37 sec 12
9371Martina Vicenski 4 min 38 sec 12
9372Tena Dominiković 4 min 39 sec 12
9373Matilda ljubic 4 min 40 sec 12
9374Renata Banović 4 min 41 sec 12
9375Žana Grubšić 4 min 42 sec 12
9376Nikolina Balić 4 min 42 sec 12
9377None 4 min 43 sec 12
9378Marija Stilinović Milković 4 min 46 sec 12
9379Lea zlosilo 4 min 46 sec 12
9380Mirela Petrovic 4 min 48 sec 12
9381Gorana Dujic 4 min 49 sec 12
9382Josipa Radić 4 min 50 sec 12
9383Mariana Smiciklas 4 min 50 sec 12
9384Elvira Havolli-Jelinek 4 min 50 sec 12
9385Goranka Erega 4 min 51 sec 12
9386Marinko Kunf 4 min 52 sec 12
9387Vanesa Vugić 4 min 54 sec 12
9388Monika Stankić 4 min 57 sec 12
9389Irena Sertic 4 min 58 sec 12
9390Anja čerkašin 4 min 58 sec 12
9391None 4 min 59 sec 12
9392Nikola Đurić 5 min 1 sec 12
9393Ana Valušek 5 min 1 sec 12
9394Ružica Leš 5 min 2 sec 12
9395Nikolina Dukic 5 min 4 sec 12
9396Tihana Jirasek 5 min 4 sec 12
9397Gordana simic Drenik 5 min 5 sec 12
9398Sven Salkanović 5 min 6 sec 12
9399None 5 min 6 sec 12
9400Ivana Baković 5 min 8 sec 12
9401Romina Copak 5 min 8 sec 12
9402Romana Ponjavić 5 min 11 sec 12
9403Antonija Senjak 5 min 13 sec 12
9404Ivona Hrkovac 5 min 15 sec 12
9405ana sever 5 min 15 sec 12
9406Nika Jurić 5 min 16 sec 12
9407Marta Ćurić 5 min 16 sec 12
9408Anita Tari 5 min 17 sec 12
9409Štefanija Benedekovic 5 min 18 sec 12
9410Marija Lukić 5 min 19 sec 12
9411Ines Dvojak 5 min 20 sec 12
9412None 5 min 20 sec 12
9413Tončica Agnić 5 min 23 sec 12
9414Ivan Matković 5 min 23 sec 12
9415Neven Pralas 5 min 23 sec 12
9416Ivana Lijić 5 min 23 sec 12
9417Ja ja 5 min 24 sec 12
9418Ivana Vaganić 5 min 24 sec 12
9419Sanja brlić 5 min 27 sec 12
9420Karlo Karagić 5 min 29 sec 12
9421Marijo Sandric 5 min 29 sec 12
9422Vesna Bačvanin 5 min 29 sec 12
9423Anja Cigler 5 min 30 sec 12
9424Jelena Runje 5 min 31 sec 12
9425Sunčica Cvijanović 5 min 31 sec 12
9426Nada Poljak 5 min 31 sec 12
9427justina cots 5 min 32 sec 12
9428Katarina Garaj 5 min 33 sec 12
9429Iva Prnjak 5 min 35 sec 12
9430Marija 5 min 38 sec 12
9431Vlatka Lukić 5 min 41 sec 12
9432Milan Podnar 5 min 42 sec 12
9433Ivelina Petkova 5 min 42 sec 12
9434Miljan Kabic 5 min 43 sec 12
9435Andreja Fabić 5 min 44 sec 12
9436Ana Radonić 5 min 45 sec 12
9437Viktorija Šćurla 5 min 45 sec 12
9438Željka Grba 5 min 46 sec 12
9439Marina Mahalec 5 min 46 sec 12
9440Lucija Trošić 5 min 47 sec 12
9441Andrea Mostovljanac 5 min 47 sec 12
9442Veronika Klančir 5 min 48 sec 12
9443Davor Karolj 5 min 51 sec 12
9444Marko Jandrić 5 min 52 sec 12
9445Anja Glavina 5 min 56 sec 12
9446Ivana Mikovic 5 min 56 sec 12
9447Antonia Bradašić 5 min 56 sec 12
9448Antonio Cetinić 5 min 57 sec 12
9449Biljana Smolčić 5 min 58 sec 12
9450Rajka Brbic 6 min 0 sec 12
9451Anita Čavužić 6 min 0 sec 12
9452Slobodanka Đuderija 6 min 0 sec 12
9453Božica Kovačić 6 min 2 sec 12
9454Mirta 6 min 3 sec 12
9455Iva Krznarić 6 min 5 sec 12
9456Laura poklar 6 min 5 sec 12
9457Alen Čakalić 6 min 7 sec 12
9458None 6 min 10 sec 12
9459Jasmina Gračanin 6 min 11 sec 12
9460Matija Lapov Mijatov 6 min 12 sec 12
9461Ivana Šubić 6 min 12 sec 12
9462Gabrijela Krilčić 6 min 16 sec 12
9463Laura Rođak 6 min 17 sec 12
9464Kaja Ivušić 6 min 18 sec 12
9465Ivana Kuček 6 min 18 sec 12
9466Darija Stanic 6 min 19 sec 12
9467Maja Sak 6 min 19 sec 12
9468LL 6 min 22 sec 12
9469Ivan Žižak 6 min 24 sec 12
9470Bojana Nježić 6 min 25 sec 12
9471Josip jozic 6 min 25 sec 12
9472Nikša Martinović 6 min 25 sec 12
9473Dino Žličar 6 min 27 sec 12
9474Branimir Vdović 6 min 27 sec 12
9475None 6 min 27 sec 12
9476Anita Đordić 6 min 29 sec 12
9477Ivana ivana 6 min 29 sec 12
9478Ivana Matijašić 6 min 29 sec 12
9479Ivana Starcevic 6 min 29 sec 12
9480Geci 6 min 31 sec 12
9481Martina Pranjić 6 min 32 sec 12
9482Sandra Perković 6 min 33 sec 12
9483Petra Pilosta 6 min 33 sec 12
9484Katarina Vosmek 6 min 35 sec 12
9485None 6 min 36 sec 12
9486Zorica Martic 6 min 37 sec 12
9487Lena lena 6 min 38 sec 12
9488Branka Ljepoja 6 min 38 sec 12
9489Patrik Radiković 6 min 39 sec 12
9490Marina Lalic 6 min 40 sec 12
9491renato petković 6 min 41 sec 12
9492None 6 min 43 sec 12
9493Nikolina Mrkonjic 6 min 45 sec 12
9494Renata Obajgor 6 min 46 sec 12
9495Vesna Šatvar 6 min 46 sec 12
9496Danijela Fučkan 6 min 48 sec 12
9497None 6 min 48 sec 12
9498mia smajo 6 min 49 sec 12
9499Ana Stojanov 6 min 50 sec 12
9500Melita Mesarić 6 min 51 sec 12
9501Sanja Petak 6 min 52 sec 12
9502Nikolina Majstorović 6 min 53 sec 12
9503Martina Knežević 6 min 55 sec 12
9504Bojana 6 min 56 sec 12
9505None 6 min 57 sec 12
9506Veronika 7 min 1 sec 12
9507Ivana Hofman 7 min 8 sec 12
9508Marta žužić 7 min 11 sec 12
9509SANDRA LAZAREVIĆ 7 min 14 sec 12
9510Nikolina Prgin 7 min 16 sec 12
9511Anita Tari 7 min 18 sec 12
9512None 7 min 18 sec 12
9513Sandra Škvorc 7 min 28 sec 12
9514Tomislav Mikacinić 7 min 28 sec 12
9515Robert Mihalinac 7 min 29 sec 12
9516Ivana Selthofer 7 min 30 sec 12
9517Samanta Uskoković 7 min 31 sec 12
9518None 7 min 31 sec 12
9519Visnja Mlinaric 7 min 37 sec 12
9520Krunoslava Šipek 7 min 37 sec 12
9521Alenka Kujundžić 7 min 42 sec 12
9522Branka leko 7 min 52 sec 12
9523Ivana Labuhar 7 min 54 sec 12
9524None 7 min 59 sec 12
9525Marko Gundić 8 min 3 sec 12
9526ŽELJKA ŠABIĆ 8 min 4 sec 12
9527Mihael Slunjski 8 min 5 sec 12
9528Vinko Soldo 8 min 9 sec 12
9529Ana-Marija Gašparić 8 min 14 sec 12
9530Karina Mlinarić 8 min 15 sec 12
9531None 8 min 18 sec 12
9532Jana Kristić 8 min 27 sec 12
9533Vesna 8 min 39 sec 12
9534Danijel Nedaca 8 min 47 sec 12
9535Dragica Amidžić 8 min 56 sec 12
9536None 9 min 12 sec 12
9537Marina Katić 9 min 14 sec 12
9538Monika Kohanić Ibranović 9 min 15 sec 12
9539Manuela Sánchez 9 min 16 sec 12
9540Davor Puđak 9 min 28 sec 12
9541Beata Eminovski 9 min 29 sec 12
9542Vesna Babic 9 min 33 sec 12
9543Snjezana Cerovecki 9 min 35 sec 12
9544Maja Franjić 9 min 59 sec 12
9545Aldijana Šabanović 10 min 22 sec 12
9546kol kolgjeraj 10 min 33 sec 12
9547Anamarija Goleš 11 min 41 sec 12
9548Luna Marija Bogadi 11 min 53 sec 12
9549None 11 min 53 sec 12
9550Nada Bogovic 15 min 33 sec 12
9551Ana Šandor Miksad 16 min 2 sec 12
9552Lahorka Rožić 20 min 0 sec 12
9553Sanja Galić 20 min 0 sec 12
9554Tin Stubić 20 min 0 sec 12
9555Marko Čulina 20 min 0 sec 12
9556Martina Mačković 20 min 1 sec 12
9557Antonio Grgurić 26 sec 11
9558t 44 sec 11
9559Milka Jelovac 46 sec 11
9560Ivana Abramac 50 sec 11
9561Tena M 53 sec 11
9562Bartol Brlas 57 sec 11
9563Karlo modric 58 sec 11
9564marko markovic 1 min 1 sec 11
9565Tena 1 min 2 sec 11
9566Andrija Smoljan 1 min 9 sec 11
9567None 1 min 21 sec 11
9568Aida Peran 1 min 25 sec 11
9569Mario Stažić 1 min 27 sec 11
9570Viktorija Dvina Iljkic 1 min 28 sec 11
9571Antonia Blazevic 1 min 32 sec 11
9572Kristina Lukačić 1 min 32 sec 11
9573Matko Kokotović 1 min 41 sec 11
9574Tina Duvnjak 1 min 42 sec 11
9575asda asdas 1 min 42 sec 11
9576None 1 min 52 sec 11
9577Josip Vratarić 1 min 57 sec 11
9578Mirivoje Pupovacanski 2 min 3 sec 11
9579Martina Nikolić 2 min 15 sec 11
9580Karla Salai 2 min 30 sec 11
9581Mihaela Berger 2 min 40 sec 11
9582Nika Terzić 2 min 48 sec 11
9583Marija Risek 2 min 48 sec 11
9584Lea Loncaric 3 min 1 sec 11
9585Martina Bugarin 3 min 6 sec 11
9586None 3 min 7 sec 11
9587Tamara Glamocanin 3 min 10 sec 11
9588Ivan Kovač 3 min 11 sec 11
9589Anamarija Ojurović 3 min 19 sec 11
9590Karla Mađar 3 min 19 sec 11
9591Karolina Tuđan 3 min 21 sec 11
9592Andrea Šenica 3 min 22 sec 11
9593Anđela Gracin 3 min 25 sec 11
9594Fanika Serventi 3 min 32 sec 11
9595Marija Lončarek 3 min 39 sec 11
9596Marinela Strnad Hanžek 3 min 42 sec 11
9597IVa b 3 min 45 sec 11
9598Ivana Tokić 3 min 49 sec 11
9599Karolina Tomin 3 min 51 sec 11
9600Silvija Dodig 3 min 51 sec 11
9601Morena Lacković 3 min 53 sec 11
9602Erik Markovčić 3 min 55 sec 11
9603Ivana Štrbić 3 min 58 sec 11
9604Sladjana Petrović 3 min 59 sec 11
9605Renata žugec 4 min 1 sec 11
9606Ena Jurković 4 min 2 sec 11
9607Nn jhbn 4 min 6 sec 11
9608Mia Lučić 4 min 7 sec 11
9609Mihaela Berger 4 min 9 sec 11
9610Mirta zvonar 4 min 12 sec 11
9611sonja tepeš 4 min 12 sec 11
9612Paula Dunda 4 min 13 sec 11
9613Valentina Vir 4 min 14 sec 11
9614Nela Horvat 4 min 15 sec 11
9615Michela Ukota 4 min 17 sec 11
9616Matea Kolman 4 min 18 sec 11
9617Antea Mihović 4 min 19 sec 11
9618Zdenka Roglić 4 min 24 sec 11
9619Josipa Popović 4 min 24 sec 11
9620Ana Stjepanović Nikić 4 min 27 sec 11
9621Nataša Matanović 4 min 29 sec 11
9622Tihana tixy 4 min 31 sec 11
9623Renata Bago 4 min 31 sec 11
9624Ivona Katić 4 min 31 sec 11
9625Tajana Pirc 4 min 32 sec 11
9626Nada Adrić 4 min 33 sec 11
9627Vanja Majnarić 4 min 33 sec 11
9628vrlic 4 min 34 sec 11
9629Monika Kogaj 4 min 35 sec 11
9630Maja Maglic 4 min 36 sec 11
9631Ana Volarić 4 min 36 sec 11
9632Dragica Herman 4 min 37 sec 11
9633Antonija Švaljek 4 min 37 sec 11
9634Angela Dujmovic 4 min 40 sec 11
9635Sandi Sambolek 4 min 40 sec 11
9636Paulina Hojski 4 min 42 sec 11
9637Tamara Žadanji 4 min 44 sec 11
9638Marija Žužić-Božić 4 min 46 sec 11
9639Matea Saraja 4 min 46 sec 11
9640Maja Mioč 4 min 48 sec 11
9641Marija Kompes Cikatić 4 min 49 sec 11
9642Sonja Peroković 4 min 50 sec 11
9643Jadranka Jerković Stojanović 4 min 50 sec 11
9644Danijel Rospacher 4 min 52 sec 11
9645Vlatka Bošnjaković 4 min 52 sec 11
9646Marina Kutanjac 4 min 52 sec 11
9647Hrvoje punjek 4 min 53 sec 11
9648Bogdanka Kruzmanić 4 min 56 sec 11
9649Tomislav Bebčić 4 min 57 sec 11
9650Vlatko Mudroh 4 min 57 sec 11
9651Ivana Šimleša 4 min 57 sec 11
9652None 4 min 59 sec 11
9653Valentina Ravnic 5 min 0 sec 11
9654Velimir Zanze 5 min 1 sec 11
9655Sunčica Gačić 5 min 1 sec 11
9656Vera Koić 5 min 2 sec 11
9657Stella V 5 min 2 sec 11
9658Tajda Petković 5 min 4 sec 11
9659Dragana Sinanovic 5 min 4 sec 11
9660Natasa 5 min 5 sec 11
9661Daniel Petrić 5 min 5 sec 11
9662Lucija Adamovic 5 min 9 sec 11
9663Vesna Marijanovic 5 min 11 sec 11
9664Katarina Pavlić 5 min 11 sec 11
9665Andrea Požega 5 min 11 sec 11
9666Ana Ramić 5 min 13 sec 11
9667Andrea Jukić 5 min 13 sec 11
9668Vesna Bilić 5 min 14 sec 11
9669Gorana Rabar 5 min 19 sec 11
9670Đuro Katić 5 min 19 sec 11
9671Enida Os 5 min 23 sec 11
9672Snežana Lazić 5 min 24 sec 11
9673Andrijana Majhen 5 min 25 sec 11
9674Danijela Ivkosic 5 min 28 sec 11
9675Ivona Marinović 5 min 28 sec 11
9676Tasjenka Žnidar 5 min 30 sec 11
9677Sanja Lecher 5 min 31 sec 11
9678petra kovačić 5 min 35 sec 11
9679Ivana Jelavic 5 min 36 sec 11
9680Martina Njerš 5 min 36 sec 11
9681Ana Marinović 5 min 38 sec 11
9682Lea Baničević 5 min 38 sec 11
9683Tomislav Huzjan 5 min 39 sec 11
9684Senka Bušljeta 5 min 39 sec 11
9685Adaleta Trako 5 min 41 sec 11
9686Frano Piskulić 5 min 48 sec 11
9687Sanja Težak Vratović 5 min 48 sec 11
9688Marijana Obrvan 5 min 48 sec 11
9689None 5 min 48 sec 11
9690Mirjana Komar 5 min 53 sec 11
9691Ivana Radmanović 6 min 0 sec 11
9692Ana Obradović 6 min 4 sec 11
9693Suzana Medsk 6 min 5 sec 11
9694Veronika Zovko 6 min 6 sec 11
9695Višnjica Beber0 6 min 7 sec 11
9696Ivona Kostic 6 min 8 sec 11
9697None 6 min 9 sec 11
9698None 6 min 11 sec 11
9699Samanta Jedličko 6 min 12 sec 11
9700Silvija smiljanec 6 min 17 sec 11
9701Nevena Palančević 6 min 17 sec 11
9702Laura Ja 6 min 17 sec 11
9703Sara Breščaković 6 min 20 sec 11
9704Josipa Žitko 6 min 22 sec 11
9705Dijana ancic 6 min 22 sec 11
9706Lovorka Orović 6 min 26 sec 11
9707Ivana Lukačević 6 min 29 sec 11
9708Nensi Slavujević 6 min 30 sec 11
9709Tin Stubić 6 min 37 sec 11
9710Nina 6 min 38 sec 11
9711Dunja Filipović 6 min 38 sec 11
9712Kristijan Kranjec 6 min 39 sec 11
9713Filip Vuković 6 min 43 sec 11
9714Stjepan Basilj 6 min 47 sec 11
9715Natalija 6 min 51 sec 11
9716Nebojsa Blagojevic 6 min 52 sec 11
9717Tihana Ružman 6 min 56 sec 11
9718Željka Svetec 7 min 1 sec 11
9719Danijel Krizmanić 7 min 2 sec 11
9720Marijana Varga 7 min 8 sec 11
9721Anna Nejasmic 7 min 10 sec 11
9722lidija pranić 7 min 15 sec 11
9723Elizabeta Uremović 7 min 18 sec 11
9724Nikolina Botica Perak 7 min 21 sec 11
9725Ivana Čirinji 7 min 21 sec 11
9726Indira Sostaric 7 min 23 sec 11
9727Danijela Pehak 7 min 29 sec 11
9728Štefica Čivrag 7 min 40 sec 11
9729Danijel Gabrilović 7 min 51 sec 11
9730Dora Jelkić 7 min 52 sec 11
9731Esma 7 min 54 sec 11
9732Lenka Camovski 8 min 1 sec 11
9733Nenad J. 8 min 3 sec 11
9734Patricija Kernjak 8 min 3 sec 11
9735Ivana Peko 8 min 4 sec 11
9736Katarina Hidelist 8 min 12 sec 11
9737None 8 min 12 sec 11
9738Mateja Grubor 8 min 14 sec 11
9739Ljubica Mađarac 8 min 19 sec 11
9740Barbara Sindičić 8 min 40 sec 11
9741Marko Derviš 8 min 47 sec 11
9742Anamarija Kipšoć 8 min 54 sec 11
9743Jasminka Nikolin 9 min 17 sec 11
9744Ivana Kopić 9 min 31 sec 11
9745Marina Liber 9 min 53 sec 11
9746Deborah Grus 10 min 7 sec 11
9747Đurđica Nikolić 10 min 29 sec 11
9748Boris Georgiev 10 min 58 sec 11
9749Donna Summers 11 min 4 sec 11
9750Doris Horvatić 17 min 17 sec 11
9751Martina Knežević 18 min 20 sec 11
9752Snježana Lukenda 19 min 59 sec 11
9753Klementina Golub 20 min 0 sec 11
9754Hajrija Lekic 20 min 0 sec 11
9755Martina Mačković 20 min 1 sec 11
9756Marina Š P 20 min 1 sec 11
9757asdfas 31 sec 10
9758. 34 sec 10
9759Žž 46 sec 10
9760Ivana El Assadi Kaleb 47 sec 10
9761Mihaela Grgić 48 sec 10
9762asd 52 sec 10
9763asdd sada 55 sec 10
9764fsfs 56 sec 10
9765None 59 sec 10
9766Tt 1 min 2 sec 10
9767afsad 1 min 7 sec 10
9768Lovro Buljubasic 1 min 12 sec 10
9769Iliana Sablić 1 min 13 sec 10
9770None 1 min 22 sec 10
9771Zoran Ivančić 1 min 25 sec 10
9772Anamaria Bibić 1 min 30 sec 10
9773None 1 min 31 sec 10
9774Antonio Nemet 1 min 35 sec 10
9775Martina Bugarin 1 min 35 sec 10
9776Martina Mačković 1 min 39 sec 10
9777Caterina Crnoja 1 min 41 sec 10
9778Ivana Lukačić 1 min 44 sec 10
9779None 1 min 47 sec 10
9780Tamara Pizent 1 min 49 sec 10
9781Katarina Budimir 1 min 49 sec 10
9782Anita 1 min 53 sec 10
9783Tamara Butala 2 min 18 sec 10
9784Luka Đurić 2 min 23 sec 10
9785Manuel Horvat 2 min 33 sec 10
9786Vesna Ferenčak 2 min 43 sec 10
9787Ivana Fundurulić 3 min 5 sec 10
9788Danijela orlic 3 min 6 sec 10
9789Ines Tudor 3 min 13 sec 10
9790Sara Jukic 3 min 20 sec 10
9791Andrea Šprajcar 3 min 29 sec 10
9792Sanja Galić 3 min 29 sec 10
9793Lidija Budak 3 min 31 sec 10
9794Ivana Bračević 3 min 31 sec 10
9795Tea Jančikić 3 min 32 sec 10
9796Andriana Vukic 3 min 32 sec 10
9797Ivana Papac 3 min 33 sec 10
9798Martina 3 min 37 sec 10
9799Daria Marić 3 min 39 sec 10
9800Sanela Vukić Vidalina 3 min 42 sec 10
9801Monika Žižić 3 min 45 sec 10
9802Martina Bugarin 3 min 46 sec 10
9803Tamara Fabo 3 min 54 sec 10
9804Anja Alerić 3 min 55 sec 10
9805Marijana Užarević 3 min 56 sec 10
9806Danijela Ramljak Knežević 3 min 58 sec 10
9807Danijela Smajo 4 min 3 sec 10
9808Lana Bajs 4 min 5 sec 10
9809Hrvoje Bićanić 4 min 5 sec 10
9810Milana Foruglaš 4 min 7 sec 10
9811Marina Vržina 4 min 9 sec 10
9812Nikolina Seitz 4 min 10 sec 10
9813Lidija Novinc 4 min 11 sec 10
9814Rea Kljaic 4 min 12 sec 10
9815Marija Berendika 4 min 14 sec 10
9816Ivana Giba 4 min 14 sec 10
9817Marijo livaja 4 min 15 sec 10
9818Valentina Bijelić 4 min 16 sec 10
9819Ivan Gabrilović 4 min 16 sec 10
9820Ljubica Znjidaric 4 min 17 sec 10
9821Sebastijan Novosel 4 min 18 sec 10
9822Žaklina Đakulović 4 min 19 sec 10
9823Marijana Deskar 4 min 22 sec 10
9824Tea 4 min 25 sec 10
9825Glorija Pavon 4 min 27 sec 10
9826Maja Mioč 4 min 33 sec 10
9827Iva Rodic 4 min 34 sec 10
9828Martina Hermeščec 4 min 37 sec 10
9829Ana Brnas 4 min 37 sec 10
9830Sonja Požega 4 min 39 sec 10
9831Andreja Bacani 4 min 39 sec 10
9832Ivona 4 min 44 sec 10
9833Josip Jurišić 4 min 46 sec 10
9834Romana Valentić 4 min 47 sec 10
9835Justa Justa 4 min 48 sec 10
9836Matija Merić 4 min 50 sec 10
9837Ivana vinković 4 min 52 sec 10
9838Josipa Andrijašević market 4 min 53 sec 10
9839Sandra Mitter 4 min 55 sec 10
9840Kristina Šolić 4 min 57 sec 10
9841Dragana Pataki 5 min 3 sec 10
9842Marijana Rameša 5 min 4 sec 10
9843Andrea Brkić 5 min 6 sec 10
9844alessandro nekic 5 min 6 sec 10
9845Irene Delić 5 min 7 sec 10
9846Marina Vržina 5 min 8 sec 10
9847Lorena Pandur 5 min 12 sec 10
9848Snježana Ljubisic 5 min 12 sec 10
9849Marta Žužić 5 min 15 sec 10
9850Marko Vukadin 5 min 15 sec 10
9851Tihana Eržić 5 min 16 sec 10
9852Željka Granić 5 min 24 sec 10
9853Leon Karlović 5 min 24 sec 10
9854Ivica Filković 5 min 25 sec 10
9855Mateja 5 min 25 sec 10
9856Kristina Španić Ledinski 5 min 26 sec 10
9857Ana Marija Duanić 5 min 28 sec 10
9858Stela 5 min 31 sec 10
9859Andrea Dražić 5 min 34 sec 10
9860Indira Merdanović 5 min 35 sec 10
9861Sandra Trinajstić 5 min 36 sec 10
9862Lucas Cipolla 5 min 38 sec 10
9863Petra Očko 5 min 39 sec 10
9864Ivana Kulišić 5 min 46 sec 10
9865Ana Pintera 5 min 48 sec 10
9866Marija Borovina 5 min 50 sec 10
9867Muhamed Krdžalić 5 min 50 sec 10
9868Roberta Jambrešić 5 min 52 sec 10
9869Ana Šikć 5 min 56 sec 10
9870Sara Matijević 5 min 56 sec 10
9871Martina Bugarin 5 min 59 sec 10
9872Mario lale 5 min 59 sec 10
9873Aida Terzić 6 min 0 sec 10
9874Ivana Žalac 6 min 0 sec 10
9875Stjepan Valent 6 min 0 sec 10
9876Mirko Peša 6 min 5 sec 10
9877gordana vignjević 6 min 8 sec 10
9878Sara Rak 6 min 15 sec 10
9879Elena Novak 6 min 15 sec 10
9880Margarita Surjan 6 min 16 sec 10
9881None 6 min 17 sec 10
9882Ivana Matas 6 min 21 sec 10
9883Tomislav majcen 6 min 31 sec 10
9884Anita Višić 6 min 34 sec 10
9885Ivan 6 min 37 sec 10
9886tihana vrbanac 6 min 41 sec 10
9887Danijela Abramović 6 min 47 sec 10
9888Terezija Drzanic 6 min 49 sec 10
9889Borna Božičević 6 min 51 sec 10
9890Midlav Šargovinski 6 min 55 sec 10
9891Natalija vrcek 6 min 56 sec 10
9892josi 6 min 59 sec 10
9893Veronika Dom 7 min 1 sec 10
9894Ivana Pogacic 7 min 14 sec 10
9895Dajana Jurković 7 min 32 sec 10
9896Iva Guzobad 7 min 37 sec 10
9897Ivana Glavaš 7 min 49 sec 10
9898Nataša Palac 7 min 50 sec 10
9899Bernarda Đurić 7 min 53 sec 10
9900Nera Vulić 8 min 1 sec 10
9901Danijela sigečan 8 min 6 sec 10
9902Barbara Mance 8 min 13 sec 10
9903Antonina Puljić 8 min 15 sec 10
9904Dražen Rođaković 8 min 17 sec 10
9905Slavica Prašnjak 8 min 20 sec 10
9906Jadrankatrbojevic 8 min 30 sec 10
9907Ivona Sorčik 8 min 38 sec 10
9908Štefica Čivrag 8 min 45 sec 10
9909Tajana Matejčić 8 min 45 sec 10
9910Nora Čapai 8 min 46 sec 10
9911Samir Samardžić 8 min 49 sec 10
9912Silvija Vuković Detić 8 min 50 sec 10
9913Ankica Francić 8 min 51 sec 10
9914Slaven Krečak 9 min 1 sec 10
9915Sofija Nađvinski 9 min 4 sec 10
9916Sabina Čorbić Šindilj 9 min 10 sec 10
9917Denis Ratinčević 9 min 26 sec 10
9918None 9 min 35 sec 10
9919mirjana radovanić 9 min 57 sec 10
9920Alek C. 10 min 1 sec 10
9921Katarina Kulešević 10 min 4 sec 10
9922Marijana Kajfes Neferanovic 10 min 18 sec 10
9923None 10 min 29 sec 10
9924Milka barković 11 min 19 sec 10
9925Lahorka Maric 12 min 20 sec 10
9926Larisa Jurić-Katunić 15 min 49 sec 10
9927Anita Vugrinec 20 min 0 sec 10
9928dsadas 8 sec 9
9929jhfgjhg hgjgh 35 sec 9
9930Ivana Čolić 52 sec 9
9931Davor Pintarić 53 sec 9
9932danijel zabcic 1 min 1 sec 9
9933Ivan 1 min 5 sec 9
9934Ana Peršurić Palčić 1 min 14 sec 9
9935dsa dasdas 1 min 15 sec 9
9936Marko Čulina 1 min 35 sec 9
9937Dominik Ascic 1 min 49 sec 9
9938NIKOLINA KRUK 1 min 56 sec 9
9939Karlo Modric 1 min 56 sec 9
9940Filip Tadijančević 2 min 0 sec 9
9941Katarina Orlović 2 min 8 sec 9
9942Paula Jakšić 2 min 28 sec 9
9943Nikolina K 2 min 42 sec 9
9944Filip Kovačević 2 min 45 sec 9
9945Matija urek 2 min 58 sec 9
9946Djurdja djurdjic 2 min 59 sec 9
9947Ana-Marija Vuksanović 3 min 6 sec 9
9948Goranka Jasić 3 min 12 sec 9
9949Ivana Pokas 3 min 12 sec 9
9950Anita Tari 3 min 18 sec 9
9951Patricia Marković 3 min 18 sec 9
9952Josipa Banić 3 min 23 sec 9
9953Ana Blaskovic 3 min 35 sec 9
9954None 3 min 35 sec 9
9955Vesna Raguž 3 min 39 sec 9
9956Ivona Grbavac 3 min 41 sec 9
9957Eva Capkovic 3 min 44 sec 9
9958Katarina Plavček 3 min 54 sec 9
9959Gordana Kokic 3 min 58 sec 9
9960Nikolina Severin 3 min 59 sec 9
9961Ksenija Frlić 4 min 0 sec 9
9962jelena vukovic 4 min 4 sec 9
9963Jelena Kuhar 4 min 4 sec 9
9964Ivona Žagar 4 min 13 sec 9
9965Ena Batinjan 4 min 15 sec 9
9966Ana aćanski 4 min 17 sec 9
9967Tanja Topalov 4 min 18 sec 9
9968Kristina Lozančić 4 min 22 sec 9
9969Gordana Hrkač 4 min 26 sec 9
9970marina ivanović 4 min 29 sec 9
9971Doris Dugić 4 min 33 sec 9
9972Anita Doroda 4 min 34 sec 9
9973Dora Jakupić 4 min 35 sec 9
9974Marina Iličić 4 min 40 sec 9
9975Ana Gord 4 min 40 sec 9
9976Doris Tanaskovska 4 min 55 sec 9
9977Anita Mikin 5 min 2 sec 9
9978Antonija Stjepanovic 5 min 4 sec 9
9979Anđela Ivić Bosna 5 min 18 sec 9
9980Luka Pop 5 min 23 sec 9
9981Slađana Barbarić 5 min 23 sec 9
9982Petra Crnjak 5 min 23 sec 9
9983Vesna Buncic 5 min 24 sec 9
9984Marijana Vrbanec 5 min 25 sec 9
9985Antonia Lucic Andabak 5 min 30 sec 9
9986Petra Kurajica 5 min 30 sec 9
9987Slađana Medjimorec 5 min 32 sec 9
9988Vesna Šatvar 5 min 37 sec 9
9989Sladjana Petric 5 min 40 sec 9
9990Damir Ljutić 5 min 44 sec 9
9991Valentina jakopic 5 min 51 sec 9
9992None 5 min 53 sec 9
9993Dejan Henčić 5 min 56 sec 9
9994Karla Macinkovic 6 min 0 sec 9
9995Jurica Štivičić 6 min 5 sec 9
9996None 6 min 6 sec 9
9997Josip Hrgović 6 min 16 sec 9
9998None 7 min 34 sec 9
9999IVANA PAVLOVIĆ 7 min 37 sec 9
10000Toni 7 min 41 sec 9
10001Tino Tomašić 7 min 42 sec 9
10002None 7 min 43 sec 9
10003Mladen Car 7 min 45 sec 9
10004Ana Pavić 8 min 0 sec 9
10005Marinela Šmitran 8 min 13 sec 9
10006Suzana Ko.... 8 min 58 sec 9
10007Pjero Dragičević 9 min 33 sec 9
10008Jasna Mičević 9 min 35 sec 9
10009Christiana Vukić 9 min 42 sec 9
10010Malvina Kučić 9 min 58 sec 9
10011Marija Matković 9 min 59 sec 9
10012Željka Koštić 10 min 21 sec 9
10013IVONA PAVLIĆ 10 min 32 sec 9
10014Roko Kranjčec 11 min 53 sec 9
10015Tomislav Dolenec 15 min 33 sec 9
10016None 17 min 25 sec 9
10017Robert Vrkić 20 min 26 sec 9
10018Maksimilijan Mrak 48 sec 8
10019Martina Bugarin 50 sec 8
10020Maksimilijan Mrak 51 sec 8
10021Maksimilijan Mrak 54 sec 8
10022Ivan Belačić 55 sec 8
10023asdf 58 sec 8
10024Djurdja durdjic 1 min 1 sec 8
10025Alen Vukić 1 min 8 sec 8
10026Nika Terzić 1 min 11 sec 8
10027Albina Čeko 1 min 18 sec 8
10028Anamaria Jakelić 1 min 24 sec 8
10029None 1 min 32 sec 8
10030Alexandra Simek 1 min 51 sec 8
10031N 1 min 53 sec 8
10032Maksimilijan Mrak 1 min 54 sec 8
10033Laura Horvat 1 min 56 sec 8
10034Ivana Fikwt 2 min 8 sec 8
10035Nevenka Požega 2 min 10 sec 8
10036Ivana Dolic 2 min 21 sec 8
10037David Vuka 2 min 23 sec 8
10038Antun Maletić 2 min 36 sec 8
10039sdf 2 min 37 sec 8
10040SNJEŽANA BIANKINI 2 min 42 sec 8
10041Sven Dvorski 2 min 57 sec 8
10042Vedrana Babić 3 min 20 sec 8
10043Janja Pavković 3 min 20 sec 8
10044None 3 min 22 sec 8
10045Barbara Kjara Basic 3 min 33 sec 8
10046Pauls Sikavica 3 min 40 sec 8
10047Milana Racetin 3 min 55 sec 8
10048ivana pavlovic 4 min 4 sec 8
10049Petra Kovač 4 min 8 sec 8
10050Marijana Šušnja 4 min 28 sec 8
10051Matea Antolić 4 min 29 sec 8
10052Melita Tot 4 min 30 sec 8
10053Lucija 4 min 40 sec 8
10054Marija Martinčević 4 min 51 sec 8
10055Dunja Planinac 4 min 58 sec 8
10056karmen jezerinac mateša 5 min 3 sec 8
10057Mihaela Marijan 5 min 6 sec 8
10058Sven Štajduhar 5 min 6 sec 8
10059Janja Benčić 5 min 9 sec 8
10060Darinka Duricic 5 min 11 sec 8
10061Marijana Šunjić 5 min 11 sec 8
10062Nada Pintar 5 min 16 sec 8
10063Dominik Arsić 5 min 19 sec 8
10064None 5 min 20 sec 8
10065Andreja Špoljarić 5 min 29 sec 8
10066Ivana Puljić 5 min 38 sec 8
10067Violeta Salopek 5 min 39 sec 8
10068Christina munđar 5 min 47 sec 8
10069Mateja Inič 5 min 49 sec 8
10070Nataša Vukelic 5 min 52 sec 8
10071Amadori Matea 6 min 27 sec 8
10072Amadea Šala 6 min 49 sec 8
10073Josipa Vulas 7 min 14 sec 8
10074None 8 min 20 sec 8
10075Štefica Čivrag 9 min 1 sec 8
10076None 9 min 31 sec 8
10077Sabina Kulić 11 min 50 sec 8
10078mia peric 11 min 58 sec 8
10079Antonio Olajoš 20 min 0 sec 8
10080Marija Maslov 20 min 0 sec 8
10081Robert Vrkić 20 min 1 sec 8
10082Gsgsg 36 sec 7
10083asda dsad 44 sec 7
10084Milka Jelovac 47 sec 7
10085Maksimilijan Mrak 49 sec 7
10086Maksimilijan Mrak 50 sec 7
10087Maksimilijan Mrak 52 sec 7
10088Maksimilijan Mrak 53 sec 7
10089Alen Vukić 1 min 18 sec 7
10090Hhhh 1 min 22 sec 7
10091Šime Matešić 1 min 28 sec 7
10092None 1 min 42 sec 7
10093Kristina cosic 1 min 47 sec 7
10094Vjekoslav Trubarac 2 min 9 sec 7
10095Maja Sep 2 min 56 sec 7
10096Ana Prekratić 3 min 0 sec 7
10097Tanja margeta 3 min 19 sec 7
10098Tonka Guć 3 min 22 sec 7
10099Martina Bugarin 3 min 36 sec 7
10100Semira Tomic 3 min 39 sec 7
10101Nika Zemljak 3 min 51 sec 7
10102Andrea Mudnić 3 min 53 sec 7
10103Monika Grdić 4 min 1 sec 7
10104Ana Jurešić 4 min 9 sec 7
10105Katarina Marković Matić 4 min 10 sec 7
10106Marijana Jelić 4 min 14 sec 7
10107None 4 min 41 sec 7
10108Laura Katulić 4 min 46 sec 7
10109Neven Kostanjevec 5 min 13 sec 7
10110Sanja Brčić 5 min 16 sec 7
10111Ivan Kranjec 5 min 41 sec 7
10112Renata Sruk 5 min 48 sec 7
10113Emanuela Ćosić Šurlin 5 min 59 sec 7
10114Slavica Antolović 6 min 6 sec 7
10115Kristina K. 6 min 17 sec 7
10116Ivana prstec 7 min 5 sec 7
10117None 7 min 27 sec 7
10118None 8 min 4 sec 7
10119Melita Vuk 20 min 0 sec 7
10120Katarina Krizmanić 20 min 1 sec 7
10121Tatjana Timko 20 min 1 sec 7
10122gjh 42 sec 6
10123Maksimilijan Mrak 48 sec 6
10124Maksimilijan Mrak 49 sec 6
10125Maksimilijan Mrak 49 sec 6
10126Maksimilijan Mrak 49 sec 6
10127Luka Triska 53 sec 6
10128Maksimilijan Mrak 53 sec 6
10129Maksimilijan Mrak 54 sec 6
10130None 1 min 22 sec 6
10131Dado der 2 min 17 sec 6
10132Marijela Antunović 2 min 19 sec 6
10133Dajana šivak 2 min 29 sec 6
10134Kristina Lukačić 2 min 35 sec 6
10135None 2 min 53 sec 6
10136Petra Peti 3 min 4 sec 6
10137Nika Terzić 3 min 36 sec 6
10138None 3 min 55 sec 6
10139Vedrana Adamek 5 min 33 sec 6
10140Andrijana Trogrlić 5 min 37 sec 6
10141None 8 min 16 sec 6
10142None 9 min 3 sec 6
10143Šime Matešić 20 min 0 sec 6
10144Kolentina Kurtin 20 min 1 sec 6
10145Gloria Olić 44 sec 5
10146Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10147Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10148Maksimilijan Mrak 47 sec 5
10149Maksimilijan Mrak 48 sec 5
10150Maksimilijan Mrak 48 sec 5
10151Maksimilijan Mrak 50 sec 5
10152Maksimilijan Mrak 52 sec 5
10153Maksimilijan Mrak 52 sec 5
10154Maksimilijan Mrak 53 sec 5
10155Maksimilijan Mrak 53 sec 5
10156Uuu 1 min 10 sec 5
10157Djsj 1 min 17 sec 5
10158Mateja majstrivić 1 min 36 sec 5
10159M 1 min 41 sec 5
10160Ivano Marinelic 2 min 12 sec 5
10161Marijela Antunović 2 min 13 sec 5
10162Marko Gabrić 2 min 30 sec 5
10163Maja vučinić 6 min 24 sec 5
10164None 7 min 25 sec 5
10165Danijela Ivkosic 8 min 2 sec 5
10166sdsds 17 min 12 sec 5
10167fasfasdf 20 min 1 sec 5
10168Maksimilijan Mrak 47 sec 4
10169Maksimilijan Mrak 47 sec 4
10170Maksimilijan Mrak 48 sec 4
10171Maksimilijan Mrak 48 sec 4
10172Maksimilijan Mrak 49 sec 4
10173Borna Treska 51 sec 4
10174rt 51 sec 4
10175Maksimilijan Mrak 52 sec 4
10176Maksimilijan Mrak 52 sec 4
10177Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10178Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10179Maksimilijan Mrak 53 sec 4
10180Maksimilijan Mrak 54 sec 4
10181Maksimilijan Mrak 54 sec 4
10182Andrej Zlatar 1 min 20 sec 4
10183Marijela Antunović 1 min 34 sec 4
10184ivan 1 min 35 sec 4
10185marina škrabić 1 min 55 sec 4
10186Marijela Antunović 2 min 8 sec 4
10187mara tokić 2 min 23 sec 4
10188Marina Gruban 2 min 54 sec 4
10189sss 20 min 0 sec 4
10190Nives G 20 min 0 sec 4
10191Maksimilijan Mrak 54 sec 3
10192Marijela Antunović 56 sec 3
10193Marijela Antunović 57 sec 3
10194Marijela Antunović 59 sec 3
10195Marijela Antunović 1 min 0 sec 3
10196Marijela Antunović 1 min 0 sec 3
10197Marijela Antunović 1 min 3 sec 3
10198Borna Treska 1 min 7 sec 3
10199Borna Treska 1 min 10 sec 3
10200Marijela Antunović 1 min 10 sec 3
10201Hhh 1 min 16 sec 3
10202Marijela Antunović 1 min 18 sec 3
10203Nss 1 min 21 sec 3
10204Marijela Antunović 1 min 27 sec 3
10205Marijela Antunović 1 min 29 sec 3
10206Marijela Antunović 1 min 32 sec 3
10207Marijela Antunović 1 min 34 sec 3
10208Marijela Antunović 1 min 39 sec 3
10209Marijela Antunović 1 min 41 sec 3
10210Njj 2 min 7 sec 3
10211Borna Treska 2 min 11 sec 3
10212Iii 2 min 56 sec 3
10213dfgh 5 min 23 sec 3
10214Lidija Kutnjak 6 min 13 sec 3
10215None 19 min 59 sec 3
10216None 20 min 0 sec 3
10217Borna Treska 42 sec 2
10218Borna Treska 46 sec 2
10219Maksimilijan Mrak 49 sec 2
10220Marijela Antunović 50 sec 2
10221M 52 sec 2
10222Maksimilijan Mrak 54 sec 2
10223Marijela Antunović 57 sec 2
10224Marijela Antunović 58 sec 2
10225Marijela Antunović 1 min 0 sec 2
10226M 1 min 2 sec 2
10227Marijela Antunović 1 min 3 sec 2
10228Marijela Antunović 1 min 4 sec 2
10229Marijela Antunović 1 min 4 sec 2
10230Marijela Antunović 1 min 6 sec 2
10231D 1 min 9 sec 2
10232Ivan Klapirić 1 min 9 sec 2
10233Borna Treska 1 min 13 sec 2
10234Marijela Antunović 1 min 15 sec 2
10235Marijela Antunović 1 min 16 sec 2
10236Marijela Antunović 1 min 16 sec 2
10237Marijela Antunović 1 min 18 sec 2
10238Marijela Antunović 1 min 19 sec 2
10239Marijela Antunović 1 min 31 sec 2
10240Marijela Antunović 1 min 33 sec 2
10241Marijela Antunović 1 min 34 sec 2
10242Borna Treska 1 min 35 sec 2
10243M 1 min 41 sec 2
10244Sanela Cindrić 1 min 50 sec 2
10245Marijela Antunović 1 min 56 sec 2
10246ivan 1 min 59 sec 2
10247Marijela Antunović 2 min 3 sec 2
10248aaaa 2 min 8 sec 2
10249Katica Markotić 2 min 19 sec 2
10250Sime 2 min 29 sec 2
10251mghjhg 8 min 13 sec 2
10252M S 20 min 0 sec 2
10253Gabriela Danita Mandić 20 min 0 sec 2
10254Tomislav Bekavac 27 sec 1
10255aaa 35 sec 1
10256Tomislav Bekavac 36 sec 1
10257asdf 38 sec 1
10258qw 40 sec 1
10259asda as 41 sec 1
10260asda asdasd 42 sec 1
10261Borna Treska 43 sec 1
10262aaaa 43 sec 1
10263sda asda 44 sec 1
10264Borna Treska 45 sec 1
10265aaaa 45 sec 1
10266adasv asdas 46 sec 1
10267aaa 47 sec 1
10268Maksimilijan Mrak 47 sec 1
10269Marijela Antunović 48 sec 1
10270asda 49 sec 1
10271asda sdas 49 sec 1
10272M 50 sec 1
10273Marijela Antunović 52 sec 1
10274Sanela Cindrić 53 sec 1
10275asdf 53 sec 1
10276aaa 54 sec 1
10277Sanela Cindrić 57 sec 1
10278Marijela Antunović 57 sec 1
10279None 57 sec 1
10280asdf asdf 58 sec 1
10281aaaa 58 sec 1
10282sdada asdasd 1 min 0 sec 1
10283asd asdas 1 min 0 sec 1
10284aaaa 1 min 0 sec 1
10285asda asdas 1 min 1 sec 1
10286tet et e 1 min 4 sec 1
10287asdf fasd 1 min 4 sec 1
10288Sanela Cindrić 1 min 5 sec 1
10289aaaa 1 min 5 sec 1
10290Marijela Antunović 1 min 6 sec 1
10291Borna Treska 1 min 7 sec 1
10292adsa 1 min 8 sec 1
10293aaaa 1 min 10 sec 1
10294asd 1 min 13 sec 1
10295Sanela Cindrić 1 min 15 sec 1
10296Marijela Antunović 1 min 15 sec 1
10297Marijela Antunović 1 min 16 sec 1
10298Hdjdd 1 min 17 sec 1
10299sda ads 1 min 21 sec 1
10300Marijela Antunović 1 min 24 sec 1
10301marta barić 1 min 27 sec 1
10302Sanela Cindrić 1 min 30 sec 1
10303asd da 1 min 31 sec 1
10304Ivan 1 min 32 sec 1
10305Marijela Antunović 1 min 33 sec 1
10306Katarina Glavić 1 min 36 sec 1
10307kovacevic sanda 1 min 40 sec 1
10308fghg 1 min 41 sec 1
10309Ivo Ivic 1 min 45 sec 1
10310Marijela Antunović 1 min 46 sec 1
10311max 1 min 48 sec 1
10312Sanela Cindrić 1 min 54 sec 1
10313Mato Lokić 1 min 56 sec 1
10314kkkk 2 min 6 sec 1
10315kovacevic sandra 2 min 7 sec 1
10316Katica Markotić 2 min 8 sec 1
10317None 2 min 8 sec 1
10318Uuu 2 min 13 sec 1
10319Katica Markotić 2 min 37 sec 1
10320frf 10 min 8 sec 1
10321Grozdana Grubišić-Popović 20 min 0 sec 1
10322989898 20 min 0 sec 1
10323fff 20 min 0 sec 1
10324qw 33 sec 0
10325as 35 sec 0
10326as 38 sec 0
10327asda sdas 40 sec 0
10328aaaa 42 sec 0
10329tet tet 44 sec 0
10330Tomislav Bekavac 45 sec 0
10331asda asdas 45 sec 0
10332asd asda 47 sec 0
10333Maksimilijan Mrak 47 sec 0
10334None 50 sec 0
10335asda sdas 52 sec 0
10336asdas asd 52 sec 0
10337sdas sadas 52 sec 0
10338aaa 52 sec 0
10339Marijela Antunović 52 sec 0
10340Sanela Cindrić 54 sec 0
10341sad asda 54 sec 0
10342ffff 54 sec 0
10343Marijela Antunović 54 sec 0
10344Borna Treska 55 sec 0
10345ba 55 sec 0
10346M 56 sec 0
10347ffff 58 sec 0
10348Marijela Antunović 59 sec 0
10349asd 1 min 2 sec 0
10350asda asdasd 1 min 2 sec 0
10351asdf 1 min 3 sec 0
10352Marijela Antunović 1 min 3 sec 0
10353Sanela Cindrić 1 min 6 sec 0
10354asdas asdas 1 min 6 sec 0
10355asdas asdasd 1 min 9 sec 0
10356aaaa 1 min 9 sec 0
10357Marijela Antunović 1 min 11 sec 0
10358test 1 min 12 sec 0
10359Hhh 1 min 19 sec 0
10360sadas asdasd 1 min 21 sec 0
10361None 1 min 21 sec 0
10362Borna Treska 1 min 24 sec 0
10363adfv 1 min 32 sec 0
10364asssss 1 min 46 sec 0
10365dkfjg 1 min 48 sec 0
10366kovacevic sanda 1 min 56 sec 0
10367Marina Gruban 2 min 0 sec 0
10368asf 2 min 20 sec 0
10369Mato Lokić 2 min 29 sec 0
10370Ivan Kovač 2 min 54 sec 0
10371Barbara Papac 3 min 22 sec 0
10372ddd 3 min 29 sec 0
10373mirela 3 min 50 sec 0
10374Ivan 5 min 1 sec 0
10375sdfsdf 19 min 55 sec 0
10376huihiuhi 20 min 0 sec 0
10377sasa 20 min 0 sec 0
10378cgb 20 min 0 sec 0
10379gdgdfg 20 min 0 sec 0
10380sdf 20 min 0 sec 0
10381Mijo Jozic 20 min 0 sec 0
10382Jasmina Kunica 20 min 0 sec 0
10383xxx yyy 20 min 0 sec 0
10384Nives G 20 min 0 sec 0
10385None 20 min 0 sec 0
10386Karlo Klarin 20 min 1 sec 0