Koje je godine hrvatski jezik proglašen službenim jezikom?Samo jedan odgovor je točan!
Gdje se upotrebljavao sabir, izumrli pidžinski jezik poznat pod nazivom lingua franca?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je službeni jezik u Monaku?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je američki predsjednik uz pomoć nestručnog prevoditelja izrazio neprimjerene namjere svim Poljacima?Samo jedan odgovor je točan!
Kako se na švedskom kaže „dan“?Samo jedan odgovor je točan!
Na kojem je jeziku prva tiskana knjiga?Samo jedan odgovor je točan!
Koji od sljedećih jezika NE pripada germanskim jezicima?Samo jedan odgovor je točan!
Najčešće slovo u engleskom jeziku je:Samo jedan odgovor je točan!
Koji jezik možete najčešće čuti na zapadu Švicarske?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je jezik službeni u čak 21 zemlji?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je službeni jezik u Argentini?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika dolaze prefiksi mikro- i auto-?Samo jedan odgovor je točan!
Država s najviše jezika (830) je:Samo jedan odgovor je točan!
Koliko službenih jezika ima Europska unija?Samo jedan odgovor je točan!
Na kojem se kontinentu govori najviše jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Na kojem se od sljedećih jezika piše s desna nalijevo?Samo jedan odgovor je točan!
Litavska riječ „moteris“ znači?Samo je jedan odgovor točan!
Havajski jezik ima više od 200 različitih riječi za koju prirodnu pojavu?Samo je jedan odgovor točan!
Što na španjolskom znači „lo siento“?Samo jedan odgovor je točan!
Riječ „volare“ glagol je kojeg jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koji su službeni jezici u Finskoj?Samo jedan odgovor je točan!
Riječ „mujer” na španjolskom znači:Samo je jedan odgovor točan!
Kako se na talijanskom kaže „dobar dan“?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko službenih jezika imaju Sjedinjene Američke Države?Samo je jedan odgovor točan!
Prvi jezik kojim se govorilo u svemiru je:Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ „flamingo“?Samo jedan odgovor je točan!
U abecedi kojeg jezika možemo pronaći slova ć, ł, ź i ż?Samo jedan odgovor je točan!
Francuski NIJE službeni jezik koje od sljedećih zemalja?Samo jedan odgovor je točan!
Koji od sljedećih jezika NIJE romanski?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ ,,bitanga“?Samo jedan odgovor je točan!
Koja se od sljedećih skupina prva bavila prevođenjem?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ „tulipan“?Samo jedan odgovor je točan!
Koja od navedenih država ima 4 službena jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Kako se na francuskom kaže „čovjek“?Samo jedan odgovor je točan!
Na kojem jeziku s „bonne nuit” možete nekome poželjeti laku noć?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko tipova slova „a“ postoji u rumunjskoj abecedi?Samo jedan odgovor je točan!
Odaberite zemlju u kojoj je njemački jedan od službenih jezika?Samo je jedan odgovor točan!
U kojem jeziku postoji čak 27 naziva za brkove?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko slova sadrži engleska abeceda?Samo jedan odgovor je točan!
Najviše službenih jezika, njih čak 11, ima koja zemlja?Samo jedan odgovor je točan!