Koji od sljedećih jezika NIJE romanski?Samo jedan odgovor je točan!
Khmersko pismo sadrži ___ znakova, što ga čini najvećom abecedom na svijetu.Samo jedan odgovor je točan!
Najviše službenih jezika, njih čak 11, ima koja zemlja?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je službeni jezik u Monaku?Samo jedan odgovor je točan!
Koja od navedenih država ima 4 službena jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koja je od sljedećih knjiga prevedena na najviše jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko službenih jezika ima Europska unija?Samo jedan odgovor je točan!
Koji od navedenih jezika ima najviše padeža?Samo jedan odgovor je točan!
Na koji se datum obilježava Međunarodni dan materinskog jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Havajski jezik ima više od 200 različitih riječi za koju prirodnu pojavu?Samo je jedan odgovor točan!
Francuski NIJE službeni jezik koje od sljedećih zemalja?Samo jedan odgovor je točan!
Kako se na švedskom kaže „dan“?Samo jedan odgovor je točan!
Kamen iz Rosette s pomoću kojega su dešifrirani hijeroglifi sadrži:Samo jedan odgovor je točan!
Kako se na talijanskom kaže „dobar dan“?Samo jedan odgovor je točan!
Na kojem se od sljedećih jezika piše s desna nalijevo?Samo jedan odgovor je točan!
Odaberite zemlju u kojoj je njemački jedan od službenih jezika?Samo je jedan odgovor točan!
Na kojem je jeziku prva tiskana knjiga?Samo jedan odgovor je točan!
Riječ „mujer” na španjolskom znači:Samo je jedan odgovor točan!
Kako se na francuskom kaže „čovjek“?Samo jedan odgovor je točan!
Na kojem se kontinentu govori najviše jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko slova sadrži engleska abeceda?Samo jedan odgovor je točan!
Koji su još jezici osim slovenskog priznati kao službeni u Sloveniji?Samo jedan odgovor je točan!
Litavska riječ „moteris“ znači?Samo je jedan odgovor točan!
Rumunjski je službeni jezik u dvije zemlje. Rumunjskoj i?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je naziv prvog prijevoda Biblije s grčkog na hebrejski?Samo jedan odgovor je točan!
Gdje se upotrebljavao sabir, izumrli pidžinski jezik poznat pod nazivom lingua franca?Samo jedan odgovor je točan!
Billion i bilijun su:Samo jedan odgovor je točan!
Koji od sljedećih europskih jezika ne pripada indoeuropskoj skupini jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ „flamingo“?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika potječe riječ „tulipan“?Samo jedan odgovor je točan!
Latvijska riječ „motres“ znači?Samo je jedan odgovor točan!
U abecedi kojeg jezika možemo pronaći slova ć, ł, ź i ż?Samo jedan odgovor je točan!
Koji jezik ima najveći broj govornika?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko službenih jezika imaju Sjedinjene Američke Države?Samo je jedan odgovor točan!
Koja europska zemlja ima više od jednog službenog jezika?Samo jedan odgovor je točan!
Koji je američki predsjednik uz pomoć nestručnog prevoditelja izrazio neprimjerene namjere svim Poljacima?Samo jedan odgovor je točan!
Iz kojeg jezika dolaze prefiksi mikro- i auto-?Samo jedan odgovor je točan!
Koje je godine slovo „å“ uvršteno u dansku abecedu?Samo jedan odgovor je točan!
Koji jezik možete najčešće čuti na zapadu Švicarske?Samo jedan odgovor je točan!
Koliko se sustava pisanja upotrebljava u japanskom jeziku?Samo jedan odgovor je točan!